Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Đề thi HK1 môn Địa lý lớp 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Quý Đôn có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (958.65 KB, 10 trang )

(1)

Trang | 1
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG


TRƯỜNG THPT LÊ Q ĐƠN


ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN ĐỊA LÍ-KHỐI 11-BAN A
NĂM HỌC 2019-2020


(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)


I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM) - Thời gian 25 phút
Câu 1 Vị trí địa lí Hoa kì


A. nằm ở bán cầu Tây.
B. nằm ở bán cầu Đông.
C. nằm ở trung tâm Nam Mĩ.
D. tiếp giáp với Ấn Độ Dương.


Câu 2 Phát biểu nào sau đây đúng với ngành cơng nghiệp của Hoa Kì?


A. Tỉ trọng giá tri sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh.
B. Cơng nghiệp khai khống chiếm hầu hết giá trị hàng xuất khẩu


C. Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì.


D. Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven Thái Bình Dương.
Câu 3 Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành cơng


nghiệp:


A. luyện kim, hàng khơng - vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.


B. dệt, hàng không - vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thơng.


C. hố dầu, hàng khơng - vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
D. chế tạo ô tô, hàng không - vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thơng.


Câu 4 Ý nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nơng nghiệp của Hoa
Kì hiện nay?


A. Chuyển vành đai chuyên canh sang các vùng sản xuất nhiều loại nông sản.
B. Tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp
C.Tăng số lượng trang trại cùng với giảm diện tích bình qn mỗi trang trại.
D. Tăng xuất khẩu nguyên liệu nông sản.(2)

Trang | 2
A. Nền kinh tế có tính chun mơn hố cao.


B. Nền kinh tế khơng có sức ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới.
C. Nền kinh tế bị phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.


D. Nền kinh tế có quy mơ nhỏ.


Câu 6 Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đơng
Bắc đến các bang


A. phía Nam và ven bờ Đại Tây Dương.
B. phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương
C. phía Bắc và ven bờ Thái Bình Dương.
D. phía Tây và ven bờ Đại Tây Dương.


Câu 7 Cho bản đồ: CÁC TRUNG TÂM CƠNG NGHIỆP CHÍNH CỦA HOA KÌ
Dựa vào bản đồ cho biết các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam
Hoa Kì là:


A. thực phẩm, dệt, sản xuất ôtô, điện tử, viễn thơng.
B. thực phẩm, dệt, sản xuất ơtơ, hố dầu.


C. thực phẩm, dệt, sản xuất ơtơ, đóng tàu.


D. thực phẩm, dệt, sản xuất ôtô, chế tạo máy bay.
Câu 8 Cho bảng số liệu:


Số dân của Hoa Kì qua các năm(3)

Trang | 3


Số dân 5 10 17 31 50 76 132 179 229,6 296,5 321,8


Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sự biến động dân số của
Hoa Kì trong giai đoạn 1800-2015?


A. Dân số Hoa Kì liên tục tăng và tăng rất nhanh.
B. Dân số Hoa Kì tăng chậm và khơng đồng đều.
C. Dân số Hoa Kì có xu hướng giảm.


D. Dân số Hoa Kì có nhiều biến động.


Câu 9 Cho bảng số liệu: GDP CỦA THẾ GIỚI, HOA KÌ VÀ CHÂU PHI NĂM 2014
(Đơn vị: tỉ USD)Lãnh thổ GDP


Thế giới 78037,1


Hoa Kì 17348,1


Châu Phi 2475,0


Dựa vào bảng số liệu, cho biết năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng


A. 7,0 lần châu Phi.
B. 5,4 lần châu Phi.
C. 6,8 lần châu Phi.
D. 7,2 lần châu Phi


Câu 10 Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi nào
sau đây?


A. Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.
B. Các bồn địa và cao nguyên ở vùng phía Tây.
C. Các khu vực giữa dãy A-pa-lat và dãy Rốc-ki.
D. Các đồi núi ở bán đảo A-la-xca.


Câu 11 Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi
nào sau đây?(4)

Trang | 4
C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca.D. Vùng phía Đơng và quần đảo Ha-oai.


Câu 12 Các loại khống sản: vàng, đồng, bơxit, chì của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở
vùng nào sau đây?


A. Vùng phía Đơng.
B. Vùng phía Tây.
C. Vùng Trung tâm.


D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.


Câu 13 Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?
A. Anh.


B. Pháp.
C. Đức.
D. Thuỵ Điển.


Câu 14 Nước nằm giữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là:


A. Thuỵ Sĩ. B. Ai-len.


C. Na Uy. D. Bỉ.


Câu 15 Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt
(Airbus) gồm:


A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.
B. Đức, Pháp, Đan Mạch
C. Đức, Pháp, Anh.


