Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Giáo án lớp 3 - tuần 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.19 KB, 20 trang )

NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

Ngày 9 tháng 10 năm 2006
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
TUẦN 6
BÀI TẬP LÀM VĂ N
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
A - Tập đọc
1. Đọc thành tiếng
• Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ
- PB : làm văn, loay hoay, lia lòa , ngắn ngủi…
- PN : làm văn, loay hoay, rữa bát đóa, ngắn ngủi, vất vả…
• Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
• Đọc trôi chảy được toàn bài và bước đầu biết phân biệt giọng của người kể và các nhân vật.
2. Đọc hiểu
• Hiểu nghóa của các từ ngữ tong bài : khăn mùi soa, vết lia lòa, ngắn ngủi…
• Hiểu đựơc nội dung và ý nghóa của câu chuyện : Qua câu chuyện của bạn Cô - li - a, tác giả muốn khuyên các
em lời nói phải đi đôi với việc làm, đã nói là phải cố làm được những gì mình nói.
B - Kể chuyện
• Sắp xếp lại các bức tranh minh họa theo trình tự câu chuyện sau đó dựa vào trí nhớ và tranh minh họa kể lại
một đoạn chuyện bằng lời của mình.
• Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
II. ĐỒ DỤNG DẠY – HỌC
• Tranh minh họa cácc đoạn truyện ( phóng to nếu có thể)
• Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.
• Một chiếc khăn mùi soa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Tập đọc
1 . Ổn đònh tổ chức (1


)
2 . Kiểm tra bài cũ (5

)
• 3 HS đọc và trả lời câu hỏi về nôi dung bài tập đọc cuộc họp của chữ viết.
• GV nhận xét, cho điểm.
3 . Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài
- Trong giờ tập đọc này, các em sẽ được làm quen với bạm Cô
- li - a. Cô - li - a là một học sinh biết cố gắng làm bài tập trên
lớp. bạn có biết làm những điều mình đã nói. đó là những điều
gì? Các em đọc bài tập làm văn sẽ hiểu.
- GV ghi tên bài trên bảng lớp.
- Nghe GV giới thiệu bài
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

Hoạt động 1 : Luyện đọc (30

)
 Mục tiêu :
- Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai đã nêu ở phần mục tiêu.
Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
- Hiểu nghóa các từ ngữ trong bài.
 Cách tiến hành :
- Tiến hành theo quy đònh hứớng dẫn luyện đọc đã giới thiệu ở
bài tập đọc Cậu bé thông minh, tuần 1.
a. Đọc mẫu
- GV đọc diễn cảm toàn bài một lựơt. Chú ý lời các nhân vật: - Theo dõi giáo viên đọc mẫu
+ Giọng nhân vật “tôi” : hồn nhiên, nhẹ nhàng.

+ Giọng mẹ : ấm ái, dòu dàng.
b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải thích từ
- Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. - Mỗi HS đọc 1 câu, tiếp nối nhau đọc từ đầu đế hết
bài. Đọc 2 vòng.
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghóa từ khó - Đọc từng đoạn trong bài theo hướng dẫn của GV.
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trước lớp (đọc 2 lượt) - Mỗi HS đọc một đoạn trước lớp
Chú ý ngắt giọng đúng ở các dấu chấm, phẩy khi
đọc câu
- Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủi
như thế thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người
vẫn viết.//
- Cô – li – a này. Hôm nay con giặt áo sơ mi và
quần áo lót đi nhé.//
- Giải thích các từ khó
- Cho HS xem khăn mùi soa, hỏi:
+ Đây là loại khăn gì? + Loại khăn nhỏ, mỏng dùng lau tay, lau mặt.
+ Thế nào là viết lia lòa? + Là viết rất nhanh và liên tục
+ Thế nào là ngắn ngủn, hay đặt câu với từ này? + Ngắn ngủn là rất ngắn và có ý chê. Đặt câu : Mẫu
bút chì ngắn ngủn.
- Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp, mỗi HS đọc
một đoạn.
- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài, cả lớp theo dõi bài
trong SGK.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm. - Mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng em đọc 1 đoạn
trong nhóm.
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm. - 2 nhóm thì đọc tiếp nối
- Yêu cầu HS các tổ tiếp nối nhau đọc đồng thanh bài tập đọc. - Mỗi tổ đọc đồng thanh một đoạn, 4 tổ đọc tiếp
nối từ đầu đến hết bài.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài (8


