Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường tiểu học lê thị hồng gấm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.58 MB, 71 trang )Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


1
 PHÁP  
MÔITH 
1. 

 

toàn  
 



 


quá trình 
 

    . Theo các 
thông tin - 
“Ước tính tổng thiệt
hại kinh tế của nước ta do ô nhiễm môi
trường gây ra trong thời gian qua chiếm từ
1,5-3% GDP. Hầu hết môi trường từ đất,
nước, không khí, các khu dân cư, khu công
nghiệp từ thành thị đến nông thôn đã và đang


bị xuống cấp, trở thành vấn đề bức xúc của
toàn xã hội”.

 
(BVMT) 


      -     Đưa các nội
dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”
-


             
          -
Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường” 


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


2



 

, 
   
 , 



 


- cái nôi sinh 

N 2014,   
, n  
 
 , tôi  
 
  
 
Một vài biện pháp chỉ
đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị
Hồng Gấm   g ghép 
  
 
  


2. 

 




 






Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


3


 

  
 .
             


 
 


 là  
 không 

Tbilisi vào  1977   ra 

  tác   nhân  
 




- 


             


-    ý  
    sinh  





- Có tri            
trong    phong cách 


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


4




Ba mục tiêu của giáo dục môi trường
 tách   giá   




trên môi    

  

 





 có   có trách   môi


    lý nhà  




 
nói chung,         


Môi trường bao gồm các yếu tố tự


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


5

nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản
xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật 





               



Ô nhiễm môi trường là sự làm thay
đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Ô nhi 

 
 

 

 
 BVMT 

Chức năng của môi trường

- 
-  








thiên nhiên








thông tin


MÔI
Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


6
- 
- i lo 
, 

 
 
   
 
, 
               
 
 - 
 , 
giải quyết tích cực nhu cầu
về quyền trẻ em, 

 

- Tc, không kh

- 

- 
- B 


- T.
- 
- 
- 
- 
- 

- 
các 
- ào

- 

- 

-  



Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


7
- 

- 

 GV.
3.
 
  
 và  ,
   
 
.
H, T cho và phù
   
  . 
 


 tâm.

  


   
            Trong

     
; công -s
 . Tuy nhiên, công tác 

 . 

v
BVMT               

 
 

  , 

 
 
viên  


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


8
  
  
    tình
, cùng 
  nay thì 
        và         
(GDNGLL)       
 


                 


 
BVMT 







  này các em  hình 
  



 
  
 
chúng “ Một số biện pháp chỉ
đạo việc Gáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường Tiểu học Lê Thị
Hồng Gấm  .



    -BGD-     -  

pháp sau:
4.1. --an toàn:




Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học9
 CSVC 
-
sinh  
ng;  

  
            
                
 
 



a

              






 

 
, an toàn
-



  
theo các tiêu chí:
- Tiêu chí xanh:
+ 
thêm cây xanh có bóng mát 

+ Tr  mát
phong phú các loài cây và hoa.

p  trang trí có cây xanh.
- Tiêu chí sạch:


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


10

 , 
  .
+   

 

- Tiêu chí đẹp:
 
 cao.








- Tiêu chí an toàn trong trường học.
+ 
+ Nâng cao ý th trú,

+ 
  
công tác y 
              

 công trìn




Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


114.2.  

.
 



t







Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


12
              i



 


ành vi







-PGD ngày 12/9/2013
- 
             Xây
dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
- 
- 


- 
- 




-
Nơi sinh sống của chúng ta Hành tinh của
chúng ta Trách nhiệm của chúng ta ”        



 
“ Hãy hành động để Trái đất thêm xanh” 





Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


13

4.3.














NGLL


- 

+ Thứ nhất


+ Thứ hai:         


+ Thứ ba: 

: (h kèm theo)

 - 
- 





3
Bài 10.
ô - 
- bờ hồ

Cảnh bờ hồ có những gì ? Cảnh đó
có đẹp không ? Các bạn nhỏ đang đi trên
con đường có sạch sẽ không ? Nếu được đi
trên con đường như vậy, em cảm thấy thế
nào ?

