Tải bản đầy đủ (.docx) (100 trang)

the duc 9 ki II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (599.47 KB, 100 trang )

(1)Ngày soạn: 01/01/2015. Tiết 37 - NHẢY CAO: ÔN ĐỘNG TÁC ĐÁ LĂNG TRƯỚC – SAU, ĐÁ LĂNG SANG NGANG, ĐÀ MỘT BƯỚC GIẬM NHẢY - ĐÁ LĂNG, TRÒ CHƠI: “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” HOẶC DO GV CHỌN - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” - Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bộ cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B THỜI PHƯƠNG PHÁP – TỔ GIAN CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 8p Đội hình nhận lớp 1. Nhận lớp: xxxxxxxxxxx - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. xxxxxxxxxxx - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu  xxxxxxxxxxx của giờ học.  - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. Đội hình khởi động. 2. Khởi động. x x x x x x a) Khởi động chung. x x x x x x x - Chạy tại chỗ. x x x x x x - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, NỘI DUNG.

(2) hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ - Không kiểm tra II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao: - Đứng lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà tiếp đệm bằng chân giậm. 2. Cầu lông. Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu lông đã được học ở lớp 8 a) Các động tác khởi động với vợt: - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - xoay cổ tay bên trái. b) Cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản. - Cách cầm vợt: - Cách cầm cầu: Có 2 cách cầm cầu. Cầm vào cánh cầu Cầm vào thân cầu - Tư thế chuẩn bị :. TTCB 1 TTCB 2 c) Các kỹ thuật di chuyển. - Di chuyển đơn bước tiến: Tiến phải. Tiến trái.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. 32p. Đội hình tập bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  . x x x x x x Đội hình tập di chuyển. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV sửa cho học sinh cách cầm vợt và các tự thế chuẩn bị. - Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu). - Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại. x x x x 12 - 15m. x. x. x. x. x. x. x. x .

(3) - Di chuyển đơn bước lùi.. x x x x 12 - 15m. x. x. x. x. x. x. x. x. Lùi phải Lùi trái d) Kỹ thuật đánh cầu thấp tay. - Đánh cầu thấp thuận tay. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và các tư thế di chuyển khi đánh cầu.. - Đánh cầu thấp trái tay.. 3. Củng cố 5p - 2 HS lên thực hiện - Cách cầm cầu, cầm vợt - GV nhận xét, sửa - Cách di chuyển sai, làm mẫu. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. - GV sửa sai, đánh giá - Thả lỏng các khớp. H/S tËp. - Thực hiện động tác vươn thở. - HS thùc hiÖn th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - ưu điểm. §éi h×nh th¶ láng - Nhược điểm. x x x x x x 3. Bài tập về nhà. x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật x x x x x x () của nhảy cao. Häc sinh tËp chung - Tập đánh cầu qua lại. nghe nh¾c nhë cña gi¸o 4. Xuống lớp. viªn - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 01/01/2015.

(4) Tiết 38 - NHẢY CAO: ÔN ĐÁ LĂNG TRƯỚC – SAU, ĐÁ LĂNG SANG NGANG, ĐÀ MỘT BƯỚC GIẬM NHAY - ĐÁ LĂNG, CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN – GIẬM NHAY CO CHÂN QUA XÀ. - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua.” - Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay một cách tương đối. 3. Thái độ - hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bộ vợt cầu lông, lưới IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx.

(5) - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay..  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống 32p. II. PHẦN CƠ BẢN. . 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. - Bật cóc. b) Trò chơi: “Chạy tiếp sức cõng bạn” 2.( TTTC) Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.. 3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam : 400m. x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - HS tập theo tiếng còi. xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx   Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m x. x. x. x. x x x x 12 - 15m. x x  x x. x x. x x x x x x x - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. xxxxx Sân trường.

(6) - Nữ : 200m 4. Củng cố - Các bước di chuyển - 2 HS lên thực hiện - Phát cầu thấp tay, trái tay. - GV nhận xét, sửa sai, III. PHẦN KẾT THÚC. làm mẫu. 1. Hồi tĩnh. 5p - GV sửa sai, đánh giá H/S - Thả lỏng các khớp. tËp. - Thực hiện động tác vươn thở. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. 2. Nhận xét giờ học. §éi h×nh th¶ láng - ưu điểm. x x x x x x - Nhược điểm. x x x x x x x x x x x x 3. Bài tập về nhà. () - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ - Häc sinh tËp chung nghe thuật của nhảy cao. nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………….

(7) Ngày soạn: 7/01/2015. Tiết 39 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT NHẢY CAO ( DO GV CHỌN ), GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ ( ĐO ĐÀ, CHỈNH ĐÀ, ĐẶT CHÂN VÀO ĐIỂM GIẬM NHẢY) - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao:+ Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua.” + Học giai đoạn chạy đà của nhảy cao kiểu “Bước qua” - Cầu lông : Ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối được. Biết cách đo đà và chạy đà một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bộ vợt cầu lông, lưới IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx .

(8) sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Học giai đoạn chạy đà.. - Các bước đà được chia làm 2 phần: Một số bước đà đầu và ba bước cuối. - Ba bước đà cuối có độ dài khác nhau: Bước thứ hai dài nhất và bước thứ ba ngắn nhất trong ba bước. 2. ( TTTC) Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.. Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm 32p - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Tập cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình học chạy đà.. - Chạy đà chính diện qua xà và tiếp đệm bằng chân giậm nhảy còn chân lăng co. - Chạy đà tự do xác định chân giậm nhảy và cách đo đà. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m x. x. x. x. x. x. x.

(9) Sau 12’ - 15’ 2 nhóm đổi vị trí TL 3. Củng cố - Kỹ thuật phát cầu thấp tay, trái tay. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. - GV sửa sai, đánh giá III. PHẦN KẾT THÚC. 5p H/S tËp. 1. Hồi tĩnh. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o - Thả lỏng các khớp. viªn. - Thực hiện động tác vươn thở. §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x - ưu điểm. x x x x x x - Nhược điểm. () 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

(10) Ngày soạn: 08/01/2015 TIẾT 40 - NHẢY CAO: ÔN GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ ( ĐO ĐÀ, CHỈNH ĐÀ, ĐẶT CHÂN VÀO ĐIỂM GIẬM NHẢY ), GIAI ĐOẠN GIẬM NHẢY VÀ TẬP PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ - GIẬM NHẢY. - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: + Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà. + Học kỹ thuật giậm nhảy. - Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bộ vợt cầu lông, lưới IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp 9A 9B. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng.

(11) NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. - Kỹ thuật chạy đà. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Học kỹ thuật giậm nhảy của nhảy cao kiểu Bước qua. - Đứng, tập bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. - Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy. *Chú ý - Mức xà càng cao, điểm giậm nhảy càng cần nhích xa xà hơn do đó phải. THỜI GIAN 8p. 32p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Tập cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy. - GV hướng dẫn học sinh cách chạy đà và đặt chân vào điểm giậm nhảy. Chú ý.

