Tải bản đầy đủ (.docx) (24 trang)

DE QP 3 KHOI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (177.43 KB, 24 trang )

(1)TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. I. Ma trận đề: Nội dung Tổ chức QĐ và CAND Việt Nam Nhà trường QĐ, CA và tuyển sinh đào tạo Luật sĩ quan QĐNDVN và Luật CAND. Tổng điểm. Các mức độ cần đánh giá Nhận thức Thông hiểu Vận dụng 2.0 1.5 0.5 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 4.0 3.0 3.0. Điểm 4.0 4.0 2.0 10. II. Đề bài: ĐỀ A Câu 1(4 điểm): Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì? Câu2(4điểm): Nêu điều kiện và tiểu chuẩn tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân? Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của công an nhân dân? Câu 3(2 điểm): Sĩ quan là gì? Nêu chức năng của sĩ quan? ĐỀ B Câu 1(4 điểm): Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì? Câu2(4điểm): Nêu đối tượng tuyển chọn công dân vào Quân đội nhân dân? Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của Quân đội nhân dân? Câu 3(2 điểm): Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Nêu vị trí của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam? III. Đáp án: ĐỀ A Đáp án Điểm Câu 1(4 điểm): + Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? (2.0 điểm) *Tổ chức: QĐNDVN của nước CHXHCNVN….. 1.0điểm * Thành phần: - Bộ đội chủ lực. 1.0 điểm - Bộ đội địa phương. - Bộ đội biên phòng. + Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì? (2.0 điểm) * Quân chủng là đợn vị hoạt động ở môi trường địa lí nhất định….. 1.0điểm * Binh chủng là đợn vị tác chiến độc lập….. 1.0 điểm Câu2(4điểm): + Nêu đối tượng tuyển chọn công dân vào Quân đội nhân dân? 2.0 điểm - Quân nhân tại ngũ:… - Nam thanh niên ngoài quân đội:…. - Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân + Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của Quân đội nhân dân? 2.0 điểm học sinh nêu cảm nghĩ của bản thân….. Câu 3(2 điểm): +Sĩ quan QĐNDVN là gì? 1.0điểm là cán bộ Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN….…..

(2) Nêu vị trí của sĩ quan? - lự lượng nòng cốt và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội.. ĐỀ B Đáp án Câu 1(4 điểm): + Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? *Tổ chức: QĐNDVN của nước CHXHCNVN….. * Thành phần: - Bộ đội chủ lực. - Bộ đội địa phương. - Bộ đội biên phòng. + Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì? * Quân khu: là đơn vị quân sự theo lãnh thổ….. * Quân đoàn là đợn vị tác chiến chiến dịch chiến thuật….. Câu2(4điểm): + Nêu điều kiện và tiểu chuẩn tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân? - Trung thành với tổ quốc.. - Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng…. … Nêu được 4 lưu ý + Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của công an nhân dân? học sinh nêu cảm nghĩ của bản thân…... 1.0điểm. Điểm (2.0 điểm) 1.0điểm 1.0 điểm (2.0 điểm) 1.0điểm 1.0 điểm 2.0 điểm. 2.0 điểm. Câu 3(2 điểm): +Sĩ quan là gì? 1.0điểm là quân nhân phục vụ trong lực lượng vũ trang nhan dân…. Nêu chức năng của sĩ quan? 1.0điểm - Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí sĩ quan….. Ý 1. Tiêu chuẩn: Học sinh phải nêu và phân tích đượcn 3.0điểm -QĐ: tự nguyện đăng kí dự thi, có lí lịch bản thân, gia đình rõ ràng... - CA: Trung thành với tổ quốc, có lí lịch bản thân, gia đình rõ ràng... Ý 2: Hs nói cảm nghĩ của mình....tự hào... 1.0 điểm Triệu sơn, Ngày 06/12/2014 Người làm đề. Khương Thị Yến.

