Tải bản đầy đủ (.doc) (144 trang)

Giáo án lớp 3 (Tuần 22-29)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (586.51 KB, 144 trang )

Tuần 22
Ngày soạn: 8/2/2006
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
chào cờ
Nội dung do nhà trờng phổ biến
tập đọc kể chuyện
Nhà bác học và bà cụ
I. Mục tiêu
A. Tập đọc.
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.
- Đọc đúng: Ê-di-xơn, nổi tiếng, khắp nơi, đấm lng, loé lên, nảy ra ...
- Biết đọc phân biệt lời ngời kể và lời các nhân vật.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu.
- Hiểu nghĩa từ: nhà bác học, cời móm mém.
- Hiểu nội dung câu chuyện.
B. Kể chuyện
1. Rèn kĩ năng nói: Biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai.
2. Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh minh hoạ, 1 vài đạo cụ để dựng lại câu chuyện.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ
- Thi kể chuyện Ông tổ nghề thêu
2. Dạy bài mới.
2.1. Giới thiệu bài: Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ
đại vào bậc nhất của thế giới ...
2.2. Luyện đọc đúng
a. Gv đọc mẫu truyện lần 1.


b. H ớng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .
*Luyện đọc đúng từ khó:
Lu ý những từ ghi ở phần mục tiêu.
* Luyện đọc từng câu
Đoạn 1.
- Câu 1: + Ê-di-xơn, nổi tiếng.
- Câu 2: + khắp nơi; ngắt sau dấu phẩy
- Câu 3: + đấm lng, thùm thụp; ngắt sau dấu
phẩy + Giải nghĩa: nhà bác học / SGK
* Đoạn 2:
- Câu thoại 1: Giọng bà cụ chậm chạp.
- Câu thoại 2: Giọng Ê-đi-xơn ngạc nhiên.
3HS thực hiện yêu cầu.
- HS tự tìm từ khó -> luyện
đọc.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- Câu thoại 3: Giọng bà cụ mệt mỏi
* Đoạn 3:
- Câu thoại 1, 3: + nảy ra, reo lên, bao lâu.
+ giọng Ê-di-xơn reo vui khi sáng
kiến chợt loé lên.
- Câu thoại 2: Giọng cụ già phấn chấn.
* Đoạn 4:
- Câu 3: dạo nọ
- Câu thoại 1: Giọng Ê-di-xơn vui, hóm hỉnh.
- Câu thoại 2: Giọng bà cụ phấn khởi.
- Giải nghĩa: cời móm mém / SGK
- Hớng dẫn đọc đoạn 4: Giọng thán phục; Nhấn
giọng: miệt mài, xếp hàng dài
- * Luyện đọc đoạn

- Luyện đọc trong nhóm
* Đọc cả truyện: Gv hớng dẫn chung.
Tiết 2
c. H ớng dẫn hs tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS tìm hiểu các nội dung sau:
- Nói những điều em biết về Ê-di-xơn?
- Câu chuyện giữa Ê-di-xơn và bà cụ xảy ra vào
lúc nào?
+ Đọc thầm đoạn 2, 3 + câu hỏi 3
- Bà cụ mong muốn điều gì?
- Vì sao cụ mong có chiếc xe không cần ngựa
kéo?
- Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-di-xơn ý nghĩ
gì?
+ Đọc thầm đoạn 4 + câu hỏi 4, 5
- Nhờ đâu mong ớc của bà cụ đợc thực hiện?
- Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho con
ngời?
Gv chốt ý chung.
2.3. Luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm đoạn 3: Nhấn giọng: loé lên,
nảy ra, vô cùng, ngạc nhiên, bình thờng.
Kể chuyện
a. Gv nêu nhiệm vụ: Tập kể lại câu chuyện theo
cách phân vai.
b. H ớng dẫn hs dựng lại câu chuyện theo vai .
- Gv nhắc: Nói lời nhân vật mình nhập vai theo
trí nhớ, chú ý cách diễn đạt lời các nhân vật.
3. Củng cố dặn dò
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Gv chốt ý.
- VN: Tập kể chuyện cho mọi ngời cùng nghe.
- 4HS đọc một lợt.
- Mỗi nhóm 4HS tự luyện
đọc.
- 1HS đọc cả bài.
- Đọc thầm từng đoạn, thảo
luận cặp đôi và trả lời câu hỏi.
- 3HS thi đọc đoạn 3.
- 1 hs đọc cả bài.
- Hs tự hình thành nhóm,
phân vai.
- Từng tốp 3 em thi dựng
lại câu chuyện theo vai.
Lớp nhận xét, bình chọn
nhóm dựng lại dựng lại câu
chuyện hấp dẫn, sinh động.
Toán
Tiết 106: Luyện tập
I.Mục tiêu
+Củng cố về tên gọi các tháng trong một năm,số ngày trong từng tháng.
+Củng cố kĩ năng xem lịch(tờ lịch tháng,năm...)
II.Đồ dùng dạy học
+Lịch tờ,lịch bàn năm 2006
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
+Những tháng nào có 31 ngày,30 ngày,28 hoặc
29 ngày?
+Một năm có bao nhiêu tháng?bao nhiêu ngày?

2/Hoạt động 2: Luyện tập
-Bài 1
+Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày của
tháng
-Bài 2 (chuyển yêu cầu xem lịch năm 2006)
+Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày của
tháng trong năm
-Bài 3
+Kiến thức:Củng cố cách xem ngày,tháng
trong năm
+Nêu cách xem?

-Bài4
+Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày trong tháng,
cách tính ngày trong tháng.
3/Hoạt đông 3: Củng cố-dăn dò
+ Tháng 5,7,10 là tháng có bao nhiêu ngày?
Tháng 2 là tháng có bao nhiêu ngày?
Ngày 30/10 năm nay vào thứ mấy?
- 2HS thực hiện yêu cầu.
- Thực hành xem lịch theo
nhóm.
- Chia lớp làm 4 nhóm.
- Thi tìm nhanh theo
nhóm.
- Làm bài cá nhân vào vở.
Tự kiểm tra bài -> vài HS
đọc kết quả.
- HS nêu kết quả -> giải
thích lý do.