(12) biết điều chỉnh đà cho hợp lý. quan sát sửa sai cho HS. - Chạy đà - giậm nhảy tốt nhưng nếu Đội hình tập cầu lông đỉnh cao đạt được không trùng với đỉnh x x x x x x x cao của xà ngang cũng dễ làm rơi xà. 12 - 15m - Góc độ giậm nhảy hợp lý kiểu “Bước qua” đối với HS THCS khoảng 900, x x x x x x x 0 góc độ bay khoảng 70 - 80 GV phổ biến luật chơi và 2. Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. hướng dẫn HS cách chơi. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - 2 HS lên thực hiện lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp - GV nhận xét, sửa sai, tay, trái tay. làm mẫu. 3. Chạy bền - GV sửa sai, đánh giá H/S “Trò chơi : Người thừa thứ ba” tËp. 4. Củng cố - Kĩ thuật giậm nhảy - HS thùc hiÖn th¶ láng theo III. PHẦN KẾT THÚC. 5p híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Hồi tĩnh. §éi h×nh th¶ láng - Thả lỏng các khớp. x x x x x x x x x x x x - Thực hiện động tác vươn thở. x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. () - ưu điểm. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Nhược điểm. 3. Bài tập về nhà. - Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò. - Di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp trái tay và thuận tay. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

(13) Ngày soạn: 14 /01/2015 TIẾT 41 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA”( DO GV CHỌN ), CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN – GIẬM NHAY CO CHÂN QUA XÀ. - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. - Cầu lông : + Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. + Học kỹ thuật di chuyển đa bước. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối. 3. Thái độ: - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học. THỜI GIAN 8P. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx.

(14) sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. - Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Luyện tập chạy đà - giậm nhảy. - Đứng, tập bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy. 2. Cầu lông: a)Luyện tập các kỹ thuật. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. b) Học kỹ thuật di chuyển đa bước. - Di chuyển ngang.. D/c ngang bước đệm ngang bước chéo. D/c.  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp xxxxxxxxxxx ngồi xxxxxxxxxxx xuống  xxxxxxxxxxx 32P. x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL chạy đà giậm nhảy. GV chú ý quan sát sửa sai cho HS..

(15) - Di chuyển lên 2 góc gần lưới.. - Di chuyển về 2 góc cuối sân.. 3. Củng cố - Chạy đà giậm nhảy - Di chuyển đa bước trong cầu lông. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - GV làm mẫu động tác 1 lần. - Vừa phân tích vừa thị phạm động tác. - Hô chậm cho HS tập từng bước chân và tập cùng học sinh. - Tập theo tiếng còi. GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. * Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. 5P - Thả lỏng các khớp. - GV sửa sai, đánh giá H/S - Thực hiện động tác vươn thở. tËp. 2. Nhận xét giờ học. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o - ưu điểm. viªn. - Nhược điểm. §éi h×nh th¶ láng 3. Bài tập về nhà. x x x x x x x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật x x x x x x của nhảy cao. () - Tập đánh cầu qua lại. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 15 /01/2015.

(16) TIẾT 42 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ CHẠY ĐÀ - GIẬM NHẢY ( DO GV CHỌN ), GIAI ĐOẠN TRÊN KHÔNG VÀ TIẾP ĐẤT ( NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA” ) - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao:+ Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đệm. - Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối. - Cầu lông: Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B. NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(17) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đa bước. - Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Học kỹ thuật trên không và tiếp đệm nhảy cao kiểu Bước qua. - Giai đoạn trên không.. - Giai đoạn tiếp đất. + Chân lăng tiếp đất trước, sau đó. 8P. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL. 32P. + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy - trên không. - GV làm mẫu động tác trên không và tiếp đệm..

(18) đến chân giậm nhảy. Khi chân bắt đầu chạm đất, cần chùng chân để giảm chấn động. + Khi tiếp đệm vẫn cần chú ý động tác của tay và thân trên khéo để không chạm xà.. - Phân tích kỹ thuật động tác và làm mẫu. - HS tập mô phỏng động tác không qua xà.. 2. Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. 3. Chạy bền Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam : 400m - Nữ : 200m 4. Củng cố - Thực hiện giai đoạn trên không - Kĩ thuật di chuyển đa bước. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x * Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. Đội hình chạy bền xxxxx Sân trường - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. III. PHẦN KẾT THÚC. 5P 1. Hồi tĩnh. - GV sửa sai, đánh giá H/S tập. - Thả lỏng các khớp. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo h- Thực hiện động tác vươn thở. íng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - ưu điểm. x x x x x x - Nhược điểm. x x x x x x () 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ nh¾c nhë cña gi¸o viªn thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 21 /01/2015 TIẾT 43.

(19) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, TẬP PHỐI HỢP 4 GIAI ĐOẠN ( CHẠY ĐÀ - GIẬM NHAY – TRÊN KHÔNG VÀ TIẾP ĐẤT ) KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA”. - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đệm. - TTTC (Cầu lông ) : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối. 3. Thái độ: - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động.. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động..

(20) a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.. 32p. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.. . Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x * Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - 2 HS lên thực hiện.

(21) 3. Củng cố - Thực hiện phối hợp các giai đoạn trong nhảy cao kiểu bước qua. - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. - GV sửa sai, đánh giá H/S tËp.. III. PHẦN KẾT THÚC. 5p - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Hồi tĩnh. - Thả lỏng các khớp. §éi h×nh th¶ láng - Thực hiện động tác vươn x x x x x x thở. x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. - ưu điểm. () - Nhược điểm. - Häc sinh tËp chung nghe 3. Bài tập về nhà. nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 22 /01/2015.

(22) TIẾT 44 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHỐI HỢP 4 GIAI ĐOẠN ( CHẠY ĐÀ - GIẬM NHẢY - TRÊN KHÔNG VÀ TIẾP ĐẤT ) CỦA KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA”, GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐIỀN KINH ( PHẦN NHAY CAO ) - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. - TTTC (Cầu lông ): Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. - Chạy bền: Biết cách phân phối sức và biết cách thở. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + yêu cầu chạy hết cự li và quãng đường quy định 3. Thái độ: - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. THỜI. PHƯƠNG PHÁP – TỔ. 9A 9B. NỘI DUNG.

(23) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trước sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà. GIAN 8p. CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm. 32p - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL nhảy cao. .

