Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

báo cáo thực tập tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (236.65 KB, 21 trang )

I/TNG QUAN V CễNG TY.
Ngõn hang Thng mi C phn Hng hi Vit Nam hot ng theo giy
phộp thnh lp v hot ng s 0001/NH-GP ngy 08-6-1991 do NHNN cp
v cú:
- T cỏch phỏp nhõn theo quy nh ca Phỏp lut Vit Nam.
- Tờn y : Ngõn hng Thng mi C phn Hng Hi Vit Nam
+ Tờn vit tt bng ting Vit : Ngõn hng TMCP Hng
Hi
+ Tờn y bng ting Anh :Viet Nam Mitime
Commercial Stock Bank.
+ Tờn vit tt ting Anh : Maritime Bank hoc MSB
- Tr s chớnh: S 5A, ph Nguyn Tri Phng, qun Hng
Bng, thnh ph Hi Phũng.
+ in thoi : 31- 823076, 823604
+ Fax: 31- 823063, 823892.
+ Email: ; v
-Sở Giao dịch và các Chi nhánh:
Sở Giao dịch của MSB: Số 5A- Nguyễn Tri Phơng, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 31- 823076, 823604; Fax:
31- 823063, 823892.
Chi nhánh MSB Hà Nội: Số 44, Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm,
TP Hà Nội;điện thoại: 4-8226060; fax: 4-9436477;
Chi nhánh MSB Hồ Chí Minh: Số 26 - 28, Hai Bà Trng, quận 1,
TP Hồ Chí Minh; điện thoại: 8-8222177; fax: 4-8222141;
Chi nhánh MSB Quảng Ninh: Số 168, Lê Thánh Tông, TP Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 33-826293; fax:
33-826176;
Chi nhánh MSB Đà Nẵng: Số 15, Lê Duẩn, quận Hải Châu,TP
Nng; in thoi: 511-825019;fax:
511-825014
Chi nhánh MSB Cần Thơ: Số 40, Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ,


tỉnh Cần Thơ; điện thoại: 71-825279; fax: 71-820272;
Chi nhánh MSB Vũng Tàu: Số 55-57, Nam Kỹ Khởi Nghĩa, TP
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; điện thoại: 64-857173; fax:
64-859903.
- iu l t chc v hot ng, cỏc c quan qun lý v iu hnh
- Vn iu l 109.310.000.000
- Con dấu riêng và tải khoản riêng mở tại NHNN và các ngân hàng
trong và ngoài nước theo quy dịnh của NHNN.
- Bảng cân đối tài sản và các quỹ theo quy định của Pháp luật hiện
hành.
- Thời hạn hoạt động là 99 năm
1.Quá trình hình thành và phát triển.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (gọi tắt là
Maritime Bank) chính thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày
08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 12/07/1991
Ngân hàng TMCP Hàng Hải chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại
Thành phố cảng Hải Phòng, ngay sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng Thương
mại, Hợp tác xã Tín dụng và Công ty Tài chính có hiệu lực. Khi đó, những
cuộc tranh luận về mô hình ngân hàng cổ phần còn chưa ngã ngũ và Maritime
Bank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên
tại Việt Nam. Đó là kết quả có được từ sức mạnh tập thể và ý thức đổi mới
của các cổ đông sáng lập: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính
Viễn thông Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam…
Ban đầu, Maritime Bank chỉ có 24 cổ đông, vốn điều lệ 40 tỷ đồng và
một vài chi nhánh tại các tỉnh thành lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh,
TP HCM. Có thể nói, sự ra đời của Maritime Bank tại thời điểm đầu thập niên
90 của thế kỷ XX đã góp phần tạo nên bước đột phá quan trọng trong quá
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường phát triển thì năm 1997 - 2000 là giai đoạn thử
thách, cam go nhất của Maritime Bank. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng

