Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

SKKN tổ chức và hướng dẫn hoạt động sao nhi đồng ở trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.44 KB, 16 trang )

Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
A. Mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài:
Với mục tiêu đào tạo con người mới, phát triển toàn diện con người mới
xã hội chủ nghĩa có đầy đủ cả đức lẫn tài. Hoạt động Đội là một mũi nhọn
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tích cực góp phần xây dựng Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh trong nhà trường.
Tổ chức và hoạt động của Sao nhi đồng đối với trường chúng tôi càng trở
nên cấp thiết hơn bởi lẽ khi khảo sát chất lượng học sinh đầu cấp ( lớp 1, 2),
Tôi thấy nề nếp học tập của các em chưa được tốt lắm, biểu hiện:
 Đi học đúng giờ 60%
 Giữ gìn dụng cụ học tập tốt chỉ có 60%
 Trật tự trong giờ học 65%
 Biết xếp hàng 1 đi về 50%
 Không đánh cãi trêu chọc nhau 70%
 Không nói tục, chữi bậy 70%
 Vệ sinh cá nhân sạch sẽ 75%
Phong trào hoạt động Sao rất hạn chế do lớp đầu cấp có khoảng 30% các
em chưa qua lớp học mẫu giáo.
Giáo viên dạy các lớp đầu cấp phần đông là có tuổi, độ tuổi chênh lệch
với các em khá nhiều . Đa số các cô dạy lớp 1 và lớp 2 không có kỹ năng sinh
hoạt ca hát hoặc chơi trò chơi với các em , vì thế thời gian để quan tâm chăm
sóc cho các em ít nhiều có hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu “ Học mà
chơi, chơi mà học” ở lứa tuổi nhi đồng. Điều kiện khách quan ấy tạo cho các
em một sự “ già nua” không đáng có . Vì vậy, bằng con đường giáo dục tình
cảm, đưa các em vào Sao nhi đồng và trao cho Đội Sinh hoạt hướng dẫn,
không những đáp ứng được yêu cầu trên mà còn giúp nhà trường hoàn thành
tốt việc nâng cao chất lượng học sinh đầu cấp thực hiện cải cách giáo dục.
Nhận thức rõ điều đó tôi đã quyết định chọn đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn
hoạt động Sao nhi đồng”.
2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:


Học sinh khối 1, 2, 3 có lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Trường tiểu học Hòa Hưng , ấp Hòa Hưng, Xã Đôn Thuận, huyện Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 1
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
4. Phương pháp nghiên cứu:
Để tiến hành thực hiện đềà tài này, tôi đã sử dụng một số phương pháp
nghiên cứu sau :
a. Phương pháp đọc sách và nghiên cứu tài liệu :
Đây là phương pháp tìm hiểu các vấn đềù qua sách vở và tài liệu có
liên quan. Phương pháp này có tác dụng bổ sung cho ta nguồn tri thức. Từ đó
biết cách phân tích, tổng hợp lý thuyết, sắp xếp các ý theo trình tự logic chặt
chẽ và khoa học.
Tôi đã tìm đọc nhiều loại sách, báo có liên quan đến phạm vi nghiên
cứu đêà tài để biết được các vấn đề và có cơ sở viết phần nội dung.
b. Phương pháp điều tra cơ bản:
Điều tra là tìm hiểu vấn dề nào đó thông qua trò chuyện trực tiếp hoặc
phát phiếu có ghi sẵn câu hỏi, tức là có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tìm hiểu
vấn đề đó.
Điều tra nhằm khảo sát một số lượng lớn các đối tượng cần nghiên cứu
ở một hay nhiều khu vực, vào một hay nhiều thời điểm khác nhau nhằm thu
thập rộng rải thông tin, các số liệu, các hiện tượng để từ đó phát hiện các vấn
đề cần giải quyết. Điều tra có tác dụng chứng minh bước đầu giả thuyết khoa
học đã đề ra.
Cụ thể, tôi đã soạn ra một hệ thống câu hỏi cho đề tài này và trước khi
sử dụng tôi đã được sự góp ý của giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời tôi đã
trực tiếp phát phiếu cho các em và nhờ các em ghi câu trả lời theo câu hỏi
trong phiếu. Trước khi các em trả lời, tôi đã nêu rõ yêu cầu của từng câu hỏi.
Đồng thời lưu ý, các em nào chưa biết thì không ghi hoặc để trống, không

