Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

1623THONG BAO KET QUA SKKN TINH NGHE AN NAM 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (380.82 KB, 22 trang )

(1)UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: 1623/SGD&ĐT-GDCN V/v thông báo kết quả SKKN năm 2015. Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2015. Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Thực hiện Quyết định số 792/QĐ–SGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm 2015, Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Cơ sở - Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 14 Tiểu ban đã tiến hành thẩm định, đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của cán bộ, giáo viên khối các đơn vị trực thuộc. Sau đây là những nhận xét, đánh giá và kết quả xếp loại SKKN năm 2015. (Kết quả này đã được Hội đồng thẩm định SKKN 2015 kết luận) I. Nhận xét chung 1.1. Kết quả - Số SKKN gửi về Sở dự xếp loại cấp ngành (tỉnh) là 688 bản, cụ thể: + Số SKKN thuộc lĩnh vực quản lý: 78 bản (GDPT: 64 bản, GDTX: 15 bản) + Số SKKN thuộc lĩnh vực chuyên môn: 610 bản (các môn tự nhiên: 421 bản, các môn xã hội: 184, Mầm non: 5 bản). + Kết quả chung: Tổng số SKKN 688. Xếp bậc. Tỷ lệ. 321. 46,7%. Số đạt loại A 102. Tỷ lệ 14,8%. Số đạt loại B 219. Tỷ lệ 31,8%. + Các đơn vị sau có nhiều SKKN được xếp loại A, loại B: Xếp bậc Đơn vị. Tổng. Loại A. Loại B. THPT Chuyên Phan Bội Châu 24 11 13 THPT Huỳnh Thúc Kháng 10 6 4 THPT Đô Lương 1 10 1 9 THPT Anh Sơn 1 10 1 9 THPT Hà Huy Tập 9 3 6 THPT Thái Lão 9 3 6 THPT Lê Viết Thuật 9 2 7 THPT Quỳnh Lưu 2 8 3 5 THPT Quỳnh Lưu 1 8 2 6 THPT Phan Thúc Trực 7 3 4 THPT Nghi Lộc 3 7 3 4 THPT Anh Sơn 3 7 2 5 THPT Nguyễn Sỹ Sách 7 0 7 … 1.2. Ưu, nhược điểm 1.2.1. Ưu điểm Hình thức và nội dung các SKKN năm nay có những nét nổi bật như sau:.

(2) + Các SKKN được đưa lên Sở dự xét loại A, B nhìn chung bảo đảm chất lượng, cơ bản bảo đảm đúng các yêu cầu về thể thức văn bản, hình thức trình bày đẹp. + Nhiều SKKN thể hiện được sự say sưa, tâm huyết, sự sáng tạo của các tác giả đối với các hoạt động chuyên môn cũng như trong công tác quản lý. + Một số tác giả rất công phu trong việc sưu tầm, tập hợp tranh ảnh, số liệu về các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của địa phương để làm tư liệu thuyết minh cho SKKN, đồng thời đây là những tư liệu bổ ích để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập. + Các sáng kiến (SK) năm nay có nội dung đa dạng, phong phú, nhưng cơ bản vẫn tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành, cụ thể như: – Vấn đề về việc khai thác các góc độ của sách giáo khoa, các chủ đề kiến thức trong chuyên môn nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng chất lượng học sinh đại trà, đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, các bộ môn. – Các vấn đề về công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, công tác văn phòng, công tác thi đua khen thưởng... – Các vấn đề về xây dựng trường Chuẩn Quốc gia, công tác khuyến học trong nhà trường, hoạt động xã hội hoá giáo dục, hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ sở,… – Số lượng các SKKN có áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác, trong soạn, giảng khá nhiều, chứng tỏ cán bộ giáo viên trong toàn ngành đã rất quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhờ ứng dụng công nghệ thông tin; đặc biệt năm nay, số SKKN viết về lĩnh vực rèn kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giáo dục môi trường, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh rất được các tác giả chú trọng. Theo chúng tôi, đây là những chủ đề rất đáng được quan tâm trong những năm sắp tới. – Đa số các sáng kiến viết về chuyên môn có nội dung ở một môn học, nhưng cũng có một số SK có sự kết hợp giữa các môn học như giữa tin học và toán học, tin học và vật lý, hóa học, sinh học, giữa hóa học và sinh học… giữa hoạt động quản lý với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… – Một số SKKN đã đề ra được nhiều giải pháp mới mang tính khả thi và thực tế đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động quản lý cũng như chuyên môn trong các nhà trường. – Bên cạnh các chủ đề các chủ đề lớn nêu trên cũng có một số tác giả viết về hoạt động của các đoàn thể, về công tác văn phòng, quản lý thư viện thiết bị, làm đồ dùng dạy học, tuy nhiên ở đây số lượng các bản SKKN không được nhiều. 1.2.2. Nhược điểm + Bên cạnh những ưu điểm nổi bật trên còn tồn tại một số nhược điểm, cụ thể: – Có đến 21 đơn vị không tham gia hoạt động này, Sở gửi kèm theo danh sách những đơn vị không tham gia để nhắc nhở, yêu cầu những năm học sau các đơn vị phải tham gia đầy đủ. THPT Nguyễn Huệ. TTGDTX Vinh.

(3) THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Văn Tố THPT Duy Tân THPT Văn Tràng THPT Cù Chính Lan THPT Trần Đình Phong THPT Cát Ngạn THPT Nguyễn Thức Tự DTNT THCS Quỳ Châu DTNT THCS Tương Dương. TTHLTDTT TTGDTX số 2 TTGDTX Quỳnh Lưu TTGDTX Kỳ Sơn TTGDTX Tân kỳ TTGDTX Nghi Lộc TTGDTX Quế Phong TT KT Tổng hợp - HN Nghệ An TTGDTX Yên Thành. – Một số Hội đồng cấp cơ sở đánh giá chưa thật chuẩn xác, khách quan, chưa tương xứng với kết quả xếp loại, nội dung còn sơ sài. Một số SK được chế biến từ những luận văn thạc sỹ, cấu trúc không tuân thủ theo quy định tại văn bản số 168 của Sở đã ban hành, dẫn đến văn bản khá dài (ở phần cơ sở lý luận), nội dung thiếu thực tế... – Bên cạnh các tác giả đầu tư tâm huyết cho SK của mình, cũng còn một số tác giả tỏ ra hời hợt, đối phó, một số SK chỉ có trên dưới 10 trang viết, nội dung nghèo nàn, hình thức sơ sài. Việc nhận xét trong phiếu chấm của một số SK cũng rất qua loa, chiếu lệ, chung chung. Một số phiếu chấm chỉ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và thư ký, không có chữ ký của người chấm… tuy nhiên những SK loại này không nhiều. – Vấn đề đặt ra để nghiên cứu ở một số SK chưa thật mới, chưa thật sát với thực tiễn, nặng về lý luận, liệt kê, thiếu sự gắn kết giữa kiến thức và phương pháp dạy học bộ môn; sự đầu tư ở một số SK chưa nhiều; giải pháp đưa ra còn chung chung, thiếu tính thuyết phục, khả năng áp dụng vào thực tế còn nhiều hạn chế. – Khá nhiều SK còn mắc phải lỗi chính tả, hành văn, diễn đạt chưa đúng với phong cách văn bản khoa học. Khá nhiều SK có vận dụng tư liệu tham khảo, nhưng thiếu sự chắt lọc, dẫn đến sự không liền mạch trong dẫn dắc và xử lý nội dung. – Nhiều SKKN chỉ là sự tập hợp kết quả từ các tài liệu khác nhau, không bám sát thực tế của đơn vị và chưa thể hiện được sự sáng tạo của tác giả. II. Danh sách các SKKN được xếp loại A và loại B TIỂU BAN QUẢN LÝ. TÁC GIẢ. ĐƠN VỊ. Đào Công Lợi. Sở GD&ĐT. 2.. Thái Viết Thảo. Sở GD&ĐT. 3.. Nguyễn Văn Tâm. Sở GD&ĐT. 4.. Nguyễn Đình Quảng. TT 1.. Sở GD&ĐT. TÊN SKKN Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh XHH giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Nghệ An Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xử lý tình huống trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An. XẾP LOẠI A A A A.