(24) - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. 3. Chạy bền Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam : 500m - Nữ : 300m 4. Củng cố - Thực hiện 3 – 5 bước đà thực hiện phối hợp các giai đoạn trong nhay cao kiểu “ bước qua”. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x * Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. xxxxx Sân trường. 5p. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo III. PHẦN KẾT THÚC. híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Hồi tĩnh.- Thả lỏng các khớp. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x - Thực hiện động tác x x x x x x vươn thở. x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. - ưu điểm. () - Häc sinh tËp chung nghe - Nhược điểm. nh¾c nhë cña gi¸o viªn 3. Bài tập về nhà. - Tập đánh cầu qua lại. - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. 4. Xuống lớp.- GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 28/01/2015 TIẾT 45.

(25) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA” - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. - TTTC (Cầu lông ): + Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. + Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ):+ Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối được. + Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập thể dục của trường. 2. Phương tiện GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Tổ chức Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động..

(26) sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. b) Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cao - sâu.. x. x. x. x. x. x. x x. x x. \. 32p. x x. x x. x x. x x. x x. x.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL nhảy cao..  Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - GV làm mẫu động tác phát cầu mặt vợt phải. - Phân tích kỹ thuật động.

(27) tác. - Vừa phân tích vừa làm mẫu. - Kỹ thuật phát cầu thấp gần lưới. - Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.) Chú ý: - Kỹ thuật phát cầu cao sâu thường được sử dụng trong thi đấu đơn. - Kỹ thuật phát cầu thấp gần thường sử dụng trong thi đấu đôi. 3. Củng cố - Kĩ thuật phát cầu cao sâu, thấp gần lưới. - Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. III. PHẦN KẾT THÚC. 5p 1. Hồi tĩnh. - GV sửa sai, đánh giá - Thực hiện các động tác vươn thở. H/S tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… theo híng dÉn cña gi¸o 2. Nhận xét giờ học. viªn. §éi h×nh th¶ láng - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học x x x x x x 3. Bài tập về nhà. x x x x x x x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật () của nhảy cao. - Häc sinh tËp chung nghe - Tập đánh cầu qua lại. nh¾c nhë cña gi¸o viªn 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 28/01/2015.

(28) TIẾT 46 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN THỂ LỰC ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA” - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. - TTTC (Cầu lông ): Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + yêu cầu chạy hết cự li và quãng đường quy định 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ):+ Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải một cách tương đối. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + yêu cầu chạy hết cự li và quãng đường quy định 3. Thái độ: - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS Hiền Lương 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B. NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(29) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.. 8P. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x. 32P.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL nhảy cao..  Đội hình tập cầu lông x x x x x x x.

(30) - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên Nam 500m Nữ 300m 4. Củng cố - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. 12 - 15m  x x x x x x x - Sau 10 - 12’ hai nhóm đổi vị trí tập luyện. Đội hình chạy bền. xxx Sân thể dục xxx - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. 5P - GV sửa sai, đánh giá H/S - Thực hiện các động tác vươn thở. tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… theo híng dÉn cña gi¸o 2. Nhận xét giờ học. viªn. §éi h×nh th¶ láng - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học x x x x x x 3. Bài tập về nhà. x x x x x x x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của () nhảy cao. - Häc sinh tËp chung nghe - Tập đánh cầu qua lại. nh¾c nhë cña gi¸o viªn 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 5/02/2015 TIẾT 47.

(31) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN THỂ LỰC ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA” - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. - TTTC (Cầu lông ): + Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. + Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ):+ Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đa bước một cách tương đối được. + Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS Hiền Lương 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B. NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU.. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp.

(32) 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. b) Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm. 32p. - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Học cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL nhảy cao..  Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - GV làm mẫu động tác phát cầu mặt vợt trái. - Phân tích kỹ thuật động tác..

(33) - Vừa phân tích vừa làm mẫu. - Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.) - Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. - GV sửa sai, đánh giá H/S tËp.. 3. Củng cố - Kĩ thuật phát cầu mặt vợt trái. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. 5p - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Thực hiện các động tác vươn thở. §éi h×nh th¶ láng - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi () Häc sinh tËp chung nghe học nh¾c nhë cña gi¸o viªn 3. Bài tập về nhà. - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 5/02/2015 TIẾT 48.

(34) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN THỂ LỰC ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + yêu cầu chạy hết cự li và quãng đường quy định 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái một cách tương đối. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + yêu cầu chạy hết cự li và quãng đường quy định 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS Hiền Lương 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B. NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU.. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp.

(35) 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: - Luyện tập các động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. b) Học luật nhảy cao. - Trong nhảy cao chỉ được phép giậm nhảy bằng một chân. - ở mỗi mức xà, vđv được nhảy 3 lần. - Vđv có quyền bắt đầu nhảy ở bất kỳ mức xà nào theo điều lệ thi đấu quy định. Lúc trọng tài gọi tên, vđv phải thông báo mức xà khởi điểm của mình.. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x. x. x. x. x. x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM.. 32p. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành các nhóm TL Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . . Đội hình TL nhảy cao..

(36) - Thành tích chung cuộc của vđv được tính ở mức xà cao nhất mà người đó nhảy qua - Vđv phải nhảy theo thứ tự do Ban trọng tài sắp xếp. 2. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. 3. Chạy bền: Chạy biến tốc: 50N x 50C - Nam : 500m - Nữ : 300m 4. Củng cố - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.. . Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x. xxxx Sân trường. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. III. PHẦN KẾT THÚC. - GV sửa sai, đánh giá 5p 1. Hồi tĩnh. H/S tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thực hiện các động tác vươn thở. theo híng dÉn cña gi¸o - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… viªn. §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học x x x x x x x x x x x x 3. Bài tập về nhà. () - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 12/02/2015 TIẾT 49.

(37) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN THỂ LỰC ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy cao:+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao:+ HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. + HS nắm được luật nhảy cao để vận dụng trong thi đấu nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải và mặt vợt trái một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B. NỘI DUNG. THỜI. PHƯƠNG PHÁP – TỔ.

(38) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tổ chức: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” II. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: a)Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy cao va luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Luyện tập các động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.. GIAN 8P. CHỨC Đội hình nhận lớp Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. 32P.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp xxxxxxxxxxx ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành các nhóm TL Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . . Đội hình TL nhảy cao..

(39) 2. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay..  Đội hình tập cầu lông x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x - Sau 10 - 12’ thì các nhóm đổi vị trí tập luyện.. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. 4. Củng cố - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. III. PHẦN KẾT THÚC. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. 5P. - GV sửa sai, đánh giá H/S tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x x x x x () - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… 2. Nhận xét giờ học. - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học 3. Bài tập về nhà. - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 26/02/2015 TIẾT 50.

(40) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tương đối được. Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái một cách tương đối. - Chạy bền: Phát triển sức bền: Nam : 500m; Nữ : 300m 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: - Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(41) I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tổ chức - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” II. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.. 8P. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. 32P.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp xxxxxxxxxxx ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x   Đội hình TL nhảy cao..  2. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến -. Đội hình tập cầu lông x x x x x x.