được tùy tiện ghi là đã biết. Để đảm bảo tính trung thực, tôi đã nói rõ mục
đích của việc nghiên cứu để cho các em tự do, thoải mái trả lời, làm xong tôi
thu phiếu lại ngay, tổng hợp phiếu ghi lại các số liệu.
c. Phương pháp quan sát.
Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu
bằng cách tri giác trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác có liên quan đến đối
tượng. Phương pháp này có chức năng thu thập thông tin từ thực tiễn, kiểm
chứng các lý thuyết và giả thiết khoa học so sánh kết quả nghiên cứu với thực
nghiệm.
Tôi đã quan sát trực tiếp các giờ truy bài đầu giờ, giờ sinh hoạt tập thể,
giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt ngoại khóa, hái hoa dân chủ, giờ trực nhật
… để nắm được các em học sinh tổ chức hoạt động lớp như thế nào? Có như
kết quả đã điều tra sơ bộ không .
d. Phương pháp trò chuyện phỏng vấn.
Trò chuyện, phỏng vấn cũng là một hình thức của phương pháp điều tra
và là điều tra trực tiếp.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 2
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
Tôi đã trực tiếp trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm, với từng thành
viên của ban cán sự lớp để nắm rõ các công việc cần làm của giáo viên chủ
nhiệm, của đội ngũ cán sự lớp, đồng thời nắm chắc phương pháp làm việc của
giáo viên với ban cán sự lớp mình phụ trách, cũng như các biện pháp, hình
thức lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ đó.
e. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động.
Nghiên cứu sản phẩm hoạt động là nghiên cứu các sản phẩm do quá
trình lao động, học tập, làm việc và rèn luyện của đối tượng cụ thể:
- Đối với học sinh : Tôi nghiên cứu sổ học bạ, hạnh kiểm, và học lực
cuối năm học qua, đầu năm học và ở cuôí học kỳ I, tình hình lớp hiện tại.
- Đối với giáo viên : Tôi xem lại thành tích cá nhân trong công tác chủ
nhiệm lớp ở các năm trước, nghiên cứu các số liệu, các phương pháp giáo viên

đã sử dụng trong việc lựa chọn và bồi dưỡng các em phụ trách Sao.
f. Phương pháp thống kê:
Thống kê số liệu học sinh trước khi thực hiện và sau khi thực hiện.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 3
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
B. Nội dung:
1./ Cơ sở lý luận:
Khi hoạt động Đội của nhà trường vững mạnh sẽ đưa đến kết quả như
sau:
- Nề nếp của học sinh được ổn định: Giờ giấc đến lớp được đảm bảo,
việc giữ vệ sinh sân trường, lớp học sạch sẽ, . . . Nói chung, các nề nếp
về học tập được ổn định, sẽ nâng dần chất lượng giáo dục, vì lúc này
các em đã có ý thức học tập.
- Bồi dưỡng thêm đạo đức cho các em qua các trò chơi, tham gia sinh
hoạt tập thể, tổ chức cho các em chơi các trò chơi thật gần gũi như: Đèn
xanh đèn đỏ, Lễ phép, kéo co, làm theo lời nói., . . .
- Tăng dần tư duy sáng tạo, tìm tòi suy nghĩ qua các cuộc thi: Chúng em
kể chuyện Bác Hồ, vẽ tranh, tìm hiểu Đảng, Đoàn, Đội, truyền thống
nhà trường, . . .
- Phát huy tinh thần đồng đội qua các trò chơi tập thể như : Kéo co, trò
chơi tiếp sức, đổ nước vào chai, đá bong bóng, ….
- Nâng cao kiến thức qua các cuộc thi: đố em, hái hoa học tập, . . .
- Có thái độ mạnh dạn tự tin, khi đứng trước đám đông với các cuộc thi:
thuyết trình, kể chuyện, thể dục thể thao, múa, hát, . . . .
2./ Cơ sở thực tiễn:
Công tác tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng tạo cho học sinh
bộc lộ được tâm tư, tình cảm và những thắc mắc của cuộc sống, để từ đó các
em có cái nhìn rộng hơn về hoạt động của Đội, ham thích các hoạt động vui
chơi tập thể cùng hoà nhập với cộng đồng một cách dễ dàng.
Ngoài việc hình thành tâm lý cho học sinh, công tác này còn giúp cho