(4) 5.. Nguyễn Thị Bích Hạnh. Sở GD&ĐT. 6.. Hoàng Văn Thái. THPT Nguyễn Duy Trinh. 7.. Trần Văn Các. THPT Phạm Hồng Thái. 8.. Phan Văn Sơn. THPT 1/5. 9.. Nguyễn Thị Hà. THPT Diễn Châu 5. 10.. Nguyễn Thị Hạnh. THPT 1/5. 11.. Lê Thị Lan Hương. THPT Bắc Yên Thành. 12.. Vũ Ngọc Tuấn. THPT Quỳnh Lưu 2. 13.. Lê Đức Hưng. THPT Đô Lương 4. 14.. Nguyễn Thị Kim Duyên. THPT Huỳnh Thúc Kháng. 15.. Nguyễn Thị Kiều Hương. THPT Đô Lương 1. 16.. Nguyễn Thị Bình. THPT Cờ Đỏ. 17.. Bùi Thị Thanh Nga. THPT Lê Viết Thuật. 18.. Nguyễn Đức Ngộ. THPT Quỳ Hợp 2. 19.. Nguyễn Thị Kim Thúy. THPT Nam Đàn 1. 20.. Bùi Thị Thi Thơ. THPT Hà Huy Tập. 21.. Tạ Thị Thúy Vân. THPT Đinh Bạt Tụy. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cho các đoàn thanh tra cắm chốt các kỳ thi tỉnh Nghệ An Huy động các nguồn lực xã hội trong quá trình thực hiện chủ trương XHHGD ở trường THPT Nguyễn Duy Trinh Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phát huy giá trị trường đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT Phạm Hồng Thái Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Diễn Châu 5, tỉnh Nghệ An Giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của học sinh Trường THPT 1-5, tỉnh Nghệ An Một số giải pháp về công tác kiểm soát chứng từ chi trong hệ thống chứng từ kế toán tại trường học Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học môn Hóa học ở trường THPT Một số phương pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông. Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THPT Kinh nghiệm về đổi mới công tác quản lý ở trường THPT Đô Lương 1 Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Cờ Đỏ, Nghĩa Đàn Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện tại trường THPT Lê Viết Thuật Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý các trường THPT huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An Một số kinh nghiệm từ thực tiễn, nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An Một số kinh nghiệm phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 THPT Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. A A. A. A A A A A. A. A B B. B B B. B B.

(5) 22.. Nguyễn Thị Tú Oanh. THPT Thái Lão. 23.. Trần Thị Thanh Tú. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 24.. Nguyễn Duy Trí. THPT Đô Lương 1. 25.. Thái Doãn Ân. THPT Diễn Châu 5. 26.. Nguyễn Thùy Dung. THPT Tây Hiếu. 27.. Nguyễn Thị Hà. THPT Bắc Yên Thành. 28.. Nguyễn Thị Thanh. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 29.. Đặng Văn Bằng. THPT Mường Quạ. 30.. Hoàng Thị Chung. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 31.. Phan Thị Hà. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 32.. Nguyễn Bá Vinh. THPT Hoàng Mai. 33.. Vương Trần Lê. THPT Đô Lương 1. 34.. Nguyễn Việt Anh. THPT Lê Hồng Phong. 35.. Nguyễn Thị Quý. THPT Quỳnh Lưu 4. 36.. Hoàng Thị Dương. THPT Hà Huy Tập. 37.. Cao Thanh Tuấn. THPT Quỳnh Lưu 4. 38.. Nguyễn Cảnh Tuấn. THPT Anh Sơn 1. Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm Một số phương pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường Trung học phổ thông Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại Đoàn trường THPT Đô Lương 1 Một số kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa của Đoàn trường THPT Diễn Châu 5 trong xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Một số phương pháp khai thác hiệu quả các lý thuyết hướng nghiệp lớp 10 ở trường THPT Tây Hiếu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản cho học sinh ở trường THPT Bắc Yên Thành Góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong tiết chào cờ ở trường THPT Nguyễn Sỹ Sách Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục nghề cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường THPT Mường Quạ Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ sơ tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hoạt động nữ công công đoàn ở trường THPT Nguyễn Sỹ Sách Thân thiện trong kiểm tra, đánh giá giúp học sinh THPT tự tin, tích cực chủ động vươn lên trong học tập Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật tại Trường THPT Đô Lương 1 Các hình thức giáo dục truyền thống nói chung, truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng của Đoàn Trường THPT Lê Hồng Phong. Vai trò của tổ, nhóm chuyên môn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sử Địa - GDCD tại trường THPT Quỳnh Lưu 4 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở tổ Ngữ văn, Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh Chỉ đạo hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ đơn vị - chìa khóa thành công trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đậu đại học và tác động của nó đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường THPT. B B B B. B B B B B B B B. B. B B. B B.

(6) 39.. Nguyễn Trần Đức. THPT Anh Sơn 1. 40.. Nguyễn Thị Soa. THPT DTNT 2. 41.. Nguyễn Thị Hương. THPT Bắc Yên Thành. 42.. Vũ Thị Hà. THPT Nguyễn Xuân Ôn. 43.. Phạm Thị Linh. THPT Quỳnh Lưu 2. Nguyễn Thị Bích Giao. THPT Lê Hồng Phong. 45.. Nguyễn Thị Thiên. THPT Thanh Chương 1. 46.. Bùi Nguyễn Lan Anh. THPT Nam Đàn I. 47.. Nguyễn Thị Mai Quỳnh. THPT Ng. Trường Tộ - HN. 48.. Nguyễn Thị Thu. THPT Quỳnh Lưu 2. 49.. Nguyễn Thị Quý Lân. THPT Thái Lão. 50.. Lê Thị Nga. THPT Nguyễn Xuân Ôn. 51.. Nguyễn Thị Thu Hiền. THPT Nghi Lộc 5. 52.. Nguyễn Thị Hoài An. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 53.. Ngô Thị Thu Hiền. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 54.. Trịnh Thị Thảo. THPT Đông Hiếu. 55.. Nguyễn Thị Sắc. THPT Phan Đăng Lưu. 56.. Trần Thị Oanh. THPT Nghi Lộc 5. 57.. Trần Văn Lực. 44.. NGỮ VĂN. THPT Tương Dương 1. Kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Anh Sơn 1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh trong trường Dân tộc nội trú Một số giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến với thư viện trường học Thực trạng và một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Lưu trữ hồ sơ kế toán ở trường học Dạy học kiểu bài tác gia văn học trong chương trình Ngữ văn THPT cho học sinh khá giỏi Phát huy tính tích cực, chủ động của HS khi dạy học bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối chương trình Ngữ văn 10 THPT Hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài đọc hiểu trong kì thi THPT quốc gia môn Ngữ văn Rèn kỹ năng nói cho học sinh qua dạy học Tiếng Việt trong môn Ngữ văn ở THPT Ngoại khóa VHDG góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại trường THPT Quỳnh Lưu 2 Giải pháp đổi mới phương pháp dạy bài đọc thêm trong chương trình Ngữ văn THPT Dạy học những bài thơ trữ tình Việt Nam mang dấu ấn tượng trưng chủ nghĩa trong SGK Ngữ văn 11 THPT Phương pháp dạy học kiểu bài Phong cách chức năng ngôn ngữ trong chương trình Ngữ văn THPT Hướng dẫn HS tìm hiểu điểm nhìn nghệ thuật trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài" xa và "Một người Hà Nội" (Dành cho đội tuyển học sinh Chuyên văn lớp 12) Dạy chủ đề “Các thao tác lập luận” (Làm văn 11) theo định hướng phát triển năng lực Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường theo hướng tích hợp Dạy học ca dao theo định hướng phát triển năng lực trong chương trình Ngữ văn 10 THPT Tổ chức các hoạt động dạy học văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ văn THPT theo hướng phát triển năng lực Vận dụng quan niệm nghệ thuật về con người của một số nhà văn khi dạy đọc hiểu. B B B B B A. A. A A A A A A. A A A B B B.

