Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (826.65 KB, 24 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN,
VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. TRƯƠNG CƠNG HẬU
NHĨM THỰC HIỆN: BAKE
LỚP: DHDI16ATT
HỒ SƠ GỒM
1.CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHĨM
2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM VIỆC NHĨM
3.HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
4.VIDEO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
5.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
6.BIÊN BẢN HỌP NHĨM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN,
VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. TRƯƠNG CƠNG HẬU


NHĨM THỰC HIỆN: BAKE
LỚP: DHDI16ATT
HỒ SƠ GỒM
1.CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHĨM
2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM VIỆC NHĨM
3.HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
4.VIDEO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
5.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
6.BIÊN BẢN HỌP NHĨM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021


Lời giới thiệu
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta việc học là việc có lẽ là việc cả đời,
việc trau dồi kiến thức thật sự rất cần thiết với mỗi người chúng ta. Bên
cạnh kiến thức về các môn học đại cương thì chúng ta vẫn cần biết thêm
các kỹ năng cần thiết khác, để có thể giúp đỡ cho bản thân ta trong cuộc
sống và cả trong công việc tương lai.
“Kỹ năng làm việc nhóm” một kỹ năng giúp bạn trẻ trang bị cho mình
thêm những hành trang để tiến vào cuộc sống đầy thử thách mà tương lai
đang chờ đón. Mơn học này là nơi bạn phối hợp với những người xung
quanh mình, nơi mà mỗi người có một thế mạnh riêng thì bạn sẽ tạo ra một
tập thể hùng mạnh, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức, hơn nữa hoa
thơm mà bạn nhận được từ những người cùng làm việc với bạn không chỉ
là điểm số, hoàn thành nhiệm vụ hay chỉ đơn thuần là hoàn tất cơng việc
giảng viên giao mà bạn đã tìm thêm được những người chiến hữu trên
chặng đường còn rất rất dài phía trước.
Hơm nay để cho mọi người thấy những con người xa lạ đến từ nhiều
vùng đất trên dải đất Việt Nam hình chữ “S” này đã phối hợp với nhau

tuyệt vời như thế nào mời mọi người cùng đọc bài tiểu luận của nhóm
“BAKE” với chủ đề: “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP
QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT
BẢN”.
Nhật Bản là một đất nước hội tụ rất nhiều nền văn hóa khác nhau, bên
cạnh đó phong tục tập quán của Nhật Bản cũng rất đa dạng. Từ các lễ hội,
các món ăn, đến cả tinh thần làm việc nếu để kể hết thì thật khó có thể nói
hết ở đây. Mời mọi người cùng bắt đầu theo dõi quá trình làm việc của
nhóm ‘BAKE” đã tìm hiểu được những gì và sẽ trình bày cho mọi người
xem ngay sau đây.

Xin chân thành cảm ơn.


Mục Lục:
Contents
I. CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM................................................................................1
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC......................................................1
2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM...................................................................................... 3
3. NỘI QUY...............................................................................................................................6
4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM BAKE......................................................................... 9
II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM........................................................................................11
1. Mục tiêu, nhiệm vụ.............................................................................................................11
2. Các nguồn lực cần thiết......................................................................................................11
3. Phương pháp thực hiện:.................................................................................................... 11
4. Phương pháp phối hợp.......................................................................................................12
5. Phương pháp đánh giá....................................................................................................... 13
6. Hành động khắc phục........................................................................................................ 14
7. DỰ TỐN CHI PHÍ:......................................................................................................... 14
8. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO BẢNG.................................................................................14

III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM.................................................... 15
IV. TỔNG HỢP VIDEO............................................................................................................ 17
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH............................................................ 17
1.

Kết quả đạt được...............................................................................................................17

Hoàn thành việc tìm hiểu văn hóa, phong tục tập qn, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực
của Nhật Bản............................................................................................................................ 17
2.

Những thuận lợi khi thực hiện kế hoạch.......................................................................... 17

Các thành viên đồn kết, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tự giác, tôn trọng nhau. Đề ra
nội quy và tn theo nội quy. Các thành viên hồn thành cơng việc đúng thời hạn và làm tròn
trách nhiệm được giao.............................................................................................................. 17
3.

