Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

dao duc 5 bai 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.19 KB, 2 trang )

(1)

Bài 4: NHỚ ƠN TỔ TIÊN
( 2 Tiết )


I/ Mục tiêu:
Học sinh biết:


- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dịng họ.


- Thể hiện lịng biết ơn tổ tiên và gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dịng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.
- Biết ơn tổ tiên, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dịng
họ.


II/ Chuẩn bị:
GV – HS:


Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện… nói về lòng biết ơn tổ tiên.
III/ Các hoạt động dạy - học:


Tuần 7 : ( Tiết 1 )


Giới thiệu bài


Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện “Thăm mộ”
- Cá nhân - cả lớp đọc truyện thăm mộ.


Các nhóm thao luận theo các câu hỏi:


? Nhân ngày tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng biết ơn tổ tiên
? Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên? Vì sao Việt muốn lau dọn bàn thờ giúp mẹ
GV kết luận


Ai cũng có tổ tiên, gia đình, dịng họ. Mỗi người điều phải biết ơn tổ tiên
và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể.


Hoạt động 2: Những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên
- HS làm việc cá nhân bài tập.


- Thảo luận nhóm đơi.


- Trình bày ý kiến từng việc làm và giải thích lý do. Lớp nhận xét, trao
đổi bổ sung.


- GV kết kuận:


Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng những việc làm thiết thực,
cụ thể, phù hợp với khả năng như các việc a, b, c, d


Hoạt động 3: Tự đánh giá bản thân qua đối chiếu với những việc cần
làm để tỏ lòng biết ơn tổ tiên


- Kể những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và những
việc chưa làm được.(2)

- Trình bày trước lớp
- GV nhận xét - nhắc nhở
- HS đọc phần ghi nhớ SGK/14


Tuần 8 ( Tiết 2 )Hoạt động 1: Tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương


- Các nhóm giới thiệu tranh ảnh, các thông tin về ngày giỗ tổ Hùng
Vương


- Các nhóm thảo luận


? Em nghĩ gì khi xem, đọc, nghe các thông tin trên


? Việc nhân dân ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10/3 hàng
năm thể hiện điều gì


- GV kết luận về ngày giỗ tổ Hùng Vương.


Hoạt động 2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dịng họ
mình


- 1 vài HS lên giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình.
- GV – HS chúc mừng và khen thưởng HS đó.


Hỏi thêm:


? Em có tự hào về các truyền thống đó khơng


? Em cần làm gì để xứng đáng với các truyền thống tốt đẹp đó


- GV kết luận: Mỗi gia đình, dịng họ điều có những truyền thống tốt
đẹp riêng của mình. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và phát huy truyền
thống đó.Hoạt động 3: Đọc một số câu ca dao, tục ngữ
- Đại diện nhóm HS trình bày.


- Nhận xét – Tun dương
- HS đọc lại phần ghi nhớ SGK.
IV/ Dặn dò

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×