(7) 58.. Phan Thị Thơm. THPT Phan Thúc Trực. 59.. Nguyễn Thị Hoa. THPT Phan Thúc Trực. 60.. Nguyễn Thị Thủy. THPT Yên Thành 3. 61.. Phan Thị Nguyệt. THPT DTNT Số 2. 62.. Trần Thị Giang. THPT Tương Dương 2. 63.. Hà Thị Vinh Tâm. THPT Anh Sơn 2. 64.. Phạm Thị Vân Anh. THPT Đô Lương 1. 65.. Hoàng Thị Liên Hương. THPT Anh Sơn 1. 66.. Hoàng Thị Sâm. THPT Nghi Lộc 4. 67.. Nguyễn Thị Hà. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 68.. Trần Thái Bình. THPT Đô Lương 2. 69.. Hồ Vĩnh Dương. THPT Cờ Đỏ. 70.. Phạm Thị Hằng. THPT Kim Liên. 71.. Nguyễn Hà Dung. THPT Quỳnh Lưu 1. 72.. Thái Thị Nga. THPT Đô Lương 1. 73.. Võ Thị Châu. 74.. Lê Thị Hồng Hạnh. THPT Nghi Lộc 4 THPT Đô Lương 2. các truyện ngắn Việt Nam sau 1975 trong chương trình Ngữ văn 12 THPT Áp dụng phương pháp dạy học dự án để dạy bài Viết quảng cáo (Ngữ Văn 10) Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tích hợp kiến thức liên môn để dạy bài "Nhìn về vốn văn hóa của dân tộc" của Trần Đình Hượu (Ngữ văn 12, Tập 2) theo định hướng phát triển năng lực Dạy học "Lý luận văn học" trong chương trình Ngữ văn THPT theo phương pháp tích cực Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần thơ Đường trong chương trình Ngữ văn 10 Một số giải pháp dạy phong cách ngôn ngữ trong môn Ngữ văn THPT ở địa bàn miền núi cao Dạy học thực hành Tiếng Việt 11 theo phương pháp tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT Rèn kĩ năng phát hiện và khai thác tín hiệu nghệ thuật trong dạy đọc hiểu thơ trữ tình Một vài kinh nghiệm dạy học theo hướng phát triển năng lực khi dạy bài "Đọc Tiểu Thanh kí" Dạy học các trích đoạn kịch bản Văn học trong chương trình Ngữ văn THPT từ đặc trưng thể loại Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài "Đại cáo bình Ngô" trong chương trình Ngữ văn 10 Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh với chủ đề "Truyện ngắn Việt Nam sau 1975" Sử dụng hệ thống câu hỏi trong giờ đọc hiểu văn bản văn học nhằm hình thành năng lực cho học sinh chương trình Ngữ văn 12 Dạy học một số văn bản thơ Trữ tình Việt Nam Trung đại trong chương trình Ngữ văn 11 theo định hướng phát triển năng lực Phương pháp dạy học đọc hiểu "Người trong bao" của Sê Khốp theo hướng giáo dục kĩ năng sống Rèn luyện kĩ năng vận dụng thao tác lập luận so sánh trong làm văn NLVH trong chương trình Ngữ văn THPT Tiếp cận văn bản "Từ ấy" theo hướng đọc hiểu thơ trữ tình điệu nói Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy đọc hiểu truyện ngắn hiện đại, chương trình Ngữ văn THPT. B. B. B B B B B B B B. B. B B B B B B.

(8) 75.. Trần Doãn Xuân. 76.. Trịnh Phương Thúy. 77.. Ngô Thị Quang. 78.. Nguyễn Thị Bạch Phượng. 79.. Hoàng Vĩnh Thắng. 80.. LỊCH SỬ. Nguyễn Lệ Lan. 81.. Trần Thị Mai Hoa. 82.. Nguyễn Thị Tâm. 83.. Hoàng Thị Bạch Tuyết. 84.. Hồ Thị Hiền. 85.. Phạm Văn Trung. 86.. Phan Thị Hà Nam. 87.. Phạm Thị Xuân. 88.. Hồ Thị Lịch. 89. 90.. Trần Thị Thu Hương Hồ Minh Tuấn. Hướng dẫn đọc hiểu kịch bản văn học theo định hướng phát triển năng lực cho đối tượng học sinh miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An Một hướng đọc hiểu văn bản "Chí Phèo" THPT Nghi Lộc theo định hướng phát triển năng lực học 2 sinh Xây dựng hệ thống câu hỏi trong bài soạn của giáo viên phù hợp với câu hỏi định THPT Lê Viết hướng trong SGK nhằm kích thích năng lực Thuật chủ động, sáng tạo của HS THPT qua phân môn đọc hiểu Phương pháp dạy truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 trong chương trình THPT Anh Sơn 3 Ngữ văn 12 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh Thông qua việc dạy học bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng (Ngữ văn 11, THPT Nam Yên tập 1, Ban cơ bản) giúp HS vận dụng kiến Thành thức liên môn để tìm hiểu hiện tượng chuyển nghĩa của một số thuật ngữ hóa học, sinh học thông dụng Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa trên điạ THPT Phan Đăng bàn huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An trong Lưu dạy học lịch sử Việt Nam ở trường THPT (Ban cơ bản) THPT Mường Quạ. THPT Cửa Lò. Dạy học tích hợp trong môn Lịch sử 10. Sử dụng kiến thức văn học trong việc giảng dạy lịch sử địa phương Nghệ An ở trường THPT THPT Huỳnh Thay đổi cách dạy học lịch sử thông qua tổ Thúc Kháng chức hoạt động ngoại khóa ở trường THPT. Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh THPT Quỳnh về vai trò nhân dân trong các cuộc đấu Lưu 3 tranh chống giặc ngoại xâm. Sử dụng tài liệu văn học để xây dựng bài tập nhận thức trong dạy học chương 4: THPT Quỳ Hợp 3 “Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Lịch sử lớp 12 THPT. Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền của môn Lịch sử ở trường THPT THPT Nguyễn Nguyễn Cảnh Chân về Đảng Cộng Sản Việt Cảnh Chân Nam, truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương qua các cuộc thi THPT Yên Thành Tích hợp âm nhạc trong dạy học lịch sử 3 Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 Tổ chức các trò chơi trong dạy và học lịch THPT Thái Lão sử ở trường THPT, áp dụng vào chuyên đề “Lịch sử Nghệ An qua các di tích tiêu biểu” Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng THPT Tây Hiếu dạy môn lịch sử ở trường THPT Tây Hiếu THPT Quỳnh Một số kinh nghiệm trong việc tích hợp Lưu 3 kiến thức văn học, địa lí vào các bài học THPT Thái Lão. B. B. B. B. B. A A A B B. B. B. B B B B.

