Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Những biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học trọng âm tiếng anh cho học sinh lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.18 KB, 14 trang )

I. PhẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đều biết, Tiếng Anh được coi là ngôn ngữ quốc tế số một trên
thế giới. Hàng triệu người từ các nền văn hóa khác nhau đều nỗ lực học Tiếng
Anh mỗi ngày. Ở Việt Nam, Tiếng Anh cũng đã chiếm vị trí cực kỳ quan trọng
kể từ khi đất nước bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa hội nhập ra khu vực và
thế giới. Nó là chìa khóa để giúp chúng ta tiếp cận được những tinh hoa, tiến bộ
về văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật và rất nhiều lĩnh vực khác của nhân loại.
Nhu cầu học Tiếng Anh mang tính tồn cầu này đã cho thấy Tiếng Anh vô cùng
quan trọng và hếtt sức cần thiết đối với việc phát triển kinh tế và xã hội ở tầm cỡ
quốc gia cũng như đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Đề án 1400 của Chính Phủ
về dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 2020 ra đời càng minh chứng rõ hơn tầm quan trọng của việc dạy học, nâng cao
chất lượng tồn diện mơn học này.
Thực hiện Đề án của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa mơn
Tiếng Anh vào chương trình dạy học chính khóa mọi cấp học ở nước ta. Tiếng
Anh hiện nay đang được dạy theo đường hướng giao tiếp và đường hướng lấy
người học làm trung tâm. Với mục tiêu của việc dạy và học này là học sinh có
thể giao tiếp được bằng Tiếng Anh. Khả năng giao tiếp thể hiện trên hai bình
diện: tiếp nhận (nghe và đọc) và sản sinh (nói và viết) ngơn ngữ. Vậy phải làm
gì để đạt được mục tiêu này? Điều này địi hỏi nhiều yếu tố, trong đó việc giúp
học sinh nắm vững được trọng âm các từ trong Tiếng Anh là rất quan trọng. Bởi
vì, việc giao tiếp Tiếng Anh có thành công hay không đều phụ thuộc vào trọng
âm. Đối với Tiếng Anh, trọng âm trong từ vựng chính là chìa khố để mọi người
hiểu nhau và giao tiếp thành công. Trọng âm của từ không phải là những sự lựa
chọn ngẫu nhiên, học sinh không thể nhấn trọng âm vào bất cứ chỗ nào các em
thích. Trọng âm chủ yếu được sử dụng theo nguyên tắc, nếu sử dụng sai có thể
đem đến những hiểu nhầm trong giao tiếp, hoặc thậm chí khơng hiểu ý của
người nói.
1Xuất phát từ những ý nghĩa trên, trong thời gian trực tiếp giảng dạy Tiếng
Anh ở trường tiểu học, bên cạnh những phương pháp dạy học được tiếp thu từ
các buổi tập huấn theo chuyên đề, các tiết thao giảng…, tôi luôn học hỏi, trăn
trở, nghiên cứu tài liệu, thử nghiệm các tiết dạy trên lớp để tìm ra cách dạy sao
cho phù hợp với đối tượng học sinh, giúp các em khơng cịn cảm thấy q khó
khăn, nặng nề khi học Tiếng Anh và đạt được kết quả như mong muốn. Chính
vì vậy, tơi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm của mình về “Những biện pháp dạy
học nhằm phát triển năng lực học trọng âm Tiếng Anh cho học sinh lớp 5” để
bạn bè và đồng nghiệp tham khảo.
2. Điểm mới của đề tài:
-Thứ nhất: làm cho học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc sử
dụng đúng trọng âm Tiếng Anh, từ đó giúp các em có ý thức về trọng âm trong
việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình.
-Thứ hai: giúp học sinh nói Tiếng Anh một cách chính xác, đảm bảo chuẩn
kiến thức mơn học, qua đó giúp học sinh giải quyết được phần câu hỏi về kiến
thức trọng âm trong các bài kiểm tra hoặc các bài thi tốt nghiệp và đại học.
-Thứ ba: Đề tài này có thể giúp giáo viên dạy ngoại ngữ tham khảo thêm
một số biện pháp dạy trọng âm phù hợp với học sinh lớp 5. Đặc biệt là làm rõ,
cụ thể những cách thức, những kỹ thuật dạy học phù hợp mang đến hiệu quả cao
nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp dạy trọng âm Tiếng Anh theo hướng
tích cực để phát triển năng lực nói tiếng Anh cho học sinh lớp 5.
Với những biện pháp hữu ích trong đề tài này, giáo viên có thể áp dụng vào
việc dạy học trọng âm hiệu quả ở mỗi đơn vị trường.
3. Phạm vi áp dụng đề tài:
Trong điều kiện thời gian cho phép, tôi chỉ nghiên cứu vấn đề này trong
các mặt sau:
- Thực trạng dạy - học trọng âm tiếng Anh của học sinh lớp 5 tôi giảng
dạy.
- Các biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học trọng âm tiếng
Anh cho học sinh lớp 5.