)
 Mục tiêu :
HS hiểu nội dung của truyện
 Cách tiến hành :
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- GV gọi 1 HS đọc lại cả bài trước lớp. - 1 HS đọc, cả lớp cùng theo dõi SGK.
- Hảy tìm tên của người kể lại câu chuyện này - Đó chính là Cô - li - a. Bạn kể về bài tập làm văn
của mình.
- Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế nào? - Cô giáo giao đề văn là : em đã làm gì để giúp đỡ
mẹ ?
- Vì sao Cô - li - a thấy khó viết bài tập làm văn ? - HS thảo luận theo cặp và trả lời : Vì ở nhà mẹ
thường làm mọi việc cho Cô - li - a . Đôi khi Cô - li
- a chỉ làm một số việc vặt.
- Cô - li - a thấy khó khi phải kể những việc em đã làm để giúp
mẹ vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc cho em. Thỉnh thoảng,
mẹ bận đònh bảo em giúp việc này, việc kia, nhưng thấy em
đang học, mẹ lại thôi. Thế nhưng Cô - li - a vẫn cố gắng để bài
văn của mình được dài hơn. Cô - li - a đã làm cách nào? Chúng
ta cùng tìm hiểu trước nội dung bài.
- 1 HS đọc đoạn 3 trứơc lớp, cả lớp theo dõi và đọc
thầm theo.
- Thấy các bạn viết nhiều, Cô - li - a đã làm cách gì để bài viết
dài ra?
- Cô - li - a đã cố nhớ lại những việc
mà thỉnh thoảng mình đã làm và viết cả những việc
mình chưa làm. Cô - li - a còn viết rằng “ em muốn
giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả”
- Yêu cầu HS đọc đoạn 4 và thảo luận để trả lời câu hỏi 4,
SGK

- HS thảo luận theo cặp, sau đó đại diện HS trả lời.
a. Khi mẹ bảo Cô - li - a giặt quần áo, lúc đầu em
rất ngạc nhiên vì bạn chưa bao giờ phải giặt quần
áo, mẹ luôn làm giúp bạn và đây là lần đầu tiên mẹ
bảo bạn giặt quần áo.
b. Cô - li - a vui vẽ nhận lời mẹ vì bạn nhớ ra đó là
việc mà bạn đã viết trong bài tập làm văn của
mình.
- Em học đựơc điều gì từ bạn Cô - li - a ? - HS tự do phát biểu ý kiến theo suy nghó của từng
em :
+ Tình thương yêu đối với mẹ.
+ Nói lời biết giữ lấy lời.
+ Cố gắng khi gặp bài khó…
- GV chốt lại : Điều cần làm ở Cô - li - a là biết nhận vì lời nói
phải đi đôi với việc làm.
Kết luận : Qua câu chuyện của bạn Cô - li - a, tác giả muốn
khuyên các em lời nói phải đi đôi với việc làm, đã nói là phải
cố làm được những gì mình nói.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại (5

)
Mục tiêu
Đọc trôi chảy được toàn bài và bước đầu biết phân biệt giọng
của người kể và các nhân vật.
 Cách tiến hành :
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- GV hoặc HS đọc tốt đọc mẫu đoạn 3,4 của bài - Theo dõi bài đọc mẫu.
- Yêu cầu HS đọc tiếp nối trong nhóm.
- Tổ chức cho 2 đến 3 nhóm thi đọc bài tiếp nối.

- Tuyên dương nhóm học tốt.
- 4 HS tạo thành 1 nhóm, mỗi HS đọc 1 đoạn trong
bài.
KỂ CHUYỆN
Hoạt động 4 : Xác đònh yêu cầu (1

)
- Gọi HS đọc yêu cầu của phần kể chuyện, trang 47, SGK. - 2 HS đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi và đọc thầm.
- Hướng dẫn :
+ Để sắp xếp được các tranh minh họa theo đúng nội dung
truyện, em cần quan sát kỹ tranh và xác đònh nội dung mà
tranh đó minh họa là của một đoạn nào, sau khi đã xác đònh
nội dung của từng tranh chúng ta mới sắp xếp chúng lại theo
trình tự của câu chuyện.
+ Sau khi sắp xếp tranh theo đúng trình tự nội dung câu
chuyện, các em chọn kễ một đoạn bằng lời của mình, tức là
chuyển lời của Cô - li - a trong truyện thành lời của em.
Hoạt động 5 : Hướng dẫn HS kể chuyện (19

