Tải bản đầy đủ (.docx) (17 trang)

SKKN Giao duc DD co long ghep KNS lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (184.73 KB, 17 trang )

(1)Đề tài : GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÓ LỒNG GHÉP KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC. SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC . I . TÍNH MỤC ĐÍCH : 1. Bối cảnh của đề tài : Học sinh Tiểu học là những học sinh đang ở độ tuổi 6 - 11 tuổi, độ tuổi có nhiều biến động về tâm sinh lý rất nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống bên ngoài tác động. Vậy làm thế nào để rèn kĩ năng sống cho học sinh ngay từ lứa tuổi Tiểu học đạt hiệu quả? Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành Giáo dục và toàn xã hội cần tìm hướng giải quyết .Giáo dục hạnh kiểm cho học sinh là một việc làm thường xuyên và hết sức quan trọng đối với những người làm công tác giáo dục nói chung và giáo viên bậc tiểu học nói riêng . Giáo dục hạnh kiểm trong trường tiểu học nhằm hình thành cho các em cơ sở đạo đức ban đầu, làm nền tảng cho việc phát triển toàn diện nhân cách con người . Chính vì lẽ đó, là một giáo viên tiểu học tôi nhận thấy việc giáo dục đạo đức cho HS càng trở nên quan trọng hơn .Trong khi nền văn hóa dân tộc ngày nay được hoàn thiện thì những hành vi trái với đạo đức vẫn còn tồn tại (mà tồn ngay trong chính trường học). Có thể nó sẽ lan rộng ra nếu như chúng ta không kịp ngăn chặn . Làm thế nào để giáo dục đạo đức cho học sinh một cách có hiệu quả ? Đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải biết chọn cho mình những cách giảng dạy phù hợp nhất . 2 . Lý do, mục đích chọn đề tài : Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh là yêu cầu thường xuyên của công tác giáo dục, đồng thời cũng là yêu cầu hết sức cấp thiết trong bối cảnh như hiện nay . Trường tiểu học nhằm trang bị những cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh hướng các em biết sống, học tập và lao động trong xã hội với nhiều mối quan hệ và đa dạng . Vì vậy, việc rèn luyện, giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt . Thực tế qua nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy : Ngoài việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học như: Tiếng việt, Lịch sử, Địa lí, Khoa học ... còn có một con đường giáo dục đạt hiệu quả, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi đó chính là giáo dục trực tiếp qua môn đạo đức. Vì qua môn học này, ta có điều kiện giáo dục đạo đức cho các em một cách có hệ thống theo chương trình khá chặt chẽ; giúp hình thành được ý thức đạo đức ở mức độ sơ giản, định hướng rèn luyện một cách có tự giác những hành vi, thói quen hành vi đạo đức tương ứng. Thông qua các bài học đạo đức sẽ giúp các em có ý thức học tốt các môn học khác và tạo tiền đề cho hoạt động đạo đức . Giúp các em có cơ sở cần thiết để học tốt môn giáo dục công dân ở bậc học tiếp theo . Do đó, việc giảng dạy tốt môn Đạo đức có lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh ở tiểu học nói chung và của lớp 4 nói riêng là yêu cầu hết sức quan trọng . Mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh phát triển tối đa nhân cách, tài năng về tinh thần và thể chất . Rèn kĩ năng sống cho học sinh thực chất là cách tiếp cận kĩ năng sống đó là : Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và Học để cùng chung sống . Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ tức là xây dựng cho các em tất cả những kĩ năng cần có để giúp các em học tập, làm việc có hiệu quả hơn, sống tốt hơn . Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, giúp cho mỗi HS đều được phát triển toàn diện qua các hoạt động học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện, yêu thương; giúp các em khắc phục được những hạn chế nêu trên và cụ thể là giúp các em thực hiện tốt các nhiệm vụ của người HS cuối cấp tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Việc thực hiện giáo dục đạo đức có lồng ghép kĩ năng sống cho HS lớp Bốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS, là tấm gương tốt để các em lớp dưới noi theo ..

(2) - Tìm hiểu vai trò của Giáo dục kĩ năng sống đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh Tiểu học. - Đề xuất một số biện pháp Giáo dục kĩ năng sống lồng ghép trong các hoạt động ở trường Tiểu học . Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục đạo đức có lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh tiểu học” để làm đề tài nghiên cứu . 3 . Phạm vi nghiên cứu : Đề tài có nội dung khá rộng lớn song do thời gian và khả năng có hạn nên tôi chỉ tập trung nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục đạo đức có lồng ghép kĩ năng sống cho HS lớp Bốn ở trường tiểu học vùng nông thôn, Đặc biệt là học sinh trường tiểu học “A” An Cư . 4 . Điểm mới trong kết quả nghiên cứu : - Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường luôn là vấn đề cần quan tâm . Đồng thời với việc dạy văn hoá các em có ngoan ngoãn chăm chỉ thì mới có thể học tập tốt được, bên cạnh đó việc tiếp thu tốt kiến thức các bộ môn văn hoá là nền tảng xây dựng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn trong sáng của các em . Giáo dục đạo đức cùng với công tác tư tưởng chính trị trong nhà trường là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm - nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong tình hình hiện nay, khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường. Việc giáo dục đạo đức có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, không đơn thuần trên lý thuyết, mà phải truyền thụ, trang bị cho các em nguồn tri thức khoa học về tự nhiên xã hội, con người, cách làm việc trí óc, mà còn hướng tới sự tạo dựng phát triển những phẩm chất nhân cách, giá trị nhân văn, đạo đức cho học sinh góp phần hoàn thiện nhân cách phù hợp yêu cầu định hướng xã hội . Phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất biện chứng giữa đức và tài hay là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực . Sự hài hoà giữa đức và tài có ý nghĩa xã hội, có giá trị xã hội con người . Như Bác Hồ nói : "Có tài mà không có đức là con người vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó " Vì vậy việc giáo dục đạo đức, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường là một trong những biện pháp rất quan trọng đối với người làm công tác giáo dục . Đặc biệt là người giáo viên trực tiếp dạy lớp . Trong thực tế hiện nay chất lượng giáo dục đạo đức, sự thiếu giáo kĩ năng sống của học sinh nói chung và của học sinh tiểu học nói riêng có phần giảm sút bởi ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân : - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường hiện nay, thế hệ trẻ thường xuyên phải chịu sự tác động đan xen của những yếu tố tích cực và tiêu cực luôn được dặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn thử thách những áp lực tiêu cực . Nếu không được giáo dục đạo đức và giáo dục KNS, hoặc thiếu đạo đức, thiếu KNS các em sẽ dễ bị lôi cuốn vào các hành vi tiêu cực … dễ bị lệch lạc về nhân cách . Trong gia đình: một số cha mẹ học sinh thiếu gương mẫu, ông bà cha mẹ, chửi mắng lẫn nhau, một số gia đình còn khoán trắng bỏ mặc cho nhà trường và xã hội, thậm chí còn nuông chiều con cái thiếu văn hoá, dẫn đến một số học sinh vô lễ với người trên, nhiều em không vâng lời ông bà, bố mẹ, lời lao động lời học, trộm cắp … Trong giao tiếp nói năng thô lỗ, cục cằn . Ngoài xã hội: Hiện tượng tiêu cực, các hành vi đạo đức thiếu văn minh như một số tụ điểm chiếu phim ảnh băng hình có nội dung đồi truỵ ảnh hưởng lớn đến hành vi đạo đức của các em . Trong nhà trường: học sinh tiểu học phần lớn là ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường đề ra . Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan mà nói học sinh hiện nay rất nhạy cảm, rất dễ thích ứng với các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội : hiện tượng nói tục, chữi thề, các hành vi thiếu văn hoá vẫn còn . Đặc biệt học sinh không biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế . Chẳng hạn học sinh vừa được học bài “Giữ trật tự vệ sinh nơi công.