học sinh có cái nhìn rõ hơn về trách nhiệm học tập, từ cái trách nhiệm này các
em sẽ biết xác định đúng đắn hướng phấn đấu cho mình sau này.
Hoạt động Sao nhi đồng tốt còn đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục hiện
nay. Làm cho các em thích đi học hơn, vì đi học được vui chơi, được trò
chuyện, được anh chị, thầy cô phụ trách Sao hướng dẫn thật là vui.
3./ Nôïi dung của đề tài:
Sao nhi đồng là đơn vị giáo dục hoạt động hợp lý nhất, có hiệu quả nhất
trong việc giáo dục các em. Vì vậy, ở trường Tôi rất quan tâm đến sinh hoạt
Sao của các em. Mỗi tuần sinh hoạt Sao hai lần vào thứ hai và thứ sáu. Thứ
hai là ngày đầu tuần, việc sinh hoạt Sao sẽ kích thích cho các em vui chơi,
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 4
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
phấn khởi để các em ham thích học tập, kể lại chuyện ở ngày nghỉ thứ bảy và
chủ nhật. Có thắc mắc, vui buồn cùng chia sẻ với các bạn. Thứ sáu: cuối tuần
báo cáo, tuyên dương, khen thưởng những bạn đạt thành tích tốt trong suốt
tuần, đồng thời động viên, khuyến khích các bạn học yếu, dặn dò các việc nên
làm, không nên làm ở ngày nghỉ.
Trong sinh hoạt Sao, các em thường kể việc làm tốt trong lớp, ở nhà,
trong trường, khi đi đường để các bạn cùng nghe và noi theo, đưa ra những cái
xấu, phê bình nhẹ nhàng và hướng dẫn cho các em khắc phục cái xấu đó. Sau
đó tổ chức vui chơi, múa hát, kể chuyệân theo qui trình. Công việc được tiến
hành nhịp nhàng dưới sự hướng dẫn của phụ trách Sao. Để các Sao sinh hoạt
trật tự không bị các Sao khác làm ảnh hưởng, Tôi phải phân chia địa điểm rõ
ràng cho các Sao. Kế tiếp là công việc sinh hoạt Sao của toàn lớp mỗi tháng 1
lần, các Sao cùng tập trung lại để đưa lên các gương xuất sắc nhất của Sao
mình để cùng thi đua với Sao khác.
Ngoài ra, việc giáo dục nhi đồng ở mọi nơi, mọi lúc, ở trường, ở nhà,
trên đường đi học, đi về, Tôi còn tổ chức như sau: Trước mỗi buổi học, phụ
trách Sao dành 10 – 15 phút gặp gỡ nhi đồng, kiểm tra vệ sinh, hỏi và giúp đỡ
các em nhớ bài học hoặc kiểm tra việc đã dặn dò hôm trước, có thể giúp các