(42) lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.. 12 - 15m  x x x x. x. x. xxxx Sân trường. 3. Chạy bền - Nam : 500m - Nữ : 300m 4. Củng cố - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.. 5P. III. PHẦN KẾT THÚC. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. - GV sửa sai, đánh giá H/S tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x x x x x () - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… 2. Nhận xét giờ học. - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học 3. Bài tập về nhà. - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 26/02/2015 Tiết 51.

(43) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. + Giới thiệu kích thước sân cầu lông. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối được. + HS nắm được kích thước sân thi đấu cầu lông để có thể vận dụng vào thi đấu. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: - Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(44) I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tổ chức - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 8P. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà) - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. 32P. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình TL nhảy cao.. . Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m.

(45) - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. b) Giới thiệu kích thước sân thi đấu cầu lông..  x. x. x. x. x. x. x. Đội hình học luật cầu lông xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x . 3. Củng cố - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. III. PHẦN KẾT THÚC - GV sửa sai, đánh giá H/S 1. Hồi tĩnh. 5P tËp. - Thực hiện các động tác vươn thở. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học x x x x x x 3. Bài tập về nhà. () - Häc sinh tËp chung nghe - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật nh¾c nhë cña gi¸o viªn của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 5/03/2015 Tiết 52.

(46) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. + Học kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối được. + HS thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối. - Chạy bền: Nhằm phát triển sức bền. HS chạy đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ : 300m 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp 9A. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng.

(47) 9B NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tổ chức - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” II. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. THỜI GIAN 8p. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. 32p.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL nhảy cao.. . Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m.

(48) - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. b) Học kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. Kỹ thuật này sử dụng chủ yếu lực của cẳng tay và cổ tay để đánh cầu. Quá trình đánh cầu trọng tâm được chuyển từ chân sau ra trước. Điểm tiếp xúc giữa cầu và vợt chếch trên cao sang phía bên phải, cách trên đầu khoảng 1m. Sau khi vợt tiếp xúc với cầu cần có động tác dừng tay và cổ tay trên không, rồi nhanh chóng trở về TTCB cơ bản để đánh pha cầu tiếp theo..  x x x x x x x - GV phân tích và làm mẫu động tác. - HS tập mô phỏng động tác. - Đánh cầu qua lại thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - GV chú ý quan sát sửa sai.. Đội hình chạy bền. xxxx. 3. Chạy bền. Sân trường - Nam: 500m - Nữ : 300m 4. Củng cố - Kỹ thuật đánh cầu phải cao ta - 2 HS lên thực hiện III. PHẦN KẾT THÚC 5p - GV nhận xét, sửa 1. Hồi tĩnh. sai, làm mẫu. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… - HS thùc hiÖn th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. theo híng dÉn cña gi¸o - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học viªn. §éi h×nh th¶ láng 3. Bài tập về nhà. x x x x x x x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật x x x x x x của nhảy cao. () - Tập đánh cầu qua lại. - Häc sinh tËp chung nghe 4. Xuống lớp. nh¾c nhë cña gi¸o viªn - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 05/03/2015 TIẾT 53.

(49) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B. NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(50) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tổ chức: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. -(Trong quá trình luyện tập) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: * Một số bài tập phát triển sức mạnh chân. - Nhảy lò cò chân thuận. - Bật cóc * Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Thực hiện 5 - 7 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích. 2. TTTC (Cầu lông ):. 5p Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM.. 35p Đội hình tập bổ trợ XP. Đích ....................... ........................ ........................ Đội hình TL nhảy cao.. . GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.

(51) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. 3. Củng cố - Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. III. PHẦN KẾT THÚC.. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. 5p. - GV sửa sai, đánh giá H/S tập. 1. Hồi tĩnh. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thực hiện các động tác vươn theo híng dÉn cña gi¸o thở. viªn. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, §éi h×nh th¶ láng vai… x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của () buổi học 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 12/03/2015 Tiết 54.

(52) - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. + Học luật đánh cầu. - Chạy bền: Phát triển sức bền. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối. + HS nắm được luật đánh cầu. - Chạy bền: HS chạy tích cực, đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ: 300m 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(53) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tổ chức: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. 5p. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. 35p.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xuống x x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm ..  GV chú ý quan sát sửa sai cho HS Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - Giáo viên hướng dẫn HS luật.

(54) - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. b) Học luật đánh cầu. - Đánh cầu đúng…. - Phạm lỗi đánh cầu….. - Mỗi trận đấu đánh 3 séc. Mỗi séc đánh 21. Nếu lên 20 đều thì đội nào hơn 2 quả thì thắng. Nếu 29 đều đội nào dẫn điểm đến 30 trước thì thắng ở séc đó. 3. Chạy bền. - Nam : 500m - Nữ : 300m. đánh cầu sau đó cho HS thi đấu thử. GV làm trọng tài.. Đội hình chạy bền. xxxx Sân trường. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. 4. Củng cố Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay III. PHẦN KẾT THÚC. 5p - GV sửa sai, đánh giá H/S tập.. 1. Hồi tĩnh. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o - Thực hiện các động tác vươn thở. viªn. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi x x x x x x x x x x x x học () 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ nh¾c nhë cña gi¸o viªn thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 12/03/2015.

(55) Tiết 55 - NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. + Học luật phát cầu. - Chạy bền: Phát triển sức bền. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối. + HS nắm được luật phát cầu. - Chạy bền: HS chạy tích cực, đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ: 300m 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B NỘI DUNG. THỜI GIAN. PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC.

(56) I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tổ chức: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.. 5p. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích. 2. TTTC (Cầu lông ): a) Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.. 35p. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. x . - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL nhảy cao..  GV chú ý quan sát sửa sai cho HS Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - Giáo viên hướng dẫn HS luật đánh cầu sau đó cho HS.

(57) - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. b) Học luật phát cầu. - Phát cầu đúng….. - Phạm lỗi phát cầu….. - Phát cầu lại. 3. Củng cố - Kĩ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái. III. PHẦN KẾT THÚC. thi đấu thử. GV làm trọng tài.. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. 5p. - GV sửa sai, đánh giá H/S 1. Hồi tĩnh. tËp. - Thực hiện các động tác vươn thở. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, theo híng dÉn cña gi¸o vai… viªn. 2. Nhận xét giờ học. - Nhận xét ưu nhược điểm của §éi h×nh th¶ láng x x x x x x buổi học x x x x x x 3. Bài tập về nhà. x x x x x x () - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 18/03/2015 Tiết 56.

(58) - NHẢY CAO: NHƯ NỘI DUNG TIẾT 55, CÓ THỂ KIỂM TRA THỬ ( DO GV CHỌN) - TTTC: THỰ HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Chạy bền: Phát triển sức bền. 2. Kỹ năng: - Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối. - Chạy bền: Nam : 500m; Nữ : 300m 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. Tiến trình dạy học. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B . NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tổ chức:. THỜI PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC GIAN 5p Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx.

