Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Báo cáo thực tập tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.2 KB, 16 trang )

Báo cáo tổng hợp
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
HÀNG HẢI QUẢNG NINH
1.1 Quá trình hình thành và phát triểnNgân hàng thương mại cổ phần
Hàng hải Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải ViệtNam gọi tắt là Ngân hàng
TMCP Hàng Hải, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Maritime Commercial Stock
Bank (viết tắt là Maritime Bank hoặc là MSB )
• Giai đoạn thứ nhất (từ tháng 12/07/1991 đến năm 07/07/2003)
Vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhu cầu vốnđầu tưđể phát triển
ngành Hàng hải rất lớn. Nguồn vốnđầu tư cho ngành Hàng hải của Nhà nước
không đáng là bao, tài sản củaĐội tàu biển ViệtNam chủ yếu hình thành từ hình
thức thuê mua, vay mua mà có. Ý tưởngxin thành lập ngân hàngđể tạo vốn và cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho hoạtđộng của ngành Hàng hải nói riêng
và các ngành kinh tế củađất nướcđã hìnhthành.
Với sựủng hộ nhiệt thành của các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải và sự
tin tưởng của các cơ quan quản lí nhà nước, Ngân hàngthương mại cổ phầnh lập
theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08 tháng 06 năm 1991 cuả thốngđốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 12 tháng 07 năm 1991 Ngân hàng Hàng hải chính
thức khai trương vàđi vào hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng với các
cổ đông chiến lược là các doanh nghiệp lớn thuộc ngành Bưu chính viễn thông,
Hàng hải, Hàng không, Bảo hiểm…tại thành phố Hải Phòng, “thủ phủ” của ngành
Hàng hải trong thời gian đó. Ngân hàng Hàng hảiđược biếtđến là ngân hàng TMCP
đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngay sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng, Hợp
tác xã tín dụng và Công ty tài chính có hiệu lực với số vốnđiều lệ ban đầu là 40
tỷđồng và thời gian hoạtđộng là 25 năm.
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
1
Báo cáo tổng hợp
Đây là giai đoạn triển khai mô hình mới nên hệ thống văn bản pháp lý về cơ


chế hoạtđộng kinh doanh còn chưa đầyđủ, thiếu nhất quán, cơ sở vật chất kỹ thuật
kém,đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, hoạtđộng kinh doanh thuần tuý là tín dụng
bằng tiềnđồng Việt Nam.
Năm 1997 MSB được vay 28 triệu USD qua BOA
Năm 2001 MSB được Ngân hàng Thế giới lựa chọn là một trong sáu NHTM
của Việt Namtham gia dự án Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán.
• Giai đoạn thứ hai (từ tháng 07 năm 2003 đến nay)
Đến tháng 7 năm 2003, theo quyếtđịnh số 719 QĐ-NHNN ngày 07 tháng 07
năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời hạn hoạtđộng của MSB tăng
lên 99 năm.
Được sự chấp thuận của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hải Phòng
tại văn bản số 673/NHNN-HAP7 ngày 27 tháng 12 năm 2004, vốnđiều lệ của MSB
tăng từ 160,2 tỷđồng lên 200 tỷđồng. Theo đó, Ngân hàng Hàng hảiđược tổ chức
theo mô hình một Tổng công ty Nhà nước.
Năm 2005 MSB chuyển trụ sở chính lên Hà Nội và cơ cấu lại tổ chức vào
năm 2006.
Ngay trong những ngàyđầu thành lập, Ngân hàngđã xây dựng chiến lược phát
triển hoạtđộng của mình phù hợp với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường
chung, trong đó có chiến lược tạo dựng thương hiệu Ngân hàng.
Qua gần17 năm hoạtđộng, MSB đã có những bước phát triển vượt bậc trên
mọi mặt. MSB đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách phục vụ và góp phần tích
cực thực hiệnđường lối, chính sáchđổi mới củaĐảng trong nền kinh tế thị trường
và xu hướng hội nhập kinh tế thế giới. Ngân hàng Hàng hảiđã không ngừng
phấnđấu vươn lên, hỗ trợ tích cực vào sự phát triển của ngành hàng hải nói riêng
và nền kinh tế Việt Nam nói chung; có những bước tiến nhanh, đạtđược nhiều
thành tựu to lớn trên mọi mặt hoạtđộng kinh doanh - dịch vụ ngân hàng, phát
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
2
Báo cáo tổng hợp
triểnđồngđềucả kinh doanh đối nội và kinh doanh đối ngoại. Từ xuất phátđiểm là

