Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Ke hoach tuan 4 tu ngay 1492015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.59 KB, 3 trang )

(1)SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: 139/KH-THPTĐL. Đức Linh, ngày 13 tháng 9 năm 2015. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 Từ ngày 14/92015 đến ngày 20/9/2015 1/ Trọng tâm - Toàn trường dạy và học bình thường các ngày trong tuần theo TKB từ 14/9/2015. - Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì một môi trường nông thôn bền vững” - Báo cáo nhu cầu đầu tư CSVC, TBTH giai đoạn 2016-2020 cho Sở GD&ĐT. - Dự Hội nghị giáo viên cốt cán chuyên môn năm học 2015-2016; Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và họp thảo luận dự toán ngân sách năm 2016 tại tỉnh. - Đại hội đại biểu CMHS toàn trường năm học 2015-2016. - Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học, năm học 2014 - 2015 tại Huyện đoàn. - Gửi hồ sơ đăng ký dự thi GVDG cấp tỉnh năm học 215-2016 cho Sở GD-ĐT.. 2/ Kế hoạch cụ thể Thứ, ngày. Hai 14/9. Ba 15/9. NỘI DUNG CÔNG TÁC - Chào cờ: Thực hiện các nội dung + Tổng kết thi đua tuần 3; + Triển khai kế hoạch dạy và học tuần 4; + Đoàn trường triển khai: Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì một môi trường nông thôn bền vững” – Ra quân dãy cỏ, quét dọn, thu gom rác làm sạch các tuyến đường nhựa trước và xung quanh 2 điểm trường. - Dạy và học TKB mới thực hiện từ 14/9/2015. - Báo cáo chất lượng đầu năm các môn Toán, Văn, Anh (gửi văn bản và qua email cho thầy Kỳ). - Nộp PPCT hệ GTTX cho thầy Kỳ (PHT). - Gửi Danh sách GV đề nghị tham gia hướng dẫn hoạt động HN, NGLL vào địa chỉ email info@123doc.org - Báo cáo danh sách học sinh khuyết tật (khiếm thính, dị tật...) cho Ban Giám hiệu (cô Hương – PHT) trước 18/9/2015 theo mẫu gởi kèm. - Gởi giấy mời họp Ban đại diện CMHS chuẩn bị cho Đại hội đại biểu CMHS toàn trường. - Triển khai Kế hoạch số 185/CĐN, ngày 10/9/2015 của Công đoàn ngành v/v hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2015 – 2016. - Chiều, từ 13h50: Dạy bồi dưỡng HSG lớp 12 tại ĐT2: Toán (P1), Lý (P2), Hóa (P3), Sinh (P4), Văn (P5), Sử (P6), Anh (P7), Tin (P8). - Nộp danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi GVDG cấp tỉnh năm học 2015-2016 cho thầy Kỳ. - 14h00: họp ban đ/d CMHS nhà trường chuẩn bị cho ĐH đại biểu CMHS năm học 2015-2016. - Chuẩn bị cho Ngoại khóa phòng chống ma túy. - Báo cáo nhu cầu đầu tư CSVC, TBTH giai đoạn 2016-. Phân công thực hiện + Tổ Giám thị. + Hiệu trưởng + Đ/c Đức (BTĐT).. - Toàn trường. - Tổ trưởng CM. - Nhóm trưởng GDTX. - Tổ trưởng CM. - GV chủ nhiệm các lớp - Anh Châu và tổ VP. - Thầy Dũng (CTCĐ) và Tổ trưởng CĐ. - GV được phân công và HS. - Tổ trưởng CM. - BGH, kế toán, Ban đ/d CMHS nhà trường. - Đoàn trường và tổ Sinh-CDKTnn. - Thầy Thành, thầy Bình, đ/c. Ghi chú - Ban Văn thể cắt 2 băng rôn hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn treo ở 2 điểm trường: - ĐT1: “Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.” - ĐT2: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của bạn.” - Thầy, cô chủ nhiệm và giáo viên TD, GDQP thông báo cho các em học sinh thuộc diện miễn, giảm học các môn TD, GDQP gởi hồ sơ về cho BGH nhà trường để họp xét trước 20/9/2015 gồm: 1. Đơn xin miễn, giảm học môn.. 2. Hồ sơ bệnh án kèm theo..