- Khai thác gián
tiếp   



Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học14




13
Bài 54.
ung -

- bông súng
Bông hoa súng nở trong hồ ao làm
cho cảnh vật thiên nhiên thế nào ? (Thêm





- Khai thác gián
tiếp   

14
Bài 55.
eng -
iêng
- Ao, hồ, giếng

Tranh vẽ cảnh vật thường
thấy ở đâu ? Ao, hồ, giếng đem đến cho con
người những ích lợi gì ? Em cần giữ gìn ao,

hồ, giếng thế nào để có nguồn nước sạch sẽ,
hợp vệ sinh ?

- Khai thác gián
tiếp   

16
Bài 68.
ot - at
- 
Ai trồng cây, Chim hót lời mê say.



- ch - 


- Khai thác trực
tiếp   

17
Bài 70.
ôt - 
- 
Hỏi cây bao nhiêu tuổi, Che tròn một bóng
râm.
Cây xanh đem đến cho con người
những ích lợi gì ? (Có bóng mát, làm cho






- Khai thác gián
tiếp   

20

Bài 82.
ich - êch
- 
Tôi là chim chích Có ích, có ích.
(HS yêu thích chú chim sâu có ích cho môi


- Khai thác trực
tiếp   

27
Tập đọc
Hoa

- Nụ hoa
lan màu gì? Hương hoa lan thơm như thế
nào ?



- Khai thác gián
tiếp 


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


15




- Gọi tên các loài hoa trong
ảnh  
 thêm

29
Tập
chép
Hoa sen
- 
        
          
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn),




- Khai thác gián

tiếp 
32
Tập
chép


- Cầu Thê Húc màu
son, tường rêu cổ kính. 
m là


 




- Khai thác gián
tiếp 
33
Tập đọc
Cây
bàng
- HS trTheo em,
cây bàng đẹp nhất vào mùa nào ?) / GV nêu
       Để có cây
bàng đẹp vào mùa thu, nó phải được nuôi
dưỡng và bảo vệ ở những mùa nào ?
-    Kể tên những cây được
trồng ở sân trường em) 
        



- Khai thác gián
tiếp 
33
Tập đọc

- Đường đến
trường có những cảnh gì đẹp ?


       

thầm thì
che nắng làm râm


- Khai thác gián
tiếp 
33
Kể
chuyện
- 
          

- Khai thác gián


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học16





không




nh cho mình.
tiếp 
35
Tập đọc
Anh
hùng

-      
    Hỏi nhau về cá heo
theo nội dung bài :
+ Cá heo sống ở biển hay ở hồ ?
+ Cá heo đẻ trứng hay đẻ con ?
+ Cá heo thông minh như thế nào ?
+ Con cá heo trong bài đã cứu sống được ai
?
         
- 


- Khai thác trực
tiếp   
   



- 
TRONG MÔ- -5:

Môn
















- 




- 
hê:

- 




Lý:
- Bài: 3,4






- 

- 

con ng 


- 


- 


- 




Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


17

-  


- 

- 


- 


 - 
-p 1
Tên bài



2 - 

- 





, 
,  , 



- 

3- 



- 



thiên nhiên, 


làm cho môi tr
- 
4- 


- 




- 

14- 

-          
các loài cây và hoa.
- 

 

-        
loài cây và hoa
- 

 - 
-p 2
Tên bài




Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


18

3-

- 



, 






    