Những bất lợi và khó khăn khi thực hiện kế hoạch..........................................................17

4.

Những kinh nghiệm rút ra................................................................................................ 17

VI. BIÊN BẢN HỌP NHÓM GỒM:........................................................................................ 17


I. CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC


1


1. Mục đích
của nhóm

 Hồn thành bài báo cáo cuối kỳ và đạt kết quả cao trong
môn học.
 Gắn kết các mối quan hệ trong công việc cũng như trong
cuộc sống. Cùng nhau phát triển, trau dồi bản thân.
 Mở rộng kiến thức, bổ xung và nâng cao kỹ năng mềm cần
thiết trong công việc.

2. Các hoạt
động dự kiến

 Lên kế hoạch cho bài báo cáo, thống nhất nội dung thực hiện,
thời gian, kinh phí, phương tiện, nguồn lực.
 Tiến hành họp nhóm lên kế hoạch cụ thể.
 Lên kế hoạch chụp hình, quay video, dựng clip, hồn thành
nội dung bài báo cáo.
 Đánh giá, hoàn thiện bài báo cáo.

3. Các kết
quả dự kiến

 Hồn thành bài tập nhóm và video cuối kỳ đúng hạn.
 Giúp các thành viên trong nhóm thêm hiểu, gắn bó với nhau
và rèn luyện các kỹ năng.
 Rút ra được các bài học kinh nghiệm cho bản thân và nhóm.


4. Những
nguồn lực
sẵn có

 Nhân lực: 8 thành viên trong nhóm.
 Kinh tế: tiền quỹ, phạt vi phạm nội quy
 Phương tiện di chuyển và thiết bị ( xe máy, điện thoại, máy
ảnh, laptop,… )

5. Khó khăn


6. Những kỹ
năng và khả
năng cần
thiết
7. Khoảng
thời gian

Thời gian sinh hoạt khác nhau.
Rào cản về ngơn ngữ.
Khơng chịu đóng góp ý kiến, thụ động.
Không tôn trọng nhau, bất đồng quan điểm.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết mâu thuẫn.
Kỹ năng tổ chức và phân công công việc.
Khả năng làm việc trên google, word, photoshop,
powpoint,…
 Khả năng xử lý tình huống xấu và phương án thay thế.

 Từ ngày 04/03 đến ngày 03/06
2


2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
Hơm nay, ngày: 18/03/2021.
Tên nhóm: BAKE.
Số lượng thành viên: Nhóm gồm 8 thành viên nam.
Mục tiêu – nhiệm vụ của nhóm:
+
+
+
+
+

Cùng nhau hồn thành bài báo cáo cuối kỳ.
Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm
Tìm tịi, học hỏi và khơng ngừng thăng tiến bản thân.
Học tập, nghiên cứu, thỏa mãn chí tị mị tìm hiểu về q khứ.

Thời gian (từ ngày – đến ngày): 18/03/2021 đến ngày 14/06/2021.
Các thành viên của nhóm:
TT

1

Chức
vụ

Trưởng
nhóm

Chun
mơn
Cơng
việc
(Ngành phụ trách
học)
-Phân chia
cơng việc và
nhiệm
vụ
cho
các
thành viên.
-Tìm cách

Cơng
khắc phục
nghệ kỹ và tiến hành
Ngô Bảo
20001781 thuật
cải tiến các
Trung
điện - sản
phẩm
điện tử
của
thành
viên trong
nhóm.
-Tạo
cảm
hứng
làm
việc và niềm
tin giữa các
Họ

tên sinh MSSV
viên

Thơng
liên hệ

tin


Email:ngo
baotrung2
703@gma
il.com
SĐT:
07840907
37

3


thành viên.

2

3

Phạm
Người
Xuân
giám sát
Thái

Người
ngoại
giao

Phạm
Minh
Đức


20014771

20007731

-Đánh giá về
kết quả thực
hiện.
-Nghiêm khắc
trong
quá
trình làm việc
và ln duy
trì các tiêu
chuẩn cao.
-Giám sát q
trình làm việc
của các thành
viên.
-Liên kết các
thành
viên
với nhau
-Chia sẻ, trị
chuyện
với
nhóm khác để
tạo các mối
quan hệ bên
ngồi.

