Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bài soạn Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với GameShows Ai là triệu phú

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (287.27 KB, 3 trang )

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với GameShows Ai là triệu phú
v1.3
Đây là một trò chơi hết sức đơn giản và thú vị với hình thức trắc nghiệm
khách quan mà các giáo viên có thể tận dụng để phục vụ cho những tiết
hoạt động ngoại khóa hay ngoài giờ lên lớp hết sức thú vị.
Gợi ý một số tính năng:
- Được mô tả theo Gameshows Ai là triệu phú trên VTV3 với cách chơi
hoàn toàn tương tự.
Với phiên bản 1.3 này chương trình được cải tiến với nhiều nét mới nội
bật: Chơi full màn hình, ngân hàng câu hỏi nhiều hơn các bản trước, các
lỗi cơ bản khi nhập câu hỏi được khắc phục, ngoài ra còn có chức năng
chơi hai người để chọn ra người chơi chính.
- Quá trình chơi sẽ không lặp lại câu hỏi cho dù bạn có thoát chương
trình và chơi lại.
- Bạn có thể dừng chơi bất cứ lúc nào và bảo toàn số tiền bạn có.
- Chúng ta có thể thay đổi nội dung câu hỏi, xóa toàn bộ nội dung
câu hỏi trong ngân hàng cơ sở dữ liệu để nhập mới hoàn toàn một
cách dễ dàng ( xóa nội dung tập tin Database.ntn trong đường dẫn
C:\Program Files\Ai la trieu phu\data và sử dụng chức năng nhập
mới trên giao diện chính để biên soạn lại nội dung câu hỏi).
-
Tải miễn phí với dung lượng 17.95MB tại địa chỉ
Trong quá trình cài đặt sử
dụng mà bị lỗi font thì các bạn down font VNI-Aptima về rồi copy vào
thư mục Fonts (C:\WINDOWS\Fonts) tại địa chỉ
với dung lượng 102 KB.
Trần Đại Minh Trí
Phòng Tin Học Trường THPT tân hiệp

×