Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ : TÌM HIỂU VĂN HÓA QUỐC GIA HÀN QUỐC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 35 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM
CHỦ ĐỀ : TÌM HIỂU VĂN HĨA QUỐC GIA HÀN QUỐC

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trương Cơng Hậu.
Nhóm thực hiện: ĐỒN KẾT.
Lớp: DHDI16ATT - Cơng nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
Hờ sơ gờm:
1.Các biểu mẫu thành lập nhóm.

4.Video thực hiện kế hoạch.

2. Kế hoạch thực hiện làm việc nhóm.

5. Báo cáo kết quả thực hiện.

3. Hình ảnh thực hiện kế hoạch.

6. Biên bản họp nhóm.

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng……Năm 20…….

1


MỤC LỤC
MỤC LỤC……………………………………………………………..…………2
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................4


I. BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM…………………………………….………5
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHÓM
2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM.……………………………………………7
3. NỘI QUY CỦA NHÓM……………………………………………...………11
Điều 1: Quy định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm
Điều 2: Quy định nói, nghe, phát biểu ý kiến khi tham gia họp nhóm
Điều 3: Quy định các việc được làm và không được làm
Điều 4: Quy định bảo mật thông tin…………………………………………….12
Điều 5: Quy định về quyền lợi các thành viên trong nhóm…………..………….13
Điều 6: Quy định bổ sung, loại bớt thành viên trong nhóm
Điều 7: Quy định giải thể nhóm............................................................................14
Điều 8: Tổ chức thực hiện
4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHĨM ĐỒN KẾT…….………………………..14
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Mục tiêu của nhóm
Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh..............................15
Điều 4: Nguyên tắc và cơ chế làm việc nhóm
Điều 5: Khen thưởng và kỷ luật trong nhóm.......................................................16
Điều 6: Tổ chức thực hiện
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN……………………………….…………………..16
1. Mục tiêu, nhiệm vụ
2. Các nguồn lực cần thiết………………………………….……………………17
2


3. Phương pháp thực hiện………………..……………………………………..18
4. Phương pháp phối hợp
Bước 1: Các bước thực hiện
Bước 2+3: Trình độ cơng việc và thời gian thực hiện
Bước 4: Xác định thời điểm bắt đầu, kết thúc……………………..……………..19

Bước 5: Bảng phân tích cơng việc
Bước 6: Vẽ sơ đồ Gantt………………………………………….………………20
5. Phương pháp đánh giá…………………………………………….…………..21
6. Phương án dự phịng ( hành động khắc phục)
7. Dự tốn chi phí
8. Báo cáo tiên độ thực hiện theo bảng
III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÓM…………….……………...22
IV. GIẢNG VIÊN TỔNG HỢP VIDEO………………………….…………….26
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH…………….……………26
1. Kết quả đạt được
2. Những thuận lợi khi thực hiện kế hoạch
3.Những bất lợi và khó khăn gặp phải khi thực hiện kế hoạch
4. Những kinh nghiệm rút ra………………………………………….…………27
5. Đề xuất
VI. CÁC BIÊN BẢN HỌP NHÓM…………………………………..………….27

3


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài: Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, xứ sở Kim Chi, với nhiều di
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và đặc biệt là có một bề dày truyền thống văn
hóa lâu đời. Khoảng gẩn hai thập niên trở về trước trên thế giới trong đó co Việt
Nam, nhiều người khơng biết hoặc biết rất it về Hàn Quốc tuy vậy những nam
gần đây xã hội phát triển, khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại cung với sự giao
lưu văn hóa giữa các quốc gia với nhau. Nhờ đó mà văn hóa Hàn Quốc đã có sức
ảnh hưởng và lan tỏa rất lớn đặc biệt là tại nhiều nước trong khu vực châu Á.
Internet, báo chí, truyền hình (phim truyện) đã và đang là nhân tố quan trọng
trong việc du nhập của làn sóng văn hóa Hàn. Thơng qua đó, văn hóa Hàn đã có
ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của giới trẻ Hàn và các nước khác cũng như

