Tải bản đầy đủ (.docx) (26 trang)

GA tong hop tuan 17 VNEN lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (504.86 KB, 26 trang )

(1)TUẦN 17 Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2015 Tiết 2 MÔN: Đạo đức HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (T2 ) I. Mục tiêu: Học xong bài này HS biết : - Cách thức học tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. -Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày. -Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh. *Rèn cho HS kĩ năng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong công việc chung. *HS biết hợp tác với những người xung quanh trong các hoạt động giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động khởi động Hội đồng tự quản điều hành lớp khởi động. - Mời GV vào tiết học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Làm bài tập Bài tập 3 SGK Việc 1: Đọc thầm BT3 Việc 2: Chọn việc làm đùng Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, các bạn khác lắng nghe, bổ sung. Việc 2: Thống nhất, báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT mời 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét Việc 2: Mời cô giáo chia sẻ Bài tập 4 SGK Việc 1: Đọc BT4 Việc 2: Xử lí các tình huống. Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, các bạn khác lắng nghe, bổ sung..

(2) Việc 2: Thống nhất, báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT mời nhóm trưởng báo cáo, các nhóm khác nhận xét Việc 2: Mời cô giáo chia sẻ Bài tập 5 SGK Việc 1: Đọc BT5 Việc 2: Liệt kê những việc em có thể hợp tác với người khác. Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, các bạn khác lắng nghe, bổ sung. Việc 2: Thống nhất, báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT mời nhóm trưởng báo cáo, các nhóm khác nhận xét Việc 2: Mời cô giáo chia sẻ 2. Lên hệ, giáo dục Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn nêu cảm nhận cuối tiết học. -Vì sao nên hợp tác với những người xung quang? - Mời vài bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: HĐTQ yêu cầu cá nhân viết vào vở: -Những điều bạn học được qua bài học. Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức chỉ định các bạn xem vở của bạn để biết kết quả suy nghĩ của bạn C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Hãy hợp tác vời mọi người xung quanh . ********************** Tiết 3 Tiếng Việt: Bài 17A: Người dời núi mở đường (T 1) I. Mục tiêu Đọc – hiểu bài Ngu Công xã Trịnh Tường. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động:. -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học:. -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu (nếu có). * Hình thành kiến thức: 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

(3) Việc 1:Lần lượt quan sát bức tranh suy nghĩ và trả lời câu hỏi.. Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn nêu ý kiến của mình, sau khi quan sát tranh và trả lời. Giáo viên dẫn dắt vào bài “Ngu Công xã Trịnh Tường” 2. Nghe đọc bài. - Nghe 2 bạn đọc bài – Các bạn theo dõi, đọc thầm theo bạn. 3. Đọc từ và lời giải nghĩa. Lần lượt đọc thầm từ ngữ và lời giải nghĩa . Việc 1: Nhóm trưởng hỏi: Trong nhóm mình có bạn nào còn từ không hiểu ở trong bài không? Nếu có, nhóm trưởng đề nghị bạn đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các bạn khác nghe và giải thích cho bạn ( nếu hiểu), nếu không thì nhờ cô giáo giúp đỡ. 4. Cùng luyện đọc. Một bạn đọc - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại. (đọc hai lượt để mỗi bạn được đọc hết cả bài.) Việc 1: Bạn phụ trách đồ dùng tổ chức cho các bạn đọc đoạn nối tiếp trong nhóm và hai bạn đọc cả bài. Việc 2: Thư kí tổ chức cho các bạn bốc thăm thi đọc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. 5. Thảo luận, trả lời câu hỏi. - Từng bạn đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và yêu cầu bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. -Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm. - Giáo viên chia sẻ với HS về bài học.

(4) *************************************** TIẾT 4: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC. TOÁN: I. Mục tiêu: Em giải được bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Trò chơi dẫn vào bài học (3 – 5 phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trò chơi. Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trao đổi: + Trò chơi mang lại cho chúng ta điều gì? *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? 2. Hoạt động thực hành. Làm các bài tập:1,2,3 ,4,5,6 (t84-85) Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: Làm bài tập vào vở. Việc 1: Các em đổi bài, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. *************************** TIẾT 5: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. KHOA HỌC : I. Mục tiêu Sau bài học em biết : -Phân biệt được đặc điểm sinh học(giới tính)và đặc điểm xã hội giới của con người. -Nêu một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đén vệ sinh cá nhân. -Nêu được một số tính chất vật liệu đã học. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động trải nghiệm. - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Tại sao?”.

