Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty TNHH thương mại Thiên Trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.59 KB, 35 trang )

- 1 -

MỤC LỤC


LỜI NĨI ĐẦU ............................................................................................... 2
CHƯƠNG I : KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHHTM THIÊN TRƯỜNG ... 4
1.1. Vài nét về q trình hình thành và phát triển Cơng ty TNHHTM Thiên
Trường ........................................................................................................ 4
1.2. Ngun tắc hoạt động, cơ cấu bộ máy quản lý của Cơng ty TNHHTM
Thiên Trường .............................................................................................. 5
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHHTM Thiên Trường6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU MÁY MĨC THIẾT BỊ TẠI
CƠNG TY TNHHTM THIÊN TRƯỜNG .................................................... 11
2.1. Cơ cấu mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu của Cơng ty TNHHTM
Thiên Trường ............................................................................................ 11
2.2. Thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị của Cơng ty TNHHTM Thiên
Trường ...................................................................................................... 12
2.3. Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị xử lý nước tại Cơng ty TNHHTM
Thiên Trường ............................................................................................ 14
2.4. Những vấn đề rút ra từ thực trạng nhập khẩu máy móc thiết bị tại Cơng ty
TNHHTM Thiên Trường .......................................................................... 17
2.4.1. Những Thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHHTM
Thiên Trường ........................................................................................ 17
2.4.2. Những khó khăn đối với hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của
Cơng ty TNHHTM Thiên Trường ......................................................... 20
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG
NHẬP KHẨU MÁY MĨC THIẾT BỊ TẠI CƠNG TY TNHHTM THIÊN
TRƯỜNG..................................................................................................... 22
3.1. Phương hướng kinh doanh của Cơng ty TNHHTM Thiên Trường trong
năm 2008 và các năm tiếp theo ................................................................. 22


3.2. Giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại
Cơng ty TNHHTM Thiên Trường ............................................................. 24
3.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường .............................................. 24
3.2.2. Mở rộng thị trường nhập khẩu ..................................................... 26
3.2.3. Đa dạng hóa và cá biệt hóa sản phẩm .......................................... 27
3.2.4. Sử dụng nguồn vốn hiệu quả ....................................................... 27
3.2.5. Nâng cao kiến thức nghiệp vụ nhập khẩu .................................... 28
3.2.6. Thiết lập hệ thống phân phối hợp lý ............................................ 30
3.2.7.Quản lý chi phí một cách hợp lý ................................................... 31
KẾT LUẬN .................................................................................................. 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 35

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
- 2 -


LI NểI U

Vit Nam ang tin hnh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa t
nc trong bi cnh quc t cú nhiu thun li. Xu th quc t húa ang din ra
mnh m v phõn cụng lao ng quc t l tt yu. Hp tỏc quc t cựng vi tc
phỏt trin nhanh chúng ca khoa hc k thut v xu hng m ca kinh t ó
h tr c lc cho s phỏt trin kinh t th gii núi chung v kinh t mi quc
gia núi riờng. Vit Nam khụng nm ngoi xu hng ú. Hn na mc dự Vit
Nam ó t c mt s thnh tu trong phỏt trin kinh t nhng vn cũn nhiu
khú khn trong cụng cuc cụng nghip húa hin i húa nh vn tớch ly trong
nc cũn hn hp, c cu kinh t cũn nghốo nn lc hu, trỡnh khoa hc k
thut cũn nhiu hn ch... khc phc nhng khú khn v khai thỏc th mnh
thỡ cn phi tranh th s h tr bờn ngoi, trong ú nhp khu mỏy múc thit b
l mt trong nhng bin phỏp hiu qu v c ỏp dng rng rói cỏc nc trờn