tác động tương đối sâu sắc tới phong cách sống, nếp sống, gu thẩm mĩ của người
Việt Nam đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Trong quá trình giao lưu, hội
nhập, việc gaio lưu với nhiều văn hóa cũng đồng nghĩa với việc tiếp thu văn hóa
thế giới và việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Người Việt tự hào
là Con Rồng Cháu Tiên, tự hào về nền văn hiến ngàn năm nhưng việc phát triển
và tìm hiểu nền văn hóa nước ngồi là điều rất bổ ích đã nhấn mạnh và thể hiện
truyền thống hiếu học ham hiểu biêt của chóng ta. Là sinh viên năm cuối khoa
Quản Lí Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội với lịng say mê tìm hiểu về văn hóa
Việt Nam ngồi ra muốn tìm hiểu thêm về đất nước Hàn Quốc năng động, tươi
đẹp…..Tôi đã chọn đề tài Hanbok-áo truyền thống Hàn Quốc đẻ muốn bước đầu
tìm tịi khám phá văn hóa đất nước này. Việc tìm hiểu văn hóa chinh là để hội
nhập văn hóa, giao lưu văn hóa trên tinh thần học hỏi tơn trọng và giữ gìn giá trị
văn hóa , giá trị nhân văn , giá trị thẩm mĩ.
2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài này muốn giới thiệu về Hàn Quốc và chủ yếu là
làm rõ hơn về nguồn gốc ra đời sự phát triển và những nét đặc trưng của
Hanbok. Từ đó chúng ta có thể thấy được điểm đặc biệt và giá trị văn hóa của
Hàn Quốc qua bộ Hanbok.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Đối với những người nghiên cứu các nhà
Hàn Quốc học thì trang phục truyền thống của Hàn Quốc được đánh giá nhìn
nhận phong phú dưới nhiều góc độ da dạng và hình thức khác nhau. Có nguời
nghiên cứu sâu về nguồn gốc xuất xứ, chất liệu cấu tạo ,cách làm ,màu săc kiểu
dáng…của áo Hanbok.Cịn tơi thì muốn giới thiệu về Hanbok, những nét đặc
4


trưng tiêu biểu của Han bok và những ảnh hưởng của nó đối với người Việt. Vì
vậy đối tượng nghiên cứu là “Hanbok-trang phục truyền thống của người Hàn
Quốc”. Bằng những thông tin thu thập đựoc, kết hợp với vốn hiểu biết, tìm tịi
suy nghĩ của bản thân. Tơi hi vọng đề tài này sẽ nhận được sự góp ý ủng hộ và
phát triển phong phú ý nghĩa thiết thực hơn.

4. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng phương pháp
nghiên cứu liên nghành, phương pháp tổng hợp liệt kê, phỏng vấn, sưu tầm, khái
qt và xử lý các hình ảnh thơng tin tài liệu.
5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu: Thông qua đề tài này, tơi muốn tìm hiểu rõ hơn
về Hàn Quốc , giúp cho nhiều người có cái nhìn hệ thống hơn về trang phục
truyền thống của Hàn Quốc mà lâu nay chỉ biết qua sách báo, phim ảnh, truyền
hình và giúp tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa trang phục Hàn
Quốc. Bố cục đề tài khơng kể phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương
I. CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHĨM

1. Mục
tiêu của
nhóm

• Hồn thành bài cáo cáo cuối kì và đạt kết quả cao trong
mơn học.
• Gắn kết các mối quan hệ trong cơng việc cũng như trong
cuộc sống.
• Rèn luyện các kỹ năng: giao tiếp tốt trước đám đơng, hoạt
bát,...
• Cải thiện và nâng cao kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cho
các thành viên trong nhóm.
• Tạo cơ hội để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm sống giữa
các thành viên.
• Tạo sự mới mẻ trong cách thức học tập.
• Dựa vào các ý tưởng của các thành viên.
• Tạo tính độc lập trong tư duy và tinh thần tự giác của mỗi
người.