(3) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 12. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh ĐỀ A. Câu 1(4 điểm): Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì? Câu2(4điểm): Nêu điều kiện và tiểu chuẩn tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân? Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của công an nhân dân? Câu 3(2 điểm): Sĩ quan là gì? Nêu chức năng của sĩ quan?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 12. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh ĐỀ B. Câu 1(4 điểm): Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam? Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì? Câu2(4điểm): Nêu đối tượng tuyển chọn công dân vào Quân đội nhân dân? Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào một trường của Quân đội nhân dân? Câu 3(2 điểm): Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Nêu vị trí của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 10.

(4) Tổ: NN-TD-QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh 10. I. MA TRẬN. Nội dung Truyền thống ĐGGN của dân tộc Việt Nam Lịch sử, truyền thống của QĐ và CANN Việt Nam Đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị Tổng điểm II. ĐỀ BÀI. Các mức độ cần đánh giá Nhận thức Thông hiểu Vận dụng 1.0 1.0 1.0. Điểm 3.0. 1.0. 1.0. 1.0. 3.0. 1.5. 1.5. 1.0. 4.0. 3.5. 3.5. 3.0. 10. ĐỀ A Câu 1(3 điểm): Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn? Câu2(3 điểm): Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam? Câu3(4 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay phải? ĐỀ B Câu 1(3 điểm): Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Học sinh cần làm gì để phát huy các truyền thống của cha ông trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước? Câu2(3 điểm): Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp? Câu2(3 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay Trái? ĐỀ A Đáp án. Điểm. Câu 1(4 điểm):. Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? hs nêu được 6 truyền thống Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?. (1.5 điểm) (1.5 điểm). học sinh phân tích được:. - Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú… - Phản anh quy luật tồn tại……. Câu2(4điểm):. Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp?. 3.0 điểm. - Năm 1947: Nha công an đươch chẩn chỉnh về tổ chức…. - Năm 1949….. Câu 3(2 điểm):. Ý nghĩa động tác Quay phải?. 2.0điểm.

(5) - Chuyển hướng đội hình sang phải nhanh chóng chính xác mà vẫn giữ nguyên vị trí đứng. Cách thực hiện động tác Quay phải? - Khẩu lệnh: Bên phải quay - Động tác: Dùng gót chân phải, mũi bàn chân trái….. ĐỀ B Đáp án. (2.0điểm) 1.0 điểm 1.0 điểm Điểm. Câu 1(4 điểm): (1.5 điểm). Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? hs nêu được 6 truyền thống học sinh cần: - ra sức học tập rèn luyện - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể….. (1.5 điểm). Câu2(4điểm): 3.0 điểm. Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam? học sinh nêu được: - Sau cách mạng tháng 8 có tên Vệ Quốc Đoàn. - Ngày 22/5/1946….. - Tai ĐHĐB toàn quốc lần 2 năm 1951:…… Thành phần: Câu 3(2 điểm):. Ý nghĩa động tác Quay trái? - Chuyển hướng đội hình sang trái nhanh chóng chính xác mà vẫn giữ nguyên vị trí đứng. Cách thực hiện động tác Quay trái? - Khẩu lệnh: Bên phải quay - Động tác: Dùng gót chân phải, mũi bàn chân trái…... 2.0điểm. (2.0điểm) 1.0 điểm 1.0 điểm Triệu sơn, Ngày 06/12/2014 Người làm đề. Khương Thị Yến. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 10.

(6) Tổ: NN-TD-QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh 10. ĐỀ A Câu 1(3 điểm): Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn? Câu2(3 điểm): Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam? Câu3(4 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay phải?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN-TD-QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 10 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh 10. ĐỀ B Câu 1(3 điểm): Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Học sinh cần làm gì để phát huy các truyền thống của cha ông trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước? Câu2(3 điểm): Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp? Câu2(3 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay Trái?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN-TD-QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh.