(3) cộng” nhưng lại rất mất trật tự trong giờ học hoặc vứt rác bừa bãi ở sân trường . Học sinh vừa được học bài “Lễ phép vâng lời thầy cô giáo’’ nhưng lại chỉ chào hỏi thầy cô giáo dạy mình, hoặc không biết cảm ơn, xin lỗi khi được người khác giúp hay làm điều gì đó không phải . Sở dĩ vẫn còn có các hiện tượng trên tôi nghĩ nguyên nhân do : - Gia đình chưa thật sự quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái . - Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường vào môi trường sống của học sinh . - Về phía giáo viên: còn coi nhẹ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh . Một số thầy cô giáo chỉ quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức văn hoá, chưa thực sự chú trọng đến việc giảng dạy tốt môn học đạo đức và giáo dục lồng ghép kĩ năng sống cho các em . Nếu có dạy chỉ cung cấp cho các em về mặt lý thuyết mà coi nhẹ thực hành . Trong giờ học, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải. Hình thức tổ chức dạy học đơn điệu . Học chưa đi đôi với hành . Việc soạn giáo án của giáo viên chưa sát với mục đích yêu cầu của bài giảng . Một số trường học ( giáo viên dạy lớp, giáo viên tổng phụ trách đội ) chưa nhận thức rõ vấn đề này, chưa quan tâm một cách đúng đắn, sâu sắc nội dung cũng như tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho các em thông qua bài giảng của môn đạo đức, thông qua việc phối kết hợp giữa: nhà trường – gia đình – xã hội . Kết quả cần đạt học sinh có những kĩ năng sống tối thiểu trong học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hàng ngày. II . TÍNH KHOA HỌC : 1 . Cơ sở lý luận : - Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh, trước tình hình thực tế, là người giáo viên trực tiếp dạy lớp tôi phải tìm những biện pháp để từng bước tháo gỡ những tồn tại trên . Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là việc rất quan trọng, ảnh hưởng tới quá trình hình thành nhân cách cho trẻ đến tuổi trưởng thành. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ phải được bắt đầu từ Tiểu học, thậm chí có thể cả ở tuổi Mầm non. Bởi vì lửa tuổi này đã hình thành những hành vi các nhân, tính cách và nhân cách. Việc làm quen với các môn học để hình thành và xây dựng cho các em các kĩ năng sống như: Giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, thậm chí là giải quyết các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, vấn đề môi trường và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống sẽ giúp các em tự tin, chủ động biết cách xử lí mọi tình huống trong cuộc sống và quan trọng hơn là khơi gợi những khả năng tư duy sáng tạo, biết phát huy thế mạnh của các em. Kĩ năng sống cần cho suốt cả cuộc đời và luôn được bổ sung, nâng cấp để phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống biến động. Người trưởng thành cũng vẫn cần phải học kĩ năng sống. Ngoài việc giáo dục đạo đức cho học sinh mà phải kết hợp dạy lồng ghép giáo dục KNS cho học sinh trong nhà trường phổ thông là nhằm các mục tiêu sau : Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị thái độ và kĩ năng phù hợp . Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hằng ngày . Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình, và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức . Qua những năm làm công tác chủ nhiệm lớp 4, tôi cùng các bạn đồng nghiệp có chung nhận xét như sau : - Các em học sinh khối lớp 4 rất hiếu động và thiếu sự kiềm chế, thích bắt chước, rất tò mò và ham học hỏi. Tuy trình độ nhận thức của các em có phát triển hơn so với học sinh ở độ tuổi lớp 2, 3 nhưng kinh nghiệm sống của các em vẫn còn quá non nớt, chưa có đủ năng lực nhận thức các chuẩn mực đạo đức . 2 . Thực trạng ban đầu : - Vì trường thuộc vùng nông thôn nên học sinh chủ yếu là con của những gia đình làm ruộng , chăn nuôi và có một số ít là con cán bộ công chức . Ngoài giờ học, nhiều em.

(4) về nhà còn phải giúp cha mẹ những công việc của gia đình để cải thiện cuộc sống hay những lúc rãnh rỗi thì đi chơi vòng quanh xóm ấp mình . Mặt khác một số em nhà khá giả được nuông chiều, có thời gian hơn thì ăn chơi, phá phách vườn cây, có khi lại kéo nhau đi đánh lộn với những bạn học khác vì ganh tị, vì hiềm khích sẵn với nhau trong lớp và và có lúc muốn chứng tỏ mình là anh hùng như những nhân vật trong game . Dù đây là những hành động quậy phá nhất thời của trẻ nhưng nếu không chấn chỉnh kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm . Các em tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có cả những người tốt và xấu, có lúc các em nghe người lớn nói chuyện bằng những từ không hay, đôi khi các em vô tình được nghe và có lúc nghe thường xuyên nên bắt chước và trở thành thói quen lúc nào không hay . Hoặc trong lúc vui chơi cùng các bạn, bắn bi bị thua hay đá bóng bị bạn vô tình giẫm phải vào chân đau quá rồi đâm ra cọc phát ra những từ nói tục chưởi thề có khi lại nhào vô đánh lại bạn . Hằng ngày, đôi lúc trong giờ ra chơi tôi thường nghe một vài em nói chuyện với bạn nhưng kèm theo đó là những lời không hay, có khi lại xảy ra trường hợp có em chạy lên báo là 2 bạn ở dưới lớp đang đánh nhau, xô đẩy nhau và đôi lúc lại nghe giáo viên phàn nàn “ Học sinh thấy giáo viên đi luôn – không chào hỏi, nghịch phá trong giờ học bộ môn, nói chuyện quá nhiều không chịu học, nói leo trả lời giáo viên” điều này tuy xảy ra ở một số ít học sinh cá biệt nhưng nếu không có biện pháp thì sẽ ảnh hưởng đến các em khác trong lớp . Qua quá trình tìm hiểu qua điều tra lí lịch của các em tôi nhận thấy các em có những hành vi chưa tốt là vì : + Do môi trường xã hội bên ngoài tác động , các em thường xuyên tiếp xúc với những thành phần không tốt , nghịch phá , mang nhiều thói hư , tật xấu : nói tục chưởi thề đánh nhau , môi trường xã hội không lành mạnh . + Do gia đình ít quan tâm đến con cái ,trẻ thiếu đi sự chăm sóc yêu thương, giáo dục của cha mẹ hoặc do cha mẹ nghèo lo làm kiếm tiền để sinh sống nên không có thời gian quan tâm trẻ, có cha mẹ giàu có đấy nhưng chỉ chú ý đến việc cung cấp cho trẻ đầy đủ đời sống vật chất mà quên đi việc giáo dục con, phó mặc cả cho nhà trường . Do phụ huynh còn chưa gương mẫu ở một vài khía cạnh nào đó ( gia đình ly hôn , cha mẹ cãi nhau bất hoà ảnh hưởng trẻ, gia đình nghèo vất vả kiếm sống không quan tâm con cái, do phụ huynh phó mặc con trẻ cho nhà trường, đổ tất cả nhiệm vụ giáo dục con cho nhà trường ) . + Do trẻ chưa có động cơ thái độ học tập tốt , do bản tính tinh nghịch, bướng bỉnh, do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi có thay đổi . Do trẻ chưa có nhiều hoạt động bổ ích để tham gia ( chỉ tham gia hoạt động ở trường trong khi ngoài xã hội thì tệ nạn ngày càng tăng ) . + Do giáo viên chủ nhiệm ít chú ý hoặc đôi khi bỏ quên đi tiết thực hành đạo đức làm cho trẻ mất đi cơ hội được tập luyện các hành vi , thói quen đạo đức .Giáo viên ít đưa ra tình huống ứng xử đạo đức cụ thể để học sinh giải quyết , chưa theo dõi sâu sát diễn biến về mặt đạo đức của học sinh để uốn nắn , sửa chữa . + Hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ở trong nhà trường đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức. Giáo viên mỗi người hiểu, tiếp cận và thực hiện một cách khác nhau . Nhiều giáo viên vẫn coi nhẹ công tác chủ nhiệm lớp từ đó cũng coi nhẹ việc rèn các kĩ năng sống cho học sinh . Khi khảo sát chất lượng về hai mặt giáo dục ở thời điểm đầu năm học, chúng tôi rất trăn trở vì lớp cũng còn "một số thành viên đặc biệt" cần quan tâm kịp thời . Dù mỗi một trường hợp đặc biệt có thể khác nhau, song vẫn là tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục ..