em xếp hàng vào lớp, . . . khi làm việc với nhi đồng mỗi phụ trách Sao lại còn
có một quyển sổ để liên hệ giữa cô giáo, phụ huynh và của nhi đồng về thói
quen, việc làm, tinh thần học tập để xử lý, giúp đỡ kịp thời.
Công tác tổ chức và giáo dục Sao nhi đồng là một công tác quan trọng
trong nhà trường. Làm tốt công tác này sẽ làm cho Đội thiếu niên tiền phong
có một nền móng vững chắc. Nó tạo thành một chu trình khép kín trong quá
trình giáo dục có tính kế thừa và nối tiếp từ lứa tuổi mẫu giáo đến khi các em
bước vào ngưỡng cửa của tổ chức Đội, Đoàn.
Sơ kết học kỳ I, năm học 2008 – 2009 thầy hiệu trưởng của trường đã
nhận định: “ Giáo viên các lớp 1 trước đây hay kêu ca chất lượng học sinh , ít
quan tâm đến công tác Sao nhi đồng, cũng phải công nhận rằng nề nếp của
học sinh lớp 1 năm nay tốt hơn nhiều, một phần là do các em được sinh hoạt ở
Sao nhi đồng. Kiểm tra lại chất lượng nề nếp của học sinh lớp 1 cuối kỳ I cho
thấy một bước tiến rõ rệt:
 Đi học đúng giờ 96%
 Giữ gìn dụng cụ học tập tốt 95%
 Trật tự trong giờ học 80%
 Biết xếp hàng 1 đi về 100%
 Không đánh cãi trêu chọc nhau 90%
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 5
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
 Không nói tục, chữi bậy 98%
 Vệ sinh cá nhân sạch sẽ 90%
Không chỉ làm tốt công tác giáo dục Sao nhi đồng ở lớp 1 mà còn làm tốt
ở cả các lớp 2, 3. Nghĩa là đưa 100% các em vào tổ chức Sao để giáo dục, các
em đến tuổi đều được kết nạp vào Đội. Nhiều Đội viên qua việc phụ trách Sao
nhi đồng đã trở thành phụ trách Sao xuất sắc và là cán bộ chỉ huy Đội giỏi.
Công tác Sao nhi đồng đã thực sự góp phần xây dựng Đội vững mạnh và
củng cố các hoạt động của nhà trường”.
4./ Quá trình thực hiện:

• Thống kê số lượng Đội viên – Sao nhi đồng của cả trường.
• Nắm được sức học của từng Đội viên – Sao nhi đồng.
• Kiểm tra các nề nếp đã có ở trường và những nề nếp cần đạt xem tỉ lệ là
bao nhiêu.
• Phát hiện các em có năng khiếu về: ca, hát, múa, kể chuyện, nói chuyện
trước đám đông.
• Phân loại theo học lực và hạnh kiểm để đề ra biện pháp cụ thể đối với
từng nhóm học sinh.
• Đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể, theo dõi từng móc thời gian: 2
tuần hay 4 tuần.
• Lựa chọn phụ trách Sao có học lực và hạnh kiểm khá giỏi trở lên đồng
thời các em này có kỹ năng sinh hoạt Sao.
• Bồi dưỡng hướng dẫn phụ trách Sao về ca, hát, múa, kể chuyện, nói
chuyện trước đám đông, kể chuyện vui, sao cho luôn luôn mới.
• Cùng phụ trách Sao đến các Sao sinh hoạt.
• Có tuyên dương, khen thưởng thường xuyên đối với các phụ trách Sao
và các Sao viên xuất sắc.
• Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt Sao.
• Tổng kết đánh giá.
5./ Biện pháp mới đã áp dụng:
Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng.
5.1 Sắp xếp các chi đội đỡ đầu:
Để tổ chức và đưa Sao nhi đồng ở các lớp 1, 2, 3 hoạt động, việc đầu tiên
là phải có đội ngũ phụ trách Sao, đó là những giáo viên , những Đoàn viên
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 6
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
thanh niên, những Đội viên. Vấn đề này còn đang khó khăn. Tăng cường bổ
sung đội ngũ phụ trách Sao, hổ trợ cho phụ trách Sao bằng cách: cử các chi
đội ở khối 4, 5 đỡ đầu cho các Sao nhi đồng lớp 1, 2, 3 như sau:
a. Mỗi chi đội lớp 4 hoặc lớp 5 đỡ đầu cho các lớp 1 hay lớp 2 hoặc lớp 3