5


2. Các
hoạt
động
kiến thức

• Lên thời gian họp nhóm, thống nhất nội dung đề tài, thống
nhất thời gian, phương tiện di chuyển, kinh phí để thực
hiện.
• Họp nhóm lên kế hoạch cụ thể.
• Lên kịch bản, chụp ảnh và quay video.
• Tìm hiểu thơng tin, những cơng việc cần thực hiện.
• Phân công nhiệm vụ rõ ràng, công bằng giữa các thành
viên.
• Làm báo cáo kết quả.

3. Các
kết quả
dự kiến

• Hồn thành bài tập nhóm và video cuối kỳ (khoảng 10-15
phút).
• Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau và gắn kết nhau
hơn.
• Trau dồi thêm kiến thức liên quan đến mơn học.
• Rút ra được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân và mọi
người.
• Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, truyền tải thơng tin một

cách thuyết phục.
• Có được kết quả thật tốt cho mơn học.

4. Những
nguồn
lực có
sẵn
5. Các
điểm hạn
chế

• Nhân lực: 8 thành viên (2 nữ, 6 nam)
• Kinh tế : tự chi
• Những thiết bị cần thiết: điện thoại, máy tính,…
• Một số bạn khơng có phương tiện đi lại nên hơi khó khăn.
• Quan điểm, tính cách của mỗi cá nhân khác nhau nên cần
thời gian để hiểu nhau và thống nhất quan điểm trong quá
trình làm việc.
• Thời gian thực hiện mục tiêu của các thành viên trong nhóm
trùng nhau do lịch học q nhiều.
• Những sự cố ngoài ý muốn (những thiết bị gặp trục trặc,…).
• Thiếu các kỹ năng như Edit video, chỉnh sửa hình ảnh, thiết
kế PowerPoint.

6


• Nể nang các mối quan hệ nên hạn chế tranh luận, đóng góp
ý kiến.
• Thiếu tương tác với nhóm, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

• Tự giác kém, thù động, ù lì trong cơng việc chung của
nhóm.
6. Những
kỹ năng
và khả
năng cần
thiết


7.
Khoảng
thời gian

• Từ 10/05/2021 đến 18/05/2021

Kỹ năng tổ chức cuộc họp tốt.
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, điều hành và lập kế hoạch.
Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột.
Kỹ năng thuyết phục, trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau.
Kỹ năng ra quyết định.
Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý kiến cá nhân.
Kỹ năng tư duy phản biện.

Khả năng làm việc trên các phần mềm ứng dụng: google,
word,...
• Khả năng xử lý tình huống xấu có thể xảy ra và chuẩn bị
phương án.

2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
Hơm nay, ngày: 10/05/2021
Tên nhóm: ĐỒN KẾT
Số lượng thành viên: 8
Mục tiêu của nhóm:
7


- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua chủ đề “Tìm hiểu Văn Hóa Quốc
Gia Hàn Quốc”.
- Thực hiện các hoạt động kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả, thể hiện
tinh thần tích cực để đạt kết quả học tập khá giỏi trở lên.
Thời gian: từ ngày 10/05/2021 đến 18/05/2021
Các thành viên của nhóm:
Chức vụ

Họ và
tên

MSSV


Chun mơn

Nhóm
trưởng
Người
giám sát

Phạm
Cơng
Thế
Thanh

20009571 DHDI16ATT

8

Cơng việc phụ
trách

Liên
hệ

-Lập kế hoạch
nhóm.
-Gắn kết các mối
quan hệ.
-Hướng dẫn và
giám sát các cơng
việc của các
thành viên trong

nhóm.
-Điều hành, phân
cơng công việc,
nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành
viên.
-Khắc phục
những yếu kém,
sai sót.
-Tạo cảm hứng
làm việc, xây
dựng tinh thần
làm việc của các
thành viên.
-Ghi nhận sự
đóng góp và tinh

