Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Gián án thể dục lớp 5 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 60 trang )

Tiết thứ 18
TRÒ CHƠI “AI NHANH, AI KHÉO”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng
động tác.
- Học trò chơi : “ ai nhanh ai khéo”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách
có chủ động.

II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau
khởi động các khớp xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng ngồi theo
hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại 3 động tác vươn thở và tay
và chân: 2 -3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác .
b) - Học trò chơi: “ Ai nhanh ai khéo” 7’ - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ


- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Ôn trò chơi trò chơi dẫn bóng 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
ntn?
- Thái độ của lực lượng phản cách
mạng?
- Kết quả cuộc khởi nghĩa giành chính
quyền ở Hà Nội?
- Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có vị trí
như thế nào với cuộc khởi nghĩa của cả
nước?
- Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã tác
động đến tới thần của nhân dân cả
nước ntn?
- Giới thiệu vài nét cơ bản ở Huế ( 23
– 08), và Sài Gòn ( 25 – 8)
- Liên hệ thực tế ở địa phương.
- Nói về ngày lịch sử oai hùng của Địa
phương Thuỷ Nguyên 25/ 10.

- Đọc sgk.- Miêu tả lại như sgk.
- Quan sát tranh minh hoạ của sgk và từ tư
liệu của Gv sưu tầm.
- Báo cáo kết quả.
- Dựa sgk để trả lời.
- Em biết gì về truyền thống quật khởi của
nhân Thuỷ Nguyên.
Hoạt động 3: ( 10 -13 ’)
- Nêu ý nghĩa.
- Khí thế cm tháng 8 thể hiện điều gì?
- Suy nghĩ và tìm ý trả lời.
- Nêu ý nghĩa như sgk.
Hoạt động 4 - Củng cố - Dặn dò( 1
-2’ )
- Đọc lại phần ghi nhớ ở sgk.
- Nêu lại ý nghĩa của sự kiện quan
trọng này.
- Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ khắc
sâu.
- Chuẩn bị cho nội dung bài học lần
sau.
- 1 – 3 HS đọc to nối tiếp phần ghi nhớ.
-
TUN:
Tit 3:
NG TC TON THN
TRề CHI: CHY NHANH THEO S
I. MC CH YấU CU:
- ễn li ba ng tỏc vn th, tay v chõn ó hc. Hc ng tỏc mi : ng tỏc ton
thõn yờu cu thc hin c bn v ỳng ng tỏc.

- Hc trũ chi : Chy nhanh theo s- Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi mt
cỏch cú ch ng.
II. A IấM - DNG DY - HC:
- Sõn bói lm v sinh sch s, an ton.
- Cũi, búng v k sõn chun b chi.
III. CC HOT NG DY - HC:
Nội dung Đ.Lợng
Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chy nh nhng theo quanh sõn
trng.
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi " Trao tín gậy" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn tập 4 động tác: Vơn thở, tay và
chân, vặn mình.
Lần 1 - Tập từng động tác.

Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập
- Quan sát, sửa sai
b) Học động tác toàn thân
- Đội hình hàng ngang
- Giáo viên nêu tên động tác - Giáo viên làm mẫu chậm học
sinh quan sát
- Phân tích động tác - Giáo viên và học sinh cùng làm
động tác
- Học sinh tập. Giáo viên sửa
- Học sinh tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận xét
c) Trò chơi vận động "Chạy nhanh theo
số"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình hàng dọc
- Học sinh chơi thử
- Học sinh chơi.
- Quan sát nhận xét học sinh chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/

- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Son ngy thỏng nm
GIO VIấN
B SUNG :
Tit 3: Th dc: Bi 22 ễN TP 5 NG TC
VN TH, TAY, CHN, VN MèNH,TON THN
TRề CHI: CHY NHANH THEO S
I. MC CH YấU CU:
- ễn li nm ng tỏc vn th, tay , chõn, vn mỡnh v ton thõn ca bi th dc
phỏt trin chung ó hc . Yờu cu thc hin c bn v ỳng ng tỏc.
- ễn li trũ chi : Chy nhanh theo s- Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi mt
cỏch cú ch ng.
II. A IấM - DNG DY - HC:
- Sõn bói lm v sinh sch s, an ton.
- Cũi, búng v k sõn chun b chi.
III. CC HOT NG DY - HC:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp
và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
2 - 3
/
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2

