Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Giáo án lớp 3 - tuần 22

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.46 KB, 17 trang )

NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1
TUẦN 22
Ngày dạy 5/2/2007
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
NHÀ BÁC HO Ï C VÀ BÀ CU Ï
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
A - Tập đọc
1. Đọc thành tiếng
• Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai : bác học, nổi tiếng, đèn điện, may mắn, miệt
mài, móm mém,…
• Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật.
2. Đọc hiểu
• Hiểu nghóa các từ ngữ mới trong bài.
• Hiểu nội dung của truyện : Ca ngợi nhà bác học vó đại Ê-đi-xơn.
B - Kể chuyện
• Rèn kỹ năng nói : Biết kể chuyện theo cách phân vai.
• Rèn kỹ năng nghe.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
• Tranh minh hoạ bài tập đọc và các đoạn truyện.
• Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TẬP ĐỌC
1 . Ổn đònh tổ chức (1

)
2 . Kiểm tra bài cũ (4

)
• Hai, ba HS đọc lại bài Người trí thức yêu nước, trả lời các câu hỏi về nội dung bài.


• Nhận xét và cho điểm HS.
3 . Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài (1

)
- Theo em, những người như thế nào thì được
coi là nhà bác học ?
- Các em đã được biết về một số nhà khoa học
của nước ta. Trong tiết học hôm nay, các em
sẽ được biết thêm về một nhà bác học vó đại
vào bậc nhất thế giới người nước Mó. Đó là Ê-
đi-xơn. Ê-đi-xơnlà người như thế nào ? Tìm
hiểu bài Nhà bác học và bà cụ, các em sẽ
phần nào hiểu được về ông.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS luyện đọc (30

)
 Mục tiêu :
- Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai.
- 2 HS trả lời.
- Quan sát chân dung của Ê-đi-xơn và
nghe GV giới thiệu bài.
NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1
- Hiểu nghóa các từ ngữ mới trong bài.
 Cách tiến hành :
a) GV đọc diễn cảm toàn bài :
- Đoạn 1 :giọng đọc chậm rãi khoan thai.
- Đoạn 2 :giọng bà cụ chậm chạp, mệt mỏi.
Giọng Ê-đi-xơn thể hiện sự ngạc nhiên.

- Đoạn 3 :giọng vui (Ê-đi-xơn) giọng bà cụ
phấn chấn.
- Đoạn 4 :giọng người dẫn chuyện thán phục,
giọng cụ già phấn khởi.
b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từø
- Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ
khó, dễ lẫn.
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghóa từ
khó.
+ Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc bài theo
đoạn.
Đoạn 1 :
+ Gọi 1 HS khá đọc lại đoạn 1. Nhắc HS đoạn
văn này các em cần chú ý ngắt giọng đúng các
vò trí của dấu phẩy, dấu chấm.
+ Hỏi : Khi Ê-đi-xơn chế tạo ra đèn điện, mọi
người khắp nơi đã làm gì ?
+ Em hình dung được thế nào là người ùn ùn
kéo đến ?
+ Hướng dẫn : Khi đọc đoạn văn này, để cho
hay và thể hiện sự ngưỡng mộ của mọi người
với Ê-đi-xơn, chúng ta cần nhấn giọng cụm từ
ùn ùn kéo đến.
+ Hỏi : Khi phải đi một đoạn đường dài để đến
xem đèn điện của Ê-đi-xơn, bà cụ đã làm gì ?
+ Em hiểu thế nào là đấm lưng thùm thụp ?
Đoạn 2 :
+ Gọi 1 HS đọc đoạn 2.
+ Yêu cầu 3 HS lần lượt đọc và nêu cách ngắt
giọng của 3 câu đối thoại trong đoạn 2.