Email:
kothed
ay3110
@gmai
l.com
SĐT:
09689
19261


thần làm việc của
mỗi cá nhân.
Người

Nguyễn 20010191 DHDI16ATT
thực hiện Hoài
Lâm


Trọng
Đẩu

20010231 DHDI16ATT

Đỗ Thị
Hoàng
Châu

20065531 DHKT16CTT

Người
Lê Thị
phát kiến Minh
Hương

20038211 DHKT16BTT

Người
điều phối

Nguyễn 20011271 DHDI16ATT
Văn
Đại
9


-Chỉnh sửa, chỉnh
font bài word.
-Bổ sung thơng
tin, hồn thành
nội dung.
-Đánh giá và
khắc phục các
nguy cơ gây
chậm trễ tiến độ.
-Cùng mọi người
thống nhất ý kiến
để hoàn thành
mục tiêu.
-Kiểm tra phần
lỗi của bài báo
cáo.
-Đóng góp ý kiến
hồn chỉnh bài
báo cáo.
-Kiểm tra nội
dung bài báo cáo.
-Làm bài báo
cáo.
-Quay phim,
chụp ảnh, edit
video.
-Chỉnh sửa chính
tả bài báo cáo.
-Chỉnh sửa bài

báo cáo theo
đúng chuẩn xác.

Email:
nguyen
hoaila
m0206
2002@
gmail.c
om
SĐT:
Email:
bicams
ung06
3@gm
ail.com
Email:
dochau
363@g
mail.co
m
SĐT:0
35556
8421

Lemin
hhuon
g9a4@
gmail.c
om

Email:
daingu
yenvn2
30302


-Cùng Minh
@gmai
Hương edit
l.com
video, kiếm nhạc.
Người
phản
biện

Cù Hải
Đăng

Người
ngoại
giao

Nguyễn 20011891 DHDI16ATT
Thanh
Định

20007791 DHDI16ATT

-Giám sát công
việc của từng

thành viên.
-Kiểm tra và đôn
đốc tiến độ của
việc thực hiện kế
hoạch.
-Xây dựng những
biện pháp sửa lỗi
tốt nhất.
-Bảo vệ ý kiến,
quan điểm của
nhóm.
-Phỏng vấn xin ý
kiến.
-Gương mặt đại
diện cho nhóm để
chia sẻ, trị
chuyện với các
nhóm khác.
-Đánh giá về nhu
cầu của người
khác để điều
chỉnh và tạo các
mối quan hệ bên
ngoài cho nhóm.

Chữ ký xác nhận của nhóm trưởng và các thành viên:
Nhóm trưởng

Thư ký


(Đã ký)

(Đã ký)
10

Email:
sundai
de1234
56789
@gmai
l.com
SĐT:0
86778
1173

Email:
dinhal
osook2
@gmai
l.com
SĐT:
03941
34295


Phạm Cơng Thế Thanh

Đỗ Thị Hồng Châu

Các thành viên

Nguyễn Thanh Định
Nguyễn Văn Đại
Cù Hải Đăng
Lê Trọng Đẩu
Lê Thị Minh Hương
Nguyễn Hồi Lâm

3. NỘI QUI CỦA NHĨM
Điều 1: Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm.
• Địa điểm: Trên ZOOM hoặc ZALO.
• Thời gian họp nhóm: Thứ 5, Chủ Nhật (thời gian cụ thể sẽ thông báo trước
khi buổi họp diễn ra).
Điều 2: Qui định nói, nghe, phát biểu ý kiến khi tham gia họp nhóm.Nhắc lại và diễn rõ nội dung, hỏi để làm rõ vấn đề.
Lắng nghe ý kiến.
Diễn đạt cụ thể, rõ ràng.
Thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân.
Xây dựng thông điệp rõ ràng.
Đảm bảo thơng tin chính xác.

Hỏi đáp khi cần thiết.
Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra ý kiến.
Sử dụng ngôn ngữ phù hợp.
Kiểm soát cảm xúc cá nhân.

