Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 17

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.13 MB, 105 trang )


Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP


NguyÔn Duy Phong 
THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
NĂM HỌC : 2010 - 2011


Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong.

GIO N S: 01
Ti Ngy son : 15/08/2010

!"#$
I . Mục tiêu:
- Giới thiệu tóm tắt cho HS về mục tiêu và nội dung chơng trình lớp 12.
- Giúp HS có một số nguyên tắc, phơng pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.
II - Địa điểm: Tại phòng học.
III. Phơng tiện: Sách giáo viên, giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết.
IV. Tiến trình lên lớp.

%
&
'#
I. Phần mở đầu.


- Kiểm tra sỷ số, phổ bién nội dung tiết học.
II. Phần cơ bản.
1. Mục tiêu chơng trình lớp 12.
a). Về kiến thức. Biết thực hiện bài thể dục nhịp
điệu nữ và bài thể dục phát triển chung của nam;
nắm bắt kỷ thuật và một số điều luật cơ bản của
các môn thể thao.
b) Về kỷ năng: Thực hiện cơ bản đúng, đẹp các
thao tác kỷ thuật của các nội dung đợc học.
- Đạt chuẩn LRTT theo lứa tuôit và giới tính.
c) Thái độ , hành vi.
- Tự giác và tích cực học môn thể dục, có kế
hoạch tập luyện hằng ngày.
- Có lối sống lành mạnh và luôn có ý thức phòng
tránh các tệ nạn XH.
2. Nội dung chơng trình lớp 12.
- Lý thyết chung : 2 tiết.
- Thể dục, TDNĐ nữ, TD phát triển chung của
nam: 7 tiết.
- Chạy tiếp sức: 6 tiết.
- Chạy bền: 6 tiết.
- Nhảy xa ỡn thân: 8 tiết.
- Đá cầu: 6 tiết.
- Cầu lông: 7 tiết.
- Các môn thể thao tự chọn: 20 tiết.
- Ôn kiểm tra cuối họ kỳ, cuối năm, kiểm tra tiêu
chuẩn RLTT: 8 tiết.
3. Một số phơng pháp tập luyện phát triển sức
mạnh.
a) Khái niệm:

- Sức mạnh là một trong các tố chất thể lực, đó là
khả năng tạo ra lực cơ học bằng sự nổ lực cơ bắp.
Nói cách khác là năng lực khắc phục lực cản bên
ngoài hoặc chông lại nó bằng sự co rút của cơ bắp.
* Sức mạnh tối đa : Là sức mạnh lớn nhất có thể
sinh ra khi co cơ tối đa.
* Sức mạnh nhanh: Là năng lực phát huy sức
mạnh trong một khoảng thời gian ngắn nhất bằng
sợ co cơ nhanh.
* Sức mạnh bền: Là năng lực duy trì sức mạnh
trong một khoảng thời gian vận động kéo dài.
b) ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh.
- Tạo nên những kích thích và biến đổi về chức
năng cuả c thể và cơ bắp.
- Cung cấp máu cho cơ bắp sẽ đợc tăng cờng, trao
đổi chất trong cơ thể sẽ cao hơn lúc bình thờng.
- Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần
kinh cơ và rèn luyện ý chí.
- Là tiền đề thuận lợi cho việc học, hoàn thiệ các
kĩ năng vận động cơ bản và các kĩ thuật TT.
- Làm tiêu hao lợng mỡ thừa, làm cho cơ thể có


- Lớp trởng báo cáo sỹ số.
- GV dùng phơng pháp giảng giải và đàm thoại để lên
lớp.
- HS tiếp thu,tích cực xây dựng bài.
- GV chỉ giới thiệu tóm tắt chơng trình.
- Lựa chọn ý chính để ghi lên bảng.
- HS ghi chép và trả lời câu hỏi.

- VD năng lực nâng vật nặng hoạc di chuyển cơ thể,
cử tạ.
- VD Cử tạ, đẩy, kéo, nâng các đồ vật có trọng lợng
nặng.
- VD ra đòn chân, đòn tay trong các môn võ.
- VD đua xe đạp, đua thuyền.


Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong.

dáng vóc khoẻ, đẹp.
c) Các nguyên tắc trong tập luyện phát triển
sức mạnh.
- Phải tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động của
cơ.
+ Sử dụng các khối lợng tối đa với số lần lặp lại
nhỏ nhất.
+ Sử dụng lực đối kháng trung bình và số lần lặp
lạ tối đa.
- Cần tập để phát triển toàn diện sức mạnh của tất
cả các nhóm cơ.
- Cần kết hợp tập luyện để nâng cao sức mạnh với
tập luyện để phát triển các tố chất thể lực khác,
nhất là sức bền và sức nhanh.
d) Các loại bài tập phát triển sức mạnh.
- Bài tập khắc phục trọng lợng bản thân ( cơ thể).
- BT khắc phục trọng lợng bên ngoài.
e) Phơng pháp xác định LVĐ trong tập luyện
sức mạnh.
- Theo tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lợng tối đa

hoạc trọng lợng tối đa trừ đi một trọng lợng nào
đó.
- Cách đơn giản và rộng rãi nhất đó là theo số lần
lặp lại có thể thực hiện đợc.
4. củng cố:
III. Kết thúc và xuống lớp.

!"#


- Ngời mới tham gia tập luyện thờng sử dụng các BT
khắc phục trọng lợng cơ thể.
- GV giới thiệu cho HS một số bài tập thông dụng để
học sinh có thể tự tập ở nhà.

- GV hệ thống lại những nội dung cơ bản để học sinh
nắm chắc hơn.
GIO N S: 02
Ti Ngy son : 15/08/2010
!
"#$
I. Mục tiêu:
- Giúp Hs nắm đợc một số phơng pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.


Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong.

II. Địa điểm: Tại phòng học của lớp.
III. Phơng tiện: Sách giáo viên giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết.
IV. Tiến trình lên lớp.


%
&
'#
I. Phần mở đầu.
- Kiểm tra sỷ số, phổ bién nội dung tiết học.
II. Phần cơ bản.
1. Một số phơng pháp tập luyện phát triển
sức mạnh.
a) Các nguyên tắc trong tập luyện phát
triển sức mạnh.
- Phải tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động
của cơ. Có 3 cách sau :
+ Sử dụng các khối lợng tối đa với số lần lặp
lại nhỏ nhất.
+ Sử dụng lực đối kháng trung bình và số lần
lặp lạ tối đa.
- Cần tập để phát triển toàn diện sức mạnh
của tất cả các nhóm cơ.
* Chú ý : Sử dụng các bài tập phát triển sức
mạnh ở các nhóm cơ đối kháng và các nhóm
cơ thân mình ; kết hợp các bài tập sức mạnh
với các BT kéo giãn avf thả lỏng các nhóm cơ
bắp.
- Cần kết hợp tập luyện để nâng cao sức mạnh
với tập luyện để phát triển các tố chất thể lực
khác, nhất là sức bền và sức nhanh.
b) Các loại bài tập phát triển sức mạnh.
- Bài tập khắc phục trọng lợng bản thân ( cơ
thể).

+ BT nằm sấp co duỗi tay.
+ BT treo co duỗi tay.
+ BT chống xà kép co duỗi tay.
+ BT nhảy lò cò một chân.
+ BT nằm ngữa cố định chân thân nâng
vuông góc với chân.
- BT khắc phục trọng lợng bên ngoài.
+ BT với các dụng cụ cầm tay ( Tạ tay).
+ BT với các dụng cụ có tính đàn hồi.
+ BT với đòn tạ.
+ BT với ngời cùng tập.
c) Phơng pháp xác định LVĐ trong tập
luyện sức mạnh.
- Theo tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lợng tối
đa hoạc trọng lợng tối đa trừ đi một trọng l-
ợng nào đó.
- Cách đơn giản và rộng rãi nhất đó là theo số
lần lặp lại có thể thực hiện đợc. Số lần có thể
thực hiện đợc trong 1 lợt tập, cụ thể là:
+ Trọng lợng tối đa: Là trọng lợng ngời tập
chỉ thực hiện đợc 1 lần.
+ Trọng lợng gần tối đa: Lặp lại đợc 2 3
lần.
+ Trọng lợng tơng đối lớn: 4 7 lần.
+ Trọng lợng TB: 8 12 lần.
+ Trọng lợng nhỏ: 13 18 lần.
+ Trọng lợng rất nhỏ: 25 lần trở lên.
* Cần chú ý một số đặc điểm về tác dụng tập
luyện của mộ số phơng pháp sau đây:
- Sử dụng trọng lợng tối đa và gần tối đa.

