Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

cac co cac bac trong truong mn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.22 KB, 34 trang )

(1)KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN. Chủ đề nhánh : CÔ GIÁO VÁ BÉ - Tuần 7 +8 Tuần 7 + 8 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Từ ngày 20-10 đến 30 -10 -2014 Đón trẻ, Trò -Trò chuyện theo từng trẻ: về trường mầm non, nhà trẻ của bé, tên chuyện, Điểm cô giáo và những công việc thường ngày của cô, nơi cô làm danh việc..Trẻ biết cô là người chăm sóc, dạy dỗ bé.. Trẻ biết yêu thương, kính trọng cô và có thể giúp đỡ cô làm một số việc đơn giaûn. - Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp, Thể dục buổi Theå duïc saùng: Cây non sáng - Mục đích yêu cầu: Trẻ tập các động các theo cô + ÑT 1: Tay “Laù reo” (Taäp 4 laàn) - TTCB: đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi. 1- Giô hai tay leân cao, laéc laéc hai baøn tay. 2- Veà TTCB + ĐT 2: Lườn “Cây đung đưa” (Nghiêng mỗi bên 2 lần). TTCB: Nhö ñt 1 1- Nghiêng người qua phải rồi đứng thẳng. 2-Nghiêng người qua trái rồi đứng thẳng. + ĐT 3: Chân “ Cây lớn lên”(Tập 3 lần ) -TTCB: Nhö ñt 1 1-Ngồi xuống hai tay để lên đầu gối, nói:“Cây bé xíu” 2- Đứng dậy, vươn thẳng người, hai tay vung lên nói: “Cây lớn lên” PTTCXH PTNN PTTCXH PTVĐ Hoạt động có PTNT Hát: Lời chủ đích - Ñi theo - Tập tô đồ - Thơ: NB: Coâ vaø ñaëc chào buổi đường hẹp dùng, đồ Cơ và mẹ ñieåm cuûa sáng chơi -Kể - Đi theo trường, lớp, NH: Hoa - Nặn đồ chuyện: hướng trường em nhaø trẻ dùng Đôi bạn - Trẻ biết được thẳng trong lớp nhỏ công việc của cô - Meøo vaø giáo hằng ngày chim seû. ở trường Hoạt động + Quan sát đồ dùng đồ chơi.Quan sát thiên nhiên: mặt trời, mây.. ngoài trời - Xem tranh ảnh trường lớp của bé TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Nu na nu nống - Bóng tròn to -Vận động theo nhạc +Chơi “tự” do - Quan sát đồ dùng đồ chơi Hoạt động góc - Thao tác vai: Nấu ăn, Bác sĩ, - HĐĐV: Xây trường mầm non.

(2) - GHT: Xem tranh, xâu hạt Vệ sinh- ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc……. Hoạt động - Ôn bài cũ, làm quen bài mới chiều Vệ sinh- trả - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ ở nhà trẻ trẻ CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ HỌC SINH. Nội dung phối hợp 1.Về giáo dục: -Rèn thói quen ,nề nếp trong mọi hoạt động 2.Sức khỏe, dinh dưỡng * Phòng bệnh: - Phòng chống bệnh tay chân miệng - Phòng chống bệnh sột xuất huyết -Phòng chống ngộ độc thực phẩm. Hình thức và biện pháp. Kết quả. - Đi học không khóc nhè,chơi ngoan với bạn. Thực thiện tốt các hoạt động theo hướng dẫn của cô -Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh -Không ăn những thực ăn không hợp vệ sinh, quá hạn sử dung.... *Tuyên truyền: -Tới các bậc phụ huynh *Lễ giáo, nền nếp - Biết vâng lời, lễ với mọi người. - Biết chào ba mẹ, cô giáo, khách , người lớn... - Có nề nếp trong học tập, vui chơi - Chơi ngoan với bạn, giúp đỡ bạn BGH ( Tổ chuyên môn) Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY.

(3) Tên HĐ -Đón trẻ. -Thể dục sáng -Điểm danh Hoạt động có chủ đích. Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTVĐ: Đi trong đường hẹp TC: Mèo và chim sẻ I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ đi giữ thăng bằng trong đường hẹp *Kỹ năng:- Rèn kỹ năng đi cho trẻ không chạm vào vạch và bước ra ngoài vạch. - Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ,treû thích chơi trò chơi vận động * Thái độ- Giáo dục trẻ khi tập không xô đẩy, chen lấn bạn. II)Chuẩn bị: - Hai đường cỏ dài 3-4 m - Mô hình lớp học búp bê - 1 mũ mèo và mũ chim sẻ đủ cho trẻ đội - Baêng nhaïc, troáng laéc. * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động cô.  Khởi động: - Cô và trẻ đi chạy hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” theo nhạc 1- 2 vòng chậm- nhanhchậm. Trẻ đứng thành vòng tròn để tập  Trọng động - Cô giới thiệu bài thể dục . + Baøi taäp phaùt trieån chung: Caây non. + Động tác 1: Tay “Lá reo” + Động tác 2: Lườn “Cây đung đưa”. + Động tác 3: Chân “ Cây lớn lên” + Vận động cơ bản: “ Đi trong đường hẹp”. + Cô giới thiệu bài vận động: “Hôm nay cô cùng các con đến tham quan lớp học búp bê nhé, xem các bạn ñang laøm gì ? - Coâ tập cho trẻ xem. - Cô tập lần 2 vừa giải thích “ Để đi đến lớp học búp bê, các con phải đi qua 1 con đường cỏ hẹp,khi đi không được chạm vào cỏ không bước ra ngoài đường cỏ và hoa nhé! Đến lớp các con sẽ chào các bạn búp bê, sau đó các con sẽ đi về con đường bên này về chỗ ngồi của mình nhé! - Cô mời 1-2 trẻ lên tập. - Trẻ thực hiện - Trẻ đứng vòng tròn - Treû chuù yù - Taäp 4 laàn - Taäp 3 laàn - Taäp 3 laàn - Treû chuù yù - Treû quan saùt. - Treû chuù yù.

(4) - Cô cho từng tổ lên thi đua - 1 -2 treû taäp - Cô cho lớp tập. - 2 toå thi ñua - Cô quan sát nhắc nhở trẻ đi không chạm vào vạch - Giáo dục: Các con khi đi trong con đường hẹp phải cẩn - 1 lần thận, không chen lấn xô đẩy bạn té. + TCVÑ: Meøo vaø chim seû - Cô giới thiệu, giải thích trò chơi: “ Caùc con seõ laøm caùc chuù chim seû bay ñi kieám aên. Coâ seõ laøm meøo. Khi nghe meøo keâu “meo meo” thì caùc con phaûi chaïy nhanh veà toå - Treû chuù yù nheù. Baïn naøo chaïy chaäm seõ bò meøo baét ” - Coâ chæ ñònh toå chim seûø cho treû bieát. -Treû quan saùt - Cô cho lớp chơi, đổi trẻ làm mèo. - 2-3 laàn - Coâ nhaän xeùt treû chôi - Trẻ thực hiện  Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi hít thở nhẹ nhàng . - Treû nghæ  Keát thuùc : Treû nghæ. HĐ chuyển tiếp TC: Gió thổi Hoạt động ngồi -Quan sát tranh ảnh sân trường trời - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do Hoạt động góc - Thao tác vai: Nấu ăn - TT * Yêu cầu: Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết chế biến thức ăn: thái rau, đặt nồi lên bếp, nấu chín, múc ra đĩa... * Chuẩn bị: Dao bằng nhưa, rau củ, thịt, cá , nồi, bếp, bát, đĩa, thìa,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết đi chợ mua thực phẩm, rửa sạch sau đó chế biến, thái nhỏ, đặt nồi lên bếp nâu chín, múc ra bát, đĩa mời các bạn cùng dự tiệc. - HĐĐV: Xây trường mầm non - GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình Vệ sinh ăn trưa- - Tập cho trẻ thao tác rửa tay ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động chiều - Mở nhạc cho cháu nghe, ôn luyện kĩ năng Ném vào đích - Xâu hạt, đọc thơ Vệ sinh- Trả trẻ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ ở nhà trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong ngày 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: …………………………………………………………………….................................... Giáo viên lập kế hoạch.