2


- Các bài tập, ví dụ minh họa cách dạy học, tổ chức các hoạt động học tập,
các hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng học trọng âm tiếng Anh cho học
sinh lớp 5.
II. PHẦN NỘI DUNG:
1. Thực trạng dạy học trọng âm tiếng Anh lớp 5 hiện nay:

Đối với học sinh khối lớp 5 trường tôi, các em đã được học Tiếng Anh từ
lớp 1 nhưng vẫn cịn gặp rất nhiều khó khăn. Việc phátc âm của các em rất
gượng ép, ln bị Việt hóa dẫn đến đọc sai, nói sai, nhiều học sinh khơng nhận
ra các trọng âm trong các từ khi làm các bài tập ngữ âm. Hầu hết học sinh khơng
có khái niệm về nhấn trọng âm khi phát âm Tiếng Anh.… Thời gian dành dạy
trọng âm trong mỗi tiết học ít nên giáo viên không thể hướng dẫn hoặc sữa lỗi
về trọng âm cho mọi đối tượng học sinh được. Hầu hết học sinh là con em nông
dân nên các điều kiện học tập ở nhà thiếu thốn. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
hiện đại của nhà trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học của thầy và trò
v.v.
Để nắm rõ chất lượng dạy học trọng âm, trước khi làm đề tài này, tôi đã
tiến hành khảo sát tại các lớp 5 của trường như sau:
Giáo viên phát cho mỗi học sinh một phiếu gồm 5 câu hỏi về trọng âm
Tiếng Anh và yêu cầu các em làm trong vòng 5 phút. Các từ trong phiếu được
chọn từ unit 1 đến unit 5 trong chương trình Tiếng Anh lớp 5 khi học sinh vừa
học xong bài này. Phiếu câu hỏi có nội dung như sau:
Kết quả số học sinh làm đúng số lượng câu hỏi ở mỗi lớp như sau
Lớp

