Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

(Sáng kiến kinh nghiệm) một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.39 KB, 14 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xun
a) Tác giả sáng kiến hoặc các đồng tác giả sáng kiến (nếu có):
NGUYỄN THỊ TỐN
- Ngày tháng năm sinh: 23/11/1978

Nam, nữ: Nữ

- Đơn vị công tác (hoặc hộ khẩu thường trú): Trường Tiểu học Tam Hợp –
Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
- Chức danh: Giáo viên
- Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm
- Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng
tác giả, nếu có)
b) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Nguyễn Thị Tốn
c) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mơ tả bản chất của sáng kiến; các
thông tin cần được bảo mật (nếu có):
- Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học
sinh lớp 5.”
- Lĩnh vực áp dụng: Đã được áp dụng tại lớp 5 trường Tiểu học .
- Mô tả sáng kiến:
*Về nội dung của sáng kiến:
Việc dạy đọc cho học sinh Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, đọc tốt sẽ
có tác dụng tích cực đối với việc lĩnh hội các tác phẩm văn chương, các bài học
về tìm hiểu tự nhiên xã hội, đồng thời cũng góp phần rất lớn vào việc hình thành

1nhân cách của học sinh, từ đó học sinh có thuận lợi trong việc lĩnh hội tri thức ở
mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực.
Các mức đọc như: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc rõ ràng rành mạch, đọc lưu
loát, đọc diễn cảm là rất khó. Đối với lớp 5 việc rèn đọc diễn cảm đã dần được
chú trọng. Đọc diễn cảm là đọc ở mức độ nghệ thuật là đọc cái thần thái của tác
phẩm, là đọc đúng lột tả được nội dung tư tưởng tác giả miêu tả và thức tỉnh một
thái độ nhất định đối với người nghe, diễn tả được những tình ý mà nhà văn ký
thác. Kỹ năng đọc diễn cảm là cơ sở làm nên chất lượng đọc và lĩnh hội kiến
thức. Nhiệm vụ đọc diễn cảm cũng là nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng học sinh
làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ và văn học, vốn sống, giáo dục tình cảm thẩm
mĩ cho học sinh Tiểu học. Hơn nữa đó là rèn luyện kỹ năng đọc và chất lượng
đọc- chiếc chìa khóa để đi vào kho tàng văn hóa của nhân loại “đặt cơ sở ban
đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững
chắc cho giáo dục phổ thơng và cho tồn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.”
Như vậy việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh là một vấn đề cần nghiên
cứu. Trên cơ sở thực tiễn kinh nghiệm tơi có được trong q trình giảng dạy thấy
rằng hình thành kỹ năng đọc diễn cảm là tổng hợp các kỹ năng đọc đúng, đọc
nhanh và đọc chuẩn Tiếng Việt, kỹ năng phân tích và thể hiện văn hóa, kỹ năng
đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp và kỹ năng giao tiếp. Do vậy tôi
thấy việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh là vấn đề cần thiết, việc thực hiện đề tài
“Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” là thiết
thực: Xác định, đánh giá lại những nội dung và các biện pháp rèn luyện kỹ năng
đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 - Qua đó nêu lên những nội dung biện pháp
mới khoa học, tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt và
môn văn học rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thơng.
* Thực tế
Học sinh lớp 5 đã có những điều kiện nhất định để hình thành và hoàn
thiện kỹ năng đọc diễn cảm. Đây là lớp chọn, các em là con em cán bộ công
chức, cơng nhân bản thân có tư chất tốt, đời sống vật chất khá đầy đủ, bố mẹ