(7) I. MA TRẬN:. Nội dung Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam. Giới thiệu sứng tiểu liên AK và súng trường CKC Tổng điểm II. ĐỀ BÀI. Các mức độ cần đánh giá Nhận thức Thông hiểu Vận dụng 1.0 1.0 1.0. Điểm 3.0. 1.5. 1.5. 1.0. 4.0. 1.0. 1.0. 1.0. 3.0. 4.0. 3.0. 3.0. 10. ĐỀ A Câu 1(3 điểm): Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”? Câu2(4điểm): Biên giới quốc gia là gì? Cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền? Câu3(3 điểm): Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước tháo súng? ĐỀ B Câu 1(3 điểm): Phân tích nội dung “Khám sức khỏe và kiểm tra sức khỏe”? Câu2(4điểm): Biên giới quốc gia là gì? Cách đánh dấu biên giới quốc gia trên đất liền? Câu3(3 điểm): Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước lắp súng? III. ĐÁP ÁN ĐỀ A Đáp án Câu 1(3điểm): Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn. luyện thể lực do trường lớp tổ chức”? - Học xong chương trình GDQP-AN… - Vận dụng kiến thức đã học….. Điểm (3.0 điểm). Câu2(4điểm):. Biên giới quốc gia là gì? là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó….. - Biên giới quốc gia được xác định bằng đường…….. 1.0 điểm 3.0 điểm. Câu 3(2 điểm):. Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK - tác dụng: tiêu diệt sinh lực đich bằng hỏa lực và lê…. - tính năng:….. Các bướctháo súng? Gồm 7 bước - Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng - Tháo ống phụ tùng. 2.0điểm. (2.0điểm).

(8) - Tháo thông nòng - Tháo nắp hộp khóa nòng - Tháo bộ phận đẩy về - Thái bệ khóa nòng và khóa nòng - Tháo ông dẫn thoi và ốp lót tay trên ĐỀ B Đáp án. Điểm. Câu 1(3điểm): Phân tích nội dung “Khám sức khỏe và kiểm tra sức. khỏe”?. (3.0 điểm). - Khám sức khỏe khi đủ 17 - khám sức khỏe tại nơi cư trú… - ….. Câu2(4điểm): 1.0 điểm. Biên giới quốc gia là gì? là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó….. Cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền? Cách đánh dấu biên giới quốc gia trên đất liền? có 3 cách: - Ghi vào tài liệu sử sách - Mốc quốc giới. - Dùng đường phát quang. 3.0 điểm. Câu 3(2 điểm):. Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK - tác dụng: tiêu diệt sinh lực đich bằng hỏa lực và lê…. - tính năng:….. Các bước tháo súng? Gồm 7 bước - Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên. - Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng. - Lắp bộ phận đẩy về - Lắp nắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng. - Lắp thông nòng. - Lắp ống phụ tùng. - Lắp hộp tiếp đạn. 2.0điểm. (2.0điểm). Triệu sơn, Ngày 06/12/2014 Người làm đề. Khương Thị Yến TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN-TD-QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh.

(9) ĐỀ A Câu 1(3 điểm): Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”? Câu2(4điểm):. Biên giới quốc gia là gì?. Cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền? Câu3(3 điểm): Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước tháo súng?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 11. Tổ: NN-TD-QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. ĐỀ B Câu 1(3 điểm): Phân tích nội dung “Khám sức khỏe và kiểm tra sức khỏe”? Câu2(4điểm): Biên giới quốc gia là gì? Cách đánh dấu biên giới quốc gia trên đất liền? Câu3(3 điểm): Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước lắp súng?. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. 1. MA TRẬN ĐỀ: Các mức độ cần đánh giá.

(10) Nội dung Lợi dụng địa hình, địa vật.. Công tác phòng không nhân dân. Nhận thức Biết được cách lợi dụng địa hình, địa vật che khuất. Thông hiểu Vận dụng Hiểu và lấy được ví Biết vân dụng các dụ minh họa cho tình huống trong lợi cách lợi dụng địa dụng địa hình, địa hình, địa vật che vật. khuất 1 điểm 1 điểm 2 Biết được đặc diểm Hiểu được đặc diểm của công tác PKND của công tác PKND, lấy được các ví dụ minh họa 3 3 4.0 4.0 2.0. Điểm 1.0. 6.0. Tổng điểm 10 II. Đề bài: ĐỀ A Câu 1(4 điểm): Địa hình, địa vật che khuất là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu đối tượng và phương pháp thực hiện của công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3 điểm): Nêu phương thức tiến hành tiến công hỏa lực bằng đường không của địch hiện nay ? ĐỀ B Câu 1(4 điểm): Địa hình, địa vật che đỡ là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu mục đích thực hiện công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3điểm): Nêu xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực hiện nay ? DUYỆT CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN Triệu sơn, Ngày... tháng 04 năm 2015. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP ĐỀ A Câu 1(4 điểm):. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh.