Tổng


Đúng 4-5 câu

Đúng 3 câu

Đúng 1-2 câu

Sai 5 câu

(TB)
SL
%
7
20,0
8
23,5

(Còn Yếu)
SL
%
13
37,1
12
35,3

(Yếu)
SL
%
10
28,6
8

23,5

15

25

18

5A
5B

35
34

(G+K)
SL
%
5
14,3
6
17,6

Cộng

69

11

số HS


15,9

21,7

3

36,3

26,1


Từ kết quả trên cho thấy: chỉ 37,6% học sinh đạt mức trung bình trở lên
(làm được từ 3-5 câu); và 62,2% học sinh còn yếu (làm đúng 1-2 câu và không
làm được câu hỏi nào) với phần kiến thức về trọng âm.
Sau khi học sinh trả lời ở phiếu xong, tôi tiếp tục yêu cầu ngẫu nhiên một
số em học sinh phát âm các từ trong phiếu. Kết quả là, hầu hết các em đều
không phát âm đúng trọng âm của các từ đó, kể cả một số em đã trả lời đúng
cả 5 câu hỏi trên phiếu.
Từ thực trạng trên, tôi đã thực hiện một số biện pháp dạy học nhằm phát
triển năng lực học trọng âm Tiếng Anh cho học sinh ở lớp 5. Các biện pháp
được chia thành 5 nhóm:
Nhóm 1: Biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng
yêu cầu dạy học tiếng Anh nói chung và dạy trọng âm hiện nay nói riêng.
Nhóm 2: Các biện pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy năng lực
tiếp thu kiến thức trọng âm trong các giờ dạy chính khóa.
Nhóm 3: Các biện pháp rèn luyện kiến thức, kỹ năng trọng âm cho học sinh
thơng qua các tiết dạy tăng cường.
Nhóm 4: Các biện pháp tổ chức các hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp
nhằm phát triển năng lực sử dụng trọng âm cho học sinh.
Nhóm 5: Biện pháp làm tốt cơng tác tham mưu, cơng tác xã hội hóa giáo

dục nhằm huy động sức mạnh cộng đồng xây dựng CSVC-TB dạy học đáp ứng
với yêu cầu đổi mới dạy học tiếng Anh.
2. Các giải pháp thực hiện:
2.1. Làm tốt công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên
môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy tiếng Anh hiện nay.
Để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng chuyên môn phục vụ giảng dạy
bản thân tôi luôn làm tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Bên cạnh việc
tiếp thu kiến thức từ trường Đại học, tôi luôn tham gia bồi dưỡng theo các
chuyên đề do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT tổ chức; luôn tạo cơ hội
được giao tiếp với người bản ngữ, thường xuyên nghe và luyện theo băng, các
chương trình dạy Tiếng Anh trên truyền hình hoặc radio, tranh thủ mọi thời gian
4


(kể cả những lúc làm việc gia đình) tập nói và hát đúng trọng âm, nhịp điệu
tiếng Anh…Với ý thức bồi dưỡng tích cực, thường xuyên nên kiến thức, kỹ
năng tiếng Anh của bản thân ngày càng nâng cao, không những đáp ứng với yêu
cầu đổi mới dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay mà cịn có khả năng giao
tiếp tốt bằng tiếng Anh với bạn bè, người bản ngữ.
2.2.Nhóm biện pháp dạy học trong các tiết học chính khóa:
Để giúp học sinh nắm chắc ngun tắc sử dụng trọng âm từ vựng, nhằm
hình thành các quy tắc cơ bản, tôi đã sử dụng các biện pháp sau:
*Thứ nhất: Hướng dẫn học sinh nghe phát hiện cách đọc trọng âm
trong các tiết Language focus (Listen and repeat) của Unit 1, Unit 2, Unit 3,
Unit 4 và Unit 5.
Do thời gian dành cho phần Stress trong mỗi tiết Language Focus ít (từ 5
đến 10 phút) nên chỉ đủ thời gian cho học sinh nghe băng và lặp lại cách phát
âm của các từ. Giáo viên khơng có thời gian để giải thích cho học sinh một số
quy tắc chung liên quan đến trọng âm. Do đó, trước khi cho học sinh nghe băng,
giáo viên cần nêu lên yêu cầu rõ ràng nhằm hướng đến mục đích nghe là để