-Thu thập các
thơng tin hữu
ích bên ngồi.
-Chuẩn bị các
dụng cụ cho
các cơng việc
của nhóm

4

Người
điều
phối

Nguyễn
20028771
Văn Nho

-Đánh giá các
thiếu sót của
bài báo cáo
về nội dung
và hình thức.
-Kiểm
tra
tổng thể bài
báo cáo.

5


Người
phát
kiến

Hồng
Nguyễn
Ngun

-Đưa ra ý
tưởng về nội
dung bài báo

20026391

Email:
phamxuant
hai1582k2
@gmail.co
m
SĐT:
0395634581

Email:
phamminhd
uc20122002
@gmail.co
m
SĐT:
0896458701


Email:
nhonguyen
280402@g
mail.com
SĐT:
03388205
14
Email:
nguyenda
ng8722@
4


Đăng

Phạm
Nguyễn 20037281
Hồng Ân

6

Người
phản
biện
Phan
Văn
Thanh


7


8

Người
thực
hiện

Nguyễn
Văn
Nam

20030231

20001781

cáo.
-Quay phim,
chụp hình.
-Tìm kiếm âm
thanh
thích
hợp để dựng
và hồn thành
video cho bài
báo cáo.
-Tìm
kiếm
thơng tin, bổ
xung ý cịn
thiếu.

-Phân tích các
giải pháp để
tìm ra sự yếu
kém, hạn chế
của giải pháp
đó.
-Lắng nghe ý
kiến từ các
thành viên từ
đó đưa ra
phương
hướng tối ưu
nhất.
-Đưa ra các
lập luận để
các
thành
viên
khác
tham khảo và
ghi nhận
-Tổng hợp bài
báo cáo của
các
thành
viên và hồn
thành
nội
dung.
-Kiểm

tra
những sai sót
lại lần cuối.

gmail.co
m
SĐT:
09387104
08

Email:
tsukeyomi
de@gmail.
com
SĐT:
09197308
02

Email:
phanthan
hhagym@
gmail.co
m
SĐT:
05650949
82

Email:
khongsoai
1132@gm

ail.com
SĐT:0368
832987

5


Chữ ký xác nhận của nhóm trưởng và các thành viên nhóm
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)
Nhóm trưởng

Nhóm phó

(Đã ký tên)

(Đã ký tên)

Ngơ Bảo Trung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Phạm Nguyễn Hồng Ân
Các thành viên


Phạm Xuân Thái
Nguyễn Văn Nho
Hoàng Nguyễn Nguyên Đăng
Phạm Minh Đức
Phạm Nguyễn Hồng Ân
Phan Văn Thanh Hà
Nguyễn Văn Nam
Ngô Bảo Trung

3. NỘI QUY
Điều 1. Quy định địa điểm, thời gian và số lần tổ chức họp nhóm
- Địa điểm: Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
- Thời gian: Chiều thứ 6 (hàng tuần)
- Số lần họp nhóm: 3 lần
Điều 2. Quy định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến khi họp nhóm
-