(5) KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tên HĐ NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. Thể dục sáng - Đã soạn kế hoạch tuần Điểm danh -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp Hoạt động có PTTCXH: “Nặn quả bóng” chủ đích I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ biết nắn, bóp, xoay tròn thỏi đất tạo thành quả bóng * Kỹ năng: - Luyện kỹ năng xoay tròn, rèn sự khéo léo của bàn tay. * Thái độ: - Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, không nghịch đất, không cho tay vào miệng II)Chuẩn bị: -Bảng, dất nặn, mẫu của cô - Đồ chơi đủ loại * Tích hợp: Trò chuyện về đồ chơi của trẻ III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: Cô và trẻ hát bài “Quả bóng” trò chuyện về đồ - Trẻ hát chơi của bé. Các con có muốn tặng đồ chơi cho bạn búp bê không? 2.Nội dung: HĐ1: - Hôm nay cô cùng các con nặn đồ chơi cho bạn búp bê nhé Xem mẫu: - Cô có đồ chơi gì đây? - Quả bóng cô nặn bằng gì? - Trẻ trả lời - Cô nặn cho trẻ xem đồ mẫu - Lần 2: phân tích cách nặn Cầm thỏi đất trên tay, bóp đất cho mềm chia đất làm 2, đặt thỏi đất trên bảng dùng lòng bàn tay xoay tròn tạo thành quả bóng, lăn bằng lòng - Trẻ chú ý xem bàn tay, không lăn bằng các ngón tay -HĐ2: Trẻ thực hiện - Cô theo dõi, động viên, sửa sai cho trẻ kịp - Trẻ thực hiện thời HĐ3: - Trẻ tặng bóng cho búp bê - Nhận xét sản phẩm của trẻ - Trẻ tặng sản phẩm cho bạn búp bê, cô hỏi trẻ con nặn được quả bóng màu gì? * Kết thúc: HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp.

(6) Hoạt động ngoài trời Hoạt động góc. Vệ sinh ăn trưa- ngủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều Vệ sinh- Trả trẻ Đánh giá hoạt động trong ngày. - Cho trẻ tham quan nhà bếp, quan sát các cô cấp dưỡng nấu ăn - TCVĐ: Bóng tròn to - Chơi tự do - Thao tác vai: Nấu ăn - TT * Yêu cầu: Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết chế biến thức ăn: thái rau, đặt nồi lên bếp, nấu chín, múc ra đĩa... * Chuẩn bị: Dao bằng nhưa, rau củ, thịt, cá , nồi, bếp, bát, đĩa, thìa,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết đi chợ mua thực phẩm, rửa sạch sau đó chế biến, thái nhỏ, đặt nồi lên bếp nâu chín, múc ra bát, đĩa mời các bạn cùng dự tiệc. - HĐĐV: Xây trường mầm non - GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình Chú ý đưa những nội dung chỉ số đã chọn- Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc - Mở nhạc cho cháu nghe, ôn luyện kĩ năng Ném vào đích - Xâu hạt, đọc thơ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ ở nhà trẻ 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………..................................... Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY.

(7) Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014 Tên HĐ NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC Đón trẻ, - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. Thể dục sáng - Đã soạn kế hoạch tuần Điểm danh -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp Hoạt động có PTNN: “Cô và mẹ” chủ đích I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ hiều nội dung bài thơ, nhớ tên bài thơ, đọc theo cô hết cả bài * Kỹ năng: - Reøn treû phaùt aâm troïn caâu, đọc đúng nhịp bài thơ * Thái độ - Giáo dục trẻ kính trọng, yêu thương cô giáo và giúp cô một số việc đơn giản II)Chuẩn bị: - Tranh thơ - Mô hình, đồ chơi đủ loại * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm, tạo hình. III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Cô và mẹ” đến mô hình Trẻ cùng hát cô hỏi: Các con xem tranh vẽ ai? 2.Nội dung: *HĐ1: - Có bài thơ nói về cô và mẹ rất hay giờ cô cháu mình cùng đọc nhé - Cô đọc diễn cảm bài thơ - Trẻ chú ý nghe + Cô vừa đọc bài thơ gì? -Trẻ trả lời + Bài thơ nói về ai? - 2 – 3 lần HĐ2: - Cô đọc lần 2 trên mô hình - 2 tổ - Cả lớp đọc - Tổ - tốp đọc - 3 tốp - Cá nhân - 3 – 4 trẻ - Buổi sáng bé chào ai? - Chạy đến ôm cổ ai? - Trẻ trả lời - Buổi chiều bé chào ai? - Rồi sà vào lòng ai? - Hai chân trời của bé có ai? * Giáo dục: Trẻ đến lớp chăm ngoan biết vâng lời - Cho trẻ lên kể về cô giáo của trẻ - Để biết ơn cô và mẹ các con hãy tự làm một món quà tặng cho cô và mẹ nhé Mời 1 – 2 trẻ - Trẻ về góc chơi lấy đồ chơi xâu vòng để tặng mẹ và cô giáo * Kết thúc: Cho đọc thơ - Trẻ nghỉ HĐ chuyển TC: Gió thổi.

(8) tiếp Hoạt động ngoài trời Hoạt động góc. Vệ sinh ăn trưa- ngủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều Vệ sinh- Trả trẻ Đánh giá hoạt động trong ngày. -- Cho trẻ tham quan sân trường, quan sát thiên nhiên - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh TTV: Nấu ăn GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình - Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc - Mở nhạc cho cháu nghe - Xâu hạt, xem tranh -Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm.