th gii v nc ta.
Nhp khu cụng ngh tiờn tin l con ng ngn nht tip cn v lm
ch c nhng tin b khoa hc k thut mi nht trờn th gii m trong nc
khụng sn xut c hoc sn xut khụng hiu qu to c s cho vic phỏt trin
kinh t v y nhanh cụng cuc cụng nghip húa, hin i húa.
Vi nhng lý do trờn v qua thi gian thc tp ti Cụng ty TNHHTM
Thiờn Trng tụi ó chn ti bỏo cỏo thc tp tt nghip Mt s gii phỏp
nhm hon thin hot ng nhp khu mỏy múc thit b ti Cụng ty TNHH
thng mi Thiờn Trng.
Bỏo cỏo thc tp c chia lm ba chng
CHNG 1: KHI QUT V CễNG TY TNHHTM THIấN
TRNG
CHNG 2 : THC TRNG NHP KHU MY MểC THIT B
TI CễNG TY TNHHTM THIấN TRNG
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 3 -
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT
ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MĨC THIẾT BỊ TẠI CƠNG TY TNHHTM
THIÊN TRƯỜNG

Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Như Tiến và
các cán bộ Cơng ty TNHHTM Thiên Trường đã hướng dẫn tơi tận tình và
giúp đỡ tơi hồn thành bàiC báo cáo thực tập này.
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
- 4 -
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHHTM THIÊN TRƯỜNG

1.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHHTM
Thiên Trường
Công ty TNHHTM Thiên Trường là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai

thành viên được thành lập vào ngày 14/02/2002
Tên Công ty: Công ty TNHHTM Thiên Trường
Tên giao dịch quốc tế: Thientruong Trading Company.,Ltd
Trụ sở Công ty: 120 Đường Chiến Thắng – Văn Mỗ – Hà Đông – Hà Tây.
Công ty TNHHTM Thiên Trường là Công ty chuyên kinh doanh xuất
nhập khẩu các loại máy móc thiết bị xử lý nước, đồ gỗ nội thất và các loại thẻ
thông minh.
Ngay từ những ngày đầu thành lập hoạt động chủ yếu của Công ty là kinh
doanh các loại máy móc thiết bị xử lý nước, đến năm 2004 Công ty mới mở
rộng kinh doanh sang lĩnh vực đồ gỗ nội thất và đến năm 2005 nhận thấy nhu
cầu thị trường thẻ thông minh tại Việt Nam Công ty tiếp tục tham gia vào lĩnh
vực kinh doanh này. Cụ thể các hoạt động kinh doanh của Công ty:
• Nhập khẩu trực tiếp các máy móc thiết bị xử lý nước
• Cung cấp các máy móc thiết bị xử lý nước
• Cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị xử lý nước
• Tham gia đấu thầu, thi công, thiết kế, tư vấn các công trình xử lý
nước
• Xuất khẩu trực tiếp mặt hàng đồ gỗ nội thất
• Kinh doanh mặt hàng đồ gỗ nội thất tại thị trường trong nước
• Nhập khẩu trực tiếp thẻ thông minh và cung cấp cho thị trường
trong nước
Hiện Công ty có các chi nhánh:
Chi nhánh tại Hải Phòng: 24 Trần Nguyên Hãn , Hải Phòng
Chi nhánh tại Đà Nẵng: 36 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng
Chi nhánh tại Hải Dương: 126 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
- 5 -
1.2. Nguyờn tc hot ng, c cu b mỏy qun lý ca Cụng ty
TNHHTM Thiờn Trng
1.2.1. Nguyờn tc hot ng