Nhắc lại và diễn rõ nội dung, hỏi để hỏi rõ vấn đề.
Lắng nghe ý kiến.
Cùng nhau chia sẻ tìm hiểu nội dung, nêu ý kiến cá nhân và chọn lọc.
Trình bày quan điểm của mình cho các thành viên.
Các thành viên tơn trọng lời nói và ý kiến của nhóm trưởng
Khơng chia rẽ, chia bè phái làm mất đồn kết trong nhóm.
Khơng kiêu căng, tỏ vẻ làm mất quan điểm với các thành viên.
Không nên phản đối ý kiến của mỗi thành viên mà thay vào đó phải
đổi mới nó cho phù hợp.
- Nghiêm túc trong các ý kiến.
Điều 3. Quy định các việc được làm và khơng được làm trong nhóm
6A) Những điều thành viên phải thực hiện:
- Tôn trọng lẫn nhau.
- Làm việc dựa trên năng lực và tinh thần tập thể.
- Sử dụng hết sức khả năng của mình để thúc đẩy sự phát triển của
nhóm.
- Có tính đồn kết.
- Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt công việc được giao.
- Biết lắng nghe và cho ý kiến.
- Tinh thần là trên hết, tập trung, làm việc hết khả năng.
- Đi họp đúng giờ, nghiêm túc khi tham gia hoạt động nhóm.
- Hồn thành đúng tiến độ cơng việc được giao.
- Cần quyết đốn trong việc lựa chọn và thực hiện ý tưởng.
B) Những điều các thành viên nhóm khơng được thực hiện:
- Vắng mặt trong cuộc họp khơng rõ lí do.
- Gây mất đồn kết trong nhóm.
- Khơng được đổ lỗi cho thành viên nào trong nhóm khi nhóm khơng
đạt được kết quả tốt.
- Khơng được dùng thủ đoạn hãm hại nhóm khác, cạnh tranh cơng
bằng.
- Khơng được làm qua loa, phải có ý kiến riêng của mình trong nhóm.
- Phải chủ động làm việc và không được dựa dẫm vào người khác.
- Không tự cô lập bản thân với các thành viên trong nhóm.
- Khơng tự cao, tự đại bắt bẻ lẫn nhau.
- Không trốn tránh trách nhiệm.
- Khơng tìm cách phá hoại tinh thần đồn kết giữa các thành viên
trong nhóm.
- Khơng để các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
- Khơng vì lợi ích của mình mà làm hại các thành viên trong nhóm.
Điều 4. Quy định bảo mật thơng tin của nhóm

- Khơng tiết lộ bất kỳ ý tưởng, thơng tin, tài liệu độc quyền của nhóm.
- Khơng được để kế hoạch hay dự án ra cho các nhóm khác, mỗi đề tài
là mang chất xám của các thành viên nên việc bảo mật rất quan trọng.
- Không đi tuyên truyền những quy định hay những thông tin đặc biệt.
- Các thành viên tôn trọng thông tin riêng của nhau và tơn trọng thơng
tin của nhóm.
Điều 5. Quy định về quyền lợi của các thành viên trong nhóm
7


-

Năng nổ, hợp tác (+ 1 phiếu bé ngoan).
Có thêm ý tưởng hay và giúp nhóm hồn thiện (+ 2 phiếu bé ngoan).
Tham gia đầy đủ và đúng giờ (+ 1 phiếu bé ngoan).
Hoàn thành nhiệm vụ (+ 1 phiếu bé ngoan).
Tham gia sơi nổi đóng góp ý kiến (+ 1 phiếu bé ngoan).
Mang thành tích về cho nhóm (+ 3 phiếu bé ngoan).

Điều 6. Quy định bố sung, loại bỏ thành viên
Bổ sung:
- Cơng việc của nhóm q nhiều mà số lượng thành viên q ít khơng
đảm bảo được hồn thành cơng việc.
- Có thể kết nạp thêm thành viên phù hợp để hồn thành cơng việc
đúng tiến độ.
- Các thành viên trong nhóm thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết.
- Thêm thành viên mới khi nhóm muốn có 1 bầu khơng khí mới.
Loại bỏ:
- Thành viên khơng tận tâm vì mục tiêu chung của nhóm.
- Khi được nhắc nhở và vẫn khơng sửa đổi.

- Thành viên có tính cá nhân ích kỉ, khơng hợp tác, khơng thỏa hiệp
với các thành viên trong nhóm.
- Thường xuyên gây rối làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của nhóm.
- Khi thành viên có ý định phá bỏ các qui định của nhóm.
- Khi khơng muốn hoạt động chung với nhóm nữa.
- Khi thành viên khơng cịn tác dụng.
Điều 7. Quy định giải thể nhóm
- Khi đã hồn thành mục tiêu.
- Khi các thành viên đã hoàn thành mục tiêu chung và muốn hoạt động
riêng.
- Khi nhóm gặp việc bất đắc dĩ.
- Khi tận thế và khơng cịn niềm tin trong cuộc sống.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
-

Đề ra mục tiêu.
Lên kế hoạch.
Thực hiện nhiệm vụ.
Điều hành để thực hiện nhiêm vụ.
Kiểm soát để thực hiện nhiêm vụ.
8