(9) Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng Điểm danh Hoạt động có chủ đích. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTTCXH: LỜI CHÀO BUỔI SÁNG TC: “ Ai nhanh hơn” I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai điệu., trẻ thuộc bài hát, đoán tên bài hát * Kỹ năng: - Dạy trẻ hát, vỗ tay theo nhịp bài hát. *Thái độ - Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp II)Chuẩn bị: - Tranh, trống lắc - Đồ chơi âm nhạc, vòng , ghế * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ. 1.Ổn định: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Cô và mẹ” đến tranh chủ điểm cô hỏi: Sáng các con chào ai đi - Trẻ cùng đọc học? Đến lớp con chào ai? 2.Nội dung: HĐ1:- Có bài hát nói về các bé sáng đi học chào ba mẹ, chào cô rất hay. - Cô hát cho trẻ nghe lần 1 - Trẻ chú ý nghe - Lần 2: Giảng nội dung + Bài hát nói về các bé sáng chào ba mẹ, đến lớp chào cô, chiều ba mẹ đón về - Cả lớp cùng hát - 2 – 3 lần - Tổ, tốp hát - 2 tổ + 3 tốp - Cá nhân - 4 – 5 trẻ - Cả lớp hát múa - 2 – 3 lần * HĐ2: TC: Ai nhanh hơn - Cô giái thích cách chơi và cho trẻ chơi * Kết thúc: - Trẻ nghỉ - Trẻ hát bài “Lời chào buổi sáng” HĐ chuyển TC: Ai nhanh hơn tiếp Hoạt động Cho trẻ tham quan sân trường, quan sát các cô cấp dưỡng nấu ăn ngoài trời - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do Hoạt động TT: TC: BÁC SỸ góc *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ.

(10) Vệ sinh ăn trưa- ngủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều Vệ sinhTrả trẻ Đánh giá hoạt động trong ngày. năng chơi như : khám bệnh, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ, kê đơn bán thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc. TTV: Nấu ăn GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình - Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc - Mở nhạc cho cháu nghe - Xem tranh, xếp hình, xâu hạt -Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: …………………………………………………………………….................................... ………………………… …………………………………………………………………………… Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm.

(11) KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tên HĐ NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC Đón - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm trẻ,Thể non, các bạn trong lớp. dục sáng - Đã soạn kế hoạch tuần Điểm danh -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp Hoạt động PTNT: “ Cô giáo và bé” có chủ đích I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ nhận biết được cô giáo của bé, biết tên, biết được công việc hằng ngày của cô giáo ở trường. * Kỹ năng: - Reøn phaùt aâm cho treû, noùi troøn caâu * Thái độ: - Giáo dục trẻ kính trọng, yêu thương cô giáo và giúp cô một số việc đơn giản II)Chuẩn bị: - Tranh cô giáo - Đồ dùng cao thấp - Mô hình trường mầm non * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: - Trẻ đọc thơ Cô và trẻ vừa đi vừa đọc thơ “Cô giáo của con” đến tranh chủ điểm. Các con xem tranh vẽ gì? 2.Nội dung: HĐ 1: - Cô đưa tranh ra hỏi trẻ: + Tranh vẽ ai đây? - Trẻ trả lời + Cô giáo tên gì? + Nơi làm việc của cô giáo ở đâu? + Hằng ngày cô làm những công việc gì? + Các con có thương cô giáo của con - Trẻ trả lời không? + Muốn cô giáo con vui, các con phải làm thế nào? -HĐ 2: Mời trẻ lên kể cho cô giáo nghe * Giáo dục: Cô giáo là người mẹ thứ hai hàng ngày chăm sóc, dạy dỗ các con, các con phải biết vâng lời, kính trọng cô giáo như mẹ - Trẻ thực hiện của các bé *Trò chơi: Nhận biết cao thấp Cô chuẩn bị tranh 1 bé trai, 1 bé gái thấp - Trẻ chọn theo yêu cầu của cô hơn cho trẻ quan sát vả trẻ nhận biết cao.

(12) thấp - Trẻ chọn theo yêu cầu của cô * Kết thúc: - Cho trẻ nghỉ HĐ PTNT: “ Cô giáo và bé” chuyển tiếp Hoạt động - Quan saùt trường lớp mầm non ngoài trời - TCVĐ: Mèo và chim sẻ - Chơi tự do Hoạt động TT: TC: BÁC SỸ góc *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ năng chơi như : khám bệnh, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ, kê đơn bán thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc. Vệ sinh ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay trưa - Ngủ đủ giấc Ăn bữa xế Hoạt động -Mở nhạc cho cháu nghe chiều - Xâu hạt, xếp hình Vệ sinh-Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày Trả trẻ Đánh giá 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : hoạt động 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: trong ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… BGH ( Tổ chuyên môn). Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. Tên HĐ. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ hai , ngày 27 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

(13) Đón trẻ, Thể dục sáng Điểm danh Hoạt động có chủ đích. - Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTVĐ: Đi theo hướng thẳng. I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ đi giữ thăng bằng trong đường hẹp, không chạm vào vạch và bước ra ngoài vạch . * Kỹ năng: - Rèn trẻ khéo léo và thích thú chơi trò chơi vận động * Thái độ: - Giáo dục trẻ khi tập không xô đẩy, chen lấn bạn té. II)Chuẩn bị: - Hai đường cỏ dài 3-4 m - Mô hình lớp học búp bê - Baêng nhaïc, troáng laéc. * Tích hợp: Âm nhạc III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ  Khởi động - Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” theo nhạc 1- 2 vòng BT- nhanh dần Trẻ đi cùng cơ chạy- chậm dần =>trẻ đứng thành vòng tròn để tập. - Trẻ đứng thành vòng tròn  Trọng động * Baøi taäp phaùt trieån chung: Caây non. - Động tác 1: Tay “ Lá reo” - Treû chuù yù - Động tác 2: Lườn “ Cây đung đưa” - Trẻ tập - Động tác 3: Chân “ Cây lớn lên” * Vận động cơ bản: “ Đi theo hướng thẳng”. - Cô giới thiệu bài vận động: “Hôm nay cô cùng các con đến thăm nhà bác gấu nhé!” - Treû chuù yù - Coâ tập cho trẻ xem. - Cô đi lần 2 vừa giải thích “ Để đi đến nhà bác gấu các con phaûi ñi qua 1 caây caàu baét qua soâng nhoû ,khi ñi caùc con không được chạm vào ûthành cầu, không bước ra ngoài cầu sẽ té xuống sông đó nhé! Đến các con sẽ chào bác gấu bắt - Trẻ quan sát tay bác gấu ,sau đó các con sẽ đi về cây cầu bên này về choã ngoài cuûa mình nhé! - Cô mời 1-2 trẻ lên tập - Cô cho từng tổ lên thi đua - Cô cho lớp tập. - Cô quan sát nhắc nhở trẻ đi không chạm vào vạch.