(9) 91.. Cao Thị Nhiếp. THPT Diễn Châu 4. 92.. Lê Thị Phương. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 93.. Trịnh Thu Hương. THPT Diễn Châu 2. 94.. Bùi Thị Hậu. THPT Yên Thành 3. 95.. Trần Thị Việt Anh. THPT Tân Kỳ. 96.. Trần Đức Cường. THPT Nam Đàn 2. Nguyễn Thế Hưng Nguyễn Thị Hồng Ngọc. 97. 98.. THPT Tân Kỳ 3 THPT Anh Sơn 3. 99.. Lê Thị Kim Ngân. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 100.. Nguyễn Thị Hoa Huệ. THPT Chuyên Phan Bội Châu. Trần Thị Quyên. THPT Quỳnh Lưu 3. 102.. Phan Văn Đài. THPT Con Cuông. 103.. Nguyễn Thị Tố Hoài. THPT Lê Viết Thuật. 104.. Lê Thị Thúy Hồng. THPT Nghi Lộc 3. Hoàng Thị Xinh Phạm Thị Lành. THPT Nghi Lộc 3. 107.. Võ Thị Cẩm. THPT Cửa Lò. 108.. Nguyễn Đình Cường. THPT Hà Huy Tập. 101.. 105. 106.. ĐỊA LÝ. THPT Thái Lão. lịch sử ở trường THPT Quỳnh Lưu 3 Đổi mới dạy học lịch sử địa phương qua hình thức ngoại khóa ở trường THPT Biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập định hướng năng lực phần Lịch sử Việt Nam từ 1930 - 1945 (Lịch sử 12) giúp học sinh ôn tập tốt cho kì thi THPT quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất môn Lịch sử trung học phổ thông. Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong phần Địa lý tự nhiên lớp 10 – THPT Nâng cao hiệu quả giáo dục di sản Nghệ An thông qua hoạt động ngoại khóa Địa Lý tại trường THPT Tổ chức dạy học về vấn đề biến đổi khí hậu trong chương trình địa lý 10 theo định hướng phát triển năng lực tại huyện Nam Đàn Một số phương pháp dạy học địa lí thông qua hình thức ngoại khóa ở trường THPT Nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí lớp 12 THPT bằng các kỹ thuật dạy học tích cực Thiết kế và vận dụng một số dạng bài tập nhận thức theo chương trình đánh giá PISA trong dạy học Địa lí lớp 10 – Phần tự nhiên Kinh nghiệm dạy tốt bài 33 "tổ chức lãnh thổ nông nghiệp" cho học sinh chuyên Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực cho tiết ôn tập kiểm tra một tiết địa lí 12 học kì 1 Một số lỗi thường gặp ở học sinh miền núi khi giải các bài tập vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu Địa lí, một số biện pháp khắc phục Lồng ghép nội dung giáo dục biến đổi khí hậu vào dạy học phần địa lí tự nhiên – Chương trình Địa lí 12- Ban cơ bản Xây dựng hệ thống câu hỏi và dạy thể nghiệm theo định hướng phát triển năng lực của học sinh THPT chuyên đề Địa lí vùng kinh tế lớp 12 Kinh nghiệm dạy học ngoại khóa trong 1 tiết học qua môn Địa lí 10 THPT Sử dụng những mẩu chuyện lí thú vận dụng vào dạy học Địa lý THPT Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường bằng phương pháp sử dụng tranh ảnh, băng hình trong môn Địa lí 10 Some techniques of teaching vocabulary and helping students retain vocabulary. B B. B A A. A A A A A. B. B. B. B. B B B A.

(10) NGOẠI Đinh Thị Hồng 109. NGỮ Nhung. THPT Huỳnh Thúc Kháng. 110.. Đặng Thị Kim Oanh. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 111.. Nguyễn Thị Thanh Mỹ. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 112.. Nguyễn Thị Hoàng Lân. THPT Chuyên Phan Bội Châu. Trần Thị Mỹ Hạnh Lê Thị Thanh Thủy. THPT Lê Hồng Phong THPT Chuyên Phan Bội Châu. 115.. Bùi Thị Mỹ Hảo. THPT Đô Lương 2. 116.. Thái Thị Hạnh. THPT Quỳ Hợp 1. 117.. Võ Thị Doan. THPT Nam Đàn 1. 118.. Bùi Thị Tố Hoa. THPT Cừa Lò 2. 119.. Nguyễn Tất Long. THPT Đô Lương 4. 120.. Hoàng Thị Hà. THPT chuyên Phan Bội Châu. 121.. Nguyễn Thị Duyên. THPT Quỳ Châu. 122.. Phan Thị Tùng. THPT Yên Thành 2. 113. 114.. 123. 124. 125. 126. 127.. Đàm Thị Ngọc Tú Đặng Ngọc Tuấn. TTGDTX tỉnh THPT Quỳnh Lưu 2. Phạm Thị Thanh Hương. THPT Phạm Hồng Thái. Nguyễn Thị Thanh Trà Tô Hoài Sơn. THPT Nam Đàn 1 THPT Huỳnh Thúc Kháng. Some adaptation to speaking lessons (Tieng Anh 11) to develop speaking skill for students at Huynh Thuc Khang high school Designing listening tasks by using authentic materials on websites as supplementary listening materials for national team in English at Phan Boi Chau specialised school Some suggested warm up activities to motivate students in reading lessons Experimental English 10 Some suggested activities to enhance pupils’ activeness in writing sections in the textbook English 11 at Phan Boi Chau specialised school Using group work activities to teach vocabulary to 12th grade students УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ В ДЕСЯТОМ КЛАССЕ Using dialogue technique in teaching comparatives and superlatives of adjectives in lesson E (Language Focus) of Unit 16 (Basic Programme) Teaching Grammar through communicative approach Suggested activities for practising the sounds in pronunciation part of “Tieng Anh 10” Some suggested activities to improve the 10th graders’ vocabulary learning Using peer interaction activities to teach English speaking skill in the tenth form class Some suggested communicative activities to teach grammar for 10th form English classes Organising oral communicative activities to improve and develop grade 10 students’ speaking skill Using games in teaching pronunciation For a better guidance to students in FCE letter & email writing How to design a 45 minute test towards the competence development for 11th graders Some suggestions to teach grammar lessons in English 11 at Pham Hong Thai high school Using role play in teaching English for 10 graders Some methods of teaching English word stress to enhance efficiency in doing stress exercises in examinations. A. A. A. A A A B B B B B B B B B B B B B.

(11) 128.. Bùi Thị Mỹ Hảo. THPT Đô Lương 2. 129.. Trần Thị Minh Nguyệt. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 130.. Trần Thúy Huyền. THPT Đông Hiếu. 131.. Nguyễn Thị Kiều Hoa. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 132.. Đoàn Thị Thủy Chung. THPT Huỳnh Thúc Kháng. 133.. Cao Thị Lệ Hằng. THPT DTNT Tỉnh. 134.. Hoàng Thị Hồng Nhung. THPT Hà Huy Tập. 135.. Nguyễn Thị Tú. THPT Phan Thúc Trực. 136.. Nguyễn Hồng Lĩnh. THPT Mường Quạ. Cao Thị Huệ. THPT Quỳnh Lưu 2. 138.. Võ Chí Công. THPT Tây Hiếu. 139.. Dương Thị Hoàn. THPT Thái Lão. 140.. Hoàng Thị Thanh Tĩnh. THPT Hà Huy Tập. 141.. Nguyễn Thị Bích Hằng. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 142.. Đinh Anh Tuấn. THPT Nam Đàn 1. GDCD + NGLL + GDĐĐ + 137. KNS. 143. GDTC + Ngô Trí Ưng GDQP. THPT Diễn Châu 3. Using dialogue technique in teaching comparative and superlative forms of adjectives in lesson E (Language Focus) of Unit 16 (Basic Programme) Применение информационной технологии в преподавании граммати "Имена существительные Предложного падежа Где? (В/НА)" Découvrir les pays francophones à travers les lecon dans les manuels L’enseignement du vocabulaire en classe de francais langue etrengere dans les lycees Vietnamiens: Situation et proposition en vue d’une amelioration Kinh nghiệm tổ chức dạy học theo dự án trong môn GDCD tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - TP Vinh - Nghệ An Kinh nghiệm tổ chức hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 3 “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp” thông qua Hội thi: Lựa chọn hôm nay, tương lai ngày mai Một số kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng ở trường THPT Một số kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp dạy học phần công dân với kinh tế chương trình GDCD lớp 11 Định hướng việc chọn ngành, nghề cho học sinh dân tộc thiểu số gắn với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thông qua tiết ngoại khóa trong môn GDCD ở trường THPT Mường Quạ - Con Cuông. Kinh nghiệm xây dựng tủ sách để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh khối 10 trường THPT Quỳnh Lưu 2. Kinh nghiệm tích hợp di sản văn hóa địa phương trong dạy học môn GDCD tại trường THPT Tây Hiếu. Một số kinh nghiệm dạy học tiết 1, bài 13 “Công dân với cộng đồng” - Chương trình GDCD lớp 10 tại trường THPT Thái Lão. Giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý học đường Một số giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn GDCD ở trường THPT Nguyễn Sỹ Sách Một số giải pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh từ giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Một số bài tập, trò chơi thi đấu nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy nội dung đập bóng chuyền (môn bóng chuyền). B. B B B. A. A. A B. B. B B B B B. B A.

