Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

Bai 3 NC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.27 MB, 9 trang )

(1)

Bài 3


Bài 3SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG


SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG

ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM VÀ

ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM VÀHỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
(2)

Những loại bản đồ nào chúng ta


thường gặp trong cuộc sống ?
(3)

(4)

I.

Vai trò của bản đồ trong học tập và đờisống1. Trong học tập
Học tại lớp
Học ở nhà
Kiểm tra


2. Trong đời sống
Bảng chỉ đường(5)

• Chọn bản đồ phù hợp


• Đọc bản đồ phải tìm hiểu về tỉ lệ và kí hiệu
bản đồ• Xác định phương hướng trên bản đồ


• Tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí
trên bản đồ


II. Sử dụng bản đồ, Átlat trong học tập
(6)

III. Ứng dụng của viễn thám và hệ thống


thông tin địa lí1. Viễn thám


a. Khái niệm viễn thám


Viễn thám là khoa học và công nghệ hiện đại để
thu thập các thông tin về các đối tượng hay môi
trường từ xa.


b. Ý nghĩa của viễn thám(7)

(8)

(9)

2. Hệ thống thông tin địa lía. Khái niệm


Hệ thống thơng tin địa lí là hệ thống thông tin đa dụng dùng để lưu trữ,
xử lí, phân tích, tổng hợp, điều hành và quản lí những dữ liệu khơng


gian, đồng thời cho phép lấy thơng tin dễ dàng và trình bày dưới dạng dễ
tiếp nhận, trao đổi và sử dụng.b. Ý nghĩa


Giúp theo dõi, quản lí mơi trường

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×