(14) - Giáo dục: Các con khi đi trên cầu không chen lấn xô đẩy baïn teù. - Treû thực hiện + TCVÑ: Nu na nu noáng - 2 toå thi ñua - Cô giới thiệu, giải thích trò chơi: “ Caùc con cuøng ngoài chơi nu na nu nống cùng cô, cô vừa đọc thơ tay chạm chân từng bạn, cô đọc đến từ chạy chạy thì các con phải - Treû chuù yù chaïy nhanh veà nhaø cuûa mình nheù!” - Coâ chæ ñònh nhaø cho treû bieát. -Treû laéng nghe - Cô cho lớp chơi - Coâ nhaän xeùt treû chôi  Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng . - 2-3 laàn  Keát thuùc : Treû nghæ. Hoạt động - Quan sát tranh ảnh sân trường ngoài trời - TCDG: Taäp taàm voâng - Chơi tự do Hoạt động TT: TC: BÁC SỸ góc *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ năng chơi như : khám bệnh, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ, kê đơn bán thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc. HĐĐV: Xây trường mầm non GHT: Xâu vòng hoa tặng bạn Vệ sinh ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay trưa - Ngủ đủ giấc Ăn bữa xế Hoạt động - Gợi trẻ kể về tên các bạn trong lớp, tên cô giáo. chiều - TCDG: Con muoãi. - Chơi ở các góc Vệ sinh-Cho trẻ vệ sinh cá nhân Trả trẻ -Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày Đánh giá 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : hoạt động 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: trong ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. Tên HĐ. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

(15) Đĩn trẻ,Thể -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm dục sáng non, các bạn trong lớp. Điểm danh - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp Hoạt động PTTCXH: Xâu vòng màu xen kẽ xanh, đỏ, vàng. có chủ đích I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: - Trẻ nhận biết màu xanh, đỏ, vàng, xâu hạt màu xen kẽ tặng các bạn búp beâ. * Kỹ năng: - Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay. * Thái độ: - Giáo dục trẻ ngồi xâu ngoan, không chạy nhảy, biết cất dọn đồ dùng cuøng coâ II)Chuẩn bị: - Mô hình lớp học búp bê - Rỗ hạt màu xanh, đỏ, vàng, dây - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: - Trẻ trả lời - Coâ vaø treû ñi haùt baøi “ Vui đến trường” - Các con học ở trường nào ? Ở trường cĩ những đồ chơi gì? - Kể tên các cô các bác trong trường mầm non 2.Nội dung: HĐ1: Hôm nay có bạn búp bê đến thăm lớp mình các con thấy bạn búp bê có đẹp không? Sắp đến sinh nhật của bạn búp - Trẻ trả lời bê các xâu vòng để tặng bạn nhân ngày sinh nhật bạn búp bê nhé - Cô cho trẻ quan sát mẫu - Trẻ thực hiện - Cô có cái gì đây ? - Vòng này cô xâu bằng gì? - Cô làm mẫu cho trẻ xem - Cô làm lần 2 kèm giải thích * Tay phải cầm dây, tay trái cầm hạt để hở lỗ, lần lượt xâu - Treû xâu vòng từng hạt vào dây xen kẽ hoa lần lượt và xâu tiếp khi nào hết hạt xâu trong rổ các con thắt hai đầu dây lại tạo thành vòng. Khi xâu các con nhớ không giành của bạn, xâu đúng không làm rơi hạt nhé! - Trẻ chơi - Cô cho trẻ xâu - Nhận xét +HĐ2: Troø chôi: “Taëng voøng cho caùc baïn buùp beâ” - Cô gợi ý trẻ Các con đã xâu rất là nhiều vòng đẹp ,bây giờ - Trẻ nghỉ các con hãy đem đến tặng cho các bạn búp bê nhé!.

(16) - Cô cho trẻ đem đến tặng đeo vào tay các bạn búp bê. - Coâ nhaän xeùt treû chôi. * Keát thuùc : Treû nghæ. HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp Hoạt động -- quan saùt thieân nhieân, daïo chôi. ngoài trời - TCVÑ: Meøo vaø chim seû - Chơi tự do theo ý thích. Hoạt động góc. Vệ sinh ăn trưa- ngủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều Vệ sinhTrả trẻ Đánh giá hoạt động trong ngày. TT: TC: BÁC SỸ *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ năng chơi như : khám bệng, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ, kê đơn bán thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc. HĐĐV: Xây trường mầm non GHT: Tô màu quả bóng - Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc - Cô và trẻ trò chuyện về trường mầm non - TCDG: Nu na nu noáng - Chơi ở các góc -Cho trẻ vệ sinh cá nhân -Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. Tên HĐ Đón trẻ,Thể. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm.

(17) dục sáng Điểm danh Hoạt động có chủ đích. non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTNN: Ñoâi baïn nhoû I/Mục đích yêu cầu: -* Kiến thức: - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết được tên nhân vật, lời nói hành động của từng nhân vật trong truyện. * Kỹ năng: - Rèn cho trẻ phát âm trọn câu, nói rõ những lời nói của các nhân vật trong chuyện. * Thái độ: - Giáo dục trẻ biết yêu mến bạn, giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn II)Chuẩn bị: - Tranh truîeân - Mô hình kể chuyện + nhân vật rời kể chuyện - Mô hình trường mầm non - Khoái goã hình tam giaùc,hình vuoâng cho treû xeáp - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Tạo hình III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ. 1.Ổn định: -- Cô và trẻ đi hát “Hoa trường em” đến mô hình trường mầm non, Cô gợi ý cho trẻ kể tên trường, lớp, cô giáo - Ở sân trường còn có các đồ chơi gì ? - Xích ñu, caàu tuoät caùc con seõ chôi cuøng ai ? - Cô giới thiệu câu chuyện. 2.Nội dung: HĐ 1:- Cô cho đọc thơ “ Bạn mới” - Các con đi học chơi với bạn có vui không? Có yêu thương bạn không? Cô có một câu chuyện nói về đôi bạn nhỏ rất yêu thương nhau và biết cứu bạn khi bạn gặp nạn. Cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện: “Đôi bạn nhỏ” - Cô kể lần 1 dùng tranh + Cô vừa kể chuyện gì? + Trong truyện có những ai? HĐ 2: - Cô kể lần 2: kèm minh họa trên mô hình - Hai bạn gà, vịt rủ nhau đi đâu? - Gà kiếm ăn ở đâu? - Vịt kiếm ăn ở đâu? - Bỗng con gì xuất hiện? - Gà con sợ quá kêu thế nào?. Trẻ tự kể - Trẻ trả lời. - Treû chuù yù. - Trẻ trả lời. - Treû chuù yù. - Treû trả lời.

(18) - Vịt đã làm gì? Gọi bạn làm sao? -Gà kêu cứu thế nào ? - Bạn vịt đã làm gì? - Cáo có bắt được gà không? - Hai bạn vui sướng hát thế nào? - Cô mời trẻ lên kể * Giáo dục: các con phải đòan kết, thương yêu, giúp đỡ bạn * Trò chơi: Xây chuồng cho gà, vịt - Cô giới thiệu cách chơi. Gà, vịt cần có chuồng mới để ở các con - 1 – 2 trẻ kể hãy xây chuồng cho gà, vịt nhé! - Trẻ đi lấy gỗ - Trẻ thực hiện, cô quan sát, động viên trẻ xếp - Trẻ thực hiện - Nhận xét, tuyên dương HĐ chuyển tiếp TC: Gió thổi Hoạt động -- Quan sát thiên nhiên: mặt trời, mây. ngoài trời - TCVÑ: Nu na nu noáng - Chơi tự do Hoạt động góc TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh TTV: Nấu ăn GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình Vệ sinh ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động -- Cô trò chuyện về dinh dưỡng trong bữa ăn, nề nếp khi vào bàn ăn chiều - Choïn maøu boùng beù thích Vệ sinh- Trả Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2014.

