Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Gián án Bài soạn lớp 3 - Tuần 23

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.6 KB, 26 trang )

TUẦN 23
Thứ 2 ngày 23 tháng 2 năm 2009
Tập đọc - Kể chuyện: NHÀ ẢO THUẬT.
Tiết: 1 & 2 Các hoạt động dạy chủ yếu:
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn lại kiến thức

PP: Thực hành, Hỏi-
Đáp
ĐD: SGK
-4 HS nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ của bài “Cái cầu ”
và trả lời câu hỏi:
+Từ chiếc cầu cha làm bạn nhỏ nghĩ đến ai?
-Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc. GV ghi điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu
bài (1
/
)
Hoạt động 1: (20
/
)
Luyện đọc:
MT: + Đọc đúng: nổi
tiếng, Xô-phi ,sữa, lỉnh
kỉnh, hỏi thăm.
- Ngắt hơi đúng sau các
dấu câu, giữa các cum
từ.


+Đọc đúng câu kể, câu
hỏi.
+Biết phân biệt lời dẫn
chuyện với lời cuủa
từng nhân vật.
+Hiều nghĩa các từ ở
phần chú giải
PP: Hỏi đáp, thảo
luận,phân tích ngôn
ngữ, rèn ruyện theo
mẫu. quan sát.
ĐD: -Tranh vẽ minh
hoạ bài tập đọc trong
SGK.
-Bảng phụ viết sẵn
các câu văn cần hướng
dẫn HS luyện đọc.
1.Giới thiệu bài: Trong các tuần 23 và 24 sẽ giúp các em
hiểu biết thêm về các môn nghệ thuật, các nghệ sĩ trong
cuộc sống của chúng ta. Bài học đầu tiên là bài “Nhà ảo
thuật”. Em nào biết, ảo thuật là môn nghệ thuật nào? .GV
ghi tên bài lên bảng.
a.GV đọc mẫu toàn bài. Cả lớp chú ý lắng nghe.
-GVhướng dẫn cách đọc.
-HS quan sát tranh và trả lời: Tranh vẽ gì?
b.Luyện đọc từng câu: Dãy 1 và dãy 2.
-Bài có 21 câu, mỗi em đọc một câu và tiếp nối nhau
cho đến hết bài. Em nào đọc câu đầu đọc luôn đề bài; Ai
đọc câu gặp lời nhân vật thì đọc hết lời đó luôn. ( 2lượt )
*Lượt 1: HS đọc - GV luyện đọc từ khó: nổi tiếng, sữa,

lỉnh kỉnh
HS đọc cá nhân - đồng thanh
-Nếu HS phát âm sai từ nào GV chỉnh sửa kịp thời.
*Lượt 2: HS đọc giáo viên lưu ý học sinh đọc đúng từ khó.
c.Luyện đọc đoạn:
-Bài có 4 đoạn , GV gọi 4 em đọc nối tiếp 4đoạn. Cả lớp
theo dõi bạn đọc. ( 2lượt )
*Lượt 1: HS đọc , giáo viên gắn bảng phụ câu văn dài. GV
hướng dẫn HS ngắt , nghỉ, nhấn giọng.
-VD: Nhưng /hai chị em không dám xin tiền mua vé / vì bố
đang nằm viện.// Các em biết mẹ rất cần tiền .//
HS luyện đọc 1số em, GV nhận xét.
*Lượt 2:HS đọc giáo viên giúp HS hiểu nghĩa các từ:
Tình cờ, chứng kiến, thán phục. Phần chú giải
-HS tập đặt câu với từ thán phục.
VD: Cả lớp tôi đều thán phục vì Thành Trung khi bạn đạt
giải nhất chữ đẹp của trường.
d.Luyện đọc đoạn trong nhóm: Nhóm 2.
- Các nhóm thi đọc: 3 nhóm.
-Các nhóm còn lại nhận xét; GV ghi điểm.
- 2em đọc cả bài.
Hoạt động 2: (14
/
)
Tìm hiểu bài:
MT: HS hiểu nội dung
câu chuyện: Khen ngợi
hai chị em Xô- phi là
những em bé ngoan, sẵn
sàng giúp đỡ người

