Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.37 MB, 18 trang )

12/15/2009
1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
MH/MĐ: THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG
Bài 1: HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG
Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG
Bài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG
Bài 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN
Bài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN
Bài 7: MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG
Bài 8: CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS
ÔN TẬP
THI CUỐI MÔN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Bài 7: TỔNG QUAN VỀ MÁY CHỦ CHUYÊN
DỤNG
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Các hệ thống sao lưu
Giải pháp máy chủ cho doanh nghiệp
12/15/2009
2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Mục tiêu bài học
Giải thích đặc trưng của dòng máy chủ chuyên dụng
Hiểu biết hệ thống lưu trữ và sao lưu
Đưa giải pháp, chọn máy chủ cho doanh nghiệp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng


Server Tower: có hình dạng như một cái tháp, nghĩa là nó cao, lớn và
đứng giống như máy desktop mà chúng ta thường sử dụng.
12/15/2009
3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng
Server Rack: Đây là kiểu server nằm ngang, dẹp, có chiều ngang lớn
và thường được gắn vào Cabinet.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng
Thiết bị hỗ trợ Server Rack
Cable Management Arms
12/15/2009
4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng
Giới thiệu Server IBM
IBM có thể nói là nhà sản xuất máy chủ hàng đầu trên thế giới,
họ thành công bởi các dòng máy cao cấp như Mainframe,
superserver và các dòng máy trung bình.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giới thiệu máy chủ chuyên dụng
Giới thiệu Server HP/Compaq
HP và Compaq là những nhà sản xuất máy tính hàng đầu trên
thế giới. Vào năm 2002 thì họ sát nhập với nhau thành công ty
HP/Compaq.
12/15/2009
5
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng

Đặc trưng máy chủ
Systemboard và ChipSet
Chassis
CPU
RAM
HDD
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Systemboard và ChipSet
Intel® Server Board S5000PSL
12/15/2009
6
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Systemboard và ChipSet
Intel® Server Board S3000AH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Chassis
Trong server người ta không sử dụng từ Case mà là chassis.
Mỗi chassis có một công dụng riêng cho từng server.
12/15/2009
7
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Chassis
Intel® Entry Server Chassis SC5299-E
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Chassis

Intel® Server Chassis SC5400
12/15/2009
8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
CPU
CPU là phần không thể thiếu trong máy chủ. Công nghệ của CPU quyết
định tới hầu hết sức mạnh của hệ thống máy chủ.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
CPU Server
AMD CPU SOCKET AM2
AMD CPU SOCKET 940
AMD CPU SOCKET F (1027)
INTEL CPU SOCKET 603
INTEL CPU SOCKET 604
INTEL CPU SOCKET 771
INTEL CPU SOCKET 775
12/15/2009
9
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Tham khảo các dòng CPU thịnh hành
Core Speed Heatsink Architecture FSB Cache
# CPUS
support
Socket
Dual core Xeon 5080
(3.73 GHz)
Passive 65 nm 1066MHz

4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5080
(3.73 GHz)
Active or
1U
65 nm 1066MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5060
(3.20 GHz)
Passive 65 nm 1066MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5060
(3.20 GHz)
Active or
1U
65 nm 1066MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5050
(3.0 GHz)
Passive 65 nm 667 MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5050
(3.0 GHz)
Active or
1U

65 nm 667 MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5030
(2.67 GHz)
Passive 65 nm 667 MHz
4MB (2x2)
2 771
Dual core Xeon 5030
(2.67 GHz)
Active or
1U
65 nm 667 MHz
4MB (2x2)
2 771
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
RAM
SDRAM
DDRAM
DDRAM2
Vì tính chất quan trọng của máy chủ nên thông thường RAM sử dụng là
RAM có tính năng ECC (Error Checking Code) và có tính năng hotswap.
12/15/2009
10
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Các loại RAM tham khảo
DDR Type PC Name FSB Single Channel Dual Channel
DDR400 PC 3200 200 MHz 3,200 MB/s 6,400 MB/s

