Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

BÁO cáo THỰC tập TỔNG hợp đơn vị thực tập CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RICO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (606.2 KB, 22 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT



---

---

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Đơn vị thực tập:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RICO

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Linh
Mã sinh viên
Lớp

: K52S1

Hà Nội 2019
i


MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................... i
DANH MỤC VIẾT TẮT............................................................................................ iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ HÌNH VẼ.................................................... v
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................. 1
PHẦN NỘI DUNG...................................................................................................... 2
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RICO..............2
1. Loại hình doanh nghiệp, quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp.. 2


1.1. Loại hình doanh nghiệp........................................................................................ 2
1.2. Quá trình thành lập và phát triển....................................................................... 3
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận của doanh nghiệp, cơ cấu

nhân lực của doanh nghiệp......................................................................................... 3
2.1. Cơ cấu tổ chức....................................................................................................... 3
2.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận........................................................................ 4
2.3. Cơ cấu nhân lực.................................................................................................... 5
3. Cơ sở vật chất, tài chính của doanh nghiệp........................................................... 5
4. Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu; Các mặt hàng kinh doanh; Các

thị trường kinh doanh................................................................................................. 6
5. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất........6
6. Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT và TMĐT của doanh nghiệp........................7
6.1. Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT...................................................................... 7
6.2. Tình hình ứng dụng TMĐT.................................................................................. 8
II. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN CỦA CƠNG TY.................................................................................. 10
1. Phương thức thu thập thơng tin của doanh nghiệp............................................ 10
2. Phương thức xử lý thông tin................................................................................. 10
3. Phương thức lưu trữ và truyền thông thông tin.................................................. 10
4. An tồn bảo mật thơng tin tại Cơng ty................................................................. 10
5. HTTT tại Công ty.................................................................................................. 11
6. Đánh giá về thực trạng an toàn bảo mật tại doanh nghiệp................................12

ii


6.1. Thực trạng vấn đề an tồn bảo mật thơng tin.................................................. 12
6.2. Đánh giá về vấn đề an toàn bảo mật thông tin của Công ty............................12

7. Vấn đề về quản trị HTTT tại Công ty.................................................................. 12
7.1. Quản trị mạng và Website.................................................................................. 12
7.2. Quản trị CSDL, phần cứng, phần mềm............................................................ 13
8. Quản trị nhân lực HTTT....................................................................................... 13
III. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT KHÓA LUẬN............................14
KẾT LUẬN................................................................................................................ 15

iii


CNTT
HTTT
TMĐT
LAN
WAN
CSDL
SPSS
SEO
MS Office
CRM
SQL

iv


DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

Hình 1.1. Logo cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico. ...................................................
Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu Ricoliving. .................................................................................
Hình 1.3. Hình ảnh website của Công ty. ........................................................................

Bảng 1.1. Cơ cấu số lượng và chất lượng nhân sự tại công ty. .......................................
Bảng 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rico từ
2016-2018. ....................................................................................................................... 6
Bảng 1.3. Đầu tư và nguồn lực của công ty về công nghệ thông tin, .................................. 8

hệ thống thông tin. ............................................................................................................

v


LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt
đầu một nghề nghiệp mới. Mục tiêu của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho sinh
viên có cơ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi
trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế trong các doanh nghiệp. Thực tập là một
khâu quan trọng trong quá trình học, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý
thuyết và thực tiễn. Thông qua việc tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của
đơn vị thực tập, giúp sinh viên tiếp cận mơi trường làm việc thực tế và có điều kiện so
sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn.
Trong quá trình thực tập sinh viên cũng được vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã
được trang bị về xây dựng, triển khai và quản lý HTTT doanh nghiệp. Từ đó sinh viên sẽ
được trực tiếp tham gia vào một hoặc một số công việc theo sự phân công của đơn vị thực
tập để rèn luyện kỹ năng thực tế và tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành
đào tạo của đơn vị thực tập. Những việc đó sẽ giúp cho sinh viên phát triển khả năng phát
hiện vấn đề từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất nội dung viết khóa
luận tốt nghiệp, khảo sát thực tế chuyên sâu để phục vụ viết báo cáo thực tập tổng hợp và
khóa luận tốt nghiệp theo hướng đề xuất và được thông qua.