(5) 3 . Các biện pháp, tổ chức tiến hành : 3.1 / Tìm hiểu chương trình môn đạo đức lớp 4 : Hiện nay, học sinh lớp 4 của cả nước đã được học chương trình sách giáo khoa mới ... Qua tìm hiểu cặn kẻ về môn đạo đức tôi tâm đắc và thật sự thích giảng dạy môn học này . a/ Về nội dung sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 : Chương trình môn đạo đức lớp 4 gồm 14 bài, đề cập đến các chuẩn mực hành vi trong các mối quan hệ (quan hệ với bản thân; quan hệ với gian đình; quan hệ với nhà trường; quan hệ với cộng đồng xã hội; quan hệ với môi trường tự nhiên) . - Mỗi bài học được cấu trúc như sau : + Thông tin/ sự kiện / tình huống hoặc truyện kể ... để đặt vấn đề cho học sinh suy nghĩ . Câu hỏi: Mỗi bài có từ 2 đến 3 câu hỏi nhằm hướng dẫn học sinh khai thác, phân tích các thông tin, sự kiện, tình huống ... để giải quyết, rút ra bài học đạo đức . Bài tập: Mỗi bài gồm 5 đến 7 bài tập các dạng bài tập rất phong phú và đa dạng để giúp học sinh củng cố lại kiến thức, hình thành thái độ, kỉ năng và hành vi tích cực: Đóng vai, quan sát tranh và kể chuyện tranh, xây dựng phần kết của câu truyện có kết cục mở, thảo luận, phân tích tình huống, tranh tình huống, trò chơi có liên quan đến bài học, xứ lí tình huống, điền từ thích hợp vào chỗ trống, bày tỏ ý kiến, thái độ, hát múa, kể chuyện, đọc thơ, đọc cao dao, tục ngữ hoặc vẽ tranh về chủ đề đạo đức ... Thực hành: Mục đích để hướng dẫn học sinh thực hành bài học trong cuộc sống thực tiễn và chuẩn bị bài tiếp theo . b/ Về tổng thời lượng dành cho môn đạo đức lớp 4: Là 35 tiết/năm học được phân bổ như sau : - 14 bài dạy trong 28 tiết . - Ôn tập và kiểm tra học kỳ 1, cuối năm 4 tiết . * Đặc biệt có 3 tiết để sử dụng dạy những vấn đề cần thiết của lớp, trường, địa phương . c) Về quan điểm khi dạy môn đạo đức lớp 4 : - Dạy môn đạo đức là quá trình chuyển tải những giá trị chuẩn mực đạo đức của xã hội hình thành niềm tin, tình cảm và hành vi đạo đức của học sinh . Điều đó chỉ có kết quả tốt khi học sinh hứng thú, tích cực chủ động tham gia vào quá trình dạy học . * Bên cạnh đó việc giáo dục KNS trong môn đạo đức nhằm : Bước đầu trang bị cho HS các KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi tiểu học, giúp các em biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh ; với cộng đồng, quê hương, đất nước và với môi trường tự nhiên ; giúp các em bước đầu biết sống tích cực, chủ động có mục đích, có kế hoạch tự trọng, tự tin, có kỉ luật biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh, .... để trở thành con ngoan trong gia đình, học sinh tích cực của nhà trường và công dân tốt của xã hội . Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn đạo đức lớp 4 : Bài. 1 2. TÊN BÀI DẠY Trung thực trong học tập Vượt khó trong học tập. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC -Tự nhận thức về sự trung thực trong học tập. -Bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập. -Làm chủ trong học tập. -Lập kế hoạch vượt khó trong học tập -Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT -Thảo luận. -Giải quyết vấn đề. -Giải quyết vấn đề -Dự án.

(6) khi gặp khó khăn trong học tập -Trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học -Lắng nghe người khác trình bày -Kiềm chế cảm xúc -Biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin. 3. Biết bày tỏ ý kiến. 4. -Bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của Tiết kiệm tiền -Lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân của. 5. 6. 7 8 9. 10. -Xác định giá trị của thời gian là vô giá -Lập kế hoạch khi làm việc, học tập để sử dụng Tiết kiệm thời gian hiệu quả thời gian -Quản lí thời gian trong sinh hoạt học tập hằng ngày -Bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian -Xác định giá trị tình cảm của ông bà, cha mẹ dành Hiếu thảo với cho con cháu ông bà, cha -Lắng nghe lời dạy của ông bà cha mẹ mẹ -Thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà, cha mẹ Biết ơn thầy -Lắng nghe lời dạy của thầy cô giáo, cô giáo -Thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cô -Xác định của giá trị của lao động Yêu lao động -Quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường Kính trọng, -Tôn trọng giá trị sức lao động biết ơn người -Thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động lao động Thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác -Ứng xử lịch sự với mọi người Lịch với mọi -Ra quyết định lựa chọn hành vi và lời nói phù hợp người trong một số tình huống -Kiểm soát khi cần thiết. -Trình bày 1 phút -Thảo luận nhóm -Đóng vai -Nói cách khác -Tự nhủ; Thảo luận nhóm -Đóng vai; Dự án -Tự nhủ -Thảo luận -Đóng vai -Trình bày 1 phút -Xử lí tình huống -Nói cách khác -Thảo luận -Tự nhủ -Dự án -Trình bày 1 phút -Đóng vai; dự án -Thảo luận -Dự án -Thảo luận -Dự án -Đóng vai -Nói cách khác -Thảo luận nhóm -Xử lí tình huống. 11. Giữ gìn các công trình công cộng. -Đóng vai -Xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi -Trò chơi phỏng công cộng vấn -Thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giữ -Dự án gìn các công trình công cộng ở địa phương. 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. -Đảm nhận trách nhiệm khi tham gia các hoạt động -Đóng vai nhân đạo -Thảo luận. 13 14. Tôn trọng luật lao động Bảo vệ môi trường. - Đóng vai; Trò -Tham gia giao thông đúng luật chơi -Phê phán những hành vi vi phạm giao thông -Thảo luận; Trình bày 1 phút -Trình bày các ý tưởng bảo vệ môi trường ở nhà và -Đóng vai ở trường -Thảo luận -Thu thập và xử lí thông tin liên quan đến ô nhiễm -Dự án môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường -Trình bày 1 phút.