một ngân hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu về vốn cho ngành Hàng hải, MSB đã góp
phầnđắc lực trong việc thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, thúcđẩy
nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong thời kỳđổi mới, thực hiện công nghiệp hoá,
hiệnđại hoáđất nước, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh
tranh của các doanh nghiệp, đápứng nhu cầu vốn tiêu dùng cho người dân.
Mạng lưới hoạtđộng của Ngân hàng Hàng hảiđược trải khắp trên toàn quốc
với Trụ sở chính, Sở giao dịch tại Hà Nội, các chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng
Ninh, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang -
nhữngđầu mối kinh tế quan trọng của cả nước. Ngoài ra, Ngân hàng Hàng hảiđã
thiết lập quan hệđại lý với trên 200 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoàiở
nhiều nước trên thế giới, góp phần thúcđẩy tốc độ của hoạtđộng thanh toán quốc tế.
Với lý do đó, MSB là ngân hàng TMCP có thế mạnh trong hoạtđộng tài trợ thương
mại (thư tín dụng-LC, nhờ thu, bảo lãnh) và thanh toán quốc tế, xứngđáng là người
bạnđồng hànhđáng tin cậy cho các doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực thương
mại quốc tế.
Sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để bứt phá và lớn mạnh trong thời kỳ hội nhập,
MSB đã và đang trở thành Ngân hàng TMCP phát triển bền vững với chất lượng
dịch vụ hàng đầu theo các chuẩn mực quốc tế. Trong xu thế nâng cao vị thế trong
lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam và hội nhập môi trường ngân hàng toàn cầu, hiện
tại MSB đã là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, hiệp hội ngân
hàngĐông Nam Á, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Tổ chức thanh toán toàn cầu
SWIFT, MASTER CARD, đại lý chuyển tiền thanh toán toàn cầu Money Gram.
Bên cạnhđó,với việc triển khai thành công Dựán Hiệnđại hoá ngân hàng và Hệ
thống thanh toán do Ngân hàng thế giới tài trợ, MSB đang không ngừngđẩy nhanh
việcđa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp
cho khách hàng theo chiến lược khách hàng là trung tâm. Với hệ thống tin học
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
3
Báo cáo tổng hợp
quản lýtập trung - sử dụng mạng diện rộng (WAN) trên toàn hệ thống và việc thực

thi chính sách giao dịch một cửa (uni-teller), nhu cầu của khách hàng sẽđược phục
vụ nhanh chóng và an toàn theo chuẩn của một ngân hàng tiên tiến hiện nay. Vừa
qua, Maritime Bank tiếp tục vượt qua các đối thủ khác để trở thành Ngân hàng
TMCP duy nhất của Việt Nam được World Bank tài trợ cho giai đoạn 2 của dự án
Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán. Kết thúc giai đoạn này, Maritime
Bank sẽ xây dựng hoàn thiện hệ thống Ngân hàng điện tử (e-bank) đạt tiêu chuẩn
quốc tế nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng tối đa
nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.
Với khẩu hiệu: “Tạo lập giá trị bền vững” Maritime Bank cam kết hành động:
- Với khách hàng: cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt và chất lượng cao; đáp
ứng nhu cầu đa dạng bằng các dịch vụ giá trị gia tăng; đảm bảo tuyệt đối
an toàn và bảo mật.
- Với nhân viên: thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn
nhau; phát triển văn hoá hiệu quả tương xứng với quyền lợi; tạo cơ hội cho
sự phát triển của mọi thành viên MSB.
- Với cổ đông: đem lại giá trị ngày càng cao cho cổ đông; đảm bảo sự tăng
trưởng bền vững của Ngân hàng; đóng góp vào sự phát triển chung của xã
hội.
1.2 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh
1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển MSB Quảng Ninh
Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh (MSB Quảng Ninh) là Chi nhánh thuộc
Ngân hàng Hàng hải Việt Nam được thành lập từ ngày 27 tháng11 năm 1992.
Từđó cho đến nay, MSB Quảng Ninh đã phát triển vàđứng vững trên thị trường, là
ngân hàng TMCP ra đời sớm nhất tại Quảng Ninh. Lúc đầu thành lập, Ngân hàng
chỉ có 15 cán bộ công nhân viên với số vốn ít ỏi cho hoạt động kinh doanh bước
đầu khoảng hơn 9 tỷ đồng.Đến nay, MSB Quảng Ninh đã có mộtđộingũ cán bộ
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
4
Báo cáo tổng hợp
công nhân viên hùng hậu trên 60 người, cóđộ tuổi trung bình là 25, trìnhđộđại học