(19) Tên HĐ Đón trẻ,Thể dục sáng Điểm danh Hoạt động có chủ đích. NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp VĐ: Vui đến trường NH: Hoa trường em I/Mục đích yêu cầu: - Trẻ thuộc bài hát, vận động nhịp nhàng cùng cô * Kỹ năng: - Rèn trẻ kỹ năng múa hát đúng nhịp cùng cô. * Thái độ: - Giaùo duïc treû bieát leã pheùp ñi hoïc ngoan khoâng khoùc nheø. II)Chuẩn bị: - Tranh chuû ñieåm - Tranh gia ñình beù. - Tranh coâ giaùo. - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: Trẻ trả lời - Coâ vaø trẻ đọc thơ “Cô và mẹ” - Saùng nay ai ñöa caùc con ñi hoïc? - các con đi học có vui không? Đến lớp học các thấy có những ai? 2.Nội dung: HĐ 1: Các con cùng hát với cô bài” Vui đến - Trẻ hát 2 lần trường” - Trẻ thực hiện - Các con đã thuộc bài hát rồi để cho bài - Treû quan saùt hát hay hơn cô dạy cho các con múa nhé. - Cô làm lần 1 - Cô làm lần 2 và giải thích động tác HĐ 2: Cả lớp múa Cả lớp múa 2 lần - Tổ, tốp múa - 2 tổ , 3 tốp thực hiện - Cá nhân 2 -3 trẻ thực hiện + Nghe hát: “ Hoa trường em” - Treû chuù yù Cô làm lần 1 - Cô làm lần 2 và múa minh họa - Trẻ lắng nghe * Keát thuùc : - Trẻ múa hát bài “ Vui đến trường” HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp Hoạt động - Trò chuyện về tranh ảnh sân trường,cô giáo của bé ngoài trời.

(20) Hoạt động góc. Vệ sinh ăn trưa- ngủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều. - TCVÑ: Meøo vaø chim seû - Chơi tự do TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh TTV: Nấu ăn GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình - Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc -- Ơn hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật - TCHT: Caùi gì bieán maát - Chơi ở các góc - Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày. Vệ sinhTrả trẻ Đánh giá 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : hoạt động 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: trong ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. Tên HĐ Đón trẻ,. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp..

(21) Thể dục sáng Điểm danh Hoạt động có chủ đích. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTNT: Trường, lớp của bé I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: Treû biết được tên trường, lớp học của bé có cô giáo, các bạn, công việc của cô giáo hằng ngày các hoạt động trong trường mầm non * Kỹ năng: - Rèn trẻ phát âm trọn câu -Rèn cho trẻ thói quen nề nếp trong giờ học, giờ chơi * Thái độ: - Giaùo duïc treû biết vâng lời, học ngoan II)Chuẩn bị: - Tranh trường lớp mầm non - Đồ chơi, xích đu, cầu tuột, đu quay - Gỗ xếp hình * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: Treû cùng hát -Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”. - Treû tự kể - Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non 2.Nội dung: - Coâ cho trẻ quan sát tranh + Tranh vẽ gì? _Trẻ trả lời + Con học trường nào? - Trẻ trả lời + Lớp nào ? + Ñến lớp học có ai? + Cô giáo dạy con những gì? + Hằng ngày cô giáo làm những công việc gì? - Trẻ tự kể - Coâ mời trẻ lên kể tên về các bạn trong lớp ? Bạn trai, bạn gái? - Giaùo duïc: Trẻ đi học ngoan, không khóc nhè, chơi - Trẻ chơi theo yêu cầu của cô ngoan với bạn, lễ phép với cô giáo, cô giáo là người chăm sóc các bé hằng ngày + TCVÑ: Nhận biết cao thấp - Cô giới thiệu cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi * Keát thuùc : Cô cùng trẻ dọn đồ dùng ra nghỉ HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp Hoạt động -Quan sát tranh ảnh sân trường ngoài trời - TCDG: Taäp taàm voâng - Chơi tự do Hoạt động góc TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non.

(22) * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh-TN- LĐ: Vệ sinh ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động Gợi trẻ kể về tên các bạn trong lớp, tên cô giáo. chiều - TCDG: Con muoãi. - Chơi ở các góc Vệ sinh- Trả Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… …………………………………………………………………………… BGH ( Tổ chuyên môn). Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. KẾ HOẠCH TUẦN Chủ đề nhánh : CÁC CÔ, CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON - Tuần 9 Tuần 9 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Từ 03 -11 đến 07 - 11 - 2014.

(23) Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh Thể dục buổi sáng. Hoạt động có chủ đích. Hoạt động ngoài trời. Hoạt động góc. Vệ sinh- ăn. -- Trò chuyện theo từng trẻ: hỏi trẻ về trường mầm non, tên các cô, các bác.. biết được công việc của các người lớn trong trường. Kính trọng, lễ phép chào khi gặp, yêu quý các cô, các bác trong trường. - Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp, trẻ nhận kí hiệu của mình gắn vào “Bé đến lớp”. -Theå duïc saùng: Thoåi boùng. - Mục đích yêu cầu: Trẻ tập các động các theo cô + ÑT 1: Thoåi boùng (Taäp 4 laàn) - TTCB: đứng tự nhiên,bóngđể dưới chân, hai tayđể trước miệng tập. Cô nói: “Thổi bóng” trẻ hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ kết hợp hai tay dang roäng laøm boùng to + ÑT 2: Ñöa boùng leân cao (taäp 3 laàn) -TTCB:Trẻ đứng tự nhiên, hai tay cầm bóng để ngang ngực. - Coâ noùi: Ñöa boùng leân cao” ,treû caàm boùng ñöa hai tay leân cao, hai tay thaúng, maét nhìn theo boùng. Coâ noùi “boû boùng xuoáng” Treû veà TTCB. + ÑT 3: Caàm boùng leân (Taäp 3 laàn ) - TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay thả xuôi bóng để dưới chân. -Tập: “Cầm bóng lên” Trẻ cúi xuống cầm bóng giơ cao ngang ngực - Để bóng xuống.Trẻ cúi đặt bóng xuống sàn - ÑT4 : “Boùng naûy” ( Taäp 4- 5 laàn) TTCB: Trẻ đứng thoải mái 2 tay cầm bóng - Tập: Trẻ nhảy bật tai chỗ vừa nhảy vừa nói: “bóng nảy” PTVĐ. - Ñi theo đường ngoaèn ngeøo + TCVÑ : - Boùng troøn to. PTTCXH. Naën baùnh taëng caùc coâ, caùc baùc trong trường. PTNN. PTTCXH. NB: Coâng vieäc cuûa caùc coâ, caùc baùc trong trường maàm non . - Ñi sieâu thò mua quaø taëng caùc coâ caùc baùc Quan sát tranh thiên nhiên.Quan sát đồ ctranh ảnh hơi, trên sân trường. Trò chuyện về công việc của các cô, các bác ở trường TCVÑ: Nu na nu noáng. -Mèo và chim sẻ TCDG: Dung daêng dung deû Chơi tự do Chơi tự do theo ý thích - Thao tác vai: Nấu ăn, Bác sĩ, - HĐĐV: Xây trường mầm non Ném bóng vào đích - GHT: Xem tranh, xâu hạt -GTH: Tô màu quả bóng Tập cho trẻ thao tác rửa tay + Thô: - Bạn mới - Xaâu voøng xen keõ taëng meï vaø coâ. Haùt: Cuøng muùa vui NH: Hoa beù ngoan.. PTNT.