(11) Địa hình, địa vật che khuất là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu đối tượng và phương pháp thực hiện của công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3 điểm): Nêu phương thức tiến hành tiến công hỏa lực bằng đường không của địch hiện nay. ***************************** Họ và tên : ………………………………… Lớp : ……. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. ĐỀ A Câu 1(4 điểm): Địa hình, địa vật che khuất là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu đối tượng và phương pháp thực hiện của công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3 điểm): Nêu phương thức tiến hành tiến công hỏa lực bằng đường không của địch hiện nay. ***************************** Họ và tên : ………………………………… Lớp : ……. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP ĐỀ B Câu 1(4 điểm):. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh.

(12) Địa hình, địa vật che đỡ là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu mục đích thực hiện công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3điểm): Nêu xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực hiện nay ? ***************************** Họ và tên : ………………………………… Lớp : ……. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 12 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. ĐỀ B Câu 1(4 điểm): Địa hình, địa vật che đỡ là gì? Lấy ví dụ minh họa? Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? Câu2(3điểm): Công tác phòng không nhân dân là gì? Nêu mục đích thực hiện công tác phòng không nhân dân? Câu 3(3điểm): Nêu xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực hiện nay ? ***************************** Họ và tên : ………………………………… Lớp : …… 3. ĐÁP ÁN: ĐỀ A. Câu Câu 1(4 điểm):. Đáp án - Địa hình, địa vật che khuất là gì? Lấy ví dụ minh họa? + Đh, đv che khuất là những vật che khuất được hành động của mình, nhưng không chống được mãnh bom, đạn bắn thắng của. Điểm (2.0 điểm) 1đ.

(13) Câu2(3điểm):. Câu 3(3 điểm):. Câu Câu 1(4 điểm):. Câu2(3điểm):. địch xuyên qua + Ví dụ: bụi cây, bụi cở rậm rạp, bàn ghế, cánh cửa… 1đ - Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? (2.0 điểm) Cần: Xác đinh rõ + Lợi dụng địa vật này để làm gì? quan sát địch, tấn công tiêu diệt, đào công sự…… + Vị trí lợi dụng ở đâu: trước, sau,bên phải vật hay bên trái vật…… + Tư thế lợi dụng như thế nào? đứng, ngồi, quỳ, nằm, bò…… Công tác phòng không nhân dân là gì? 1.0 điểm Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân…………… Nêu đối tượng và phương pháp thực hiện của công tác 2 điểm phòng không nhân dân? - Đối tượng: Quần chúng nhân dân bao gồm cáccaaps,các ngành…. Được tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước và được tổ chức theo cấp hành chính từ Trung ương tới địa phương. - Phương pháp: Sơ tán, phòng tránh và khắc phục hậu quả. Nêu phương thức tiến hành tiến công hỏa lực bằng đường học sinh phân tích được đầy đủ 3 ý : - Tấn công từ xa :… - Đánh đêm, bay thấp, đánh từng đợt nhở lẻ…… - Sử dung vũ khí công nghệ cao…. ĐỀ B Đáp án Điểm - Địa hình, địa vật che Đỡ là gì? Lấy ví dụ minh họa? (2.0 điểm) + Đh, đv che đỡ là những vật chống được mãnh bom, đạn bắn 1đ thắn của địch xuyên qua đồng thời che kín đượchành động của mình như đh, đv che khuất. + Ví dụ: gốc cây cổ thụ, mô đất, bờ ruộng….. 1đ - Chúng ta cần làm gì trước khi lợi dụng địa hình, địa vật? (2.0 điểm) Cần: Xác đinh rõ + Lợi dụng địa vật này để làm gì? quan sát địch, tấn công tiêu diệt, đào công sự…… + Vị trí lợi dụng ở đâu: trước, sau,bên phải vật hay bên trái vật…… + Tư thế lợi dụng như thế nào? đứng, ngồi, quỳ, nằm, bò…… Công tác phòng không nhân dân là gì? 1.0 điểm Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân…………….