- Trảlời miệng.
Ngày soạn: 8/2/2006
Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
tập đọc
Cái Cầu
I. Mục tiêu
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.
- Đọc đúng: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng.
- Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu
- Hiểu từ: chum, ngòi, sông Mã.
- Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ yêu và tự hào về cha mình.
3. Giáo dục tình cảm cha con.
Học thuộc lòng bài thơ.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc SGK
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ : Y/cầu HS kể lại truyện Nhà
bác học và bà cụ và trả lời câu hỏi về nội dung
bài.
B. Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài : Tranh ( ảnh ) giới thiệu
2. Luyện đọc đúng
a. Gv đọc mẫu bài lần 1 : Gv chia khổ thơ
b. H ớng dẫn hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
** Luyện đọc tiếng, từ khó

**Luyện đọc đúng theo từng dòng thơ

** Luyện đọc từng khổ thơ
- Luyện đọc theo nhóm
** Lớp đọc ĐT 1 lần.
c. H ớng dẫn tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm bài thơ
+ TLCH trong SGK để nắm đợc các nội dung sau:
- Ngời cha trong bài thơ làm nghề gì?
- Cha đã làm chiếc cầu nh thế nào?
- Tình cảm của bạn nhỏ đối với cha mình.
- Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?
Chốt: Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn nhỏ
đối với cha ntn?
- 3HS thực hiện yêu cầu
- HS tự tìm tiếng, từ khó
và luyện đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc
từng dòng thơ, chú ý phát
âm đúng những tiếng
khó: từng HS đọc- cả lớp
lắng nghe + nhận xét.
- 4HS đọc nối khổ thơ 1
lợt.
- Mỗi nhóm 4HS luyện
đọc.
- 2nhóm thi đọc trớc lớp
- HS làm việc cá nhân.
2.3. Luyện đọc thuộc lòng bài thơ
- Tổ chức cho HS học thuộc từng khổ thơ -> cả
bài.
- Thi đọc thuộc lòng bài thơ.

3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét giờ học. Gv yêu cầu cả lớp về nhà
tiếp tục học thuộc lòng cả bài thơ.
Lớp nhẩm thuộc từng
khổ thơ - Kiểm tra thuộc.
Đọc thuộc nối khổ thơ-
cả bài.

Toán
Tiết 107: Hình tròn, tâm, đờng kính, bán kính
I.Mục tiêu
+HS có biểu tợng về hình tròn.Biết đợc tâm,bán kính hình tròn.
+Bớc đầu học sinh biết dùng compa để vẽ đợc hình tròn có tâm và bán kính
cho trớc.
II.Đồ dùng dạy học
+Mô hình hình tròn(mặt đòng hồ,chiếc đĩa hình tròn...)
+Compa
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
+GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2/Hoạt động 2: Dạy bài mới
2.1.Giới thiệu hình tròn
+GV đa ra một số vật mẫu có dạng hình
tròn(mặt đồng hồ...)để giới thiệu hình tròn.
+GV vẽ đờng tròn lên bảnggiới thiệu tâm O,
bán kính OM, đờng kính AB(GV mô tả cho HS biết)
=>GV rút ra kết luận giống SGK
2.2.Giới thiêu compa và cách vẽ hình tròn
+GV cho Hs quan sát compa,giới thiệu về cấu

tạo của compaGVdùng compa để vẽ hình tròn.
3/Hoạt động 3: Luyện tập-th c hành
-Bài 1
+Kiến thức:Củng cố cách đọc tên bán kính,đ-
ờng kính của mỗi hình tròn
+Nêu cách nhận biết về hình tròn?
-Bài 2
+Kiến thức:Củng cố cách vẽ hình tròn có tâm
và bán kính cho trớc
+Nêu cách vẽ?
- HS quan sát
- Nhắc lại
- Theo dõi cách vẽ hình
tròn.
- Nêu miệng.
- Làm vào vở.
- Nhắc lại cách vẽ hình
-Bài3
+Kiến thức:Củng cố cách vẽ bán kính,đờng
kính của hình tròn
4/Hoạt động 4: Củng cố-dăn dò
+GV nhận xét giờ học,chốt lại kiến thức
+ Nhắc HS tự thực hành vẽ hình tròn.
tròn.
- Theo dõi SGK trả lời
miệng.
Chính tả
Nghe viết: Ê-đi-xơn
Phân biệt: tr/ch
I. Mục tiêu

Rèn kĩ năng viết chính tả.
- Nghe và viết lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn về Ê-di-xơn.
- Làm đúng bài tập về âm, dấu thanh dễ lẫn ( tr / ch; dấu hỏi / ngã )
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ( Bài 2 / 33, 34 )
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
GV đọc: + giấy trắng + mầu nhiệm
+ dập dềnh + biển biếc
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài: Chính tả ( nghe - viết ): Ê-di-
xơn
- b. H ớng dẫn chính tả
* GV đọc bài 1 lần
* Luyện viết tiếng khó
+ Nhận xét chính tả.
- Những chữ nào trong bài đợc viết hoa?
- Tên riêng Ê-di-xơn viết thế nào?
c. Viết chính tả:
- Gv hớng dẫn t thế ngồi, cầm bút.
- Gv đọc mẫu đoạn viết lần 2.
- Gv đọc
d. Chấm chữa bài
- Gv đọc Hs soát lỗi ( 2 lần ) Gv kết hợp
chữa lỗi: Ê-di-xơn, sáng tạo, câu chuyện, giàu
sáng kiến.
e. H ớng dẫn hs làm bài tập chính tả
* Bài 2 / tr33.
a/ Mặt tròn; trên cao; chui vào

b/chẳng, đổi, dẻo, đĩa
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét bài hs
- Dặn học sinh về luyện viết từ dễ sai.
- 2HS lên bảng viết, cả lớp
viết bảng con.
- 2HS đọc lại.
- Tự tìm tiếng khó luyện
viết.
Hs viết bài
- Soát và chữa lỗi.
Hs đọc yêu cầu bài ( a )
Hs tìm hiểu từ điền (tr/ch)
vào vở