(5) - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào bài học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó. * Hình thành kiến thức: 1. khoanh vào chữ cái trước ý đúng. Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả 2. Trò chơi Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên. 3. Hoàn thành bảng tổng kết Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên..

(6) 4.Viết công dụng chính xác vào chỗ chấm cho phù hợp Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). ****************************** Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2015 Tiết: 1 Tiếng Việt Bài 17A: Người dời núi mở đường (T 2) I.Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài Người mẹ của 51 đứa con,phân tích được cấu tạo vần . Tìm được những tiếng bắt vần với nhau. II. Hoạt động học: B. Hoạt động thực hành: 1. Nghe - viết Việc 1: Em - Đọc thầm 2 lượt bài trong sách HDH Việc 1: Chia sẻ với bạn về cách trình bày đoạn văn vào vở. Những từ cần viết hoa trong bài. Việc 1: Nhóm trưởng nêu từng câu hỏi, gọi các bạn trả lời. + Những từ nào trong bài được viết hoa? Vì sao? + Khi viết vào vở ta trình bày như thé nào? Việc 2: các bạn khác lắng nghe và bổ sung, đánh giá . Việc 3: Báo cáo kết quả của nhóm với cô giáo. * Viết bài vào vở: - GV đọc bài HS nghe- viết bài vào vở. Việc 1: Nghe và viết bài vào vở Việc 2: Đọc lại bài viết của mình và chữa lỗi chính tả Việc 1:Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nhận xét bài viết và cách trình bày bài của bạn..

(7) Việc 2: Bình chọn bài viết đẹp và sạch sẽ nhất . Việc 3: Nhóm trưởng báo cáo cô giáo kết quả làm việc của nhóm. 2. Bài tập 2 trang 121 sách HDH Việc 1: Em đọc thầm yêu cầu bài tập 2 sách HDH. Việc 2: Suy nghĩ và viết các từ vào phiếu Việc 1: Đọc kết quả trả lời của mình cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 1: Nhóm trưởng cho từng bạn đọc kết quả Việc 2: Các bạn khác lắng nghe và bổ sung ( nếu có) ,tuyên dương những bạn tìm được nhiều từ đúng Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu thư kí tổng hợp kết quả và báo cáo với cô giáo. 3. Bài tập 4 trang 121 sách HDH Việc 1: Em đọc thầm yêu cầu bài tập 4 sách HDH. Việc 2: Suy nghĩ làm bài vào vở. Việc 1: Đọc kết quả trả lời của mình cho bạn nghe Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho bạn.. Việc 1: Nhóm trưởng cho từng bạn đọc kết quả Việc 2: Các bạn khác lắng nghe và bổ sung ( nếu có) ,tuyên dương những bạn có kết quả đúng. Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu thư kí tổng hợp kết quả và báo cáo với cô giáo. - Giáo viên chia sẻ với hoạt động của lớp. *************************** TIẾT 2: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T1). TOÁN: I. Mục tiêu: Em thực hiện được: -Các phép tính với số thập phân. -Giair được bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Trò chơi dẫn vào bài học (3 – 5 phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trò chơi..

(8) Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trao đổi: + Trò chơi mang lại cho chúng ta điều gì? *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? 2. Hoạt động thực hành. Làm các bài tập:1,2,3 ,4 (t87-88) Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: Làm bài tập vào vở. Việc 1: Các em đổi bài, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. -Thực hiện theo hướng dẫn học *************************** Tiết 3 MÔN: LỊCH SỬ TỪ SAU CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI ĐẾN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (tiết 1) I.Mục tiêu. -Trình bày được nội dung Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951. - Nêu được một số dẫn chứng về sự phát triển của sản xuất, văn hóa – giáo dục ở hậu phương sau năm 1950. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Trò chơi khởi động Việc 1: - Hội đồng tự quản điều hành lớp chơi trò chơi. Việc 2: - Mời GV vào tiết học. Việc 3: - Cá nhân ghi tên bài vào vở. *Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp. * Hình thành kiến thức. 1.Tìm hiểu về Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (năm 1951)..