- Báo cáo kết quả.
4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM BAKE
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: nhóm.
Đối tượng áp dụng: tất cả thành viên trong nhóm.
Điều 2. Mục tiêu nhóm
Hồn thành đề tài về: văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp,

văn hóa ẩm thực của Nhật Bản.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh được
phân cơng trong nhóm
Nhóm trưởng:
- Quyền: giám sát, điều phối, chỉ định, phân cơng.
- Nghĩa vụ: thay mặt nhóm chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề chung.
Thành viên:
- Quyền
+ Tìm thơng tin, từ khóa, video, hình ảnh,….
+ Giao lưu học hỏi và sử dụng kiến thức có được.
+ Phát biểu ý kiến, đưa ra ý tưởng.
+ Đóng góp xây dựng nhóm.
+ Tạo nên mơi trường thoải mái khi hoạt động.
+ Có quyền tự do thoải mái trong cơng việc
+ Có quyền sửa sai các thành viên.
+ Có quyền đưa ra ý kiến cá nhân trong các cuộc họp.
+ Có thể phát triển ý tưởng.
- Nghĩa vụ
+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về việc của
mình.
+ Tham gia nhiệt tình, đầy đủ và đúng giờ trong tất cả các cơng
việc chung của nhóm (nghỉ phải có lí do chính đáng).
+ Đóng quỹ đầy đủ theo quy định.
+ Thúc đẩy hoàn thành dự án
+ Giúp đỡ lẫn nhau
+ Đoàn kết cùng nhau
9


Điều 4. Cơ cấu tổ chức của nhóm:

- Lãnh đạo nhóm
- Người thực hiện
Điều 5. Nguyên tắc và cơ chế làm việc nhóm
-

Lấy ý kiến dựa trên sự nhất trí của đa số.
Nhóm trưởng chia đều cơng việc cho các thành viên thực hiện.
Làm việc dựa trên thực tế.
Ai làm người đó có điểm.
Khơng vắng q 2 buổi.
Đóng quỹ theo quy định của nhóm.
Hồn thành cơng việc chu đáo và chỉnh chu.
Dựa trên tinh thần có trách nhiệm và chủ động.
Tập trung công việc.

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật trong nhóm
- Khen thưởng: Mỗi thành viên phải hồn thành được nhiệm vụ được giao,
nếu trong quá trình hoạt động mà có thái độ tích cực, nhiệt tình, hịa đồng
thì sẽ được khen thưởng. (Mỗi phiếu bé ngoan tương ứng 1 lon bia)
+ Năng nổ tham gia hoàn thành tốt cơng việc cá nhân: + 1 vé tắm tiên.
+ Có ý tưởng sáng tạo, làm bài chuyên nghiệp: + 2 phiếu bé ngoan.
+ Tích cực đóng góp và hồn thành mục tiêu của nhóm: + 1 phiếu bé
ngoan.
+ Có thái độ tích cực và đóng quỹ đầu đủ: + 3 phiếu bé ngoan.
- Kỷ luật:
+ Nếu khơng hồn thành cơng việc được giao sẽ bị khiển trách trước
nhóm và phạt tiền gây quỹ (50.000 VNĐ).
+ Nếu khơng có tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành cơng việc
được giao q 3 lần sẽ bị loại khỏi nhóm.
+ Tiết lộ thơng tin tuyệt mật của nhóm hoặc cố tình gây mâu thuẫn nội

bộ thì sẽ bị loại trực tiếp khỏi nhóm.
+ Khơng tiếp thu và cãi lệnh của nhóm trưởng quá nhiều sẽ bị loại khỏi
nhóm.
+ Khơng có thái độ tích cực, lơ đãng trong việc hoạt động chung quá
nhiều lần sẽ bị loại khỏi nhóm.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
10


-

Đề ra mục tiêu lên kế hoạch
Thực hiện kế hoạch
Điều hành để thực hiện kế hoạch
Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo kết quả