phát hiện được cách nhấn trọng âm trong các từ, câu…
Cụ thể như sau:
- Trước tiên cho học sinh toàn lớp nghe băng 1 lần và yêu cầu nhận biết
trọng âm của các từ. Sau đó học sinh nhắc lại theo băng 2 lần.
- Cho học sinh nghe phần “ Listen and repeat” và gọi một số học sinh đọc
lại. Giáo viên chú ý sửa sai cách phát âm cho học sinh.
- Cuối cùng tổ chức cho học sinh làm bài tập trên bảng phụ hoặc vở bài
tập, vở nháp… theo hình thức cá nhân; trao đổi, đánh giá, kết quả, chia sẽ trong
nhóm; đại diện nhóm, các nhóm chia sẽ kết quả làm bài tập toàn lớp.
*Thứ hai: Hướng dẫn học sinh sử dụng dấu nhấn trọng âm khi gặp từ
mới để khắc sâu kiến thức, hình thành quy tắc chung:
Để học sinh nắm chắc kiến thức trọng âm, bên cạnh hướng dẫn học sinh
nghe để phát hiện cách nhấn giọng. Khi dạy từ mới, giáo viên cần chú trọng
hướng dẫn học sinh sử dụng dấu nhấn trọng âm nhằm giúp học sinh đọc đúng.
5


Yêu cầu học sinh phải ghi cả phần đó vào vở. Cho học sinh đọc lại từ mới đó,
giáo viên cần chú ý sửa cho học sinh bằng cách giáo viên phát âm mẫu từ các
em đọc sai, hoặc gọi học sinh giỏi đọc và yêu cầu các em đọc lại cho đúng…
Từ những ví dụ cụ thể trong phần dạy ngữ âm, giáo viên hướng dẫn học
sinh tổ chức thảo luận nhóm, phát hiện cách sử dụng trọng âm qua ngữ điệu
đọc, cách đánh dấu để rút các quy tắc cho từ chỉ có một âm tiết; hai âm tiết;
danh từ và tính từ 2 âm tiết; động từ 2 âm tiết… trong từng nội dung kiến thức.
Ví dụ 1: Các danh từ 2 âm tiết nhấn ở âm đầu: Cụ thể các danh từ trong
Unit1: 'City, 'village, 'mountains, 'tower; Unit 5: 'seaside, 'islands, ….
Ví dụ 2: Chỉ nhấn trọng âm ở nguyên âm, không nhấn trọng âm ở phụ âm:
pro'vide, pro'test, a'gree...
Ví dụ 3: Các động từ 2 âm tiết thường có trọng âm ở âm tiết thứ hai: en'joy,
in'vite, re'peat,… (ở phần Listen and repeat trong Unit 4)

Sau khi học sinh đã lập được công thức từ các bài ngữ âm, giáo viên hướng
dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức để lập thành bảng quy tắc trọng âm chung và
yêu cầu học sinh học thuộc.

CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN LỚP 5

Ví dụ

Quy tắc
Một từ chỉ có một trọng âm chính.
Chỉ nhấn trọng âm ở nguyên âm,
không nhấn trọng âm ở phụ âm.
Danh từ và tính từ 2 âm tiết thường có
trọng âm ở âm tiết thứ nhất.
Động từ 2 âm tiết thường có trọng âm

'party, 'Sunday, 'lesson,…
pro'vide, en'joyed, a'gree...
'present, 'clever,'seaside, 'islands, ….

to pre'sent, to de'cide.
ở âm tiết thứ hai
Nếu danh từ và động từ có cùng dạng be'gin, be'come, for'get, en'joy,
thì ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất
khi nó là danh từ, nhấn trọng âm ở âm
6


tiết thứ hai khi nó là động từ.
- Từ tận cùng là –ic, -ion, -tion, ta nhấn tele'vision, geo'graphic, cha'otic

trọng âm ở nguyên âm ngay trước nó.
- Từ có tận cùng là : -cy, -ty, -phy, -gy,
-al, ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 3 từ

pho'tography, ge'ology, 'critical

cuối lên
Danh từ ghép, trọng âm ở từ thứ nhất 'blackbird, 'greenhouse
Tính từ ghép, trọng âm ở từ thứ hai
bad-'tempered, old-'fashioned
Động từ ghép trọng âm ở từ thứ hai
to under'stand, to over'flow