Vi mc tiờu cựng hp tỏc vỡ li ớch ca khỏch hng v s phỏt trin ca
Cụng ty. Cụng ty luụn tụn trng bn hng v a vai trũ ch tớn lờn hng u. Vỡ
th Cụng ty cam kt m bo cung cp ti khỏch hng nhng sn phm tt nht
vi giỏ c cnh tranh nht v dch v sn phm hon ho nht. Cụng ty cng
cam kt cnh tranh bỡnh ng, m rng ch trng liờn doanh liờn kt vi cỏc
n v bn hng trong v ngoi nc vỡ s phỏt trin chung. Cụng ty thc hin
ng li a dng húa kinh doanh, phỏt huy ni lc bờn trong ca Cụng ty i
lin nm bt c hi. Vi phng chõm Thnh cụng ca cỏc bn l tng lai ca
chỳng tụi mi hot ng ca Cụng ty u tuõn theo phng chõm ú.
1.2.2. C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng
Tri qua mt thi gian hỡnh thnh v phỏt trin, hin ti Cụng ty
TNHHTM Thiờn Trng cú tng 85 cỏn b cụng nhõn viờn trong ú cú 25 trỡnh
i hc, 37 trỡnh cao ng, 23 trỡnh trung cp. Sau nhiu ln sp xp v
iu chnh n nay Cụng ty ó cú mt c cu t chc tng i hp lý, hiu qu
trong qun lý v trong kinh doanh.
ng u Cụng ty l giỏm c Cụng ty iu hnh mi hot ng ca
Cụng ty. Sau ú l hai phú giỏm c cú chc nng v chu trỏch nhim trong
tng khu vc ca Cụng ty. Cụng ty cú bn phũng ban chc nng l phũng tng
hp, phũng xut nhp khu, phũng marketing, phũng kinh doanh v ba chi
nhỏnh ti cỏc thnh ph trong nc v cỏc i lý ti khu vc H Ni. Cỏc b
phn phũng ban chc nng cú s phõn b chc nng nhim v rừ rng v phi
chu trỏch nhim trong phm vi ca mỡnh, cựng tham mu cho ban giỏm c
a ra phng ỏn phỏt trin Cụng ty.
C cu b mỏy qun lý Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 6 -


1.3. Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Cụng ty TNHHTM Thiờn
Trng

1.3.1. C cu mt hng
Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng l Cụng ty chuyờn kinh doanh xut
nhp khu cỏc mt hng mỏy múc thit b x lý nc v gia dng, ngoi ra
Cụng ty cũn kinh doanh cỏc loi th thụng minh trong mt vi nm gn õy. C
cu mt hng ti Cụng ty cú rt nhiu chng loi. C th cỏc mt hng nh sau:
Nhúm mt hng mỏy múc thit b x lý nc: cỏc mỏy lc thm
thu ngc mng RO, cỏc thit b lc tinh khit bng tia cc tớm,
thit b lc bng than hot tớnh...
õy l mt hng ch lc ca Cụng ty ngay t nhng ngy u thnh n
tn hin nay, mt hng ny luụn chim t trng 70-75% tng giỏ tr tt c cỏc
mt hng ca Cụng ty. Cụng ty ch yu nhp khu ti th trng nc ngoi
Giỏm
c
Phú giỏm
c
Phú giỏm
c
Chi nhỏnh
Hi Phũng
Chi nhỏnh
Nng
Chi nhỏnh
Hi Dng
Phũng XNK
Phũng kinh doanh
Phũng Marketing
Phũng tng hp
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 7 -
cung cp cho th trng trong nc. Vi th trng tng i tim nng Cụng ty

ó sm khai thỏc li th l mt trong nhng Cụng ty i u v cụng ngh x lý
nc.
Nhúm mt hng g ni tht: gm cỏc sn phm g ni tht
vn phũng, trng hc, gia ỡnh nh bn gh hc sinh, bn gh vn
phũng, t, kột, salon, sofa, giỏ sỏch, ...
õy cng l nhúm mt hng Cụng ty u t kinh doanh trong mt vi
nm gn õy. Cụng ty va thc hin xut khu v nhp khu cỏc sn phm
g ni tht cao cp cung cp cho th trng trong nc v th trng nc ngoi.
Cụng ty ngy cng chỳ trng vo cỏc sn phm cht lng cao. T trng mt
hng ny thng chim ti 20% tng giỏ tr tt c cỏc mt hng ca Cụng ty.
Nhúm mt hng th thụng minh: Th hi viờn, hi nhn dng.
õy l nhúm mt hng k thut cao v khỏ mi i vi Cụng ty, ch
chim mt t trng nh khong 10% trong c cu mt hng ca Cụng ty. Hon
ton cỏc sn phm ny Cụng ty thc hin nhp khu cung cp cho th trng
trong nc. õy l nhúm hng mi m Cụng ty s u t trong tng lai.
Trong tng lai Cụng ty s m rng phm vi kinh doanh v m rng c
cu mt hng theo nhu cu ngy cng tng ca th trng.
1.3.2. Th trng kinh doanh ca Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng
Th trng trong nc:
Hin Cụng ty cú tr s ti H Tõy v ba chi nhỏnh ti cỏc thnh ph Hi
Phũng, Nng, Hi Dng. Cỏc sn phm ca Cụng ty ch yu cung cp cho
cỏc khỏch hng ti min bc v min trung; tuy nhiờn th trng min bc vn l
th trng chớnh ca Cụng ty chim ti 75% tng giỏ tr tiờu th sn phm trong
nc ca Cụng ty. Cụng ty khụng ch cung cp cỏc sn phm cho cỏc doanh
nghip cỏ nhõn, doanh nghip m cũn tham gia u thu cung cp cỏc sn phm
cho cỏc cụng trỡnh d ỏn ln. c im th trng trong nc l rt a dng
c phõn on theo cht lng v giỏ c sn phm t loi thp ti cao cp.
Cụng ty cũn hp tỏc kinh doanh vi cỏc i tỏc trong nc thc hin
xut khu trc tip cỏc sn phm g ni tht, ch yu l cỏc doanh nghip ti
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