D. Đức, Pháp, Thuỵ Điển.


Câu 16 Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trưịng chung Châu Âu
là:


A. gia tăng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước trong khối.
B. tăng thêm nhu cầu trao đối, bn bán hàng hố giữa các nước


C. tăng thêm diện tích và số dân của tồn khối.(5)

Trang | 5
Câu 17 EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới là do


A. tạo ra được thị trường chung và sử dụng một đồng tiền chung.
B. có nhiều quốc gia thành viên.


C. diện tích lớn, dân số đơng hơn so với các khu vực khác.
D. có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.


Câu 18 Cho bảng số liệu:


Tỉ trọng GDP, sổ dân của EU và một sổ nước trên thế giới năm 2014
(Đơn vị: %)
Chỉ số


Các nước, khu vực


GDP Số dân


EU 23,7 7,0Hoa Kì 22,2 4,4


Nhật Bản 5,9 1,8


Trung Quỗc 13,7 18,8


Ấn Độ 2,6 17,8


Các nước còn lại 31,9 50,2


Dựa vào bảng số liệu cho biết khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số
dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình trịn:
A. thể hiện cơ cấu GDP lớn hơn.


B. hai biểu đồ bằng nhau.


C. thể hiện cơ cấu số dân lớn hơn.
D. tuỳ ý người vẽ.


Câu 19 Cho bảng số liệu:


Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2014


Chỉ số EU Hoa Kì Nhật Bản


Số dân (triệu người) 507,9 318,9 127,1


GDP (tỉ USD) 18517 17348 4596Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (%) 42,7 13,5 17,7


Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới
(%)


33,5 9,8 3,6(6)

Trang | 6
EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:


A. biểu đồ đường. B. biểu đồ tròn.


C. biểu đồ cột ghép. D. biểu đồ miền.


Câu 20 Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?
A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.


B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.


C. Các trường học phối hợp tổ chức khoá đào tạo chung.
D. Tổ chức các hoạt động chính trị


Câu 21 Cho biểu đồ: (Đơn vị: %)


Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng
A. EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt Hoa Kì.
B. Tỉ trọng GDP của EUso với các nước ngày càng tăng.
C. Tỉ trọng số dân của EUso với các nước ngày càng tăng.


D. So với các nước, tỉ trọng GDP của EU lớn là do có số dân đơng.


Câu 22 EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới là do:


A. có nhiều quốc gia thành viên.


B. diện tích lớn, dân số đơng hơn so với các khu vực khác
C. có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.


D. tạo ra được thị trường chung và sử dụng một đồng tiền chung.(7)

Trang | 7
Chỉ số


Các nước, khu vực


GDP Số dân


EU 23,7 7,0


Hoa Kì 22,2 4,4 '


Nhật Bản 5,9 1,8


Trung Quốc 13,7 18,8


Ấn Độ 2,6 17,8


Các nước còn lại 31,9 50,2


Dựa vào bảng số liệu,cho biết tỉ trọng số dân của EU và GDP của Hoa Kì
năm2014 là:A. 7,0% và 22,2%
B. 5,9 % và 17,8%
C. 23,7% và 7,0%
D. 13,7% và 50,2%
Câu 24 Cho biểu đồ: (Đơn vị: %)


Dựa vào biểu đồ, cho biết tỉ trọng số dân của Hoa Kì và GDP của EU năm2014
là:


A. 4,4% và 23,7%
B. 5,9 % và 17,8%
C. 23,7% và 7,0%
D. 13,7% và 50,2%(8)

Trang | 8
a.Nêu khái niệm liên kết vùng ở châu Âu và trình bày liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ. (1,0 điểm)


b.Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.
Câu 2 (2,0 điểm):


a.Phân tích sự phân bố ngành cơng nghiệp Hoa kì.


b. Trình bày xu hướng di dân hiện nay trên thé giới? Nguyên nhân? Hãy đưa ra một số giải pháp
về vấn đề này,


---HẾT---
*Ghi chú :- học sinh không dược sử dụng tài liệu.


-Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ĐA A C C A A B C A A B B B


Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


ĐA A A C D A B C D A D A A


TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm)


a. Nêu khái niệm liên kết vùng ở châu Âu và trình bày liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ. (1,0 điểm)
ĐA:


* Liên kết vùng châu Âu.


- KN: Là một khu vực biên giới của EU, ở đó người dân các nước khacanhau thực hiện các hoạt
động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt KT-XH và văn hóa nhằm mục tiêu chung và vì lợi ích
chung của các nước


- Liên kết vùng có thể nằm hồn tồn trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngồi ranh giới
EU(giữa các nước EU và các nước châu Âu khác.(9)

Trang | 9
- Hàng ngày có khoảng....- Hàng thámg....


- Các trường Đại học...
- Các con đường ..


b. Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.


- EU đứng đầu TG về GDP(2004), GDP của EU vượt cả Hoa Kì và Nhật Bản...
- EU chiếm 37,7% xuất khẩu của TG...


Câu 2 (2,0 điểm):


a. Phân tích sự phân bố ngành cơng nghiệp Hoa kì.
- ĐA :


- Trước đây chủ yếu phân bố ở vùng Đơng Bắc...
- Hiện nay , mở rộng xuống phía Nam....


b. Trình bày xu hướng di dân hiện nay trên thé giới? Nguyên nhân? Hãy đưa ra một số giải pháp
về vấn đề này,


ĐA


- Xu hường từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển ....
- Nguyên nhân: do điều kiện sống...


- Đưa ra một số giải pháp phù hợp....?(10)

Trang | 10Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội


dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và
Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường


Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn


Đức Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợpdành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh


Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc
Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi


miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và
Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

×