Bản thân em qua quá trình thực tập cũng đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức chuyên
ngành cũng như kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho việc viết báo cáo cũng như phát

triển công việc chuyên ngành sau này. Em đăng ký thực tập tại: Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu Rico. Cụ thể em đã được phân công và trực tiếp tham gia vào quá trình triển
khai phần mềm chuyên dụng của Công ty. Qua 4 tuần thực tập em đã nắm được một số
thông tin hoạt động của Công ty, đặc biệt em cũng hiểu rõ được quy trình triển khai
phần mềm tới các bên liên quan từ đó có những hướng cụ thể cho đề tài và hồn thành
được bản báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!

1


PHẦN NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RICO.
RICO là tên viết tắt của “ROYAL INVEST COMPANY” là một trong những
tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất gia đình cao cấp và nội thất văn phòng hạng
sang. Bằng đam mê, nhiệt huyết kiến tạo nên những kiệt tác không gian sống, RICO
Group lần lượt đã cho ra đời những thương hiệu nội thất uy tín trong từng lĩnh vực và
chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng.
- Tên chính thức: Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico.
- Tên giao dịch: RICO IMPORT EXPORT.JSC
- Loại hình cơng ty: Cơng ty cổ phần.
- Thương hiệu: Ricoliving.
Địa chỉ đăng kí kinh doanh: Biệt thự 27H1, Khu đơ thị mới n Hịa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Ngày thành lập: 05/10/2010.
- Mã số thuế: 0104936280.
- Người đại diện pháp lý: Vũ Hải Hà.
- Điện thoại: 04.3767.8868.
- Fax: (84.4) 3767 9198.
- E-mail: info@rico.vn.

- Website: www.ricoliving.vn
- Logo của cơng ty:

Hình 1.1. Logo cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico.
1. Loại hình doanh nghiệp, quá trình thành lập và phát triển của doanh
nghiệp.

1.1.
Loại hình doanh nghiệp.
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico là một doanh nghiệp theo loại hình cơng
ty cổ phần. Cơng ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp
hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đơng. Trong cơng ty cổ
phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ
phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp
một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu.
2


1.2. Quá trình thành lập và phát triển.
Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu RICO được
thành lập. Bắt đầu từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại số 82 Láng Hạ, Hà Nội số
lượng hơn 10 nhân viên và sau một thời gian gây dựng, công ty đã phát triển dần lên.
Sự đồng tâm hiệp lực của Ban Giám đốc, những cố gắng nỗ lực của tồn thể cơng ty
củng cố các mối quan hệ, từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh và
sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, nhân viên, … đã giúp Công ty RICO phát triển
khơng ngừng, từng bước tự khẳng định và tìm được chỗ đứng tin cậy trên thị trường.
Cụ thể: Công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống showroom bán hàng tại nhiều địa điểm:
Số 8 Phố Huế, Số 172 Thái Thịnh, Số 8 Nguyễn Thái Học. Sau một thời gian, công ty
Rico đã quy các showroom lẻ về một tổng được đặt ở Biệt thự 17/H1 KĐT mới Yên
Hòa, cùng nhiều địa chỉ. Từ hơn 10 nhân viên lúc mới thành lập, nay đã tăng lên tới

hơn 70 nhân viên, là một thương hiệu tin cậy và phạm vi hoạt động rộng rãi trên thị
trường.
Tháng 4 năm 2014, thương hiệu Ricoliving ra đời. Ricoliving vinh dự được
làm đơn vị đại diện duy nhất ở Việt Nam cung cấp sản phẩm cho 2 thương hiệu ROLFBENZ và HUELSTA của tập đoàn HUELS - Thương hiệu nội thất số 1 tại Cộng hòa
liên bang Đức, chuyên về nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, ...
Tháng 6 năm 2014, RICO mở rộng thêm một showroom 27/H1 bên cạnh
showroom 17/H1 với quy mô lớn hơn, là nơi trưng bày sản phẩm nội thất độc đáo sang
trọng mang lại giá trị sử dụng lâu dài.
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận của doanh nghiệp, cơ
cấu nhân lực của doanh nghiệp.
2.1. Cơ cấu tổ chức.

Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu Ricoliving.
3


2.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận.
Phịng Hành chính- nhân sự: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơng tác văn
phịng, các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ; sắp xếp, tổ chức các hoạt động trong
công ty; Giám sát việc thực hiện quy chế của nhân viên và thực hiện công tác BHXH,
BHYT đối với cơ quan quản lý nhà nước.
Phòng Kinh doanh: Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho
Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty; công tác nghiên
cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối
quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm
quyền được giao. Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về
giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng.
-

Phòng Marketing: Nghiên cứu dự báo thị trường, Tổ chức triển khai chương

trình phát triển sản phẩm mới, Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương
hiệu, Phát triển sản phẩm mới, Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược Marketing,
Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với giới truyền thơng.
Phịng Xuất nhập khẩu, kho: Giao dịch, đàm phán với đối tác để phát triển sản
phẩm mới, ký kết hợp đồng, Xây dựng phương án nhập khẩu và soạn thảo hiệp nghị,
hợp đồng ngoại thương, Giám sát và kiểm tra công việc với các bên đối tác liên quan
như nhà cung cấp, cơng ty vận chuyển, Chịu trách nhiệm về tồn bộ số hàng hóa, vật
tư, cơng cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, tài sản cố định hàng hố do mình quản lý,
Phịng Kế tốn: Thực hiện những cơng việc về nghiệp vụ chun mơn tài
chính kế tốn theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế
toán, Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty, Cung cấp các số
liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh cho Ban lãnh đạo.
Phịng Kỹ thuật: trực tiếp tham gia vào q trình triển khai và vận hành phần
mềm chuyên dụng cho công ty, nắm giữ tồn bộ thơng tin của hệ thống, có nhiệm vụ
đảm bảo an tồn, nâng cao tính bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện
pháp phịng, chống tấn cơng của các hacker, đảm bảo sự ổn định của hệ thống tường
lửa, phát hiện và sửa các lỗi trên hệ thống mạng, kiểm tra, giám sát hệ thống nhằm
phát hiện những tấn công trái phép từ bên ngồi. hỗ trợ cơng ty sửa chữa, mua mới và
thay thế những thiết bị công nghệ.

4


2.3. Cơ cấu nhân lực.
- Số lượng và chất lượng lao động.
Bảng 1.1. Cơ cấu số lượng và chất lượng nhân sự tại cơng ty.
Phịng/ Ban
Giám đốc
Phó Giám đốc

Phịng Marketing

Phịng Kinh doanh

Phịng Xuất nhập khẩu, kho
Phịng Kế tốn
Phịng Hành chính, nhân sự

Phòng Kỹ thuật

Showroom
Tổng
Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ và chun nghiệp, Cơng ty
thực hiện các chính sách nhằm tạo ra mơi trường thuận lợi và dành các cơ hội tốt nhất
cho người lao động. Thơng qua đó nhân sự của Cơng ty tăng trưởng đều qua các năm
và đạt được sự ổn định cả về lượng và chất.
3. Cơ sở vật chất, tài chính của doanh nghiệp.
Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico có trụ sở chính tại biệt thự 27H1, Khu
đơ thị mới, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và đặc biệt có 2 showroom thiết kế khơng gian
nội thất là 17H1 và 27H1 ở khu đơ thị n Hịa. Tại các showroom thì cơng ty trang bị
cở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt là không gian thiết kế nên nội thất ở
không gian trong showroom 100% là sản phẩm của cơng ty. Hệ thống máy tính, không
gian biệt thự, điện, … đều được trang bị vô cùng cẩn thận. Ngồi việc đáp ứng cơng
5


việc của các phịng ban thì khơng gian showroom cịn để khách hàng đến tham khảo
và trải nghiệm thực tế. Việc bố trí trang thiết bị, nội thất hiện đại đi kèm với giá trị
cũng như hình ảnh sự cao cấp từ nội thất nhập khẩu mang lại của công ty.
4.

Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu; Các mặt hàng kinh doanh;
Các thị trường kinh doanh.
- RICO trở thành nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam về giải pháp tổng thể cho
khơng gian sống, văn phịng hạng sang, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
- Các mặt hàng kinh doanh: Máy tạo độ ẩm, Máy lọc khơng khí, Bàn làm việc,
Ghế ăn, Bàn ăn, Tủ áo, Giường, Kệ tivi, Thảm, Bàn cafe, Ghế thư giãn, Sofa, ...
- Các thị trường kinh doanh: Với sản phẩm nội thất nhập khẩu Đức và Thụy Sỹ
cao cấp còn chưa phổ biến ở Việt Nam và đây cũng là dòng sản phẩm hướng tới tập
khách hàng có thu nhập khá và cao khi nền kinh tế nước ta đang phát triển.
5.

Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

Bảng 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu

Rico từ 2016-2018.

Chỉ tiêu

Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận

- Nhận xét:
Doanh thu: Doanh thu của công ty tăng dần qua các năm từ 2016 tới nay. Ở
mức 475,066 tỷ đồng tới con số 501,368 tỷ đồng năm 2017. 2018 doanh thu đã chạm
ngưỡng 589 tỷ đồng góp một phần khơng nhỏ vào đó là showroom tại 27H1 được ra
mắt vào năm 2017. Sau một năm từ ngày ra mắt, Rico có lượng doanh thu cao và đồng
đều hơn đến trực tiếp từ 2 showroom. Điều này cho thấy công ty đang được điều hành
và hoạt động đúng hướng.

Chi phí: Tổng chi phí của cơng ty cũng thay đổi đáng kể. Các loại chi phí mà
Công ty bỏ ra ngày càng nhiều để tiếp cận các tập khách hàng mới và chăm sóc các
khách hàng cũ. Chi phí của năm 2017 so với 2016 hơn 24 tỷ đồng thì chi phí chênh
lệch của năm 2018 và năm 2017 tăng gấp 3 lần là hơn 72 tỷ đồng.


6


Lợi nhuận: Tình hình kinh doanh của cơng ty qua bảng doanh thu là tốt, lợi
nhuận của 3 năm đều dương, năm sau cao hơn năm trước và ngà càng tăng lên. Năm
2018 Rico có sự nhảy vọt về lợi nhuận, xấp xỉ 58 tỷ đồng, cao hơn 35,29% so với năm
2017 trong khi đó năm 2017 so với 2016 chỉ chênh nhau chưa đến 5% cho thấy tiềm
năng phát triển của cơng ty đang là rất lớn.
6. Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT và TMĐT của doanh nghiệp.
6.1. Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT.
Cùng với xu hướng phát triển khoa học cơng nghệ nói chung và CNTT nói
riêng, trong thời gian qua, Công ty xuất nhập khẩu Rico đã có những bước chuyển đổi
mạnh mẽ về cơng nghệ và ứng dụng CNTT trên các diễn đàn mạng.
Ngoài ra, sự bùng nổ của kỷ nguyên CNTT và Internet đã dẫn tới sự hội tụ sâu
rộng và ứng dụng của CNTT với sự xuất hiện các phương thức mới dựa trên mạng
Internet (web, IPTV, OTT, ...). Ứng dụng CNTT trong các hệ thống đã góp phần quan
trọng vào việc điều hành tác nghiệp, quản lý xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng dịch
vụ, nâng cao chất lượng vận hành, đơn giản hóa các quy trình xuất nhập khẩu, tăng
năng suất lao động, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho các khâu nhập, xuất và phân
phối các sản phẩm đến tay người tiêu ddung
- Trang thiết bị phần cứng:
• Các mơi trường và nền tảng: Windows Vista / XP / 2000 / 9x.
• Ngơn ngữ lập trình: MS.NET; C/C; Java/Java Script; C#; HTML.
• Cơ sở dữ liệu: MS Access; MS SQL Server.