(59) - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật nhảy cao kiểm bước qua. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích. - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật đánh cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật đánh cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Đấu tập.. . xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx . Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi …  xxxxxxxxxxx xuống x x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm 35p Chia lớp thành 2 nhóm TL. Nhóm 1: Tập nhảy cao Đội hình TL nhảy cao..  GV chú ý quan sát sửa sai cho HS Nhóm 2: Tập cầu lông Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x - Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. Đội hình chạy bền..

(60) 3. Chạy bền. - Nam: 500m - Nữ : 300m 4. Củng cố - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. xxxx Sân trường. 5p. III. PHẦN KẾT THÚC.. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. - GV sửa sai, đánh giá H/S tập. 1. Hồi tĩnh. - HS thùc hiÖn th¶ láng - Thực hiện các động tác vươn thở. theo híng dÉn cña gi¸o - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, viªn. vai… §éi h×nh th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của x x x x x x buổi học () 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ nhë cña gi¸o viªn thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 19/3/2015 Tiết 57 NHẢY CAO: KIỂM TRA (KTTX) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - HS nắm chắc kĩ thuật nhảy xa “ kiểu bước qua”.

(61) 2. Kĩ năng - HS thực hiện chính xác kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” 3. Thái độ - Hs chú ý II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp 9A 9B. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng.

(62) Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. Thời gian 5p. 1. Tổ chức - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân.. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. 3. Kiểm tra bài cũ - Không kiểm tra II. PHẦN CƠ BẢN. Phương pháp - tổ chức. 35p.

(63) V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 25/3/2015 Tiết 58 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - ĐÁ CẦU: ÔN DI CHUYỂN ĐƠN BƯỚC RA TRƯỚC CHẾCH PHẢI, CHẾCH TRÁI; TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI, TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN HOẶC DO GV CHỌN. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. Đấu tập. - Đá cầu : Ôn lại những kỹ thuật đã học như di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu qua lại bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ.

(64) - Đá cầu:. thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối được. HS thực hiện những kỹ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu qua lại bằng mu bàn chân một cách tương đối.. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; cầu đá. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B. Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tổ chức - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. -Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(65) - Tâng cầu bằng đùi II. PHẦN CƠ BẢN 1. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Đấu tập. 2. Đá cầu: Luyện tập những kỹ thuật - Kỹ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyền cầu qua lại. 4. Củng cố - Tâng cầu bằng đùi.. 35p. x. x . - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Chia lớp thành 2 nhóm TL. Nhóm 1: Tập cầu lông Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x Nhóm 2: Tập đá cầu. Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. 5p III. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh. - GV sửa sai, đánh giá H/S - Thực hiện các động tác vươn thở. tËp. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… - HS thùc hiÖn th¶ láng 2. Nhận xét giờ học. theo híng dÉn cña - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi gi¸o viªn. học §éi h×nh th¶ láng 3. Bài tập về nhà. x x x x x x x x x x x x - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ x x x x x x thuật của nhảy cao. () - Tập đánh cầu qua lại. - Häc sinh tËp chung nghe 4. Xuống lớp. nh¾c nhë cña gi¸o viªn - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

(66) Ngày soạn: 02/4/2015 Tiết 59 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - ĐÁ CẦU: ÔN DI CHUYỂN BƯỚC ĐƠN RA TRƯỚC CHẾCH PHẢI, CHẾCH TRÁI; TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI, ĐỠ CẦU BẰNG NGỰC, ĐÁ CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN, PHÁT CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN HOẶC DO GV CHỌN; HỌC DI CHUYỂN ĐƠN BƯỚC RA SAU CHẾCH PHẢI, CHẾCH TRÁI. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. Đấu tập. - Đá cầu : + Ôn lại những kỹ thuật đã học như di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu qua lại bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân..

(67) + Học kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối được. - HS thực hiện những kỹ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu qua lại bằng mu bàn chân một cách tương được. Thực hiện Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện- Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót.. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi … xuống.

(68) - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. Thực hiện kỹ thuật tâng cầu và chuyền cầu qua lại bằng đùi và mu bàn chân. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, vợt trái - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Đấu tập. 2. Đá cầu: a)Luyện tập những kỹ thuật - Kỹ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Tâng cầu bằng má ngoài bàn chân. - Chuyền cầu qua lại. - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. b) Học kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. KT này thường được sử dụng khi đá tấn công ở gần lưới để đạt được đường cầu cao gần sát mặt lưới sang sân đối phương. 4. Củng cố - Tâng cầu bằng mu bàn chân III. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai…. . xxxxxxxxxxx x x . - GV nhận xét đánh giá, cho điểm. 35p. Chia lớp thành 2 nhóm TL. Nhóm 1: Tập cầu lông Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x Nhóm 2: Tập đá cầu. Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - GV phân tích làm mẫu kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - HS tập mô phỏng động tác. - Tập với cầu. - Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. 5p. - GV sửa sai, đánh giá H/S tËp. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng.

(69) x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi x x x x x x () học 3. Bài tập về nhà. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 02/4/2015 Tiết 60 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - ĐÁ CẦU: ÔN ĐÁ CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN, PHÁT CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN HOẶC DO GV CHỌN I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. Đấu tập. - Đá cầu : Ôn Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ.

(70) thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối được. - Đá cầu: + Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân một cách tương đối được. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện - Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung..

(71) - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. Thực hiện kỹ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải. - Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái. - Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. - Đấu tập. 2. Đá cầu Luyện tập những kỹ thuật - Chuyền cầu qua lại có sử dụng linh hoạt các kỹ thuật đã học. - Tập phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 4. Củng cố - Phát cầu cao chân nghiêng mình III. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… 2. Nhận xét giờ học. - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học 3. Bài tập về nhà. - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!”. 35p. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi …  xxxxxxxxxxx xuống x x  - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Chia lớp thành 2 nhóm TL. Nhóm 1: Tập cầu lông Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x. Nhóm 2: Tập đá cầu. Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. 5p - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x x x x x () - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn.

(72) V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 9/4/2015 Tiết 61 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV - ĐÁ CẦU: ÔN ĐÁ CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN; PHÁT CẦU CAO CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN.DI CHUYỂN ĐƠN BƯỚC RA SAU ( CHẾCH PHẢI, CHẾCH TRÁI ) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay. Đấu tập. - Đá cầu : + Ôn Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2. Kỹ năng: - TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối được..

(73) - Đá cầu: + Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân một cách tương đối được. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân thể dục trường 2. Phương tiện - Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B. Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx x. x .