Đạo đức
Bài 10 : Tôn trọng khách nớc ngoài(tiết 2)
I . Mục tiêu :
1/ Học sinh hiểu
+ Nh thế nào là tôn trọng khách nớc ngoài ?
+ Vì sao phải tôn trọng khách nớc ngoài ?
+ Trẻ em có quyền đợc đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc
tịch ... quyền đợc giữ gìn bản sắc dân tộc.
2/ Học sinh biết c xử lịch sự khi gặp gỡ với khách nớc ngoài
3/ Học sinh có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ ,tiếp xúc với khách nớc ngoài.
II . Đồ dùng dạy- học
+ Vở BT đạo đức 3.
III . Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ

+ Hãy nêu những biểu hiện thể hiện sự tôn trọng
khách nớc ngoài ?
+Nhận xét, đánh giá.
2/ Các hoạt động
* Hoạt động 1: Liên hệ thực tế
Yêu cầu HS kể về 1 hành vi lịch sự với khách nớc
ngoài mà em biết . Nhận xét về hành vi đó.
+ Kết luận : C xử lịch sự với khách nớc ngoài là 1
việc làm tốt chúng ta nên học tập.
* Hoạt động 2: Đánh giá hành vi
\ GV chia nhóm, phát phiếu học tập.
- Yêu cầu HS thảo luận cách ứng xử trong các tr-
ờng hợp đợc ghi ở phiếu học tập.
+ Kết luận : về cách ứng xử của từng tình huống.
* Hoạt động 3: Xử lí tình huống và đóng vai
\ Chia nhóm ,thảo luận nhóm về cách ứng xử cần
thiết trong từng tình huống:
- Có vị khách nớc ngoài đến thăm trờng và hỏi em
về tình hình học tập.
- Em nhìn thấy một số bạn vây quanh xe một vị
khách nớc ngoài vừa xem vừa chỉ trỏ.
+ Kết luận : về cách ứng xử trong từng tình huống.
Kết luận chung : Tôn trọng khách nớc ngoài và
sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết là thể hiện lòng tự
trọng và tự tôn dân tộc, giúp khách nớc ngoài thêm
2HS thực hiện yêu cầu.
\ Học sinh làm việc cá
nhân - trình bày trớc lớp
nhận xét ,bổ sung.
HS thảo luận nhóm

\ Đại diện nhóm trình bày
nhận xét ,bổ sung.
\ Các nhóm chuẩn bị đóng
vai
Các nhóm đóng vai, nhận
xét
hiểu và quí trọng đất nớc, con ngời Việt Nam.
3/ Củng cố,dặn dò
+ Vì sao phải tôn trọng khách nớc ngoài ?
+ Nhận xét giờ học.

Ngày soạn: 9/2/2006
Thứ t ngày 15 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
toán
Tiết 108:Vẽ trang trí hình tròn
I.Mục tiêu
+Giúp HS biết dùng compa để vẽ(theo mẫu) các hình trang trí hình tròn
(đơn giản).Qua đó các em thấy đợc cái đẹp qua những hình trang trí đó.
II.Đồ dùng dạy học
+Compa,bút chì màu
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
+GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2/Hoạt động 2: Luyện tâp
- Bài1
+Kiến thức:Củng cố cách vẽ hình tròn theo các
bớc hớng dẫn
Gv tổ chức cho HS đọc và quan sát mẫu các b-

ớc vẽ hình tròn.
Giúp đỡ HS yếu thực hiện vẽ trang trí hình
tròn.
-Bài 2
+Kiến thức:Củng cố cách tô màu hình tròn
Gv giúp HS biết cách tô màu trang trí đờng
tròn, nhận biết vẻ đẹp của hình tròn đợc trang trí.
3/Hoạt động 3:Củng cố- dăn dò
+GV chấm bài, nhận xét hình vẽ
+ Dặn HS về nhà tự trang trí hình tròn theo ý
thích.
- HS đọc và quan sát
mẫu.
- Nhắc lại các bớc vẽ
hình tròn.
- Thực hành vẽ theo mẫu.
- Tô màu theo ý thích.
- Nói cảm nhận của mình
về hình tròn vừa đợc
trang trí.

Tự nhiên xã hội
Tiết 43 : Rễ cây
I . Mục tiêu:
+ Sau bài học học sinh biết nêu đợc đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.
+ Phân loại các rễ cây vừa su tầm đợc.
II . Đồ dùng dạy học.
+ Các hình vẽ SGK (82,83)
+ Su tầm về một số loại cây.
III . Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ
+ Nêu chức năng của thân cây ? Thân cây có ích lợi
gì ?
+ Nhận xét ,đánh giá.
2/ Các hoạt động .
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK
+ Mục tiêu : Nêu đợc đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm,
rễ củ, rễ phụ.
+ Cách tiến hành.
\ Bớc 1: Làm việc theo cặp.
GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK và mô tả về
đặc điểm của từng loại rễ.
\ Bớc 2: Làm việc cả lớp
+ Kết luận : GV nêu chung về đặc điểm chung của
các loại rễ cây
* Hoạt động 2: Làm việc với vật thật
+Mục tiêu : Biết phân loại các rễ cây đã su tầm đợc
+ Cách tiến hành :- Yêu cầu HS làm việc theo
nhóm, su tập các loại cây đã chuẩn bị -> phân loại rễ.
+ Kết luận : nhận xét, kết luận chung về bộ su tập
của từng nhóm.
3/ Củng cố,dặn dò
2HS thực hiện yêu cầu.
Học sinh quan sát các
hình vẽ SGK / 82,83 .Sau
đó mô tả về đặc điểm của
từng loại rễ .
-3 học sinh nêu lại đặc
điểm của 4 loại rễ.