Thứ ba: Giúp học sinh học thuộc và ghi nhớ các cơng thức:
Tiếng Anh có khá nhiều quy tắc sử dụng trọng âm. Chính vì vậy, sau khi
học sinh đã thành lập được cơng thức, giáo viên cần có biện pháp tổ chức,
hướng dẫn học sinh học thuộc, ghi nhớ các công thức để sử dụng trong các
trường hợp cụ thể khi nói.
Quy tắc
Một từ chỉ có một trọng âm chính.
Chỉ nhấn trọng tâm ở nguyên âm, không nhấn trọng âm ở phụ âm.
Danh từ và tính từ 2 âm tiết: Thường có trọng âm ở âm tiết thứ nhất.
Động từ 2 âm tiết: Thường có trọng âm ở âm tiết thứ hai
Nếu danh từ và động từ có cùng dạng: Thì ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất
Khi nó là danh từ, nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai khi nó là động từ.
- Từ tận cùng là –ic, -ion, -tion: ta nhấn trọng âm ở nguyên âm ngay trước nó.
- Từ có tận cùng là : -cy, -ty, -phy, -gy, -al: ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 3 từ
cuối lên
Danh từ ghép: trọng âm ở từ thứ nhất
Tính từ ghép: Trọng âm ở từ thứ hai

Động từ ghép: Trọng âm ở từ thứ hai
Để học sinh nắm chắc các quy tắc trên, tôi đã thực hiện như sau:
- Giáo viên lập bảng công thức thành các phiếu học tập, giao cho từng cá
nhân tự học thuộc.
7


- Tổ chức luyện tập, chia sẽ theo nhóm bằng phiếu truy bài đầu giờ để ghi
nhớ các công thức.
- Tổ chức cho học sinh tự kiểm tra nhau thông qua thời gian khởi động đầu
các tiết dạy trên lớp, chia sẽ cùng bạn khi ra chơi…
2.3. Nhóm biện pháp thực hành luyện tập, rèn kỹ năng cho học sinh
thông qua các tiết dạy học tăng cường.
Trong chương trình tiếng Anh lớp 5, thời gian giành cho dạy phần trọng âm
trong mỗi tiết học trên lớp rất ít khơng đủ để giúp học sinh luyện tập rèn kỹ năng
nghe - nói đúng. Vì thế, giáo viên cần tổ chức hướng dẫn rèn luyện thêm cho
học sinh qua các tiết dạy tăng cường.
Để giúp mọi đối tượng học sinh tích cực, hứng thú học tập nhằm phát huy
hết khả năng của mình, giáo viên cần chuẩn bị nội dung, kiến thức cho từng bài
dạy thật cụ thể, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Các biện pháp tổ chức hoạt
động phải linh hoạt, sáng tạo nhằm kích thích các em phấn đấu vươn lên đạt kết
quả càng cao.
Ví dụ: (lược trích nội dung kiến thức liên quan trọng âm và các hình thức
tổ chức hoạt động rèn kỹ năng trọng âm ở 1 tiết dạy tăng cường cho học sinh
lớp 5)
* Phần khởi động (Warm – up): Giáo viên tổ chức trò chơi : “Who is
faster ? ”
- Giáo viên yêu cầu 1 bạn học sinh giỏi đọc một số từ đã học và các đội viết
ra giấy và đánh dấu nhấn rồi đọc to lên. Đội nào đọc đúng trọng âm và viết đúng
nhiều từ hơn thì đội đó chiến thắng. Hoặc chơi trị chơi theo cách khác đó là khi

muốn ơn lại trọng âm có 2 âm tiết tôi sẽ chia đội và mỗi đội sắp 2 cái ghế trên
bảng và đánh số1,2; Nhấn ở âm tiết đầu thì ngồi vào ghế số 1, nhấn ở âm tiết 2
thì ngồi vào ghế số 2, ví dụ khi tơi đọc từ “ in'vite” , các em chạy thật nhanh lên
bảng và ngồi vào ghế số 2 là đúng; …
* Luyện tập (Practice): Đọc đúng trọng âm các từ và câu sau (stress the
words and sentences correctly)

8


Guitar (n)

Would you like to play the guitar?

invite (v)

She invites me to come her house.