(74) - Đánh cầu thấp tay, cao tay ( trái, phải ). 32p. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. TTTC (Cầu lông ): Luyện tập các kỹ thuật. - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. - Đấu tập. 2. Đá cầu a) Luyện tập những kỹ thuật - Kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân Chú ý: - TTCB: Bàn chân trụ hợp với biên ngang một góc khoảng 35 - 450. TTCB. Thực hiện. ĐT c. Luật đá cầu. - Lỗi phát cầu - Phát cầu lại. 4. Củng cố - Phát cầu cao chân nghiêng 5p mình III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. 2. Nhận xét giờ học. 3. Bài tập về nhà. Ôn lại những kỹ thuật cầu lông, đá cầu đã học. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô: “Khỏe!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. -GV nhận xét đánh giá, cho điểm Chia lớp thành 2 nhóm TL. Nhóm 1: Tập cầu lông Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m  x x x x x x x Nhóm 2: Tập đá cầu. Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - GV phân tích và làm mẫu động tác phát cầu - Cho HS tập mô phỏng động tác. - 2 HS một cầu tập phát cầu qua lại. - Sau 12 - 15’ thì 2 nhóm đổi vị trí tập luyện. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. - Cả lớp ngồi xuống, giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình giới thiệu luật phát cầu. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx .

(75) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 9/4/2015 Tiết 62 TTTC: KIỂM TRA ( KTTX) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - HS nắm chắc kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay . - HS nắm được các động tác kĩ thuật đã học 2. Kĩ năng - Học sinh thực hiện chính xác các kĩ thuật - Học sinh thực hiện chính xác phát cầu thấp tay mặt vợt trái 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực . - Kiểm tra nghiêm túc II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm:.

(76) - Sân thể dục trường 2. Phương tiện - 2 học sinh một bộ vợt - Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU.. Thời gian 5p. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.. Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ Không kiểm tra II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra - Kỹ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với các kỹ thuật di chuyển đã. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx .   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. Đội hình kiểm tra. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 35p - Gv quan sát đánh giá cho.

(77) học. - Thực hiện đánh cầu qua lại 10 quả. 2. Yêu cầu kỹ thuật. - Loại A: HS thực hiện đúng cả kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đánh cầu thấp tay. - Loại B: Kỹ thuật đánh cầu thấp tay tốt nhưng di chuyển chưa hợp lý. - Loại C: Kỹ thuật di chuyển tạm được nhưng kỹ thuật đánh cầu có sai sót. - Loại D Còn sai sót trong các bước di chuyển hoặc ở cả kỹ thuật đánh cầu thấp tay. - Loại E : Sai sót nhiều cả trong di chuyển và kỹ thuật đánh cầu thấp tay. Loại: A, B, C: Đạt Loại: D, E: Chư đạt 3. Bảng điểm. Số quả A B C D E 9 - 10 10 9 8 7 6 7-8 9 8 7 6 5 5-6 8 7 6 5 4 3-4 7 6 5 4 3 1 -2 6 5 4 3 2 4. Củng cố - Nhấn mạnh lại các kĩ thuật cầu lông III. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai… 2. Nhận xét giờ học. - Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học 3. Bài tập về nhà.. điểm.  x. x. - Hai HS cùng vào sân kiểm tra - 2 HS lên thực hiện. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn. 5p - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x x x x x () - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn.

(78) - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao. - Tập đánh cầu qua lại. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khoẻ!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 16/4/2014 Tiết 63, 64 CHỦ ĐỀ: ĐÁ CẦU: CHIẾN THUẬT ĐÁ CẦU - ĐẤU TẬP ĐÁ CẦU: HỌC MỘT SỐ CHIẾN THUẬT ĐÁ CẦU, MỘT SỐ BÀI TẬP PHỐI HỢP; ĐẤU TẬP I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Ôn Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình. 2. Kỹ năng: - Chuyền cầu qua lại bằng các kỹ thuật đã học. Thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân một cách tương đối được.Thực hiện kỹ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân và phát cầu cao chân nghiêng mình một cách tương đối. 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải.

(79) - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện - Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số 9A 9B Nội dung. Thời gian 8p. I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. 3. Kiểm tra bài cũ 32p ( không kiểm tra ) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Luyện tập những kỹ thuật - Chuyền cầu qua lại có sử dụng linh hoạt các kỹ thuật đã học. - Tập phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân nghiêng mình.. Học sinh vắng. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. Đội hình đấu tập x. x x. x.

(80)  2. Đấu tập. - Giáo viên hướng dẫn HS tập làm - 2 HS lên thực hiện trọng tài và chia đội thi đấu. - GV nhận xét, sửa sai, 3. Củng cố 5p làm mẫu. - Di chuyển đơn bước ra sau Đội hình hồi tĩnh. III. PHẦN KẾT THÚC. x x x x x x x 1. Hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học.   3. Bài tập về nhà. Đội hình xuống lớp. Ôn lại những kỹ thuật đá cầu đã học. xxxxxxxxxxx 4. Xuống lớp. xxxxxxxxxxx - GV hô: “Lớp giải tán!”  xxxxxxxxxxx - HS hô: “Khỏe!”  V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 16/4/2015 Tiết 64 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp. Sĩ số. Thời gian 8p. Học sinh vắng. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung..

(81) - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 32p 3. Kiểm tra bài cũ - Phát cầu cao chân nghiêng mình II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Luyện tập những kỹ thuật - Chuyền cầu qua lại có sử dụng linh hoạt các kỹ thuật đã học. - Tập phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân nghiêng mình. 2. Đấu tập. - Giáo viên hướng dẫn HS tập làm 5p trọng tài và chia đội thi đấu. 3. Củng cố - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - GV cho lớp KĐCM. Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx Cả lớp ngồi xxxxxxxxxxx xuống xxxxxxxxxxx x. x . - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình tập đá cầu x x x x x x x 8 - 10m  x x x x x x x - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. Đội hình đấu tập x. x x. x.  - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx . III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. 2. Nhận xét giờ học. 3. Bài tập về nhà. Ôn lại những kỹ thuật đá cầu đã học. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô: “Khỏe!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

(82) Ngày soạn: 30/4/2015 Tiết 65 - ĐÁ CẦU: KIỂM TRA (KTTX) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - HS nắm được kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đá cầu đã học. 2. Kĩ năng - HS thực hiện được tương đối kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đá cầu đã học. 3. Thái độ - HS nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân thể dục trường 2. Phương tiện- Cột, lưới, sân cầu. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng.

(83) 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy hất gót 3. Kiểm tra bài cũ ( Không kiểm tra ) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra - Kỹ thuật chuyền cầu qua lại có sử dụng kỹ thuật đá cầu đã học. - Thực hiện đá cầu qua lại 10 quả. 2. Yêu cầu kỹ thuật. - Loại A: HS thực hiện đúng cả kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đá cầu - Loại B: Kỹ thuật đá cầu tốt nhưng di chuyển chưa hợp lý. - Loại C: Kỹ thuật di chuyển tạm được nhưng kỹ thuật đá cầu có sai sót. - Loại D Còn sai sót trong các bước di chuyển hoặc ở cả kỹ thuật đá cầu. - Loại E : Sai sót nhiều cả trong di chuyển và kỹ thuật đá cầu.. 3. Bảng điểm.. Thời gian 8p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung.. 35 p Đội hình kiểm tra. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  x. x. - Hai HS cùng vào sân kiểm tra.