-Học sinh phân loại các
rễ cây đã su tầm đợc
- Các nhóm giới thiệu bộ
su tập các loại rễ cây của
mình.
+ Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i rÔ c©y võa häc ?
+ NhËn xÐt giê häc.
Tập đọc
Chiếc máy bơm
I. Mục tiêu
- Đọc đúng tên riêng: Ac-si-mét, nớc sông, ruộng nơng, chảy ngợc lên,
trục xoắn ...
- Biết đọc bài với giọng kể nhẹ nhàng, biểu lộ thái độ cảm phục nhà bác học
ác-si-mét.
- Hiểu các từ ngữ mới trong bài: tính tới tính lui, đinh vít.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi ác-si-mét.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc / SGK.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ ( 3 5 phút )
- Đọc thuộc lòng bài Cái cầu
- Nhận xét.
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài Dựa vào tranh Giới thiệu
bài.
2.2. Luyện đọc đúng
a. Giáo viên đọc mẫu bài lần 1.
Chia bài thành ? đoạn ( 2 đoạn )
b. H ớng dẫn hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .

** Luyện đọc đúng tiếng, từ khó
Lu ý các từ ghi ở phần mục tiêu.
**Luyện đọc đúng từng câu trong mỗi đoạn
* Đoạn 1:
- Câu 1: + nớc sông, vác lên, ruộng nơng, ác-si-
mét, ngợc lên.
+ Giọng thể hiện sự băn khoăn; Ngắt sau dấu
phẩy.
- Câu 2: + tính tới tính lui.
- Câu 4: + trục xoắn.
- Giải nghĩa: ác-si-mét; tính tới tính lui / SGK.
- Hớng dẫn đọc đoạn 1: Giọng nhẹ nhàng, biểu
lộ thái độ cảm phục.
* Đoạn 2:
- Câu 1: Ngắt sau tiếng vậy.
- Câu 3: Ngắt sau dấu hai chấm; tiếng đùng
- Giải nghĩa: đinh vít / SGK.
- Hớng dẫn đọc đoạn 2: Đọc rõ ràng, thể hiện
thái độ cảm phục
* Đọc nối đoạn
* Đọc cả truyện: Gv hớng dẫn chung
c. H ớng dẫn tìm hiểu bài
3HS thực hiện yêu cầu
- HS tự tìm tiếng, từ khó
và luyện đọc.
- HS đọc nối tiếp từng câu
trong mỗi đoạn. Cả lớp
lắng nghe, nhận xét, phát
hiện lỗi sai (nếu có).
- Đọc nối đoạn 2lợt.

- 1HS đọc cả bài
+ Đọc thầm đoạn 1 + câu hỏi 1.
- Nông dân tới nớc cho ruộng nơng vất vả ntn?
- ác-si-mét nghĩ gì khi thấy cảnh tợng đó?
+ Đọc thầm đoạn 2 + câu hỏi 2, 3
- ác-si-mét đã nghĩ ra cách gì để giúp nông dân?
- Hãy tả lại chiếc máy bơm của ác-si-mét.
- Đến nay chiếc máy bơm cổ xa của ác-si-mét
còn đợc sử dụng ntn?
Chốt: - Nhờ đâu chiếc máy bơm đầu tiên của loài
ngời đã ra đời?
- Em thấy có điểm gì giống nhau giữa 2 nhà
khoa học ác-si-mét và Ê-di-xơn?
2.3. Luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm đoạn 1
3. Củng cố dặn dò
- Gv nhận xét tiết học, khen hs đọc tốt, hiểu bài.
- HS đọc thầm từng đoạn
trả lời câu hỏi để nắm nội
dung bài.
- 3HS thi đọc.
- 1 hs đọc cả bài.

Tập viết
Ôn chữ hoa P
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết chữ hoa P ( Ph ) thông qua bài tập ứng dụng.
1. Viết tên riêng Phan Bội Châu bằng cỡ chữ nhỏ.
2. Viết câu ca dao Phá Tam Giang nối đờng ra Bắc
Đèo Hải Vân hớng mặt vào Nam

bằng cỡ chữ nhỏ.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa P.
- Các chữ Phan Bội Châu và câu ca dao ( viết bảng )
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
Viết: Lãn Ông; Quảng Bá
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài: Ôn chữ hoa P
b. H ớng dẫn hs viết bảng con
* Luyện viết chữ viết hoa.
- Đọc các chữ viết hoa: Ph, T, V.
- Nhận xét về độ cao các chữ viết hoa?
- Nêu cấu tạo?
Gv nêu quy trình viết chữ viết hoa Ph, T, V.
* Luyện viết chữ ứng dụng.
- HS viết bảng con
- Đọc từ ứng dụng nêu
các chữ viết hoa -> nhận
xét theo sự hớng dẫn của
GV.
- Hs viết bảng con: 1
dòng Ph, 1 dòng T, V.
Gv giới thiệu: - Ông là 1 nhà cách mạng vĩ đại đầu
thế kỉ XX của Việt Nam.
- Nhận xét độ cao các con chữ.
- Nhận xét cách viết từ ứng dụng?
Gv nêu quy trình viết từ ứng dụng
* Luyện viết câu ứng dụng.