(12) 144.. Hoàng Nghĩa Chỉnh. THPT 1/5. 145.. Văn Đức Tuấn. THPT Con Cuông. 146.. Hồ Trường Sơn. THPT Quỳnh Lưu 3. 147.. Châu Đức Quang. THPT Quỳ Hợp 3. 148.. Trương Công Thắng. THPT Cửa Lò 2. 149.. Lê Văn Thi. THPT Kỳ Sơn. 150.. Nguyễn Hồng Thắng. THPT Nghi Lộc 4. 151.. Trần Trung Kiên. THPT Nghi Lộc 3. 152.. Trần Quang Học. THPT Anh Sơn 3. 153.. Nguyễn Trọng An. THPT Con Cuông. 154.. Đặng Đức Thuần. THPT Quỳnh Lưu 1. Nguyễn Thanh Tuấn. THPT Cờ Đỏ. 156.. Chu Viết Tấn. THPT Hoàng Mai. 157.. Nguyễn Văn Khoa. THPT Nguyễn Trường Tộ - HN. 158.. Đậu Hoàng Hưng. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 155.. TOÁN. lớp 12 trường THPT Diễn Châu 3 Phát huy tính tích cực sửa sai của giáo viên và tính chủ động tích cực sửa sai của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng chuyền lớp 10 THPT Sử dụng một số bài tập và phương pháp để huấn luyện học sinh nhằm nâng cao thành tích môn bóng bàn ở trường THPT và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng Một số bài tập bổ trợ chuyên môn để nâng cao thành tích chạy bền cho học sinh nam lớp 10 và đội tuyển chạy bền 800m và 1500m Đổi mới phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh THPT Nghiên cứu một số biện pháp và hình thức tổ chức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn Bóng đá cho học sinh THPT Áp dụng một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết học thể dục Các bài tập thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích ở môn nhảy xa kiểu ưỡn thân của học sinh nam khối 11 trường THPT Nghi Lộc 3 Lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong tập luyện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho học sinh THPT Tích hợp một số trò chơi quân sự vào tiết dạy thực hành nâng cao hiệu quả giờ dạy môn học giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường THPT Con Cuông Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường Quỳnh Lưu 1 Rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác và sáng tạo bài toán bất đẳng thức trên đoạn Dạy học mô hình hóa bằng hàm số một số dạng toán cực trị hình học không gian Phương pháp đạo hàm trong bài tìm điều kiện có nghiệm của phương trình, hệ phương trình, bất phương trình đại số Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán thông qua việc tổng quát hóa, đặc biệt hóa một số bài toán về tổng lũy. A. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. A A A A.

(13) 159.. Đinh Thị Trung. THPT Nguyễn Trãi. 160.. Nguyễn Thị Liên. THPT Huỳnh Thúc Kháng. 161.. Phan Mạnh Hà. THPT Nam Yên Thành. 162.. Phan Thị Quỳnh Nga. 163.. Ngô Trí Hải. 164.. Nguyễn Văn Nho. THPT Nghi Lộc 1. 165.. Tạ Khắc Định. THPT Diễn Châu 2. 166.. Phạm Thị Thu Hà. THPT Cửa Lò. 167.. Trương Quốc Toản. THPT Anh Sơn 3. 168.. Nguyễn Văn Tuấn. THPT Lê Lợi. 169.. Đồng Anh Tú. THPT Quỳ Hợp 2. 170.. Phạm Duy Khánh. THPT Quỳ Châu. 171.. Đinh Hồng Đức. THPT Thái Lão. 172.. Lê Thái Bình. THPT Thái Lão. 173.. Phạm Đức Hạnh. THPT Hoàng Mai. 174.. Trần Thị Liên. THPTDTNT 2. 175.. Lê Trọng Long. THPT Hà Huy Tập. 176. 177.. Nguyễn Thị Hiền Võ Xuân Lam. THPT Phan Thúc Trực THPT Quỳnh Lưu 2. THPTDTNT 2 THPT Lê Viết Thuật. thừa Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng giải toán tổ hợp cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông Rèn luyện cho học sinh năng lực tự kiểm tra đánh giá thông qua việc phân tích và sửa chữa một số sai lầm khi giải toán hình học giải tích phẳng Rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp đánh giá để giải một số phương trình, bất phương trình cho học sinh phổ thông Sử dụng một số phương trình hệ quả để giải một số phương trình đại số hai ẩn Ứng dụng xác suất trong sách đại số và giải tích lớp 11 vào thực tiễn Khai thác một bất đẳng thức hình học đơn giản để giải quyết một nhóm bất đẳng thức đại số Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác, phát triển kết quả bài toán trong sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực người học Xây dựng và giảng dạy hệ thống các bài toán theo định hướng rèn luyện tư duy cho học sinh Phát triển năng lực vận dụng toán học cho học sinh thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn Một số biện pháp giúp học sinh giải và xây dựng các bài toán tọa độ phẳng liên quan đến tam giác và tứ giác Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua bài toán bất đẳng thức Bản chất qua lại của các bất đẳng thức đại số, bất đẳng thức lượng giác và bất đẳng thức hình học Rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài toán về tính khoảng cách trong không gian Một số phân tích định hướng tìm lời giải trong bài toán bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Tạo công cụ giải toán từ bài toán cơ bản Khai thác một số phép biến hình vào giải một số bài toán tọa độ trong mặt phẳng Phát triển tư duy học sinh từ một số bài toán bất đẳng thức Phương pháp đưa về một biến trong bài toán chứng minh bất đẳng thức Rèn luyện kỹ năng sáng tạo một số tính chất hình học tổng hợp và véc tơ để giải một số bài tập hình học trong các hệ tọa độ Oxy, Oxyz. A. A. A A A A. A. A A A A A B B B B B B B.

(14) 178. 179.. 180.. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.. Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc khai thác một số bài toán hình học cơ bản Dạy học bài tập chương véc tơ Hình học Trần Quang THPT Huỳnh lớp 10 theo hướng phát triển năng lực học Yên Thúc Kháng sinh Vận dụng phép suy luận tương tự trong dạy THPT Hà Huy học phương pháp tọa độ trong không gian Hồ Đức Nam Tập nhằm phát triển tự duy sáng tạo cho học sinh Một số phương pháp xác định số nghiệm Nguyễn Giáo THPT Nghi Lộc phương trình, bất phương trình, hệ phương Ngọc 2 trình có chứa tham số. Hoàng Thị THPT Nguyễn Hướng dẫn học sinh vận dụng ứng dụng Hiền Trường Tộ - Vinh đạo hàm vào giải bài toán chứa tham số Nguyễn Trung THPT Hà Huy Sử dụng phần mềm CABRI 3D hỗ trợ dạy Thành Tập học hình học không gian lớp 11 THPT Chuyên Rèn luyện tư duy hàm cho học sinh thông Phan Văn Thái Phan Bội Châu qua một số bài toán cực trị hình học Phạm Thị THPT Hermann Khai thác một số kiến thức từ diện tích tam Hương Gmeiner giác Rèn luyện khả năng phán đoán cho học sinh Ngô Quang THPT Quỳnh trong hoạt động giải toán hình học tọa độ Vân Lưu 4 lớp 10 Rèn luyên kỹ năng giải bài toán tính Nguyễn Thị THPT Yên Thành khoảng cách trong không gian cho học sinh Huệ 2 lớp 11 Rèn luyện kỹ năng giải hệ phương trình cho Trần Ngọc THPT Quỳnh học sinh THPT theo định hướng phát triển Minh Lưu 1 năng lực Xây dựng và định hướng một số phương Trần Quốc THPT Nguyễn pháp chứng minh bất đẳng thức từ một định Tuấn Đức Mậu lí Phan Anh THPT Phan Đăng Giải toán hình học không gian bằng phương Tuấn Lưu pháp tọa độ Nguyễn Thị Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải THPT Nghi Lộc Quỳnh Hoa toán hình không gian cho học sinh trung 3 (A) bình và yếu Nguyễn Xuân Khắc sâu, mở rộng lý thuyết tổ hợp xác suất THPT Cửa Lò Hòa thông qua một số bài toán Nguyễn Thị Hường. 193.. Lê Đăng Khoa. 194.. Trần Đăng Sáng. 195.. Phạm Thị Hải Linh. 196.. Hồ Sỹ Trung. 197. 198.. Nguyễn Văn Thế Bùi Đình Trí. THPT Lê Viết Thuật. THPT Anh Sơn 1. Kinh nghiệm dạy học giải hệ phương trình. THPT Đô Lương Kỹ thuật liên hợp tách nhân tử AX2 + BX + 4 C và đảo dấu biểu thức liên hợp Từ bài toán hình phẳng trong tam giác xây THPT Cửa Lò dựng bài toán về tứ diện, góp phần rèn luyện hoạt động toán học cho học sinh Ứng dụng phép biến hình giải nhanh một số THPT Anh Sơn 1 bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng THPT Diễn Châu Áp dụng tính chất hình học phẳng để giải 4 bài toán hình phẳng gắn với tọa độ THPT Kim Liên Phương pháp sử dụng điều kiện các điểm đồng phẳng để giải một số lớp bài toán cực. B B. B. B B B B B B B B B B B B B B B B B B.

