Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

skkn đổi mới phương pháp dạy học bài speakliten tiếng anh lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (736.37 KB, 32 trang )

Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

KINH NGHIỆM DẠY TIẾT “SPEAK AND LISTEN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH
SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 9-THCS”
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Như chúng ta đã biết việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có
những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục
tiêu và yêu cầu đặt ra trong chương trình cải cách. Quan điểm cơ bản nhất về phương
pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện
tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển và nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục
đích giao tiếp chứ không phải việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuần tuý.Với quan
điểm này, các thủ thuật và hoạt động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa
dạng. Chính vì thế người dạy cần nắm bắt những nguyên tắc cơ bản của phương pháp
mới, tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy học theo quan điểm giao tiếp sao cho có
thể áp dụng được một cách uyển chuyển, phù hợp và có hiệu quả.
Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy môn Tiếng Anh lớp 9 và qua dự
giờ đồng nghiệp tôi thấy rằng để học sinh có thể vận dụng được kiến thức mà giáo viên
đã cung cấp trong tiết “speak and Listen” còn gặp nhiều khó khăn, vì đây là tiết kết hợp
ngữ liệu giữa việc dạy nghe và nói, do đó số lượng từ vựng nhiều và thiếu hình ảnh
minh hoạ để học sinh có thể đoán, nói và nghe tốt một đoạn văn; vì thế giáo viên hầu
như rất lúng túng khi dạy phần này.Tiết “Speak and Listen” của mỗi đơn vị bài học đòi
hỏi giáo viên phải sáng tạo và đầu tư thời gian nhiều hơn trong khâu soạn giảng.Thực tế
những năm qua nhiều giáo viên chưa chú trọng khai thác nội dung bài giảng, chỉ dạy
ngắn gọn theo sách giáo khoa vì nghĩ rằng mình đã truyền đạt hết nội dung của sách
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng1
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
giáo khoa yêu cầu là đủ.Vì thế việc các em vận dụng kiến thức đã học để tái tạo lại ngôn
ngữ còn hạn chế.Đây chính là vấn đề mà tôi boăn khoăn và cố gắng tìm ra phương pháp
dạy để đạt hiệu quả cao nhất.
Xuất phát từ thực tiễn và lý do đó, trong quá trình giảng dạy tôi đã tham khảo các
sách về chuyên môn cũng như tham khảo ý kiến của đồng nghiệp ở trường và trường
bạn để tìm ra một số thủ thuật áp dụng dạy tiết “Speak and Listen” môn tiếng Anh lớp 9
và ở chừng mực nào đó đã thu được những kết quả tương đối khả quan, học sinh đã vận
dụng ngôn ngữ tốt hơn, sau bài học các em có thể giao tiếp với bạn, có thể liên hệ đến
thực tế để trình bày quan điểm của mình bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi đơn vị bài
học.
II. MỤC ĐÍCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Chúng ta đều biết rằng trong chương trình phân tiết của bộ giáo dục và đào tạo đối
với bộ môn tiếng Anh lớp 9 có phần ghép giữa “speak” và “listen”. Đây là tiết dạy ghép
rất khó bởi vì có những bài hai nội dung không trùng khớp nhau. Thêm nữa học sinh học
nói đã khó lại thêm phần nghe càng khó hơn.Nên trong những năm qua nhiều cuộc hội
thảo và nhiều ý kiến tranh luận về nội dung và phương pháp giảng dạy tiết học này đã
đưa ra nhưng trên thực tế chưa có cách giải quyết nào là ổn thoả cả.Mỗi giáo viên
thường tự tìm cho mình một phương pháp dạy thích hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả
đào tạo.
Từ thực tế trên, là một giáo viên có nhiều năm công tác trong nghề và thường xuyên
đảm nhận công tác giảng dạy lớp 9 ở trường THCS, tôi đã tích luỹ một số kinh nghiệm
qua những thủ thuật dạy tiết “speak and listen” .Do đó, nhằm trao đổi kinh nghiệm cùng
đồng nghiệp và tìm ra biện pháp giảng dạy tốt hơn cho tiết “speak and listen”; tôi xin
trình bày đề tài “Kinh nghiệm dạy tiết “speak and listen” trong chương trình sách
giáo khoa tiếng Anh lớp 9-THCS”
III. CƠ SỞ VÀ ĐỐI TƯỢNG VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
*****************************************************************************

Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


2
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Học sinh khối lớp 9 trường THCS Trần Quang Khải.
IV. PHẠM VI THỰC HIỆN.
Thủ thuật dạy tiết “speak and listen” sách Tiếng Anh 9 của nhà xuất bản giáo dục
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.
Xuất phát từ tình hình thực tế như đã trình bày ở mục lý do đề xuất sáng kiến kinh
nghiệm, bản thân tôi trong quá trình giảng dạy đã cố gắng tìm ra những biện pháp nhằm
giúp học sinh vận dụng vốn từ vựng và ngữ pháp mà các em đã tiếp thu trong tiết học
speak and listen để tái tạo lại ngôn ngữ theo chủ đề mà các em đã được học trong từng
đơn vị bài học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.Xin được trình bày những
biện pháp mà tôi đã vận dụng trong những năm dạy tại trường THCS Trần Quang Khải.
1.Lập phiếu điều tra:
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


3
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
PHIẾU ĐIỀU TRA
V/V học tiết “speak and Listen”
(Đánh dấu x vào câu trả lời thích hợp)
Đặt vấn đề có không
1. Em thấy học ghép 2 phần “speak and Listen” có khó

không?
2. Em thích học nói tiếng Anh không?
3. Em có gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Anh không?
4. Em có thích nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh không?
5. Trong tiết học nói, em có thích hoạt động cặp, nhóm
không?
6. Em có tự tin khi học nói tiếng Anh không?
7. Người bản xứ đọc tiếng Anh có khó nghe không?
8. Em có rèn luyện nghe ở nhà như nghe băng, đài không?
9. Khi học nghe em có cần giáo viên cung cấp từ mới và đặt
câu hỏi gợi ý không?
10.Em nghĩ rằng tiết học “speak and listen” có tác dụng tốt
trong việc rèn luyện để học tốt môn tiếng Anh không?
*Một số kiến nghị:
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Từ kết quả tổng hợp phiếu điều tra, tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


4
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Đa số học sinh đều có quan điểm chung là việc học ghép 2 phần “speak and
listen”có khó khăn và học sinh không có điều kiện để nghe băng, đài ở nhà.Đa số đều
khẳng định học tiết”speak and listen” có tác dụng tốt trong việc rèn luyện tiếng Anh, tất

cả đều thích giao tiếp trên lớp nhưng chưa tư tin vì gặp khó khăn khi phát âm.Học sinh
đều có kiến nghị giáo viên nên cung cấp từ và các câu hỏi gợi ý trước khi nghe.
2.Phương pháp thực hiện:
a)Thủ thuật:
Từ những thu thập thông tin trên, để dạy một tiết “speak and listen” giáo viên cần
tuân thủ theo các bước sau: Giới thiệu (Presentation), luyện tập (Practice) và sản sinh
lời nói (Production).Trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin đưa ra môt
số thủ thuật để giúp học sinh vận dụng bài học vào quá trình nghe và giao tiếp như sau:
• Discussion.
• Free Role play.
• Comparision.
• Expressing feelings and opinions.
• Imagination
• Brainstorm.
• Mapped Dialogue
• Survey.
• Retelling.
• Arrange the events in order.
• Ask and answer.
Ngoài ra giáo viên cũng có thể áp dụng những trò chơi vào bài học giúp củng cố
kiến thức cho học sinh, giúp các em có thể vận dụng bài học tốt hơn nhờ học mà vui,
vui mà học tạo cho các em tâm lý thoải mái khi học. Việc chọn trò chơi cần phải phù
hợp với nội dung bài học. Trò chơi không chỉ được áp dụng nhiều ở phần warm- up
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


5
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************

mà nếu áp dụng hợp lý vào phần “speak” thì sẽ đem lại hiệu quả cho tiết học vì các
em rất thích các hoạt động này. Sau đây là một số những trò chơi mà tôi đã áp dụng
trong bài dạy:
b) Trò chơi:
• Chain game
• Noughts and crosses.
• Lucky number.
• Make up a sentence.
.
♦VÍ DỤ MINH HOẠ:
Unit 1:
A VISIT FROM A PEN PAL
Period 3: SPEAK AND LISTEN
*Speak:
1. Sử dụng hoạt động tự giới thiệu mình và nghe chọn tranh: self-production.
Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài tập nói, sau đó học sinh hoạt động theo cặp,
đóng vai Nga và Maryam để trò chuyện lẫn nhau.

