Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Linh vuc giao duc phat trien nhan thuc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.43 KB, 2 trang )

(1)“ mùa hè đến” và kết hợp với bài“ vườn trường mùa thu” Nghe hát: “mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” Trò chơi âm nhạc: tiếng hát của ai ? ? I/ Yêu cầu : 1/Kiến thức. - Trẻ biểu diễn tốt bài hát “mùa hè đến” “ vườn trường mùa thu” - Trẻ được nghe hát bài “ mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” và biết được giai điệu bài hát, trẻ biết đến những ngày tháng hào hùng của dân tộc việt Nam, kết hợp giảng cho trẻ biết và hiểu ngày giải phóng huyện phước an và tiép đó là ngày 14/3, thành phố Buôn ma Thuột, vào tháng 4 Và 30 /4.miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. 2/Kỹ năng: - Hát rõ lời, thể hiện được âm điệu, nhịp điệu bài hát. - Thể hiện tình cảm khi hát, biết hòa giọng cùng nhau khi hát. - Trẻ chơi đúng cách , đúng luật chơi của trò chơi. 3/Giáo dục - Giáo dục trẻ biết bảo vệ và giữ gìn sức khoẻ tốt vào các mùa. II/ Chuẩn bị : - Bài; mùa hè đến,vườn trường mùa thu - Cô thuộc lời bài hát :mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh và hát dúng - Trẻ đã được làm quen với bài hát trước đó - Xaéc xoâ - mũ chụp mặt: 2 cái III. Nội dung tích hợp - Tích hợp : MTXQ, văn học. IV/ Cách tiến hành :. DK-Hoạt động của cô * Hoạt động 1 - Cho treû haùt baøi “ mùa hè đến” - Đàm thoại với trẻ về bài hát + Các con vừa hát bài hát gì ? - trò chuyện về chủ đề nhánh * Hoạt động 2 + Biểu diễn:hát bà imùa hè đến -Cho cả lớp hát (2 lần ). DK-Hoạt động của trẻ - Treû haùt - Đàm thoại cùng cô. - treû biểu diễn.

(2) -Mời tổ hát. -Mời nhóm hát -Mời cá nhân hát. -Cho lớp hát lại. b)Vận động theo nhạc : - Cơ vừa hát vừa vận động theo nhịp bài hát (2 lần ) - Mời cả lớp thực hiện cùng cô ( 2 lần ) - Tổ thực hiện - Mời nhĩm thực hiện ( 3 lần) - Mời cá nhân thực hiện ( 2 – 3 trẻ) - Cô theo dõi sửa sai. - Cô vừa dạy các con bài hát gì ? - Cho trẻ vừa hát vừa vận động lại toàn bộ bài hát + Biểu diễn:hát bài “vườn trường mùa thu” -Cho cả lớp hát (2 lần ) -Mời tổ hát. -Mời nhóm hát -Mời cá nhân hát. -Cho lớp hát lại. b)Vận động theo nhạc : - Cơ vừa hát vừa vận động theo nhịp bài hát (2 lần ) - Mời cả lớp thực hiện cùng cô ( 2 lần ) - Tổ thực hiện - Mời nhĩm thực hiện ( 3 lần) - Mời cá nhân thực hiện ( 2 – 3 trẻ) *Nghe hát : - cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài: “ mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” - giảng nội dung bài hát, hướng vào ngày miền nam giải phóng 30/04, ngày 14/3 giải phóng phước an, …. d)Trò chơi âm nhạc: - Tổ chức trò chơi : tiếng hát của ai? -Coâ phoå biến luaät chơi , cách chơi. - Tiến hành cho trẻ chơi. - Lớp chơi , cô nhắc nhở , tuyên dương.. - Cả lớp hát - Tổ hát. - Nhoùm haùt - Cá nhân trẻ hát. - Lớp hát. - Trẻ chú ý. - Lớp thực hiện. - Tổ thực hiện - nhĩm thực hiện - Cá nhân thực hiện.. - Treû chôi.

(3)

×