Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề ôn tập HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 11 có đáp án Trường THPT A Duy Tiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (865.96 KB, 5 trang )

(1)

SỞ GD-ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN


ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: GDCD LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút
I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)


Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau đây


Câu 1: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm
trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?


A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ
B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm


Câu 2: Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?
A. Chỉ có đi lên CNXH, chúng ta mới có quyền tự quyết


B. Chỉ có đi lên CNXH, lịng tự tơn dân tộc mới được thể hiện


C. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới có độc lập tự do, nhân dân mới có ấm no, hạnh phúc


D. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới thực sự có độc lập, tự do; nhân dân mới thực sự có cuộc sống ấm no,
hạnh phúc.


Câu 3: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?
A. Tư liệu sản xuấtB. Kết cấu hạ tầng


C. Hệ thống bình chứa
D. Công cụ lao động


Câu 4: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thơng qua:
A. giá trị trao đổi
B. số lượng và chất lượng hàng hóa


C. lao động xã hội của người sản xuất
D. giá trị sử dụng của hàng hóa


Câu 5: Q trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?


A. Hiện đại hóa


B.B. Cơng nghiệp hóa
C. Tự động hóa


D. CNH-HĐH


Câu 6: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào:
A. Nội dung của từng thành phần kinh tế


B. Hình thức sở hữu


C. Vai trị của từng thành phần kinh tế
D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế
(2)

A. Quyền lực tập trung trong tay Nhà nước
B. Quyền lực thuộc về nhân dân


C. Nhân dân làm chủ
D. Nhà nước quản lý mọi mặt xã hội


Câu 8: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?
A. Sự phát triển sản xuất


B. Sản xuất của cải vật chất


C. Đời sống tinh thần
D. Sản xuất kinh tế


Câu 9: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:
A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động
B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động
C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động
D. Sức lao động, kết cấu hạ tầng, tư liệu lao động


Câu 10: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?
A. Máy khâu


B. Kim chỉ
C. Vải
D. Áo quần


Câu 11: Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của:
A. các lực lượng vũ trangB. của lực lượng quốc phòng


C. của toàn dân
D. của lực lượng quốc phòng và an ninh


Câu 12: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử
dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của cơng nghiệp cơ khí là q trình:


A. hiện đại hóa
B. tự động hóa
C. cơng nghiệp hóa
D. máy móc hóa


II. Phần tự luận (7,0 điểm)


Câu 1. Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà
nước ta (5,0 điểm)(3)

1. D
2. D
3. D


4. A
5. A
6. B


7. B
8. B
9. B10. C
11. C
12. C
Phần tự luận


Câu Nội dung trả lời


1 * Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo:
- Nâng cao dân trí:


+ Là nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân


+ Nước ta đã tiến hành phổ cập giáo dục. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; tiến tới
phổ cập THCS và THPT


+ Hiện nay, tỉ lệ thanh niên Việt Nam từ 15-24 tuổi biết chữ đạt 95%...
- Đào tạo nhân lực


+ Là đào tạo đội ngũ những người lao động có đủ tri thức, kỹ năng, tay nghề, sức khỏe và
đạo đức tốt để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ CNH-HĐH


- Bồi dưỡng nhân tài


+ Là quan tâm, bồi dưỡng những người có tài để họ cống hiến nhiều hơn cho đất nước
* Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo:


- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo


+ Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học: Nội dung học phù hợp hơn với thực tế cuộc


sống. Phương pháp dạy và học từ chỗ học sinh thụ động tiếp thu kiến thức của thầy giáo
sang chỗ các em chủ động, sáng tạo trong lĩnh hội tri thức còn giáo viên là người hướng
dẫn, điều khiển việc học cho học sinh.


+ Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục
- Mở rộng quy mô giáo dục:


+ Hệ thống giáo dục mở rộng từ cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trường dạy
nghề, đại học và sau đại học


- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: Chi 20% ngân sách của nhà nước cho giáo dục, xây dựng cơ
sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.


- Thực hiện cơng bằng xã hội trong giáo dục: Với chương trình phổ cập giáo dục và ưu tiên
cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhà nước ta đã tạo diều kiện để tất cả mọi
người đều có cơ hội được học tập, được phát triển tài năng.


- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp, các hình
thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập


- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo:(4)

2 - Việc tham gia biểu tình địi chính phủ ta phải có hành động đáp trả Trung Quốc về mặt
quân sự là sai vì nếu chúng ta hành động như thế sẽ rất khơng có lợi cho đất nước ta. Do đó
em khơng tham gia.


- Phương hướng của Đảng trong phát triển chính sách đối ngoại:


+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên
các lĩnh vực khác+ Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, các lực lượng cách mạng và tiến
bộ trên thế giới


+ Phát triển công tác đối ngoại nhân dân


+ Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, kiên quyết làm thất bại
các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.(5)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt


điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×