- Sử dụng trọng lợng lớn và tơng đối lớn.
- Sử dụng trọng lợng nhỏ hoặc rất nhỏ.
Thời gian nghỉ giữa các lần tâp, các lợt tập
có ý nghĩa rất quan trọng nhắm điều khiển
LVĐ và hớng thích ứng tập luyện.
* Có thể tăng LVĐ sau một thời giaqn tập
luyện


- Lớp trởng báo cáo sỹ số.
- GV dùng phơng pháp giảng giải và đàm thoại để lên
lớp.
- HS tiếp thu,tích cực xây dựng bài.
- Lựa chọn ý chính để ghi lên bảng.
- Hs ghi chép và trả lời câu hỏi.
- VD: Cơ co và cơ duỗi, cơ lng và cơ bụng.
- VD: Tạ tay, bóng đặc, bao cát.
- VD: Giây cao su, lò xo.
- Ngời mới tham gia tập luyện thờng sử dụng các BT
khắc phục trọng lợng cơ thể.
- GV giới thiệu cho HS một số bài tập thông dụng để
học sinh có thể tự tập ở nhà.

$
Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong.

( 2 3 tháng) bằng cách sau:
- Tăng trọng lợng tạ, tăng lực đối kháng của
BT, tăng độ dày hoặc rút ngắn khoảng cách
của giây cao su.

- Tăng số lần tập lặp lại BT và tăng số lợt tập.
Rút ngắn thời gian nghỉ.
2. củng cố:
III. Kết thúc và xuống lớp.

!"#


- GV hệ thống lại những nội dung cơ bản để học sinh
nắm chắc hơn.
GIO N S: 03
Ti ( Ngy son : 22/08/2010
)*"+,$!-#
+.
%&'()*+,-
%.''/0+ 1-
23456789: !;4
!/0120
<=+ 1>,-'?)@AB"C(()*
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- .

%
&

'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>
ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;


Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12Ngun Duy Phong.

 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 





7)J
9KLM1
N)OA5
&)*NG
&)*9P;HE;9
W 4
W[
UEO 4[
Q)OA R;9S>TU
9VGA>WX1
Y;?Z90:[N\]O;9:;^;D:G
Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được
đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn
tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau,
cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay xoè ra như đo
gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống
dướ, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay
hướng về sau – xuống dưới.
Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa
từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay
ngửa,ngược với cách 1.
(_;D1`
%
^
$
$

$
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1





ID

IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
'?
i3V: !;4
i&"): !;4
i2341: !;4
i7: !;4+4<1
T!M1LH-5Ej5Ej$c
ikl5M<0:;
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c

n
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

23456 IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? 
(MID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c

&)S8





ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 04
Ti d Ngày soạn : 22/08/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*+,-c'()*+,-
%.'7/0+ 1-c'/0n_+ 1-
23456789: !;4c%*:<56 c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N

?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>




ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




I'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J

9KLM1
N)OA5
^

5CA9E;9:>9F>



r
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12Ngun Duy Phong.

7()*
'()*9P;
W 4
W[
UEO 4[
Q)OA 
7/0
'/0n_
9VGA>WX1
Y;?Z90:[N\]O;9:;^;D:G
Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được
đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn
tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau,
cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay xoè ra như đo
gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống
dướ, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay
hướng về sau – xuống dưới.
Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa
từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay

ngửa,ngược với cách 1.
%*:<56 c
234E()_1
(_;D1`
%
23456

$
$


ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1






ID
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
'?
i3V: !;4
i&"): !;4
i2341: !;4
i7: !;4+4<1
T!M1LH-5Ej5Ej$c
ikl5M<0:;
5CA9E;919VG`1BC1N\

_1


IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c

^
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

o2CFNf 5*>>(**c? 
(MID8Fc

7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc

GIÁO ÁN SỐ: 05
Ti U Ngày soạn : 29/08/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*+,-c'()*$+,-
%.'7/0_+ 1-c'/0^+ 1-
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-

- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>
(WE>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>





ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




I'?+ 1>,-@A*()
*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*
'()*$9`A9F>
^
$
5CA9E;9:>9F>





s
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

.W>$
W 4
W[
UEO 4[
Q)OA 

7/0_
'/0^
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LH?EN5Ej5EN5Ej
5EN5E$
- TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2
cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3
$
ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1(
 >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?/ 
F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M!
'?@A

- GV: Giíi thiÖu 02 c¸ch nhËn tÝn gËy
- GV: Ph©n tÝch l¹i kü thuËt vµ cho HS
tËp luyÖn kü thuËt trao – nhËn TG
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1



o
o

_
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.




