Tải bản đầy đủ (.pdf) (59 trang)

Đề tài “Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ”. pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (572.11 KB, 59 trang )


Luận văn tốt nghiệp


Đề tài
Xuất khẩu hàng May Mặc
của Công ty Dệt – May
Hà Nội vào thị trường Mỹ
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 1

Mở đầu
Đất nước sau 20 năm đổi mới đã có nhiều thay đổi quan trọng, từ nền
kinh tế bao cấp truyển sang nền kinh tế thị trường, từ nền kinh tế phụ thuộc
vào nông nghiệp và trợ cấp từ các nước CNXH sang nền kinh tế lấy công
nghiệp và dịch vụ là chủ đạo, từ đất nước có tỷ lệ lạm phát được xếp vào
những nước cao nhất thế giới đầu những năm 80 nay lại có tốc độ phát triển
kinh tế cao nhất châu Á.
Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã có những thành tựu to lớn,
nền kinh tế thị trường đã đem lại một luồng gió mới và cơ hội mới cho các
doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà Nước. Các doanh
nghiệp muốn tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì không được phép chủ
quan, không được phép tụt hậu so với các doanh nghiệp khác, các doanh


nghiệp phải luôn luôn đổi mới, nắm bắt những cơ hội nếu không làm được
điều đó chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải khỏi nền kinh tế thị trường
vốn cạnh tranh rất khóc liệt và không dành chỗ cho các doanh nghiệp yếu
kém.
Khi đất nước mở cửa đã đem lại cho các doanh nghiệp một cơ hội Kinh
doanh mới, các doanh nghiệp không chỉ biết tới thị trường nội địa mà còn
muốn vươn ra thị trường thế giới trong đó có thị trường Mỹ. Đây là một thị
trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi do. Nó có thể đưa doanh nghiệp
lên một tầm cao mới và nó cũng có thể vùi dập doanh nghiệp xuống bùn lầy.
Từ khi chúng ta ký hiệp định thương mại Việt Mỹ đã có sự thay đổi to lớn
về giá trị trao đổi hàng hoá giữa hai bên. Đó là sự thay đổi theo chiều hướng
tích cực. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể kinh doanh trên thị trường
Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ cũng vậy. Các doanh nghiệp Việt Nam có giá
trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm sau cao hơn năm trước rất nhiều.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 2

Mặc dù Công ty Dệt – May Hà Nội là một công ty sản xuất sản phẩm
xuất khẩu là chủ yếu nhưng lại không nằm trong xu thế của các doanh
nghiệp xuất khẩu khác đó có giá trị xuất khẩu tăng theo chiều hướng đi lên
của cac doanh nghiệp Việt Nam.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt – May Hà Nội đã cho em thấy
rằng giá trị xuất khẩu của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ vẫn
chưa sứng tầm với hình ảnh của công ty. Do vậy em đã chọn đề tài “Xuất
khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ”.
làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình. Đề tài của em có cơ cấu như
sau:
Chương I:Giới thiệu chung về Công ty Dệt – May Hà Nội.

Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt
– May Hà Nội vào thị trường Mỹ.
Chương III : Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng May
Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ.
Do thời gian thực tập còn hạn chế cũng như một số khó khăn khách
quan nên chuyên đề của em còn nhiều thiêu sót. Nên rất mong được sự đóng
góp cho ý kiến của các thày cô và các bạn để chuyên đề của em được hoàn
thiện hơn.
Em cũng xin chân thành cảm ơn Thạc Sĩ: Mai xuân Được Giảng viên
của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân và các anh các chị trong phòng Kế
hoạch thị trường của Công ty Dệt – May Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành
chuyên đề này một cách tốt nhất.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 3

Chương I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT – MAY
HÀ NỘI
1.1 Khái quát về Công ty Dệt – May Hà Nội.
- Tên Công ty: Công ty Dệt – May Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha Noi Textle- Garment Company.
- Tên giao dịch: Hanosimex.
- Địa chỉ: Số 1 –Mai Động- Hoàng Mai – Hà Nội.
- Email:


- Wesite: Hanosimex.com.vn
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.
- Tháng 2/1979 Khởi công xây dựng nhà máy.
- Ngày 21/11/1984 hoàn thành các hạng mục cơ bản chính thức bàn
giao công trình cho nhà máy quản lý và điều hành với tên gọi là: Nhà máy
sợi Hà Nội.
- Tháng 12/1989 Đầu tư xây dựng dây truyền dệt kim số 1 và tới tháng
6/1990 dây truyền được hoàn thành và đưa vào sản xuất.
- Tháng 6/1993 xây dựng dây truyền dệt kim số 2 và tới tháng 3/1994
dây truyền được hoàn thành và đưa vào sản xuất.
- Ngày 19/5/1994 nhà máy dệt kim Hà Nội được khánh thành bao gồm
2 dây truyền số 1 và số 2.
- Tháng 10/1993 bộ công nghiệp nhẹ quyết định sát nhập nhà máy sợi
Vinh ( Tỉnh Nghệ An) vào xí nghiệp.