Điều 3: Qui định các việc được làm và không được làm.
a) Những điều các thành viên trong nhóm phải thực hiện:
+ Tơn trọng lẫn nhau, có tính đồn kết.
11


+ Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt cơng việc được giao.
+ Biết lắng nghe và cho ý kiến.
+ Đi họp đúng giờ, nghiêm túc khi tham gia hoạt động nhóm.
+ Tin tưởng vào nhóm.
+ Đặt nhóm lên hàng đầu.
+ Tích cực tham gia đóng góp ý kiến.
+ Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra ý kiến.
+ Có trách nhiệm hồn thành tốt cơng việc được giao.
+ Nghiêm túc khi tham gia các hoạt động nhóm.
b) Những điều các thành viên trong nhóm khơng được thực hiện:
+ Vắng mặt cuộc họp khơng có lí do chính đáng.
+ Gây mất đồn kết trong nhóm.
+ Khơng được đỗ lỗi cho các thành viên nào trong nhóm khi cả nhóm khơng
đạt kết quả tốt.
+ Khơng được qua loa, phải có ý kiến riêng của mình trong lúc hoạt động
nhóm.
+ Khơng làm việc riêng trong q trình họp nhóm.
+ Khơng được cắt ngang, hay chen ngang khi thành viên khác đang phát biểu ý
kiến.

+ Không dùng lời khiếm nhã, xem thường các thành viên trong nhóm.
+ Khơng thực hiện một cách sơ sài, đối phó.
+ Khơng ỷ lại vào các thành viên khác, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Điều 4: Qui định bảo mật thơng tin của nhóm:
• Khơng tiết lộ bất kỳ ý tưởng, thông tin, tài liệu độc quyền của nhóm.

12


• Không chia sẻ thông tin cho những người không phải là thành viên của
nhóm.
• Đảm bảo thơng tin nhóm và thơng tin cá nhân thành viên trong nhóm.
Điều 5: Qui định về quyền lợi của các thành viên trong nhóm.
+ Năng nổ, hợp tác (2 điểm).
+ Tương tác tốt với nhóm (1 điểm).
+ Nghiêm túc trong q trình thực hiện và họp nhóm (1 điểm).
+ Tham gia đầy đủ và đúng giờ (1 điểm).
+ Hoàn thành nhiệm vụ (2 điểm).
+ Tham gia sơi nổi đóng góp ý kiến (2 điểm).
+ Tình nguyện thực hiện thêm cơng việc để đóng góp cho nhóm (1 điểm).
Điều 6: Qui định bổ sung, loại bớt thành viên trong nhóm.
Bổ sung:
➢ Cơng việc của nhóm q nhiều mà số lượng thành viên ít khơng đảm bảo
được hồn thành cơng việc.
➢ Có thể kết nạp thêm thành viên phù hợp để hồn thành cơng việc đúng
tiến độ.
➢ Các thành viên trong nhóm thiếu kiến thức, kỹ năng để hoàn
hành nhiệm vụ.
➢ Kêu gọi cá nhân có tiềm năng giúp nhóm phát triển hơn.
Loại bớt:

➢ Thành viên khơng tận tâm với cơng việc chung của nhóm.
➢ Thành viên có tính ích kỷ, ỷ lại, khơng hợp tác, gây rối, làm ảnh hưởng
đến các hoạt động nhóm.
➢ Hồn thành cơng việc q thời gian quy định, khơng đạt yêu cầu đề ra.
➢ Thành viên làm việc một cách hời hợt, không quan tâm, không tương tác
với công việc của nhóm.
➢ Nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn khơng cải tiến khuyết điểm của mình.
13Thiếu kiến thức, khơng đủ khả năng để hồn thành mục tiêu.
Cái tôi bản thân quá lớn, không lắng nghe đóng góp của thành viên khác.
Đùn đẩy trách nhiệm của mình cho thành viên của nhóm.
Cá nhân gây chia rẽ nhóm, gây mất đồn kết nội bộ.

Điều 7: Qui định giải thể nhóm.
✓ Khi đã hồn thành mục tiêu chung.
✓ Làm việc khơng hiệu quả, khơng thể hồn thành mục tiêu.
✓ Bất đồng quan điểm, xảy ra quá nhiều xung đột khơng thể giải quyết.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.
Đề ra mục tiêu.
Chuẩn bị nội dung.
Lên kế hoạch.
Thống nhất kế hoạch.
Thực hiện nhiệm vụ.
Điều hành để thực hiện nhiệm vụ.
Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả.
Đánh giá báo cáo.
Cải tiến (nếu có).