- 




1 -5


bài/bài





K
K

i
i


n
n


t
t
h
h


c
c
T
T
h
h
á
á
i
i


đ
đ,
,


t
t
ì
ì
n
n
h
h


c
c


m
m
K
K
n
n
ă
ă

n
n
g
g
.
.
,
,


h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i




 
dán

(Bài: 6, 7,
10, 15,
16, 20




- 


- 


- 

-

hoa trái
- 

thiên nhiên.
- 

cây.
- Liên




dán các con


(Bài:13, 19,
22, 23 (4



- 


- 
 

- 

- 

- 

- 


- Liên




(Bài:17, 21,
24, 26, 29,
31, 33 (7




-

-Thiên nhiên là môi


-

nhiên.
-

-

- 

quan môi

- 







- 
- 
- LiênMột vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


19

bài/bài





K
K
i
i


n
n


t
t
h
h


c
c

T
T
h
h
á
á
i
i


đ
đ


,
,


t
t
ì
ì
n
n
h
h


c
cm
m
K
K
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.
,
,


h
h
à
à
n
n

h
h


v
v
i
i




(Bài: 5, 16,
21, 24, 29 (


- 


- 


- 

MT xung quanh


- 

nuôi






(Bài: 3, 4, 9,
10, 13, 20,
23, 26, 30,
34



- 

- 
thiên nhiên và con

- 
BVMT thiên nhiên

- 

- 

- Tham gia



- 






(Bài: 14, 15,



- 


- 


- 

MT xung quanh
- 

- 

nuôi
- Phê phán




phép
- 


- Liên





(Bài: 3, 4, 5,
11, 20, 31,
34



- 

- 
thiên nhiên và con

- 

- 
BVMT.
- Phê phán


- Tham gia




- 



Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


20

bài/bài





K
K
i
i


n
nt
t
h
h


c
c
T
T
h
h
á
á
i
i


đ
đ


,
,


t
t
ì

ì
n
n
h
h


c
c


m
m
K
K
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.
,

,


h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i
- 
BVMT thiên nhiên
thiên nhiên



dán các con

(Bài: 4, 13,
14




- 
 

- 


- 

MT xung quanh.
- 

- 

nuôi.
- Phê phán



phép.
- B


- Tham gia




- Liên



(Bài: 3, 5, 8,
9, 10, 12, 18,
19, 21, 24,
26, 28, 29,
32.



- 

- 
thiên nhiên và con

- 
BVMT thiên nhiên
- 



quan.
- Phê phán


thiên nhiên
- 


BVMT.
- Tham gia





- 





g bài.



(Bài: 6, 21,



- 



- 


- 
ìn

MT xung quanh
- 

- 

nuôi
- Phê phán



phép (dùng



- 


- Tham gia



- Liên



 





- 

- 



- 

BVMT.
- Tham gia
* 



Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


21

bài/bài






K
K
i
i


n
n


t
t
h
h


c
c
T
T
h
h
á
á
i
iđ
đ


,
,


t
t
ì
ì
n
n
h
h


c
c


m
m
K
K

n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.
,
,


h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i
(Bài: 4, 10,

17, 26, 29.

- 
thiên nhiên , MT và

- 
BVMT thiên nhiên
quan MT.
- Phê phán


thiên nhiên MT







Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


22


Tên bài



Bài 8: 

hàng ngày

Bài 9: 


- 
- 
- 

- 

Bài 12: 

Bài 13: Công việc ở
nhà
- 
- 
- 
gàng.
- 


- 
Bài 17: 


- 

- 


- 

- 


- Toàn

Bài 18: 
xung quanh
- 
xung quanh.
- 

Bài 29: t


- 

- 

- 

- 
nuôi trong nhà.
- 
Bài 30: 

Bài 33:

Bài 34: 

- 


- 

- 


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


23+ Thứ tư: 

 



 

+ Thứ nhất: 

+ Thứ hai: n 

+ Thứ ba 
 


+ Thứ tư: 
 
T

nên 
  òn
trên
         
BVMT 

 
- Lồng ghép bằng hệ thống câu hỏi:
   

mô  

Quang cảnh làng mạc ngày mùa 
 






Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


24
Bài địa lý lớp5: Châu Á (Sgk/105) S





 
Bài khoa học lớp 5: Sử dụng năng lượng chất đốt.






- Ngoài cách tích hợp, lồng ghép bằng hệ thống câu hỏi, đối với các bài học
có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường với mức độ tích hợp bộ phận hoặc toàn
phần, giáo viên có thể lồng ghép bằng các bài tập, phiếu điều tra, trò chơi, đóng
vai hoặc diễn kịch:
Đạo đức lớp 3– Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
n
 



 
 
 
 
 
Khoa học bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí.
               


Một vài biện pháp chỉ đạo việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS Tiểu học


25
Khu vực
Vấn đề phát hiện
Nguyên nhân
gây ra
Biện pháp
hạn chế
i









               
Một số hình ảnh tổ chức tập huấn giáo dục BVMT


×