(9) Việc 1: Quan sát (Hình 1 trang 71). Việc 2: Đọc thông tin (trang 72) (2-3) lần Việc 3: Trả lời câu hỏi (Trang 72) Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày câu trả lời, các bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. 2.Khám phá các hoạt động sản xuất và văn hóa – giáo dục ở hậu phương trong những năm sau chiến dịch Biên giới. Việc 1: Quan sát (Hình 2,3 trang 72). Việc 2: Đọc thông tin trong sơ đồ (trang 72) (2-3) lần Việc 3: Trả lời câu hỏi (Trang 73) Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày, các bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. Việc 1: Quan sát (Hình 4 trang 73). Việc 2: Đọc thông tin trong sơ đồ (trang 73) (2-3) lần Việc 3: Trả lời câu hỏi (Trang 73) Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày, các bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. Hỏi thầy (cô) những điều em chưa hiểu B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Làm bài tập Bài tập 2. (Trang 67) Việc 1: Đọc kĩ yêu cầu BT. Việc 2: Làm bài tập vào vở.

(10) Việc 1: Nhóm trưởng mời một vài bạn nêu kq, các bạn khác nghe và bổ sung. Việc 2: Thống nhất kết quả. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. 2. Ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ về giờ học: Việc 1: - Đề nghị các bạn chia sẻ hiểu biết của mình sau tiết học. - Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng VN? - Sau năm 1950, hậu phương của ta mở rộng có ý nghĩa gì cho cách mạng? Việc 2: Mời vài bạn chia sẻ ý kiến. Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm ************************** TIẾT 4: Tiếng Việt Bài 17A: Người dời núi mở đường (T 3) I. Mục tiêu Tổng kết về từ và cấu tạo từ. II. Hoạt động học: *Khởi động:. -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học. +Để đạt được mục tiêu tiết học, các bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu (nếu có). * Hình thành kiến thức: 5. Bài tập 5 trang 121 sách HDH. Việc 1: Đọc thông tin trong sách HDH. Việc 2: HS làm bài vào vở nháp. Việc 1: Hai bạn đối chiếu kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả của mình. Việc 2: Nhóm nhận xét ,bổ sung ý kiến Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo..

(11) 6. Bài tập 6 trang 122 sách HDH. Việc 1: Đọc thông tin trong sách HDH. Việc 2: Suy nghĩ làm bài vàophiếu. Việc 1: Hai bạn đổi đối chiếu kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả của mình. Việc 2: Nhóm nhận xét ,bổ sung ý kiến Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 7. Bài tập 7 trang 122 sách HDH. Việc 1: Đọc thông tin trong sách HDH. Việc 2: Suy nghĩ làm bài vào vở nháp. Việc 1: Hai bạn đổi đối chiếu kết quả Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả của mình. Việc 2: Thư kí ghi vào bảng nhóm. Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 8. Bài tập 8 trang 124 sách HDH. Việc 1: Đọc thông tin trong sách HDH. Việc 2: Suy nghĩ làm bài vào vở . Việc 1: Hai bạn đổi đối chiếu kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả của mình. Việc 2: Nhóm nhận xét. Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm..

(12) C. Hoạt động ứng dụng: - Thực hiện theo yêu cầu trong tài liệu HDH . ********************** Tiết 3 Kĩ thuật THỨC ĂN NUÔI GÀ I.Mục tiêu. HS: -Nêu được tên và biết tác dụng cgủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà. -Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động khởi động Hội đồng tự quản điều hành lớp chơi trò chơi khởi động - Mời GV vào tiết học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó. * Hình thành kiến thức. 1. Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. Việc 1: Đọc nd mục 1 SGK. Việc 2: Trả lời câu hỏi sau: -Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển ? -Nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà ? Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 3: Mời cô giáo chia sẻ. 2. Tìm hểu các loại thức ăn nuôi gà. Việc 1: Qs các hình trong SGK và liên hệ thực tế Việc 2: Trả lời câu hỏi sau: - Kể tên các loại thức ăn nuôi gà ? Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 3: Mời cô giáo chia sẻ. 3. Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. Việc 1: Đọc mục 2 SGK..