• Mạng: LAN, WAN; Internet; Wimax, Wifi.
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức.
Công ty đảm bảo mỗi nhân viên văn phịng đều được trang bị một máy tính
trong q trình làm việc, tỉ lệ máy tính được kết nối Internet là 100%.
Phần mềm: Công ty sử dụng các rất nhiều phần mềm, các phần mềm hỗ trợ về
tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh/ video/ dựng phim như
photoshop, adobe illustrator, after effect, … Công ty còn sử dụng các phần mềm như:

7


Bảng 1.3. Đầu tư và nguồn lực của công ty về công nghệ thông tin,
hệ thống thông tin.
Loại phần
mềm

Phần mềm
kế tốn

Phần mềm
thống kê,
phân tích dữ
liệu

Phần mềm
quản lý
nhân sự

Phần mềm
SEO


6.2. Tình hình ứng dụng TMĐT.
- Giới thiệu về website của Cơng ty xuất nhập khẩu Rico.
- Tên miền: http://ricoliving.vn


8


Hình 1.3. Hình ảnh website của Cơng ty.
Các tính năng: giới thiệu các thông tin Công ty như cơ cấu tổ chức, phịng ban,
lịch sử hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ; các tin tức về sản phẩm trong và
ngoài nước, các thương hiệu nổi bật, các mẫu sản phẩm độc đáo, các chương trình, sự
kiện bên lề trong và ngồi nước có liên quan, ...
Trong thời đại cơng nghệ thơng tin phát triển, website có vai trị quan trọng
cho sự tồn tại và phát triển của công ty, giúp cho việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm,
dịch vụ trở nên dễ dàng và là công cụ cho chiến lược marketing của công ty đạt được
hiệu quả cao, kết nối giữa công ty với khách hàng cũng như với các đối tác.

9


II.
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN CỦA CÔNG TY.
- Số phiếu phát ra: 10 người, Số phiếu thu về: 10 người. Phiếu điều tra và phỏng
vấn trực tiếp các cán bộ nhân viên của Công ty.
1. Phương thức thu thập thông tin của doanh nghiệp.
- Đối với nguồn thông tin nội bộ trong Công ty: Nhân viên trong Cơng ty tuỳ vào
từng vị trí mà phạm vi thơng tin có thể cung cấp được, trong phạm vi thông tin trong

Ricoliving thường là những thông tin quan trọng cần được bảo mật cực cao như danh
sách khách hàng, đối tác, nhân viên, tình hình doanh thu, báo cáo vận chuyển,
thuế, ...Đây là các thông tin q giá đã qua xử lý của Cơng ty. Ngồi ra, khi ký hợp
đồng lao động, mỗi nhân viên đều phải ký cam kết về vấn đề bảo mật thông tin và phải
hồn tồn chịu trách nhiệm với những gì bản thân nhân viên đó làm.
- Đối với luồng thơng tin thu thập để viết bài, đưa tin: Ricoliving luôn có đội ngũ
nhân viên trẻ nhưng cũng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết, đầy tính sáng tạo và đem
lại nhiều thông tin tại nhiều nơi trong nước và thường xuyên cập nhật những tin tức
mới nhất trên thế giới.
2. Phương thức xử lý thơng tin.
- Ricoliving ln có đội ngũ nhân viên kiểm duyệt chuyên nghiệp chuyên phụ
trách thu thập xử lý thơng tin với các tiêu chí nhanh chóng – chính xác – đầy đủ để xây
dựng các dự án, tạp chí, thương hiệu thật uy tín và chất lượng
3. Phương thức lưu trữ và truyền thông thông tin.
- Phương thức truyền, nhận thông tin trong nội bộ công ty sử dụng đường truyền
của mạng Lan, Wifi và Internet để truyền nhận thông tin giữa cấp trên và cấp dưới và
giữa nhân viên các phòng ban với nhau. Các tin tức nội bộ hoặc các thơng báo có thể
được thông tin trực tiếp, hoặc thông qua bảng thông báo, thông qua mail của các nhân
viên. Thông tin sau xử lý được lưu trữ dưới 2 dạng: bản cứng và bản mềm. Các bản
cứng được sắp xếp theo thời gian hoặc nội dung, lưu trữ tại các tủ hồ sơ tại các phòng
ban. Tương tự với bản mềm, được lưu trữ trong máy tính tại các bộ phận do chưa có
bộ phận chun trách về thơng tin để chun lưu trữ thơng tin.
4. An tồn bảo mật thơng tin tại Cơng ty.
- Hiện nay ở Ricoliving vấn đề an tồn bảo mật thông tin luôn được xem trọng và
là một trong số những yếu tố đứng đầu cần bảo vệ. Các biện pháp được áp dụng để
đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, dữ liệu của Công ty được phân bố như sau:
• Đối với hệ thống mạng của Ricoliving: Cài đặt Firewall cho router, giám sát
dung lượng mạng LAN, hệ thống cảnh báo và phát hiện malware, hệ thống quản lý
truy cập, các phần mềm diệt virus quản lý tập trung.