(14) Nêu mục đích thực hiện của công tác phòng không nhân dân? - Bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. - Giảm mức thiệt hại tối thiểu về người và tài sản cho nhân dân. - ……………… Câu 3(3 điểm):. 2 điểm. Xu hướng phát triển và tiến công hoả lực bằng đường không của địch: Hiện nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ - Phát triển về vũ khí trang bị.... - Phát triển về lực lượng.... - Phát triển về nghệ thuật tác chiến:... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 10. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh. I. Ma trận đề:. Các mức độ cần đánh giá Nội dung. Nhận thức. Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai.. Biết được các loại hình thiên tai hiện có ở Việt Nam 1.0. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương. Thông hiểu. Vận dụng. Hiểu đước các tác hại của các loại hình thiên tai hiện có ở Việt Nam 2.0 Hiểu được các bước Xác định tiến hành băng vòng các tai nạn xoắn, số 8. Điểm 3.0. 4.0.

(15) thông thường và cấp cứu ban đầu Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.. Tổng điểm. Biết được đặc điểm của Thước phiện, Heroine, Morphine, cần sa và thảo mộc của cần sa. 2.0 3.0. 2.0 Hiểu được tác hại của Thước phiện, Heroine, Morphine, cần sa và thảo mộc của cần sa 1.0 5.0. 2.0 3.0. 2.0. II. Đề bài: Đề A Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở Việt Nam? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn nấm độc, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng vòng xoắn? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Thuốc phiện và Morphine?. Đề B Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở địa phương em? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn thực phẩm ôi thiêu, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng số 8? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Heroine và Cần sa, thảo mộc cần sa?. III. Đáp án: Đề A Đáp án Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở Việt Nam? học sinh trả lời được : - Bão, lũ lụt, lũ quét, luc bùn đá, hạn hán và sa mạc hóa…. - Tác hại của thiên tai ? - Là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế, xã hôi… - Ảnh hưởng đến môi trường, phát sinh các dịch bệnh… - Phá hủy các công trình kiên cố của quốc gia, QP… Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn nấm độc, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? học sinh trả lời được: - Chống mất nước: - Chống nhiễm khuẩn: - Chống trụy tim, mạch: - Cho nhịn ăn hoặc ăn lỏng 1-2 ngày:….. Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng vòng xoắn?. Điểm. 1.0đ 2.0 điểm. 2.0 điềm. 2 điểm.

(16) Gồm 4 bước: - Bước 1: Cầm băng - Bước 2: Để lộ vết thương, xác định tính chất vết thương - Bước 3: Đặt gạc - Bước 4: Băng vết thương Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Thuốc phiện và Morphine? +Thuốc phiện: Gồm thuốc phiện sống, thước phiện chín, thuốc phiện y tế và sái thuốc phiện. 2 điểm - Sử dụng thuốc phiện tạo cảm giác êm dịu, đê mê… - Khi nghiện thì suy sụp về sức khỏe, da sám dần…. + Morphine: trong điều kiện thường morphine kết tinh dạng bột, tinh thể mà trắng, không mùi và có vị đắng…... Đề B Đáp án Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở địa phương em? học sinh trả lời được : - Bão, lũ lụt, lũ quét, luc bùn đá, hạn hán và sa mạc hóa…. - Tác hại của thiên tai ? - Là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế, xã hôi… - Ảnh hưởng đến môi trường, phát sinh các dịch bệnh… - Phá hủy các công trình kiên cố của quốc gia, QP… Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn ôi thiu, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? học sinh trả lời được: - Chống mất nước: - Chống nhiễm khuẩn: - Chống trụy tim, mạch: - Cho nhịn ăn hoặc ăn lỏng 1-2 ngày:….. Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng số 8? Gồm 4 bước: - Bước 1: Cầm băng - Bước 2: Để lộ vết thương, xác định tính chất vết thương - Bước 3: Đặt gạc - Bước 4: Băng vết thương Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Heroine và Cần sa, thảo mộc cần sa? +Hêroine: - Màu trắng, không mùi, có vị đắng… - Có tác dụng giảm đau mạnh…. +Cần sa và Thảo mộc cần sa: - Tên gọi: Cây gai dầu, lanh mèo… - Sử dụng phổ biến hiện nay - Gây ảo giác, làm cho người sử dụng có nhận thức và hành động sai lệch….. Điểm. 1.0đ 2.0 điểm. 2.0 điềm. 2 điểm. 2 điểm.