(13) Việc 2: Trả lời câu hỏi sau: - Nêu tác dụng và sử dụng thức ăn nuôi gà ? Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 3: Mời cô giáo chia sẻ. Báo cáo cô giáo kết quả/ những điều em đã làm. Thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Tiếng Việt: Bài 17B: Những bài ca lao động (T 1) I. Mục tiêu Đọc – hiểu bài Ca dao về lao động sản xuất. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu * Hình thành kiến thức: 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Việc 1:Lần lượt quan sát bức tranh suy nghĩ và trả lời các câu hỏi.. Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn nêu ý kiến của mình, sau khi quan sát tranh và trả lời. Giáo viên giới thiệu dẫn dắt vào bài “Ca dao về lao động sản xuất” 2. Nghe đọc bài. - Nghe 2 bạn đọc bài – Các bạn theo dõi, đọc thầm theo bạn. 3. Cùng luyện đọc. Một bạn đọc - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại. (đọc hai lượt để mỗi bạn được đọc hết cả bài.).

(14) Việc 1: Bạn phụ trách đồ dùng tổ chức cho các bạn đọc đoạn nối tiếp trong nhóm và hai bạn đọc cả bài. Việc 2: Thư kí tổ chức cho các bạn bốc thăm thi đọc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. 4. Thảo luận, trả lời câu hỏi.. - Từng bạn đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình. - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và yêu cầu bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. -Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 5. Học thuộc lòng. Một bạn đọc - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc và học thuộc lòng bài ca dao. Việc 1 :Nhóm trưởng cho các bạn đọc trong nhóm từng bài ca dao . Việc 2: Nhóm bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. Việc 3: Nhóm báo cáo kết quả làm việc với cô giáo - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc các em đã làm. ************************************ Tiết 2 Tiếng Việt: Bài 17B: Những bài ca lao động (T 2) I. Mục tiêu Kể lại được câu chuyện đã nghe đã đọc. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -HS ghi đầu bài vào vở -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn. * Hình thành kiến thức:.

(15) * Hình thành kiến thức: 1.Bài tập 1 trang 128 sách HDH Việc 1: Đọcyêu cầu và gợi ý (trang 128 sách HDH) Việc 2: Chuẩn bị câu chuyện và chọn một câu chuyện sẻ kể. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn giới thiệu câu chuyện mình kể Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn kể trong nhóm. Việc 3: Nhóm bình chọn bạn kể hay nhất. Việc 4: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm với cô giáo 2. Thi kể chuyện trước lớp. Việc 1 : Giáo viên hướng dẫn (mỗi nhóm cử ra 1 bạn kể hay nhất trong nhóm để kể trước lớp ) Việc 2 : Lớp Nhận xét bạn kể hay nhất , tuyên dương Việc 3 : Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - Giáo viên cho học sinh chia sẻ về tiết học *********************** TIẾT 3: TOÁN: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T2) I. Mục tiêu: Em thực hiện được: -Các phép tính với số thập phân. -Giair được bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Trò chơi dẫn vào bài học (3 – 5 phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trò chơi. Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trao đổi: + Trò chơi mang lại cho chúng ta điều gì? *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? 2. Hoạt động thực hành. Làm các bài tập:5,6,7,8 (t88-89) Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: Làm bài tập vào vở..

(16) Việc 1: Các em đổi bài, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. -Thực hiện theo hướng dẫn học **************************** Tiết 5 THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG: ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I I.Mục tiêu. -Ôn tập củng cố lại các kĩ năng đã học. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động. Hội đồng tự quản điều hành lớp khởi động - Mời GV vào tiết học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp. 1. Ôn lại các kĩ năng đã học trong học kì I Việc 1: Nhắc lại các kĩ năng đã học. Việc 2: Nêu nội dung bài học Việc 1: Chủ động chia sẻ câu trả lời và kế hoạch của mình với các bạn trong nhóm Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn trình bày kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung. Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Em tự đánh giá Việc 1: Cá nhân tự đánh giá kết quả đã đạt được . Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn bên cạnh. Việc 2: Trao đổi đánh giá, góp ý cho nhau..