Example:
A: Hello. You must be Maryam
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


6
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
B: That’s right, I am
A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m Nga
B: Pleased to meet you, Nga.Are you one of Lan’s classmates?

A: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?
B: Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a verry
interesting city.
A: Do you live in the city, too?
B: Yes.I live in Kuala Lumpur. Have you been there?
A: No. Is it very different from Hanoi?
B: The two cities are the same in some way
A: I see. Oh! Here’s Lan.Let’s go.
2. Sử dụng hoạt động nói theo tranh và từ gơi ý :

Perth-Australia Liverpool-England Tokyo-Japan
Với những từ gợi ý trong sách giáo khoa, giáo viên giới thiệu một số hình ảnh liên
quan đến nội dung của bài đối thoại nhằm cung cấp cho các em một số hình ảnh về thủ
đô, đất nước mà các em luyện tập.Từ đó học sinh luyện tập theo nhóm
Sau khi HS luyện xong bài hội thoại phần speak a) .giáo viên chia lớp thành 3 nhóm
và phát handout để học sinh rèn luyện
*Handout A
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


7
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
You- Yoko from Tokyo-Japan
-like the Vietnamese people
-love old cities in Vietnam
You want to know about Yoko
-where he comes from
-reasons for staying in Viet nam

*Handout B:
You-Paul from Liverpool-England
-love the people, the food and beaches in Vietnam
You want to know about Paul
-where he comes from
-reasons for staying in Vietnam
*Handout C:
You-Jane from Perth-Australia
-love temples, churches in Vietnam
-love ao dai, Vietnamese food, especially nem
You want to know about Jane
 Cách tiến hành:
HS1: Where does Paul come from?
HS2: He comes from Liverpool-England
HS1: Why is he enjoying his stay in Vietnam?
HS2: He loves the Vietnamese people, food and beaches in Vietnam
3. Sử dụng hoạt động imagination :
Giáo viên cũng có thể sử dụng những tranh ảnh liên quan đến địa phương và cho tình
huống giả sử như bạn qua thư của em đến thăm Khánh Hoà thì em sẽ đưa bạn của em
tham quan những nơi nào? Giáo viên cũng có thể gợi ý cho các em những từ có liên
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


8
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
quan đến cảnh đẹp ở Khánh Hoà để giúp các em nói tốt hơn như: Tháp Bà, hòn Ngọc
Việt, Hải học viện, Đảo khỉ, suối Hoa Lan


Vinpearland Monkey island Tri Nguyen Aquarium

- Imagine your pen pal is coming to stay with you in Khánh Hoà for a week. Where
should you take your pen pal to and what activities should you do?
4. Sử dụng hoạt động Interviews.
- Giáo viên đưa ra một vài câu hỏi gợi ý và gợi ý câu trả lời.Yêu cầu học sinh phỏng vấn
lẫn nhau.Giáo viên có thể cho học sinh từ hoặc tranh gợi ý về những nơi nổi tiếng ở địa
phương nơi các em ở để các làm tốt hơn cuộc phỏng vấn với bạn mình.
+ Now use these questions to interview your friends:
a/ Do you have any pen pals? if yes, how long have you been pen pals? (2/ 3 years)
b/ Did he / she visit you? (Yes)
c/ Where did you take him / her to?
d/ What activities did you do during the visit?
e/ Was she/ he impressed by the beauty of the town? How about the people?
-Nếu học sinh ở trình độ khá hơn, có thể tự đặt các câu hỏi để phỏng vấn lẫn nhau mà
giáo viên không cần đưa câu hỏi gợi ý.
- Giáo viên kiểm tra một số cặp học sinh trước lớp.Sau đó giáo viên có thể yêu cầu các
em kể lại điều mà các em vừa phỏng vấn bạn mình.
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


9
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Example: Hoa and Mai have been pen pals for three years. Last year, Hoa came to
Khánh Hoà to visit Mai. Mai took her to see many famous places in Khánh Hoà
*Listen:
Giáo viên giới thiệu tình huống cuộc đối thoại giữa Tim và Carlo.Sau đó cho các em
đoán trước tình huống theo tranh.