Police (n)

I would like to be a police.

Motorbike (n)

Last Sunday, I went to the park by motorbike

Party (n)

We sang and danced in her birthday party.


Helpful (adj)

English is helpful for us to find a good job in the future.

July (n)

My birthday is in July.

Idea (n)

It’s an interesting idea to go for a picnic next week.

Ideal (adj)

I wish I have an ideal house in the future.

Countryside (n)

My family lives in the countryside.

Enjoyed (v)

We enjoyed music festival very much

Holiday (n)

Linda went on holiday by coach

Island (n)


Hung King ordered An Tiem’s family to live on an island.

Always (adv)

I always get up early in the morning.

Volleyball (n)

Would you like to play volleyball?

Science (n)

I have science on Monday and Friday

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4:
- Việc 1: Thảo luận cách nhấn trọng âm của các từ, câu….
- Việc 2: Các thành viên trong nhóm tự đọc nhẩm và trình bày, chia sẽ
trước nhóm.
- Việc 3: Các nhóm trình bày trước lớp (mỗi bạn trình bày 4 từ theo hình
thức nối tiếp trong nhóm), các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chia sẽ.
* Giáo viên nhận xét, kết luận.
2.4.Nhóm biện pháp tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi học
tập ngoài giờ lên lớp:

9


Nhằm tạo nhiều sân chơi học tập đa dạng, phong phú giúp học sinh hứng
thú tiếp thu, rèn luyện kiến thức, kỹ năng nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với lứa
tuổi các em; thông qua các ngày lễ lớn của dân tộc (20-11, 26-3, 22-12…), Ngày

hội học sinh tiểu học… để tổ chức các hoạt động học tập hiệu quả như: Thi hát
tiếng Anh, múa theo nhạc tiếng Anh, hò khoan bằng tiếng Anh (có lời đơn
giản…); giao lưu hùng biện tiếng Anh các nhóm trong lớp, các lớp trong trường;
tổ chức các trò chơi (hái hoa dân chủ, thi tập tập làm MC, hướng dẫn viên du
lịch cho khách nước ngoài)…
Để tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi tích cực, hứng khởi, mang
lại hiệu quả thiết thực; giáo viên phải hoạch định kế hoạch, nội dung, các hình
thức tổ chức, biện pháp sử dụng cụ thể phù hợp cho từng sân chơi.
Do khuôn khổ đề tài này không thể mô tả hết cách tổ chức tất cả các hoạt
động nên tơi chỉ đưa ra ví dụ minh họa về việc tổ chức một sân chơi học tập đã
thu hút được nhiều học sinh tham gia và đưa lại nhiều hiệu quả.
Ví dụ: Tổ chức cho học sinh lớp 3,4,5 tham gia “Ngày hội học sinh tiểu
học”
* Hoạt động khởi động:
- Học sinh toàn trường múa hát tập thể bài hát: Head, Shoulders, Knees and
Toes
- Các học sinh dự thi rung chuông vàng Hát + nhảy bài hát: Shalala, Finger
family (khán giả hát theo)
* Thi “ Rung chuông vàng ” (các giáo viên nhà trường hỗ trợ )
- Thành phần tham gia thi: Toàn thể học sinh khối 5 tham gia thi rung
chuông vàng và một số học sinh giỏi tiếng Anh của lớp3, lớp 4.
- Hình thức: Học sinh thi ngồi giữa, khán giả ngồi xung quanh.
- Nội dung thi: Trả lời câu hỏi. Mỗi thí sinh có 15 giây để vừa suy nghĩ vừa
viết câu trả lời lên bảng. Các thí sinh trả lời lần lượt các câu hỏi từ 1-20. Hs nào
trả lời sai tự động rời khỏi sân đấu về ngồi đúng vị trí. Học sinh nào trả lời đúng
câu hỏi thứ 20 sẽ được rung chuông vàng.