10Ricoliving sử dụng phần mềm: ESET Smart Security. Phần mềm ESET Smart
Security là phần mềm đa tính năng: Tường lửa (Firewall), chống virus (Antivirus),
Chống thư rác (Antispam). Với cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục, các biến thể
mailware xuất hiện hàng ngày sẽ khơng có cơ hội xâm nhập vào hệ thống máy tính của
cơng ty. Tính năng khác: Bảo vệ tồn diện- với cơng nghệ dị tìm tiên tiến, cho phép
ghi nhận và phát hiện sớm bất kì mối đe dọa nào đối với hệ thống ngay cả khi chúng
chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Chiếm ít tài ngun hệ thống: ESET Smart
Security địi hỏi ít bộ nhớ, khả năng dị tìm nhanh, nó rất thích hợp với máy yếu vì sử
dụng rất ít tài ngun hệ thống nhưng hiệu suất thì khơng hề thua kém bất cứ một
chương trình nào. Các hoạt động kinh doanh của công ty sẽ liên tục và không bị gián
đoạn khi thực hiện nhiều chương trình cùng một lúc. Có ứng dụng google drive để lưu
trữ những thơng tin quan trọng, đề phịng trường hợp mất mát thơng tin.

Ricoliving đã và đang áp dụng quy trình bảo mật và có quy chế chính sách bảo
mật riêng.

Nhân viên cịn sử dụng các phần mềm khơng có bản quyền thơng qua những
phần mềm crack hay những trang chia sẻ không an tồn trên mạng có nguy cơ lây lan
virus, spyware tới máy tính cá nhân là tương đối cao, dễ phát sinh những lỗ hổng bảo
mật khi sử dụng máy tính cá nhân truy cập mạng internet.

Ý thức bảo vệ tài khoản cá nhân khi kết nối mạng internet chưa thật sự cao,
nhân viên thường xuyên sử dụng wifi công cộng không được bảo vệ khi truy cập
những tài khoản cá nhân, để mất khẩu yếu, sử dụng chung mật khẩu cho nhiều trang
web, nhiều ứng dụng trên mạng trong thời gian dài.
- Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico chưa gặp phải

vấn đề gì lớn về vấn đề bảo mật và an ninh mạng. Tuy nhiên, các loại tội phạm trên
mạng, các nguy cơ lừa đảo trên mạng đang ngày môt gia tăng. Bởi vậy, trong tương lai
Cơng ty sẽ cịn chú trọng hơn nữa vào vấn đề bảo mật và an ninh mạng để làm nền
tảng cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Công ty.
5. HTTT tại Công ty.
- Phần mềm kế toán đã đáp ứng hiệu quả việc quản lý nguồn nhân lực và kế toán.
Các phần mềm khác hầu hết cũng đáp ứng và phát huy được tối đa các cơng dụng và
tính năng để hỗ trợ nhân viên Ricoliving trong cơng việc.
- Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại của Cơng ty vẫn cịn gặp một số vấn đề khó khăn
như chưa cung cấp cho nhà quản lý nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực, chưa quản lý thống
kê, phân tích, phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn của Cơng ty để có thể kịp thời
đưa ra được những giải pháp thích hợp cho những vấn đề đó, chưa hỗ trợ cho phép
nhân viên quản lý một cách hiệu quả thời gian và công việc của mình.