Giáo viên cung cấp cho học sinh một số mẫu câu để học sinh có thể nhận biết khi nghe
-Picture 1: Is she walking on the grass or picking flowers?
-picture 2: Does he want to catch the bus 103 or 130?
-picture 3: Does he love American food or Mexican food?
Giáo viên cho học sinh nghe ntoàn bộ bài hội thoại(2 lần)sau đó so sánh với kết quả
các nhóm đã dự đoán.
Unit 2:
CLOTHING
Period 8+9: SPEAK AND LISTEN
1 . Sử dụng hoạt động describing.
- Use your own words to describe the ao dai. (Giáo viên có thể dùng tranh hoặc chiếc áo
dài thật để học sinh có thể mô tả dễ hơn.)
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


10
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************

* The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk
tunic that is slit on the side and worn over loose pants. Traditionally, both men and
women wore it but nowadays, it is usually worn by women, especially on special
occasions.
3. Sử dụng hoạt động report.
Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 hoặc 5 em hỏi và đáp vế trang phục
trong cuộc sống hàng ngày.Giáo viên có thể cho các em trước một vài từ gợi ý để các
em có thể làm hoạt động này hiệu quả hơn.
- Work in groups of four or five to report what you have known about the daily
clothes.You can use the following questions:

a. What do you often wear in summer?
b. What color do you like best?
c. What do you usually wear on special occasions?
d. What is your favorite type of clothing?
4. Sử dụng hoạt động guessing .
- Giáo viên đưa ra một số tình huống gợi ý để học sinh có thể đoán nội dung bài nghe
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


11
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
*Situation: Here is a special announcement about Mary- a little girl.She is 3 years old
and is reported missing. What was she wearing at that moment?
- Listen to the tape then choose the correct answer?
- Work in group of four then make a reported missing about any person
- The others try to guess the answer
Unit 3:
A TRIP TO THE COUNTRYSIDE.
Period 16: SPEAK AND LISTEN.
1. Sử dụng hoạt động retelling.
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể lại chuyến đi của Ba về quê. (dùng tranh và từ gợi ý)

The countryside Getting on the bus
Example:
-to the south of the city
-30 kilometers from the city
-by bus
*****************************************************************************

Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


12
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
-1 hour
-plant rice and vegetables
-a river flowing across the village
Ba’s uncle house is to the south of the city. It’s about 30 kilometers from the city.
They got there by bus. It took them one hour to get there. People in the countryside plant
rice and vegetables for their living.There is a river flowing across the village
2. Sử dụng hoạt động retell the story from listening .
-Giáo viên cung cấp cho học sinh một số từ vựng cơ bản để học sinh hiểu được bài

Dragon bridge Airport Gas station
-Sau khi nghe, xác định đúng địa điểm.Giáo viên cho học sinh nhìn sơ đồ để tường thuật
lại chuyến đi của Ba.
The bus ran on Highway Number1. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas
station to get fuel.The road ended before a big store beside a pond.Instead of turning left
towards a small airport, the bus went in the opposite direction.It went through a small
bamboo forest.The bus dropped everyone off at the parking lot ten meters from a big old
banyan tree.
Unit 4:
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


13
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải

*********************************************************************
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Period 21+22: SPEAK AND LISTEN
1. Sử dụng hoạt động persuasion;
-Thiết lập tình huống: You’ve just graduated from a junior secondary school. You want
to go to a high school. Which of the three schools do you want to go to: Le Quy Don
high school, Nguyen Trai high school or Nguyen Chi Thanh high school?”
Example: Le Quy Don high school
• Rebuilt over 20 years ago
• Beautiful and spacious
• Has excellent reputation
• Has enthusiastic, experienced teaching staff
- Teacher has students show their opinions
Example: I think it should be better if you go to Le Quy Don high school. This school
was rebuilt over 20 years ago.It looks beautiful and spacious…
2. Sử dụng hoạt động Find someone who
-Teacher asks students to go around the class and ask their friends Yes/ No questions
using the activities in the table. If their friends answer "Yes", they have to write their
friends' name in the" name "column.
*Example:
Find someone who Name
Watch English TV programs
Learn by heart all the new words Ly
Practice listening to English tape
Speak English with friends
Do the homework
Write English as much as possible
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng14
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Learn to sing English songs
P1: Do you often watch English TV programs?
P2: Yes.
(P1 has to write P2's name in the name column.)
- Teacher asks some pupils to report the results in front of the class.
*Example: Ly and Nam said that they often watched English TV programs.
3. Sử dụng hoạt động ask and answer .
Teacher asks pupils to work in groups then ask and answer something about their
learning English.
-What aspects of learning English don’t you like? Why not?
-Are you good at listening / speaking…?Which skills are you good at?
-What can you do to improve your listening / speaking ?
4.Sử dụng tranh để hỏi về một số phương tiện học tiếng Anh:
-Giáo viên cung cấp cho học sinh một số tranh, học sinh chọn lựa cách học tiếng Anh tốt
nhất mà mình đã sử dụng. Sau đó hoạt động theo cặp hoặc nhóm
Example:
A: How do you learn English?
B: I learn English by reading newspapers / watching TV / going to the English course…