khác; Chú Lí là người
tài ba, nhân hậu, rất yêu
quý trẻ em.
PP: Thảo luận, hỏi đáp
ĐD: SGK, tranh
-Gọi một HS đọc lại toàn bài, Cả lớp đọc thầm từng
đoạn và suy nghĩ để trả lời câu hỏi:
+Vì sao hai chị em Xô- phi không đi xem ảo thuật?
+Hai chị em Xô- phi đã gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật
như thế nào?
+Vì sao hai chị em Xô- phi không chờ chú Lí dẫn
vào rạp? +Vì sao chú Lí tìm đến nhà Xô- phi và Mác?
-Cả lớp đọc thầm toàn bài, trao đổi theo nhóm 2 để
TLCH: +Những chuyện gì xãy ra khi mọi người uống trà?
Theo em Hai chị em Xô- phi đã xem ảo thuật chưa?
-HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
GV chốt: Nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng đã tìm đến
tận nhà Hai bạn nhỏ đẻ biểu diễn , bày tỏ sự cảm ơn đối
với hai bạn, sự ngoan ngoãn và lòng tốt của hai bạn đã
được đèn đáp.
Hoạt động 3: (17
/
)
Luyện đọc lại
MT: Đọc đúng các
kiểu câu. Phân biệt lời
người dẫn chuyện và lời
nhân vật.
PP: Học nhóm
ĐD: SGK

-GV đọc mẫu đoạn 4 của bài. GV hướng dẫn lại cách
đọc đúng lời của từng nhân vật.
-Lớp chia nhóm để luyện đọc: Nhóm 3.
-Thi đọc đoạn 4: 4 em.
-4 em nối tiếp nhau đọc 4 đoạn.
-Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.
-GV động viên, ghi điểm.
Hoạt động 4: (20
/
)
Kể chuyện:
MT: Dựa vào câu hỏi
gợi ý HS kể lại được
câu chuyện tự nhiên,
biết thay đổi giọng kể
cho phù hợp với nội
dung.
PP: Học nhóm, thuyết
trình.
ĐD: Tranh vẽ ở SGK.
a.GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ
4 đoạn của câu chuyện Nhà ảo thuật, kể lại câu chuyện
theo lời của Xô- phi ( hoặc Mác ).
b. Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn của câu chuyện.
GV treo tranh minh hoạ 4 đoạn của câu chuyện,HS q sát.
-GV : Khi nhập vai mình là Xô- phi ( hay Mác ).Cácem
phải tưởng tượng mình là bạn đó. Lời kể nhất quán từ đầu
đến cuối là nhân vật đó, dùng từ xưng hô em ( tôi ).
c.HS kể: -Một HS giỏi nhập vai Xô- phi để kể mẫu đoạn 1
của truyện.

-4 HS nối tiếp nhau kể 4đoạn của câu chuyện theo lời
của Xô- phi ( Mác ). 2em kể toàn bộ câu chuỵên.
-Cả lớp và GV nhận xét, chọn bạn kể hay nhất, bạn kể
có tiến bộ. GV ghi điểm.
Hoạt động 5: (3
/
)
Tổng kết:
-Câu chuyện trên giúp em hiểu ra điều gì? HS trả lời.
-GV nhận xét tiết học.
-Khen những em biết kể bằng lời của mình.
+Về nhà luyện kể lại câu chuyện cho cả nhà nghe.
Toán: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.
Các hoạt động dạy chủ yếu:
Các hoạt động Các hoạt động chủ yếu
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn lại kiến thức đã học.
PP: Thực hành, hỏi đáp.
ĐD: VBT
-GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp.
-Chấm 5-6 bài, nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (13
/
)

Hướng dẫn HS thực hiện
phép nhân 1437 X 3
MT: HS biết thực hiện phép
nhân ( Có nhớ hai lần không
liền nhau ).
PP: Thực hành,
hỏiđáp,thuyết trình, động
não.
ĐD: Vở nháp
GV ghi đề bài lên bảng.
Bước 1: -GV viết bảng phép tính: 1427 X 3 =
GV yêu cầu học sinh đặt tính và tính kết quả vào vở
nháp. GV quan sát, giúp đỡ HS làm.
Bước 2: -2 em lên bảng thực hiện.
-GV kiểm tra và nhận xét kết quả.
-2-3 em nêu lại cách tính,GV chốt.
+HSTL: Khi thực hiện phép nhân này, ta phải thực
hiện tính bắt đầu từ đâu? 1427
.Tính: Thực hiện từ phải sang trái. x 3
. 3 nhân 4 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 4281
. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết8.
. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.
Vậy 1427 X 3 =? ( 4281 )
GV: - Lần 1: Nhân ở hàng đơn vị có kết quả vượt
qua 10, nhớ sang lần 2.
-Lần 2: Nhân ở hàng chục rồi cộng thêm phần nhớ.
-Lần 3: Nhân ở hàng trăm có kết quả vượt qua 10,
nhớ sang lần 4.
-Lần 4: Nhân ở hàng nghìn cộng thêm phần nhớ.