(17) Triệu sơn, Ngày 16 tháng 04 năm 2015 Người làm đề:. DUYỆT CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN. Khương Thị Yến. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 10 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. Đề A Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở Việt Nam? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn nấm độc, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng vòng xoắn? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Thuốc phiện và Morphine?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ………………..

(18) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 10. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. Đề A Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở Việt Nam? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn nấm độc, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng vòng xoắn? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Thuốc phiện và Morphine?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………….. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 10. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. Đề B Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở địa phương em? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn thực phẩm ôi thiêu, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng số 8? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Heroine và Cần sa, thảo mộc cần sa?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………….. /;;;;;;;;.

(19) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 10. Tổ: NN - TD - QP. Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. Đề B Câu 1(3điểm) : Nêu các loại hình thiên tai chủ yếu ở địa phương em? Tác hại của các loại hình thiên tai đó? Câu 2(2 điểm): Nạn nhân ăn thực phẩm ôi thiêu, bị ngộ độc thức ăn, cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? Câu 3(2điểm): Nêu kĩ thuật băng số 8? Câu 4(3 điểm): Nêu đặc điểm và tác hại của Heroine và Cần sa, thảo mộc cần sa?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………….. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. I. MA TRẬN: Nội dung Kỹ thuật sử dụng lựu đạn. Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Các mức độ cần đánh giá Nhận thức Thông hiểu Vận dụng Biết được cấu tạo Hiểu được chuyển của Lựu đạn phi 1 động gây nỗ của và lựu đạn cần 97 Lựu đạn phi 1 và lựu đạn cần 97 2.0 2.0 Biết được nguyên Hiểu được đặc điểm Xác định được đặc tắc cầm máu tạm của các loại máu điểm tai nạn, có thời; trong cơ thể, các biện pháp cấp cứu biện phám cầm máu kịp thời. tạm thời. 2.0 2.0 2.0. Tổng điểm II. ĐỀ BÀI: ĐỀ A Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Lựu đạn Phi 1?. Điểm 4.0. 5.0. 10.

(20) Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao phải khẩn trương, nhanh chóng làm ngừng sự chảy máu? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Ấn động mạch? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị thương gãy xương cẳng tay, dập nát cơ cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? ĐỀ B Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Cần 97? Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao xử trí đúng kĩ thuật theo tính chất của vết thương? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Gấp chi tối đa? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị rắn độc cắn ở cẳng chân cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào? III. ĐÁP ÁN: ĐỀ A Câu Đáp án Điểm Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Lựu đạn Phi 1? + Cấu tao: Câu 1(4 điểm) - Thân lựu đạn và bộ phận gây nỗ( nêu rõ cấy tạo) 2.0 + Chuyển đông gây nổ: 2.0 - Lúc bình thường, chốt an toàn giữ lựu đạn ở trạng thái bình thường. - Khi rút chốt an toàn: Đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa bung lên, đẩy kim hỏa chọc và hạt lửa, hạt lửa phát lửa, đốt cháy dây cháy chậm, dây cháy chậm cháy trong khoảng từ 3.2 đến 4.2s, phụt lửa vào kíp, kíp nổ gây nổ cho lựu đạn Câu 2(2 Phân biệt các loại chảy máu? 1.0 điểm): - Phân biệt 3 loại chảy máu: Động mạch: Đỏ, lượng máu nhiều….. Tỉnh mạch:….. Mao mạch:…. Tại sao xử trí đúng kĩ thuật theo tính chất của vết thương? 1.0 Nhanh chóng ngừng chảy máu….. Câu 3(2 Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Ấn động mạch? điểm): Nêu được: Ấn động mạch là biện pháp dừng ngón cái hoặc 4 ngón còn lại 1.0 ấn đè lên đường đi của động mạch,làm cho động mạch bị chèn giữa ngón tay ấn và nền xương. - Ưu điểm: Dễ thực hiện, nhanh chóng làm ngưng chảy máu… - Nhược: Khó thực hiện nếu hiểu đường đi của động mạch, nhanh mỏi tay… Câu 4(2 Nạn nhân bị thương gãy xương cẳng tay, dập nát cơ cấp cứu 2.0 điểm): ban đầu được thực hiện như thế nào? Sử dụng biện pháp Garo, dùng sợ dây cao su có độ co giản tốt….. ĐỀ B.