là 95%, lãnhđạo chủ chốtđều là cán bộĐảng viên cóđủ năng lực, trìnhđộ triển khai
thực hiện nhiệm vụ trong toàn Chi nhánh. Tổng tài sảncủa MSB Quảng Ninh đạt
trên 500 tỷđồng. Các sản phẩm dịch vụ ban đầu mới chỉ huy động vốn, tiếp nhận
vốn uỷ thácđầu tư, cho vay, chiết khấu thì nay đã có thêm rất nhiều sản phẩm như
tài trợ thương mại, hùn vốnđầu tư vào các dựán kinh tế, cho vay hợp vốn, các hình
thức bảo lãnh, mở L/C, rồi các sản phẩm qua internet, homebanking,.. Cơ sở vật
chất ngày càngđược hoàn thiện với hệ thống trang thiết bị hiệnđại, hệ thống máy
tính nối mạng 24/24, trụ sở khang trang.
Cùng với việc phát triển và khẳngđịnh thương hiệu, hìnhảnh của Maritime
Bank, trong những năm gầnđây, tại khu vực Quảng Ninh đã thành lập thêm 2 chi
nhánh cấp II làchi nhánh Bãi Cháy (tháng 11 năm 2005), Chi nhánh Cẩm Phả
(tháng 10 năm 2007)và phòng giao dịch Hồng Hải.
Sự biếnđộng của thị trường chứng khoán, thị trường bấtđộng sản cũng nhưảnh
hưởng của lạm phát (đồng tiền mất giá, giá cả leo thang… ) và phần nào chịu sự
tácđộng của nền kinh tếkhu vực cũng như toàn cầuđãảnh hưởngđến hoạtđộng của
toàn ngành Ngân hàng nói chung và chi nhánh nói riêng. Chiến lược của toàn Chi
nhánh là phát triển phải gắn liền với bền vững. Do vậy, MSB Quảng Ninh tiếp tục
mở rộng mạng lưới hoạtđộng cả về chiều sâu lẫn bề rộng với mục tiêu tăng
vốnđiều lệ, duy trì khách hàng truyền thống và tiếp thị những khách hàng mới
thuộc mọi thành phần kinh tế.
1.2.2 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban MSB
Quảng Ninh
1.2.2.1 Cơ cấu tổ chức
Với chiến lược hoạtđộng ngân hàng hướng tới khách hàng, tổ chức bộ máy
của MSB Quảng Ninh được cơ cấu trên cơ sở các mục tiêu sau:
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
5
Báo cáo tổng hợp
- Cơ cấu tổ chức hướng tới khách hàng phù hợp nhu cầu của từng loại hình
khách hàng

- Quản lý quan hệ khách hàng tập trung
- Phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận trực tiếp kinh doanh, bộ
phận quản lý, giám sát và bộ phận tác nghiệp
- Thực hiện các kênh phân phối thương mại
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
BAN GIÁMĐỐC
Chi nhánh Bãi Cháy Chi nhánh Cẩm Phả
6
Phòng
dịch vụ
khách
hàng
Phòng
kế toán
tài
chính
Phòng
hành
chính
tổng hợp
PGD
Hồng
Hải
Phòng
tín
dụng
Tổ
kế toán
Tổ
tin học

×