(7) -Bình luận, xác định các lựa chọn, các giải pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường. -Đảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường . 3.2 / Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức dạy học môn đạo đức lớp 4 : 1. Xác định mục tiêu từng bài dạy : Mục tiêu bài dạy chính là "yêu cần cần đạt" cho giáo viên khi tiến hành tổ chức giờ dạy, mục tiêu của từng bài được thực hiện trong 2 tiết . + Ở tiết 1: Chủ yếu cung cấp cho học sinh những tri thức về chuẩn mực hành vi, bao gồm : . Yêu cầu của chuẩn mực hành vi . . Ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện . . Cách thực hiện chuẩn mực hành vi đạo đức . + Ở tiết 2: Mục tiêu của bài lên lớp ở tiết 2 cũng cùng mục đích . Mục tiêu chủ yếu của bài là hình thành cho học sinh những kĩ năng, hành vi để các em có thể ứng xử đúng đắn trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, lao động ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội . Vì vậy, cần xác định rõ: Cần hình thành kĩ năng gì ? Chúng sẽ giúp học sinh ứng xử như thế nào? Ngoài ra, bài lên lớp ở tiết 2 còn góp phần củng cố ý thức và hình thành thái độ đạo đức cho học sinh . 2. Xem xét nội dung từng bài : Bước tiếp theo tôi đọc kĩ từng nội dung, kiến thức được thể hiện ở sách giáo khoa nhằm mục đích xem xét nội dung có phù hợp với lớp chưa? Từ đó có thể sưu tầm và chọn một truyện, tình huống khác ... hay thay thế những bài tập có nội dung gần gủi với thực tế của lớp. Điều quan trọng là căn cứ vào gợi ý của sách, tính đến hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình, lớp mình để đi đến một quyết định thích hợp với yêu cầu cần (mục tiêu) nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cụ thể. Ví dụ: Nội dung bài "Giữ gìn các công trình công cộng" (SGK Đạo đức trang 34) có bài tập 2a . Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận về cách ứng xử trong tình huống sau đây. - Một hôm, khi đi chăn trâu ở gần đường sắt, Hưng thấy một số thanh sắt nối đường ray đã bị bọn trộm lấy đi mất. Nếu em là bạn Hưng, em sẽ làm gì khi đó ? Vì sao ? - Khi xem xét nội dung này tôi nghĩ học sinh lớp mình có thể không tưởng tượng được rõ thanh sắt nối đường ray là gì? Tính nguy hiểm của hành động trộm cắp mà bọn thanh niên đã làm và các em không thể vận dụng được nội dung này vào cuộc sống thực của mình, cho nên tôi đã thay tình huống bằng một dạng khác như sau: - Trên đường đi học về, Hưng thấy bạn nam đang dùng nạng thung thi nhau bắn vào bóng đèn ở cột điện bên đường. Nếu em là Hưng em sẽ làm gì khi đó ? Vì sao ? Hoặc ở bài "Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ" (SGK Đạo đức trang 17, 18, 19) bài tập (1d) có nội dung : - Cách ứng sử của bạn trong tình huống dưới đây là đúng hay sai ? Vì sao? + Trong tình huống nội dung như sau : Biết ông ngoại hay uống tra, nên mỗi lần chuẩn bị về quê thăm ông, Hoài nhắc mẹ "Mẹ ơi ! Mẹ nhớ mua trà để biếu ông mẹ nhé". Trong tình huống này, có thể vận dụng vào cuộc sống thật phổ biến hơn . Chuẩn mực hành vi đưa ra giúp học sinh dễ giải thích hơn (chẳng hạn: Cách ứng xử của Hoài.

(8) trong tình huống trên là đúng. Vì Hoài biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông). Ngoài ra còn có thể nêu thêm phần câu hỏi cho học sinh dự đoán tiếp. Theo em, mẹ bạn Hoài có thái độ như thế nào khi nghe con mình nhắc thế? (... rất vui vì con mình nghĩ tới ông bà) . Các em đoán xem: Nếu ông ngoại của Hoài nhận được quà biếu của hai mẹ con Hoài thì thái độ ông như thế nào? (... ông rất vui vì con cháu biết quan tâm đến ông, biết ông thích những món quà này ...) . 3 . Lựa chọn và vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức, phương tiện giảng dạy môn đạo đức lớp 4 : Đây cũng là vấn đề trọng tâm quyết định thành công trong tiết dạy. Vì vậy, phải cân nhắc khi lựa chọn vận dụng các phương pháp, hình thức, phương tiện để giảng dạy. a) Trong tiết 1: Để giải quyết nhận thức cần phải giải quyết tốt 3 bước : - Cung cấp biểu tượng . - Xây dựng mẫu hành vi . - Ghi nhớ . + Biểu tượng đạo đức được đưa ra với hình thức : Truyện kể, tình huống, thông tin để giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác, phân tích. Từ đó rút ra bài học đạo đức. * Truyện kể: Truyện kể được xem như một loại hình phương tiện đặc biệt, giúp cho việc chuyển tải những hành vi không phải chỉ có giáo viên mới thực hiện được mà học sinh cũng có thể tham gia. Tùy theo từng bài, giáo viên xem xét nội dung nào phù hợp để học sinh "sắm vai theo mẫu hành vi" của truyện kể ... Ví dụ: Trong bài " Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ" (SGK trang 17) có truyện "Phần thưởng". Truyện này các em có thể tham gia đóng tiểu phẩm nên tôi đã giao việc cho các em như sau : - Mỗi tổ sẽ cử các bạn tập sắm vai theo hành vi truyện kể, tuần sau thầy sẽ mời đại diện các tổ bốc thăm xem tổ nào được lên diễn . Theo dõi, tôi thấy các em rất tích cực và sôi nổi tập luyện để được diễn. Có nhóm tập lúc đầu giờ, giờ chơi, có nhóm hẹn nhau cùng học nhóm ở nhà một người bạn nào đó để tập. Hóa ra tôi đã đưa các em đến với một hoạt động vui chơi giải trí bổ ích mà lại rèn luyện được cho các em sự tự tin, bạo dạn trước đám đông . Qua việc tham gia trò chơi, giáo dục cho các em mối quan hệ đạo đức mang tính nhân ái của các em, mang lại niềm vui nhận thức và khi học sinh nắm tình tiết của truyện kể đạo đức, tôi tiến hành hướng dẫn học sinh phân tích truyện đạt yêu cầu rất cao, tiết học càng thêm sinh động . * Tình huống đạo đức: Một tình huống liên quan đến bài đạo đức đưa ra, trong đó các nhân vật chưa thực hiện hành vi ứng xử của mình (tình huống mở) . Ví dụ: Trong bài "Trung thực trong học tập" (SGK trang 3) yêu cầu học sinh giải quyết tình huống sau : Hôm qua, Long mãi chơi, quên chưa sưu tầm tranh, ảnh phục vụ cho bài học. Sáng nay đến lớp, Long mới nhận ra và rất lo lắng ... Câu hỏi 1: Theo em bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào ? Câu hỏi 2: Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì ? Vì sao ? - Để giải quyết những tình huống giải định có vấn đề đạo đức như trên có thể hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp tổ chức trò chơi, phương pháp đóng vai, thảo luận nhóm, đàm thoại để giúp các em đoán cách giải quyết riêng của mình . - Cần phân biệt hình thức "đóng vai" để giải quyết tình huống khác với "sắm vai" theo mẫu hành vi có sẵn, để vận dụng phương pháp tổ chức phù hợp nhất. + Cần nhấn mạnh cho người đóng vai hiểu rõ vai của mình để không lạc đề . + Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị đóng vai, thể hiện tình huống (có hướng giải quyết) ..