- Năm 1999 Công ty đổi tên thành Công ty Dệt – May Hà Nội .
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 4

- Tháng 1/2006 Công ty là một trong 3 thành viên của tập đoàn Dệt
May Việt Nam.
Cho đến nay Công ty Dệt – May Hà Nội có 11 thành viên trong đó có
cả các thành viên ở Vinh, Hà Đông, Hà Nội.

Các thành viên của Công ty Dệt – May Hà Nội .
- Nhà Máy Sợi.
- Nhà Máy Dệt Nhuộm.
- Nhà Máy Dệt Denim.

- Nhà Máy May I
- Nhà Máy May II.
- Nhà Máy May III.
- Nhà Máy May Thời Trang,
- Nhà Máy May Đông Mỹ.
- Nhà Máy Dệt Hà Đông.
- Nhà Máy Dệt Khăn Bông.
- Nhà Máy Sợi Vinh.
1.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Dệt – May Hà
Nội.
 Tổng Giám Đốc:
Chức năng: Điều hành mọi hoạt động của công ty.
Nhiệm vụ:Nhận các nhiệm vụ, nguồn lực do tập đoàn giao. Sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực và tài sản của nhà nước.
 Phó Tổng Giám Đốc I.
Chức năng: Quản lý điều hành lĩnh vực sản xuất
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 5

Nhiệm vụ: Chỉ đạo hoạt động của các nhà máy thành viên, chỉ đạo công
tác thu mua vật tư.
 Phó Tổng Giám Đốc II
Chức Năng: Quản lý điều hành lĩnh vực sản xuất, chỉ đạo công tác tiêu
thụ nội địa.
Nhiệm vụ: Điều hành hệ thống chất lượng ( QMR) và hệ thống chách
nhiệm xã hội (SAMR)
 Phó Tổng Giám Đốc III:
Chức năng: Thực hiện các công tác tài chính của công ty.

Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác lao động tiền lương, chính sách cho cán bộ
công nhân viên trong công ty.
 Phòng kế hoạch tài chính:
Chức năng: Thực hiện các công tác kế hoạch tài chính của công ty
Nhiệm vụ: Quản lý nguồn vốn, thực hiện công tác tín dụng, kiểm tra
phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 Phòng xuất nhập khẩu:
Chức năng: Tìm kiếm khách hàng , thị trường trong và ngoài nước,
tham mưu cho Tổng Giám Đốc.
Nhiệm vụ:Nghiên cứu đánh giá thị trường, bạn hàng xuất khẩu và nhập
khẩu giúp lãnh đạo công ty có những thông tin cần thiết trong định hướng
phát triển thị trường.
 Phòng tổ chức hành chính:
Chức năng:Tổ chức cán bộ, đào tạo lao động…….
Nhiệm vụ: Nghiên cứu tổ chức đề xuất các phương án tổ chức bộ máy
quản lý trong các đơn vị cho phù hợp với nhu cầu.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 6

 Phòng kỹ thuật đầu tư.
Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc kế hoạch đầu tư mua sắm.
Nhiệm Vụ: Xây dựng chiến lược đầu tư tổng thể, đầu tư cho từng giai đoạn.
 Phòng kế hoạch thị trường.
Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc xây dựng và điều hành việc
thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty.
Nhiệm Vụ: Xây dựng các kê hoạch ngắn hạn, trung hạn. dài hạn, của các
vấn đề khác nhau như tiêu thụ, nguyên vật liệu…

 Phòng thương mại.
Chức năng:Tham mưu cho Tổng Giám Đốc nghiên cứu dự đoán sự phát
triển của thị trường.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng thể các loại sản phẩm May Mặc … trên thị
trường về mẫu mã, giá cả……

1.2 Đặc điểm của Công ty Dệt – May Hà Nội.
1.2.1 Đặc điểm kỹ thuật của Công ty Dệt – May Hà Nội .
Là một doanh nghiệp lớn của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam trước
đây nay là Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty Dệt – May Hà Nội đã bắt
đầu sản xuất và kinh doanh từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước
nên máy móc tương đối hiện đại và đồng bộ, sản xuất gia những sản phẩm
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng. Với hai
nhà máy sợi 1 & 2 được trang bị hoàn toàn bằng thiết bị của các nước như
Italia, CHLB Đức, Bỉ, Hà Quốc… sản xuất từ các năm 1982 đến những năm
1990 do đó máy móc thiết bị còn khoảng 73%. So với thế giới thì còn nhiều
hạn chế nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì công nghệ của Công
ty Dệt – May Hà Nội là tương đối hiện đại.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 7

Các loại máy móc mà công ty dùng để sản xuất chủ yếu trong những
năm gần đây.
TÊN MÁY
NĂM
SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NƯỚC SẢN XUẤT
Máy cắt 1980 815 Tiệp khắc, TQ…