Hoạt động 2:(18
/
)
Luyện tập-Thực hành
MT: HS biết vận dụng phép
nhân để làm tính và giải toán.
PP: Thực hành, động não.
ĐD: SGK,vở ô li.
Bước1: HS tự làm bài tập 1,2,3,4( SGK).
GV quan sát , giúp đỡ học sinh còn chậm.
Bài 1&2: Gợi ý
Mỗi phép nhân đều có một hoặc hai lần “nhớ” các
em phải cộng thêm “số nhớ” vào kết quả lần nhân
tiếp theo.
Bước2: GV chấm 10-12 bài, nếu sai thì chữa.
Hoạt động3:
Tổng kết (4
/
)
MT: Củng cố các kiến thức
đã học.
PP: Trò chơi
ĐD: Phiếu học tập
-Khi nhân số có hai chữ số với số có bốn chữ số cần
lưu ý điều gì? 3 em trả lời.
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em làm
bài tốt.
-Giao nhiệm vụ: về nhà làm bài 1, 2, 3, 4 vào
VBT.
Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP BÀI TUẦN 22
Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (4
/
)
MT: Ôn kiến thức đã học
PP: Thực hành, Hỏi-Đáp
ĐD: SGK
-Một số HS nối tếp đọc và làm bài tập 2 và 3 vở bài tập
-GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (15
/
)
Bài tập1&2
MT:+Tiếp tục mở rộng
vốn từ về chủ điểm sáng
tạo. Tìm được các từ chỉ
hoạt động của trí thức.
PP: Thảo luận, thực hành
ĐD: Bảng phụ viết sẵn các
BT.
GV ghi tên bài lên bảng.
-Vài HS đọc lại.
Bài 1: GVgắn bảng phụ nội dung bài tập.
-HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp chú ý lắng nghe.

*Nội dung bài tập là:
Điền tiếp từ chỉ những người lao động bằng trí óc vào
chỗ trống:
Kĩ sư, bác sĩ, giảng viên đại học .........
-HS thảo luận nhóm 2 để làm bài tập
- Gọi vài em lên bảng làm ở bảng phụ, lớp nhận xét
-GV chốt kết quả đúng.
Bài 2: HS làm vào vở bài tập sau.
Khoanh tròn chữ cái trước các hoạt động lao động đòi
hỏi nhiều suy nghĩ và sáng tạo.
a.khám bệnh b.thiết kế mẫu nhà
c.dạy học d. chế tạo máy
e. lắp xe ô tô g. chăn nuôi gia súc
-HS làm, GV quan sát giúp đỡ.
-HS đọc cả bài, GV nhận xét.
Hoạt động 2: (15
/
)
Bài tập 3
MT: Luyện tập cho HS
cách đặt dấu phẩyđể ngăn
cách bộ phận chỉ địa điểm
với bộ phận khác.
PP: Thảo luận, hỏi đáp
ĐD: Bảng phụ ghi nội
dung bài tập.
Bài 3: -GV gắn bảng nội dung bài tập.
-2em đọc yêu cầu bài tập.
Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận chỉ địa điểm với
bộ phận khác trong mỗi câu sau:

a. Ở trạm ytế xã các bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ
cho học sinh trường em.
b. Trên bến cảng tàu thuyền ra vào tấp nập.
c. Trong bản mọi người đang chuẩn bị dụng cụ để
lên nương làm việc.
-HS thảo luận nhóm 4 để làm bài tập.
-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Hoạt động 3: (5
/
)
Củng cố, dặn dò:
-Nêu nội dung của bài? HS trả lời.
-GV nhận xét tiết học.
Luyện toán: LUYỆN TẬP.
Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1.Khởi động: ( 2
/
)
2.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn tập kiến thức cũ
PP: Thực hành
ĐD: Bảng con, phấn
HS chơi trò chơi : “Nối kết quả với phép tính đúng”.
-GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi.
-3 nhóm thi đua nhau thực hiện .