2


quan tâm đến việc học hành của con. Thực tiễn dạy học cho thấy học sinh lớp
5D đã có những khả năng ban đầu như đọc thông viết thạo. Phần lớn các em có
thể đọc hanh và lưu lốt một văn bản ngắn (khoảng 250 tiếng) nhưng chưa thể
nắm được nội dung của văn bản đó. Những khả năng này đã được hình thành
trong suốt quá trình học tập rèn luyện từ lớp 1. Đã có một số em biết phát âm
chuẩn. Chỉ có một số ít học sinh phát âm còn lẫn lộn phụ âm n/l; ch/tr; s/x;
d/r/gi. Phần lớn học sinh chưa nói chuẩn các ngữ điệu Tiếng Việt, nhưng các em
có giọng nói dễ nghe và có thể truyền đạt những thông tin đơn giản bằng lời nói
cho đối tượng giao tiếp hiểu và năm bắt được thơng tin một cách bình thường.
Một số em bước đầu có khả năng giao tiếp với người đối thoại tưởng tượng. Đó
là những em có khiếu kể chuyện. Nhìn chung các động tác bổ trợ của các em
chưa được tự nhiên, phù hợp cho lắm. Nói tóm lại, học sinh phải được rrèn
luyện các kỹ năng cơ sở vững vàng phải được giáoviên dạy học phương pháp và
tự luyện tập một cách kiên trì, bền bỉ mới có thể hình thành và hoàn thiện kỹ
năng đọc diễn cảm. Những khả năng ban đầu như vậy tạo điều kiện thuận lợi để
học sinh học tập và rèn luyện, hình thành kỹ năng đọc diễn cảm một cách nhanh
chóng và có kết quả cao.
*Thực trạng của vấn đề (tồn tại và những nguyên nhân chủ yếu).
* Khảo sát khả năng ban đầu học sinh lớp 5D: Khảo sát khả năng ban đầu của
học sinh về các mặt:
+ Khảo sát khả năng đọc đúng: Cho học sinh đọc thành tiếng một bài văn “Hoa
học trò ” (Tiếng Việt lớp 5 tập 2) và một bài thơ “ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên
sông Đà” (Tiếng Việt lớp 4 tập 2) .Giáo viên đánh giá về các mặt: Đọc đúng các
âm vị (phụ âm đầu, vần, thanh điệu) và ngắt nghỉ đúng chỗ. Kết quả kết quả
khảo sát được phản ánh như sau:

Lớp

5D

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

HS

SL

%

SL

%

SL

%

27

7

25,9


16

59,2

4

14,9
3


+ Khảo sát khả năng đọc nhanh: Cho học sinh đọc một đoạn văn khó “Vùng
này…bức tranh thủy mặc”( Bài Phong cảnh Pắc Bó- Tiếng Việt lớp 4 tập 2).
Giáo viên đánh giá về các mặt: đọc trơn (đọc có rõ tiếng, rõ từ, cụm từ khơng?
Ngắt nghỉ hơi có đúng chỗ, đúng dấu câu khơng? Cường độ có vừa phải khơng?)
và đọc lưu lốt (đọc có nhanh khơng? Có bị vấp không?). Kết quả kết quả khảo
sát được phản ánh như sau:

Lớp
5D

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

HS


SL

%

SL

%

SL

%

27

3

11,1

18

66,7

6

22,2

+ Khảo sát về khả năng phân tích ngữ điệu và làm các động tác bổ trợ: Cho học
sinh đọc một bài văn có đủ các kiểu câu, bài “Người thợ lặn” (Tiếng Việt lớp 5
tập 2). Giáo viên đánh giá về các mặt: Sắc thái giọng đọc có phù hợp với nội
dung đoạn, bài hay khơng? Ngữ điệu có phù hợp với từng kiểu câu không? Cử

chỉ điệu bộ, nét mặt, ánh mắt có phù hợp một cách tự nhiên khơng? Có gượng ép
không?... Kết quả kết quả khảo sát được phản ánh như sau:

Lớp
5D

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

HS

SL

%

SL

%

SL

%

27


1

3,7

17

62,9

9

33,4

+ Khảo sát về khả năng phân tích nội dung cảm thụ văn bản: Cho học sinh đọc
thầm và tìm hiểu nội dung một bài văn, bài thơ trong sách giáo khoa “Giữ đê,
Qua cầu sông Đuống”. Giáo viên đưa ra một số câu hỏi để kiểm tra nội dung của
bài: Cái gì đã làm em cảm xúc?, các sự kiện nổi bật, giải thích một số từ ngữ
trong bài… Kết quả kết quả khảo sát được phản ánh như sau:
Lớp