- 8 -
H Ni, H Tõy. õy l cỏc doanh nghip cú uy tớn, kinh nghim trong vic sn
xut cỏc sn phm g ni tht cao cp v cú quan h lm n lõu di vi Cụng
ty.
Th trng nc ngoi
i vi cỏc sn phm nhp khu ca Cụng ty ũi hi cht lng cao vỡ
vy la chn i tỏc nhp khu l rt quan trng. Cụng ty ang giao dch kinh
doanh vi rt nhiu i tỏc nc ngoi. Th trng nhp khu cú s thay i
trc õy t cỏc nc Hn Quc, i Loan, thỡ hin ti l hng nhp khu ch
yu ti cỏc th trng Nht Bn, M...Cú s thay i th trng nhp khu t cỏc
nc phỏt trin sang cỏc nc ang phỏt trin do cỏc sn phm t cỏc nc ny
cú cht lng cao, giỏ thnh thp hn so vi cỏc quc gia phỏt trin ụng u
v cú th ỏp ng nhu cu ca khỏch hng.
Th trng nc ngoi cng l th trng xut khu cỏc sn phm ca
Cụng ty ch yu l cỏc sn phm g ni tht. Trc õy th trng xut khu
ch yu l Nga, ụng u nhng mt vi nm gn õy th trng xut khu ch
yu ca Cụng ty l cỏc nc trong khu vc ụng Nam ỏ, Nht Bn, M...Trong
ú th trng Nht Bn l th trng xut khu ch yu chim khong 40% giỏ
tr th trng xut khu ca Cụng ty. õy l th trng ũi hi nhng sn phm
tinh xo, cht lng cao vỡ vy cht lng sn phm luụn c Cụng ty cao
khi lm n vi cỏc i tỏc nc ngoi.
1.3.3. Kt qu kinh doanh ca Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng
Nh cú ng li chớnh sỏch, phng hng v mc tiờu phỏt trin ỳng
n ca Cụng ty m trong nhng nm qua Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng ó
khụng ngng phỏt trin v t c nhng thnh qu trong kinh doanh. Doanh
thu, li nhun, np ngõn sỏch... liờn tc tng qua cỏc nm. õy khụng ch do nhu
cu ca th trng tng m cũn do nhng n lc khụng mt mi ca Cụng ty
cng nh nhng quyt sỏch ỳng n nm bt c c hi ca ban giỏm c
Cụng ty. C th kt qu kinh doanh ca Cụng ty qua mt s nm 2004, 2005,
2006 v 6 thỏng u nm 2007 nh sau:

Bng kt qu kinh doanh ca Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 9 -
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2004 2005 2006
6
tháng 2007
1.Tổng giá trị 34,8 65,3 82,9 66,4
Máy móc thiết bị 25,8 46.0 51,6 42,7
Đồ gỗ nội thất 9,0 15,8 23,3 16,5
Thẻ thông minh 0,0 3,5 8.0 7,2
2.Tổng doanh
thu 32,6 63,2 84,9 62,0
3.Lợi nhuận thực 5,6 8,5 12,2 9,0
4.Nộp ngân sách 2.0 3,4 4,1 2,5
5.Đầu tư 1,4 3,1 4,2 3,7