Máy may 1990 800 Nhật bản
Máy thêu 1990 820 Nhật bản
Máy sử lý 1989 20 Hàn Quốc
Máy dệt 1989 320 Nhật bản

Ngoài ra Công ty Dệt – May Hà Nội còn có hệ thống thiết bị động lực,
khí nén, lò hới, hệ thống sử lý nước thải… và hệ thống thiết bị phụ trợ phục
vụ cho các hoạt động của nhà máy.
Hàng năm Công ty Dệt – May Hà Nội vẫn tiếp tục đầu tư đổi mới công
nghệ cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng . Hơn 10 năm qua Công ty đã
đầu tư 544 tỷ đồng cho công cuộc đổi mới công nghệ như dây truyền chải
thô CX-4000 của Italia, máy ghép của Thuỵ Sĩ, máy lạnh CIAT của Pháp….
Khâu dệt nhuộm có máy nhuộm cao áp của Đài Loan, Nhật Bản… trong
khâu may đầu tư gần 500 máy khâu, máy sén, máy thiết kế mẫu, dây truyền
may quần Jeans…… Giá trị đầu tư của nhà máy trong những năm gần đây
vào công nghệ máy móc thiết bị được biểu hiện dưới bảng sau.

Bảng giá trị đầu tư của Công ty Dệt – May Hà Nội
Năm Giá trị đầu tư( Tỷ đồng)

2002 105.2
2003 125.7
2004 156.3
2005 165.8


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 8


1.2.2 Đặc điểm lao động của Công ty Dệt – May Hà Nội
Thực hiện của bộ và liên hiệp xuất khẩu dệt, Công ty Dệt – May Hà Nội
đã kiên trì trong nhiều năm củng cố tổ chức sắp sếp lao động. Do đó Công ty
Dệt – May Hà Nội có bộ máy gọn nhẹ, có hiệu quả và mở ra sự công bằng
trong phân phối lực lượng lao động, ai có năng lực, có trí tụê và khẳ năng
cống hiến cho công ty, công việc có kết quả cao sẽ được công ty trọng dụng
và đương nhiên được hưởng những quyền lợi đặc biệt mà công ty dành cho
các đối tượng này.
Hiện nay công ty có lượng lao động đông đảo và có trình độ cao. Số
lượng lao động luôn ổn định trong các năm gần đây . Các lao động luôn
được đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho phù hợp với yêu cầu của chất lượng và
mẫu mã sản phẩm ngày nay.

Bảng Số lượng lao động trong năm qua.

Lao động
bình quân

Năm 2001 Năm 2002

Năm 2003 Năm 2004

Năm 2005
Khu vực
Hà Nội
3116 3350 3715 3800 3869
Khu vực
Hà Đông 658 773 656 669 685
Khu vực

Vinh 598 566 633 649 349
Khu vực
Đông Mỹ 280 299 377 356 354
Tổng số

4652 4988 5381 5474 5257

Ngoài số lượng lao động đông đảo. Công ty còn có một thế mạnh vô
cùng lớn so với các doanh nghiệp khác là trong doanh nghiệp có số lượng
lao động có trình độ tay nghề cao, ngoài những lao động trục tiếp tham gia
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 9

sản xuất còn có một lực lượng đông đảo lao động gián tiếp tham gia có hiệu
quả công tác điều hành sản xuất, hoạch định chiến lược có trình độ cao.
Luôn đem lại sự an tâm nhất định cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

Bảng trình độ lao động trong năm 2005.

Trình Độ Số lượng Tỷ lệ
Trên đại học 4 0.08%
Đại học 334 6.35%
Cao đẳng 71 1.35%
Trung cấp 200 3.80%
Công nhân bậc 1 507 9.64%
Công nhân bậc 2 689 13.11%

Công nhân bậc 3 965 18.36%


Công nhân bậc 4 1052 20.01%

Công nhân bậc 5 1032 19.63%

Công nhân bậc 6 368 7.00%
Công nhân bậc 7 35 1%
Tổng 5257 100%
LĐ trực tiếp 609 88%
LĐ Gián tiếp 4648 12%

1.2.3 Đặc điểm nguồn vốn của Công ty Dệt – May Hà Nội.
Nguồn vốn là một trong những điều kiện quan trọng để Công ty Dệt –
May Hà Nội phát triển sản xuất kinh doanh . Công ty đã huy động và sử
dụng hợp lý các nguồn vốn và ngày càng đầu tư nhiều vào mua sắm máy
móc thiết bị làm tăng nguồn vốn cố định, tạo điều kiện mở rộng sản xuất
kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành nhằm tăng khả năng
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 10


Cơ cấu vốn của Công ty Dệt – May Hà Nội tính đến hết ngày
31/12/2005(Tr đồng).
Chỉ tiêu
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Vốn lưu động