(24) trưa- ngủ trưa Hoạt động chiều. Vệ sinh- trả trẻ. - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc -Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, lau miệng sau khi ăn Ôn bài cũ – làm quen bài mới Trẻ nhận biết hình tròn, hình tam giác, vuông, chữ nhật Trẻ kể tên, công việc của các cô, các bác trong trường TCDG: Taäp taàm voâng Ôn màu xanh, đỏ, vàng TCHT: Caùi gì bieán maát. Coâ cho treû laøm quen hình tam giaùc Chơi ở các góc - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ ở nhà trẻ. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ HỌC SINH Nội dung phối hợp Hình thức và biện pháp 1.Về giáo dục: -Rèn thói quen ,nề nếp trong - Đi học không khóc nhè,chơi mọi hoạt động ngoan với bạn. Thực thiện tốt các hoạt động theo hướng dẫn của cô 2.Sức khỏe, dinh dưỡng * Phòng bệnh: - Phòng chống bệnh tay chân -Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi miệng vệ sinh - Phòng chống bệnh sột xuất huyết -Không ăn những thực ăn không -Phòng chống ngộ độc thực hợp vệ sinh, quá hạn sử dung... phẩm *Tuyên truyền: -Tới các bậc phụ huynh *Lễ giáo, nền nếp - Biết vâng lời, lễ với mọi người - Có nề nếp trong học tập, vui chơi BGH ( Tổ chuyên môn). Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng. Kết quả. - Biết chào ba mẹ, cô giáo, khách , người lớn... - Chơi ngoan với bạn, giúp đỡ bạn Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần.

(25) Điểm danh Hoạt động có chủ đích. -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTVĐ: Đi theo đường ngoằn ngèo. TCVÑ: Boùng troøn to I/Mục đích yêu cầu: * Kiến thức:- Trẻ đi trong đường không chạm vạch, khơng bước ra ngoài vạch. * Kỹ năng: - Rèn sự khéo léo, mạnh dạn đi trong đường ngoằn ngèo * Thái độ: - Giáo dục trẻ chơi tập không chen lấn, xô đẩy bạn II)Chuẩn bị: - Đường cỏ dài ngoằn ngèo dài 4-5 m - Moâ hình phoøng baùc baûo veä, nhaø beáp - Bóng cho trẻ tập có đường kính 15-20 cm - Baêng nhaïc, troáng laé * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Trẻ lấy bóng và đứng  Khởi động: thaønh voøng troøn - Coâ vaø treû ñi chaïy haùt baøi “Hoa beù ngoan” theo nhaïc 1- 2 voøng BT- nhanh dần- nhanh – chạy - chậm dần => Treû laáy bóng và đứng thành vòng tròn để tập.  Trọng động - Trẻ thực hiện -Baøi taäp phaùt trieån chung: Thoåi Boùng. - Taäp 4 laàn -Động tác 1: Thổi bóng - Taäp 3 laàn - Động tác 2: Đưa bóng lên cao - Taäp 3 laàn - Động tác 3: Cầm bóng lên - Taäp 4- 5 laàn - Động tác 4 : Bóng nảy - Vận động cơ bản: “ Đi theo đường ngoằn nghèo”. - Treû chuù yù - Cô giới thiệu bài vận động: “Hôm nay cô cùng các con đến thăm bác bảo vệ và các cô cấp dưỡng nhé!” - Coâ tập cho trẻ xem. - Treû quan saùt - Cô tập lần 2 vừa giải thích : Cô đi đến nhà bạn búp bê phải đi qua con đường rất là ngoằn ngèo, Cô đi không chạm - Trẻ chú ý vào vạch cỏ, không bước ra ngoài vạch khi đi hai tay cô thả lỏng, mắt nhin về phía trước. Cô sẽ chào bác bảo vệ sau đó coâ seõ ñi veà. - 1-2 treû - Coâ mời 1-2 trẻ leân taäp - 2 toå taäp - Cô cho từng tổ tập. - Treû chuù yù - Cô quan sát trẻ đi nhắc nhở trẻ đi trong đường cỏ - Giáo dục trẻ khi đi không chen lấn, xô đẩy bạn * TCVĐ: Boùng troøn to - Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi: “ Các con hãy nắm - Trẻ thực hiện tay baïn lai taïo thaønh voøng troøn, coâ vaø caùc con seõ chôi troø.

(26) chơi bóng tròn to vận động theo lời bài hát nhé!” - Cô cho lớp chơi - Coâ nhaän xeùt treû chôi * Hồi tĩnh cô và trẻ hít thở đi nhẹ nhàng * Keát thuùc : treû nghæ. HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp Hoạt động - Quan sát thiên nhiên,dạo chơi ngoài trời ngoài trời - Chơi tự do. - 2-3 laàn. - Treû nghæ. Hoạt động góc TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh TTV: Nấu ăn GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình Vệ sinh ăn - Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động - Cô trò chuyện với trẻ về nề nếp khi đến lớp, dinh dưỡng trong bữa ăn chiều - Ơn bài cũ - làm quen bài mới - Chơi ở các góc Vệ sinh- Trả - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ ở nhà trẻ trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................…… Giáo viên lập kế hoạch Mai Thị Thơm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng. NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần.

(27) Điểm danh Hoạt động có chủ đích. -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTTCXH: Laøm baùnh beù thích I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: - Trẻ biết các thao tác với đất nặn, làm quen thao tác nắn, bĩp, xoay tròn đất. * Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng xoay tròn, ấn dẹp * Thái độ: - Trẻ học ngoan, biết giữ gìn sản phẩm của mình II)Chuẩn bị: -- Moâ hình baøn aên - Đất nặn, bảng,đĩa đựng - Baùnh coâ laøm saün - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định: Trẻ thực hiện - Cô và trẻ đi hát bài “Búp bê” đến tham quan phòng bác bảo - Trẻ tự kể vệ, nhà bếp. Gọi trẻ kể về trường mầm non có những ai - Các con đã đến nơi làm việc của ai đây ? - Trẻ trả lời - Bác bảo vệ làm gì ở trường? - Naáu aên - Cô cấp dưỡng làm gì ? - Treû chuù yù - Cô giới thiệu bài . 2.Nội dung: - Trẻ trả lờiù Caùc con nhìn xem coâ coù gì ñaây ? - đất nặn - Baùnh coâ laøm baèng gì ñaây ? - Daï coù - Các con có thích làm bánh tặng cô cấp dưỡng, bác bảo vệ khoâng? -Trẻ thực hiện - Cô và trẻ đi và hát “ Hoa bé ngoan” về lớp ngồi thành vòng troøn - Treû quan saùt - Coâ naën cho treû xem - Caùi baùnh - Cô vừa nặn được gì cái gì ? - Baùnh coâ laøm troâng thaät laø ngon phaûi khoâng caùc con? - Treû quan saùt -Cô xếp lần 2 vừa giải thích “ Để lám bánh cô sẽ bóp đất thật mềm và dẻo ,tiếp đó cô chia đất ra từng miếng nhỏ. Sau đó cô lấy một miếng lăn tròn trên bảng, sau đó cô ép xuống bảng tạo thaønh baùnh quy troøn. - Cô cho trẻ đi lấy đi lấy đất nặn và bảng về chỗ ngồi nặn. - Trẻ Thực hiện - Cô quan sát nhắc nhở trẻ không nghịch đất,trét đất ra bảng dơ. - Con ñang laøm gì ? Baùnh gì ? - Để cho ai ăn? - Trẻ trả lời - Cô để nhạc cho trẻ nghe - Trẻ trả lời - Các cô, các bác trong trường mầm non làm rất nhiều các công vieäc phuïc vuï haèng ngaøy cho caùc con vaäy caùc con phaûi bieát yeâu - Treû chuù yù quyù, kính troïng caùc baùc nheù!  Troø chôi: “Baøn tieäc cuûa beù” - Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi: “Các con đã làm nhiều.