Nguồn: Phòng kinh doanh - Công ty TNHHTM Thiên Trường
Tổng giá trị tất cả các mặt hàng kinh doanh của Công ty cũng như doanh
thu của Công ty đều tăng qua các năm, đặc biệt năm 2005 tổng doanh thu tăng
187,6% so với năm 2004; một bước tăng đáng kể là do việc gia tăng ở tất cả các
sản phẩm trong đó đặc máy móc thiết bị tăng từ 25,8 tỷ đồng tới 46,0 tỷ đồng
tăng 74% và năm 2005 Công ty bắt đầu thâm nhập vào thị trường thẻ thông
minh. Doanh thu năm 2006 đạt 126% doanh thu năm 2005 và 238,5% doanh thu
năm 2004 do sự gia tăng ở tất cả các mặt hàng của Công ty, đặc biệt đồ gỗ nội
thất tăng tới 168,8%. Kết quả 6 tháng đầu năm 2007 cho thấy một kết quả khả
quan cho cả năm 2007 với tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đã đạt được 80%
tổng doanh thu năm 2006 và vượt qua tổng doanh thu năm 2005.
Cơ cấu mặt hàng được thể hiện rõ qua giá trị của từng nhóm sản phẩm.
Máy móc thiết bị xử lý nước luôn chiếm một tỷ trọng lớn từ 60-75% trong tổng

doanh thu, các sản phẩm đồ gỗ nội thất chiếm từ 20-28%, thẻ thông minh mặc
dù là mặt hàng Công ty mới kinh doanh từ năm 2005 nhưng cũng bắt đầu khẳng
định vai trò trong hoạt động kinh doanh của Công ty chiếm tỷ trọng 9,5-15% và
ngày càng tăng.
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
- 10 -
Xét đến lợi nhuận thực mà doanh nghiệp thu được đều tăng qua tất cả các
năm. Năm 2005 lợi nhuận tăng hơn 50%, năm 2006 tăng 43% so với năm 2005
và hơn 117% so với 2004, 6 tháng đầu năm 2007 lợi nhuận đã đạt 74% lợi
nhuận của năm 2006. Có được lợi nhuận như vậy là do Công ty đã đầu tư hợp lý
vào cơ cấu sản phẩm và tìm kiếm những thị trường kinh doanh phù hợp đồng
thời tiết kiệm mọi khoản chi phí ở mức hợp lý nhất.
Bên cạnh đó cũng phải kể đến những đóng góp ngân sách của doanh
nghiệp ngày càng tăng và đến 6 tháng đầu năm 2007 mức này đã 2,5 tỷ đồng. Và
Công ty ngày càng quan tâm đến hoạt động đầu tư. Hiện Công ty đang đầu tư có
kế hoạch liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất thẻ thông minh tại Việt Nam.
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
- 11 -
CHNG II: THC TRNG NHP KHU MY MểC THIT B TI
CễNG TY TNHHTM THIấN TRNG
2.1. C cu mt hng mỏy múc thit b nhp khu ca Cụng ty
TNHHTM Thiờn Trng
Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng l Cụng ty kinh doanh xut nhp khu
cỏc thit b x lý nc. Cỏc sn phm x lý nc do Cụng ty cung cp nhm to
c ngun nc cú th n ung trc tip v sinh hot do ú yờu cu v cht
lng ngy cng cao v nhiu tớnh nng. Cỏc sn phm mỏy múc thit b nhp
khu ca Cụng ty cú rt nhiu chng loi. V c chia lm ba nhúm:
Cỏc thit b lc thm thu ngc gm 4 ct lc cho ngun nc i
qua, cú b phn sỳc ra mng RO trc tip trong thit b v b iu
chnh lu lng nc ngay c vũi ly nc tinh khit cng ng b