59253 61785 64104 64580 65324
Vốn cố định
102641

100338

98570 98264 97801
Tổng Vốn
161894

162123

162674

162844

163125


Tính cho đến thời điểm hiện nay. Công ty Dệt – May Hà Nội đã không
ngừng sản xuất và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong năm 2005
vốn lưu động chiếm 40,05% tương đương với số tiền là 65324 triệu đồng.
Vốn cố định của công ty chiếm 59,95% tổng số vốn tương đương với số tiền
là 97801 triệu đồng.
Công ty Dệt – May Hà Nội là công ty thuộc nhà nước nên khấu hao
máy móc, thiết bị được tính theo quy định của nhà nước và chế độ kế toán
hiện hành trong đó nhà xưởng được khấu hao là 4%/Năm, thiết bị máy kéo
máy sợi, dệt nhuộm là 6%/Năm, thiết bị máy thêu là 12%/ Năm.

1.2.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu của Công ty Dệt – May Hà Nội.

* Các loại nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu chính để sản xuất sợi của Công ty Dệt – May Hà Nội là
bông và Xơ PE. Do tính chất và nguồn gốc của hàng Bông và Xơ hiện nay
nước ta chưa sản xuất được Xơ PE nên Công ty phải nhập khẩu từ nước
ngoài và do lượng bông trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu cho ngành
Dệt May trong nước, chất lượng chưa đảm bảo nên Công ty vẫn phải nhập
khẩu bông từ bên ngoài.
Nguyên liệu Bông: bông Việt Nam chiếm khoảng 13% còn lại là Công
ty nhập khẩu từ các nước như Nga, Mỹ, Úc….
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 11

Nguyên liệu sơ chủ yếu được nhập từ các nguồn sau như Hàn Quốc,
Đài Loan… Ngoài các nguyên liệu chính công ty còn nhập khẩu một như
hoá chất, thuốc nhuộm , các chất phụ gia khác……

Kim ngạch nhập khẩu từ Năm 2001 Đến Năm 2005.

Năm

Giá trị nhập khẩu
(USD)
2001

11225000
2002

13315427

2003

14051479
2004

21286470
2005

27900000

* Quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu.
Hiện nay, nguyên vật liệu sản xuất chủ yếu là các loại Cotton và Xơ PE
chiếm tỷ lệ khá cao trong giá thành sản phẩm của Công ty Dệt – May Hà
Nội từ 65% đến 70% cho nên vấn đề tiết kiệm và định mức tiêu hao nguyên
vật liệu là cần thiết.
Công ty đã sử dụng phương pháp kinh nghiệm và phương pháp khảo sát
thực tế để xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo các bước sau.
- Khảo sát từng công đoạn: Bông, chải, ghép…
- Từ số liệu khảo sát và số liệu kinh doanh từ kỳ trước.
- Tiếp tực theo dõi thực hiện định mức một tháng một lần, phân
tích nguyên nhân tăng giảm so với định mức tạm.
- Xem xét lại định mức để rút kinh nghiệm và tìm biện pháp sửa
chữa và khắc phục kịp thời.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 12

Trong khi xây dựng định mức, cán bộ xây dựng định mức thường chú ý
tới công đoạn trải kỹ là công đoạn có lượng bông tiêu hao cao do sợi trải

nhiều nhất, để làm giảm tối thiểu lượng bông phế liệu.

1.3 Kết quả Kinh doanh.
1.3.1 Doanh thu của Doanh nghiệp trong 5 Năm qua.
Trong những năm qua mặc dù có những biến động lớn động lớn trên thị
trường. Nhưng Công ty Dệt – May Hà Nội vẫn duy trì được tấc độ tăng
trưởng điều và vượt kế hoạch Tập đoàn giao và cũng như kế hoạch Công ty
tự đặt ra cho chính mình. Trong 10 Năm trở lại đây doanh thu của công ty
tăng 2.95 lần đây có thể là một tấc độ tăng mà bất kỳ doanh nghiệp trong
ngành nào cũng mong muốn. Với những lợi thế của mình về các sản phẩm
xuất khẩu đã đem lại cho doanh nghiệp một lợi thế không nhỏ so với các
doanh nghiệp khác. Doanh thu trên thị trường trong nước các năm gần đây
lúc nào cũng chiếm hơn 50% tổng doanh thu của cả Công ty.

Doanh thu của Công ty trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2005
Đơn vị: triệu đồng
Năm

Doanh thu có
VAT
Doanh thu không có
VAT
2001

589214 556774
2002

701025 667500
2003


909104 866071
2004

1016750 970953
2005

1430168 1351693

Qua bảng trện ta thấy tổng doanh thu của công ty luôn tăng trong thời
gian qua. Trong đó doanh thu trên thị trường nội địa chiếm một tỷ lệ không
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 13

nhỏ chỉ có năm 2002 là có giảm tỷ lệ trong tổng doanh thu của Công ty. Sau
đó trong các năm tiếp theo doanh thu trên thị trường nội địa luôn chiếm một
tỷ lệ > 50% tổng doanh thu của cả Công ty.
Doanh thu theo thị trường
Đơn vị : USD
Năm

