Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

DE CUONG ON TAP HKItin 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.54 KB, 3 trang )

(1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KÌ I I-Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản ? A. 2 B. 3 C. 4 D. vô hạn Câu 2: Máy tính dùng để làm gì : A: Thực hiện tính toán. Điều khiển tự động robot B: Tự dộng hóa các công việc văn phòng C: Hỗ trợ công tác quản lý, học tập và giải trí. D: Tất cả đều đúng Câu 3: RAM là: A: Bộ nhớ trong. B: Bộ nhớ ngoài. C: Bộ não của máy tính D: Thiết bị nhập. Câu 4: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính: A. Phần mềm ứng dụng B. Vietkey C.Hệ điều hành D. Microsoft Word. Câu 5: Thiết bị nào cho dưới đây là thiết bị vào? A: Màn hình B: Webcam C: Bàn phím D: tất cả Câu 6: Luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skill gồm mấy mức độ? A: 6 B: 5 C: 4 D: 3 Câu 7: Phầm mềm Mario dùng để làm gì? A: Dùng luyện gõ phím. B: Dùng để chạy chương trình. C: Dùng để luyện chuột. D: Cả 3 đều sai. Câu 8: Tệp tin là: A: là đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ B: bộ nhớ máy tính C: hệ điều hành D: Thư mục Câu 9: Các dạng thông tin cơ bản đó là: A. Hình ảnh B. Âm thanh C. Văn bản D. Cả A,B,C. Câu 10: Máy tính có khả năng : A.Tính toán nhanh. A. Lưu trữ lớn. B. “Làm việc” không biết mệt mỏi. D. Cả A,B,C đều đúng. Câu 11: Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit) có thể được coi là: A. Bộ nhớ trong B. Bộ nhớ ngoài C. Bộ não của máy tính D. Thiết bị nhập. Câu 12: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính: A. Hệ điều hành B. Vietkey.

(2) C. Phần mềm ứng dụng D. Microsoft Word. Câu 13: Thiết bị nào cho dưới đây là thiết bị ra? A.Màn hình B. Webcam C. Bàn phím D. Mô đem Câu 14: Luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skill gồm mấy mức độ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 15: Phầm mềm Mario dùng để làm gì? A: Dùng luyện gõ phím. B: Dùng để chạy chương trình. C: Dùng để luyện chuột. D: Cả 3 đều sai. Câu 16: Hệ điều hành là: A: Phần mềm được cài váo máy tính B: Phần cứng C: Chương trình máy tính được cài đặt đầu tiên trong máy tính. D: Phần mềm ứng dụng. II. Tự luận: Câu 1: Thông tin là gì? Có mấy dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ minh họa. - Thông tin là những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh, sự vật, hiện tượng và về chính con người. - Có ba dạng thông tin cơ bản: + Dạng văn bản + Dạng âm thanh + Dạng hình ảnh Câu 2: Kể tên một số thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết? Các thiết bị vào của máy tính: chuột, bàn phím, máy quét… Các thiết bị ra của máy tính: màn hình, loa, máy in… Câu 3: Phần mềm máy tính là gì? Có mấy loại phần mềm? Cho ví dụ từng loại? Phần mềm: Để phân biệt với phần cứng máy tính là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm - Có 2 loại phần mềm: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng - Ví dụ: + Phần mềm hệ thống: Windows XP, MS-Dos… + Phần mềm ứng dụng: Phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ họa… Câu 4: Tệp tin là gì? Có mấy loại tệp tin? Kể tên và cho ví dụ từng loại?.

(3) - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. - Tệp tin có thể rất nhỏ hoặc có thể rất lớn. - Các loại tệp tin: + Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh… + Các tệp văn bản: sách, tài liệu… + Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát… + Các tệp chương trình: Mario, Paint… Câu 5: Hệ điều hành là gì? Nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành? - Hệ điều hành là chương trình máy tính được cài đặt đầu tien trong máy tính - Điều khiển phần cứng, tổ chức và thực hiện các chương trình máy tính. - Cung cấp giao diện cho người dùng - Tổ chức và quản lí thông tin trên máy tính. Câu 6: Cho cây thư mục sau: D:\. THCS THI TRAN. KHOI 6. 66666. 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5. KHOI 7. hocsinh.doc. 6A6. 777 KHOI 8 87 8 9 KHOI 9999999 9999999 a. Hãy viết9999999 đường dẫn đến tệp hocsinh.doc ?. b. Thư mục mẹ của thư mục 6A1 là thư mục nào? 999.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×