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

SL

SL

%


%

Chưa hoàn thành
SL

%
4


5D

HS
27

5

18,5

14

51,9

8

29,6

+ Khảo sát về khả năng giao tiếp: Cho học sinh chọn đọc một bài văn, bài thơ
trong sách giáo khoa. Giáo viên đánh giá về các mặt: Thái độ của người đọc đối
với nhân vật trong tác phẩm có phù hợp khơng? Có truyền cảm khơng? Người

nghe có phản ứng gì khơng? Kết quả khảo sát được phản ánh như sau:

Lớp
5D

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

HS

SL

%

SL

%

SL

%

27

4


14,8

17

62,9

6

22,3

+ Khảo sát về khả năng đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp: cho học
sinh đọc một bài văn “I-u-ga”, bài thơ “Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà”.
Giáo viên đánh giá về các mặt: Âm sắc, ngắt giọng lơ gíc, ngắt giọng biểu cảm,
nhịp độ, trọng âm, cao độ, âm lượng. Kết quả khảo sát được phản ánh như sau:

Lớp
5D

Số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hồn thành

HS

SL


%

SL

%

SL

%

27

0

0

18

66,6

9

33,4

Tóm lại: Qua khảo sát đánh giá về khả năng ban đầu của học sinh lớp 5D
cho thấy học sinh đã có các kỹ năng cơ sở cho việc rèn luyện đọc diễn cảm
nhưng tỉ lệ hoàn thành tốt chỉ đạt 10,4 % ,tỉ lệ chưa hoàn thành 25,9 %, chủ
yếu là hoàn thành trên 63,7% .
Nghĩa là học sinh lớp 5D đã có những khả năng nhất định. Trong đó khả năng

đọc đúng tốt hơn cả. Tiếp đến là khả năng giao tiếp và khả năng đọc nhanh. Yếu
nhất là khả năng đọc truyền cảm thông qua ngữ điệu thích hợp. Sau đó là khả
năng phân tích ngữ điệu và làm các động tác bổ trợ, khả năng phân tích cảm thụ
văn bản đã tạm được. nhìn chung những khả năng ban đầu trên đây của học sinh
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm
của học sinh lớp 5D.
5


Xuất phát từ cơ sở lý luận và tình hình thực tế đọc diễn cảm của lớp tôi.
Tôi xin đề xuất “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh
lớp 5.”
*Các biện pháp thực hiện
Biện pháp thứ nhất: Cung cấp lý thuyết kỹ năng
Bất kỳ một hoạt động nào muốn thực hiện được một cách nhanh nhạy, chính
xác, thuần thục, nhuần nhuyễn, con người phải được cung cấp những lý thuyết
kỹ năng về hoạt động đó. Lý thuyết kỹ năng thực chất là lý thuyết thao tác. Lý
thuyết hoạt động con người phải nắm được trướckhi tiến hành hoạt động luyện
tập.
Trong quá trình giảng dạy, tôi đã trực tiếp hướng dẫn lý thuyết các kỹ năng cơ
sở của đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5D. Biện pháp này thực hiện nội dung rèn
luyện kỹ năng cơ sở đã được nêu ra. Từ khi tiến hành, đầu tiên tôi rèn luyện cho
học sinh kỹ năng đọc đúng và đọc chuẩn Tiếng Việt, sau đó là kỹ năng phân tích
ngữ điệu và làm các động tác bổ trợ, kỹ năng phân tích cảm thụ văn bản, kỹ
năng giao tiếp và cuối cùng là kỹ năng đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích
hợp. Cũng có khi các kỹ năng này được tiến hành đồng thời trong cùng một thời
gian. Trong một kỹ năng cơ sở tôi cung cấp đầy đủ kiến thức lý thuyết kỹ năng.
Trong đó nêu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung, các thao tác cách thực hiện hoạt
động hình thànhd kỹ năng đó. Trong giảng dạy lý thuyết kỹ năng, tơi rất coi
trọng các ví dụ minh họa, những thao tác mẫu giúp cho học sinh hiểu được lý