T
ổng Doanh
thu
Doanh thu trong
nước
Doanh thu xuất
khẩu
2001


38013806.45

16797527 21216279.45
2002

45227419.35

23537867 21689552.35
2003

58651870.97

28082336 30569534.97
2004

65596774.19

26151569 39445205.19
2005

92268903.23

35218553 57050350.23

Để có được con số doanh thu như trên doanh nghiệp đã nỗ lực mở rộng
thị trường đồng thời cũng mở rộng mặt hàng tiêu thụ. Những mặt hàng sau
đây đã đóng góp tích cực vào thành tích của doanh nghiệp. Trong tất cả các
năm, doanh thu của sản phẩm sợi và sản Dệt kim lúc nào cũng dứng đầu
trong tất cả các mặt hàng đem lại doanh thu cho doanh nghiệp. Trong năm

2005 doanh thu của sản phẩm sợi là 479361 triệu đồng tương đương 34%
tổng doanh thu, còn đối với sản phẩm dệt kim là 309821 triệu đồng tương
đương 22% tổng doanh thu cảu toàn công ty.
Sự thay đổi nhu cầu và định hướng tiêu dùng của người tiêu dùng đã
thúc đẩy Công ty Dệt – May Hà Nội thay đổi cơ cấu sản phẩm như không
sản xuất các loại mũ nữa mà thay vào đó là các sản phẩm quần áo bò, hay
các sản phẩm dệt thoi. Điều này là chính xác vì sản phẩm mũ của Công ty
Dệt – May Hà Nội không phù hợp với nhu cầu thị trường hơn nữa các sản
phẩm được làm ra từ vải bò lại đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 14

Bảng doanh thu theo sản phẩm
Đơn vị : Triệu đồng
Sản phẩm Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Sợi 282884

265899

317108

388020

479361

Vải Denim 57245


69448

125996

149400

103801

Vải+ Cổ 8911

23605

17766

32113

Sp Dệt kim 154393

222721

305821

255457

309821

Mũ 6875

45491


5523

6243


Khăn 49067

35589

43243

77360

97025

Sp may vải Dệt thoi 29638

35628

46037

Doanh thu khác 5800

3267

15137

41079

1652961.3.2 Lợi nhuận và nộp ngân sách của Công ty Dệt – May Hà Nội.
Trong những năm gần đây mặc dù Công ty Dệt – May Hà Nội gặp
không ít khó khăn khách quan và chủ quan nhưng lợi nhuận của công ty vẫn
không ngừng tăng. Lợi nhuận tăng nó phản ánh sự đóng góp của Công ty
Dệt – May Hà Nội vào ngân sách Nhà Nước cũng tăng. Sự tăng lên của lợi
nhuận một phần là do Công ty Dệt – May Hà Nội có lượng sản phẩm tiêu
thụ luôn tăng, một phần là do trong những năm qua Công ty Dệt – May Hà
Nội đã có sự đầu tư đổi mới công nghệ, làm cho chi phí sản xuất cũng như
khẳ năng tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu của công ty tăng dẫn tới giá
thành sản xuất giảm.

Bảng nộp Ngân sách và lợi nhuận của công ty.

Năm
2001 Năm 2002

Năm
2003
Năm
2004
Năm
2005
Lợi Nhuận 1446

2300

3200


4500

7761

Nộp Ngân sách

5293

3174

4252

4800

6805


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 15

Trong năm 2002 công ty đóng góp vào ngân sách Nhà Nước là 3174
triệu đồng sang năm 2003 công ty đóng góp cho ngân sách Nhà Nước là
4252 triệu đồng tăng 134% so với năm trước.
Trong năm 2004 công ty đóng góp vào ngân sách là 4800 triệu đồng và
sang năm 2005 con số này là 6805 triệu đồng.
Còn đối với lợi nhuận của Công ty Dệt – May Hà Nội trong các năm
gần đây tăng tương đối cao năm 2001 lợi nhuận chỉ là 1446 triệu đồng
nhưng khi kết thúc năm 2005 con số này là 7761 triệu đồng.

Sự tăng lên của Lợi nhuận và sự đóng góp vào ngân sách Nhà Nước của
Công ty Dệt – May Hà Nội luôn tăng trong những năm gần đây càng khảng
định một điều răng công ty đã có những bước đi đúng đắn và vũng chăc, và
cũng khẳng định sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong Công ty
Dệt – May Hà Nội.