trong h thng. Cỏc sn phm ny hin trờn th trng l cỏc sn
phm ca M, ngoi ra cú mt s sn phm ca Hn Quc, i
Loan, Thỏi Lan. Trong dũng sn phm ny b phn sỳc ra mng
khỏ quan trng bo trỡ thit b cng nh cho ngun nc sch.
õy l sn phm mỏy múc thit b nhp khu ch yu ca Cụng ty
chim khong t 45-55% giỏ tr nhp khu ca Cụng ty. õy l
dũng sn phm rt a dng v phong phỳ v cht lng cng nh
giỏ c ỏp ng c nhiu nhu cu khỏc nhau ca th trng.
Thit b lc bng than hot tớnh dng nộn khi, hỡnh tr nh t ong.
H thng ch ng mt hoc hai ct lc l , tựy ngun nc b
nhim nhiu hay ớt m cú th thờm ct lc thụ bng Polypropylene.
Cỏc mỏy múc thit b x lý nc ny trc õy l sn phm ch
yu ca Cụng ty nhng mt vi nm gn õy nhng sn phm ny
vn tng v s lng nhng t trng cú xu hng gim.
Thit b lc tinh khit bng tia cc tớm, hng chớnh hóng ca M cú
cha lừi Polypropyiene lc cn v ốn cc tớm nm luụn bờn
trong tit trựng. Hng ng b cú n hai hay ba ct lc cn bn
sau ú mi i qua ốn cc tớm tit trựng. õy l nhúm sn phm
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 12 -
tng nhanh nht trong mt vi nm gn õy. Hin trờn th trng
cỏc sn phm ny ch yu nhp khu t M, v mt s nhp khu
t Malaysia.
Tt c cỏc sn phm ca Cụng ty u cú tem bo hnh v cú chng nhn
cht lng ca cỏc t chc quc t nh WQA, UL, NFS... Cụng sut ca cỏc
thit b a dng cú th lc 100 lớt ti 15m
3
/ gi hoc hn th na s dng cho
gia ỡnh hoc cụng nghip.
Cụng ty khụng ch cung cp cỏc mỏy múc thit b ng b, m Cụng ty

cũn lp t mỏy múc thit b theo yờu cu ca khỏch hng, thit k, t vn v
u thu cỏc cụng trỡnh d ỏn x lý nc. Do nhu cu ngy cng tng ca th
trng nờn cỏc sn phm mỏy múc thit b x lý nc ca Cụng ty ngy cng a
dng v phong phỳ khụng ch dng li ba nhúm mt hng k trờn m Cụng ty
s m rng c cu mt hng nhng sn phm cụng ngh x lý nc tiờn tin
hn.
2.2. Th trng nhp khu mỏy múc thit b ca Cụng ty TNHHTM
Thiờn Trng
Trong hot ng kinh doanh nhp khu la chn th trng l mt trong
nhng bc u tiờn v quan trng m bo cho vic kinh doanh cú hiu qu.
La chn i tỏc nhp khu cú vai trũ quan trng trong vic quyt nh giỏ c,
cht lng sn phm v m bo cho vic kinh doanh lõu di cho Cụng ty. Thc
hin nhp khu trc tip Cụng ty TNHHTM Thiờn Trng luụn coi trng vic
tỡm kim i tỏc kinh doanh ngay t nhng ngy u thnh lp. Trỏch nhim tỡm
kim th trng nhp khu v i tỏc nc ngoi c giao cho phũng
Marketting m nhn. Th trng nhp khu mỏy múc thit b x lý nc trờn
th gii l rt a dng, t ú Cụng ty ó cú nhng la chn khỏc nhau tựy theo
tng thi k t c kt qu kinh doanh hiu qu nht.
Trc nm 2005
Trc nm 2005 th trng nhp khu ca Cụng ty ch yu l cỏc nc
i Loan, Hn Quc, M trong ú chim th phn ln nht l i Loan chim
ti 65%, Hn Quc 15%, M 5% v cỏc quc gia khỏc. Cỏc sn phm nhp khu
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
- 13 -
tại các quốc gia này có sự đa dạng về chủng loại, giá cả phải chăng và chất
lượng được đảm bảo. Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty đã xác định thị trường
nhập khẩu từ các quốc gia này để đảm bảo sản phẩm có vị thể cạnh tranh trên thị
trường với các đối thủ trong nước. Có thể coi thị trường Đài Loan là thị trường
truyền thống của Công ty.
• Từ năm 2005