(21) Câu. Đáp án Điểm Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Lựu đạnCần 97? + Cấu tao: Câu 1(4 điểm) - Thân lựu đạn và bộ phận gây nỗ( nêu rõ cấy tạo) 2.0 + Chuyển đông gây nổ: 2.0 - Lúc bình thường, chốt an toàn giữ lựu đạn ở trạng thái bình thường. - Khi rút chốt an toàn: …….. Câu 2(2 Phân biệt các loại chảy máu? 1.0 điểm): - Phân biệt 3 loại chảy máu: Động mạch: Đỏ, lượng máu nhiều….. Tỉnh mạch:….. Mao mạch:…. Tại sao phải khẩn trương, nhanh chóng làm ngừng sự chảy 1.0 máu? Giảm lượng máu ra khỏi cơ thể Tránh được các tai biến nguy hiểm ….. Câu 3(2 Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Gấp chi tối đa? điểm): Nêu được: Gấp chi tối đa là biện pháp gấp mạnh chi…. 1.0 - Ưu điểm: Dễ thực hiện, nhanh chóng làm ngưng chảy máu… - Nhược: Khó thực hiện nếu bị gãy xương…. Câu 4(2 Nạn nhân bị rắn độc cắn ở cẳng chân cấp cứu ban đầu được 2.0 điểm): thực hiện như thế nào? Sử dụng biện pháp Garo, dùng sợ dây cao su có độ co giản tốt….. Triệu sơn, Ngày 16 tháng 04 năm 2015 DUYỆT CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN Người làm đề:. Khương Thị Yến.

(22) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút ĐỀ A. Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Lựu đạn Phi 1? Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao phải khẩn trương, nhanh chóng làm ngừng sự chảy máu? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Ấn động mạch? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị thương gãy xương cẳng tay, dập nát cơ cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ………………..

(23) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút. ĐỀ A Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Lựu đạn Phi 1? Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao phải khẩn trương, nhanh chóng làm ngừng sự chảy máu? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Ấn động mạch? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị thương gãy xương cẳng tay, dập nát cơ cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ……………….. TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút ĐỀ B. Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Cần 97? Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao xử trí đúng kĩ thuật theo tính chất của vết thương? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Gấp chi tối đa? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị rắn độc cắn ở cẳng chân cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ………………..

(24) TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3. Tổ: NN - TD - QP. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: 45 phút ĐỀ B. Câu 1(4 điểm): Nêu cấu tạo và chuyển động gây nổ của Cần 97? Câu 2(2 điểm): Phân biệt các loại chảy máu? Tại sao xử trí đúng kĩ thuật theo tính chất của vết thương? Câu 3(2 điểm): Nêu ưu điểm, nhược điểm của biện pháp Gấp chi tối đa? Câu 4(2 điểm): Nạn nhân bị rắn độc cắn ở cẳng chân cấp cứu ban đầu được thực hiện như thế nào?. ************* Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: ………………..

(25)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×