4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHĨM ĐOÀN KẾT
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Phạm vi điều chỉnh: Nhóm.
Đối tượng áp dụng: Tất cả các thành viên trong nhóm.
Điều 2: Mục tiêu của nhóm.
Tìm hiểu Văn Hóa Quốc Gia Hàn Quốc.
Hồn thành đề tài đúng thời gian qui định.
14


Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh được phân
cơng trong nhóm.

Nhóm trưởng:
+ Quyền: giám sát, điều phối, chỉ định, phân công, ra quyết định, khuyến khích
các thành viên, động viên và an ủi, đánh giá tổng quát.
+ Nghĩa vụ: thay mặt nhóm chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề chung, gắn kết
xây dựng tình đồng đội, điều phối các hoạt động của nhóm, cơng bằng, rõ ràng,
cụ thể trong cơng việc.
Thành viên:
+ Quyền:
• Phát biểu ý kiến, đưa ra ý tưởng.
• Phản biện lại vấn đề khơng hài lịng về nhóm.
• Đóng góp xây dựng nhóm.
+ Nghĩa vụ:
• Hồn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
• Tham gia nhiệt tình, đầy đủ và đúng giờ trong tất cả các cơng việc chung
của nhóm ( nghỉ phải có lí do chính đáng và phải xin phép nhóm trưởng).
• Tinh thần làm việc tập thể, đặt nhóm lên hàng đầu.
• Tn theo những chỉ dẫn của nhóm trưởng.
• Đóng quỹ đầy đủ theo quy định của nhóm.
• Giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau.
Điều 4: Nguyên tắc và cơ chế làm việc nhóm.


Hồn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
Thiết lập các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.
Tạo sự đồng thuận.
Khuyến khích tư duy sáng tạo, đưa ra ý tưởng mới.

Tham gia nhiệt tình, đầy đủ và đúng giờ trong tất cả các cơng việc chung
của nhóm ( nghỉ phải có lí do chính đáng và phải xin phép nhóm trưởng).
• Đóng quỹ đầy đủ theo quy định của nhóm .
15Giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau.
Lấy ý kiến dựa trên sự nhất trí của đa số.
Khơng vắng q 2 buổi.
Đóng quỹ theo qui định của nhóm.

Điều 5: Khen thưởng và kỷ luật trong nhóm.
Khen thưởng:
+ Nếu hồn thành tốt mọi cơng việc nhóm giao, giúp các thành viên khác hồn
thành cơng việc hoặc đóng góp ý kiến tích cực thì sẽ được tun dương trước
nhóm.
+ Năng nổ tham gia và hồn thành tốt cơng việc của mình: 5 điểm.
+ Tích cực đóng góp và hồn thành mục tiêu của nhóm: 2 điểm.
+ Có thái độ tích cực và đóng góp quỹ đầy đủ, mặc đồng phục nhóm quy định: 3
điểm.
Kỷ luật:
+ Nếu khơng hồn thành cơng việc được giao sẽ bị khiển trách trước nhóm và
phạt tiền gây quỹ (20.000đồng).
+ Lần đầu vi phạm sẽ được nhắc nhở.
+ Nếu khơng có tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành công việc được giao

quá 3 lần sẽ bị loại khỏi nhóm.
Điều 6: Tổ chức thực hiện.


Đề ra mục tiêu và lên kế hoạch.
Thực hiện nhiệm vụ.
Điều hành để thực hiện nhiệm vụ.
Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Mục tiêu: Tìm hiểu kĩ văn hóa quốc gia Hàn Quốc.
16


- Vận dụng nguyên tắc SMART để xác định mục tiêu:
• Specific (cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu): Tìm hiểu văn hóa quốc gia Hàn Quốc.
• Measurable (đo đếm được): Tìm hiểu nội dung văn hóa quốc gia Hàn Quốc
trong ngay 12-13/05/2021.
• Achievable (có thể đạt được): Để tìm hiểu rõ về văn hóa quốc gia Hàn Quốc
nhóm em cần nắm vững các kiến thức cơ bản nhất về Hàn Quốc và tiến hành tìm
hiểu sâu hơn về văn hóa quốc gia Hàn Quốc.
• Realistic (thực tế): Tìm hiểu văn hóa quốc gia Hàn Quốc khơng q khó đối
với nhóm chúng em.
• Time bound (có thời hạn): hồn thành nhiệm vụ trong ngày 18/05/2021.