Biểu đồ thể hiện sự tăng lên của Lợi Nhuận và nộp ngân sách Nhà
Nước.
Lợi Nhuận và Nộp nghân sách
1446
2300
3200
4500
7761
5293
3174
4252
4800
6805
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Năm

Triệu đồng
Lợi Nhuận Nộp Ngân sách


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 16

1.3.3 Lao động và tiền lương của công nhân viên trong Công ty.
Năm 2001 số lao động của Công ty Dệt – May Hà Nội chỉ là 4625 lao
động báo gồm cả lao động trực tiếp tham gia sản xuất và lao động gián tiếp
trong đó tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất chiếm 80% tổng số lao động.
những trong những năm gần đây sự lơn mạnh của Công ty Dệt – May Hà
Nội có sự đóng góp vô cùng lớn của cán bộ, công nhân viên trong Công ty
Dệt – May Hà Nội . với chính sách sử dụng lao động của Công ty Dệt –
May Hà Nội là giảm lao động gián tiếp và tăng lao động trực tiếp tham gia
sản xuấ công ty đã có chính sách tuyển dụng và đào tạo cũng như sử dụng
lao động hợp lý cho nên đến năm 2005 số lao động của Công ty Dệt – May
Hà Nội là 5257 lao động trong đó lao động trực tiếp là 88% và lao động gián
tiếp điều là các lao động có chất lượng cao.
Sự lớn mạnh của Công ty Dệt – May Hà Nội đã nâng cao đời sống cán
bộ công nhân viên trong công ty lên một tầm cao mới. Với phương pháp tính
lương hợp lý đã thúc đẩy công nhân viên hăng hái sản xuất, nâng cao năng
xuất lao động. Qua đó nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên, nâng
cao đơi sống.
Bảng thu nhập bình quân của lao động trong công ty
Đơn vị: Đ
Thu nhập BQ/ Năm


Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

Khu vực Hà Nội 1292000

1350000

1400000

1500000

1700000

Khu vực Vinh 888000

950000

1200000

1290000

1470000


Khu vực Hà Đông 820000

900000

980000

1270000

1520000

Khu vực Đông Mỹ 792000

1150000

1320000

1340000

1500000


Trong năm 2001 thu nhập bình quân thấp nhất là khu vực Hà Đông là
820000 đ/tháng/người trong khi đó thu nhập cao nhất là khu vực Hà Nội là
1292000 đ/tháng/người nhưng đến năm 2005 thu nhập thấp nhất là khu vực
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 17

Vinh nhưng con số trung bình đã là 1470000 Đ/người/tháng và khu vực có

thu nhập cao nhất vẫn là khu vực Hà Nội với con số 1700000 đ/tháng/Người
Qua những kết quả sơ bộ trên có thể thấy Công ty Dệt – May Hà Nội đã
sản xuất kinh doanh có lãi. Sự làm ăn phát đặt của Công ty Dệt – May Hà
Nội không chỉ thể hiện qua con số đóng góp vào ngân sách Nhà Nước mà nó
còn thể hiện qua đời sống của anh em công nhân trong công ty.
Mặc dù vậy Công ty Dệt – May Hà Nội vẫn còn đó nhiều khẳ năng
chưa được khai thác, hay chưa khai thác có hiệu quả dẫn đến hiệu quả đầu tư
chưa cao, chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của Nhà Nước.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 18


Chương II

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC
CỦA CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI VÀO THỊ
TRƯỜNG MỸ

2.1 Khái quát hoạt động xuất khẩu của Công ty Dệt May – Hà Nội
2.1.1 Chính sách xuất khẩu của Công ty Dệt May – Hà Nội.
Cùng với sự thay đổi của thị trường và những thay đổi của chính sách
xuất khẩu của Tập đoàn dệt May Việt Nam, nên Công ty Dệt May – Hà Nội
cũng đã có sự điều chỉnh kịp thời chính sách xuất khẩu của mình cho phù
hợp với tình hình chung của thị trường.
Nhà nước Việt Nam đang khuyến khích các công ty Dệt May Việt
Nam không chỉ là nhà gia công cho các công ty nước ngoài mà dần dần phải
chuyển sang xuất khẩu theo dạng FOB để có thể kiểm soát được giá cả cũng
như kiểm soát được sản phẩm của mình hơn thế nưa là có thể xây dựng cho
mình những thương hiệu mạnh và tăng giá trị xuất khẩu của ngành May
Mặc. Qua đó có thể làm một cách đàng hoàng trên thị trường Mỹ.
Không những thay đổi hình thức xuất khẩu mà công ty còn phải duy trì
các thị trường quen thuộc để không ngừng mở rộng thị phần của công ty trên
các thị trường đó. Không chỉ vậy công ty còn muốn mở rộng hình ảnh của
mình qua các thị trường tiềm năng khác như thị trường Mỹ, châu phi…
Công ty Dệt May – Hà Nội cũng còn muốn và phấn đấu có thể chủ động tìm
kiếm khách hàng, chủ động nguồn nguyên vật liệu, qua đó có thể tự chủ
trong sản xuất kinh doanh. Và mục tiêu phân đấu của Công ty Dệt – May Hà
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 19


Nội là phấn đầu đến năm 2010 doanh thu xuất khẩu chiến > 50% tổng
doanh thu của công ty.