(_;D1`
%
23456
$


_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? (M
ID8Fc
7b-c

k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+
h"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 06
Ti f Ngày soạn : 29/08/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*$+,-c
%.'7/0^+ 1-c'/0sr+ 1-
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-



Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>





ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




I'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*$
Q)OA 
7/0^
'/0sr
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LHUEO*5E>>>>$

^

$
5CA9E;9:>9F>





ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
- GV: Ph©n tÝch l¹i kü thuËt vµ cho HS
tËp luyÖn kü thuËt trao - nhËn TG
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1



Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.(_;D1`
%
23456
n

YUYUYU
%'%'
oo
o_1o_1
oo
'LN34


IDf 5*5, 5 !'?
_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? 
(MID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c
 &)S8





ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 07
Ti g Ngày soạn : 04/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*$+,-c'()*+,-
%.'7/0r+ 1-c
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
^

FW
5CA9E;9:>9F>






Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>
(WE>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^0
_1
ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;





I'?+ 1>,-@A*()
*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*$
'()* hi;
W 4
W[
UEO 4[
Q)OA 
7/0r
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LH?EN5Ej5EN5Ej
5EN5E$
- TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2
cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3

^
$
$
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*

a ,0a  1>/1(
 >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?/ 
F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh:!
f*:S: !;4c? (M!'?
@A
- GV: Giíi thiÖu 02 c¸ch nhËn tÝn gËy
- GV: Ph©n tÝch nh ng ư 84  (<1  '?
LH1g*8g=5 (M HS tËp
luyÖn kü thuËt trao – nhËn TG
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1



$
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.




(_;D1`
%
23456
$

o
o

_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? (M
ID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+
h"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc

GIÁO ÁN SỐ: 08
Ti j Ngày soạn : 04/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*+,-c
%.'7/0r+ 1-c'/0^rc
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1Nc
23456@AB"C(89c
DA5E(C1"C! !:!F4Ac
:@G1:!Hc
%345635"4++
I$c
&J&?K:LHc
J2>;4>: C+M-c
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
^
FW
^0

5CA9E;9:>9F>






Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>
(WE>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
23456%,()*(mc
_1
ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




IM1'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J

9KLM1
N)OA5
7()*$
Q)OA 
7/0r
'/0^r
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LH?EN5Ej5EN5Ej
5EN5E$
- TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2
cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3
 
^
$
$
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1(
 >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?/ 
F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-




2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh:!
f*:S: !;4c? (M!'?
@A
IDgF3*: !;4
  ID  UK  ; nh ng ư 84  (<1  '?
LH1g*8g=5 (M'?
F4A89: !;4
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1



o

n
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.


(_;D1`
%
23456

$
o

IDf 5*5t 5 
_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? (M
ID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+
h"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 09
Ti k Ngày soạn : 12/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*+,-c'()*nr
%.'7/0r+ 1-c

23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>





ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;


r
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc



I'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*
'()*nNGNA
'()*rl;E;9
W 4

W[
UEO 4[
Q)OA 
7/0r
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LHUEO*5E>>>>$

^

$
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-



ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
IDgF3*: !;4
IDUK;, 84(<1'?
LH1g*8g=>5 (M'?
F4A89: !;4
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1


YUYUYU
%'%'
oo
o_1o_1
oo

^
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.


(_;D1`
%
23456
n
'LN34



IDf 5*5, 5 !'?
_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? 
(MID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 10
Ti  Ngày soạn : 12/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*r+,-c
%.'7/0r+ 1-c'/0r$
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120

<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
^
FW
^0
_1

5CA9E;9:>9F>




ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;





s
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
I'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*r
Q)OA 
7/0r
'/^$
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c

T!M1LHUEO*5E>>>>$


(_;D1`
%
^
$

n
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?

IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
IDgF3*: !;4
IDUK;, 84(<1'?
LH1g*8g=>5 (M'?
F4A89: !;4
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1


YUYUYU
%'%'
oo
o_1o_1
oo
'LN34

IDf 5*5, 5 !'?
_;D1`

_
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

23456 IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? 

(MID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc
GIÁO ÁN SỐ: 11
Ti  Ngày soạn : 19/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*r+,-c
%.'7/0$+ 1-c
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*
23456@AB"C(89c
DA5E(C1"C! !:!F4Ac
:@G1:!Hc
%345635"4++
I$c
&J&?K:LHc
J2>;4>: C+M-c

- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>
(WE>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>





ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




IM1'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J ^


Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

9KLM1
N)OA5
7()*r
Q)OA 
7/0$
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LH?EN5Ej5EN5Ej
5EN5E$
- TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2
cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3



(_;D1`
%

23456

$
n
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
ID FNdM1Q!'?
F4A




ID
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M!
'?@A
IDgF3*: !;4
  ID  UK  ;  ,  84 (<1  '?
LH1g*8g=5 (M'?
F4A89: !;4
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1




o
o

IDf 5*5t 5 
_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? (M
ID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
 &)S8



Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+
h"G()()*-c



ID

IDEFNc

GIÁO ÁN SỐ: 12
Ti  Ngày soạn : 19/09/2010
)*"+,$!-#
+.
%&7()*r+,-c'()*^
%.'7/0$+ 1-c
23456X9: !;4M1LHE() !c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N
23456@AB"C(89
DA5E(C1"C! !:!F4A
:@G1:!H
%345635"4++
I$
&J&?K:LH
J2>;4>: C+M-
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()

Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W
E>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`
 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
%,()*(mc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>




ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




I'?+ 1>,-@A*
()*a "c
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5

7()*r
'()*^ m;,)M;D
^
$
5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1
( >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!


Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

W 4
W[
UEO 4[
Q)OA 
7/0$
9VGA>WX1
X9: !;4M1LHE() !c
T!M1LHUEO*5E>>>>$

(_;D1`
%

23456

n
? (MID(6f 41d; '?
/ F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-


2?
5CA9E;9:><0Ga; + 1-


ID2?
IDf 5*5, 5 !'?
19VGA>WX1
IDgF31)5E)Wh
:!f*:S: !;4c? (M
!'?@A
IDgF3*: !;4
IDK;,84(<1'?
LH1g*8g=>5 (M!
'?F4Ac
5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1


YUYUYU
%'%'
oo
o_1o_1
oo

h=;D19VG

IDf 5*5, 5 !'?
_;D1`
IM1+'? 1'?,-@
A()*(ma "c
IM1+'? 1'?,-@
A()*: !;4c
o2CFNf 5*>>(**c? 
(MID8Fc
7b-c
k)5E()*bp>CFQ
';#5K>3l:qK> 4
(**Hc
7*()*(ma "+h
"G()()*-c
 &)S8




ID
IDEFNc

$
Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong.

GIÁO ÁN SỐ: 13
Ti ( Ngày soạn : 26/09/2010
)*"+,$!-#

+.
%&7()*^+,-c'()*s_
%.'7/0$+ 1-c'/0$n_c
23456X9: !;4M1LHE() !c%*:<56 c
!/0120
<=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1Nc
23456@AB"C(89c
DA5E(C1"C! !:!F4Ac
:@G1:!Hc
%345635"4++
I$c
&J&?K:LHc
J2>;4>: C+M-c
- . 

%
&
'#
7857
9:;<=>
'?2*5@FNO>"*!*!5P5E
ID'QR1SS568QT'?
IDUV")>4GW"1N
?9@ABC;D
X#()
Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>
(WE>V 4\VK>> >]
X#()4G1[
 234"LNQ
 234K !(`

 234M311[
 2 4(35 
(bAKH[NQOA1e
23456X9: !;4M1
LHc
^
FW
^0
_1
5CA9E;9:>9F>




ID
5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;




IM1'?+ 1>,-@A89
: !;4M1LHc
ID!(<1
7)J
9KLM1
N)OA5
7()*^
'()*s9nG
'()*_5Ao0pN
^


5CA9E;9:>9F>




ID
IDK;031/()*
a ,0a  1>/1(
 >:b!'?@Ac
ID(6`dN'?/ F11e
/ [0(<'?T!
? (MID(6f 41d; '?/ 
F11e/ [0(<'?T!c
5CA9E;9:><0Ga;5+,-





×