- Nhiệm vụ:
+ Họp nhóm lên kế hoạch thực hiện mục tiêu.
+ Thống nhất cách hoàn thành mục tiêu đề ra.
+ Chuẩn bị vật dụng liên quan đến việc tìm hiểu văn hóa quốc gia Hàn Quốc.
+ Chuẩn bị trang thiết bị như điện thoại, máy ảnh,.. để quay phim, chụp hình lại
quá trình thực hiện của nhóm.
+ Quay phim, chụp ảnh.
+ Tổng kết
Ngày khảo sát: 10/05/2021
Ngày thực hiện: 15/05/2021
2. Các nguồn lực cần thiết: Sử dụng ngun tắc 5M
+ Machine (máy móc hoặc cơng nghệ): áp dụng những ứng dụng như: Word,
Excel, Google,...
+ Method (phương pháp làm việc): làm việc nhóm.
+ Man (nguồn nhân lực): 8 thành viên (6 nam, 2 nữ ) năng động, thân thiện, tự
giác,….
+ Money (tiền): Số tiền ban đầu 30.000đ/người
17


+ Material (nguyên vật liệu):
3. Phương pháp thực hiện:
* Lý do chọn đề tài (Why?):
- Giúp các thành viên trong nhóm có sự gắn kết với nhau.
- Phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành cho các thành viên trong nhóm
có chung mơi trường làm việc nhóm.
- Nâng cao kiến thức cho các thành viên trong nhóm.
* Cơng việc cụ thể (What? Who?):
- Thực hiện: cả nhóm thực hiện.
- Quay phim, chụp ảnh: Minh Hương và Văn Đại.

* Cách tiến hành (How?):
Phân chia nhiệm vụ nhóm, Văn Đại cầm máy quay phim, chụp ảnh quá trình làm
việc của nhóm, các thành viên khác cùng tìm hiểu nội dung văn hóa Hàn Quốc.
* Thời gian cụ thể thực hiện công việc (When, Where):
- Ngày 10/05/2021: tiến hành họp nhóm và phân chia cơng việc cụ thể cho từng
thành viên.
- Ngày 12/05/2021: cả nhóm tiến hành tìm hiểu nội dung văn hóa Hàn Quốc.
4. Phương pháp phối hợp:
- Để thực hiện kế hoạch đã phối hợp với thầy Trương Cơng Hậu giảng viên mơn
kỹ năng làm việc nhóm và tất cả thành viên nhóm ĐỒN KẾT.
- Mục đích hồn thành bài báo cáo cuối kỳ và đạt kết quả cao.
- Công cụ phối hợp:
+ Con người (8 thành viên trong nhóm).
+ Thiết bị: điện thoại, laptop,…
- Sử dụng sơ đồ Gantt để kiểm sốt thời gian và cơng việc.
Bước 1: Các việc cần thực hiện:
- Họp

nhóm

- Lên kế hoạch
- Phân công nhiệm vụ
18


- Thực hiện cơng việc
- Chỉnh sửa, hồn thiện bài báo cáo
- Tổng kết
Bước 2+3: Trình tự cơng việc và thời gian thực hiện:
* Lý do chọn đề tài (Why?):