Từ năm 2005 thị trường nhập khẩu của Công ty có sự đổi mới. Các sản
phẩm của Công ty được nhập khẩu từ các thị trường mới Nhật Bản, Malaysia,
Thái Lan, Mỹ ngày càng tăng lên. Hai thị trường truyền thống Hàn Quốc và Đài
Loan mặc dù số lượng nhập khẩu vẫn tăng nhưng về tỷ trọng thì giảm xuống thị
trường Đài Loan chiếm 40%, Hàn Quốc 10% Nhật Bản 20%, Mỹ 23% còn lại là
Malaysia, Thái Lan...Các thị trường mới như Mỹ, Nhật Bản là những thị trường
cung cấp các máy móc thiết bị có chất lượng cao được đảm bảo và có uy tín trên
thị trường.
Có sự thay đổi về thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty
TNHHTM Thiên Trường là do đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị
trường về cả chất lượng và giá cả. Trong một vài năm gần đây do tình trạng ô
nhiễm nước sinh hoạt mang tính báo động và nhu cầu đảm bảo đời sống ngày
càng tăng nên nhu cầu về những máy móc thiết bị xử lý nước ngày càng đòi hỏi
công nghệ chất lượng cao. Chính vì nắm bắt được vấn đề này mà Công ty đã tập
trung đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị tại các thị trường Mỹ và Nhật Bản với
chất lượng cao và giá thành cao hơn các thị trường khác. Tuy nhiên Công ty vẫn
chú trọng tới các thị trường truyền thống mà Công ty đã am hiểu về mọi mặt.
Riêng các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Malaysia là các thị trường
mới có lợi thế là các nước trong cùng khu vực, chi phí vận chuyển thấp hơn các
thị trường khác, giá cả sản phẩm khá hợp lý và chất lượng được đảm bảo.
Sau khi xác định thị trường nhập khẩu Công ty cần tiến hành tìm kiếm đối
tác nhập khẩu vì ở mỗi thị trường có rất nhiều Công ty cung cấp. Đây là bước
quan trọng và đòi hỏi phải có sự tìm hiểu kỹ càng để đảm bảo loại trừ những rủi
ro kinh doanh không đáng có do không tìm hiểu kỹ đối tác như công ty đối tác
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
- 14 -
cú tn ti hay khụng, cú kh nng cung cp hng húa theo yờu cu ca Cụng ty
hay khụng...Khi mi thnh lp Cụng ty ch hp tỏc vi cỏc hóng cú uy tớn trờn
th trng song phi chu mc giỏ cao hn. Nh mnh dn tỡm hiu v nghiờn
cu th trng Cụng ty ó m rng hp tỏc vi nhiu i tỏc nc ngoi cú mc

giỏ u ói hn cng nh cht lng c m bo.Vi phng chõm hp tỏc
sõu rng vỡ li ớch chung ca ụi bờn Cụng ty ó khụng ngng m rng quan h
vi cỏc i tỏc nc ngoi nh: NASTA ca M, SEEN ca Hn Quc, SIEM,
LIYOUN ca i Loan...
2.3. Kim ngch nhp khu mỏy múc thit b x lý nc ti Cụng ty
TNHHTM Thiờn Trng
T nm 2004 doanh thu ca Cụng ty khụng ngng tng lờn l do tt c
cỏc hot ng kinh doanh ca Cụng ty u tng lờn trong ú hot ng ch yu
ca Cụng ty l kinh doanh cỏc mỏy múc thit b x lý nc. C th kim ngch
nhp khu v tiờu th cỏc sn phm ca Cụng ty qua cỏc nm 2004, 2005, 2006
v 6 thỏng u nm 2007 nh sau:
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

×