tùy theo buổi học.
b. Đội viên và Sao nhi đồng được giúp đỡ đều ở cùng thôn, xóm, học
cùng buổi là lý tưởng nhất và đã từng học một giáo viên , tạo điều kiện
thuận lợi cho các em giúp đỡ nhau ở trường, trên đường đi học, đi về sẽ
làm cho gia đình các em yên tâm hơn.
Yêu cầu này ở năm học trước còn gặp nhiều khó khăn, rút kinh nghiệm
năm học 2007 - 2008, ngay từ đầu năm học này phụ trách đã kiên trì tham
mưu với Ban Giám Hiệu trong việc phân công ấn định thời gian các lớp học ở
các khối lớp nhằm tạo cho tổ chức này cùng xóm để các em dễ hoạt động.
c. Để đảm bảo sự giúp đỡ của chi đội với Sao nhi đồng được liên tục, tôi đã
phân công chi đội lớp 5A giúp các Sao lớp 1A và các Sao lớp 2A chi đội lớp
5B giúp các Sao lớp 1B và các Sao lớp 2B, chi đội lớp 4 giúp các Sao lớp 3A
và các Sao lớp 3B. Có sự phân công là do đặc điểm của trường tiểu học: Khối
1, khối 2 và khối 5 cùng học buổi sáng, còn lại khối 3 khối 4 học buổi chiều.
Các em lớp 1, 2 sau khi được anh chị phụ trách Sao lớp 5 hướng dẫn đến lớp 3
được anh chị lớp 4 hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn. Lớp 5 hướng dẫn lớp 1và lớp 2
là do các em đã qua 1 năm hướng dẫn sinh hoạt Sao ít nhiều các em cũng có
kinh nghiệm để giúp đỡ các em nhỏ.
5.2. Lựa chọn phụ trách Sao:
Được tiến hành theo 2 bước:
 Bước 1:
Nói rõ ý nghĩa, mục đích của công tác phụ trách Sao nhi đồng để các em thảo
luận sôi nổi, gây ấn tượng tốt đẹp về công tác này.
 Bước 2:
Lấy tinh thần xung phong, sau đó lựa chọn các em theo tiêu chuẩn học
lực từ khá trở lên, đạo đức tốt, gương mẫu, nhiệt tình, có khả năng hoạt động
với nhi đồng, chọn cả nam lẫn nữ.
5.3. Bồi dưỡng phụ trách Sao:
Sau khi các chi đội đã cử xong phụ trách Sao , Tôi mở lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ cho các em.

Ngoài lớp bồi dưỡng tập trung vào đầu năm học, Tôi tiến hành bồi dưỡng
thêm hàng tháng, theo quy trình hoạt động của Sao nhi đồng. Đây là hình thức
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 7
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
bồi dưỡng quan trọng nhằm duy trì hoạt động của các Sao nhi đồng được đều
đặn và phong phú.
Các nọâi dung hoạt động Tôi làm đúng theo quy định của Trung Ương
Đoàn, ban chấp hành tỉnh Đoàn, huyện Đoàn và chủ tịch Hội đồng Đội Huyện
nhưng có bổ sung thêm cho phù hợp với yêu cầu công tác của toàn liên Đội
như: Hướng dẫn thực hiện vệ sinh lớp học, sân trường, trồng hoa kiểng ở trước
lớp học, kiểm tra giờ truy bài, . . .
Nói chung, việc bồi dưỡng phụ trách Sao phải thật tỷ mỷ, giúp các em có
thể hướng dẫn lại cho nhi đồng.
5.4 Hỗ trợ các phụ trách Sao hoạt động:
Đến giờ sinh hoạt Sao, giáo viên phải có mặt cùng hướng dẫn và tạo
thành nếp cho học sinh . Đến khi có nề nếp, giáo viên có thể quan sát theo dõi
từ xa và nghe báo cáo của phụ trách Sao.
Về phía giáo viên chủ nhiệm là phụ trách Sao của cả lớp, thường xuyên
cung cấp cho các em phụ trách Sao biết mức độ tiến bộ và tình hình các em nhi
đồng trong từng Sao. Giáo viên các lớp 1, 2, 3 và lớp 4, 5 trao đổi với nhau về
về tình hình phụ trách Sao , kịp thời động viên các em trong công tác.
Về phía phụ trách Sao có 1 bạn là đội trưởng ( nằm trong ban chỉ huy liên
đội) có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của các phụ trách Sao, tính điểm thi đua,
khen thưởng ở cuối mỗi học kỳ. Vì thế các Đội viên hào hứng tham gia công
tác này.
Còn Tôi thường xuyên tham gia, theo dõi, đôn đốc, động viên các phụ
trách Sao , đến các sao cùng các em sinh hoạt, vui chơi ca hát. Luân phiên đổi
nhóm sang các Sao khác xem khả năng hoạt động của các phụ trách Sao để
đến tháng tôi bồi dưỡng cho phù hợp.
Tuy nhiên, vẫn có hình thức phạt cụ thể đối với các Sao nhi đồng và các