10+ Cuộc thi có thể dừng lại trước câu 20 và cơng bố thí sính sau cùng cịn lại
trên sàn thi đấu lúc này đạt giải.
+ Trong quá trình tham gia cuộc thi, các thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ thể
lệ cuộc thi.
- Kết thúc thi rung chuông vàng. BTC lên trao quà (lúc trao thưởng).
*Phụ lục nội dung phần thi rung chng vàng (chỉ lược trích các nội
dung liên quan đến kiến thức trọng âm):
1. Choose the word that is different stress from others
A. City

B. Balloon

C. Village

D. Mountain

2. Danh từ có 2 âm tiết thường nhấn ở âm tiết nào?
A. Nhấn ở âm thứ nhất B. Nhấn ở âm thứ hai C. Nhấn ở cả 2 âm tiết
3. Choose the word that is different stress from others
A. Often

B. Usually

C. always

D. collect

4. Động từ có 2 âm tiết thường nhấn ở âm tiết nào?
A. Nhấn ở âm thứ nhất B. Nhấn ở âm thứ hai C. Nhấn ở cả 2 âm tiết
5. Choose the word that is different stress from others

A. Water

B. Party

C. Enjoy

D. Birthday

6. Where does the word “ Underground” stress?
A. Under'ground

B. 'Underground

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đồ dùng cần
thiết cho học sinh tham gia hoạt động; phối hợp với giáo viên tổ chức tốt hoạt
động nên đã đưa lại kết quả như mong muốn: Học sinh rất hào hứng tham gia
các phần thi; Nhiều học sinh đã đạt được kết quả xuất sắc nhận được giải thưởng
của nhà trường; Đặc biệt là đã khích lệ được những học sinh trung bình hoặc cịn
yếu lâu nay cịn rụt rè không dám thể hiện giữa tập thể đông người đã cố gắng
vươn lên cùng bạn bè. Qua hội thi giúp các em tự rèn luyện kiến thức, kỹ năng
Tiếng Anh nói chung và sử dụng tốt trọng âm để nói tốt Tiếng Anh.

11


2.5. Biện pháp làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa nhằm tạo điều
kiện tốt nhất để học sinh học tốt Tiếng Anh nói chung và phần trọng âm nói
riêng.
Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tốt có tác dụng tích cực vào việc
giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, bên cạnh việc tham

mưu với lãnh đạo nhà trường mua sắm các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy
trên lớp, tơi đã tích cực vận động phụ huynh mua sắm thêm máy tính gia đình,
nối mạng để học sinh tự nghe Tiếng Anh trên băng đĩa, tập nói đúng Tiếng Anh
theo băng… mua đầy đủ các loại sách, vở Tiếng Anh để các em luyện tập; vận
động phụ huynh cho con theo học tại các trung tâm và các buổi tăng cường do
trường tổ chức để có điều kiện rèn luyện thêm. Tạo mọi điều kiện cho học sinh
tiếp xúc giao tiếp với người bản xứ nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng
Anh.
3. Kết quả thực hiện:
Sau hơn một năm học áp dụng các biện pháp trên vào dạy học, qua các kỳ
kiểm tra, tôi luôn theo dõi, đánh giá nắm chắc kết quả đạt được của từng học
sinh; động viên khích lệ các em và uốn nắm những lỗi mà học sinh còn mắc phải
nên đã thu được kết quả phấn khởi. Khảo sát giữa học kỳ I năm học 2018-2019
chất lượng tiếng Anh tăng lên rõ rệt. Cụ thể:
Kết quả khảo sát học sinh lớp 5 học kỳ I năm học 2018-2019