(9) + Nên khích lệ cả những học sinh nhút nhác cần tham gia . + Giáo viên - học sinh có thể chuẩn bị đạo cụ đơn giản để tăng sự hấp dẫn khi thể hiện tình huống . + Đối với tình huống trong bài trên, giáo viên có thể tổ chức như : . Chia lớp ra thành các nhóm nhỏ (nhóm 4 học sinh) . . Giáo viên cho các nhóm thảo luận để đóng vai theo tình huống; các nhân vật gồm: người dẫn truyện, Long và các bạn . . Các nhóm thảo luận, phân công vai diễn, đưa ra cách giải quyết tình huống . . Gọi vai nhóm lên diễn (lưu ý thời gian) . Có thể học sinh có nhiều cách giải quyết tình huống khác nhau nhưng dù sao đó cũng là cách lựa chọn theo suy nghĩ của các em. Từ đó, giáo viên dễ nhận xét, đánh giá cũng như kịp thời uốn nắn hành vi ứng xử chưa đúng với chuẩn mực, nhằm rút ra bài học đạo đức cần thực hiện . Bên cạnh truyện kể, tình huống đạo đức còn có hình thức để xây dựng biểu tượng đạo đức thật sinh động, hấp dẫn đó là cung cấp thông tin . * Thông tin: Đây là những thông tin có liên quan chặt chẽ với chuẩn mực hành vi được giáo dục cho học sinh . Chúng được nêu ra để các em phân tích và rút ra kết kết luận cần thiết. Từ kết luận này, học sinh có được bài học đạo đức tương ứng . - Khâu chuẩn bị để tiến hành hoạt động cung cấp thông tin, phân tích thông tin có tác dụng rất lớn cho việc tổ chức thành công hoạt động này . Ví dụ: Khi dạy bài "Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo" (SGK trang 37) . + Khâu chuẩn bị: Ở hoạt động nối tiếp của tiết trước, giáo viên dặn dò học sinh sưu tầm tranh ảnh, thông tin qua báo đài ... về các vấn đề có liên quan đến thông tin trong SGK, đến chủ đề hoạt động nhân đạo . Đầu giờ mang ra trao đổi để các bạn cùng xem, cùng tìm hiểu những khó khăn do thiên tai, chiến tranh ... gây ra . Suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp đỡ họ . Do có khâu chuẩn bị tốt nên khi tôi tổ chức cho các em thảo luận nhóm, cá nhân trình bày những nôi dung cần thiết trong bài học thì lớp tôi rất sôi nổi, tiết học diễn ra thật tự nhiên . Chẳng hạn: Các em nêu được những dẫn chứng cụ thể về hậu quả của thiên tai, chiến tranh... gây ra . Tỏ rõ thái độ phản đối chiến tranh mà đề quốc Mỹ gây ra làm cho hàng trăm nghìn người bị tật nguyền nêu lên được những biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn mà những nạn nhân đang gánh chịu . Báo cáo được những hoạt động nhân đạo mà địa phương đã làm được . - Khi vận dụng các phương pháp trong giờ dạy, giáo viên cần lưu ý không nên quá bám theo sách giáo viên mà tổ chức giờ dạy . Ví dụ: Khi dạy bài "Tôn trọng luật giao thông" (SGK trang 40) sau phần cung cấp thông tin nói về tai nạn giao thông thì tiếp theo sau là một số câu hỏi phân tích những thông tin . + Phần này không nên áp dụng phương pháp hoạt động thảo luận nhóm, cho học sinh ghi ra những kết quả thảo luận, trình bày kết qura thảo luận, trình bày kết quả sau khi thảo luận . Qua thực dạy, tôi thấy cho các em hoạt động cá nhân sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Các em mỗi người một ý hiểu về hậu quả, nguyên nhân cũng như nêu những việc cần làm để tham gia giao thông an toàn . Nếu cho các em thao luận rồi báo cáo sẽ có nhiều ý trùng lắp hoặc các nhóm bạn đã báo cáo"hết ý" của nhóm mình tìm ra cho nên các em không có gì mới để báo cáo kịp thời (bị giới hạn thời gian) . Rồi thời gian để học sinh và giáo viên nhận xét sẽ kéo dài những hiệu quả chưa chắc đạt cao hơn so với cách tổ chức hoạt động cá nhân . Chẳng hạn:.

(10) 1. Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì ? (người chết, người bị thương, bị tàn tật, xe hư, giao thông bị ngưng trệ ... tổn thương về người và của) . 2. Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông ? (do lái xe nhanh, vượt ẩu, lái xe trong tình trạng say rượu, chạy hàng đôi, hàng ba, đánh võng trên đường, vượt đèn đỏ, xe bị trục trặc về kỷ thuật ... không chấp hành tốt luật lệ giao thông) . 3. Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn ? (chuẩn bị xe tốt trước khi xử dụng, không lạng lách, đánh võng trên đường, không chạy băng ngang đường mà không ngó trước, ngó sau ... chấp hành tốt luật lệ giao thông) . Có thể nói, học sinh lớp 4 có những kinh nghiệm nhất định về cách ứng xử (tuy chưa sâu) cho nên, giáo viên cần vận dụng tốt những phương pháp học tích cực, tạo điều kiện cho các em được nói nhiều hơn. - Chuẩn mực hành vi ở lớp 4 mang tính tổng hợp mà mỗi truyện kể, tình huống thông tin chỉ nêu lên một khía cạnh của hành vi . Bởi vậy, từ khía cạnh được nêu lên, giáo viên phải khéo léo gợi mở, dẫn dắt phù hợp để xây dựng một mẫu hành vi theo yêu cầu đạo đức phù hợp với năng lực đạo đức của các em . Ví dụ: Trong bài "Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ" (SGK trang 17) từ tấm gương của Hưng biết biếu bà cái bánh xốp mềm và thơm. Giáo viên cần giúp học sinh nêu ra những việc làm phổ biến để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ như; hàng ngày làm vui lòng ông bà, cha mẹ qua các việc đi xin phép, về chào hỏi giữ yên lặng cho ông bá, cha mẹ nghỉ ngơi, lễ phép vâng lời, biết giúp ông bà, cha mẹ bằng những việc mình có thể làm. Khi ông bà, cha mẹ đau yếu cần quan tâm thăm hỏi, chăm sóc ... * Ghi nhớ: Trong mỗi bài đạo đức lớp 4 đều đưa ra nội dung cần ghi nhớ, nhiệm vụ của giáo viên là giúp học sinh hiểu được mục đích của ghi nhớ và tạo ra những tâm thế thích hợp để nhắc nhở các em thực hiện chuẩn mực đạo đức vừa học xong. Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh ghi nhớ của bài "Biết ơn thầy giáo, cô giáo" (SGK trang 20) phải giúp học sinh hiểu được : - Chuẩn mực hành vi là gì ? - Chuẩn mực hành vi ấy như thế nào ? - Vì sao phải thực hiện chuẩn mực hành vi đó ? Không nên dùng phương pháp giáo dục nặng nề về thuyết giáo như bắt học sinh học thuộc lòng những tri thức đạo đức . Mà biến trí thức đạo đức thành niềm tin và tình cảm đạo đức, đồng thời chú trọng việc học tập hành vi đạo đức và xây dựng thói quen đạo đức . Muốn vậy, ta phải tìm mọi cách tác động vào tình cảm, ý chí, sự học tập thái độ hàng ngày của các em. Việc tổ chức cho học sinh tiếp xúc với người thực, việc thực sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với lý thuyết khô khan . Ví dụ: Khi dạy bài "Kính trọng biết ơn người lao động" (SGK trang 27) lúc kiểm tra bài, ta không nên ép học sinh phải thuộc làu làu tri thức được tóm tắt trong phần ghi nhớ mà phải chú trọng việc học tập chuẩn mực . + Giáo viên có thể yêu cầu học sinh : Em hãy nêu một ví dụ về bản thân trong việc thực hiện "kính trọng biết ơn người lao động? " Vì sao em thực hiện được tốt như thế ?. Nếu học sinh biết xác định và giải thích tức học sinh đã nắm được tri thức bài học b) Trong tiết 2: Cần chú trọng việc hình thành kỉ năng hành vi và thói quen đạo đức trong cuộc sống tập cho các em giải quyết vấn đề về những tình huống giả định trong thực tế . Trong sách giáo khoa, những bài tập đạo đức đưa ra nhằm giúp học sinh phát hiện ra tri thức mới, bày tỏ thái độ và vận dụng bài học để hình thành kỉ năng, hành vi tương ứng ..

