Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

T7 tiet 14 Hinh chu nhat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.59 KB, 2 trang )

(1)Tuần: 7 Tiết: 14. Ngày soạn: 07 / 10 / 2015 Ngày dạy: 10 /1 0 / 2015. §9. HÌNH CHỮ NHẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết để giải các bài tập, chứng minh đơn giản . 3. Thái độ: - Vận dụng các tính chất của hình chữ nhật trong các bài toán thực tế, nhanh nhẹn, suy luận hợp lý. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, êke, compa. - HS: Thước thẳng, êke, compa, đọc trước bài. III. Phương Pháp: - Đặt và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá thể và thảo luận nhóm. IV. Tiến trình: 1. Ổn định lớp: (1’) 8A1………………………………………………………………… 8A2………………………………………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: - Xen vào lúc làm bài tập. 3. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: (10’) - GV: Vẽ hình chữ nhật - HS: Chú ý theo dõi và vẽ ABCD trên bảng với kí hiệu 4 hình vào vở. góc vuông. - GV: Tứ giác ABCD có đặc µ µ µ µ 0 - HS: A B C D 90 điểm gì đặc biệt? - GV: Tứ giác ABCD như vậy được gọi là hình c.nhật - HS: Chú ý theo dõi ABCD. - GV: Thế nào là hình - HS: Trả lời. ch.nhật? - GV: Giới thiệu định nghĩa hình chữ nhật và chốt lại. - GV: Cho HS thảo luận theo nhóm chứng minh hình chữ - HS: Thảo luận nhật cũng là hình bình hành, hình thang cân.. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. GHI BẢNG 1. Định nghĩa:. Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.. GHI BẢNG.

(2) Hoạt động 2: (7’) - GV: Hình chữ nhật cũng là hình bình hành, cũng là hình thang cân. Vậy Hình chữ nhật có các tính chất của hình bình hành, hình thang cân hay không? Hoạt động 3: (10’) - GV: Lần lượt hướng dẫn HS chứng minh các tính chất: - GV: Tứ giác có 3 góc vuông thì góc còn lại bằng bao nhiêu? - GV: Tứ giác đó là hình gì? - GV: Các tính chất còn lại, hs về nhà cm. - GV: Với chiếc compa, hãy kiểm tra xem tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không? Hoạt động 3: (10’) - GV: ABCD là hình gì?. - GV: So sánh AM và BD - GV: Giới thiệu tính chất. ABCD là hình gì?. - GV: ABC là tam giác gì? - GV: Giới thiệu tính chất.. 2. Tính chất: Hình chữ nhật có tất cả các tính chất - HS: Có đầy đủ các tính của hình bình hành, của hình thang cân. chất của hình bình hành và Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm hình thang cân. mỗi đường.. - HS: 900. 3. Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có 3 góc vuông - Hình thang cân có 1 góc vuông - Hình bình hành có 1 góc vuông - Hình b.hành có 2 đường chéo bằng nhau.. - HS: Hình chữ nhật. - HS: Suy nghĩ và trả lời 4. Áp dụng vào tam giác: ?3: - HS: ABCD là hình ch.nhật vì nó là hình bình hành có một góc vuông. 1 AM = 2 BD. ?4:. - HS: ABCD là hình chữ nhật vì nó là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. - HS: ABC vuông tại B. Tính chất:(sgk). 4. Củng Cố: (5’) Cho HS làm bài tập 60. 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: (2’) - Về nhà học bài theo vở ghi và SGK. - Làm các bài tập ở phần luyện tập. 6. Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×