Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10 năm học 2019-2020 Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (614.82 KB, 3 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT


MƠN HĨA HỌC 10
NĂM HỌC 2019-2020
I. Phần trắc ngiệm:


1. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngồi là 3d2


4s2. Tổng số electron trong 1
nguyên tử của X là :


A. 24 B. 22 C. 20 D. 18


2. Trong nguyên tử một nguyên tố có 3 lớp electron (K, L, M). Lớp nào trong số đó có thể có các electron
độc thân?


A. Lớp K B. Lớp L và M C. Lớp L D. Lớp M


3. Cho 2 nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13. Cấu hình của M và N là :
A. 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2


C. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p1 D. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s3


4. . Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với 2 loại đồng vị
là 6529Cu và 6329Cu. Thành phần % của 6529Cu theo số nguyên tử là :


A. 23,70% B. 26,30% C. 26,70% D. 27,30%


5. Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : 1s2


2s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p64s1
Nhận xét nào sau đây là đúng ?


A. X và Y đều là kim loại. B. X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại.
C. X và Y đều là các khí hiếm. D. X và Y đều là các phi kim.


6. Cho biết Cu (Z=29). Hỏi cấu hình electron của Cu?


A. 1s22s22p63s23p64s13d10 B. 1s22s22p63s23p6 3d104s1
C.1s22s22p63s23p6 3d94s2 D. 1s22s22p63s23p64s1
7. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 14 ,sẽ có


A. 4 electron độc thân B. 2 electron độc thân
C. 2 electron hoá trị(4 electron hóa trị) D. 15 nơtron


8.Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho
biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?


A. Flo (Z=9) B. Lưu huỳnh (Z=16)
C. Clo (Z=17) D. Oxi (Z=8)


9. Cation X3+ và anion Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngồi cùng là 2p6. Kí hiệu của các nguyên
tố X,Y lần lượt là :


A. Mg và F B. Al và O C. Mg và O D. Al và F


10. Nguyên tử M có tổng số electron ở phân lớp p là 7. và số notron nhiều hơn số proton là 1 hạt . Số
khối của nguyên tử M là :A. 25 B. 22 C. 27 D. 28


11. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hố học của X là :


A. 5726Fe B. 5728Ni C. 5527Co D. 5626Fe(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


A. Đáp án khác B. có 3 electron ở lớp ngồi cùng
C. có 2 electron ở lớp ngồi cùng D. có 1 electron ở lớp ngồi cùng
13. Ion nào sau đây khơng có cấu hình giống của khí hiếm ?


A. 12Mg2+ B. 11Na+ C. 26Fe2+ D. 17Cl–


14. Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 36 nơtron. Số khối và số lớp electron của nguyên
tố X lần lượt là :


A. 65 và 4 B. 64 và 3 C. 65 và 3 D. 64 và 4
15. Cấu hình electron nguyên tử của X 1s2


2s22p63s23p3. phát biểu nào sau đây sai:


A. lớp L có 8 electron B. Lớp M có 5 electron


C. lớp K có 2 electron D. Lớp ngồi cùng có 3 electron16. Một ngun tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại :
A. nguyên tố f B. nguyên tố d


C. nguyên tố s D. nguyên tố p


17. Cho biết Fe có số hiệu ngun tử là 26. Cấu hình electron của Fe2+ là :
A. 1s22s22p63s2 3p64s2 B. 1s22s22p63s23p63d6


C. 1s22s22p63s23p63d4 D. 1s22s22p63s23p63d84s2


18. Trong nguyên tử Y có tổng số proton, notron và electron là 26. Hãy cho biết Y thuộc về loại nguyên
tử nào sau đây ? (Biết rằng Y là nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất)


A. 178O B. 199F C. 168O D. 188O


19. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?
A. Cl(Z=17) B. C(Z=6) C. Ca(Z=20) D. Cr(Z=24)


20. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Clo là 17 . Trong nguyên tử clo số electron ở phân mức
năng lượng lớn nhất là:


A. 5 B. 17 C. 2 D. 7


II. Phần tự luận


1. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và khơng mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp


1,833 lần số hạt không mang điện.


a) Tìm số hạt p,e,n, và số khối của nguyên tố R


Z=11(số p= số e=11) N=12 A=Z+N=23


b) Viết cấu hình electron của R, Nguyên tố R là nguyên tố kim loại , phi kim , hay khí hiếm giải thích ?
1s2 2s2 2p6 3s1 Lớp ngồi cùng có 1e => R là kim loại


2, Một nguyên tố X có ba đồng vị là X1 X2 và X3. Đồng vị X1 chiếm 92,23% , X2 chiếm 4,67% và


X3 chiếm 3,10% số nguyên tử. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87. Số nơtron trong đồng vị X2 nhiều


hơn số nơtron trong đồng vị X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855.


a) Xác định số khối của ba đồng vị X1 X2 và X3


A1=28, A2=29,A3=30(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.


Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng


đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×