(15) 199. 200. 201. 202. 203. 204.. Trần Thị Hồng Vân Bùi Văn Khánh Nguyễn Đình Tứ Lê Thị Vân Anh Trần Thanh Vân Phạm Thị Hồng Hạnh. THPT Diễn Châu 2 THPT Anh Sơn 3 THPT Tương Dương 2 THPT Quỳ Hợp 3 THPT Kỳ Sơn THPT Kỳ Sơn. 205.. Võ Văn Hiếu. THPT Kỳ Sơn. 206.. Trần Văn Dũng. THPT Kỳ Sơn. 207.. Thái Thị Thư. PTDTNT THCS Kỳ Sơn. 208.. Bùi Văn Hưng. THPT Phan Đăng Lưu. 209.. Lê Thị Việt Hà. 210.. Nguyễn Thị Vinh. 211.. Nguyễn Thị Thu Hà. 212.. Trần Thị Thu Thủy. 213.. Trần Mộng Lai. SINH – 214. CÔNG NGHỆ. THPT Hà Huy Tập THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Anh Sơn 1 THPT Con Cuông THPT Chuyên Phan Bội Châu. Hoàng Thị Song Thao. THPT Lê Viết Thuật. 215.. Đặng Thị Hiền. THPT Nghi Lộc 3. 216.. Võ Văn Quý. THPT Cờ Đỏ. 217.. Đậu Thị Diệu. THPT Quỳ Hợp 1. trị trong hình học không gian ở trường trung học Rèn luyện kỹ năng giải toán hình học không gian cho học sinh khi dạy phần quan hệ song song trong không gian Khai thác và mở rộng một dạng bất đẳng thức cơ bản trong sách giáo khoa đại số 10 Một số ứng dụng của phép biến hình trong mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số Một số hoạt động giúp học sinh giải quyết bài toán xác định tọa độ một điểm trong hình học giải tích phẳng Tìm số hạng tổng quát của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi và ứng dụng Một số giải pháp nâng cao chất lượng học toán ở trường THPT vùng cao Thông qua việc khai thác, phát triển ứng dụng từ một bài toán véc tơ để rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh Phát triển tư duy cho học sinh thông qua các bài toán điểm nằm trong tứ diện Rèn luyện tư duy thuận nghịch cho học sinh THCS thông qua giải toán và khai thác một số bài toán hình học Vận dụng kiến thức liên môn dạy bài thực hành “Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên” Sinh học 12 Ứng dụng toán xác suất trong giải bài tập di truyền phả hệ Tổ chức dạy học Dự án chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm lớp 10 ban cơ bản Một số kinh nghiệm dạy học theo dự án Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ, Sinh học 10 Phương pháp tổ chức học tập tích cực bài 17: Hô hấp ở động vật Bồi dưỡng học sinh giỏi về hệ tuần hoàn Một số biện pháp giáo dục ý thức phòng chống bệnh truyền nhiễm cho học sinh thông qua phần sinh học vi sinh vật, Sinh học 10 Phương pháp thiết kế đồ dùng dạy học tự làm mô phỏng hình ảnh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, tạo hứng thú học tập cho học sinh và cách sử dụng một số đồ dùng dạy học tự làm môn sinh học khối THPT Cách giải nhanh bài toán trắc nghiệm phần đột biến thể lệch bội và quy luật di truyền liên kết bằng các phương pháp tích hợp – quan sát – loại trừ trong các đề thi đại học và cao đẳng Phát huy năng lực ứng dụng thực tiễn cho. B B B B B B B B B A A A A A A A. A. A. A.

(16) Thúy 218.. Bùi Thị Huệ. THPT Nguyễn Duy Trinh. 219.. Phạm Hồng Thái. THPT Diễn Châu 4. 220.. Cao Thị Long. THPT Nghi Lộc 3. 221.. Phan Văn Ngọ. THPT Đặng Thai Mai. 222.. Phạm Thị Dung. THPT Đô Lương 3. 223.. Trần Thị Thu Hiền. THPT Diễn Châu 2. 224.. Nguyễn Văn Thìn. THPT Mường Quạ. 225.. Đỗ Thị Mai. THPT Nguyễn Trãi. 226.. Trần Thị Thu Hà. THPT Anh Sơn 2. 227.. Nguyễn Thị Thanh Hà. THPT Chuyên Phan Bội Châu. 228.. Nguyễn Thị Thu Hiền. THPT Nam Yên Thành. 229.. Phan Huy Tĩnh THPT Quỳ Hợp 2. 230.. Ngô Thị Thúy. THPT Diễn Châu 3. 231.. Trần Thị Lệ Hằng. THPT Cửa Lò 2. Trần Thị Tuấn Oanh Hoàng Thị Luyến. THPT Yên Thành 3 THPT Diễn Châu 5. 232. 233.. học sinh trường THPT Quỳ Hợp 1, trong dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật – Sinh học 11 Kinh nghiệm giải bài tập phần đột biến số lượng nhiễm sắc thể Phát triển phương pháp tư duy toán học và kĩ năng xây dựng công thức tìm nhanh tỉ lệ kiểu hình và tần số hoán vị gen bằng phương pháp mới Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài: Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 Hệ thống một số phương pháp cơ bản giải nhanh dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền Phát triển năng lực nhận thức của học sinh về môi trường, dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên thông qua phương pháp dạy học tích hợp sinh học 11 ở trường THPT Đô Lương 3 Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập để dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 nâng cao trung học phổ thông Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học phần di truyền học Sinh học 12 Phương pháp giải bài tập đột biến lệch bội liên quan tới sự phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân Định hướng phát triển năng lực trong dạy chủ đề chế biến một số sản phẩm nông lâm ngư nghiệp – Công nghệ 10 Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua xây dựng và giảng dạy hệ thống câu hỏi về sinh lý thực vật lớp 11 Phương pháp giải bài tập di truyền quần thể - Sinh học 12 Sử dụng phiếu học tập kết hợp với trò chơi tạo hứng thú cho học sinh, dạy chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, Sinh học 10 chuyên ban Thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm để dạy một số bài học trong chương trình Sinh học 11 Thiết kế và sử dụng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Sinh học lớp 11 – Ban cơ bản Lồng ghép giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong giảng dạy sinh học 11 Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 12 thông qua việc thiết kế bài giảng di truyền y học. A A. A A. A. B. B B B B B B. B B B B.