- HS làm vào bảng con.
a) 1408 x 4 b) 2718 X 2 C) 4424 X 3
- GV gọi 2 HS lên bảng thức hiện và nhắc lại cách làm
- Lớp nhận , GV ghi điểm.
3.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (20
/
)
Luyện tập-Thực hành:
MT: Củng cố về kĩ năng
thực hiện phép nhân số có
bốn chữ số với số có một
chữ số.
PP: Thực hành, động não
ĐD: Vở toán
-GV nêu mục tiêu bài học. Ghi đề bài lên bảng.
-HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT
Bài 1: HS tự làm bài, sau đó nối tiếp nhau nêu kết quả.
Bài 2: HS đặt tính, GV lưu ý HS các hàng đơn vị phải
đặt thẳng cột với nhau.
-GV theo dõi giúp đỡ những em còn chậm.
* Lưu ý bài 3:
Hỏi: +Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Đã biết mỗi xe chở được 2715 viên gạch. Muốn
biết 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch em làm thế
nào?

Bài 4: 1số em nhắc lại cách tính chu vi hình vuông.
- HS làm bài vào vở GV theo dõi giúp đỡ.
-GV chấm 12 bài và chữa nếu HS làm sai.
Hoạt động 2:
GV ra thêm bài tập (10
/
)
MT: Bôi dưỡng HS giỏi
PP: Động não, thực hành
ĐD: Vở, giấy nháp
Nếu em nào làm xong thì làm thêm các bài tập sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 3719 x 2 b) 1728 x 3 c) 1407 x 4
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
1 X 0 X 1=1  1 X 0 X 1 = 0
1 X 2 X 1=1  1 X 2 X 1 = 2
Bài 3: Tính tổng sau đây bằng cách hợp lí nhất:
1 + 2 + 3 + 4 + ............ 17 + 18
Bài 4: Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7
que tính nhưng ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả ba bạn có
bao nhiêu que tính.
GV theo dõi , giúp đỡ học sinh.
- Gọi một số em lên chữa bài nếu có nhiều em sai.
- GV chốt lại kết quả đúng.
Hoạt động 3: (4
/
)
Tổng kết:
-GV nhận xét tiết học.
-Giao nhiệm vụ: về nhà chuẩn bị bài sau.

An toàn giao thông: BÀI 4: KĨ NĂNG ĐI BỘ
VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN (T.1).
Tiết Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Các hoạt động Các hoạt động cụ thể
1.Khởi động:(2
/
) HS chơi trò chơi: “Đèn xanh- Đèn đỏ”.
-GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi.
-HS tiến hành chơi:
+ Lần 1: HS chơi thử.
+ Lần 1: HS chơi chính thức.
2.Bài mới
1. Giới thiệu bài:(1
/
)
Hoạt động 1: (12
/
)
Đi bộ an toàn trên đường.
MT: Kiểm tra nhận thức
của HS về đi bộ an toàn.
+ HS biết xử lý tình huống
khi gặp trở ngại trên
đường.
PP: Thuyết trình, thảo
luận nhóm,quan sát.
ĐD: Tranh, ảnh minh hoạ.
GV nêu mục tiêu bài học và ghi bảng đề bài.
*Bước 1: GV kiểm tra HS : Để đi bộ an toàn em phải
đi trên đường nào và đi như thế nào?

- HS thảo luận nhóm 4 để trả lời
- Đại diện một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
GV chốt: + Đi trên vỉa hè.
+ Đi với người lớn và nắm tay người lớn.
+ Phải chú ý quan sát trên đường đi.
*Bước 2: - GV nêu tình huống: Nếu vỉa hè có nhiều
vật cản hoặc không có vỉa hè, em sẽ đi như thế nào?
HS trả lời 3 - 4 em GV nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 2: (15
/
)
Qua đường an toàn
MT: HS biết cách đi chọn
nơi và thời điểm qua
đường an toàn.
+ HS nắm được những
điểm và những nơi cần
tránh khi qua đường.
PP: Thảo luận ,quan sát.
ĐD: tranh ảnh, chuyện về
ATGT, hồ dán.
GV chia lớp thành 6 nhóm giao nhiệm vụ:
-HS dựa vào các tranh vẽ SGK thảo luận những nơi
qua đường không an toàn.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ
sung.
- GV chốt ý đúng:
+ Không qua đường ở giữa đoạn đường nơi cónhiều xe
cộ đi lại.
+ Kkhông qua đường chéo ngã tư, ngã năm.