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
1. Mục tiêu, nhiệm vụ
Làm bài thuyết trình về: văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao
tiếp, văn hóa ẩm thực của Nhật Bản.
a. Ngày khảo sát: 15/04/2021
b. Ngày thực hiện: 25/05/2021
2. Các nguồn lực cần thiết
- Sử dụng nguyên tắc 5M
+ Man: 8 người
+ Money: 50.000 đồng/người. Tổng cộng 450.000 đồng
+ Material: máy tính, điện thoại, sách giáo khao về đất nước Nhật
Bản
+ Machine: 1 máy quay, 2 điện thoại, 1 micro, 1 máy thu âm, 3 tai

nghe.
+ Method:
a) Chuẩn bị sẵn đầy đủ các dụng cụ, thiết bị hổ trợ cho bài
thuyết trình.
b) Phân cơng cơng việc cụ thể cho mỗi thành viên trong nhóm
c) Bắt đầu triển khai kế hoạch.
d) Quay phim và chụp ảnh những nội dung , kỉ niệm, cột mốc
đáng nhớ.
- Tóm tắt:
+ Quay phim chụp ảnh những nội dung, kỉ niệm, cột mốc đáng nhớ.
+ Tóm gọn nội dung, chỉnh sửa hồn chỉnh, edit video chuẩn bị báo
cáo.
+ Họp lại nhóm và tổng kết, đánh giá
3. Phương pháp thực hiện:
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện cơng việc
- Quy trình vân hành
- Kết quả:
11


- Ví dụ: Một ngày làm bài thuyết trình tìm hiểu về phong tục tập quán,
văn hóa, ẩm thực của đất nước Nhật Bản.
- Nhóm BAKE gồm 8 thành viên: Trung, Thái, Ân, Đăng, Nho, Hà,
Đức, Nam.
- Nhiệm vụ cần chuẩn bị:
1. 2 điện thoại, 1 micro: Thái, Nho, Đức, Nam.
2. 1 máy quay, 1 máy ghi âm, 3 tai phone: Trung, Đăng, Hà, Ân.
* Cách tiến hành:
- Ngày 25/05/2021. Các thành viên trong nhóm sẽ sử dụng ứng dụng
ZOOM để triển khai cuộc họp nhóm.

- Trung và Đăng có trách nhiệm quay phim, ghi hình lại tồn bộ q
trình hoạt động của nhóm và edit lại video.
- Thái, Nho, Hà sẽ là 3 thành viên chịu trách nhiệm thuyết trình, giới
thiệu về: văn hóa, phong tục tập qn, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm
thực của Nhật Bản.
- Nam, Ân, Đức sẽ là 3 thành viên tìm hiểu, ghi lại thơng tin, tổng kết
và chỉnh sửa cho hồn chỉnh và chuẩn bị cho việc báo cáo.
4. Phương pháp phối hợp
- Để thực hiện kế hoạch, 8 thành viên trong nhóm đã quyết định cùng
nhau hồn thành nhiệm vụ đề ra.
- Mục đích hồn thành bài báo cáo cuối kỳ và đạt kết quả cao.
- Công cụ phối hợp:
- Con người (8 thành viên trong nhóm)
- Thiết bị: 4 cái điện thoại, 1 tai nghe, 1 micro, Laptop ASUS,
Macbook để thực hiện edit sản phẩm.
- Phương tiện đi lại: xe máy.
- Sử dụng sơ đồ Gantt để kiểm soát thời gian và cơng việc.
Bảng phân tích cơng việc:
STT

Tên cơng việc Ký hiệu

Độ dài
(Tuần)

Thời gian bắt đầu

1

Tổ chức họp

nhóm

A

2

Ngay từ đầu

2

Nghiên cứu
nội dung

B

4

Sau khi hoàn thành A

12


3
4
5

Chắt lọc, tìm
nội dung rõ
ràng nhất
Làm bài báo

cáo hồn chỉnh
Chỉnh sửa bài
báo cáo

C

4

Khi B thực hiện được
2 tuần

D

5

Sau khi C hồn thành

E

2

Sau khi D hồn thành

Sơ đồ Gantt:
Cơng việc

Thời gian (Tuần)
1

2


3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1.Tổ chức cuộc
họp
2.Nghiên cứu nội
dung
3.Chắt lọc, tìm nội
dung rõ ràng nhất
4.Làm bài báo cáo
hoàn chỉnh
5.Chỉnh sửa bài
báo cáo

