Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Van 7 tuan 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.38 KB, 5 trang )

(1)Tuần: 12 Tiết PPCT: 49. Ngày soạn: 12/ 11/ 2016 Ngày dạy : 15/ 11/ 2016 Tiếng việt:. THÀNH NGỮ A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu thế nào là thành ngữ - Nhận biết thành ngữ trong văn bản - Có ý thức trau dồi thành ngữ B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: 1. Kiến thức: - Khái niệm thành ngữ - Nghĩa của thành ngữ - Chức năng của thành ngữ trong câu - Đặc điểm diễn đạt và tác dụng của thành ngữ 2. Kĩ năng: - Nhận biết thành ngữ - Giải thích ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng 3. Thái độ: - GDHS vận dụng thành ngữ vào giao tiếp. C. PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, thảo luận D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ lớp: Lớp: 7A3 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A4 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A5 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A6 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Yếu tố miêu tả và tự sự có vai trò gì trong văn biểu cảm? 3. Bài mới : GV giới thiệu bài Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thường sử dụng thành ngữ để lời nói của mình sinh động hơn, gây ấn tượng mạnh đối với người nghe. Vậy thành ngữ là gì? Nó có đặc điểm như thế nào ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY *HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu chung I. TÌM HIỂU CHUNG: GV: Gọi HS đọc vd sgk/143 1. Thế nào là thành ngữ (?) Em hiểu “Thác”, “ghềnh” ở đây nghĩa là a. Ví dụ 1 :sgk/143 gì ? (HS yếu kém) - Lên thác xuống ghềnh lận đận, vất vả (?) Có thể thay đổi trật tự từ trong cụm từ này - Nhanh như chớp  rất nhanh . được không ? (không) - Cấu tạo : Tương đối cố định (?) Từ nhận xét trên em rút ra được kết luận - Nghĩa: Diễn đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh gì về đặc điểm cấu tạo của cụm từ trên ? (?) Vậy gọi cụm từ cố định ,diễn đạt một ý thành ngữ hoàn chỉnh là gì ?  hs đọc ghi nhớ 1/144 GV : Đưa vd thành ngữ thành 2 cột (bảng phụ ).

(2) (?) Yêu cầu hs nêu ý nghĩa của từng thành ngữ trong mỗi nhóm ? (?) Nhận xét xem cách hiểu nghĩa của 2 nhóm thành ngữ trên có giống nhau hay khác nhau ? Hs: Thảo luận theo nhóm (3’) Trình bày. Gv Giảng : Phần lớn thành ngữ mang nghĩa hàm ẩn (?) Em hãy nói những hiểu biết của em về nghĩa của thành ngữ , hs đọc ghi nhớ 1 phần 2/144 (?) Phân biệt thành ngữ và tục ngữ? - Thành ngữ: phản ánh 1 hiện tượng trong đời sống. - Tục ngữ: có ý khuyên răn & đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống . Gv: Gọi hs đọc vd sgk /144 (?) Xác định vai trò ngữ pháp của các thành ngữ trong các vd đó ? (?) Em hãy thay các từ ngữ có nghĩa tương đương vào các thành ngữ ở 2 vd trên . Cho biết nhận xét về việc dùng thành ngữ ?. b. Ví dụ 2 Nhóm 1 - Bùn lầy nước đọng - Mẹ goá con côi - Năm châu bốn bể  Hiểu theo nghĩa đen. Nhóm 2 - Tham sống sợ chết - Lòng lang dạ thú. - Đi guốc trong bụng - Đen như cột nhà cháy - Nồi da nấu thịt  Hiểu nghĩa bóng. 2. Sử dụng thành ngữ a. Xét Vd: Sgk.144 - Vd a. Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non. VN - Vd b. Anh đã nghĩ …phòng khi tắt lửa tối đèn PN.  Thành ngữ có thể giữ chức vụ ngữ pháp, CN, CN, PN trong cụm DT, ĐT b. Kết luận: ghi nhớ : Sgk/144 II. LUYỆN TẬP: Bài 1.145 : Tìm &giải nghĩa thành ngữ * HOẠT ĐỘNG 2 : Luyện tập Gv : Gọi hs đọc bài tập 1,nêu yêu cầu của đề a. Sơn hào hải vị -> Các sản phẩm, các món ăn. Nem công chả phượng - >Quý hiếm Gọi 3 hs lên bảng làm bài tập 1. GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận ,cử đại b. Khoẻ như voi -> Rất khoẻ Tứ cố vô thân-> Không có ai thân thích ruột diện trình bày .GV nhận xét ,bổ sung thịt c. Da mồi tóc sương-> Chỉ người tuổi già. Bài tập 3. 145 : Thảo luận nhóm điền thành ngữ - Lời ăn tiếng nói. - Một nắng hai sương - Ngày lành tháng tốt - No cơm ấm cật. - Bách chiến bách thắng - Sinh cơ lập nghiệp III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC * HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn tự học - Nắm được Thành ngữ, nghĩa của thành ngữ * Bài cũ: Học ghi nhớ, làm bài tập còn lại - Tác dụng của thành ngữ, sử dụng thành ngữ * Bài mới: Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. - Về nhà học bài, làm bài tập 4 E. RÚT KINH NGHIỆM: + Học sinh: ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ . + Giáo viên : ......................................................................................................................................