11


6. Đánh giá về thực trạng an toàn bảo mật tại doanh nghiệp.
6.1. Thực trạng vấn đề an toàn bảo mật thông tin.
- Cùng với việc phát triển của hạ tầng và các ứng dụng CNTT, nhiều giải pháp
an ninh bảo mật mạng cũng được triển khai như hệ thống Firewall, hệ thống cảnh báo
và phát hiện malware, hệ thống quản lý truy cập, các phần mềm diệt virus quản lý tập
trung… Các chính sách về an ninh bảo mật cũng được quy hoạch và ứng dụng dần
xuống các hệ thống từ quản lý điều hành đến quản lý tác nghiệp sản xuất.
Cơng ty đã áp dụng các chính sách bảo mật cho thông tin như sử dụng ổ cứng,
sao lưu liên tục, đồng bộ lên mạng, sử dụng phần mềm diệt virut cho 100% các máy
tính trong cơng ty, hệ thống tường lửa, cảnh báo truy cập trái phép..
- Hệ thống giám sát an ninh, camera theo dõi 24/24.
6.2. Đánh giá về vấn đề an tồn bảo mật thơng tin của Cơng ty.
Theo như khảo sát thì ở các máy tính của Cơng ty sử dụng các phương pháp

đảm bảo cho dữ liệu của máy tính: 10% số máy tính sử dụng ổ cứng độ bền cao cho
máy tính để đảm bảo về dữ liệu, 50% lại sử dụng giải pháp đồng bộ lên mạng còn lại
40% sử dụng phương pháp sao lưu liên tục. Qua việc thực hiện các biện pháp có thể
thấy được rằng Cơng ty đã có những biện pháp cụ thể để đảm bảo an tồn dữ liệu cho
doanh nghiệp mình.
Hệ thống thư điện tử được cấp từ hịm mail của Cơng ty, đảm bảo 1 địa chỉ cố
định để liên lạc với các nhân viên và có địa chỉ riêng cho nhân viên với đuôi
@rico.com.
7. Vấn đề về quản trị HTTT tại Công ty.
7.1. Quản trị mạng và Website.
Cơng ty có bộ phận về quản trị mạng máy tính, quản trị viên là người nắm giữ
tồn bộ thơng tin của hệ thống, có nhiệm vụ đảm bảo an tồn, nâng cao tính bảo mật,
nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phịng, chống tấn cơng của các
hacker, đảm bảo sự ổn định của hệ thống tường lửa, phát hiện và sửa các lỗi trên hệ
thống mạng, kiểm tra, giám sát hệ thống nhằm phát hiện những tấn công trái phép từ
bên ngồi.
Kiến trúc mạng được mơ tả rõ ràng: mạng LAN, được bố trí theo kiểu hình
nhánh. Các thiết bị mạng được đặt tại địa điểm an tồn: có phịng máy riêng. Trong đó
có máy chủ và các thiết bị mạng. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào,
tủ đặt máy chủ có khóa. Các phần mềm mạng được cập nhật bản nâng cấp, sửa lỗi mới
nhất. Công ty cũng có nhân viên chuyên quản trị website, cập nhật, đăng tải tin tức
hàng ngày trên trang web.

12


7.2. Quản trị CSDL, phần cứng, phần mềm.
CSDL về quản lý lương, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng được lưu trữ
trong các phần mềm tại các bộ phận triển khai ứng dụng phần mềm.
Hệ thống SERVER chứa dữ liệu tồn bộ cơng ty như thơng tin về kế tốn- tài