(11) Ví dụ: Trong bài "Kính trọng và biết ơn người lao động" có hệ thống bài tập thật đa dạng và phong phú . Muốn cho các tri thức được thắm sâu bền vững, ta cần phải tổ chức ôn luyện nhiều lần thông qua các hình thức luyện tập, luyện tập bằng trò chơi, sắm vai, trò chơi vận động, trò chơi trí thức, nêu gương ... Ví dụ: Khi dạy bài "Tiết kiệm tiền của" (SGK trang 11) giáo viên có thể liên hệ trong thực tế, gần gủi, nêu gương những em đã gom góp những tờ giấy còn thừa của năm trước đóng thành tập để làm nháp, những bạn mượn sách của anh chị năm trước để sử dụng vì muốn cha mẹ đỡ tốn kém . Hay khi dạy bài "Vượt khó trong học tập" (SGK trang 5) giáo viên gợi ý cho học sinh nêu lên những tấm gương vượt khó trong học tập của lớp, của trường mình hay những tấm gương vượt khó mà các em đã được biết qua báo, đài, qua các bài tập đọc, kể chuyện . Chẳng hạn: Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù bị tàn tật nhưng nhờ lòng quyết tâm cao nên thầy đã thành đạt. Ông Nguyễn Hiền vừa chăn trâu vừa học đã đỗ trạng nguyên . Một số bạn có hoàn cảnh nghèo, tàn tật nhưng đã vượt mọi khó khăn, sớm bươn chải mà vẫn đến trường học giỏi. + Giáo viên chỉ dành ít phút để gợi mở, dẫn chứng những tấm gương; sẽ tác động mạnh mẽ đến những suy nghĩ của các em, chỉ cho học sinh thấy các em là những người may mắn được cha mẹ lo lắng, có đầy đủ những điều kiện, phương tiện học tập . Vì thế các em hãy nổ lực học tập hơn nữa, không nên chùng bước khi gặp phải khó khăn . Việc giảng dạy môn đạo đức nói riêng cũng như việc giáo dục KNS cho học sinh nói chung gói gọn trong phạm vi nhà trường chưa đủ . Vì thời gian học tập ở lớp còn ít mà thời gian các em hoạt động nhiều ở gia đình và bên ngoài xã hội . Vì thế việc kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục là việc làm hết sức quan trọng . 4. Kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục : a) Trao đổi với phụ huynh : - Ngay từ đầu năm, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên và phụ huynh gặp gỡ nhau qua buổi họp phụ huynh . + Ngoài việc báo cáo về đặc điểm, tình hình lớp, tôi còn gợi ý với phụ huynh nhiều biện pháp hỗ trợ cho các em học tốt: như trang trí góc học tập, lập thời gian biểu cụ thể cho các em, góp ý với phụ huynh những hạn chế cho các em tiền tiêu sài. Tránh trường hợp các em tự ý thuê băng đĩa, phim bạo lực . Tập cho các em có thói quen làm việc theo thời gian biểu, tránh trường hợp các em ngồi hàng giờ để xem phim hay những trò chơi khác. Động viên phụ huynh có điều kiện cho các em đọc báo nhi đồng, truyện thiếu nhi ... cho con em mình . - Thường xuyên liên lạc với phụ huynh qua điện thoại, gặp gỡ trực tiếp khi có những vấn đề cần trao đổi . b) Hướng dẫn học sinh học và vui chơi ở nhà : - Ngoài việc đề nghị phụ huynh lập thời gian biểu cụ thể cho từng em (tùy theo điều kiện, hoàn cảnh), tôi còn hướng dẫn các em mượn sách, báo của thư viện trường . Nếu em nào có điều kiện mua thì chuyền tay cho các bạn cùng nhau đọc, cùng nhau sưu tầm những gương tốt, mở rộng tầm hiểu biết . - Hướng dẫn học sinh tiếp nhận thông tin một cách " có chọn lọc" tổ chức cho các em vui chơi lành mạnh sẽ có tác dụng rất hiệu quả đối với việc giáo dục các em . Giúp các em học tập mẫu hành vi đạo đức, làm phong phú vốn văn học cho các em . - Do điều kiện của các em điều ở vùng nông thôn nên việc tổ chức cho các em học nhóm ở tại gia đình của một số em rất khó khăn . + Tùy theo bài đạo đức, tôi gợi ý hướng dẫn cho các em cùng sưu tầm thông tin, hình ảnh từ báo, đài, hay gương người thật việc thật có ở những nơi các em ở ... khâu.

(12) chuẩn bị nào tốt đã giúp cho tiết dạy môn đạo đức của tôi càng sinh động, đạt hiệu quả . Vì hầu hết các bài đạo đức trong phần bài tập đều có yêu cầu sưu tầm ... Ví dụ : Bài 2 :" Vượt khó trong học tập" (SGK trang 5) Câu 5: Sưu tầm và kêt lại một tấm gương vượt khó mà em thấy cảm phục . Bài 3: "Biết bày tỏ ý kiến" (SGK trang 8) Câu 4: Em hãy viết, vẽ, kể chuyện cùng các bạn trong nhóm xây dựng một tiểu phẩm về quyền được tham gia ý kiến của trẻ em . Bài 5 : "Tiết kiệm thời giờ" (SGK trang 14) . Câu 6: Em hãy lập thời gian biểu và trao đổi với các bạn về thời gian biểu của mình. Bài 7 : "Biết ơn thầy giáo, cô giáo" (SGK trang 20) . Câu 4: Em hãy viết, vẽ, kể chuyện hoặc cùng các bạn trong nhóm xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. Câu 5: Sưu tầm các bài hát, thơ, truyện, ca dao, tục ngữ nói về công lao của các thầy giáo, cô giáo . c) Hướng dẫn các em về những hoạt động phong trào nhằm rèn đạo đức cho các em : Ví dụ : Phong trào "Quyên góp để tặng cho các bạn nghèo, các bạn gặp thiên tai" Quyên góp sách tặng cho các bạn lớp dưới" ... nếu các em tích cực tham gia tức là các em hiểu được tinh thần tương thân, tương ái . - Phong trào "Vở sạch chữ đẹp", " điểm 10 tặng thầy, cô " nhằm giúp các em hiểu được nếu phấn đấu đạt kết quả tốt sẽ mang lại niềm vui cho thầy, cô giáo . - Phong trào "Giúp bạn cùng tiến" rèn cho các em ý thức quan tâm giúp đỡ bạn . Khi day từng bài đạo đức, tôi thường kết hợp vận động các phong trào . Ví dụ: Dạy bài 12 "Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo" (SGK trang 37) . + Tham gia thăm hỏi một số bạn gặp khó khăn của lớp, của trường... 3 . 3 Giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp : - Mỗi thầy giáo, cô giáo muốn hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm trước hết phải có tình yêu thương con người, có sự độ lượng, bao dung, đồng thời phải hiểu về tâm lý lứa tuổi, phải có cái nhìn tinh tế. Cùng đó, giáo viên chủ nhiệm cần am hiểu và biết cách tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Đối với học sinh có những biểu hiện lẹch lạc về nhân cách giáo viên chủ nhiệm chính là người cùng với gia đình có những biện pháp “kéo” em về với “cái thiện”. Thầy, cô giáo chủ nhiệm là cầu nối quan trọng để kết nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội. - Làm chủ nhiệm là một nghệ thuật, đòi hỏi người giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo về lời ăn, tiếng nói, tác phong làm việc cho đến trình độ chuyên môn; quan hệ với trò như người thân để trò cảm thấy vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy; kiên trì giáo dục học sinh theo kiểu mưa dầm lâu thấm đất . Trước đây, giáo viên chủ nhiệm chủ yếu là định hướng, hướng dẫn hành vi đạo đức cho HS . Hiện nay giáo viên chủ nhiệm không chỉ làm công tác chuyên môn mà còn phải có tình cảm để giải quyết những tình huống phát sinh của học sinh trong lớp. Vì thế ngoài việc phải đảm bảo nội dung lên lớp vừa tạo sự hấp dẫn, sáng tạo, mới mẻ, gây hứng thú học tập cho HS. Và điều không thể thiếu là người giáo viên chủ nhiệm phải có tâm huyết với nghề và tình yêu thương đối với HS . Vậy để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp thì mỗi người giáo viên chủ nhiệm cần : - Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hình thức dạy học của mình, qua các giờ sinh hoạt để giáo dục đạo đức và nhân cách cho HS. - Xây dựng hành vi giao tiếp giữa “Thầy với thầy, trò với trò, thầy với trò” rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, lên án mọi hành vi bạo lực học đường và xã hội..