thuyết kỹ năng sau đó đưa ra những bài tập cho học sinh luyện tập.
Trong những giờ học lý thuyết kỹ năng, học sinh vừa nghe vừa hình dung tưởng
tượng các thao tác hoạt động cơ bản và ghi chép kiến thức cơ bản then chốt.
Giáo viên minh họa bằng các thao tác cụ thể, khi học sinh nắm được lý thuyết kỹ
năng thì trong hướng dẫn luyện tập giáo viên cũng thuận lợi và tự luyện tập của
học sinh cũng được dễ dàng hơn.
Biện pháp thứ hai: Hướng dẫn học sinh luyện tập các kỹ năng cơ sở:
6


Sau khi được cung cấp kiến thức kĩ năng học sinh bước vào hoạt động rèn
luyện. Giáo viên phải hướng dẫn trực tiếp đến từng đối tượng học sinh trên cơ
sở từng học sinh đã nắm được lý thuyết kỹ năng và được quan sát những thao
tác mẫu mình học trong giờ lý thuyết, trên cơ sở các bài tập thực hành các kỹ
năng phân tích ngữ điệu và làm các động tác bổ trợ, phân tích để cảm thụ văn
bản, đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp, kỹ năng giao tiếp.
Về thời gian luyện tập, buổi học kỹ năng nào thì hướng dẫn học sinh luyện tập
ln kỹ năng đó thời gian luyện tập phải được bố trí nhiều hơn thời gian học lý
thuyết. Cứ mỗi tiết lý thuyết nên dành 2 - 3 tiết thực hành. Trong hướng dẫn trực
tiếp, tôi dựa trên cơ sở luyện tập kỹ năng, có đưa ra những thao tác mẫu một
cách tỉ mỉ cụ thể để học sinh nắm được, có thể phải làm đi làm lại nhiều lần
những thao tác khó cho học sinh nắm kỳ được mới thơi. Sau khi đã nắm được,
học được những thao tác mẫu rồi thì học sinh luyện tập, làm đi làm lại những
thao tác đó cho đến khi thuần thục.
Biện pháp thứ ba: Quản lý học sinh luyện tập.
Trong quá trình rèn luyện kỹ năng cơ sở, tôi chú ý đến biện pháp quản lý học
sinh tự luyện tập. Tôi đã cung cấp kiến thức kiến thức, kỹ năng, đã trực tiếp
hướng dẫn học sinh luyện tập nhưng vẫn phải yêu cầu học sinh tự luyện tập để
hình thành và hồn thiện kỹ năng.
Phải có biện pháp quản lý nếu khơng học sinh tự do, không chú ý đến luyện

tập hoặc luyện tập nhưng qua loa đại khái và như vậy các kỹ năng sẽ bị mai một
và mất đi. Có thể chia nhóm tự luyện tập, có sự quản lý của nhóm trưởng, tổ
trưởng. Khi tổ chức tự luyện tập, tơi giao những nhiệm vụ cụ thể , đó là những
bài tập cụ thể rèn luyện các kỹ năng được tổ chức tại lớp học để giáo viên có thể
quản lý học sinh, không cho học sinh đi lại, ngồi chơi nô đùa. Tất cả học sinh
phải tham gia luyện tập trong sự quản lý của giáo viên. Biện pháp này cũng cần
phải chú ý đến thời gian tự luyện tập. Thời gian tự luyện tập của học sinh là kéo
dài suốt quá trình học nhưng tập trung hơn cả trong thời gian đầu tập luyện nên
cần được bố trí sao cho hợp lý. Có thể luyện tập dứt điểm từng kỹ năng hoặc tập
7