tài chính tiền tệ châu Á, Ngân hàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, bằng
nội lực và bản lĩnh của mình, Maritime Bank đã dần lấy lại trạng thái cân
bằng và phát triển mạnh mẽ từ năm 2005.
Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần
phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Vốn điều
lệ hiện tại ở mức 3.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 60.000 tỷ đồng trong năm
2009. Nguồn nhân sự tăng đều qua các năm từ 30-60%, từ 483 nhân viên năm
2005 lên 2.000 nhân viên năm 2009. Số lượng các điểm giao dịch tăng mạnh
từ 16 điểm giao dịch năm 2005 lên 100 điểm giao dịch vào giữa năm 2009 và
dự kiến sẽ đạt tới con số 130 vào thời điểm cuối năm.
Với phương châm “Tạo lập giá trị bền vững”, cùng bề dày kinh nghiệm,
tiềm lực sẵn có và đường hướng hoạt động đúng đắn, Maritime Bank đã
chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng, tự tin trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế.
2.Chức năng nhiệm vụ cơ sở.
Maritime Bank phấn đấu trở thành Ngân hàng TMCP dẫn đầu thị trường
về cung ứng các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp đa năng, trọn gói theo tiêu
chuẩn quốc tế.
Với cam kết vì sự phát triển bền vững, Maritime Bank phấn đấu trở
thành Ngân hàng TMCP hàng đầu cả nước về hiện đại hóa, năng động,
chuyên nghiệp và lấy chữ Tín trong mọi hoạt động kinh doanh.

Thiết lập quan hệ toàn diện với các tập đoàn kinh tế thuộc các ngành
Hàng hải, Bưu chính viễn thông, Hàng không, Đầu tư, Bảo hiểm…
Phát triển bền vững, tin cậy với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với chất lượng cao cho mọi
đối tượng khách hàng.
Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả với các định chế tài chính
trong nước và quốc tế.
2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường

2.1 Khách hàng cá nhân
a. Tiền gửi thanh toán.
• Tiền gửi thanh toán là tài khoản chính mà sử dụng để nhận và lưu trữ
các khoản tiền chuyển vào và sử dụng số tiền trong tài khoản cho các
mục đích chi tiêu và thanh toán thường xuyên của mình. Tài khoản
thanh toán không bị hạn chế về số lần bạn muốn gửi tiền vào hoặc rút
tiền ra khi sử dụng.
• Tiền gửi không kỳ hạn.
- An toàn vì bạn ko phải giữ tiền mặt, ko phải kiểm đếm tiền khi
thanh toán và nhận thanh toán, tránh được các rủi ro về tiềngiả.
- Số tiền trong tài khoản của bạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn
do Maritime Bank công bố.
- Khách hàng có thể gửi và rút tiền ở bất kỳ nơi nào có đơn vị kinh
doanh của Maritime Bank.
- Loại tiền gửi đa dạng : VNĐ, USD, EUR…
• Tiền gửi có kỳ hạn.
- Có thể rút toàn bộ hoặc từng phần tiền gốc
- Số tiền gốc rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời
điểm rút. Số tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất cố định tại thời
điểm gửi tiền.
b. Tiền gửi tiết kiệm.
• Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn USD
- Nhằm đa dạng hóa sản phẩm bán lẻ Maritime bank triển khai phát
hành Chứng chỉ tiền gửi Đô la Mỹ năm 2009
• Tiết kiệm "Lãi suất cao nhất"
- Để đáp ứng yêu cầu của người gửi tiền và tăng cường nguồn vốn
đầu tư cho các dự án hiệu quả, ngày 01/8/2009, Maritime Bank
chính thức triển khai gói sản phẩm “Lãi suất cao nhất”
• Tiết kiệm Kỳ hạn duy nhất (Kỳ hạn 13 tháng, rút gốc linh hoạt)
- Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tối ưu phục vụ khách

hàng, kể từ ngày 26/2/2009, Maritime Bank triển khai sản phẩm tiết
kiệm mới mang tên "Tiết kiệm kỳ hạn duy nhất".
• Tiết kiệm "Định kỳ sinh lời"
- Tiết kiệm Định kỳ sinh lời là loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà cứ
định kỳ 1 tháng 1 lần trong kỳ hạn gửi tiền, được rút lãi của 1 tháng
trước đó.
• Tiết kiệm "Gửi tiền trả lãi ngay"
- Tiết kiệm gửi tiền trả lãi ngay là loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà
nhận được tiền lãi ngay tại thời điểm gửi tiền.
• Tiết kiệm thường
- Với sản phẩm Tiết kiệm thường khách hàng có thể gửi và rút tiền tại
bất kỳ Đơn vị kinh doanh nào của Maritime và được hưởng lãi suất
không kỳ hạn do Maritime Bank công bố.
• Tiết kiệm An Lộc
- Tiết kiệm An Lộc là món quà Maritime Bank muốn gửi tặng riêng
cho những khách hàng cá nhân lớn tuổi đã ủng hộ và gắn bó với
Maritime Bank trong suốt thời gian qua.
• Tiết kiệm linh hoạt và Tiền gửi cá nhân VND & USD
- Tiết kiệm linh hoạt là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhưng
khách hàng được quyền rút gốc trước hạn và được hưởng lãi suất
tương ứng với thời gian thực gửi.
• Tiết kiệm Phú - An - Thuận
- Tiết kiệm Phú An Thuận là hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn
với lãi suất tăng dần theo số tiền gửi do Maritime Bank quy định.
Theo đó, khách hàng gửi với số tiền càng lớn thì lãi suất tiền gửi
càng cao.
c. Sản phẩm thẻ
Thẻ MaritimeBank là loại thẻ ghi nợ nội địa, được phát hành dựa trên cơ
sở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn VND. hàng có thể thực hiện giao dịch
24/7 tại các ATM hoặc thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các ĐVCNT căn cứ