phụ trách Sao thực hiện chưa tốt hay cố ý không thực hiện. Đầu tiên nhắc nhở,
giúp đỡ, bồi dưỡng, nếu các em vẫn cố ý vi phạm sẽ không cho các em tham
gia vào các trò chơi tập thể mà chỉ được đứng ngoài nhìn.
6./ Kết quả đạt được:
Từ biện pháp trên Tôi đã thu được một số kết quả bước đầu và kinh
nghiệm được rút ra:
6.1 Về mặt tổ chức:
Giờ sinh hoạt Sao nhi đồng đã trở thành giờ chính khóa trong thời khóa
biểu nhà trường ( mỗi tuần 2 lần vào giờ ra chơi thứ hai và thứ sáu). Giờ sinh
hoạt đó giáo viên phụ trách lớp ở lại hỗ trợ phụ trách Sao.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 8
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
Tổng phụ trách thường xuyên tham gia, theo dõi hoạt động này.
Toàn bộ nhi đồng đều được sinh hoạt, ở các Sao có đủ phụ trách Sao. Số
Sao tăng dần so với năm trước. Sinh hoạt Sao được các em nhi đồng ưa thích,
các em thấy được vui chơi thoải mái hơn so với việc theo cha mẹ đi du lịch
hay đi lễ. Các giáo viên lớn tuổi cũng công nhận sinh hoạt Sao nhi đồng là rất
hay. Một số Sao viên khi về nhà đã vui tươi hồn nhiên hơn khi hoạt động ở
thôn xóm.
6.2 Về mặt giáo dục:
 Đối với nhi đồng:
Nề nếp chung được ổn định hơn. Các em đã lễ phép hơn, giản dị, biết
làm việc tốt, giữ gìn vệ sinh, ít gây gỗ đánh nhau.
 Đối với phụ trách Sao:
Đội ngũ phụ trách Sao đông hơn, giỏi hơn năm trước, 24 em đạt tiêu
chuẩn phụ trách Sao giỏi là những em chủ động, chịu khó, có trách nhiẹâm,
biết tự sắp xếp công việc gia đình phù hợp để đảm bảo sinh hoạt đều với nhi
đồng.
 Đối với Chi đội và Liên đội:
Học kỳ I đã có 100% chi đội là chi đội mạnh. Công tác nhi đồng đã trở nên

quen thuộc với chi đội và từng em Đội viên .
6.3 Thống kê số liệu:
Để nắm được tình hình nề nếp của học sinh tôi đã đưa ra 6 yêu cầu cơ
bản sau:
- Nếp chuyên cần.
- Nếp ôn bài truy bài đầu giờ – khám tay – hát.
- Nếp xếp hàng ra, vào lớp – Tập thể dục.
- Nếp vêï sinh.
- Nếp sống văn minh.
Tổng số điểm là 100 điểm.