song song các kỹ năng cơ sở để phát huy tính tích cực của chủ thể. Nên giao
thêm các bài tập về rèn luyện kỹ năng cho học sinh về nhà tự luyện tập và cũng
nên tổ chức thành nhóm để các em quản lý, giúp đỡ nhau luyện tập. Thời gian
luyện tập kỹ năng, kỹ năng cơ sở phải được đảm bảo về thời gian luyện tập là
một yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành kỹ năng cơ sở. Nếu luyện tập mà
không đảm bảo thời gian thì khơng những khơng hình thành kỹ năng mà cũng
khơng thể hoàn thiện được các cơ sở, hơn nữa cần phải luyện tập với thời gian
lâu dài, tự rèn luyện một cách kiên trì và nhẫn nại.
Biện pháp quản lý học sinh tự luyện tập các kỹ năng cơ sở của đọc diễn cảm
càng chặt chẽ bao nhiêu thì hiệu quả sẽ càng cao bấy nhiêu. Công việc quản lý
phải đồng bộ, có kết hợp với nhà trường với gia đình học sinh. Hơn nữa phải tạo
được thi đua, hàng tháng nên có tổ chức thi đọc diễn cảm, có chế độ khen
thưởng thích đáng để khích lệ học sinh hăng hái luyện tập để hình thành và hồn
thiện kỹ năng một cách nhanh nhất.
2. Khả năng áp dụng sáng kiến.
Sáng kiến có thể áp dụng cho tất cả học sinh Tiểu học nói chung và HS
trường lớp 5D nói riêng chủ yếu trong các giờ Tập đọc.
a, Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng

kiến theo ý kiến của tác giả
Qua gần một năm thực hiện chỉ đạo triển khai biện pháp rèn kĩ năng diễn
cảm cho học sinh lớp 5, mặc dù ít nhiều cịn gặp những khó khăn. Nhưng với sự
cố gắng nỗ lực giáo viên và học sinh nên chất lượng giáo dục đạo đức của học
sinh lớp 5 trong năm học 2017 - 2018 đạt được rất khả quan. Cụ thể là:
Trước khi áp dụng sáng kiến đọc diễn cảm của học sinh lớp 5 trước khi áp dụng
sáng kiến.
- HS chưa nắm chắc cách đọc diễn cảm: 35 %
- HS chưa có kĩ năng đọc diễn cảm: 45 %
- HS chưa ham thích, say mê đọc diễn cảm: 40 %
8


Sau khi áp dụng sáng kiến đọc diễn cảm của học sinh lớp 5D trước khi áp dụng
sáng kiến.
- HS nắm chắc cách đọc diễn cảm: 92 %
- HS có kĩ năng đọc diễn cảm: 85 %
- HS ham thích, say mê đọc diễn cảm: 90 %
b, Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Thực hiện hình thức rèn luyện học sinh qua các giờ học là một yếu tố quan trọng.
Để phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Để thực hiện tốt việc áp dụng thực
tế vào dạy học ở tiểu học chúng ta cần lưu ý tiến hành đổi mới một cách đồng bộ và
hiệu quả một số vấn đề sau:
* Công tác quản lý
Quán triệt chủ trương của ngành về đổi mới phương pháp, cách thức dạy học,
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là giáo viên trực tiếp
giảng dạy trên lớp, như: tổ chức các giờ luyện đọc, các hoạt động giáo dục diễn ra
một cách nhẹ nhàng, tự nhiên - hiệu quả và chất lượng.
* Đội ngũ giáo viên
Cần từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Nhằm trang bị cho giáo viên

năng động, sáng tạo biết vận đục luyện tập, thực hành cho học sinh trong các tiết truy
bài dầu giờ.
+ Tổ chức tạo điều kiện cho giáo viên học chuẩn và trên chuẩn.
+ Xây dựng các chuyên đề về môn Tập đọc
+ Đổi mới nâng cao sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối, …
* Cơ sở vật chất:
Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo của giáo viên, đồ dùng học tập, thiết bị
dạy – học.