(2) Tư 16/9. Năm 17/9. Sáu 18/9. Bảy 19/9. CN 20/9. 2020 cho Sở GD&ĐT. - Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học, năm học 2014 - 2015 (từ 7g30) tại Huyện đoàn. - Chiều 13h50: Dạy Nghề PT lớp 11 tại ĐT2 theo TKB. - Gửi hồ sơ đăng ký dự thi GVDG cấp tỉnh năm học 215-2016 cho Sở GD-ĐT. - Báo cáo đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ cho các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh năm học 2015 – 2016 cho CĐ ngành. - Lao động, chiều từ 13h30: quét dọn, sắp xếp 02 phòng vi tính ĐT1 - Dự Hội nghị giáo viên cốt cán chuyên môn năm học 2015-2016 tại trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết (8h00). - Dự họp thảo luận dự toán ngân sách năm 2016 tại Sở Tài chính (14h00). - Khối 11, sáng tiết 5 học bù tiết 2 của TKB sáng thứ sáu, ngày 11/9/2015 (do khối 11 nghỉ học tham gia chạy Việt Dã gây quỹ giúp đỡ HS nghèo). - Viết Giấy mời dự Đại hội đại biểu CMHS toàn trường năm học 2015-2016 gởi đại biểu CMHS của lớp: Sáng, từ 7h30, tại Hội trường ĐT2. - Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2015 tại tỉnh. - Chiều, từ 13h50: Dạy bồi dưỡng HSG lớp 12 tại ĐT2: Toán (P1), Lý (P2), Hóa (P3), Sinh (P4), Văn (P5), Sử (P6), Anh (P7), Tin (P8). - 15h00: Họp các Nhóm hoạt động Hướng nghiệp, Ngoài giờ lên lớp tại Hội trường, ĐT2. - Tổng hợp danh sách thân sinh CB-GV-NV và các cháu thiếu nhi. - Chiều, từ 13h30: Lao động, quét dọn, làm VS các phòng bộ môn, phòng máy chiếu ĐT2. - Sáng, 9h00: Giao ban cuối tuần, tại P.25, ĐT2. - BC tình hình thực hiện công tác ATGT đầu năm học 2015-2016 và báo cáo Quý II/2015 về thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND tỉnh B.Thuận về ATGT. - Trang trí, sắp xếp bàn ghế, âm thanh Hội trường chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Ban đ/d CMHS. - Sáng, 7h30: Đại hội đại biểu CMHS toàn trường năm học 2015-2016, tại Hội trường, ĐT2. - Nghỉ cuối tuần.. Tùng, đ/c Trâm (KT). - Các đ/c: Đức, Minh, Cường, Lan, Lai (TVĐT). - Cô H.Tường và HS. - Thầy Kỳ và VP. - Thầy Dũng CTCĐ). - Cô Lai, cô Phương, GVCN và HS lớp 11a11 - Thầy Kỳ, thầy Thy, V.Thành, H.Hà, cô Mười, cô Hương, cô Diệu. - Hiệu trưởng và Kế toán. - GV có tiết và HS khối 11. - GV chủ nhiệm các lớp. - Thầy Thành, thầy Công, cô Đ.Hồng. - GV được phân công và HS. - BGH, TTGT, Trưởng ban VT và các Nhóm hoạt động HN, NGLL theo danh sách - Thầy Dũng (CTCĐ). - T. Ruyển, Vũ, M.Toàn, GVCN và HS lớp 10a1. - Liên tịch 1. - Thầy Bình (PHT) - Đ/c Minh Toàn và tổ Văn phòng. - Tổ Giám thị, GVCN và CMHS. - Toàn trường.. Ghi chú: Sau 1 tuần nhắc nhở về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh... BGH nhà trường nhận thấy một vài thầy cô vẫn còn hiện tượng ngồi ỏ quán xá ngoài nhà trường trong giờ hành chính... gây phản cảm và tạo hình ảnh không hay về việc chấn chỉnh tác phong, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Kể từ tuần này, thầy, cô nào còn vi phạm BGH sẽ nêu tên trên Kế hoạch công tác của nhà trường và đưa vào xem xét đánh giá thi đua, đánh giá công chức, viên chức và chuẩn nghề nghiệp theo quy định.. Nơi nhận: - TV Đảng ủy, Ban Giám hiệu; - Thư ký HĐ; Tổ trưởng CM,VP,GT; - CĐ,ĐTN,BLĐ,BVT;. HIỆU TRƯỞNG E mail Violet. (đã ký). Nguyễn Hữu Thành.

(3) - Lưu Văn thư..

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×