2.1.2 Kết quả hoạt động xuất khẩu.
- Mặc dù trong những năm gần đây hàng May Mặc của Trung Quốc và
Ấn Độ đang chiếm ưu thế trên thị trường May Mặc thế giới, với những lợi
thế của mình Trung Quốc Và Ấn Độ đã làm cho nhiều nước có ngành Dệt
May Phát triển gặp khó khăn như Ý, Thái Lan… và Việt Nam không là
ngoại lệ. Mặc dù với những khó khăn đó song Công ty Dệt – May Hà Nội
luồn có giá trị xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước điều đó khẳng định sự
cố gắng của cán bộ, công nhân viên chức trong công ty, cũng như khảng
định sự đầu tư của Nhà Nước là đúng đắn và có hiệu quả và kết quả xuất
khẩu của Công ty Dệt – May Hà Nội được phản ánh quả bảng kết quả xuất
khẩu trong 5 năm qua.
Đơn vị:USD
TT Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
EU 9576965

10265478

12564257

13589625

14689524

Mỹ 3127516

3571216


6283908

8540256

9825265

Nhật 6131687

6341629

5622675

6699016

5936698

Khác 2752743

3203210

3824716

4423156

4986365

Tổng 21588911

23381533


28295556

33252053

35437852


Qua bảng trên ta thấy doanh thu xuất khẩu của năm sau cao hơn năm
trước đây là một điều đáng mừng. Nhưng doanh thu xuất khẩu của Công ty
Dệt – May Hà Nội lại phụ thuộc quá nhiều vào thị trường EU. Doanh thu tại
thị trường luôn chiếm từ 40% đến 50% tổng doanh thu xuất khẩu điều này sẽ
có tác động tiêu cực nếu như thị trường EU khủng hoảng, còn các thị trường
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 20

tiềm năng khác vẫn chưa được Công ty Dệt – May Hà Nội chú ý khai thác
như thị trường Mỹ là một ví dụ điển hình.

Biểu đồ doanh thu xuất khẩu trong 5 năm qua
Doanh thu xuất khẩu
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000

40000000
1 2 3 4 5
Năm
USD
Năm Đường biểu hiện doanh thu


Theo mặt hàng xuất khẩu của công ty Dệt May Hà Nội thì mặt hàng
xuất khẩu có giá trị lớn nhất là mặt hàng Sơ Mi nam có giá trị xuất khẩu
năm 2005 là 5670056 USD đây là mặt hàng thế mạnh của công ty.
Trong các năm từ 2001 đến 2003 các sản phẩm May Mặc chính của
Công ty Dệt – May Hà Nội là Áo sơ Mi. Áo phông….nhưng bước sang năm
2004 công ty đã đầu tư dây truyền sản xuất vải bò và các sản phẩm từ Vải
bò. Nên danh mục các mặt hàng May Mặc xuất khẩu có mở rộng thêm quần
áo bò. Điều này tác động trực tiếp vào việc tăng doanh thu của Công ty Dệt
– May Hà Nội . Mặc dù vậy do đây là sản phẩm mới đưa vào thị trường nên
khách hàng chưa quen hoặc còn e ngại nên doanh thu chưa cao.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 21

Giá trị hàng hoá xuất khẩu vào tất cả các thị trường của công ty
(Đơn vị (USD)

Qua bảng trên ta thây hầu như không có sản phẩm mang tính trí tue cao,
hay nói chính sách xác hơn đó là các sản phẩm có giá thành cao và chất
lượng cao. Hơn thế nưa mặc dù Công ty Dệt – May Hà Nội cũng có những
mặt hàng như quần Lót , áo lót… Nhưng hầu như không có khẳ năng xuất

khẩu. qua bảng trên cũng có thể thấy danh mục mặt hàng xuất khẩu của công
ty còn qúa ít và thường trùng lập với các công ty khác cũng xuất khẩu vào
thị trường Mỹ và dễ dẫn tới các sản phẩm của cùng một nước cạnh tranh với
nhau trên cùng một thị trường.

Tên hàng
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Sơ mi Nam
không DK cotton