5. Phương pháp đánh giá
- Đối chiếu so sánh với kế hoạch đã để ra.

- Điều chỉnh lại năng suất lao động của các thành viên trong nhóm.
- Đo lường số lượng và chất lượng công việc của mỗi cá nhân trong
một dự án làm nhóm.
- Là đánh giá kĩ năng làm việc nhóm và sự tương tác của các thành
viên trong nhóm.
- Vai trị của các thành viên trong nhóm.
- Các biểu hiện hợp tác giữa các thành viên.
- Khả năng quản lý thời gian và phân chia nhiệm vụ.
- Mức độ sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
- Sử dụng đa dạng các phương pháp làm việc.
13


- Khả năng đàm phán.
6. Hành động khắc phục
- Thiết lập kế hoạch mới.
- Biết đánh giá rủi ro sẽ gặp phải để đưa ra các phương án cụ thể.
- Xem xét các yếu tố hạn chế.
- Lập kế hoạch dơn giản.
- Điều phối nguồn nhân lực hiệu quả đúng thực lực.
- Tìm hiểu kĩ các đề tài nhiệm vụ để hồn thành .
7. DỰ TỐN CHI PHÍ:
BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ

05

Đơn
giá(VNĐ)
15.000


Thành
tiền(VNĐ)
75.000

Bút Màu

01

35.000

35.000

3

Bản Đồ

01

10.000

10.000

4

Thăm nhà hàng Nhật

01

412.000


412.000

5

Thăm tiệm đồ Nhật

01

620.000

620.000

6

Tiền xăng xe

05

30.000

150.000

STT

Tên sản phẩm

Số lượng

1


Giấy A0

2

Tổng Thu:

1.350.000

Tổng Chi:

1.302.000

Số Dư:

48.000

8. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO BẢNG
Cơng
Nội Dung
Thời Gian
Việc
- Họp nhóm
Đã
Thực
Hiện

- Liên hệ địa
điểm
+ Mua đồ
dùng.


3-7/05/2021

10-15/5/2021

Người Phụ
Trách

Kinh Phí

Cả nhóm
Thanh Hà
Văn Nam
Đức Minh

Theo bảng
dự tốn chi
phí

14


Đang
Thực
Hiện

- Thăm nhà
hàng Nhật

18/05/2021


Bảo Trung
Hồng Ân

- Thăm tiệm
đồ Nhật

22/05/2021

Nguyên Đăng
Thanh Hà

25-30/5/2021

Hồng Ân
Xuân Thái
Bảo Trung
Văn Nho
Nguyên Đăng

Sẽ Thực - Vẽ sản
Hiện
phẩm
Kết
Thúc

Tổng Kết
Hoạt Động

06/06/2021


Cả Nhóm

III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM

15


16


IV. TỔNG HỢP VIDEO
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tên nhóm: BAKE
Chủ đề báo cáo: Tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao
tiếp, văn hóa ẩm thực của Nhật Bản.
Thời gian thực hiện kế hoạch: tháng 5 năm 2021
Mức độ hoàn thành kế hoạch: 100%
1. Kết quả đạt được
Hồn thành việc tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp,
văn hóa ẩm thực của Nhật Bản.
2. Những thuận lợi khi thực hiện kế hoạch
Các thành viên đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tự giác,
tơn trọng nhau. Đề ra nội quy và tuân theo nội quy. Các thành viên hồn
thành cơng việc đúng thời hạn và làm trịn trách nhiệm được giao.
3. Những bất lợi và khó khăn khi thực hiện kế hoạch
Kinh phí cịn hạn chế, đơi khi vì một vài việc riêng mà một số thành viên
làm ảnh hưởng tiến độ làm việc nhóm.
4. Những kinh nghiệm rút ra
Học được cách làm việc nhóm, biết thêm các kỹ năng mềm và tự tin hơn

trong giao tiếp.