(13) - Thường xuyên liên hệ với cha mẹ HS, kịp thời nắm bắt thông tin, cùng kết hợp với cha mẹ HS rèn cho HS kĩ năng ứng xử văn hoá, rèn luyện sức khoẻ phòng chống bạo lực . - Nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ phát huy được tính tích cực trong việc rèn luyện kĩ năng sống của thầy cô giáo và học sinh. Giáo dục cho HS nhận biết được lợi ích của việc rèn luyện kĩ năng về mọi mặt: cho bản thân, gia đình, xã hội và đất nước . Đồng thời biết quan tâm chia sẻ đến mọi người . - Giáo viên chủ nhiệm phải thực sự đổi mới phương pháp trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, tạo điều kiện để HS rèn luyện và tự rèn luyện. Coi trọng tự rèn luyện của HS và động viên kịp thời. Vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho HS còn cần đến vốn sống, tình thương và nhân cách của người thầy. Học kiến thức ở thầy trước hết là ở tấm gương sống của thầy. Vì vậy để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh HS trước hết “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” mà ngành Giáo dục đẫ phát động. 3 . 4 Giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp : - Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường học trên lớp và con đường hoạt động ngoài giờ lên lớp . Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách của HS. Giúp em biết tự giáo dục , tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Có thể nói việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em các mối quan hệ phong phú, đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp nhất định, gắn giáo dục với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống. Biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân HS. - Với tình hình hiện nay nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế, chương trình còn đơn điệu, cứng nhắc. Lãnh đạo một số trường chưa có biện pháp cụ thể, năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ còn của một số giáo viên vẫn còn hạn chế. Khá nhiều giáo viên thường dành thời gian của Hoạt động ngoài giờ lên lớp để ôn kiến thức, kĩ năng, giải quyết các phần việc về lĩnh vực dạy học. Tóm lại: Muốn giảng dạy tốt môn đạo đức phải biết kết hợp các phương pháp giáo dục và phải đảm bảo tính thực tế và bền vững ... 4 . Hiệu quả của sáng kiến : Từ khi áp dụng những kinh nghiệm trên, tôi nhận thấy lớp có tiến bộ đáng mừng như : - Tình bạn, tình thầy trò được phát triển một cách tích cực, tạo ra được môi trường thân thiện trong học tập cũng như sinh hoạt; khắc phục được tình trạng gây gổ hoặc trêu chọc bạn yếu, xây dựng phong trào học tập tích cực, sôi nổi hơn; các em hầu hết tỏ ra lễ phép với tất cả thầy cô giáo và người lớn tuổi; tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của trường. - Các em tự tin mạnh dạn trong giao tiếp với thầy cô cũng như bạn bè hơn lúc chưa áp dụng các biện pháp đã nêu trên. Chính nhờ đó mà chất lượng học tập của lớp cũng được nâng lên đáng kể . - Việc vào lớp và ra về đều nề nếp và trật tự, nhất là xếp hàng khi ra về không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau với các em nhỏ như đầu năm học nữa. Các em đã thực sự từng bước biết làm gương cho các lớp đàn em . Khi xác định "Môn đạo đức định hướng cho các môn học khác và tạo tiền đề cho các hoạt động đạo đức ..." tôi đã chọn cho mình phương pháp giảng dạy như đã nêu trên và vận dụng sự hiểu biết của bản thân đồng thời phối hợp nhịp nhàng trong các tiết lên lớp kết.

(14) hợp giáo dục rèn luyện kỹ năng cho học sinh dẫn đến kết quả mỗi năm học đạt được kết quả khả quan không phụ lòng tôi mong đợi . Các em có ý thức học tập và phấn đấu ngày một cao hơn . - Về môn đạo đức: Học xong chương trình môn đạo đức các em đã được trang bị đầy đủ kiến thức của môn học, các em đã hoàn thành các nhận xét đủ cơ sở để đánh giá, xếp loại học lực môn đạo đức . Cụ thể năm học 2010-2011 như sau : ( phân môn Đạo đức ) + Có 94,44 % học sinh xếp loại A+ (hoàn thành 10 nhận xét) . + Có 5,55% học sinh xếp loại A ( hoàn thành 9 nhận xét). Về học lực và hạnh kiểm : Năm học 2010 -2011. Tổng số học sinh. XẾP LOẠI Học lực. Hạnh kiểm. Đạo đức. Giỏi Khá TB Yếu Đ CĐ A+ A B Đầu năm 18 0 6 8 4 Cuối HK I 18 1 8 6 3 14 4 2 14 2 Cuối năm 18 2 9 6 1 18 0 4 13 1 + Học lực: Số lượng học sinh khá, giỏi so với đầu năm tăng lên đáng kể, tinh thần, ý thức học tập có sự chuyển biến rõ nét. Vì thế, chất lượng học tập của các em đã được nâng dần . + Hạnh kiểm : Các em rất ngoan, năng động, có ý thức trong học tập, biết cách cư xử đúng mức với mọi người, biết quan tâm chia xẻ, giúp đỡ bạn bằng những việc làm cụ thể, biết ủng hộ những điều đúng, những điều tốt đẹp và tránh xa những hành vi đạo đức trái với những chuẩn mực quy định . + Đạo đức : Các em cũng được nâng lên rõ rệt học sinh một số hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi. * Hình thành các kĩ năng giao tiếp đơn giản theo những chuẩn mực hành vi đạo đức và thực hiện các hành vi đó trong các mối quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống . Các em có được thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương, tôn trọng mọi người, đồng tình với việc làm đúng, không đồng tình với việc làm sai. 5 . Nguyên nhân thành công : - Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường tiểu học là một yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết . Việc giáo dục đạo đức tốt sẽ góp phần tạo ra những con người có nhân cách phẩm chất đạo đức tốt để nâng cao chất lượng giáo dục các môn văn hoá . Hết lòng vì học sinh thân yêu, thật sự tôn trọng các em, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo, kiên trì, nhẫn nại trước mọi khó khăn . Có như thế mới mong thực hiện tốt thiên chức giáo dục . - Có nắm được thực trạng, hiểu rõ được các nguyên nhân của từng trường hợp mới có biện pháp giáo dục thích hợp cho từng em. - Bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức; giáo viên phải linh hoạt. Bởi có em thích dỗ dành, có em đòi hỏi phải nghiêm khắc, không phải mọi học sinh đều dùng chung một số biện pháp nhất định. Chúng ta phải biết “Tuỳ cơ ứng biến” sao cho phù hợp mới có hiệu quả . - Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa GVCN với GV dạy các môn khác của lớp, có sự liên hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng ngoài xã hội . III . TÍNH THỰC TIỄN : 1 . Ý nghĩa thực tiễn : * Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua môn Đạo đức:.

(15) Bản thân nội dung môn Đạo đức đã chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kĩ năng sống như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử (với ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và mọi người xung quanh) kĩ năng bày tỏ ý kiến của bản thân, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi, kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân, kĩ năng tự phục vụ và tự quản lý thời gian, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin về các vấn đề trong thực tiễn đời sống ở nhà trường, ở cộng đồng có liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức .Việc Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong môn Đạo đức nhằm bước đầu trang bị cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Tiểu học, giúp các em biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh; với cộng đồng, quê hương, đất nước và với môi trường tự nhiên; giúp các em bước đầu biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỉ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh....để trở thành người con ngoan trong gia đình, học sinh tích cực của nhà trường và công dân tốt của xã hội . Khả năng hình thành và giáo dục các kĩ năng sống cho HS của môn Đạo đức không những thể hiện ở nội dung môn học mà còn thể hiện ở phương pháp dạy học đặc trưng của môn học. Để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của HS, phương pháp dạy học môn Đạo đức đã được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Quá trình dạy học tiết Đạo đức là quá trình tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động học tập phong phú đa dạng như: kể chuyện theo tranh, quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lý tình huống; chơi trò chơi, đóng tiểu phẩm; múa, hát, đọc thơ, vẽ tranh....Thông qua các hoạt động đó sự tương tác giữa GV - HS, HS - HS được tăng cường và HS có thể tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức mới. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học môn Đạo đức rất đa dạng, bao gồm nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, theo dự án; giải quyết vấn đề, đóng vai, trò chơi, động não, ....Và chính thông qua việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đó, HS đã được tạo cơ hội để thực hành, trải nghiệm, nhiều kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi . 2 . Kết quả áp dụng : * Qua quá trình nghiên cứu, áp dụng một số biện pháp trên vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức có lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học, tôi có một số đề xuất kiến nghị sau để thực hiện đạt hiệu quả trong giảng dạy : - Đề nghị BGH nhà trường tăng cường cho cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, tăng cường đầu sách, truyện đọc cho học sinh. - Tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh tìm hiểu, biết về truyền thống địa phương, lịch sử văn hoá, thêm yêu quê hương đất nước. - Giáo viên tổng phụ trách phải tổ chức nhiều hoạt động để thu hút các em vào đó sinh hoạt vui chơi tránh tiếp xúc với đối tượng xấu . Đặc biệt những hoạt động vui chơi phải luôn kèm theo đó là những buổi kể chuyện đạo đức, những trò chơi mang tính chất giáo dục để học sinh thấm một cách nhẹ nhàng, hướng các em tới cái thiện . - Ngành giáo dục thường xuyên mở các đợt hội thảo, tổ chức hội giảng phân môn đạo đức để giáo viên nhuần nhuyễn về phương pháp nói chung và phương pháp giảng dạy môn đạo đức nói riêng . - Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học là điều kiện tốt nhất giúp HS tích luỹ và rèn kĩ năng sống có hiệu quả . Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp các em được hợp tác, trải nghiệm các kĩ năng sống . Vậy giáo viên cần thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp sao cho HS có cơ hội thể hiện ý tưởng cá nhân, tự trải nghiệm và biết phân tích kinh nghiệm sống của chính mình và người khác. 3 . Khả năng ứng dụng, triển khai :.