3670115

3974861

4810245

4987808

5670056

Sơ mi Nam , bé
trai DK cotton
3022448

3273415

3961378

3990246


4252542

Sơ mi Nữ, bé
gái DK cotton
3238337

3507230

4244333

4322767

4606921

Qu
ần Nữ, bé gái
vải tổng hợp
2590669

2805784

3395467

3491466

3720974

Quần nữ bé gái
cotton
647667


701446

848867

831301

885946

Quần nam vải
tổng hợp
4533671

4910122

5942067

6317890

6733192

Quần nam, bé
trai cotton
3886004

4208676

5093200

4987808


4961299

Quần bò
2660164

2835028

Áo bò
1662603

1771893

Tổng
21588911

23381533

28295556

33252053

35437852

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 22

2.2 Xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt May – Hà Nội vào

thị trường Mỹ.
2.2.1 Kết quả hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
- Doanh thu xuất khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội
vào thị trường Mỹ theo thời gian.
Kể từ ngày hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực vào tháng
12/2001 trao đổi buôn bán giữa hai bên luôn tục tăng trong những năm qua.
nhờ có hiệp định này mà doanh thu của Công ty Dệt – May Hà Nội trên thị
trường Mỹ cũng liên tục tăng năm 2002 doanh thu của Công ty Dệt – May
Hà Nội tại thị trường Mỹ đặt 3571216 ( USD) thì đến năm 2005 con số này
là 9825265 (USD) tức gấp 2.75 làn so với năm 2002 điều này khảng định sự
vươn lên mạnh mẽ cảu Công ty Dệt – May Hà Nội trên thị trường Mỹ.
nhưng so với số lượng tiêu thụ của thị trường Mỹ thì con số này như muối
bỏ vào bể, và nó còn là con số nhỏ bé so với các doanh nghiệp Việt Nam
khác cùng tham gia xuất khẩu vào Mỹ.
Bảng Doanh thu theo thời gian.

Năm

Doanh thu ( USD)
2001

3127516
2002

3571216
2003

6283908
2004


8540256
2005

9825265

Doanh thu của Công ty Dệt May – Hà Nội trên thị trường Mỹ theo mặt
hàng xuất khẩu vào thị Mỹ.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 23

Do thế mạnh của Công ty Dệt May – Hà Nội là các sản phẩm Áo si,
quần âu…. Nên các sản phẩm chủ yếu của công ty vào thị trường Mỹ đa số
là sản phẩm này. Còn các sản phẩm mang tính chất lâu bền như áo rét,
comple… thì hầu như công ty không xuất được vào thị trườg này. Cũng
trong 2 năm gần đây công ty có đầu tư vào mua dây truyền sản xuất quần, áo
bò nên sản phẩm này bước đầu đã thâm nhập vào thị trường Mỹ. Sản phẩm
có giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ cao nhất là Áo sơ Mi. Nhưng nếu mà
so sánh với các đơn vị khác trong nước cùng xuất khẩu vào thị trường Mỹ
thì con số đó còn quá nhỏ. Điều này chưa sứng đáng với tiềm năng của công
ty.
Bảng những mặt hàng xuất khẩu chính của Công ty Dệt May – Hà Nội
vào thị trường Mỹ.
Đơn vị (USD)

Các sản phẩm khác đa số vẫn còn mới lạ đối với thị trường Mỹ như
quần lót, áo lót…. Do chất lượng không cao, mẫu mã không phong phú,
không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
Tên hàng Năm 2001


Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

Sơ mi Nam không DK cotton 375302

428546

754069

854026

982527

Sơ mi Nam , bé trai DK cotton

750604

857092

1508138

1708051

1965053


Sơ mi Nữ, bé gái DK cotton 187651

214273

377034

427013

491263

Quần Nữ, bé gái vảI tổng hợp

187651

214273

377034

341610

393011

Quần nữ bé gái cotton 531678

607107

1068264

1281038


1473790

Quần nam vải tổng hợp 688054

785668

1382460

1793454

2063306

Quần nam, bé trai cotton 406577

464258

816908

939428

1080779

Quần bò 683220

786021

Áo bò 512415

589516


Tổng 3127516

3571216

6283908

8540256

9825265

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NEU
HANOSIMEX Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C 24

Hình thức xuất khẩu chủ yếu của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị
trường Mỹ đa số là qua trung gian và tỷ lệ qua trung gian luôn > 50% lượng
sản phẩm. Điều này là do Công ty Dệt – May Hà Nội chưa có hệ thống phân
phối, hệ thống đại lý tại thị trường này, điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận
và doanh thu của công ty trên thị trường MỸ.
2.2.2 Các hoạt động Công ty Dệt May – Hà Nội đã thực hiện để thúc
đẩy hoạt động xuất khẩu hàng May Mặc vào thị trường Mỹ.
2.2.2.1 Các kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May – Hà Nội
Để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty đã tập trung mở rộng
mạng lưới phục vụ. Hiện tại công ty đã thành lập một số cửa hàng dịch vụ để
thực hiện điều này. Bằng các kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp công ty
đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Do thị trường của công ty khá rộng nên
công ty đã sử dụng nhiều kênh phân phối trong đó có kênh phân phối gián
tiếp là chủ yếu

Số lượng kênh phân phối của công ty.
Kênh phân phối 2001 2002 2003 2004 2005
- Kênh phân phối trực tiếp 12 15 20 28 33
+ Quầy giới thiệu SP 3 3 5 7 9
+ Người bán lẻ 5 7 9 12 15
+ ĐạI lý nhỏ 5 5 6 9 9
- Kênh phân phối gián tiếp 40 44 60 96 115
+ Đại lý lớn 18 18 25 38 42
+ Người bán buôn 22 26 35 58 73

Công ty đã sử dụng hệ thống kênh phân phối như sau:
- Kênh phân phối trực tiếp: Bằng hệ thống của hàng dịch vụ của
công ty đã đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. những sản phẩm tiêu thụ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.

×