(84) Số quả A B C D E 9 - 10 10 9 8 7 6 Đ 7-8 9 8 7 6 5 Đ 5-6 8 7 6 5 4 Đ - Hs chú ý lắng nghe Dưới 4 7 6 5 4 3 CĐ 3. Củng cố - HS thùc hiÖn th¶ láng - Gv nhấn mạnh lại kĩ thuật di chuyển theo híng dÉn cña gi¸o viªn. và đá cầu III. PHẦN KẾT THÚC. §éi h×nh th¶ láng 5p x x x x x x 1. Hồi tĩnh. x x x x x x - Thực hiện các động tác vươn thở x x x x x x () - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 3. Bài tập về nhà. Ôn lại những kỹ thuật đá cầu đã học. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………......................................................................................................... Ngày soạn: 6/5/2015 Tiết 66 CHẠY BỀN: KIỂM TRA (KTĐK) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức HS đạt tiêu chuẩn RLTT về chạy bền. 2. Kĩ năng - HS thực hiện được tương đối kỹ thuật. 3. Thái độ - HS nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN. 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC..

(85) Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tiết. Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Thời gian 5p. Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. 3. Kiểm tra bài cũ ( không kiểm tra ) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra - Nam: 400m. - Nữ : 200m 2. Bảng điểm. Điểm Đánh giá Từ 5 – 10 điểm Đạt ( Đ ) Từ 0 – Dưới 5 Chưa đạt( CĐ ) điểm. 35p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ.. - Đội hình kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Đội hình chạy bền xxxxx Sân trường. Theo tiêu chuẩn RLTT Chạy đạt thành tích mức “Giỏi”. Điểm 9 - 10.

(86) Chạy đạt thành tích mức “Khá” Chạy hết cự ly quy định nhưng thời gian không đạt. Chạy hết cự ly quy định.. 7-8 5-6 3-4. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn.. 3. Củng cố §éi h×nh th¶ láng - Gv nhấn mạnh lai kĩ thuật chạy bền x x x x x x 5p III. PHẦN KẾT THÚC. x x x x x x 1. Hồi tĩnh. x x x x x x () - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 2. Nhận xét giờ học. 3. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 7/5/2015 Tiết 67 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II: NHẢY CAO KIỂU "BƯỚC QUA" KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Một số bài tập phát triển thể lực. - Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ 2. Kỹ năng: - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được. - Thực hiện chính xác kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” 3. Thái độ - HS nghiêm túc trong quá trình ôn tập. II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN. 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện:.

(87) GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Một số động tác bổ trợ thể lực. - Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ. 2. Nhảy cao: Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích. 3. Củng cố - Gv làm mẫu thị phạm phân tích lại kỹ thuật nhảy cao.. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. 35p. Đội hình tập thể lực. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 25 - 30m. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. Đội hình TL nhảy cao..  GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.

(88) - HS thùc hiÖn th¶ láng III. PHẦN KẾT THÚC. 5p theo híng dÉn cña gi¸o 1. Hồi tĩnh. viªn. - Thực hiện các động tác vươn thở. §éi h×nh th¶ láng - Thả lỏng các khớp. x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học. x x x x x x 3. Bài tập về nhà. () Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày. - Häc sinh tËp chung 4. Xuống lớp. nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 7/5/2015 Tiết 68 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II: NHẢY CAO KIỂU "BƯỚC QUA" KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - HS nắm chắc kĩ thuật nhảy xa “ kiểu bước qua” 2. Kĩ năng - HS thực hiện chính xác kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” 3. Thái độ - Hs nghiêm túc trong kiểm tra II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 2. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC..

(89) Thứ. Ngày giảng. Lớp 9A 9B. Tiết. Sĩ số. Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy hất gót. 3. Kiểm tra bài cũ - Không kiểm tra II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua” - Mức xà tối thiểu: + Nam: 0.95m + Nữ : 0.80m 2. Bảng điểm. Thành tích (m) Yêu cầu kỹ thuật Điểm Nam Nữ Thực hiện đúng kỹ 1.25 1.15 Đ thuật nhảy cao kiểu Đ 1.20 1.10 “Bước qua” Thực hiện đúng KT 1.15 1.05 Đ giai đoạn chạy đà và Đ 1.10 1.00 trên không.. Học sinh vắng. Thời gian 5p. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. Đội hình kiểm tra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 35p.  - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt có từ 8 - 10 HS. - HS có thể đăng ký mức nhảy tùy vào khả năng của mình..

(90) Thực hiện đúng KT giai đoạn chạy đà và trên không nhưng KT có nhiều sai sót. KT có nhiều sai sót. 1.05 0.95. Đ Đ. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.. 1.00 0.90 <0.9 <0.8 5 0. 3. Củng cố - Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. CĐ. 5p. - HS thùc hiÖn th¶ láng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x x x x x () - Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. 3.Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 13/5/2015 Tiết 69 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II: NHẢY CAO KIỂU "BƯỚC QUA" KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy biến tốc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được. - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 500m; Nữ : 300m . 3. Thái độ - Hs chú ý, tích cực luyện tập II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN. 1. Địa điểm: - Sân thể dục trường 2. Phương tiện: - GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng.

(91) 9A 9B Nội dung. Thời gian 8p. I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp- Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ( Không kiểm tra ) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Một số động tác bổ trợ thể lực. 32p - Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ. - Chạy tăng tốc độ cự ly 30m - Chạy tăng tốc độ với cự ly 50m. 2.Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ. - Chạy đạp sau. - Kĩ thuật XP thấp – chạy lao - chạy giữa quãng( 50m). + Giai đoạn chạy lao. Độ dài và tần số bước chạy tăng dần. + Giai đoạn chạy giữa quãng: Duy trì 5p tần số và độ dài bước chạy. Chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. + Giai đoạn về đích: Khi về đến đích cần duy trì và phát huy tốc độ cao nhất, sau đó dùng vai hoặc ngực đánh đích.. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. Đội hình tập thể lực. xxxxxxx xxxxxxx 25 - 30m xxxxxxx xxxxxxx - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. GV cho HS ôn các động tác bổ trợ. GV chú ý động tác xuất phát thấp . ĐH TL di chuyển * * * * * * * * * * * * XP GV yêu cầu học sinh duy trì tần số và độ dài bước chạy trong giai đoạn chạy giữa quãng. GV yêu cầu HS không nên dừng lại đột ngột khi qua vạch đích..