/
- Trò chơi: " Làm theo hiệu lệnh" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Học trò chơi " Chạy nhanh theo số"
10 - 12
/
- Nêu tên trò chơi
- Giới thiệu cách chơi
3 - 4 lần Tập hợp đội hình cái quạt
- GV giải thích cách chơi.
- Cả lớp thi đua chơi giữa
các tổ với nhau.
- GV quan sát, nhận xét,
biểu dơng tổ chơi nhiệt
tình, đúng luật.
b) Ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân,
vặn mình và toàn thân
12 - 14
/
- Đội hình hàng ngang
- Giáo viên hô, học sinh tập
từng động tác
- Nhận xét
- Tập cả 5 động tác
- Chia tổ tự ôn
- Các tổ trình diễn
- Nhận xét việc tập của các

tổ
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
Đội hình hàng ngang
- Thực hiện một số động tác thả lỏng. 1 - 2
/
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét và giao bài tập về
nhà.
1- 2
/
Tit 3: Th dc: Bi 23
Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân. Trò
chơi " Ai nhanh và khéo hơn"
I. MC CH YấU CU:
- Ôn 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát
triển chung. Yêu cầu tập đúng kĩ thuật, thể hiện đợc tính liên hoàn của bài.
- Trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn". Yêu cầu chủ động chơi thể hiện tính đồng đội
cao.
II. A IấM - DNG DY - HC:
- Sõn bói lm v sinh sch s, an ton.
- Cũi, búng v k sõn chun b chi.
III. CC HOT NG DY - HC:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp
và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/

- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi " Dẫn bóng" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn tập 5 động tác: Vơn thở, tay và
chân, vặn mình và toàn thân.
Lần 1 - Tập từng động tác.
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập
- Quan sát, sửa sai
- Học sinh tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận xét
c) Trò chơi vận động "Ai nhanh và khéo
hơn"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình hàng dọc
- Học sinh chơi thử
- Học sinh chơi.

- Quan sát nhận xét học sinh
chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc: Bi 24
Ôn tập 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
I. MC CH YấU CU:
- Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể
dục phát triển chung. Yêu cầu tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài.
- Trò chơi " Kết bạn". Yêu cầu chơi sôi nổi, phản xạ nhanh.
II. A IấM - DNG DY - HC:
- Sõn bói lm v sinh sch s, an ton.
- Cũi, búng v k sõn chun b chi.
III. CC HOT NG DY - HC:
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
2 - 3
/

1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Trò chơi: " Tìm ngời chỉ huy" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân,
vặn mình và toàn thân
12 - 14
/
- Tập cả 5 động tác
- Chia tổ tự ôn
- Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể
dục phát triển chung
- Chia nhóm 5. Gọi từng
nhóm lên tập
- Đánh giá việc học tập của
học sinh
a) Học trò chơi " Kết bạn"
10 - 12
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần Tập hợp đội hình vòng tròn
- Học sinh chơi
- GV quan sát, nhận xét, biểu

dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng
luật.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
Đội hình hàng ngang
- Chơi trò chơi " Tìm ngời chỉ huy"
1 - 2
/
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khen ngợi
học sinh và giao bài tập về nhà.
1- 2
/

Tit 3: Th dc: Bi 25
động tác thăng bằng - Trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn"
I) Mục tiêu:
- Chơi trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn". Yêu cầu chơi nhiệt tình, chủ động và đảm bảo an
toàn.
- Ôn 5 động tác đã học và học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng; Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi " Lăn bóng bằng tay" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn tập 5 động tác: Vơn thở, tay và
chân, vặn mình và toàn thân.
Lần 1 - Tập lần lợt 5 động tác
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập, -
quan sát, sửa sai
b) Học động tác thăng bằng:
5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động
tác ( L1: làm toàn bộ động
tác, L2: vừa phân tích vừa làm
mẫu chậm)
- Học sinh tập riêng từng động
tác
- Học sinh tập, giáo viên hô
- Cán sự hô
c) Ôn 6 động tác thể dục đã học:

7 - 8
/
- Học sinh tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nxét
c) Trò chơi vận động "Ai nhanh và
khéo hơn"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình hàng dọc
- Học sinh chơi thử
- Học sinh chơi.
- Quan sát nhận xét học sinh
chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc: Bi 26
Động tác nhảy - Trò chơi " Chạy nhanh theo số"
I. Mục tiêu:
- HS chơi trò chơi " Chạy nhanh theo số ". Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình.