(17) C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Em cùng bố mẹ đánh giá, nhận xét về hiệu quả của môn học đối với bản thân em. ******************************** Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Tiết 1(Buổi chiều) Tiếng Việt: Bài 17B: Những bài ca lao động (T 3) I. Mục tiêu Điền được thông tin vào đơn xin học. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học. +Để đạt được mục tiêu tiết học, các bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu * Hình thành kiến thức: 3. Điền thông tin còn thiếu vào đơn để hoàn thành đơn xin học theo mẫu Việc 1: Đọc thông tin (trang 129 sách HDH) Việc 2: Nhận phiếu học tập Việc 3: Điền thông tin vào phiếu. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn báo cáo kết quả của mình. Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo cô giáo kết quả làm việc của nhóm 4. Bài tập 5 trang 130 HDH Việc 1: Đọc thông tin (trang 130 sách HDH) Việc 2: Làm bài vào vở. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn báo cáo kết quả của mình. Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo cô giáo kết quả làm việc của nhóm - Giáo viên cho học sinh chia sẻ về tiết học.

(18) C. Hoạt động ứng dụng: - Thực hiện theo yêu cầu trong tài liệu HDH . **************************** Tiết:2 (Buổi chiều) Tiếng Việt: Bài 17C: Ôn tập về câu (T 1) I. Mục tiêu Luyện tập về câu hỏi ,câu kể,câu cảm,câu khiến. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu * Hình thành kiến thức: 1. Thực hiện BT 1 trang 131 sách HDH. Việc 1: Đọc thông tin Việc 2: dựa vào tranh đặt câu: câu hỏi ,câu kể , câu cảm, câu khiến Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn nêu đáp án Việc 2: Các bạn trong nhóm nhận xét Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết và tuyên dương các bạn nêu đúng 2. Bài tập 2 (sách HDH) Việc 1: Đọc thông tin Việc 2: Làm bài vào phiếu. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn nêu kết quả của mình. Việc 2: Các bạn nhận xét ,bổ sung Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 3.Bài tập 3 sách HDH Việc 1: Đọc thông tin Việc 2: Suy nghĩ và làm bài vào vở.

(19) Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả của mình. Việc 2: Các bạn nhận xét ,bổ sung Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.. Giáo viên chia sẻ với HS về nội dung tiết học: ************************** TIẾT 3: TOÁN: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (T1) I. Mục tiêu: Em biết : Sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính cộng,trừ ,nhân ,chia,tính tỉ số phần trăm. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *. Trò chơi dẫn vào bài học (3 – 5 phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trò chơi. Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trao đổi: + Trò chơi mang lại cho chúng ta điều gì? *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? 1. Chơi trò chơi đố bạn. Việc 1: đọc thông tin Việc 1: Hai bạn đố nhau Việc 1: Nhóm trưởng chỉ định từng cặp báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung, Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 2.Thử gõ các bàn phím. Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: Dùng máy tính để gõ theo mẫu trong SHD..

(20) Việc 1: Các em trao đổi bài với nhau, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. 3.Đọc và giải thích cho bạn nghe. Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: trao đổi với nhau. Việc 1: Các em nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). ****************************** Tiết 4 ĐỊA LÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (Tiết 2) I.Mục tiêu. -Nêu được vai trò của ngành thương mại trong đời sống và sản xuất. -Nêu được các điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch. -Xác định được các trung tâm thương mại và du lịch lớn trên bản đồ Hành chínhVN. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động khởi động. - Hội đồng tự quản điều hành lớp chơi trò chơi. - Mời GV vào tiết học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp. * Hình thành kiến thức. 1. Tìm hiểu về hoạt động thương mại Việc 1: Quan sát hình 8 và liên hệ thực tế Việc 2: Trả lời các câu hỏi (trang 159). Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trình bày kết quả. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả. Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ..