)
 Mục tiêu
- Sắp xếp lại các bức tranh minh họa theo trình tự câu chuyện
sau đó dựa vào trí nhớ và tranh minh họa kể lại một đoạn
chuyện bằng lời của mình.
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành :
Kể trước lớp
- Gọi 4 HS khá kể chuyện trứơc lớp, mỗi HS kể một đọan
truyện.
- 4 HS kể, sau mỗi lần cho bạn kể, cả lớp theo dõi

và nhận xét.
Kể theo nhóm.
- Chia HS thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4 HS, yêu cầu HS
chọn một đoạn truyện và kể cho các bạn trong lớp cùng nghe.
- Lần lượt từng HS kể trong nhóm của mình, các
bạn trong cùng nhóm của mình, các bạn trong
cùng nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau.
Kể trước lớp
- Tổ chức cho HS thi kể chuyện - 3 đến 4 HS thi kể một đoạn trong chuyện.
- Tuyên dương HS kể tốt - Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện đúng, hay nhất.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’)
- Em đã làm giúp bố mẹ những việc gì ? - 3 đến 4 HS trả lời.
- Nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bò bài sau.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 10 tháng 10 năm 2006
CHÍNH TẢ
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

TUẦN 6
BÀI TẬP LÀM VĂ N
I. MỤC TIÊU
• Nghe và viết lại chính xác đoạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn.
• Viết đúng tên riêng người nước ngoài.
• Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt eo/oeo; s/ x; dấu hỏi/ dấu ngã.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
• Bảng phụ hoặc giấy khổ to viết sẵn nội dung các bài tập chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ (5’)

• HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp : cái kẻng, thổi kèn, lời khen, dế mèn
• GV nhận xét và cho điểm.
3. Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài (1

)
- Giờ chính tà này các em sẽ viết đoạn tóm tắt
nội dung truyện Bài tập làm văn và làm các bài
tập chính tả phân biệt eo/oeo; s/ x hoặc dấu hỏi/
dấu ngã.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả (21

)
 Mục tiêu :
Nghe và viết lại chính xác đoạn văn tóm tắt
truyện Bài tập làm văn. Viết đúng tên riêng
người nước ngoài.
 Cách tiến hành :
a.Trao đổi về nội dung đoạn viết
- GV đọc đoạn văn một lựơt sau đó yêu cẩu HS
đọc lại.
- 3 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo
dõi và đọc thầm theo.
- Hỏi : Cô - li - a đã giặt quần áo bao giờ chưa? - Chưa bao giờ Cô - li - a giặt quần áo cả.
- Vì sao Cô - li - a lại vui vẽ đi giặt quần áo? - Vì đó là việc bạn nói đã làm trong
bài tập làm văn.
b. Hướng dẫn cách trình bày
- Đoạn văn có mấy câu? - Đoạn văn có 4 câu.
- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết

hoa? Vì sao?
- Các chữ đầu câu phải viết hoa, tên
riêng phải viết hoa.
- Tên riêng của người nước ngoài viết như thế
nào?
- Chữ cái đầu tiên viết hoa, dấu gạch nối
giữa các tiếng và bộ phận của tên riêng
c. Hướng dẫn viết từ khó.
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dể lẫn khi viết
chính tả.

- PB : làm văn, Cô - li - a, lúng túng…
- PN : Cô - li - a, quần áo, vui vẽ, ngạc
nhiên…
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được. - 3 HS lên bảng viết, cả lớp viết vở
nháp.
d. Viết chính tả
- HS cả lớp viết theo lời đọc của GV.
e. Soát lỗi
- Đọc lại bài, phân tích các tiếng khó viết cho HS
soát lỗi.
- Dùng bút chì soát lỗi theo lời của
GV. Ghi tổng số lỗi ra lề vở.
f. Chấm bài
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập (9

)
 Mục tiêu :

Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt eo/oeo;
s/ x; dấu hỏi/ dấu ngã.
 Cách tiến hành :
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK
- Yêu cầu HS tự làm - 3 HS lên bảng. cả lớp viết vở nháp.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng - HS làm bài vào vở : khoeo chân,
người lẻo khẻo; ngoéo tay.
- Yêu cầu HS đọc lại bài. - Cả lớp đọc đồng thanh
Bài 3
- GV có thể lựa chọn phần a. hoặc phần b. tùy lỗi
mà HS đia phương thường mắc lỗi.
a) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu trong SGK
- Cách làm tương tự bài tập 2 - Lời giải
a. Giàu đôi con mắt, đôi bàn tay siêng
làm bụng, mắt hay kiếm tìm.
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời
b. Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ. Tổ
quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ xanh
núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển.
Xanh trời, xanh của những giấc mơ.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài tập
chính tả. HS nào viết xấu, sai lỗi lên phải viết lại
bài cho đúng.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

TUẦN 6
MỞ RỘNG VỐN TỪ TRƯỜNG HO Ï C . DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU
• Mở rộng vốn từ về trường học qua trò chơi ô chữ
• Ôn tập về cách dùng dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
• Ô chữ như bài tập 1, viết sẳn trên bảng lớp.
• 4 chiếc chuông nhỏ (hoặc cờ)
• Chép sẵn các câu văn của bài tập 2 vào bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
• 2 HS lên bảng làm miệng các bài tập 1,3 của giờ Luyện từ và câu, tuần 5. Mỗi HS
làm 1 bài.
• Nhận xét và cho điểm HS.
2. Dạy - học bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giơi thiệu bài
- GV nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng - Nghe GV giới thiệu bài
Hoạt động 1 : Trò chơi ô chữ (14’)
Mục tiêu :
Mở rộng vốn từ về trường học qua trò chơi ô chữ
Cách tiến hành :
- GV giới thiệu ô chữ trên bảng : Ô chữ theo chủ
đề Trường học, mỗi hàng ngang là một từ liên
quan đến trường học và có nghóa tương ứng đã
được giới thiệu trong SGK. Từ hàng dọc có nghóa
là buổi lễ mở đầu năm học mới.
- Nghe GV giới thiệu về ô chữ

- Phổ biến cách chơi : Cả lớp chia làm 4 đội chơi.
GV đọc lần lượt nghóa cảu các từ tương ứng từ
hàng 2 đến hàng 11. Sau khi GV đọc xong, các đội
giành quyền trả lời bằng cách rung chuông (hoặc
phất cờ). Hếu tra lời đúng được 10 điểm, nếu sai
không được điểm nào, các đội còn lại tiếp tục
giành quyền trả lời đến khi đúng thì hoặc GV
thông báo đáp án thì thôi. Đội nào giải được từ
hàng dọc được thưởng 20 điểm.
- Tiến hành trò chơi theo hướng dẫn.
- Tổng kết sau trò chơi và tuyên dương thắng
cuộc.
Đáp án:
Hàng dọc : Lễ khai giảng
Hàng ngang:
NGUYỄN THỊ HIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

1) Lên lớp
2) Diễu hành
3) Sách giáo khoa
4) Thòi khoá biểu
5) Cha mẹ
6) Ra chơi
7) Học giỏi
8) Lười học
9) Giảng bài
10)Cô giáo
- Yêu cầu HS dùng bút chì viết chữ in vào ô chữ
trong vở bài tập.
- HS viết vào vở bài tập

- Mỗi nhóm 1 HS đọc tất cả các từ
hàng ngang, hàng dọc và lời giải
nghóa từ theo yêu cầu GV
Hoạt động 2 : Ôn luyện về cách dùng dấu
phẩy(13’)
Mục tiêu :
Ôn tập về cách dùng dấu phẩy.
Cách tiến hành :
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm
- Yêu cầu HS suy nghó và tự làm bài - 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1
ý. HS dưới lớp làm bài vào vở bài tập.
- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS Đáp án:
a) Ông em, bố em và chú em đều là
thợ mỏ.
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội
đều là con ngoan, trò giỏi.
c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện
5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ
Đội và giữ gìn danh dự Đội.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về nhà tìm các từ nói về nhà trường,
luyện tập thêm về cách sử dụng dấu phẩy
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
TẬP ĐỌC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×