- Ôn 6 đ/ tác đã học, học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
II. Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng; Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III. Nội dung và ph ơng pháp :
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
2 - 3
/
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Trò chơi: " Tìm ngời chỉ huy" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn 6 động tác vơn thở, tay, chân,
vặn mình và toàn thân, động tác thăng
bằng.
12 - 14
/
- Tập cả 6 động tác
- Chia tổ tự ôn
- Học động tác nhảy:

5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động
tác ( L1: làm toàn bộ động
tác, L2: vừa phân tích vừa
làm mẫu chậm)
- HS tập riêng từng đ/ tác
- HS tập, giáo viên hô
- Cán sự hô
- Ôn 7 động tác đã học
- Chia tổ thực hiện
- Các tổ trình diễn, NX
b) Học trò chơi " Chạy nhanh theo số"
10 - 12
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình hình
quạt; Học sinh chơi
- GV quan sát, nhận xét,
biểu dơng tổ chơi nhiệt
tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2
/
- GV nhận xét, đánh giá khen ngợi HS và
giao bài tập về nhà.

1- 2
/
Tit 3: Th dc : Bi 27
NG TC IU HO- TRề CHI THNG BNG
I) Mục tiêu:
- Ôn 7 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tơng
đối chính xác.
- Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi " Thăng bằng". Yêu cầu tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi " kết bạn" 3 - 4
/
2. Phần cơ bản
18 - 22

/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn tập 5 động tác: Vặn mình, toàn
thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà
Lần 1 - Tập lần lợt 5 động tác
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh
tập
- Quan sát, sửa sai
b) Học động tác điều hoà:
5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động
tác ( L1: làm toàn bộ động
tác, L2: vừa phân tích vừa
làm mẫu chậm)
- Học sinh tập riêng từng
động tác
- HS tập, giáo viên hô
- Cán sự hô, lớp tập luyện
c) Ôn 8 động tác thể dục đã học:
7 - 8
/
- Học sinh tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận
xét
d) Trò chơi vận động " Thăng bằng"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình hàng dọc
- Học sinh chơi thử

- Học sinh chơi.
- Quan sát nhận xét học
sinh chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
T it 3: Th dc: Bi 28
BI TH DC PHT TRIN CHUNG - TRề CHI THNG BNG
I) Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chơi trò chơi " Thăng bằng". Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
1 - 2

/
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Kiểm tra động tác " Điều hoà" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản:
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn bài thể dục phát triển chung:
10 - 12
/
- Tập cả 8 động tác
- Sửa sai cho HS
- Chia tổ tự ôn
- Các tổ trình diễn
- Nhận xét
b) Học trò chơi " Thăng bằng"
10 - 12
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình hàng
dọc
- HS chơi
- GV quan sát, nhận xét,
biểu dơng tổ chơi nhiệt

tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc:
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khen ngợi
HS và giao bài tập về nhà.
1- 2
/
Tit 3: Th dc: Bi 29
BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI TH CHY
I) Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài và tập đúng kĩ thuật.
- Chơi trò chơi " Thỏ nhảy". Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt tình.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1

/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi Dẫn bóng 3 - 4
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn bài thể dục phát triển chung:
9 - 11
/
- Tập lần lợt 8 động tác
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô HS tập
- Quan sát, sửa sai
7 - 8
/
- HS tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận xét
c) Trò chơi vận động " Thỏ nhảy"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình hàng dọc
- HS chơi thử
- HS chơi.
- Quan sát nhận xét HS chơi.

- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc : Bi 30 :
Bài thể dục phát triển chung
Trò chơi " Thỏ nhảy"
I) Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài.
- Chơi trò chơi " Thỏ nhảy". Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
1 - 2
/
1 - 2

/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Kiểm tra động tác " Điều hoà" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn bài thể dục phát triển chung
10 - 12
/
- Tập cả 8 động tác
- Sửa sai cho HS
- Chia tổ tự ôn
- Các tổ trình diễn
- Nhận xét
b) Học trò chơi " Thỏ nhảy"
5 - 6
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình hàng
dọc
- HS chơi
- GV quan sát, nhận xét,
biểu dơng tổ chơi nhiệt
tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc

4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khen ngợi
HS và giao bài tập về nhà.
1- 2
/
Tit 3: Th dc : Bi 31 :
Bài thể dục phát triển chung
Trò chơi " Lò cò tiếp sức"
I) Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài.
- Trò chơi " Lò cò tiếp sức". Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt tình.
- Rèn tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1

/
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
gối, vai, hông.
1 - 2
/
- Trò chơi " Mèo đuổi chuột" 3 - 4
/
2. Phần cơ bản:
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn bài thể dục phát triển chung
13 - 15
/
- Tập lần lợt 8 động tác
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô HS tập
- Quan sát, sửa sai
7 - 8
/
- HS tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận xét
b) Trò chơi vận động " Lò cò tiếp sức"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình vòng tròn
( quanh sân trờng)
- HS chơi thử
- HS chơi.

- Quan sát nhận xét HS chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc : Bi 32 :
Bài thể dục phát triển chung
I) Mục tiêu:
- Ôn tập và kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng
động tác và thứ tự toàn bài.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
1 - 2
/
1 - 2

/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Trò chơi " Kết bạn" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn bài thể dục phát triển chung
10 - 12
/
- Tập cả 8 động tác
- Sửa sai cho HS
- Chia tổ tự ôn
- Các tổ trình diễn
b) Kiểm tra bài thể dục phát triển chung
16 - 18
/
- Gọi theo nhóm 5
- HS tập
- Nhận xét
c) Học trò chơi " Nhảy lớt sóng"
3 - 4
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình hàng dọc
- HS chơi

- GV quan sát, nhận xét, biểu
dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng
luật.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khen ngợi
HS và giao bài tập về nhà.
1- 2
/
Tit 3: Th dc : Tit th 33 :
Trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn"
I) Mục tiêu:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức độ tơng đối
chính xác.
- Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn". Yêu cầu biết cách chơi và bớc đầu biết tham
gia chơi theo đúng quy định.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/

- GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Giậm chân tại chỗ 1
/
- Ôn động tác: Tay, chân, vặn mình, toàn
thân và nhảy
3 - 4
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn đi đều vòng phải, vòng trái
8 - 10
/
- Đội hình hàng dọc
Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô HS tập
- Quan sát, sửa sai
7 - 8
/
- HS tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận
xét
c) Trò chơi vận động " Chạy tiếp sức
theo vòng tròn"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5

/
- Đội hình vòng tròn
( quanh sân trờng)
- HS chơi thử
- HS chơi.
- Quan sát nhận xét HS
chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc : Tit th 34 :
Đi đều vòng phải, vòng trái
Trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn"
I) Mục tiêu:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tơng
đối chính xác.
- Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở
mức bắt đầu có sự chủ động.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.

- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy quanh sân trờng
1 - 2
/
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Xoay các khớp 1 - 2
/
- Trò chơi " Kết bạn" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang
a) Ôn đi đều vòng phải, vòng trái
5 - 8
/
- Chia tổ tự ôn
- Các tổ trình diễn
- Nhận xét
b) Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo
vòng tròn"
7 - 8

/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình dẻ quạt
trong vòng tròn
- HS chơi thử
- HS chơi
- GV quan sát, nhận xét,
biểu dơng tổ chơi nhiệt tình,
đúng luật.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 1- 2
/
- Giáo viên nhận xét và giao bài tập về
nhà.
1- 2
/
Tit 3: Th dc : Tit th 35 :
Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
Trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn"
I) Mục tiêu:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động
tác tơng đối chính xác.
- Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn". Yêu cầu biết đợc cách chơi và tham gia
vào trò chơi ở mức tơng đối chỉ động.