(21) Việc 1: Quan sát hình 9 đến 12 Việc 2: Đọc thông tin (T159) Việc 3: Trả lời các câu hỏi (trang 160). Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trình bày kết quả. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả. Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. 2. Tìm hiểu về ngành du lịch Việc 1: Quan sát hình 13 đến 17 (T160 ) Việc 2: Đọc thông tin (T161) Việc 3: Trả lời các câu hỏi (trang 161). Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trình bày kết quả. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả. Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Làm bài tập Bài tập 2. Việc 1: Đọc BT2 Việc 2: Lựa chọn địa điểm du lịch. Việc 3: Suy nghĩ cách giới thiệu về địa điểm đã chọn. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trình bày kết quả. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn giới thiệu về địa điểm du lịch. Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. Bài tập 3. Việc 1: Đọc y/c BT1 Việc 2: Thự hiện y/c BT3.

(22) Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trình bày kết quả. Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo. Việc 1: BHT tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả. Việc 2: BHT mời cô giáo chia sẻ. Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Làm theo SHDH ******************************* Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2015 TIẾT 1: KHOA HỌC : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (T 2) I. Mục tiêu Sau bài học em biết : -Phân biệt được đặc điểm sinh học(giới tính)và đặc điểm xã hội giới của con người. -Nêu một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đén vệ sinh cá nhân. -Nêu được một số tính chất vật liệu đã học. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động trải nghiệm. - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Tại sao?” - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào bài học. Xác định mục tiêu bài Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm . Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó. * Hình thành kiến thức: 1. khoanh vào chữ cái trước ý đúng. Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả 2. Trò chơi.

(23) Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên. 3. Hoàn thành bảng tổng kết. Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên. 4.Viết công dụng chính xác vào chỗ chấm cho phù hợp Việc 1: Em đọc kĩ các thông tin trong tài liệu HDH. Việc 2: trả lời vào nháp cho mỗi câu hỏi sau: Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn và lắng nghe ý kiến của bạn. Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến. Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với giáo viên. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). ************************** TIẾT 2: TOÁN: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (T2) I. Mục tiêu: Em biết : Sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính cộng,trừ ,nhân.

(24) ,chia,tính tỉ số phần trăm. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Trò chơi dẫn vào bài học (3 – 5 phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trò chơi. Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trao đổi: + Trò chơi mang lại cho chúng ta điều gì? *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? 2. Hoạt động thực hành. Làm các bài tập:1,2,3,4,5 (t93-94) Việc 1: Mở sách HDH, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập. Việc 2: Làm bài tập vào vở. Việc 1: Các em đổi bài, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm. Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu). C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Thực hiện theo HDH ***************************** Tiết :3 Tiếng Việt : Bài 17C: Ôn tập về câu (T 2) I. Mục tiêu Pháy hiện và chữa lỗi trong bài văn tả người. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động:. -Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. -Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. -Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học: -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu.

(25) * Hình thành kiến thức: B.Hoạt động thực hành 4. Trả bài văn tả người Việc 1: Đọc thông tin, đoạn văn Việc 2: Suy nghĩ trả lời câu hỏi. -Em và bạn cùng chia sẻ những điều mình vừa trả lời. Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu từng bạn chia sẻ . Việc 2: Trong nhóm nhận xét. Việc 3: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm với cô giáo. 6. Bài tập 6 trang 116 sách HDH -Nghe cô nhận xét về bài văn tả người. - Đọc một số đoạn văn hay trước lớp. 5. Chữa bài văn Việc 1: Đọc lại bài văn của mình Việc 2: Rà soát lỗi và chữa lỗi. Việc 3: Chon viết lại một đoạn văn cho hay hơn.. -Em và bạn cùng chia sẻ kết quả Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu từng bạn chia sẻ . Việc 2: Trong nhóm nhận xét. Việc 3: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm với cô giáo. -GV chia sẻ nội dung tiết học C. Hoạt động ứng dụng: Thực hiện theo yêu cầu trong tài liệu hướng dẫn Tiết: 4 Sinh hoạt lớp I/ Nội dung: Ban học tập điều khiển cuộc họp . - Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 17: +Về học tập.

(26) +Về nề nếp, sinh hoạt - Kế hoạch hoạt động tuần 18 Mời GV chia sẻ với lớp..

(27)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×