- Vì sự u thích cũng như nâng cao sự hiểu biết của các thành viên trong nhóm
về văn hố Hàn Quốc - Phát triển khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm, cũng
như khả năng sử dụng word, excel....
- Hành động mang ý nghĩa: nâng cao sự hiểu biết về nước bạn, giúp chúng ta có
cái nhìn đúng đắn về đất nước Hàn Quốc.
* Công việc cụ thể (What? Who?):
- Tất cả thành viên tham gia tìm kiếm và chọn lọc những văn hoá mang nét đặc
trưng của Hàn Quốc.
- Tổng hợp và chọn lọc lại thông tin một lần nữa.
- Thực hiện: cả nhóm thực hiện.
* Cách tiến hành (How?): Phân chia nhiệm vụ cụ thể rõ ràng minh bạch và công
khai. Tránh, nghiêm cấm và triệt để ngay các hành vi lười nhác ỉ lại sức mạnh
của tập thể làm thụt lùi tiến độ của nhóm.
Bước 4: Xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc:
1. Tổ chức họp nhóm và gây quỹ: 10-11/05/2021.
2. Chuẩn bị tài liệu liên quan :12/05/2021.
3. Khảo sát tổng quát về văn hố Hàn Quốc : 13/05/2021.
4. Thực hiện cơng việc: 16/05/2021.
5. Quay phim, chụp ảnh: 10-16/05/2021.
6. Chỉnh sửa hình ảnh, video: 17/05/2021.
7. Tổng kết: 18/05/2021.
Bước 5: Bảng phân tích cơng việc:
19


STT

Tên cơng việc

Ký hiệu


Độ dài
(ngày)

Thời gian bắt đầu

1

Tổ chức họp
nhóm

A

2

Ngay từ đầu

2

Nghiên cứu nội
dung

B

5

Sau khi hồn thành A

3


Chắt lọc, tìm nội
dung rõ ràng
nhất

C

2

Khi B thực hiện được 2
tuần

4

Làm bài báo cáo
hoàn chỉnh

D

2

Sau khi C hoàn thành

5

Chỉnh sửa bài
báo cáo

E

2


Sau khi D hoàn thành

Bước 6: sơ đồ Gantt.
Ngày/05/2021 10

11

12

1. Tổ chức họp nhóm và
gây quỹ.
2. Chuẩn bị tài liệu liên
quan.
3. Khảo sát tổng qt về
văn hố Hàn Quốc.
4. Thực hiện cơng việc.
5. Quay phim, chụp ảnh.
6. Chỉnh sửa hình ảnh,
video.
20

13

14

15

16


17

18


7. Tổng kết.

5. Phương án đánh giá:
Chỉ tiêu đánh giá thành viên:
+ Năng nổ tham gia và hoàn thành tốt cơng việc của mình: 5 điểm
+ Tích cực đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm: 2 điểm
+ Có thái độ tích cực và cầu tiến trong lúc làm việc: 2 điểm
+ Tham gia đầy đủ và đúng giờ: 1 điểm
→ Đánh giá sẽ được quy ra điểm trong “Phiếu đánh giá sinh viên” sau
khi hồn thành cơng việc.
6. Phương án dự phòng (hành động khắc phục)
Sự cố phát sinh:
+ Chi phí, thời gian của mỗi thành viên trong nhóm khác nhau.
+ Phương tiện, khoảng cách đến địa điểm làm việc không thuận lợi.
+ Thời tiết không thuận lợi.
Cách khắc phục:
+ Sắp xếp thời gian hợp lý hơn để cùng nhau thực hiện vì mục tiêu chung.
+ Hỗ trợ chi phí cho thành viên khó khăn.
+ Tiến hành làm việc online .
7. Dự tốn chi phí
- Vì là hình thức online nên khơng chi phí chi gần như là khơng có.
8. Báo cáo tiến độ thực hiện theo bảng.
Cơng
Việc
Đã

Thực
Hiện

Nội Dung

Thời Gian

Người Phụ
Trách

- Họp nhóm

10-11/05/2021

Cả nhóm

- Bàn giao
cơng việc

10-11/5/2021

21

Cả nhóm

Kinh Phí

Theo bảng
dự tốn chi
phíĐang
Thực
Hiện

- Tìm hiểu
Văn hóa
13-14/05/2021
Quốc gia
Hàn Quốc
- Tìm hiểu sơ
lược Quốc
12/05/2021
gia Hàn
Quốc

Đẩu, Châu,
Hương

Lâm, Đại,
Đăng, Định

- Tổng kết
Sẽ Thực
thơng tin tìm
Hiện
được

18/05/2021


Thanh

Kết
Thúc

06/06/2021

Cả Nhóm

Tổng Kết
Hoạt Động

III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHĨM

22


23


24


25


×