vào hạn mức của thẻ và số dư hiện có trong tài khoản.
Hạn mức của thẻ: Hạn mức của cả thẻ chính và thẻ phụ:
STT Loại giao dịch Nội dung quy định Hạn mức (VND)
1 Rút tiền mặt
Số tiền rút tối đa 1 lần 3,000,000
Số tiền rút tối thiểu 1 lần 50,000
Số tiền rút tối đa 1 ngày 20,000,000
Số lần giao dịch rút tiền 1 ngày Không hạn chế
2 Chuyển khoản
Số tiền chuyển khoản tối đa trong 1 ngày 40,000,000
Số lần chuyển khoản tối đa 1 ngày Không hạn chế
Phạm vi sử dụng: Các ATM/POS của Maritime Bank và các ngân hàng khác
trong liên minh thẻ Smartlink trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(Maritime Bank)
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank)
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
- Ngân hàng TMCP các DN ngoài quốc
doanh (VP Bank)
- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
- Ngân hàng TMCP Bắc Á (NAB)
- Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB)
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương
(Techcombank)
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBank)
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
(SeaBank)
- Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
- Ngân hàng TMCP Phương Nam
(Southern Bank)
- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu
(Eximbank)
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong
(Tienphongbank)
- Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean
Bank)
- Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu
(GP Bank)
- Ngân hàng TMCP Nam Việt
(NaviBank)
- Ngân hàng LD ShinhanVina Bank
- Ngân hàng LD IndoVinaBank
d. Dich vu chuyển tiền
• Dịch vụ chuyển tiền nhanh kiều hối Money Gram
- Dịch vụ chuyển tiền MoneyGram được sử dụng bởi các cá nhân
không có quan hệ ngân hàng truyền thống, những người chuyển tiền
về quê hương, các khách hàng truyền thống của ngân hàng có nhu
cầu dịch vụ chuyển tiền khẩn cấp, khách du lịch không có tài khoản
ngân hàng và các doanh nghiệp tại Mỹ cần dịch vụ chuyển tiền
nhanh chóng và kinh tế.
• Dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam
- Bằng công nghệ ngân hàng hiện đại hiện có của Ngân hàng Hàng
Hải, có số dư trên tài khoản có thể yêu cầu chuyển tiền cho bất cứ
ai tại hầu hết mọi nơi trên thế giới với thời gian nhanh nhất và hiệu
quả cao nhất.
• Dịch vụ nhận chuyển tiền từ trong nước
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cung cấp

cho khách hàng dịch vụ nhận chuyển tiền trong nước giúp khách
hàng có thể nhận tiền mặt hay nhận tiền chuyển khoản từ các ngân
hàng trong nước chuyển về thông qua Maritime Bank. Hệ thống
mạng lưới Maritime Bank phủ đều trên khắp toàn quốc giúp khách
hàng nhận tiền chuyển về tại bất kỳ chi nhánh nào của Maritime
Bank một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.
e. Sản phẩm cho vay
• Tài trợ vốn kinh doanh cá thể
- Dành cho các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, tổ
hợp tác muốn bổ sung vốn kinh doanh hoặc thanh toán tiền thuê
(mua) địa điểm kinh doanh.
• Bộ sản phẩm Cho vay mua bất động sản
- Sản phẩm có thể lệ phong phú dành riêng cho từng đối tượng vay:
người có thu nhập thấp, trung bình và cao đều có cơ hội vay tiền để
mua nhà phù hợp với điều kiện của mình.
• Bộ sản phẩm cho vay Cuộc sống mới
- Bộ sản phẩm cho vay trọn gói đáp ứng tất cả các nhu cầu của gia
đình trẻ.
• Cho vay CBNV Maritime Bank
- Dành cho CBNV đang làm việc tại Maritime Bank có Hợp đồng
Lao động không xác định thời hạn và Thời gian làm việc tính đến
thời điểm vay vốn tối thiểu được 2 năm.
• Cho vay CBNV doanh nghiệp
- Dành cho CBNV của các tổ chức, pháp nhân có ký kết Thỏa thuận
hợp tác cho vay CBNV với các Đơn vị kinh doanh của Maritime
Bank.
• Cho vay ứng vốn trước ngày T
- Dành cho các cá nhân có chứng khoán được khớp lệnh tại Trung
tâm (Sở) giao dịch chứng khoán của các Công ty chứng khoán đã ký
Hợp đồng hợp tác với Maritime Bank