Reading English books Reading newspapers
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


15
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải

*********************************************************************

Going to the English course Working in English groups
Unit 5:

Period: 29: SPEAK AND LISTEN
1. Sử dụng hoạt động Bingo .
-Giáo viên cho học sinh chơi Bingo với mục đích ôn lại cách sử dụng các chương trình
trên Tivi quen thuộc
-Cách chơi: Giáo viên viết lên bảng một số từ nói về các chương trình trên tivi.Học sinh
viết 5 từ hoặc cụm từ bất kỳ vào vở của mình.Giáo viên đọc cụm từ hoặc từ trên bảng
theo các trật tự khác nhau.Học sinh nghe giáo viên đọc và đánh dấu vào các từ trùng với
các từ của các em đã ghi.Khi em nào có đủ 5 từ giống như giáo viên đọc sẽ hô
to”Bingo”.Trò chơi kết thúc và giáo viên trao thưởng cho học sinh đó.Trò chơi có thể
thực hiện nhiều lần với nhiều cách chọn từ khác nhau.
*Một số từ gợi ý:
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


16
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Sports , chrildren’s corner, English news, dramma, safe traffic news, literature and art,
news, cartoon, folk music, documantory, health for everyone, gardening, wildlife world,
weather forecast, the world around us…
2. Sử dụng hoạt động Information transmitting .
- Teacher divides the class into two teams then asks them to discuss about one’s hobbies.
They will agree or disagree about it. Using tag questions
EX: A: You like watching sports, don’t you?

B: Not really. Some sports are violent, and I don’t like them. I prefer cartoons. They
are interesting.
A: You don’t like Literature and art, do you?
B: No, I don’t.I’m not interested in them
-giáo viên có thể gợi ý cho học sinh một số dạng câu trả lời về nguyên nhân
EX: Why?  Because it is boring / I am busy now …
-Giáo viên có thể cung cấp thêm cho học sinh một số môn thể thao phổ biến để học sinh
thực hành hỏi đáp và trình bày quan điểm của mình

Swimming Table tennis

*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


17
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************

Volleyball Soccer

Unit 6:

Period 35: SPEAK AND LISTEN
1. Sử dụng hoạt động persude someone to do something:
*Speak a – P.49
-Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại một số cách để thuyết phục người khác mà các
em đã học
-Học sinh sử dụng các mẫu câu đã được học trong sách giáo khoa kết hợp với một số
tranh gợi ý về bảo vệ môi trường để hỏi đáp lẫn nhau

Example:
A: I think it would be better if we use banana’s leaves instead of paper or plastic bags
to wrap food
B: Why? How come?
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


18
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if
we use less paper, we can save trees in the forest. That’s how we can save the
environment
*Speak b – P.49
-Học sinh thực hành theo cặp, đọc kỹ các câu hỏi trong bảng và sử dụng câu hỏi gợi ý
phần a để tìm câu trả lời cho thích hợp
Example: Reduce water pollution
A: How can we reduce water pollution?
B: I think you should not throw trash onto water
A: Why?
B: Because polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish
-Giáo viên có thể dùng hình ảnh minh hoạ


Water pollution
2. Sử dụng hoạt động discussion
*Speak c – P.50
-Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận tìm ra biện pháp tốt nhất để bảo vệ môi
trường khỏi bị ô nhiễm