(16) Do các đặc trưng trên nên có thể khẳng định Đạo đức là môn học có tiềm năng to lớn trong việc giáo dục kĩ năng sống cho HS Tiểu học . Không có phương pháp hay hình thức nào là “vạn năng” cả. Khi tham dự tập huấn phương pháp giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 5, tôi rất tâm đắc với tinh thần giảng dạy mới . Tùy theo điều kiện chúng ta có thể sắp xếp tổ chức từng giờ dạy, miễn sao tiết dạy nhẹ nhàng, sinh động, kích thích học sinh hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức theo dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên có thể linh hoạt vận dụng vào các phương pháp phù hợp . Đặc biệt có thể sáng tạo phương cách giảng dạy theo ý của mình miễn sao vẫn đảm bảo mục tiêu cần đạt. Qua thực dạy theo chương trình mới, tôi và quý đồng nghiệp đã phần nào thấy được những ưu điểm nổi bật cũng như thấy được những hạn chế cần được khắc phục kịp thời đối với từng môn học, chúng ta cần đóng góp ý kiến thật thiết thực, hiệu quả nhằm giúp cho công tác giáo dục sẽ ngày càng tiến triển và hoàn thiện hơn . 4 . Bài học kinh nghiệm : * Để giáo dục đạo đức cho học sinh đạt kết quả tốt, Bản thân giáo viên cần : - Phải biết phối hợp chặt chẽ với mọi ngành có liên quan trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh ( Ban giám hiệu – giáo viên hoạt động ngoài giờ lên lớp, những giáo viên chuyên ( MT, Khmer, TD ) – gia đình) làm tốt đẩy mạnh công tác phối hợp nhà trường – gia đình và xã hội . Phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh và dạy học của nhà trường . - Tìm hiểu hoàn cảnh phát sinh ra hành vi xấu của các em . Đối với những học sinh có điều kiện tiếp xúc với các trò chơi không lành mạnh (….. ) thì giáo viên cần hướng dẫn, giải thích cho các em hiểu: đó chỉ là những hành vi không được mọi người hoan nghênh, không được bắt chước theo . Gần gũi trẻ hơn, tìm hiểu nguyện vọng tâm sinh lí trẻ , dùng tình cảm của mình để thuyết phục chấn chỉnh trẻ , đôi lúc cần tỏ thái độ nghiêm khắc đối với hành vi của trẻ nhưng tránh dùng hình thức quá đáng, xúc phạm học sinh . Phải kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chuyển biến hành vi của trẻ để đôn đốc kịp thời động viên khuyến khích tuyên dương trẻ dưới cờ trong từng tuần từng tháng . Nêu gương người tốt việc tốt từ trong truyện, sách báo, từ những người thật việc thật trong trường để giáo dục học sinh , làm tấm gương tốt cho học sinh lấy đó noi theo . Đưa học sinh vào hoạt động Đội để được sinh hoạt với bạn bè thường xuyên , mạnh dạn giao việc hợp với các em để các em tự thấy mình có ích phải gương mẫu cho các bạn khác xem từ đó tự hoàn thiện mình . Phối hợp với GV-TV-TB tăng nguồn sách truyện có ý nghĩa giáo dục đạo đức và tổ chức cho các em được đọc hàng tuần . - Giáo viên phải thể hiện mình đúng và xứng đáng là người gương mẫu, tấm gương tốt cho các em noi theo . - Khi giảng dạy môn đạo đức lớp 4, giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ của bộ môn. Nắm vững nội dung, cấu trúc chương trình để từ đó lựa chọn và vận dụng các phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhất . + Có thể chọn những tình huống, truyện kể đạo đức sao cho sinh động, hấp dẫn gây được cảm xúc sâu sắc ở các em. + Tập thói quen cho các em biết lý giải rõ ràng, thuyết phục với những ví dụ minh họa, lấy từ cuộc sống thực gần gũi với các em . + Cho các em liên hệ với những hành vi của mình và tự phân tích đúng - sai, tốt xấu . Nêu gương của bản thân các em và của những người khác . + Liên hệ với các môn học có nôi dung hỗ trợ tốt cho tiết dạy đạo đức ..

(17) - Thói quen đạo đức chỉ được hình thành và bền vững thông qua các hoạt động bổ ích . Cần chú ý động viên khen ngợi, khuyến khích kịp thời trước mỗi hành vi đúng của các em . + Ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực qua các phương tiện thông tin . + Hướng dẫn học sinh sưu tầm, học tập qua báo đài, gương người thật việc thật hay những sự kiện có liên quan đến nội dung các bài đạo đức . + Hướng dẫn các em vào hoạt động phong trào bổ ích ... Riêng bản thân giáo viên phải biết tôn trọng, học hỏi đồng nghiệp, lĩnh hội kịp thời những kiến thức mới để áp dụng giảng dạy thật hiệu quả . IV . KẾT LUẬN CHUNG : - Mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh phát triển tối đa nhân cách, tài năng về tinh thần và thể chất . Rèn luyện đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, thực chất là cách tiếp cận kĩ năng sống đó là : Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và Học để cùng chung sống . Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ tức là xây dựng cho các em tất cả những kĩ năng cần có để giúp các em học tập, làm việc có hiệu quả hơn, sống tốt hơn . + Làm thế nào để giáo dục đạo đức cho học sinh một cách có hiệu quả ? Đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải biết chọn cho mình những cách giảng dạy phù hợp nhất . Việc giáo dục đạo đức, có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho các em thông qua bài giảng của môn đạo đức, thông qua việc phối kết hợp giữa: nhà trường – gia đình – xã hội . Kết quả cần đạt học sinh là có những kĩ năng sống tối thiểu trong học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hàng ngày. + Bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức; giáo viên phải linh hoạt. Bởi có em thích dỗ dành, có em đòi hỏi phải nghiêm khắc, không phải mọi học sinh đều dùng chung một số biện pháp nhất định. Chúng ta phải biết “Tuỳ cơ ứng biến” sao cho phù hợp mới có hiệu quả . Như trên đã trình bày, môn đạo đức lớp 4 có nội dung rất phong phú phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của các em, cộng với phương pháp giảng dạy linh hoạt, tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi giáo viên, hiệu quả giáo dục sẽ đạt như mong muốn . Đề tài này tôi đã tìm tòi và áp dụng cho học sinh ở lớp trường tiểu học “A” An Cư , năm học 2010-2011. Đề tài này chưa thật sự đủ còn nhiều vấn đề cần phải tìm ra biện pháp tốt hơn để giáo dục trẻ . An Cư, ngày 20 tháng 10 năm 2011 . Người viết. Võ Thanh Huy ..

(18)

×