chính, văn phịng, ban dự án, ban kiểm sốt.
Hạ tầng phần cứng, phần mềm của công ty đáp ứng được nhu cầu quản lý
CSDL của công ty. Tuy nhiên, những hạ tầng về phần cứng phần mềm này cũng cần
được bảo trì nâng cấp liên tục.
Về lâu dài Cơng ty cũng cần phải có các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có dung
lượng lớn và hỗ trợ nhiều hơn đảm bảo trong việc lưu trữ và quản lý CSDL đáp ứng
nhu cầu sử dụng của các phòng ban khác nhau trong công ty khi mà quy mô Công ty
và cả số lượng đối tác, khách hàng, nhân viên ngày một tăng lên.
8. Quản trị nhân lực HTTT.
Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn cho các
cán bộ nhân viên CNTT của cơng ty và có chính sách đãi ngộ hợp lí để thu hút, đào
tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực hiểu biết CNTT nói chung và HTTT nói riêng,
nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả công ty lẫn nhân viên.
Là một công ty thành lập gần 10 năm và việc ứng dụng CNTT ngày càng cao
trong kinh doanh vì vậy mà Ricoliving ln đề ra các chính sách tuyển dụng đúng người,
đúng năng lực để đảm bảo hoàn thiện tốt các ứng dụng về HTTT trong cơng việc.
Các nhân viên đảm bảo 100% có chứng chỉ tin học nếu thuộc các phịng ban
bộ phận có liên quan đến CNTT và HTTT và cũng được hỗ trợ đào tạo tìm hiểu thêm
về CNTT, HTTT mà Cơng ty đã và đang sử dụng đảm bảo trong quá trình làm việc
khơng có vấn đề xảy ra.

13


III.

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT KHÓA LUẬN.

Sau quá trình 4 tuần thực tập tại Cơng ty xuất nhập khẩu Rico, cùng với việc
điều tra, tổng hợp số liệu về cơng ty từ đó phân tích các dữ liệu thu thập được trong

thời gian thực tập, tìm ra những điểm vướng mắc trong quá trình ứng dụng CNTT,
HTTT của Công ty. Với những kiến thức, kỹ năng và qua sự nghiên cứu, tìm hiểu của
mình và giải quyết các vấn đề mà Công ty đang mắc phải. Em xin đề xuất một số
hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm giải quyết vấn đề của Cơng ty như sau:
• Đề tài 1: Ứng dụng và phát triển phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tại
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico.
Đây là đề tài mà em nghĩ là một việc rất quan trọng để góp phần tạo nên thương
hiệu cũng như sự phát triển của Công ty. Do đó em đề xuất đề tài này là đề tài chính
mà em sẽ nghiên cứu trong q trình làm khóa luận.
• Đề tài 2: Hồn thiện và ứng dụng TMĐT vào kinh doanh của Công ty xuất nhập
khẩu Rico.
Một trong những mục tiêu đề ra của Ricoliving cho đến năm 2020 là sẽ hoàn
thiện và phát triển đẩy mạnh hệ thống TMĐT của Cơng ty. Chính vì thế việc lựa chọn
đề tài hoàn thiện và ứng dụng TMĐT vào kinh doanh của Công ty là một đề tài tương
đối hay và cũng khá phù hợp, thuận lợi cho em.

14


KẾT LUẬN
Qua q trình thực tập 4 tuần tại Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico, em đã có
thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Nhờ đó, em đã tìm hiểu thêm được các
thơng tin cơ bản liên quan đến tình hình ứng dụng CNTT và HTTT, TMĐT vào hoạt
động của Công ty. Em cũng đã nhận ra được những điểm mạnh cũng như những vấn
đề còn tồn tại của CNTT và HTTT, TMĐT trong công ty. Báo cáo thực tập trên là tóm
tắt sơ bộ những kiến thức mà em thu được sau quá trình thực tập tại công ty. Bằng
những tài liệu mà thầy cô cung cấp và hướng dẫn, em đã phát hiện ra các vấn đề còn
tồn tại ở Ricoliving.
Tuy nhiên do đây là lần đầu em được tiếp xúc với công việc thực tế trong một
mơi trường doanh nghiệp lớn ngồi những cơng việc bán thời gian lúc cịn là sinh viên,

nên em vẫn cịn những hạn chế và thiếu sót trong q trình tìm hiểu, trình bày và đánh
giá về Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico, em rất mong nhận được sự đóng góp của
các thầy cơ giảng viên.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Linh

15×