Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Bài giảng 1 ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ SALE MARKETING DU LỊCH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (535.8 KB, 50 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC


Bài giảng 1

ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ
SALE MARKETING DU LỊCH
Giảng viên: Ths. Trần Trọng Lưu


Lịch trình bài giảng

Bài giảng 1


Nội dung bài giảng 1
 Tổng quan về môn học, các yêu cầu, bài tập giữa kỳ
và cuối khoá
 So sánh bài giảng của các đơn vị đào tạo khác
 Giới thiệu về phần mềm quản lý, điều hành tour


Tổng quan điều hành tour
 Thời lượng mơn học
3 tín chỉ = 11 buổi (45 tiết)

5 buổi lý thuyết + 6 buổi bài tập


Yêu cầu môn học đối với sinh viên:


 Lập sổ tay hồ sơ khách hàng

 Lập sổ tay, file dữ liệu tài liệu điều hành
(thông tin khách sạn, nhà hàng, đội xe, hdv
tại các địa phương theo khu vực, theo tỉnh
thành)
 Tính được bảng giá tour


Bài tập giữa kỳ
 Sưu tập bảng tính giá của các cơng
ty du lịch và phân tích cách tính giá
của từng cơng ty
 Thiết kế và tính giá tour theo nhóm,
các nhóm khác sẽ nhận xét.


Bài tập cuối kỳ
Viết bài luận về mơ hình kinh
doanh của một công ty du
lịch tại Việt nam (tối thiểu 15
trang)Ví dụ về bài giảng của
các trường đại học khác
 Trường đại học Kinh tế Quốc dân
 Trường đại học GTVT
 Trường đào tạo Viettravel,

 Saigon tourist


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
KHOA MARKETING, TM & DL

Thông tin chung về mơn học
Số tín chỉ: 3
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần tiên quyết: Quản trị chất lượng dịch vụ du
lịch
 Các học phần học trước: Quản trị học, kinh tế du lịch


Mục tiêu môn học về kiến thức (1)
 - Trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử hình
thành và xu hướng phát triển của kinh doanh lữ
hành, các tổ chức quốc tế tiêu biểu, các bài học
kinh nghiệm cho kinh doanh 2.
 - Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành,
vai trị, lợi ích, khái niệm kinh doanh lữ hành,
phân loại kinh doanh lữ hành và hệ thống sản
phẩm.
 - Kiến thức về quản trị nhân lực.Mục tiêu môn học về kiến thức (2)
 - Kiến thức về nhà cung cấp, các tổ chức quản lý và
thực hiện kinh doanh của đại lý lữ hành.
 - Cách thức xây dựng chương trình du lịch, tính tốn
chi phí, xác định giá bán , điểm hồ vốn và xây dựng
các điều kiện, điều khoản thực hiện chương trình du
lịch.
 - Tổ chức xúc tiến bán, quản lý chất lượng, các hệ
thống đánh giá chất lượng chương trình du lịch.
 - Mơi trường và chiến lược kinh doanh, chính sách
kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.


Về kỹ năng (1)

 - Hình thành cho sinh viên 3 nhóm năng lực chính:
năng lực làm việc với khách hàng, năng lực làm
việc bên trong doanh nghiệp và năng lực tự quản
để hồn thiện bản thân.
 - Hình thành các năng lực tác nghiệp, thực hiện tốt
các chức năng và nhiệm vụ được phân công trong
kinh doanh lữ hành như thiết kế chương trình du
lịch, tính tốn chi phí,


Về kỹ năng (2)

 - Hình thành các kỹ năng quản trị doanh nghiệp:
Quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị
nguồn nhân lực và quản trị tài chính trong doanh

nghiệp lữ hành.


Trường Đại học GTVT
 Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kinh doanh lữ hành
 Số tín chỉ: 02


Mục tiêu về kiến thức người học
cần đạt được:


+ Nắm được kiến thức cơ bản về lữ hành và hoạt
động của công ty lữ hành

+ Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh
doanh lữ hành

+ Xây dựng và thực hiện chương trình du lịch
trọn gói

+ Hoạt động của các công ty lữ hành ở Việt nam


Nội dung chi tiết học phần (tên các
chương, mục)
 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành
 Chương 2: Hoạt động trung gian và mối quan hệ của công
ty lữ hành với các nhà cung cấp và khách du lịch

 Chương 3: Xây dựng chương trình du lịch trọn gói
 Chương 4: Tổ chức hoạt động quảng cáo, bán và thực hiện
các chương trình du lịch trọn gói
 Chương 5: Quản lý chất lượng sản phẩm của công ty lữ
hành
 Chương 6: Môi trường, chiến lược và chính sách kinh
doanh của cơng ty lữ hành
 Chương 7: Kinh doanh lữ hành ở Việt Nam


Giáo trình của Vietravel Training
(travel.edu.vn)
Nghiệp vụ bán và điều hành tour
Nghiệp vụ bán vé máy bay
Thư ký điều hành


Nội Dung Khóa Học Bán Và Điều
Hành Tour
 -

Tổng quan du lịch
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Hệ thống cung ứng dịch vụ du lịch
Thủ tục xuất nhập cảnh và đặt vé vận chuyển
Kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng máy văn phịng
Thiết kế tour du lịch và tính giá tour
Tâm lý khách du lịch
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thương lượng, đàm phán

Kỹ năng tiếp thị khách du lịch
Kỹ năng chào bán tour du lịch
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Thực tập tại công ty du lịch
×