- Gv nêu nghĩa: Đây là 2 địa danh thuộc tỉnh
miền Trung và Trung Nam Bộ.
- Nhận xét độ cao các con chữ? Cách viết câu
ứng dụng?
- Tìm các chữ viết hoa
- Gv hớng dẫn quy trình viết các chữ viết hoa.
c. H ớng dẫn viết vở
- Nêu nội dung, yêu cầu bài viết.
- Hớng dẫn hs t thế ngồi, cầm bút.
d. Chấm chữa bài.
- Gv chấm 8 10 bài: nhận xét.
3. Củng cố dặn dò
Nhận xét giờ học Hớng dẫn hs phần viết thêm.
- Hs đọc từ ứng dụng:
Phan Bội Châu.
- Nhận xét về độ cao con
chữ, cách viết.
Hs viết bảng con:
Phan Bội Châu.
- 2Hs đọc câu ứng dụng
- Nêu nhận xét.
Hs viết bảng con: Phá
Tam Giang, Đèo Hải Vân.
- Hs quan sát vở mẫu
của Gv ( trớc mỗi nội dung
viết)

Ngày soạn: 10202006
Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:

nghệ thuật (mĩ thuật)
Vẽ trang trí: Vẽ màu vào dòng chữ nét đều
Giáo viên chuyên soạn giảng
Toán
Tiết 109: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
I.Mục tiêu
+HS biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(có nhớ
một lần)
+HS biết vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán
II.Đồ dùng dạy học
Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
+ Đặt tính và tính: 319 x 3 ; 171 x 5
+Nêu cách thực hiện?
- 2HS lên bảng thực hiện,
cả lớp làm vào bảng con.
2/Hoạt động 2: Dạy bài mới
2.1.Giới thiệu phép nhân không nhớ
+GV ghi bảng: 1034 x 2
+Vậy 1034 x 2 = 2068
2.2.Giới thiệu phép nhân có nhớ 1 lần
+GV ghi bảng: 2125 x 3
+Em có nhận xét gì về phép nhân này?
=>GVlu ý HS:Lợt nhân nào có kết quả lớn hơn hoặc
bằng 10 thì phần nhớ đợc cộng sang kết quả của
phép nhân hàng tiếp theo.
3/Hoạt động 3: Luyện tập- Thực hành
-Bài 1

+Kiến thức: Củng cố kĩ năng nhân số có 4 chữ
số với số có 1 chữ số
+ GV viết bảng phụ.
+Nêu cách nhân 1072 x 4 =?
-Bài 3
+Kiến thức:Củng cố về giải toán đơn
+Bài toán thuộc dạng nào?
-Bài 2
+Kiến thức: Củng cố đặt tính và tính
+Nêu cách đặt tính và tính 2005 x 4.
-Bài 4
+Kiến thức:Củng cố cách tính nhẩm các số tròn
nghìn,trăm,chục
+Nêu cách tính nhẩm?
4/Hoạt động 4: Củng cố-dặn dò
+ Nêu cách nhân số có bốn chữ số với số có
một chữ số
+ Nhận xét tiết học.
HS đọc phép nhân,
nhận xét phép nhân thuộc
dạng nào?Thực hiện tính
tơng tự nh nhân số có 3
chữ số cho số có 1 chữ
sốNêu cách thực hiện?
(GV ghi bảng)
- Tơng tự nh trên.
- Phép nhân có nhớ 1 lần.
- 4 HS lên bảng tính
cả lớp làm bằng bút chì.
- Nhận xét kết quả.

- Đọc yêu cầu của bài,
xác định dạng toán.
- Làm bài vào vở.
- Làm vào bảng con.
- Nhẩm nêu miệng kết
quả.

Chính tả
Nghe viết: Một nhà thông thái
Phân biệt: r/d/gi
I. Mục tiêu
Rèn kĩ năng viết chính tả
1. Nghe và viết đúng, trình bày đúng, đẹp đoạn văn Một nhà thông thái.
2. Tìm đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng âm đầu dễ lẫn ( r / d / gi)
II. Đồ dùng day học
- Bảng phụ ghi bài tập.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
Y/cầu HS viết: + Ê-di-xơn + cống hiến
+ giàu sáng kiến
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài : Chính tả ( nghe viết )
Một nhà thông thái
b. H ớng dẫn chính tả
- Gv đọc mẫu đoạn viết lần 1.
* Tìm hiểu nội dung đoạn viết:
- Đoạn văn viết về ai
- Ngời đó là ngời nh thế nào
* Luyện viết tiếng khó:

- Yêu cầu học sinh tự tìm tiếng, từ khó

* Nhận xét chính tả.
- Đoạn văn gồm mấy câu?
- Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?
c. Viết chính tả.
- Gv hớng dẫn hs t thế ngồi , cầm bút.
- Gv đọc mẫu đoạn viết lần 2.
- Gv đọc Hs viết bài
d. Chấm chữa bài
- Gv đọc Hs soát lỗi ( 2 lần )
- Chấm bài -> nhận xét Gv kết hợp chữa lỗi.
e. H ớng dẫn hs làm bài tập chính tả
* Bài 2 / 38 ( a )
- Gv chấm 8 10 bài: nhận xét.
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét bài hs.
- VN: Luyện viết từ dễ sai.
2HS lên bảng thực hiện
yêu cầu.
- 2HS đọc lại lớp đọc
thầm.
- Tự tìm tiếng, từ khó ->
luyện viết bảng con.
- Tự nhận xét -> ghi nhớ
các hiện tợng chính tả.
- Nghe đọc viết bài.
- Soát lỗi
Hs nêu yêu cầu bài
Hs tìm từ điền VBT. Làm

bài cá nhân.

Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Sáng tạo
Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi
I. Mục tiêu
1. Mở rộng vốn từ: sáng tạo.
2. Ôn luyện về dấu phẩy ( đứng sau bộ phận trạng ngữ chỉ địa điểm ), dấu
chấm; dấu chấm hỏi.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ( bài 2, 3 )
III. Các hoạt động day học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Đặt câu trả lời cho câu hỏi ở đâu?
2. Dạy bài mới.
a. Giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ gắn với chủ đề
Sáng tạo. Luyện cách sử dụng các dấu câu.
b. H ớng dẫn hs làm bài tập
* Bài 1 / 35
Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm: Thi tìm nhanh
các từ theo mẫu
GV giúp HS chốt từ đúng.
* Bài 2 / 35
- Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- Gv giúp HS chốt đáp án đúng.
- Dấu phẩy ở câu 4 đứng ở vị trí nào? có tác
dụng gì?
* Bài 3 / 36
- Yêu cầu HS đọc kỹ yêu cầu của bài, xác định các

hoạt động cần thực hiện.
+ Truyện này gây cời ở chỗ nào?
Chốt: Dấu câu thể hiện trạng thái, tình cảm, ý
nghĩa của câu -> đặt đúng.
3. Củng cố dặn dò
- Nhắc lại kiến thức vừa ôn.
Ghi nhớ và kể chuyện cho mọi ngời nghe câu chuyện
Điện
-3HS thực hiện yêu cầu.
- Hs nêu yêu cầu bài
nêu từ mẫu phần a, b
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện các nhóm nêu
kết quả Cả lớp nhận
xét chốt từ đúng.
-Cả lớp đọc thầm yêu
cầu 1 hs đọc to.
- Hs suy nghĩ điền vào
VBT 1 Hs lên điền vào
bảng phụ.
- Hs đọc thầm yêu cầu
bài 1 hs nêu.
- Xác định miệng dấu
chấm đúng, dấu chấm sai.
- Hs chọn dấu đúng để
điền vào vở.
Hs đọc đoạn văn
Nhận xét, chốt câu trả lời
đúng.


Ngày soạn: 1122006
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
Toán
Tiết 110: Luyện tập
I.Mục tiêu
+Rèn kĩ năng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần)
+Củng cố cho HS về ý nghĩa phép nhân, tìm số bị chia, kĩ năng giải toán có
hai phép tính.
II.Đồ dùng dạy học
+Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ
+ Đặt tính và tính
2132 x 4 ; 3204 x 5
2/Hoạt động 2: Luyện tập
-Bài 1
+Kiến thức:Củng cố cách viết phép cộng thành
phép nhân
+Nêu cách viết 4129+4129=?
-Bài 2
+Kiến thức:Củng cố cách tìm số bị chia,số chia
GV treo bảng phụ, mời HS lên điền kết quả.
+Muốn tìm số bị chia,số chia ta làm ntn?
Bài 3
+Kiến thức:Củng cố giải toán bằng hai phép
tính có liên quan đến phép nhân và trừ số có 4 chữ số
cho 4 chữ số.
+Nêu các bớc giải của bài toán

-Bài 4
+Kiến thức:Củng cố kiến thức về gấp một số
lên nhiều lần, nhiều hơn một số đơn vị
+Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?
Muốn biết một số nhiều hơn một số đơn vị ta làm
ntn?
3/Hoạt động 4: Củng cố-Dặn dò
+Đặt tính và tính
1923 x 3 ; 1352 x 2
+ Nhận xét tiết học.
- Thực hiện trên bảng
con.
- Làm bài vào giấy nháp.
- 1HS lên bảng làm bài
trên bảng phụ, lớp điền
kết quả bằng bút chì.
- HS đọc yêu cầu bài
toán, tóm tắt -> xác định
cách giải rồi tự làm bài
vào vở.
- Chữa bài nhận xét.
- Làm bài cá nhân.
- Thực hiện vào bảng con.
Thể dục
Tiết 44: Ôn nhảy dây Trò chơi: Lò cò tiếp sức
Giáo viên chuyên soạn giảng

Tự nhiên xã hội
Bài 44 : Rễ cây < tiếp theo >
I . Mục tiêu :

+ Học sinh biết nêu chức năng của rễ cây.
+ Kể ra những ích lợi của một số rễ cây.
II . Đồ dùng dạy học.
+ Các hình vẽ SGK / 84,85.
III . Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ
+ Nêu đặc điểm của các loại rễ cây ?
+ Nhận xét, đánh giá.
2/ Các hoạt động
* Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
+ Mục tiêu : Nêu đợc chức năng của rễ cây ?
+ Cách tiến hành.
\ Bớc 1: Làm việc theo nhóm: : Nói lại việc đã làm
theo yêu cầu SGK / 82. Giải thích tại sao nếu không
có rễ cây cây không sống đợc ? Theo em rễ cây có
chức năng gì ?
\ Bớc 2: Làm việc cả lớp
+ Kết luận : Rễ cây đâm sâu xuống đất để hút nớc
và muối khoáng đồng thời bám chặt vào đất giúp cho
cây không bị đổ.
* Hoạt động 2: Làm việc theo cặp
+ Mục tiêu : Kể ra một số lợi ích của rễ cây
+ Cách tiến hành:
\ Bớc 1 : Làm việc theo cặp.

\ Bớc 2: Hoạt động cả lớp. Các nhóm trình bày một
số ích lợi của rễ cây.
+ Kết luận : Một số rễ cây dùng để làm thức ăn ,làm
thuốc,làm đờng...

3/ Củng cố,dặn dò
+ Nêu chức năng và ích lợi của rễ cây ?
+ Nhận xét giờ học
-2HS thực hiện yêu cầu.
- Các nhóm thảo luận theo
câu hỏi gợi ý
- Đại diện các nhóm báo
cáo kết quả thảo luận .
- 2HS ngồi cạnh nhau trao
đổi, thảo luận về ích lợi
của rễ cây.
- Đại diện 2,3 nhóm trình
bày.

Tập làm văn
Nói, viết về ngời lao động trí óc
I. Mục tiêu
1. Rèn kĩ năng nói : Kể đợc một vài điều về 1 ngời lao động trí óc mà em biết
( tên, nghề nghiệp, công việc hàng ngày, cách làm việc của ngời đó )
2. Rèn kĩ năng viết: Viết lại những điều em vừa kể thành 1 đoạn văn ( từ 7 đến
10 câu ); diễn đạt rõ ràng, sáng sủa.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ về 1 số trí thức.
- Bảng phụ: gợi ý kể về 1 ngời lao động trí óc.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kể lại câu chuyện: Nâng niu từng hạt giống
2. Dạy bài mới.
a. Giới thiệu bài : Tập kể về 1 ngời lao động trí óc.