Lớp

Tổng

Đúng 4-5 câu

Đúng 3 câu

Đúng 1-2 câu

Sai 5 câu

(TB)
SL

%
9
26,5
7
20,6

(Còn yếu)
SL
%
1
2,9
2
5,9

(Yếu)
SL
%
0
0
0
0

16

5A
5B

34
34


(G+K)
SL
%
24
70,6
25
73,5

Cộng

68

49

số HS

72,1

23,5

3

III. PHẦN KẾT LUẬN
12

4,4

0

01. Ý nghĩa của đề tài:
Như vậy chúng ta thấy rằng việc nâng cao năng lực học trọng âm Tiếng
Anh cho học sinh tiểu học là một vấn đề không hề đơn giản. Nó địi hỏi người
giáo viên phải có các biện pháp giảng dạy sáng tạo nhưng dễ hiểu, dễ tiếp nhận
đối với học sinh. Qua hơn một năm học được đưa vào áp dụng (bắt đầu áp dụng
từ học kỳ II năm học 2017-2018 đến nay), tôi nhận thấy rằng các biện pháp dạy
trọng âm trên đã mang đến rất nhiều tác dụng. Trước hết, tạo được niềm yêu
thích và hưng phấn cho học sinh trong giờ học, giúp các em tự tin, khơng cịn
cảm thấy khó khăn khi đọc Tiếng Anh. Từ đó chất lượng học tập của học sinh đã
từng bước tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh Giỏi + Khá tăng 56,2%, tỉ lệ học sinh
TB tăng 1,8%; Đặc biệt tỉ lệ học sinh yếu kém giảm tới 58,0 % so với đầu năm
học 2017-2018. Bên cạnh đó, với bản thân tơi việc nghiên cứu biện pháp dạy
trọng âm cho học sinh đã góp phần nâng cao trình độ và năng lực sư phạm của
mình, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy trọng âm nói riêng và
bộ mơn Tiếng Anh nói chung. Trong điều kiện không phải là học sinh vùng
thuận lợi, cơ sở vật chất dạy học còn thiếu thốn, cơ hội được tiếp xúc với người
bản xứ là rất khó thì những thành cơng ban đầu tơi thu được là một điều rất hạnh
phúc với bản thân tôi.
Sáng kiến này đã được tôi đưa vào thực hiện từ học kỳ II năm học 20172018 và học kỳ I năm học 2018-2019 đối với học sinh khối lớp 5. Các đồng
nghiệp cùng chuyên môn qua thăm lớp dự giờ đã bày tỏ sự đồng tình với hướng
nghiên cứu này và đang đưa vào áp dụng cho trường bạn. Nếu được áp dụng
phù hợp, linh hoạt với thực trạng của đơn vị mình, tơi tin tưởng rằng sẽ đưa lại
kết quả như mong muốn.
2. Những kiến nghị, đề xuất:
Để đề tài thực sự đem lại kết quả, cá nhân tơi có một vài kiến nghị, đề xuất
sau:

132.1.Ban giám hiệu nhà trường cần bổ sung đầy đủ hơn các trang thiết bị hỗ
trợ cho việc dạy bộ môn Tiếng Anh như từ điển, sách báo, băng đĩa, máy cát sét,
đèn chiếu v.v . Đặc biệt là phòng dạy Tiếng anh theo hướng hiện đại.
2.2. Để ứng dụng phương pháp mới này thật hiệu quả, tôi mạnh dạn kiến
nghị tổ chun mơn, Ban giám hiệu nhà trường, Phịng Giáo dục và Đào tạo tổ
chức chuyên đề giới thiệu đề tài tới tất cả các bạn đồng nghiệp để trao đổi, học
tập kinh nghiệm, rút ra được phương pháp dạy học tích cực cho bộ mơn Tiếng
Anh nói chung và phần trọng âm tiểu học nói riêng.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ tôi chia sẽ để bạn bè đồng nghiệp
tham khảo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài chắc chắn không thể tránh
khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự góp ý bổ sung của các đồng
nghiệp để tôi đạt được thành công hơn trong sự nghiệp dạy học bộ môn Tiếng
Anh.

14×