(28) bánh rồi bây giờ các con hãy đem đến bày ra bàn cùng nước nữa - Trẻ chú ý sau đó sẽ mời các cô, các bác trong trường lại ăn nhé!” - Coâ cho treû chôi - Trẻ thực hiện - Coâ nhaän xeùt treû chôi. - Treû nghæ  Keát thuùc : Treû nghæ HĐ chuyển TC: Gió thổi tiếp Hoạt động -- Trò chuyện về trường mầm non công việc của người lớn trong trường. ngoài trời - TCVÑ: nu na nu noáng. - Chơi tự do Hoạt động góc TT: TC: Xây trường mầm non của bé *Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng khuôn viên trường mầm non * Chuẩn bị: Gỗ xây dựng, cây xanh, hoa, đồ chơi xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ dùng các khối gỗ xếp cạnh nhau, xếp chồng tạo thành trường Mầm non. Trong khuôn viên sân trường bố trí trồng thêm cây xanh, bồn hoa, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời như:xích đu, cầu tuôt, nhà banh, đu quay, bập bênh-TN- LĐ: Vệ sinh ăn Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động -Ôn lại bài cũ hoặc giới thiệu bài mới qua hình thức vui chơi không phải là tiết chiều học -TC: Hướng dẫn trò chơi mới ( hoặc chơi trò chơi cũ nhưng chưa chơi thành thạo -Chơi ở các góc Vệ sinh- Trả Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: …………………………………………………………………….................................... …………………………. Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng Điểm danh. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần.

(29) Hoạt động có chủ đích. -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTNN: “Bạn mới” I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: - Trẻ thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ, đọc thơ cùng cô * Kỹ năng: -Rèn trẻ đọc thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp * Thái độ: - Trẻ đi học ngoan, không khóc nhè, biết chào cô chào bố mẹ - Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn, vâng lời người lớn II)Chuẩn bị: - Tranh thô, mô hình - Khoái goã hình tam giaùc,hình vuoâng cho treû xeáp - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện theo chủ đề, tạo hình III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ. 1.Ổn định: -Cô và trẻ đi hát “Lời chào buổi sáng” đến tranh chủ điểm - Cô gợi trẻ quan sát và trả lờiû kể tên trường lớp. Ở lớp các con chơi cùng ai ?Ăn cơm cùng ai? Ngủ cùng ai? - Cô giới thiệu bài thơ. 2.Nội dung: Cô đọc thơ cho trẻ nghe. - Baøi thô coù teân gì ? - Trong thô coù ai ? - Cô cho lớp đọc thơ + Cô và trẻ đi và hát trườøng chúng cháu là trường mầm non đến tranh thơ. Cô hướng dẫn trẻ quan sát tranh. - Tranh veõ ai ? - Caùc baïn ñang laøm gì ? - Cô đọc thơ kèm tranh - Trong thơ có bạn mới đi học thế nào ? - Baïn coù nhuùt nhaùt khoâng ? - Bạn mới nhút nhát em đã làm gì ? - Coâ thaáy vaø khen theá naøo? - Các con phải biết thương bạn, không giành đồ chơi với baïn, chôi cuøng baïn. + Troø chôi : Coâ cao - beù thaáp - Cô cho lớp đọc - Cô theo dõi sửa sai cho trẻ. Trò chơi: “Xây lớp học của bé và bạn” - Cô giới thiệu cách chơi: “ Các con đến lớp có rất nhiều bạn để chơi rất là vui vậy các con hãy cùng nhau xây các. Trẻ tự kể. - Trẻ trả lời - Treû chuù yù - Trẻ thực hiện - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời. - Trẻ thực hiện - Trẻ đọc. - Treû chuù yù.

(30) lớp học của các con đi” - Coâ cho treû laáy khoái goã ra chôi - Lớp chơi - Coâ nhaän xeùt treû chôi. - Treû nghæ  Keát thuùc : treû nghæ HĐ chuyển TC: Chim bay tiếp Hoạt động -- Quan sát thiên nhiên: mặt trời,mây. ngoài trời - TCVÑ: Nu na nu noáng - Chơi tự do Hoạt động góc TT: TC: BÁC SỸ *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ năng chơi như : khám bệng, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ HĐĐV: Ném bóng vào đíc GHT: Tô màu quả bóng Vệ sinh ăn Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động -Cô trò chuyện về dinh dưỡng trong bữa ăn, nề nếp khi vào bàn ăn chiều - Choïn maøu boùng beù thích Vệ sinh- Trả Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch. Mai Thị Thơm. Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng Điểm danh. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ năm, 06 tháng 11 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC --Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần.

(31) Hoạt động có chủ đích. -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp PTTCXH: Cuøng muùa vui NH: Hoa trường em I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: - Treû hieåu noäi dung baøi haùt, hoïc thuoäc baøi haùt, voã tay haùt cuøng coâ vaø baïn. * Kỹ năng: - Rèn trẻ hát, vỗ tay theo nhịp bài hát. * Thái độ: - Giaùo duïc treû bieát yeâu thöông baïn, chôi ngoan cuøng baïn. II)Chuẩn bị: - Mô hình trường mầm non - Tranh các bạn vui đùa - Mô hình vườn hoa - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ. 1.Ổn định: -- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Lời chào buổi sáng” đến mô hình trường mầm non. - Cô gợi trẻ kể ở trường có những ai? Làm công việc gì ?. - Các con đi học được chơi cùng ai? - Caùc con cuøng baïn hoïc vaø chôi raát laø vui phaûi khoâng? Coâ cuõng coù baøi haùt “ Cuøng muùa vui” raát hay do chuù Xuaân 2.Nội dung: Cô giới thiệu bài hát - Coâ haùt cho treû nghe. - Cô vừa hát bài hát có tên gì? - Bài hát nói về các bạn cùng múa vui, hát và múa thật vui đó caùc con. - Cô hát lần 2 cùng minh hoạ động tác theo nhạc bài hát - Caùc con coù thích cuøng haùt vaø muùa cuøng baïn khoâng? - Để nhảy múa cùng bạn được thì các con phải thuộc bài hát đã nhé ! - Cô cho lớp hát ( tổ, tốp). - Caù nhaân haùt - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ hát đúng nhịp, phát âm to rõ - Caùc con hoïc vaø chôi beân baïn thaät laø vui phaûi khoâng. Vaäy caùc con phaûi yeâu thöông baïn, chôi ngoan cuøng baïn nhé ! + Cô cho trẻ đi nối vai nhau đến mô hình vườn hoa vừa hát baøi “Cuøng muùa vui” - Các con nhìn xem ở đây có gì ?. Trẻ tự kể. - Treû chuù yù. - Treû quan saùt - Trẻ trả lời. - Tổ, toáp haùt - 2 -3 treû hát. - Treû chuù yù - Trẻ thực hiện.