+Không qua đường ở gần xe buýt hoặc xe ôtô đang đỗ,
hoặc ngay sau khi vừa xuống xe.
+ Không qua đường trên đường phân cách , đường có
giải phân cách.
+ Không qua đường ở nơi đường dốc, ở sát đầu cầu,
đường có khúc quanh co hoặc vật cản che tầm nhìn của
xe đang tới.
Hoạt động 4: (5
/
)
Củng cố dăn dò
Hỏi: Để đi học an toàn hàng ngày em phải đi như thế
nào?
-GV nhận xét tiết học, về nhà thực hiện tốt những điều
đã học
Toán: LUYỆN TẬP.
Tiết : Các hoạt động dạy chủ yếu:
Các hoạt động Các hoạt động chủ yếu
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn lại kiến
thức đã học.
-GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp.
-Chấm một số bài, nhận xét, ghi điểm.
-Chữa bài nào HS hay làm sai.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: (1
/
)

Hoạt động 2:
Luyện tập - Thực
hành (31
/
)
MT:+ Giúp học
sinh rèn kĩ năng
nhân có nhớ 2 lần.
+Củng cố kĩ năng
giải toán có lời văn
bằng hai phép tính ,
tìm số bị chia.
PP:Thực hành,
động não.
ĐD: SGK, vở toán,
thước.
Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố về phép nhân số có
bốn chữ số với số có một chữ số. GV ghi bảng đề bài.
-Cả lớp cùng làm bảng con bài 1/ ở SGK .
-GV theo dõi , hướng dẫn các em làm và nhận xét.
-Kết quả đúng là: 1324 1719 2308 1206
X 2 X 4 X 3 X 5
2648 6878 6924 6030
-GV yêu cầu HS làm bài 2, 3, 4 SGK vào vở ô li.
-HS làm bài các nhân, GV theo dõi, hướng dẫn các em làm .
Bài 2: HS cần đọc kĩ đề toán và xác định:
-Bài toáncho biết gì?
+An mua 3 bút chì.
+Mỗi cái bút giá 2500 đồng.
+An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng.

-Bài toán hỏi gì?
+Cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?
+Muốn biết số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An em
làm phép tính gì?
-HS tự suy nghĩ rồi giải.
Bài 3: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-X là gì trong các phép tính của bài?
- Muốn tìm số bị chia chưa biết trong phép tính
chia em làm thế nào? 2-3em nhắc lại.
Bài 4 : HS tự làm bài, sau đó 2em lên chữa bài.
GV chấm 10-12 bài, chữa bài nếu sai.
Hoạt động 3: Tổng
kết (3
/
)
MT: Củng cố các
kiến thức đã học
PP: Trò chơi
ĐD: Phiếu thông tin
Thẻ xanh, đỏ: Mỗi
HS 2 thẻ
Thi ai làm đúng, làm nhanh.
-HS thực hiện 1256 x 4 2161 x 2
1398 x 3
GV chấm 5 bạn nhanh nhất.
Cả lớp cùng GV nhận xét kết quả đúng.
-HS nào làm xong, GV chấm ngay tại chỗ, nhận xét và ghi
điểm.
-Giao nhiệm vụ: về nhà làm bài 1, 2, 3, 4 vào VBT.


Chính tả (N-V): NGHE NHẠC.
PHÂN BIỆT L/N, VẦN UT/UC.
Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Các hoạt động Hoạt động cụ thê
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Giúp HS viết đúng
PP: Thực hành
ĐD: Bảng con, phấn
- Cả lớp viết bảng con từ: rầu rĩ, giục giã,tập dượt, dược
sĩ, mong ước .
-GV theo dõi các em viết, nhận xét.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (18
/
)
Hướng dẫn HS nghe
viết
MT: Nghe viết chính
xác, trình bày đúng và
đẹp bài thơ nghe nhạc.
PP: Hỏi đáp, thuyết
trình
ĐD: Bảng con,vở ô li,
SGK.
Trong tiết chính tả hôm nay, chúng ta sẽ nghe-viết bài thơ

