Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm chi tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294 KB, 46 trang )

Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
Ngày soạn: 22/08/2010
TUẦN 1 (tiết 1)
HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM
Nhạc và lời: Văn Cao
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài hát.
- Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao.
- Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ : Đàn Organ
- Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách
- Bảng phụ, tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Khơng kiểm tra
3. Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh
*Hoạt động 1: Học hát bài Quốc ca Việt Nam
- Giới thiệu: Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao
sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến qn ca. Bài
hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng
đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên
của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị
chọn làm Quốc ca Việt Nam.
-GV hát mẫu
-GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu
-GV hỏi: Trong bài có từ “Sa trường” em nào có thể giải
thích ý của từ này?
GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường.
- Khởi động giọng: 1 – 2 phút


- Tập hát từng câu theo lối móc xích
+GV hát mẫu, đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo.
+GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát
cùng với đàn.
+GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này.
-Tập tương tự với các câu tiếp theo.
-Hát cả bài, sửa những chỗ còn hát sai
*Hoạt động 2: Trình bày lời 1 của bài hát Quốc ca Việt
Nam
-Nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang
-Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả
lớp hát quốc ca.
-Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát
-Giáo dục các em tình u q hương đất nước, tự hào về
truyền thống vẻ vang của cha ơng.
-HS theo dõi
-HS nghe và cảm nhận
-Đọc lời ca
-Học sinh trả lời
-HS theo dõi
-HS thực hiện
-Tập hát từng câu
+Lắng nghe
+Hát hòa theo đàn
+Thực hiện
-Tập các câu tiếp theo
-Sửa sai
-Lắng nghe và ghi nhớ
-Thực hiện
-Từng tổ trình bày bài hát

-Lắng nghe, ghi nhớ
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
1
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
4.Củng cố - Dặn dò:
-Học sinh trình bày lại bài hát
-Nhắc lại tên tác giả của bài hát Quốc ca Việt Nam
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc
trong giờ học, hát hay. Phê bình những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ
học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, khi hát tác
phong phải nghiêm trang.
Ngày soạn: 29/08/2010
TUẦN 2 (tiết 2)
HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM
(Tiếp theo)
I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.
- Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca
-Giáo dục các em lòng tự hào về các anh hùng liệt sĩ, truyền thống u nước.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ: Đàn Organ
- Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường.
- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ - yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.?
Nhạc và lời?
3. Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh

* Học hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2)
- Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài
Quốc ca Việt Nam?
- Hát mẫu lời 2
-u cầu lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt
nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam
- Học sinh đọc lời 2
- Giải thích từ khó: Lầm than, gơng xích, căm hờn
- Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn giai điệu
và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho học sinh hát cùng với
đàn.
-Mời cá nhân học sinh hát lại hoặc tổ, nhóm hát.
-Hát tồn lời hai, nhắc các em lấy hơi, hát rõ lời,
tròn tiếng, khi hát phải nghiêm trang.
-u cầu tổ, nhóm hát
-u cầu học sinh trình bày bài hát ở tư thế đứng
nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời.
-Giáo dục các em tự hào về truyền thống anh hùng
-Trả lời
-Nghe và cảm nhận
-Thực hiện
-Đọc lời ca
-Lắng nghe, ghi nhớ
-Tập hát từng câu
-Cá nhân hát, tổ, nhóm hát
-Hát lời 2
-Thực hiện
-Hát theo hướng dẫn
-Ghi nhớ
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu

2
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
của dân tộc.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca.
- Nhận xét tiết học (Tun dương, phê bình)
- Dặn học sinh về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời.
Ngày soạn: 05/09/2010
TUẦN 3 (tiết 3)
HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời 1.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
- Giáo dục các em u q thiên nhiên, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ: Đàn Organ
- Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách
- Bảng phụ, tranh vẽ cảnh những em bé trên đường tới trường.
III. Hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp ơn lại bài hát Quốc ca
3. Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh
* Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học
-Treo tranh, giới thiệu bài hát: Bài ca đi học là bài hát
do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ơng là người rất
tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm
nhạc ở trường phổ thơng. Bài ca đi học là một ca khúc
ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé

ngày ngày được tới trường trong khung cảnh thiên
nhiên tươi đẹp.
-Treo bảng phụ
-Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu: Mỗi lời gồm 4 câu hát
-Khởi động giọng: 1-2 phút
-Tập hát từng câu theo lối móc xích: Giáo viên hát câu
một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, u cầu học
sinh nghe và nhẩm theo.
-Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu với
nhau.
-Nhắc học sinh lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn.
-Chỉ định 1-2 học sinh hát lại hai câu này.
-Tập tương tự với các câu tiếp theo.
-Quan sát, lắng nghe
-Quan sát
-Lắng nghe
-Đọc lời ca
-Khởi động giọng
-Tập từng câu
-Nối hai câu hát
-Ghi nhớ
-Thực hiện
-Tập các câu tiếp theo
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
3
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Hát tồn lời 1
-Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi
đổi ngược lại.