(17) 234.. Nguyễn Bá Tình. THPT Quỳnh Lưu 3. 235.. Phạm Thị Thanh Thái. Trường THPT Anh Sơn I. 236.. Hồ Thị Thúy Vân. THPT Quỳnh Lưu 1. 237.. Nguyễn Thị Việt Anh. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 238.. Văn Thị Vân Anh. THPT Nguyễn Sỹ Sách. 239.. Nguyễn Thị Tâm. THPT Mai Hắc Đế. 240.. Võ Như Lý. PTDTNT THCS Kỳ Sơn. Mai Đại Phương. THPT Nghi Lộc 3. 242.. Hồ Ngọc Châu. THPT Quỳnh Lưu 1. 243.. Phan Đăng Sơn. THPT Thái Lão. VẬT LÝ 241. + CN + TBTH. 244. 245.. Đặng Thị Hồng Phương Phạm Thị Thanh Hoa. THPT Nguyễn Trãi THPT Anh Sơn 2. 246.. Phạm Thị Phương Liên. THPT Diễn Châu 2. 247.. Hồ Thị Tuyết. THPT Tây Hiếu. 248.. Nguyễn Lâm Đức. THPT Huỳnh Thúc Kháng. 249.. Cao Doãn Lương. THPT Đặng Thúc Hứa. 250.. Nguyễn Thị Hương. THPT Lê Viết Thuật. Phát triển năng lực học sinh qua phân loại và phương pháp giải bài tập tương tác gen không alen trong chương trình sinh học lớp 12 Sử dụng một số biện pháp trong dạy học sinh học để nâng cao năng lực tự học và khả năng tư duy cho học sinh Thiết kế và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học phần sinh học vi sinh vật – Sinh học 10 THPT Bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc lồng ghép giáo dục cách sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật trong một số tiết học công nghệ 10 Góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua một số bài học môn Sinh học lớp 11 ở trường THPT Nguyễn Sỹ Sách Bước đầu thực hiện đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh THPT – môn Sinh học 11 Giúp học sinh trường THCS DTNT Kỳ Sơn nhận ra và biết cách phòng tránh một số bệnh thông thường qua môn Sinh học 8 Nâng cao hiệu quả dạy học và đánh giá môn công nghệ lớp 11 qua việc triển khai dạy học theo dự án có sử dụng phương pháp dạy học tích cực, liên môn và lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Thiết kế và sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học phần cơ học lớp 10 Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh bằng hệ thống câu hỏi định hướng trong dạy học chương 2 – Dòng điện không đổi – Vật lý 11 Ứng dụng yếu tố vuông pha trong chương trình vật lý phổ thông Tích hợp liên môn Vật lý – Công nghệ chủ đề máy phát điện Dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực qua chủ đề "Mắt" Vật Lý 11 Vận dụng phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực để dạy bài "Mắt" - Vật lý 11 chương trình chuẩn Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học một số kiến thức chương “Từ trường” - Vật lý 11 Phát triển năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của Website chương "Dòng điện xoay chiều" - Vật lý 12 Sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong chương trình Vật lý 12 nhằm nâng cao chất lượng dạy học. B. B B. B. B B B. A. A A A A A. A. A A A.

(18) 251.. Phạm Thị Mai. THPT Anh Sơn 1. 252.. Lê Đình Hóa. THPT Anh Sơn 3. 253.. Đào Văn Hóa. THPT Phan Đăng lưu. Nguyễn Văn Hải Nguyễn Đình Khang. THPT Phan Thúc Trực. 256.. Đậu Văn Minh. THPT Tân Kỳ 3. 257.. Ngô Văn Hồng. THPT Yên Thành 2. 258.. Nguyễn Thị Tám. THPT Quỳnh Lưu 1. 259.. Nguyễn Tâm Ánh. THPT Phan Thúc Trực. 260.. Nguyễn Văn Bích. THPT Nam Yên Thành. 261.. Thái Đình Thịnh. THPT Hoàng Mai. 262.. Võ Hồng Sơn. THPT Nguyễn Duy Trinh. 254. 255.. THPT Lê Lợi. Mai Đình Thắng Phan Xuân Sanh Lê Công Quyền. THPT Yên Thành 3 THPT Chuyên Phan Bội Châu. 266.. Nguyễn Công Sơn. THPT Đô Lương 1. 267.. Bùi Văn Cơ. THPT Diễn Châu 4. 268.. Đinh Văn Tuấn. THPT Nghi Lộc 5. Đậu Thị Thúy Hằng Phan Thị Kim Dung. THPT Lê Viết Thuật THPT Huỳnh Thúc Kháng. 263. 264. 265.. 269. 270.. THPT Tân Kỳ. Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học chương “Dòng điện không đổi” – Vật lý 11 Xây dựng bài tập thí nghiệm từ bài tập luyện tập phần nhiệt học – THPT Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập các tiết thực hành môn Công nghệ 12 Thiết bị ghi đồ thị dao động điều hòa của con lắc lò xo Tự làm dụng cụ thí nghiệm và khai thác sử dụng dạy phần sóng cơ Vật lý 12 – THPT Kinh nghiệm sử dụng thí nghiệm dạy các bài thực hành Vật lý 12, chương trình cơ bản Cải tiến bộ thí nghiệm thực hành điện xoay chiều và một chiều góp phần nâng cao chất lượng dạy học Xây dựng và sử dụng bài tập theo chuẩn PISA trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 – THPT Biên soạn bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học (Vật lý 11 – THPT) Dạy học dự án chương “Các nguyên lý của nhiệt động lực học” Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa về khúc xạ ánh sáng ở lớp 11 theo hướng phát huy tích cực sáng tạo của học sinh Phát hiện và khắc phục những quan niệm sai phổ biến của học sinh trong dạy học chương “Sóng cơ” Vật lý 12 nâng cao Nguyên cứu bài học theo hương phát triển năng lực học sinh Phương pháp tương tự trong các bài toán Vật lý Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong các bài học cơ học Tạo bẫy tư duy lôgich khi giải các bài toán vật lý giúp học sinh khắc sâu kiến thức tránh lặp lại các sai lầm tương tự Bài toán thay đổi cấu trúc con lắc lò xo khi dao động Xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học chương “Tĩnh học” Vật lý lớp 10 Xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm phần điện học lớp 11 và 12 Phát triển bài toán "BETSEN" trong chương trình Quang hình học - Vật lý 11 nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh. B B B B B B B B. B B B B B B B B B B B B.

(19) 271.. Võ Quyết Thắng. THPT Nghi Lộc 2. 272.. Lê Văn Bằng. THPT Quỳnh Lưu 1. Bùi Đăng Khương. THPT Đô Lương 2. 274.. Phạm Minh Trí. THPT Nghi Lộc 4. 275.. Trần Thị Lan Phương. THPT Nam Đàn 1. 276.. Hoàng Danh Chiến. THPT Yên Thành 2. 277.. Đặng Sỹ Nam. THPT Đô Lương 1. 278.. Chu Thống Nhất. THPT Cờ Đỏ. 279.. Kha Văn Lập. THPT Tương Dương 1. 280.. Trần Ngọc Giao. THPT Thái Hòa. 281.. Võ Văn Mai. Sở GD&ĐT. 282.. Nguyễn Khâm Anh. THPT Thanh Chương 1. 283.. Trương Thị Thu. THPT Lê Hồng Phong. 284.. Nguyễn Phi Hoàng. TTGDTX Nam Đàn. 285.. Lê Thị Hải Duyên. THPT Nguyễn Trãi. Phạm Văn Tương.. THPT Quỳnh Lưu 2. Nguyễn Văn Thành. THPT Quỳnh Lưu 1. 273.. 286. 287.. HÓA HỌC. Bài toán vuông pha trong chương trình Vật lý 12 Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hoá học theo định hướng phát triển năng lực học sinh THPT Phân dạng và phương pháp mới để giải nhanh bài tập CxHyOzNt trong đề thi THPT Quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh ở chương Anđehit – Xeton – Axitcacboxylic (Hóa học 11 – Chương trình cơ bản) Sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao năng lực nhận thức và tư duy logic cho học sinh trong giờ ôn tập – luyện tập phần phi kim hóa học lớp 10 THPT Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá chương halogen và chương ôxi – lưu huỳnh (Hóa học 10) theo hướng tiếp cận Pisa Một số phương pháp tạo tình huống có vấn đề trong rèn luyện kĩ năng giải bài tập kim loại tác dụng axit nitric tạo muối amoni Dự đoán môi axit – kiềm và tính giá trị pH của một số dung dịch thường gặp trong hóa học phổ thông. Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi /Bài tập gắn với đời sống thực tiễn trong giảng dạy Hóa học 12 ở THPT miền núi Cách soạn giáo án và dạy tiết luyện tập, ôn tập Một hướng sử dụng bài tập hoá học theo định hướng phát triển năng lực trong đề thi dành cho học sinh lớp 9 Xây dựng và vận dụng bài tập thực nghiệm học vô cơ trong dạy học hóa học lớp 12, ban cơ bản Sử dụng độ âm điện góp phần xác định số OXH của các nguyên tố trong hợp chất Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực phần hidrocacbon Hoá học 11 Rèn luyện kĩ thuật vân dụng tổng hợp các định luật bảo toàn trong giải các bài tập hoá vô cơ. Phân loại bài tập hoá học thực tiễn và những ví dụ về bài tập hoá học thực tiễn được tích hợp trong quá trình dạy học ở THPT Phương pháp đường thẳng trong giải toán hóa học. B A A. A. A. A. A. A A A B B B B B. B B.

