Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

nhat thuc vs nguyet thuc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 17 trang )

(1)


(2)

Nhật thực là hiện tượng tự nhiên xuất hiện khi mặt trăng di chuyển
vào quỹ đạo giữa trái đất và mặt trời.Mặt trời bị mặt trăng tre khuất
và bóng mặt trăng phủ lên mặt trời.(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Trong thần thoại của Ấn độ giáo, những con quỷ rắn Rahu và Ketu
được cho là nuốt mặt trời, hút ánh sáng và là nguyên nhân làm xuất(9)

(10)

Theo sách phúc âm, vào ngày chúa Giêsu bị đóng đinh, bầu trời chở
nên tối sầm và đen sì .Nhiều người cho rằng đây là một phép màu(11)

(12)

(13)

nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng, Mặt Trời và
cùng thẳng hàng nhau trong không gian. Nếu như các lần trăng rằm khác, Mặt


Trăng sẽ nhận được ánh sáng đầy đủ của Mặt Trời để tỏa sáng thì khi nguyệt
thực xảy ra Trái Đất sẽ che lại ánh sáng đó và chỉ có ánh sáng đỏ, cam với(14)

(15)

(16)

(17)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×