• Cho vay Cán bộ Quản lý
- Dành cho CBQL từ cấp Trưởng, Phó phòng trở lên của các Cơ quan
chủ quản.
• Cho vay mua nhà
- Dành cho các cá nhân có nhu cầu mua nhà là căn hộ chung cư, nhà
chia lô và ngôi biệt thự tại Công ty kinh doanh nhà theo các Dự án.
• Cho vay mua ô tô
- Dành cho các cá nhân có nhu cầu mua xe tại Nhà phân phối có ký
Hợp đồng hợp tác với Maritime Bank.
• Cho vay Đầu tư chứng khoán
- Chứng khoán là các loại chứng khoán niêm yết chính thức trên thị
trường chứng khoán tập trung và chứng khoán đấu giá thông qua
Công ty Chứng khoán, Công ty Tài chính có ký Hợp đồng hợp tác
với Maritime Bank.
• Cho vay thông thường
- Dành cho các cá nhân có nhu cầu vay vốn không thuộc các sản
phẩm cụ thể.
f. Sản phẩm và dịch vụ khác
• Chiết khấu giấy tờ có giá
- Bao gồm: Trái phiếu, tín phiếu, công trái do Chính phủ phát hành;
Thẻ tiết kiệm, Kỳ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi do MSB
phát hành; Các loại giấy tờ có giá do các tổ chức Tín dụng khác phát
hành.
• Ứng vốn giấy tờ có giá
- Gia hạn ứng vốn chỉ thực hiện trong trường hợp ngày thanh toán của
GTCG xảy ra sau ngày đến hạn hoàn trả và giá trị còn lại của GTCG
đó đủ để thanh toán gốc, lãi phát sinh của khỏan ứng vốn khi gia
hạn, nhưng không quá 6 tháng.
• Dịch vụ thu đổi ngoại tệ
- Dịch vụ Thu đổi Ngoại tệ là dịch vụ Maritime Bank cung cấp cho

khách hàng có nhu cầu chuyển đổi từ loại ngoại tệ này sang ngoại tệ
khác.
2.1 Khách hàng doanh nghiệp
a. Dịch vụ tài khoản
• Chuyển tiền ra nước ngoài
- Muốn thanh toán tiền hàng nhập khẩu, phí dịch vụ, hoa hồng... cho
đối tác hay muốn chuyển lợi nhuận, doanh thu được chia và thu
nhập hợp pháp về nước (đối với các nhà đầu tư nước ngoài)... dịch
vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại MSB sẽ đáp ứng tốt nhất các nhu
cầu này.
• Nhận tiền chuyển đến
- Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ... với điều khoản thanh toán chuyển
tiền (T/T) và muốn chọn một ngân hàng uy tín để nhận tiền từ nước
ngoài chuyển về? Maritime Bank chính là sự lựa chọn hoàn hảo.
• Tiền gửi thanh toán
- Mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch tại Maritime Bank sẽ
giúp đơn giản hóa việc thanh toán/nhận thanh toán tiền hàng hóa,
dịch vụ giữa và các đối tác của mình.
• Tiền gửi có kì hạn
- Nếu chưa có kế hoạch sử dụng một khoản tiền nhàn rỗi trong một
thời gian nhất định, lựa chọn hình thức gửi tiền có kỳ hạn tại
Maritime Bank để được hưởng lãi suất hấp dẫn hơn.
b. Sản phẩm bao thanh toán
• Bao thanh toán trong nước
- Doanh nghiệp thường xuyên bán hàng trả chậm nhưng lại cần vốn
lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với dịch vụ
Bao thanh toán trong nước,Doanh nghiệp sẽ được Maritime Bank
ứng trước một khoản tiền dựa trên giá trị khoản phải thu.
• Bao thanh toán quốc tế

×