+ Đoạn 3 : Hướng dẫn HS luyện ngắt giọng lời
đối thoại và câu dài.
- Theo dõi GV đọc mẫu.
- Mỗi HS đọc 1 câu, tiếp nối nhau đọc
từ đầu đến hết đoạn bài. Đọc 2 vòng.
HS nhìn bảng đọc các từ ngữ cần chú ý
phát âm đã nêu ở mục tiêu.
- Đọc theo sự hướng dẫn của GV.
+ 4 HS đọc bài, mỗi HS đọc một đoạn.
+ 1 HS đọc thành tiếng , cả lớp cùng
theo dõi.
+ Đã ùn ùn kéo đến.
+ Là người đến liên tục và đông, tiếp
nối nhau.
+ Nghe giảng.
+ Bà ngồi bên vệ đường để bóp chân
và đấm lưng thùm thụp.
+ Là đấm liên tục và khá mạnh vào
lưng làm phát ra tiếng thùm thụp.
+1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi
bài trong SGK.
+ 3 HS lần lượt đọc và nêu cách ngắt
giọng của 3 câu đối thoại trong đoạn 2,
cả lớp theo dõi và nhận xét.
+ Luyện ngắt giọng các câu :
Cụ ơi ! //… đây . // … đònh / … dòng điện
đấy.//
Thế nào… đến … // Nhưng…nhé / kẻo…
bao lâu đâu. //
NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

+ Đoạn 4 : Nhắc HS ngắt giọng đúng các vò trí
của các dấu chấm dấu phẩy và đọc phần chú
giải để hiểu nghóa từ cười móm mém.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm.
- Yêu cầu HS cả lớp đọc ĐT cả bài.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
(8

)
 Mục tiêu :
HS Hiểu nội dung của truyện
 Cách tiến hành :
a) Đoạn 1 :
- Nói những điều em biết về Ê-đi-xơn ?
- Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra
lúc nào ?
b) Đoạn 2 +3 :
- Bà cụ mọng muốn điều gì ?
- Vì saobà cụ mong có chiếc xe mà không cần
người kéo ?
- Mong ước của bà cu gợi cho Ê-đi-xơn ý nghó
gì ?
c) Đoạn 4 :
- Nhờ đâu mong ước của bà cụ được thực
hiện ?
- Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho
con người ?
KL : Câu chuyện ca ngơò nhà bác học vó đại
Ê-đi-xơn.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại (5


)
 Mục tiêu :
Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các
nhân vật.
 Cách tiến hành :
- GV đọc lại đoạn 3.
- Hướng dẫn HS đọc đoạn 3.
+ Giọng Ê-đi-xơn : reo vui khi sáng kiến loé
lên.
+ Giọng bà cụ : phấn chấn. Giọng người kể
+ Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS đọc nối tiếp (mỗi em một đoạn).
Nhóm nhận xét.
- HS cả lớp đọc ĐT cả bài.
- HS đọc thầm đoạn 1.
- HS phát biểu.
- Xảy ra vào lúc Ê-đi-xơn vừa chế ra
đèn điện. Mọi người từ khắp nơi ùn ùn
kéo đến xem. Bà cụ là một trong
những người đó.
- HS đọc thầm đoạn 2 +3.
- Bà mong Ê-đi-xơn làm được một thứ
xe không cần ngựa mà lại êm
- Vì xe ngựa rất xóc, đi xe ấy bà cụ sẽ
bò ốm.
- Gợi ý cho ông chế tạo một chiế xe
chạy bằng dòng điện.
- HS đọc thầm đoạn 4.
- Nhờ óc sáng tạo kì diệu của Ê-đi-xơn.

Nhờ sự quan tâm đến con người của
ông.
- HS phát biểu.
- HS luyện đọc đoạn 3.
NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1
chuyện khâm phục.
+ Cần nhấn giọng ở các từ ngữ sau : loé lên,
reo lên, nảy ra, vô cùng ngạc nhiên, bình
thường.
- HS thi đọc.
- GV nhận xét.
- 4 nhóm cử đại diện đọc bài, cả lớp
theo dõi và bình chọn nhóm đọc hay.
Kể chuyện
Hoạt động 4 : GV nêu nhiệm vụ (1

)
Các em vừa được nghe 3 ban đọc truyện Nhà
bác học và bà cụ theo các vai : người dẫn
chuyện, Ê-đi-xơn và bà cụ. Bây giờ, các em
không nhìn sách, tập kể lại câu chuyện theo
cách phân vai.
Hoạt động 5 : Hướng dẫn HS kể chuyện (17

)
 Mục tiêu :
- Rèn kỹ năng nói : Biết kể chuyện theo cách
phân vai.
- Rèn kỹ năng nghe.
 Cách tiến hành :