(3) ............................................................................................................................................................ . –.------------------------------------------ & -------------------------------------------— Tuần: 12 Ngày soạn: 12/ 11/ 2016 Tiết PPCT: 50 Ngày dạy : 15/ 11/ 2016 Tập làm văn:. CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Biết cách trình bày cảm nghĩ về tác phẩm văn học - Tập trình bày cảm nghĩ về một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: 1. Kiến thức: - Yêu cầu của bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Cách làm dạng bài biểu cảm về tác phẩm văn học 2. Kĩ năng: - Cảm thụ tác phẩm văn học đã học - Viết được những đoạn văn, bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Làm được bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 3. Thái độ: - GDHS biết cảm nhận cái đẹp từ những tác phẩm văn học. C. PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, thảo luận D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ lớp: Lớp: 7A3 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A4 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A5 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) Lớp: 7A6 : Sĩ số: … Vắng:……..(P:…………………………; KP:…………………………..) 2. Kiểm tra bài cũ: Cho một ví dụ về Thành Ngữ và giải nghĩa? 3. Bài mới : GV giới thiệu bài Những tiết tập làm văn trước chúng ta đã tìm hiểu và biết viết bài văn biểu cảm về sự vật, con người. Ở tiết này ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học . HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS * HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu chung * Tìm hiểu về bài văn biểu cảm về bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương? Tìm hiểu phương pháp phát biểu cảm xúc: (?) Bài văn nêu cảm nghĩ về bài thơ nào?. NỘI DUNG BÀI DẠY I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học: Ví dụ: Cảm nghĩ về bài thơ“ Bánh trôi nước” * Nghĩa trực tiếp: Miêu tả chiếc bánh trôi (?)Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mìnhf về bài nước với các công đoạn làm ra nó thơ bằng cách nào? * Nghĩa ẩn-nghĩa bóng: nói về thân phận, Phân tích kết hợp nêu cảm nghĩa về bài thơ cuộc đời của người phụ nữ VN trong xã hội cũ: có số phận gian truant vất vả nhưng vẫn giữ được tấm long thủy chung son sắc của.

(4) * HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn luyện tập - GV hướng dẫn HS tập làm dàn ý đề bài theo từng phần. Gợi ý: Cảm xúc của em bắt nguồn từ điều gì? Hình ảnh nào? Tâm hồn của Bác ra sao? * Cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh DÀN Ý: - MB: Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. - TB :- Phân tích ND+NT chính - Cảm xúc: bài thơ hay thể hiện được tình yêu thiên nhiên đất nước và phong thái ung dung, lạc quan của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. - KB: Bài thơ thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên của một nhà thơ chiến sĩ. - Giới thiệu bài thơ và ấn tượng ban đầu khi đọc bài thơ này như thế nào ? - Nêu cảm xúc về điều gì? + Tác giả kể – thời gian xa quê của mình với giọng văn biểu cảm như thế nào? Yếu tố nào thay đổi – không thay đổi. + Nỗi buồn khi trở về quê vì lí do gì? + Tình cảm của nhà thơ đối với quê hương như thế nào ?  Liên hệ bản thân?. mình…  Cảm nghĩ của người viết: trân trọng, quý mến người phụ nữ => Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ… 2. Ghi nhớ: SGK II. LUYỆN TẬP BT1: Cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh : - Cảm xúc được bộc lộ từ các hình ảnh: - Sự so sánh mới mẻ, hấp dẫn. - Hình ảnh đan xen: trăng, cây, cổ thụ, hoa rừng. - Sự hòa hợp giữa người và cảnh. - Tâm hồn của Bác. Bài tập 2: Lập dàn ý đề văn: * Cảm nghĩ về bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” - MB: Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. - TB : Nêu cảm xúc. Tâm trạng ngạc nhiên, buồn, nỗi xót xa vì sự việc xảy ra quá bất ngờ sau bao năm xa quê nay mới trở về thăm quê bị coi là “khách” - KB: Đánh giá tình cảm quê hương sâu nặng của nhà thơ . Liên hệ tình yêu quê hương của bản thân.. III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: * Bài cũ: Dựa vào dàn ý đã lập, viết một đoạn văn phát biểu về bài thơ Sông núi nước nam * Bài mới: Chuẩn bị: Bài thơ Tiếng gà trưa. * HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn tự học - Cách làm bài văn PBCN về tác phẩm văn học - Bố cục bài văn PBCN về tác phẩm văn học . - Học bài, xem trước, xem lại các bài lý thuyết đã học về văn biểu cảm để làm bài số 8 được tốt E. RÚT KINH NGHIỆM: + Học sinh: ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ . + Giáo viên : ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ . –.------------------------------------------ & -------------------------------------------—.

(5) Tuần: 12 Tiết PPCT: 51, 52. Ngày soạn: 12/ 11/ 2016 Ngày dạy : 16/ 11/ 2016. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 (Làm tại lớp) I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình học kì I môn ngữ văn 7 theo nội dung tập làm văn. Nhằm đánh giá năng lực viết văn và cách trình bày một bài văn hoàn chỉnh của học sinh - Giúp hs vận dụng kiến thức về văn biểu cảm để làm bài văn hoàn chỉnh.. II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA. - Hình thức: Tự luận - Cách tổ chức kiểm tra: cho hs làm bài kiểm tra tự luận ở lớp 90 phút III.BIÊN SOẠN CÂU HỎI ĐỀ BÀI: IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:. IV. XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. E. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................... –.------------------------------------------ & -------------------------------------------—.

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×