(92) Sau khi qua đích, chạy giảm dần tốc độ 1 –2 em bất kì thực hiện 1 trong khoảng thời gian 5- 15m rồi mới trong các kĩ thuật chạy ngắn dừng lại. vừa học. 3. Củng cố - Chạy trên sân tập lớp học theo nhóm 3 –5 em /nhóm. - Gv nhấn mạnh lại nội dung kiến thức GV theo dõi điều chỉnh bài học động tác sai. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh. Đội hình hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. x x x x x x x - Thả lỏng các khớp. x x x x x x x x x x x x x x 2. Nhận xét giờ học.   3. Bài tập về nhà. Đội hình xuống lớp. Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày. xxxxxxxxxxx 4. Xuống lớp. xxxxxxxxxxx - GV hô: “Lớp giải tán!”  xxxxxxxxxxx - HS hô : “Khỏe!”  V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 14/5/2015 Tiết 70 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II: NHẢY CAO KIỂU "BƯỚC QUA" KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức HS đạt tiêu chuẩn RLTT về nhảy xa 2. Kĩ năng - Học sinh thực hiện chính xác kĩ thuật động tác nhảy xa kiểu ngồi 3. Thái độ - Học sinh có thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội qui an toàn. II. PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN. 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập.

(93) IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. Thứ. Ngày giảng. Lớp. Tổ chức Tiết Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Tiến trình giảng dạy Thời gian. Nội dung I. PHẦN MỞ ĐẦU.. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x. 8p. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học x x. sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân.. x x x x x x x x x x x x. x.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ. 32p. 3. Kiểm tra bài cũ ( Không kiểm tra ) II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra “Nhảy xa kiểu ngồi” 2. Bảng điểm. Yêu cầu kỹ thuật Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi”. - Đội hình kiểm tra.. Điểm 9 - 10 5p. x x. .

(94) Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức “Khá” Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt” Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác.. 7-8. x Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Mỗi HS nhảy 2 lần.. 5-6 3-4. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x. x III. PHẦN KẾT THÚC. x x x x x x x 1. Hồi tĩnh. x x x x x x - Thực hiện các động tác vươn thở. x - Thả lỏng các khớp.   2. Nhận xét giờ học. Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx 3. Xuống lớp. xxxxxxxxxxx - GV hô: “Lớp giải tán!”  xxxxxxxxxxx - HS hô : “Khỏe!”  V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Ngày soạn:22/4/2011 Tiết 67 Ôn tập kiểm tra học kì II. Nhảy cao kiểu “ Bước qua” Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - HS nắm chắc kĩ thuật nhảy xa “ kiểu bước qua” 2. Kĩ năng - HS thực hiện chính xác kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” 3. Thái độ - Hs chú ý II. Phương pháp - Phương pháp phân tích, giảng giải - Phương pháp thị phạm - Phương pháp chia nhóm luyện tập III. Địa điểm, phương tiện:.

(95) 4. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập; HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông IV. Tiến trình dạy học. tổ chức Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số. Học sinh vắng. 9A 9B Tiến trình giảng dạy Nội dung I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân.. Định lượng 5p. 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N. 3. Kiểm tra bài cũ. 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30”. - Không kiểm tra. 35p. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua” - Mức xà tối thiểu: + Nam: 0.95m. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn.. Đội hình kiểm tra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx.

(96) + Nữ : 0.80m  - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt có từ 8 - 10 HS. - HS có thể đăng ký mức nhảy tùy vào khả năng của mình.. 2. Bảng điểm. Yêu cầu kỹ thuật. Thành tích (m) Nam Nữ 1.25 1.15. Điểm. Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao 1.20 1.10 kiểu “Bước qua” Thực hiện đúng 1.15 1.05 KT giai đoạn chạy 1.10 1.00 đà và trên không. Thực hiện đúng 1.05 0.95 KT giai đoạn chạy đà và trên không 1.00 0.90 nhưng KT có nhiều sai sót. KT có nhiều sai <0.80 <0.95 sót 3. Củng cố - Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua III. Phần kết thúc.. 10 9 8 7 6 5 4. 5p. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. 3.Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!”. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx . V. Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. Ngày soạn:28/4/2011 Tiết 68.

(97) Ôn tập kiểm tra học kì II. Nhảy cao kiểu “ Bước qua” Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy biến tốc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được. - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 500m; Nữ : 300m . B. Địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập C. Phương pháp - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập IV. Tiến trình dạy học. tổ chức Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B Tiến trình giảng dạy. Nội dung I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn.. Định lượng 8’ - 10’. 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   - Trực ban cho lớp khởi động chung..

(98) - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 1. Một số động tác bổ trợ thể lực. - Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ. - Chạy tăng tốc độ cự ly 30m - Chạy tăng tốc độ với cự ly 50m. 2. Chạy bền. Chạy biến tốc 50N x 50C - Nam : 500m - Nữ : 300m 3. Củng cố - Gv nhấn mạnh lại nội dung kiến thức của bài III. Phần kết thúc.. 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 2l 2l 2l 2l 3l. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. Đội hình tập thể lực. xxxxxxx xxxxxxx 25 30m xxxxxxx xxxxxxx - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. Đội hình chạy bền xxxxx Sân trường. 4’ - 5’. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  . 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx 2. Nhận xét giờ học. xxxxxxxxxxx 3. Bài tập về nhà.  xxxxxxxxxxx  Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” V. Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. Ngày soạn:28/4/2011 Tiết 70 Ôn tập kiểm tra học kì II. Nhảy cao kiểu “ Bước qua” Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.

(99) A. Mục tiêu. 1. Kiến thức HS đạt tiêu chuẩn RLTT về nhảy xa 2. Kĩ năng - Học sinh thực hiện chính xác kĩ thuật động tác nhảy xa kiểu ngồi 3. Thái độ - Học sinh có thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội qui an toàn. II. Địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân thể dục trường 2. Phương tiện: GV: Còi, trang phục thể thao đi giày tập III. Phương pháp - Phương pháp trực quan, làm mẫu, thị phạm. - Phương pháp chia nhóm luyện tập IV. Tiến trình dạy học. tổ chức Thứ Ngày giảng Lớp Tiết Sĩ số Học sinh vắng 9A 9B Tiến trình giảng dạy Nội dung I. Phần mở đầu.. Định lượng 8’ - 10’. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi.. 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30”. Phương pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.   - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn..

(100) - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân.. 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30”. 3. Kiểm tra bài cũ. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ.. ( Không kiểm tra ) II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra “Nhảy xa kiểu ngồi” 2. Bảng điểm. Yêu cầu kỹ thuật Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi” Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức “Khá” Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt” Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác. III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. 5. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!”. - Đội hình kiểm tra. 28’ - 30’ Điểm. . 9 - 10. x x x Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Mỗi HS nhảy 2 lần.. 7-8 5-6 3-4. 4’ - 5’. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . . Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx . V. Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………….

(101)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×