Nghe nhạc và làm các bài tập chính tả phân biệt phụ âm
đầu l/n hoặc ut/uc.GV ghi bảng đề bài.
*GV đọc 1 lần bài viết ,cả lớp theo dõi.
-Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
-HS nắm nội dung bài viết: +Bài thơ kể chuyện gì?
+ Bé Cương nghe nhạc như thế nào?
+ Tiếng nhạc còn cuốn hút những nhân vật nào?
-HS nhận xét chính tả: +Bài thơ có mấy khổ ?
+ Mỗi dòng có mấy chữ? Những chữ nào cần viết hoa
trong bài?
-HS tập viết các từ khó dễ sai và phân tích chính tả một
số từ. VD:+mải miết, giẫm, réo rắt , rung theo.
+mải = m + ai + thanh hỏi; miết = m + iêt + thanh sắc.
*GV đọc, HS viết bài vào vở.
-HS viết xong, dò lại bài bằng cách đổi vở cho nhau để
dò và ghi lỗi ra lề vở.
*GV chấm, chữa bài.
Hoạt động2: (13
/
)
Bài tập:
MT: Làm đúng các bài
tập chính tả phân biệt l/n
hoặc ut/uc qua hai bài
tập điền từ.
PP: Thực hành, động
não
ĐD: Các băng giấy,
phiếu giao việc, VBT
Bài tập 2:

-2 HS đọc nội dung của bài, cả lớp đọc thầm theo bạn.
-GV cho HS đọc kĩ yêu cầu của bài.
-Cả lớp làm bài vào vở.
-GV gắn 3 băng giấy lên bảng, HS thi đua nhau điền kết
quả. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
Câu a: náo động, hỗn láo, béo núc ních, lúc đó.
Câu b: ông bụt, bục gỗ, chim cút, hoa cúc.
Bài tập 3: 1em đọc nội dung bài tập.
GV phát phiếu giao việc cho các nhóm.
Các nhóm thảo luận sau đó trình bày bài làm của mình
dưới hình thức thi tiếp sức.Cả lớp -giáo viên nhận xét;
bình chọn nhóm thắng cuộc.1số em đọc lại kết quả.
Hoạt động 3: (3
/
)
Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những em viết chữ
đẹp, đúng.
-Chuẩn bị bài sau: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam.
Tập đọc: CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ĐẶC SẮC.
Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn kiến thức đã
học
-4 HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của bài Nhà ảo thuật
và trả lời câu hỏi: Hai chị em Xô-phi đã gặp và giúp đỡ
nhà ảo thuật như thế nào? -GV ghi điểm nhận xét.

2.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (13
/
)
Luyện đọc
MT: Đọc đúng các từ
ngữ dễ phát âm sai xiếc,
dí dỏm ,biến hoá, nhào
lộn, khéo léo. Đọc chính
xác các chữ số , tỷ lệ phần
trăm và số điện thoại.
PP: Hỏi đáp, thảo luận
ĐD: - SGK,tranh vẽ
minh hoạ bài tập đọc
trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn các
câu thơ cần hướng dẫn
HS luyện đọc .
GV ghi tên bài lên bảng.
a.GV đọc mẫu toàn bài. Cả lớp chú ý lắng nghe,GV
hướng dẫn cách đọc. -HS quan sát tranh.
b.Luyện đọc từng câu: -Bài có 12 câu.
-GV ghi bảng: 1-6, 50%, 10%, 5180360.
HS luyện đọc nhiều em CN-ĐT.
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong tờ q cáo(2lượt).
- GV phát hiện ra từ HS phát âm sai, ghi bảng. Học sinh
luyện đọc nhiều em.

c.Luyện đọc từng đoạn trước lớp:
-Bài có 4 đoạn, GV gọi 4 em đọc nối tiếp 4 đoạn. Cả
lớp theo dõi bạn đọc (2lượt).
Lượt1: HS đọc ,giáo viên dán bảng phụ đoạn 1 và
hướng dẫn cách đọc.
Lượt 2: HS đọc, giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa các
từ: tiết mục, tu bổ, hân hạnh Phần chú giải.
-HS tập đặt câu với từ tu bổ.
VD: Thư viện trường em mới được tu bổ nên rất sáng
sủa. d.Luyện đọc từng khổ thỏ trong nhóm: Nhóm 4.
-Các nhóm thi đọc: 3 nhóm. 3 HS đọc cả bài,
Hoạt động 2: (10
/
)
Tìm hiểu bài
MT:Hiểu được nội
dung, hình thức, cách
trình bày và mục đích của
một quảng cáo.
PP: Thảo luận, hỏi đáp
ĐD: SGK,1số tờ quảng
cáo.
-1 HS đọc thầm từng từng đoạn, cả bài suy nghĩ để trả
lời câu hỏi:+ Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì?
+ Em thích nội dung nào trong tờ quảng cáo?
Nói rõ vì sao?
-Cả lớp đọc thầm toàn bài, trao đổi theo nhóm 2 để
TLCH:Cách trình bày quãng cáo có gì đặc biệt? Em
thường thấy tờ quảng cáo này ở đâu?
HSTL - GV giới thiệu thêm 1số tờ quảng cáo đẹp, hấp