(32) - Đây là vườn hoa ở trường của mình đó các con, Hoa có đẹp khoâng caùc con? - Cô giới thiệu bài hát “Hoa trường em” - Coâ haùt cho treû nghe. - Cô hát lần 2 vừa minh hoạ. - Lớp hát bài “ Cùng múa vui” * Keát thuùc : treû nghæ. HĐ chuyển tiếp Hoạt động ngoài trời Hoạt động góc. Vệ sinh ăn trưangủ trưa Ăn bữa xế Hoạt động chiều. Vệ sinh- Trả trẻ Đánh giá hoạt động trong ngày. Tên HĐ Đón trẻ. Thể dục sáng Điểm danh. - Treû quan saùt. - Trẻ trả lời - Treû nghæ. TC: Gió thổi -Trò chuyện về trường mầm non công việc của người lớn trong trường. - TCVÑ: Nu na nu noáng. - Chơi tự do TT: TC: BÁC SỸ *Yêu cầu: Trẻ biết một số công việc của bác sỹ, thao tác được một số kỹ năng chơi như : khám bệng, cặp nhiệt độ, cho bệnh nhân uống thuốc. * Chuẩn bị: Tai nghe, nhiệt kế, thuốc,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết giao tiếp với bạn, làm được các động tác như cầm ống nghe khám bệnh, cặp nhiệt độ GHT: Tô màu trường mần non HĐĐV: Ném bóng vào đích Tập cho trẻ thao tác rửa tay - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay - Ngủ đủ giấc -Oân màu xanh, đỏ, vàng - TCHT: Caùi gì bieán maát - Chơi ở các góc Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… Giáo viên lập kế hoạch Mai Thị Thơm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY Thứ sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2014 NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC -Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện đầu giờ với trẻ về cơ giáo, trường mầm non, các bạn trong lớp. - Đã soạn kế hoạch tuần -Điểm danh tên các bạn vắng trong lớp.

(33) Hoạt động có chủ đích. PTNT: Cô giáo, cô cấp dưỡng, bác bảo vệ và công việc I/Mục đích yêu cầu: -Kiến thức: -Trẻ nhận biết và kể tên một số cô giáo trong trường, bác bảo vệ,cấp dưỡng và công việc của các người lớn trong trường mầm non. * Kỹ năng: - Rèn phát âm cho trẻ trọn câu * Thái độ: - Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng các cô, các bác trong trường maàm non II)Chuẩn bị: - Tranh cô giáo, cô cấp dưỡng, bác bảo vệ. - Mô hình trường mầm non của bé - Đồ chơi : bóng, đu quay, cầu trượt... - Baêng nhaïc, troáng laéc * Tích hợp: Trò chuyện về chủ điểm III)Tiến trình hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ. 1.Ổn định: -Cô và trẻ đi hát bài “Trường chúng cháu là ..” đến mô hình trường mầm non. Trẻ quan sát và trả lời - Các con học ở trường nào? - Vậy các con có biết ở trường có những ai không ? - Cô giới thiệu bài 2.Nội dung: HĐ1: Coâ ñöa tranh cho treû quan saùt -Cô ñang laøm gì ? - Ngoài ra còn dạy các con học gì nữa? - Ngoài ra cô còn làm những công việc gì nữa ? - Coâ cho treû phaùt aâm coâ giaùo daïy hoïc + Cô và trẻ đi và đọc thơ “Cô và mẹ” đến thăm nhà bếp - Các cô đang làm gì?. - Cô cấp dưỡng nấu gì ? - Caùc con aên coù thaáy ngon khoâng? - Vaäy haèng ngaøy caùc con phaûi aên cho heát phaàn côm cuûa mình nheù! Caùc coâ naáu raát laø meät cho caùc aên + Cô và trẻ đi tham quan phòng bảo vệ. Cô giới thiệu trẻ quan saùt: - Baùc baûo veä laøm công việc gì ? - Cô giới thiệu tên các bác bảo vệ ở trường cho trẻ biết - Ngoài ra các con có biết cô hiệu trưởng ở trường mình tên gì ? - Các con phải biết yeu quý và kính trọng các cô cấp dưỡng,bác bảo vệ và những người lớn trong trường nhé! - Cô mời 1-2 trẻ kể về trường mầm non của bé có những ai ? Laøm gì ?. Treû ñi vaø haùt cuøng coâ - Trẻ trả lời - Trẻ tự kể. - Treû quan saùt - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời. -Trẻ thực hiện - Trẻ trả lời. - 1-2 treû keå.

(34)  HĐ 2: Trò chơi: “Trang trí trường mầm non” - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: “ Các cô, các bác trong trường mầm non đều làm việc chăm sóc cho các con khi đến - Trẻ chú ý trường, vậy cô cùng các con đi siêu thị mua các đồ chơi đem về trường để trường mình có thật nhiều đồ chơi cho các bạn chơi nheù!” - Trẻ trả lời - Coâ cho trẻ chơi - Coâ nhaän xeùt treû chôi.  Keát thuùc : treû nghæ. Hoạt động -- quan saùt thieân nhieân, daïo chôi. ngoài trời - TCVÑ: Meøo vaø chim seû - Chơi tự do theo ý thích. Hoạt động góc Thao tác vai: Nấu ăn - TT * Yêu cầu: Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết chế biến thức ăn: thái rau, đặt nồi lên bếp, nấu chín, múc ra đĩa... * Chuẩn bị: Dao bằng nhưa, rau củ, thịt, cá , nồi, bếp, bát, đĩa, thìa,... * Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ biết đi chợ mua thực phẩm, rửa sạch sau đó chế biến, thái nhỏ, đặt nồi lên bếp nâu chín, múc ra bát, đĩa mời các bạn cùng dự tiệc. - HĐĐV: Xây trường mầm non - GHT: Xem tranh, xâu hạt, xếp hình Vệ sinh ăn Tập cho trẻ thao tác rửa tay trưa- ngủ trưa - Cháu ăn gọn gàng, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay Ăn bữa xế - Ngủ đủ giấc Hoạt động -- Coâ cho treû laøm quen hình tam giaùc chiều - Chơi ở các góc Vệ sinh- Trả Trao đổi phụ huynh những trẻ cần quan tâm trong ngày trẻ Đánh giá hoạt 1/ Đánh giá kết quả hoạt động trong ngày : động trong 1.Đánh giá đạt được sau khi tổ chức hoạt động trong ngày: ngày 1.1Nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………........ 1.2.Những thay đồi cần thiết: …………………………………………………………………… 2.Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm, chăm sóc giáo dục riêng: ……………………………………………………………………....................................……… BGH (Tổ chuyên môn). Giáo viên lập kế hoạch Mai Thị Thơm.

(35)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×