Viết lại những điều mình vừa kể thành 1 đoạn văn.
b. H ớng dẫn hs làm bài tập
* Bài 1
- Kể 1 số nghề lao động trí óc? ( bác sĩ, giáo
viên ... )
Gv giúp HS năm đợc: Kể về 1 ngời ... , ngời đó
có thể là 1 ngời thân trong gia đình, 1 ngời
hàng xóm, 1 ngời mà em biết...
+ Mở rộng cho hs để kể phong phú hơn.

Giúp HS thấy đợc cách trình bày của mình đã
đạt yêu cầu cha?
* Bài 2
- Gv nêu: Khi viết 1 đoạn văn cần chú ý điều gì?
-
- Nêu yêu cầu bài 2
- Gv chấm điểm Nhận xét chung.
- Gv chốt ý chung.
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học, biểu dơng những hs học tốt.
- Yêu cầu những bạn cha làm xong về nhà hoàn
chỉnh bài viết.
- 2HS kể.
- Hs đọc thầm yêu cầu bài
- 1 hs đọc to yêu cầu bài.
Hs kể theo gợi ý Gv và
các bạn khác có thể nhận
xét ( nội dung, cách trình
bày, từ ngữ ...)
- Hs nêu yêu cầu của đoạn

văn.
- 1 hs nêu miệng.
- Hs làm vở


tuần 23
Ngày soạn: 15.2.2006
Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
chào cờ
Nội dung do nhà trờng phổ biến
tập đọc kể chuyện
Nhà ảo thuật
I. Mục tiêu:
A. Tập đọc
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng.
- Đọc đúng: nổi tiếng, lỉnh kỉnh, một lát, nhận lời, nắp lọ ...
- Giọng đọc phù hợp với trạng thái bất ngờ, ngạc nhiên.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu.
- Hiểu nghĩa: ảo thuật, tình cờ, chứng kiến, thán phục, đại tài.
- Hiểu nội dung câu chuyện.
B. Kể chuyện
1. Rèn kĩ năng nói: Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ. Hs biết nhập vai và kể
chuyện.
2. Rèn kĩ năng nghe.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ truyện.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Tiết 1

1. Kiểm tra bài cũ
- Kể câu chuyện: Nhà bác học và bà cụ
2. Dạy bài mới.
2.1. Giới thiệu bài Dựa vào tranh giới thiệu.
2.2. Luyện đọc đúng
a. Gv đọc mẫu toàn bài
b. H ớng dẫn hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
** Luyện đọc đúng từng câu
* Đoạn 1:
+ Câu 1: - quảng cáo; ngắt sau tiếng diễn
- nổi tiếng
+ Câu 2: - nằm viện; ngắt sau tiếng vé, dấu phẩy.
- Giải nghĩa: ảo thuật / SGK.
* Đoạn 2:
- Câu 2: lỉnh kỉnh, chú Lí.
- Câu 4: Ngắt sau tiếng ngay; dặn; đọc đúng làm
phiền.
- Giải nghĩa: tình cờ / SGK
3HS thực hiện yêu cầu.
- HS luyện đọc nối tiếp
từng câu trong mỗi đoạn.
* Đoạn 3:
- Câu thoại: - nói, giọng thân mật, hồ hởi.
* Đoạn 4:
+ Câu 4: nắp lọ đờng; nhấn giọng: bắn ra.
- Giải nghĩa: chứng kiến, thán phục, đại tài /
SGK.
* Đọc nối đoạn:
** Luyện đọc theo nhóm
* Đọc cả bài: Gv hớng dẫn chung

Tiết 2
c. Tìm hiểu bài
+ Đọc thầm đoạn 1 + câu hỏi 1.
- Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật.
+ Đọc thầm đoạn 2 + câu hỏi 2, 3 ...
- Hai chị em gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật ntn?
- Vì sao 2 chị em không chờ chú Lí dẫn vào rạp?
+ Đọc thầm đoạn 4 + câu hỏi 4, 5.
- Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi ngời uống
trà?
- Theo em, chị em Xê-phi đã đợc xem ảo thuật
cha?
2.3. Đọc diễn cảm
- Đọc nối đoạn: 1 lợt.
Kể chuyện
- Hs đọc yêu cầu của bài Gv giúp hs nắm
chắc yêu cầu bài (Gv lu ý cách xng hô)
- Gv kể mẫu đoạn 1
3. Củng cố dặn dò
- Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?
VN: Tập kể lại truyện.
- 4HS đọc nối đoạn 1 lợt.
- Mỗi nhóm 4HS tự luyện
đọc: mỗi HS đọc 1 đoạn,
các bạn khác nghe và
nhận xét.
- 1HS đọc cả bài
- HS đọc thầm từng đoạn,
trả lời câu hỏi nắm nội
dung bài.

- 4HS đọc nối đoạn.
- 1 em đọc cả truyện.
Hs nghe, nhớ nội dung
truyện, quan sát tranh.
Hs kể theo cặp.
Hs kể trớc lớp theo từng
tranh NX, BS
2 hs kể cả câu chuyện
theo yêu cầu.

