Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

lop 7 tuan 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.32 KB, 3 trang )

(1)Tuần : 8 Tiết : 8. NS : 09-10-2015 ND :12-10-2015. Bài 8: VẼ THEO MẪU LỌ HOA VÀ QUẢ (T1-Vẽ hình) I/ Mục tiêu bài học:  KT: HS biết cách vẽ lọ hoa và quả (dạng hình cầu)  KN: Vẽ được hình gần giống mẫu.Nhận ra vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, qua nét vẽ hình  TĐ: HS thích quan sát và phân tích được vẻ đẹp của các đồ vật trong cuôc sống. II/ Chuẩn bị: 1/ Đồ dùng dạy- học:  GV : - Mẫu vẽ - Một số tranh tĩnh vật bằng chì - Bài vẽ của HS - Hình minh hoạ các bước vẽ ở ĐDDH  HS: - Dụng cụ vẽ 2/ Phương pháp dạy- học: - Vấn đáp, trực quan, luyện tập, nhóm III/ Tiến trình dạy – học: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số Lớp 7a1:………. Lớp 7a2:……….. Lớp 7a3:………… Lớp 7a4:…………….. Lớp 7a5:………. 2/ Bài cũ: Nhận xét một số bài cũ của HS 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Tiến trình dạy – học:.

(2) Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét - GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật bằng chì, phân I/Quan sát, nhận xét tích cho HS vẻ đẹp của bố cục. Sau đó bày mẫu ở các vị trí khác nhau, đặt câu hỏi: 1) Các bố cục nào trên đây đã hợp lí và chưa hợp lí ? Tại sao ? - GV cho HS đặt mẫu theo nhóm: các thành viên nhóm điều chỉnh để có bố cục hợp lí và đẹp 2) Quan sát mẫu ta thấy lọ và quả có cấu trúc ntn? 3) So sánh chiều cao, chiều ngang của quả so với lọ? 4) Mẫu nằm trong khung hình chung gì? - HS nhận xét mẫu ở góc nhìn của mình. GV bổ sung và chốt lại. - Bố cục của mẫu - Đặc điểm của mẫu. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ. 4/ Củng cố: - GV chọn 4 bài treo trên bảng để HS nhận xét về bố cục, hình vẽ. - HS nhận xét bài vẽ theo cảm nhận riêng - GV bổ sung và đánh giá kết quả bài vẽ. ĐDTBDH - Giới thiệu một số tranh tĩnh vật. - Đặt 4 mẫu có bố cục khác nhau.

(3) 5/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Hoàn thành bài vẽ hình, sưu tầm tranh tĩnh vật và đem màu vẽ đầy đủ cho tiết học sau 6/ Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×