Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Gián án ĐỀ THI KHI MÔN SỬ LỚP 10( GDTX)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.83 KB, 1 trang )

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT BẢN NGÀ


ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HOC 2010 – 2011
Môn: Lịch sử
Lớp: 10C
Thời gian làm bài: 45 phút
( không kể thời gian chép đề)
Câu 1.
Cư dân phương Tây thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa
cho nhân loại?
Câu 2.
Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và
thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê?
Câu 3.
nguyên nhân, diễn biến kết quả của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý?
Nét đặc biệt của cuộc kháng chiến này?
………………………………… Hết ………………………………………..

×