VI. BIÊN BẢN HỌP NHÓM GỒM:

Lần 1

I. Thành viên tham gia:
1. Phan Văn Thanh Hà
17


2. Phạm Xuân Thái
3. Phạm Minh Đức
4. Phạm Nguyễn Hồng Ân
5. Nguyễn Văn Nho
6. Nguyễn Văn Nam
7. Hoàng Nguyễn Nguyên Đăng
8. Ngơ Bảo Trung
II. Mục đích cuộc họp: Họp nhóm thể hiện sự tự giác và cống hiến cho
nhóm BAKE, nhóm trường phổ biến cơng việc để làm bài tập
hoạt động nhóm.
III.Nội dung Cơng Việc:
1. Thời Gian: 07/05/2021.
2. Địa Điểm: Thư viện trường đại học Công Nghiệp IUH.
3. Nhiệm vụ chung cho cả nhóm:
 Sửa và làm lại bài báo cáo cuối kì.
 Bổ sung thêm ý cho bài báo cáo cuối kì.
4. Nhiệm vụ từng thành viên nhóm:
Các thành viên nhóm đều tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất ý
kiến về việc sửa và bổ sung bài báo cáo. Ngồi ra các bạn cùng

tìm kiếm tài liệu cho đề tài.
IV.

Đánh giá chung:

Buổi họp sôi nổi, các thành viên đều về việc tham gia bài báo cáo và
đưa ra đề tài cho bài báo cáo. Tuy nhiên thiếu 1 thành viên trong
nhóm khơng tham gia làm cho buổi họp khơng được đầy đủ. Hồn
tất chung các cơng việc mà nhóm trưởng đề ra.

Lần 2
I.

Thành viên tham gia:
1. Phan Văn Thanh Hà
2. Phạm Minh Đức
3. Ngô Bảo Trung
4. Phạm Xuân Thái
5. Nguyễn Hoàng Nguyên Đăng
6. Phạm Nguyễn Hồng Ân
7. Nguyễn Văn Nho
8. Nguyễn Văn Nam

18


II.
III.

IV.


I.

II.
III.

IV.

Mục đích họp nhóm: Tiến hành kế hoạch làm bài thuyết trình về
chủ đề Nhât Bản đã được trưởng nhóm đề xuất và phân công việc.
Họp ý về việc loại bỏ thành viên trong nhóm.
Nội dung cơng việc:
1. Thời gian: 14/05/2021
2. Địa điểm: Thư viện trường đại học trường đại học Cơng
Nghiệp IUH.
3. Nhiệm vụ chung cả nhóm:
 Hồn tất bài thuyết trình chủ đề Nhật Bản.
 Bàn về vấn đề loại bỏ thành viên trong nhóm.
4. Nhiệm vụ từng thành viên nhóm: Các thành viên nhóm đều
tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất ý kiến về việc phân chia
cơng việc bài thuyết trình. Ngồi ra các bạn cùng tìm kiếm tài
liệu cho đề tài. Nêu ý kiến là việc loại bỏ thành viên Quang.
Đánh giá chung:
Buổi họp sôi nổi, các thành viên đều tham gia bài thuyết trình và
đưa nội dung cho bài thuyết trình chủ đề Nhật Bản. Tuy nhiên thiếu
1 thành viên trong nhóm khơng tham gia làm cho buổi họp không
được đầy đủ và đang trong trạng thái hội ý để loại bỏ. Hoàn tất
chung các cơng việc mà nhóm trưởng đề ra.
Lần 3


Thành viên tham gia:
1. Phan Văn Thanh Hà
2. Phạm Minh Đức
3. Phạm Xuân Thái
4. Ngô Bảo Trung
5. Phạm Nguyễn Hồng Ân
6. Nguyễn Văn Nam
7. Nguyễn Văn Nho
8. Nguyễn Hồng Ngun Đăng
Mục đích họp nhóm: Kiểm tra và hồn tất bài báo cáo cuối kì, đưa
ra quyết định loại bỏ thành viên Quang.
Nội dung công việc:
1. Thời gian: 28/05/2021
2. Địa điểm: zoom
3. Nhiệm vụ cả nhóm:
 Kiểm tra và hồn tất bài báo cáo cuối kì.
 Đưa ra quyết định về loại bỏ thành viên trong nhóm
Đánh giá chung:
19


Buổi họp sôi nổi, các thành viên đều tham gia và đưa ý kiến cho bài.
Tuy nhiên thiếu 1 thành viên trong nhóm khơng tham gia làm cho
buổi họp khơng được đầy đủ và đã quyết định loại bỏ. Hoàn tất
chung các cơng việc mà nhóm trưởng đề ra.

20
×