Toán
Tiết 111: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)
I.Mục tiêu
+HS biết thực hiện phép nhân(có nhớ hai lần không liền nhau)
+HS biết vận dụng phép nhân để làm tính
II.Đồ dùng dạy học
+Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt đông 1: Kiểm tra bài cũ
+ Đặt tính rồi tính
1015 x 6 ; 1352 x 2
+Nhận xét,đánh giá
2/Hoạt động 2: Dạy bài mới
2.1.Hớng dẫn thực hiện phép nhân 1427 x 3 =?
+GV ghi bảng 1427 x 3 =?Yêu cầu đặt tính
rồi tính?
Vậy 1427 x 3 = bao nhiêu?Em có nhận xét gì về phép
nhân này?
+GVcần chú ý cho HS ở các lần nhân,vì đây là

phép nhân có nhớ hai lần không liền nhau.Khi thực
hiện nhân,nếu lần nhân đó vợt bằng 10 hoặc vợt qua
10 phải nhớ sang lần sau và kết quả của lần sau phải
cộng thêm phần nhớ đó.
3/Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành
Bài 1(4)
+Kiến thức:Củng cố kĩ năng nhân số có 4 chữ
số với số có 1 chữ số
+Nêu cách đặt tính và tính?
-Bài 2
+Kiến thức:Củng cố kĩ năng nhân số có 4 chữ
số với số có 1 chữ số
+Nêu cách đặt tính và tính?
-Bài 3
+Kiến thức:Củng cố cách giải bài toán đơn
+Bài toán thuộc dạng nào?
+ GV chấm một số bài -> chữa bài chung.
4/Hoạt động 4: Củng cố-Dặn dò
Đặt tính và tính
1352 x 2 ; 1217 x 5
Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.
2HS lên bảng thực hiện,
cả lớp làm vào bảng con.
=>HS nêu
+Nêu cách tính:
Nhân từ trái sang phải
=>HS thực hiện nhân(4
HS).
- Thực hiện trên bảng
nháp.

- Làm vào vở-> tự kiểm
tra kết quả lẫn nhau.
- Đọc kĩ yêu cầu -> tóm
tắt, nêu cách giải rồi tự
giải bài toán vào vở.
Ngày soạn: 15.2.2006
Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2006
Buổi sáng:
tập đọc
Em vẽ Bác Hồ
I Mục tiêu:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn: giấy trắng, vầng trán, vờn nhè nhẹ,
khăn quàng...
- Ngắt, nghỉ hơi đúng nhịp thơ, sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.
- Đọc trôi chảy đợc toàn bài, thể hiện sự vui tơi, hồ hởi của em bé khi đợc vẽ
tranh Bác Hồ.
Đọc hiểu:
- Hiểu đợc nội dung bài thơ: Từ chuyện kể về việc vẽ Bác Hồ của một em bé,
bài thơ đã cho chúng ta thấy đợc tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam đối
với Bác và tình cảm của Bác với thiếu nhi, với đất nớc, với hoà bình.
- Giáo dục lòng biết ơn, kính yêu Bác Hồ
- Học thuộc lòng bài thơ.
II- Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc.
- Học sinh su tầm tranh, ảnh về Bác Hồ.
III Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3HS lên bảng yêu cầu đọc: 1HS đọc đoạn 1,2
và TLCH về nội dung bài Nhà ảo thuật. 2HS nối tiếp

nhau kể đoạn 3,4 câu chuyện.
B Dạy học bài mới
1 Giới thiệu bài
2 Luyện đọc
a/ Đọc mẫu: GV đọc toàn bài một lợt.
b/ Hớng dẫn đọc từng dòng thơ
GV yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc bài, mỗi em đọc
2 dòng thơ. Yêu cầu HS đọc 2 vòng nh vậy.
Gv theo dõi HS đọc bài và sửa lỗi phát âm cho HS
phát âm sai.
c/ Hớng dẫn đọc từng khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ
GV yêu cầu 3HS tiếp nối nhau đọc, mỗi HS đọc 6
dòng thơ.
- Giải nghĩa từ cháu Bắc, cháu Nam
- Yêu cầu 3HS tiếp nối nhau đọc lại bài thơ lần 2.
d/ Luyện đọc theo nhóm
- Chia HS thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3HS, yêu
cầu luyện đọc theo nhóm.
- Yêu cầu 2-3 nhóm bất kỳ đọc bài trớc lớp.
e/ Đọc đồng thanh
3HS lên bảng thực hiện
yêu cầu của GV.
- Đọc bài tiếp nối theo tổ,
dãy bàn hoặc nhóm.
-3HS đọc bài theo yêu
cầu của GV.
- HS đọc chú giải SGK.
- 3HS đọc bài theo y/cầu.
- Mỗi HS chọn đọc 6
dòng thơ trớc nhóm, các

bạn trong nhóm theo dõi
và chỉnh sửa lỗi cho nhau.
3 Tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thầm từng khổ thơ và trả lời
các câu hỏi SGK để hiểu nội dung:
- Hình ảnh Bác Hồ
- Tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi.
- Tình cảm của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác.
- Công lao của Bác đối với dân tộc.
* Tổ chức cho HS giới thiệu về tranh (ảnh) của
Bác.
4. Học thuộc lòng bài thơ
- Hớng dẫn HS xác định từ chốt để học thuộc
từng đoạn -> cả bài thơ.
C Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ.
- Cả lớp đọc ĐT.
- HS đọc từng đoạn, thảo
luận cặp đôi và trả lời câu
hỏi.
- HS học thuộc lòng theo
nhóm, tổ -> thi đọc thuộc
lòng từng đoạn, cả bài thơ.

Toán
Tiết 112 :Luyện tập
I.Mục tiêu
+Rèn luyện kĩ năng nhân có nhớ hai lần.
+Củng cố kĩ năng giải toán có hai phép tính,tìm số bị chia.

II.Đồ dùng dạy học
+Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
+ Đặt tính và tính
1405x3 ;1218x5
+NX ,đánh giá
2/Hoạt động 2: Luyện tập
*Bảng con :-Bài 1
+Kiến thức : Củng cố cách nhân số có bốn chữ
số với số có một chữ số
+Nêu cách đặt tính và tính ?
* -Bài 2
+Kiến thức:Củng cố giải bài toán bằng hai
phép tính
+Nêu các bớc giải của bài toán?

-Bài 3
+Kiến thức:Củng cố cách tìm số bị chia
- Thực hiện trên bảng con.
- 4HS lên bảng thực hiện
tính, lớp làm bài vào vở
nháp.
- Đọc yêu cầu, xác định
dạng toán, nêu các bớc
giải.
- Làm bài vào vở.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×