dẫn.HS giới thiệu quảng cáo em sưu tập được.
Hoạt động 3: (8
/
)
Luyện đọc lại
MT: HS biết cách đọc
quảng cáo với giọng phù
hợp. PP: Học nhóm
ĐD: SGK
-GV đọc mẫu toàn bài.Hướng dẫn lại cách đọc.
-2em đọc lại tờ quảng cáo.
-2-3 nhóm đọc 4 đoạn của bài.
-Cả lớp và giáo viên nhận xét, bình chọn HS đọc tốt.
. -GV động viên, ghi điểm.
Hoạt động 4: (3
/
)
Củng cố, dặn dò:
-Nêu nội dung của bài ? HS trả lời.
-Về nhà luyện đọc lại bài nhiều lần.
+Chuẩn bị bài sau: Đối đáp với vua.
Luyện Tiếng Việt: LUYỆN TẬP LÀM VĂN BÀI TUẦN 22.
Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Các hoạt động Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (5
/
)
MT: Ôn tập kiến thức cũ.
-2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Nâng niu từng
hạt giống.

-GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài (1
/
)
Hoạt động 1: (15
/
)
Bài tập 1
MT: HS kể một cách đơn
giản những điều em biết về
người lao động trí óc.
PP: Thảo luận, hỏi đáp.
ĐD: Vở nháp
-GV nêu mục tiêu bài học , ghi đề bài lên bảng.
- 2em nhắc lại đề bài.
Bước 1: Bài tập 1
-HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm .
GV nêu lại yêu cầu: Các em hãy suy nghĩ và giới thiệu
về người mà mình định kể: Người đó là ai? Làm nghề
gì? Để cho thuận tiện khi kể về một người lao động trí
óc, em nên chọn kể về người em biết, ở gần em,hoặc
những người em tìm hiểu qua sách báo. Dù kể về người
trí thức nào , bác sĩ, hay giáo viên, hay kĩ sư ....thì
chúng ta cũng cần có một trình tự kể mạch lạc để người
nghe hiểu được.
HS kể theo nhóm 2 .
GV quan sát , giúp đỡ các nhóm.
Bước 2: GV gọi 7-9 em nói trước lớp , nhận xét và sửa
chữa cho học sinh.

Hoạt động 2: (16
/
)
MT: HS viết lại những
điều vừa kể thành một đoạn
văn ngắn từ 7 đến 10 câu ,
diễn đạt rõ ràng , mạch lạc.
PP: Thực hành, đàm
thoại, thuyết trình.
ĐD: -SGK, vở ô li.
Bước 2: Bài tập 2:
-HS đọc nội dung của bài , cả lớp chú ý lắng nghe.
-HS tự bổ sung lại bài viết của mình.
-GV quan sát , giúp đỡ học sinh còn chậm.
*GV lưu ý: Khi viết các em phải chú ý diễn đạt thành
câu , dùng dấu chấm để phân tích các câu cho bài rõ
ràng.
Bước 2: 5-7 em đọc bài trước lớp , cả lớp cùng theo
dõi.
-GV chữa từng câu cho học sinh và cho điểm.
-GV thu bài chấm của những em còn lại.
-Tuyên dương những em viết bài tốt.
Hoạt động 3: (3
/
)
Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em chuẩn
bị bài chu đáo.
-GV giao nhiệm vụ:
+Về nhà xem lại bài viết.

+Chuẩn bị bài sau: Kể lại buổi biểu diễn nghệ
thuật.
Tự nhiên và Xã hội: LÁ CÂY .
Tiết Các hoạt động dạy học chủ yếu

×