Ở năm học 2007 – 2008 có tổng số lớp là 9. Trong đó:
 Đạt 60 – 70 điểm là 4 lớp.
 Đạt 70 – 80 điểm là 3 lớp.
 Đạt 80 – 90 điểm là 2 lớp.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 9
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng

Đầu năm học 2008 – 2009 có tổng số lớp là 9.
Tôi đã áp dụng phương pháp mới đến học kỳ I thì kết quả khả quan hơn
nhiều. Trong đó:
 Đạt 70 – 80 điểm là 4 lớp.
 Đạt 80 – 90 điểm là 3 lớp.
 Đạt 90 – 100 điểm là 2 lớp.
7./ Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Sao nhi đồng:
Phụ huynh học sinh cần tạo điều kiện giúp đỡ về mặt cơ sở vật chất
( đồng phục: quần áo, giày, dép, dụng cụ học tập, . . .) quan tâm theo dõi kiểm
tra nề nếp, tinh thần thái độ học tập của con em, tạo môi trường và không khí
thuận lợi cho việc học tập và vui chơi của các em.
Hoàn cảnh sống của phụ huynh cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của

trẻ, phụ huynh cần động viên khuyến khích, giải đáp thắc mắc của con em
mình.
Địa bàn dân cư cũng là một yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tâm lý
của các em.
Cần phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và trường học để đưa ra các giải
pháp cụ thể.
Trường và Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp cần phối hợp với nhau phát
động các phong trào thi đua với nội dung cụ thể: Làm sạch đẹp lớp học, chăm
sóc đẹp bồn hoa, lớp sinh hoạt tốt, sinh hoạt Sao sôi nổi, hái hoa văn hóa, các
trò chơi thể thao tiếp sức, . . .Cuối cùng dẫn dắt các em đén đích là xây dựng “
Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Rồi từ đó sơ kết đánh giá, tuyên
dương, khen thưởng nhân điển hình rộng ra.
8./ Những ưu tư, trăn trở trong công tác Đội, cụ thể là sinh hoạt
Sao:
Thật sự làm công tác Đội cũng thật là dễ mà cũng thật là khó, chúng ta
quan tâm giúp đỡ các em thì các em cũng yêu thương và quan tâm lại chúng ta.
Nhưng không phải chỉ có thế là đủ mà đòi hỏi người phụ trách phải có
những kỹ năng và những hiểu biết đối với xã hội, kiến thức văn hóa một cách
nhất định.
Ví dụ: Để cuốn hút các em sinh hoạt tập thể thì người phụ trách phải biết
hướng dẫn trò chơi, nhưng sang múa hát thì người phụ trách phải biết đàn ca,. .
.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 10
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
Các kỹ năng như tổ chức trò chơi, kỹ năng cơ bản đó là những yếu tố cần
có của người phụ trách Đội.
Để công tác sinh hoạt Sao được tốt hơn tôi mong muốn trong các buổi
sinh hoạt câu lạc bộ Tổng phụ trách có thể mở ra những chuyên đề bàn về việc
tổ chức trò chơi, giới thiệu các trò chơi mới, bài ca về tuổi trẻ hay mà cụ thể là
lứa tuổi của Sao, Đội.