- GV hướng dẫn : + Khi kể các em nói lời nhân
vật mình sắm vai.
+ Nhớ kết hợp lời kể với động tác, ánh mắt…
+ Kể to, ro để cả lớp cùng nghe.
- Chia HS thành các nhóm nhỏ và yêu cầu HS
kể chuyện theo nhóm.
- Yêu cầu 4 HS đại diện 4 nhóm tiếp nối nhau
kể toàn bộ câu chuyện.
- Gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, bình chọn nhóm kể tốt nhất.
Nghe GV nêu nhiệm vụ.
- Nghe GV hướng dẫn.
- Mỗi nhóm 5 HS. Mỗi HS kể lại một
đoạn. HS trong nhómtheo dõi góp ý
cho nhau.
- 4 HS kể, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động 6 : Củng cố, dặn dò (4

)
- GV : Câu chuyện này giúp các em hiểu điều
gì ?
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe và chuẩn bò bài sau.
- Nhận xét tiết học.
-HS trả lời.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1
TUẦN 22
Ngày dạy 6/2/2007
CHÍNH TẢ
Ê-ĐI- XƠN
I. MỤC TIÊU
• Nghe – viết chính xác, trình bày đúng đẹp đoạn văn về Ê-đi-xơn.
• Làm đúng bài tập điền các âm, dấu thanh dễ lẫn (tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã) và giải
đố.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
• Bài tập 2b chép sẵn trên bảng lớpï.
• VBT Tiếng Việt tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1 . Ổn đònh tổ chức (1

)
2 . Kiểm tra bài cũ (4

)
- HS viết bảng con , 2 HS viết bảng lớp các từ ngữ sau : chăm chỉ, trước thử thách, trở
thành, tiến só, hiểu rộng.
- GV nhận xét.
3 . Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài (1

)
Gìơ chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết
đoạn văn về Ê-đi-xơn và làm các bài tập

chính tả phân biệt tr / ch hoặc dấu hỏi / dấu
ngã và giải đố.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả (22

)
 Mục tiêu :
Nghe – viết chính xác, trình bày đúng đẹp
đoạn văn về Ê-đi-xơn.
 Cách tiến hành :
a) Hướng dẫn HS chuẩn bò
- GV đọc đoạn văn 1 lượt.
- Hỏi :
+ Những phát minh, sáng chế của Ê-đi-xơn có
ý nghóa như thế nào ?
+ Em biết gì về Ê-đi-xơn ?
- Giúp HS nhận xét :
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết
hoa ? Vì sao ?
- Nghe GV giới thiệu bài.

- Theo dõi sau đó 2 HS đọc lại.
+ Nó thay đổi cuộc sống trên trái đất.
+ Ê-đi-xơn là người giàu sáng kiến và
luôn mong muốn mang lại điều tốt đẹp
cho con người.
+ Đoạn văn có 3 câu ?
+ HS trả lời.
NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1
+ Tên riêng Ê-đi-xơn viết như thế nào ?

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết
chính tả.
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm
được.
b) GV đọc cho HS viết bài vào vởû
GV đọc cho HS viết bài vào vở
e) Soát lỗi
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
g) Chấm bài
GV chấm từ 5 – 7 bài, nhận xét từng bài về
mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập
(5

)
 Mục tiêu :
Làm đúng bài tập điền các âm, dấu thanh dễ
lẫn (tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã) và giải đố.
Cách tiến hành :
Bài 2a
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm.
- Cho HS thi làm bài trên bảng phụ đã chuẩn
bò trước.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Lời giải : là ông mặt trời
Bài 2b
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm.
- Cho HS thi làm bài trên bảng phụ đã chuẩn

bò trước.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Lời giải : là cánh đồng
Hoạt động 3 : Củng cố, dặn dò (3

)
- Về nhà các em nhớ tìm câu đố trong đó có
chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch
- Nhận xét tiết học, chữ viết của HS.
- Dặn HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải
viết lại bài cho đúng và chuẩn bò bài sau.
+ Tên riêng Ê-đi-xơn viết hoa.
- HS tìm cá từ khó, dễ lẫn khi viết chính
tả.
- HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết
vào bảng con.
- HS viết bài vào vở
- HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để
soát lỗi theo lời đọc của GV.
- Các HS còn lại tự chấm bài cho mình.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- HS dưới lớp làm vào VBT.
- 2 HS thi làm bài + đọc kết quả cho cả
lớp nghe.
- Đọc lại lời giải và chữa bài vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- HS dưới lớp làm vào VBT.
- 2 HS thi làm bài + đọc kết quả cho cả
lớp nghe.

- Đọc lại lời giải và chữa bài vào vở.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×