DDR533 PC 4200 266 MHz 4.200 MB/s 8,400 MB/s
DDR2-400 PC2-3200 200 MHz 3,200 MB/s 6,400 MB/s
DDR2-533 PC2-4300 266 MHz 4,266 MB/s 8,533 MB/s
DDR2-667 PC2-5300 333 MHz 5,333 MB/s 10,666 MB/s
DDR2-800 PC2-6400 400 MHz 6,400 MB/s 12,800 MB/s
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
HDD
SATA
SCSI
SAS
Các máy chủ thường sử dụng làm file server, web server… nên các yêu
cầu khắt khe về dữ liệu và dung lượng là rất quan trọng vì vậy Server
thường sử dụng nhiều HDD và có tính năng Hotswap.
12/15/2009
11
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng
Tính năng của các chuẩn HDD
ATA SCSI SATA SAS
Technology
Introduction
2000 2002 2002 2004
Maximum
Speed
100 MB/s 320 MB/s 300 MB/s 300 MB/s
Topology
Shared bus
master/slave
Shared

bus
Point-to-
point
Point-to-
point
Number of
Devices
2 16 up to 16 100s
HDD Hot Plug No Yes Yes Yes
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống lưu trữ
RAID 0
RAID 1
RAID 5
Một trong những vấn đề quan trọng nhất của Server là bảo toàn dữ liệu
khi hệ thống gặp vấn đề. Vậy làm sao giải quyết vấn đề đó? Công nghệ
RAID sẽ giải quyết cho chúng ta vấn đề đó.
12/15/2009
12
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống lưu trữ
RAID 0
RAID 0 yêu cầu từ 2 HDD trở lên.
Tốc độ truyền tải dữ liệu rất nhanh.
Khi một HDD bị hỏng thì dữ liệu sẽ mất hết.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống lưu trữ
RAID 1
RAID sử dụng 2 HDD.
Dung lượng tổng bằng dung lượng 1 ổ

đĩa cứng nhỏ nhất trong 2 ổ cứng.
Tốc độ truyền dữ liệu có phần hạn chế
do phải lưu trên cùng 2 ổ cứng.
Khi một HDD hỏng thì Server vẫn hoạt
động bình thường và dữ liệu không
mất.
12/15/2009
13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống lưu trữ
RAID 5
RAID 5 sử dụng từ 3 HDD
trở lên.
Dung lượng bằng tổng
dung lượng của tất cả ổ
cứng trừ đi 1 ổ cứng.
Tốc độ được cải thiện
đáng kể.
Khi một HDD bị hỏng thì
hệ thống vẫn hoạt động
bình thường.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống lưu trữ
RAID Controller
Tương thích các chuẩn PCI như: PCI-2x, PCI-4x, PCI-8x.
Có bộ nhớ lớn và có thể nâng cấp bộ nhớ.
Có hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như SCSI, SAS, SATA.
12/15/2009
14
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:

Các hệ thống sao lưu
Tape Backup
NAS (Network Attached Storage)
SAN (Storage Area Network)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống sao lưu
Tape Backup
Là dạng lưu trữ dữ liệu bằng băng từ, dữ liệu được lưu trữ tuần tự theo
kiểu băng rôn trên một cuốn băng như băng cát xét. Băng từ truy cập
dữ liệu liên tục (sequental access) cho tới hết cuốn băng.
12/15/2009
15
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống sao lưu
NAS (Network Attached Storage)
Là một hệ thống lưu trữ lớn có hệ thống tương tự như một máy chủ
nghĩa là có CPU, Memory, RAID, hotswap… Có khả năng lưu trữ với
nhiều Servers.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Các hệ thống sao lưu
SAN (Storage Area Network)
Là hệ thống lưu trữ rất lớn, có hệ thống Database toàn cầu. Các SAN
có thể được nối với nhau tạo thành một hệ thống rất lớn có khả năng
lưu trữ nhiều hệ thống mạng và dung lượng khổng lồ.
12/15/2009
16
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giải pháp lựa chọn máy chủ cho doanh nghiệp
Để lựa chọn máy chủ phù hợp với một doanh nghiệp, ta phải tìm hiểu
yêu cầu công việc, ứng dụng cần triển khai, số lượng người dùng trong

hệ thống…
VD: một số sản phẩm của HP Proliant
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giải pháp lựa chọn máy chủ cho doanh nghiệp
Các sản phẩm của HP Proliant
12/15/2009
17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giải pháp lựa chọn máy chủ cho doanh nghiệp
ML110G5
CPU
Số CPU
RAM
HDD
Chiều cao
Intel® Xeon® 3000
Sequence
Intel® Pentium® D
Intel® Celeron D
1
Min: 512MB
Max: 8GB
4
4U
VD: Cấu hình chuẩn dòng sản phẩm ML Series 100
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
Giải pháp lựa chọn máy chủ cho doanh nghiệp
HP ProLiant DL580 G5 Server series
CPU Số CPU RAM HDD Chiều cao
Intel® Xeon® 7400

series
Intel® Xeon® 7300
series
6-Core
or Quad
or Dual
Min: 4GB
Max: 256GB
Up to
16
SAS
4U
VD: Cấu hình chuẩn dòng sản phẩm ML Series 500
12/15/2009
18
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website:
HỎI - ĐÁP

×