(20) 288.. Trần Thu Đông. 289.. Phan Thị Thiều Hoa. 290.. Tô Viết Vinh Nguyễn Hữu Nghĩa Hoàng Quốc Huy. 291. 292.. 293.. Lê Văn Tảo. 294.. Trần Thị Quỳnh Anh. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.. 303.. 304. 305. 306.. CNTT. Phân dạng và giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần peptit THPT Chuyên Định hướng nâng cao và phát triển năng lực cho học sinh THPT thông qua bài tập oxi Phan Bội Châu hoá – khử THPT Phan Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm có Thúc Trực sử dụng hình vẽ trong dạy học ở phổ thông THPT Đô Lương Rèn luyện kỹ năng bài tập sắt và hợp chất 1 của sắt qua một số bài toán điển hình THPT Diễn Châu Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về 4 hỗn hợp sắt và oxit sắt. Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát THPT Kỳ Sơn triển năng lực học sinh môn hóa học 10chuyên ban ở THPT Kỳ sơn. THPT Chuyên Sử dụng trò chơi trong dạy học hóa học Phan Bội Châu bằng Tiếng Anh lớp 10.. Nâng cao hiệu quả bỗi dưỡng học sinh giỏi THPT Đô Lương phần dạng hình học của phân tử các chất vô 1 cơ. Nguyễn Đức THPT Đô Lương Phương pháp tư duy xác lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ Hưng 1 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hỗn hợp các THPT Bắc Yên chất hữu cơ cho học sinh thông qua việc Lê Xuân Tuấn Thành phân tích đặc điểm chung của chúng. Xây dựng và sử dụng một số bài tập gắn Phan Thị Thu THPT Lê Doãn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong Nhã dạy học Hóa học 10. Nguyễn Thị THPT Chuyên Phát huy niềm say mê và khả năng lập trình Lan Thanh Phan Bội Châu cho học sinh giỏi bậc trung học phổ thông. THPT Phan Đăng Nghiên cứu và khai thác VB.NET - VBA Hồ Văn Chiến Lưu hỗ trợ tạo trò chơi ô chữ trên Powerpoint. THPT Chuyên Đệ quy có nhớ - giải pháp hiệu quả cho Lê Thị Nhung Phan Bội Châu chiến lược chia để trị. THPT Chuyên Vận dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân Trần Đức Sáu Phan Bội Châu trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học vào giảng dạy chương Nguyễn Quang THPT Anh Sơn 2 3: Soạn thảo văn bản (Tin học 10) đảm bảo Bằng tính hiệu quả và các yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay THPT Nguyễn Nguyễn Hữu Sử dụng kiểu dữ liệu xâu để xử lí các bài Trường Tộ - HN Điều toán cần xử lí dữ liệu số lớn. Phạm Thị Thu THPT Chuyên Chuyên đề về mảng một chiều. Hường Phan Bội Châu Cao Phương THPT Tây Hiếu Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra Bắc đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh để định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT qua bộ môn tin học. Trần Tuấn Anh. 295.. THPT Đô Lương 2. B B B B B. B. B B B B B A A B B. B. B B B.

(21) 307.. Châu Đức Vinh. THPT Lê Lợi. 308.. Phan Đức Dũng. THPT Quỳnh Lưu 2. 309.. Nguyễn Trọng Tứ. THPT Đô Lương 3. 310.. Hoàng Xuân Thắng. THPT Lê Viết Thuật. 311.. Nguyễn Văn Chương. THPT Mai Hắc Đế. 312.. Mai Đình Thông. THPT Anh Sơn 3. 313.. Lê Thị Vinh. THPT Đặng Thúc Hứa. 314.. Hồ Đình Dần. THPT Hoàng Mai. 315.. Phan Văn Thế. THPT Quỳ Châu. 316.. Lê Võ Bình. TTGDTX tỉnh. Phan Lam Giang Phan Đình Vương. TTGDTX Diễn Châu TTGDTX Anh Sơn. 319.. Hồ Thế Thanh. TTGDTX Thái Hòa. 320.. Nguyễn Đức Linh. TTGDTX Con Cuông. 321. GDMN. Nguyễn Thị Tình. MN Hoa Sen TP. Vinh. 317. 318. GDTX. Ứng dụng một phần mềm quản lý được xây dựng bằng Access để minh họa khi học sinh làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho học sinh khá giỏi lớp 11, 12 trường THPT Quỳnh Lưu 2 thông qua sử dụng điều kiện về vị trí điểm đối với đường thẳng định hướng trong tọa độ phẳng vào xét một số bài toán tối ưu hình học dành cho tin học. Vận dụng thuật toán sắp xếp, tìm kiếm trong dạy học và định hướng, bồi dưỡng, lựa chọn học sinh giỏi ngay từ lớp 10. Rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh thông qua một số bài toán về mảng một chiều. Một số giải pháp giúp học sinh khối 12 hiểu thêm về liên kết giữa các bảng Sử dụng phần mềm Photobeamer trên hệ điều hành Windows phone thay bảng phụ trong dạy học môn Toán. Ứng dụng phần mềm lập trình di động thiết kế tiện ích Lịch báo giảng trên thiết bị máy tính bảng, smartphone. Sử dụng VISUAL STUDIO 2010, DEVXPRESS 12.1.4 và SQL2008 để viết phần mềm xếp loại thi đua giữa các lớp ở trường THPT Hoàng Mai. Các thuật toán xử lý xâu ký tự trong ngôn ngữ lập trình Pascal Xây dựng mô hình hoạt động của TTGDTX tỉnh Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề tại TTGDTX huyện Một số giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại TTGDTX Anh Sơn Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại TTHTCĐ phường xã trên địa bàn thị xã Thái Hòa Cách xây dựng và sử dụng câu hỏi - bài tập để phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học phần di truyền học Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học có chủ định lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. B. B. B B B B B. B B A A B. B. B. A. Trên đây là kết quả đánh giá xếp loại SKKN năm 2015 của cán bộ và giáo viên khối các đơn vị trực thuộc. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có những hình thức linh hoạt để tổ chức triển khai, phổ biến những bài học.

(22) được đúc kết trong các SKKN đã được xếp loại A, loại B, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn nữa công tác đúc rút SKKN cho cán bộ, giáo viên trong năm học 2015 – 2016 và những năm tiếp theo để hoạt động này ngày càng nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc, các PGĐ; - Các phòng, ban Sở; - Lưu VT; GDCN.. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC. (Đã ký) Thái Huy Vinh.

(23)

×