Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

Ngu van 7 Tu han viet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.41 MB, 30 trang )

(1)


(2)

Kiểm tra bài cũĐọc thuộc lịng bài

Nam quốc
(3)

SƠNG NÚI NƯỚC NAM(Nam quốc sơn hà )Nam quốc sơn hà nam đế cư(4)

Câu hỏiHãy cho biết nghóa của các tiếng :
nam, quốc, sơn ,hà.


 Nam :phương nam


 Quốc : nước(5)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt


Đặt câu với các yếu tố :
(6)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt


1.Cụ là nhà thơ yêu


nước.


2.Mới ra tù Bác đã tập
leo núi.


3.Nó nhẩy xuống sông


cứu người chết đuối.


1.Cụ là nhà thơ yêu


quốc.


2.Mới ra tù Bác đã
tập leo sơn.3.Nó nhẩy xuống hà(7)

(8)

(9)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.


Học , quảHãy ghép yếu tố quả


với 1 yếu tố khác và đặt
câu, ghép yếu tố học với
yếu tố khác và đặt câu.(10)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ


Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.


Từ việc tìm hiểu 2 câu
tục ngữ và ghép yếu tố
để đặt câu em rút ra


nhận xét gì về các yếu tố(11)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn khơng dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.Yếu tố thiên trong :
thiên thư : trời


thiên niên kỷ:


thiên đô về Thăng Long:
nghìn


dời
Em có nhận xét gì về các(12)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt


đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau. :


Từ ghép thuần việt có mấy
loại, đó là những loại nào ?Dựa vào kiến thức đã học,em
hãy xếp 6 từ Hán Việt sau


thành 2 loại từ ghép đẳng lập
và từ ghép chính phụ(13)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt


đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.(14)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ


Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt


đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.


Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
:yêu nước
:giữ cửa
:sách trời
:ngựa đá
Từ ghép(15)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt


đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau. :


Câu hỏi thảo luận


1-Em có nhận xét gì về trật tự
của các yếu tố trong từ ghép
chính phụ Hán Việt trên ?


2-So sánh trật tự của các yếu
tố trong từ ghép chính phụ


Hán Việt với trật tự của các
tiếng trong từ ghép thuần(16)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ
Hán Việt:• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập
như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt


đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.


Có 2 trường hợp :


-Yếu tố chính đứng trước.
-Yếu tố chính đứng sau.(17)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt
• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà
chỉ dùng để tạo từ ghép.


• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm
nhưng nghĩa khác xa nhau.• 2-Từ ghép Hán Việt có hai
loại chính:


• -Từ ghép đẳng lập.
• -Từ ghép chính phụ.


Từ ghép Hán Việt có mấy
loại ? Đó là những loại nào ?(18)

Bài 5-Tiết18


TỪ HÁN VIỆT• I.BÀI HỌC:


1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:


• a.Các yếu tố Hán Việt


• b.Đặc điểm:


• Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
• c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.


• 2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:


• -Từ ghép đẳng lập.


• -Từ ghép chính phụ.


• II.LUYỆN TẬP:
(19)

Bảng phân loại từ ghép Hán ViệtTừ ghép đẳng lập Từ ghép chính phụ
Yếu tố chính


đứng trước Yếu tố chính đứng sau
Sơn hà


Giang sơn


Ái quốc
Thủ môn(20)

Luyện tập1.Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm
trong các từ ngữ sau:


hoa1:hoa quả, hương hoa. tham1:tham vọng, tham lam.


hoa2:hoa mỹ, hoa lệ. tham2:tham gia, tham chiến.


phi1:phi cơng, phi đội. gia1:gia chủ, gia súc.


phi2:phi pháp, phi nghóa. gia2:gia vị, gia tăng.(21)

Trả lời-Hoa1:cơ quan sinh sản của thực vật.Hoa2:tốt, đẹp.


-Phi1:bay.


Phi2:trái với.


Phi3:vợ lẻ của vua hay các vương công thời phong kiến.


-Tham1:ham muốn nhiều.


Tham2:dự vào.


-Gia1:nhà.(22)

Luyện Tập2.Mở rộng vốn từ với 4 yếu tố :
-Quốc, sơn, cư ,bại.(23)

Quốc
sơn

ca kì
gia
ngữ
huy
lâm
khê
thủy


giang
chung
dân

trú
định
cường
cước(24)

Luyện Tập3.Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng,
phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phịng
hỏa vào nhóm thích hợp:


a.Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ
đứng sau.(25)

Đáp Án-Yếu tố chính đứng trước : hữu ích, phát thanh
,phịng hoả ,bảo mật(26)

(27)

NHẬT THỰCSINH NHẬT

: ngày(28)

Bài tập thi đua• 1-Còn trời còn nước cịn non


• Cịn người ta cịn phải lo.


• a-thất hứa b-thất vọng c-thất học d-thất trận


• 2-Gửi miền Bắc lòng miền Nam ,
• Đang xơng lên đánh Mĩ tuyến đầu.


• a-chung tình b-chung sức c-chung thủy d-chung kết


• 3-Đêm nay pháo nổ giao thứa
• Mà người không nhà cịn đi.


• a-chiến sĩ b-chiến mã c-chiến trường d-chiến cơng


• 4-Đố ai đếm hết vì sao
• Đố ai kể hết Bác Hồ


• a-công ơn b-công lao c-cơng đức d-cù lao


thất học


chung thủy


chiến só(29)

Phân loại
(30)

Dặn dò về nhà• Học thuộc bài• Làm các bài tập vào vở

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×