II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu
cầu.
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Chạy xung quanh sân trờng 1
/
- Ôn động tác: Tay, chân, vặn mình, toàn
thân và nhảy
1 - 2
/
- Trò chơi " Trao tín gậy"
1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
a) Ôn đi đều vòng phải, vòng trái và đổi
chân khi đi đều sai nhịp
8 - 10
/
- Đội hình hàng dọc

Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô HS tập
- Quan sát, sửa sai
7 - 8
/
- HS tự tập theo tổ
- Trình diễn từng tổ. Nhận xét
b) Trò chơi vận động " Chạy tiếp sức
theo vòng tròn"
- Nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi
4 - 5
/
- Đội hình vòng tròn ( quanh
sân trờng)
- HS chơi.
- Quan sát nhận xét HS chơi.
- Tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1
/
- Hệ thống lại bài 2 - 3
/
- Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2
/
Tit 3: Th dc : Tit th 36 :

Bài 36: Sơ kết học kì i
I) Mục tiêu:
- Sơ kết học kì 1. Yêu cầu hệ thống đợc những kiến thức, kĩ năng đã học, những u khuyết
điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong học kì II.
- Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn" hoặc trò chơi HS a thích. Yêu cầu tham gia
chơi tơng đối chủ động.
II) Địa điểm, ph ơng tiện :
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân
III) Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu
6 - 10
/
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu
cầu.
- Chạy quanh sân trờng
1 - 2
/
1 - 2
/
- Đội hình hàng ngang
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung 1 - 2
/
- Trò chơi " Kết bạn" 1 - 2
/
2. Phần cơ bản
18 - 22
/
- Đội hình hàng ngang

a) Sơ kết học kì 1
10 - 12
/
- Yêu cầu HS kể những kiến
thức và kĩ năng đã học trong
học kì.
- Yêu cầu cả lớp tập lại
- Một số em trình diễn trớc
lớp.
- Nhận xét, khen những HS
thực hiện tốt.
b) Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo
vòng tròn"
7 - 8
/
- Nêu tên trò chơi
- Nhắc lại cách chơi.
3 - 4 lần - Tập hợp đội hình dẻ quạt
trong vòng tròn
- HS chơi
- GV quan sát, nhận xét, biểu
dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng
luật.
3. Phần kết thúc
4 - 6
/
- Đội hình hàng ngang
- Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2
/
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 1- 2

/
- Giáo viên nhận xét và giao bài tập về
nhà.
1- 2
/
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 38
TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA” VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn đi đều chân và đổi chân khi đi sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn
chính xác.
- Chơi trò chơi “đua ngựa” và “ Lò cò tiếp sức” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia
được vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn đi đều chân và đổi chân khi đi

sai nhịp
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) Chơi trò chơi “đua ngựa” 7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
c) Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức” 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
-
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 38
TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Làm quen với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
b) - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .

- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
c) - Học trò chơi: “ Bống chuyền
sáu”
7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Luyện tập trò chơi trò vừa học 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
-
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 39
TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Làm quen với trò chơi”Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: kết
bạn”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
b) - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ

- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) Luyện tập trò chơi trò vừa học 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
-
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 40
TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Luyện tập với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
- Mỗi em một dây nhảy
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học

5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “
chuyển bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
8 -10’
5 -7
- Các tổ luyện tập theo khu vực
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) - Ôn nhảy dây kiểu nhảy chụm
chân.
7’-9 - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp làm mẫu
- Một vài hs nhảy chính thức.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
- Chọn một số hs nhảy tốt lên biểu
diễn.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’- 9’ - Nêu tên trò chơi.
- Lắng nghe mô tả của GV

- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- Thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
-
Tiết 4: Thể dục: Tiết thứ 41
TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY - BẬT CAO
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Luyện tập với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
- Mỗi em một dây nhảy
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’

1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “
chuyển bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
8 -10’
5 -7
- Các tổ luyện tập theo khu vực
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) - Ôn nhảy dây kiểu nhảy chụm
chân.
7’-9 - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp làm mẫu
- Một vài hs nhảy chính thức.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
- Chọn một số hs nhảy tốt lên biểu
diễn.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’- 9’ - Nêu tên trò chơi.
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ

×