Example: Save the environment
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


19
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
A: I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect
the environment
B: No. We shouldn’t do that. Burning trash will pollute the air.I think the best way to
reduce garbage is to reuse and recycle things
A: What about collecting used paper, bottles and cans everyday? It’s not difficult
B: That’s a good idea. Or we can collect the waste things than bring them to the garbage
dump.
*Hình ảnh minh họa:
Garbage dump
Unit 7:
Period 43: SPEAK AND LISTEN
1. Sử dụng hoạt động discussion .
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


20
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Teacher asks students to work in groups of six or eight, discussing the topic" What do
you do to save energy at home and at school?"
* Suggested answers:

We should save energy at home and at school by
- taking a shower instead of a bath.
- making sure there are no cracks in the water pipes.
- turning off the radio, TV when nobody is at home
- turning off the lights before leaving room
- turning off the faucets after using
2. Sử dụng hoạt động Lucky number:
Teacher shows nine pictures on the board (from A to E and the contents of the pictures
are hidden). Teacher tells students that the three of them are lucky numbers.
If students choose a lucky number, they do not have to make a sentence but they can get
10 marks. Teacher divides the class into two teams. The team having more marks will
win the game.
+ Choose the picture and make a sentence from it to answer the following question:
"What should you do to save energy at home?"
A
B

*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


21
C
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
D

F
H
E

* Suggested answers:
Picture A: We should turn off the faucet after using.
Picture B: We should turn off the bathtub faucet and the sink faucet after leaving room
Picture D: We should turn off the TV and the light because nobody is at home
Picture F: We should turn down the gas stove.
Picture H: we should take a shower instead of a bath.
Picture E: We should turn off the electric fan before going out
3.Sử dụng hoạt động discussion :
-Sau khi nghe giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm để thảo luận các câu hỏi liên
quan đến việc sử dụng năng lượng mặt trời
1. What kinds of energy can be used today?
2. What are the benefits of solar energy?
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


22
E
E
G
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
3. How can people get solar energy?
-Gợi ý câu trả lời:
1. Coal, gas, oil, nuclear power and solar energy can be used today
2. Solar energy is cheap, clean, efective and it doesn’t cause pollution or waste natural
resources.
3. Solar panels are installed on the roof of the houses
Unit 8:
Period 50: SPEAK AND LISTEN

1. Sử dụng hoạt động retelling.
- Look at the pictures and the cues and introduce the celebration- Tet in Viet nam
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


23
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
********************************************************************** Suggested answer:
Tet is the most important celebration in Vietnam. It is in late January or early
February. On this occasion, people clean and decorate their homes, they wear new
clothes and enjoy special food such as sticky rice cake.
2. Sử dụng hoạt động tình huống và tranh gợi ý(situation and picture cue drill).
-Học sinh nhìn tranh trong sách giáo khoa luyện tập theo mẫu
-Học sinh tự tạo ra các tình huống khác nhau để khen bạn mình và nhận lời đáp
Example:
+pass the final exam with the best result
+win the cooking contest
+win the running race
+buy a new bike
+make progressive in English …
-Học sinh thực hành theo nhóm. Một em nêu tình huống, một em cho lời khenđáp lại
lời khen
Ex:
Nga: Mai! Lan has just passed the final exam with the best results.
Mai: Well done

*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng


24
Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải
*********************************************************************
Lan: Thanks

Unit 9:
NATURAL DISASTERS
Period 55: SPEAK AND LISTEN
1. Imagination.
-Sau khi học sinh rèn luyện theo sách giáo khoa, giáo viên cho học sinh nhìn tranh và
dự kiến những việc cần làm để sống chung với bão
1. What should we do with heavy fixtures, funiture and appliances if there is a
typhoon?
2. Why do you have to block the rollers on your fridge and washing machine?
3. What should we do to avoid flying glasses?
4. What should we do during a typhoon?
A typhoon
*Key :
1. If there is a typhoon, you should place heavy books on the bottom shelf of your
bookshelves.Block the rollers on your fridge and washing machine.
2. To prevent them from moving
3. To avoid flying glasses, check the mirrors in your bathroom and bedroom.Make
sure they can’t move.Don’t put your bed near the window
*****************************************************************************
Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng25

×