Ngoài ra cũng cần bồi dưỡng thêm kỹ năng kiến thức cho các phụ trách
chi đội.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 11
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
C. KẾT LUẬN:
1/ Bài học kinh nghiệm:
Hình thành nhân cách thói quen của học sinh ngay từ bậc tiểu học là
một trong những giải pháp khoa học nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của
học sinh. Chính giải pháp này giúp cho học sinh phát huy tính tích cực, sáng
tạo, chủ động trong học tập, không còn lười biếng, sợ khó mà lúc nào cũng có
các bạn kế bên động viên giúp đỡ.
Từ những trò chơi, những cuộc thi bổ ích đã đem đến cho các em cái
hứng thú học tập, yêu thích các môn văn hóa thấy môn nào cũng hay và cần
thiết. Những suy nghĩ đó giúp các em có ý chí và quyết tâm học tập tốt.
Nhận thức đúng đắn dẫn đến ý thức học tập cũng cao. Nhờ rèn luyện
tính tự tin, chủ động trong hoạt động Sao, Đội nên sau này muốn tìm hiểu vấn
đề gì thì các em cũng có một định hướng, một phương pháp đúng giúp các em
mau chóng thành đạt.
“ Học mà chơi, chơi mà học” là yếu tố không thể thiếu được ở bậc tiểu
học, càng đăïc biệt hơn nữa là đối với khối lớp 1, 2, 3 và việc sinh hoạt Sao là
không thể thiếu được ở trường tiểu học.
Tóm lại, hoạt động học tập và vui chơi thống nhất biện chứng với
nhau qua từng lứa tuổi. Việc cân đối thời gian: Trong học có chơi, trong chơi
có học làm cho học sinh ham thích đến trường hơn. Đã đến lúc cần xây dựng
một phương pháp tích cực và hiện đại phù hợp với xu hướng hiện nay, với đặc
điểm của nền giáo dục tiên tiến. Thiết nghĩ nội dung và các giải pháp hướng
dẫn học sinh sinh hoạt Sao là một trong những “ phương pháp dạy học lấy học
sinh làm trung tâm”.
2./ Hướng phổ biến, áp dụng đề tài:
Trường tiểu học Hòa Hưng, ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa , huyện

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Phương pháp này được áp dụng rộng rãi cho tất cả các học sinh có
lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi, ở thành thị lẫn nông thôn.
3/ Hướng nghiên cứu tiếp:
Công tác Sao nhi đồng rất quan trọng , có sinh hoạt nhi đồng tốt ,
sau này các em mới có đủ kiến thức , kỹ năng để trở thành đội viên tốt ; tôi đã
áp dụng thành công trong liên đội mình . Trong năm học tới tôi sẽ tiếp tục
nghiên cứu phát huy hơn nữa về công tác “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động
Sao nhi đồng” để có thể áp dụng rộng rãi hơn.
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 12
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
Trên đây là một số giải pháp hướng dẫn học sinh sinh hoạt Sao
mà bản thân đã áp dụng đối với học sinh đang giảng dạy và đã mang lại một
kết quả thành công nhất định, rất mong sự góp ý của Hội Đồng Khoa Học.
Trân trọng cảm ơn !
Hòa Hưng, ngày 05 tháng 03 năm 2009
NGƯỜI THỰC HIỆN
Hà Cao Thắng
Người thực hiện: Hà Cao Thắng Trang 13
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình công tác Đội TNTP và Nhi đồng HCM, Bùi Sĩ Trung, Nguyễn
Văn Hương, Trần Quốc Thành, Nhà xuất bản giáo dục, năm 1998.
2. Hướng dẫn chương trình rèn luyện Đội viên, năm 1997.
- Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTPHCM, năm
2000.
- Nghi thức Đội TNTPHCM, năm 2005.
Nhà xuất bản thanh niên Hà Nội.
3. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

- Công ước của liên Hiệp quốc và quyền trẻ em.
- Ủy ban bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam.
4. Phương pháp phát hiện các trường hợp ngược đãi trẻ em, nhà xuất bản
chính trị quốc gia Hà Nội, Năm 1998.
5. Năm bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên, Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Năm 1999.
Người thực hiện: Nguyễn Đông Xuân. 16
Đề tài “ Tổ chức và hướng dẫn hoạt động Sao nhi đồng”. Trường tiểu học Hòa Hưng
Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Cấp Trường:
- Nhận xét:

- Xếp loại:
2. Cấp Phòng:
- Nhận xét:


- Xếp loại:
3. Cấp Ngành:
- Nhận xét:

- Xếp loại:
Người thực hiện: Nguyễn Đông Xuân. 16

×