9


- Trở về với mỗi giáo viên hiện nay, việc năng động, sáng tạo, biết tìm
tịi phát hiện cách thức dạy học là một vấn đề đang thu hút và tác động đến từng
cá nhân. Mỗi nội dung dạy học đảm bảo sự thành cơng, thì việc đổi mới phương
pháp, hình thức luyện tập phải được đặt, lên vị trí hàng đầu đó là “kim chỉ nam”
cho việc dạy học ngày nay.
đ) Về khả năng áp dụng của sáng kiến cho những đối tượng, cơ quan, tổ
chức nào hoặc những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
(nếu có)
Số

Tên tổ chức/cá

TT

nhân

1


Nguyễn Thị Tốn

Địa chỉ

Phạm vi/Lĩnh vực
áp dụng sáng kiến

Trường Tiểu học Tam“Nội dung và biện pháp rèn
Hợp.

kĩ năng đọc diễn cảm cho
học sinh lớp 5.”

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét và công nhận sáng
kiến. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật, khơng xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hồn tồn chịu trách nhiệm về thơng tin đã nêu
trong đơn.

Tam Hợp, ngày 24 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Toán

10


.

11CƠ QUAN/ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TAM HỢP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……

Tam Hợp, ngày 25 tháng 1 năm2019
BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

VÀ ĐỀ NGHỊ CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên
Trường Tiểu học Tam Hợp nhận được đơn đề nghị cơng nhận sáng kiến
của Ơng (bà): Nguyễn Thị Toán
- Ngày tháng năm sinh: 23/11/1978

Nam, nữ: Nữ

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tam Hợp
- Chức danh: Giáo viên
- Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm
- Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng
tác giả, nếu có)
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Nguyễn Thị Toán
- Tên sáng kiến: “Biện rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua

giờ truy bài.”
- Lĩnh vực áp dụng: Đã được áp dụng tại lớp 5A trường Tiểu học
Tam Hợp
Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị công nhận sáng kiến.
- Tôi tên là: Triệu Thị Minh Hồng
- Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Thay mặt Trường Tiểu học Tam Hợp nhận xét, đánh giá như sau:
12


1.Đối tượng được công nhận sáng kiến: Là giải pháp nào trong các giải
pháp nêu dưới đây:
Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: Đưa ra hệ thống biện pháp giáo dục
đạo đức cho học sinh Tiểu học.
2. Nhận xét, đánh giá về nội dung sáng kiến:
a) Đảm bảo tính mới, tính sáng tạo: vì
- Khơng trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến
nộp trước;
- Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật
đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
- Khơng trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp
dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện
để áp dụng, phổ biến;
- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc
phải thực hiện.
b) Giải pháp có khả năng mang lại lợi ích thiết thực:
- Mang lại hiệu quả kinh tế: Tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực.
- Mang lại lợi ích xã hội: Các em được rèn kĩ năng đọc đúng đọc hay qua
đây cảm nhận được cái hay, cái đẹp, chân, thiện, mỹ.. qua tác phẩm, bài văn
đoạn văn mà các em đọc ....


Qua việc thường xuyên được tham gia vào việc

đọc trong giờ truy bài của các học sinh được nâng cao rõ rệt, các em nhanh
nhẹn, năng động, tự tin trong giao tiếp , trong học tập.
c) Về khả năng áp dụng của sáng kiến cho những đối tượng, cơ quan, tổ
chức nào: Áp dụng rộng rãi cho học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 5
3. Kiến nghị đề xuất:
- Nêu rõ đề xuất của mình: Đề nghị cơng nhận sáng kiến kinh nghiệm
“Biện rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 .”
13


- Trường Tiểu học Tam Hợp đề nghị Hội đồng sáng kiến xét công nhận sáng
kiến “Biện rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.”
Xin trân trọng cảm ơn./.
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ và tên)

14×