*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Giáo viên làm mẫu hai câu đầu
-Bắt nhịp cho cả lớp hát đồng thanh và gõ đệm theo
phách.
-u cầu tổ, nhóm thực hiện
-Hát đồng thanh
-Thực hiện
-Lắng nghe, ghi nhớ
-Thực hiện
-Tổ, nhóm hát và gõ đệm theo
phách
4.Củng cố - dặn dò:
-Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm
túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) .
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện tính
chất vui tươi của bài hát.
Ngày soạn: 12/09/2010
TUẦN 4 (tiết 4)
HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC
(Tiếp theo)
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 2
-Biết hát và gõ đệm theo phách
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ: Đàn Organ
- Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách
- Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác phụ họa.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp hát lại lời 1 bài hát Bài ca đi học.
3. Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh
* Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học (Lời 2)
-Treo bảng phụ
-Hát mẫu cho học sinh nghe giai điệu lời 2
-Cho học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
-Khởi động giọng: Từ 1-2 phút.
-Tập hát từng câu: theo lối móc xích.
-Tập xong lời 2, cho cả lớp hát nhiều lần để thuộc lời
và giai điệu.
-Cho cả lớp hát dưới nhiều hình thức: Hát đồng thanh,
nhóm, tổ, cá nhân…
-Hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Quan sát
-Lắng nghe
-Đọc lời ca
-Khởi động giọng
-Tập từng câu
-Thực hiện
-Hát dưới nhiều hình thức
-Thực hiện
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
4
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Cho học sinh hát lại tồn bài, nhắc học sinh thể hiện
sắc thái vui tươi, sơi nổi của bài hát, phát âm gọn tiếng.
-Nhận xét
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa

-Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ họa đơn
giản.
-Cả lớp hát và vận động theo nhạc
-u cầu từng nhóm thực hiện
-Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn trước lớp
-Giáo dục các em q trọng niềm vui khi mỗi ngày
được cắp sách đến trường
-Hát tồn bài theo hướng dẫn của
giáo viên.
-Tập động tác phụ họa
-Hát và vận động theo nhạc
-Từng nhóm hát và vận động
-Biểu diễn trước lớp
-Ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Mời một học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương – phê bình)
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.
Ngày soạn 19/09/2010
TUẦN 5 (tiết 5)
HỌC HÁT: BÀI : ĐẾM SAO
(Trích)
Nhạc và lời: Văn Chung.
I.Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
-Giáo dục các em tình cảm u thiên nhiên, u q hương đất nước.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách

-Bảng phụ, tranh ảnh.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát Bài ca đi học
3 Bài mới:
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Học hát bài Đếm sao
-Giáo viên giới thiệu về bài hát:
Có những buổi tối mùa hè ở thơn q, gió
thổi mát rượi, các bạn nhỏ trải chiếu trên sân
nhà ngồi hóng mát. Cùng ngước nhìn bầu trời
đầy sao, các bạn thi nhau đếm. Có bạn đếm
được nhiều, có bạn đếm được ít. Chốc chốc
tiếng cười lại cất lên vui vẻ.
-Học sinh lắng nghe, ghi nhớ
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
5
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta
nhiều ước mơ bay bổng vào khơng gian, ước
muốn được tới những hành tinh xa tít. Trong
đêm hè gió mát, được ngắm nhìn bầu trời đầy
sao đều cho ta một cảm giác thật là dễ chịu. Dựa
theo trò chơi trong dân gian của trẻ em, nhạc sĩ
Văn Chung đã viết nên bài hát đếm sao. Bài hát
các em được học là trích đoạn trong bài hát này.
Bài hát đếm sao có giai điệu du dương, lời ca
giản dị. mộc mạc, trong sang như bức tranh vẽ
nên cuộc sống thanh bình với những ước mơ

thật cao đẹp.
-Giáo viên trình bày bài hát.
-Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu.
( câu 1, 2, 3 có âm hình tiết tấu giống nhau)
Giáo viên gõ hình tiết tấu làm mẫu khoảng 3
lần, sau đó chỉ định học sinh gõ lại tiết tấu.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca
kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca.
-Khởi động giọng: Từ 1-2 phút.
-Tập hát từng câu:
+Giáo viên hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu
vài lần, u cầu học sinh nghe và nhẩm theo.
+Giáo viên đàn và bắt nhịp cho học sinh ( 2-3)
hát cùng đàn.
+Tiếp tục tập câu thứ 2 và thứ 3 tương tự như
câu 1. Tập xong hai câu, giáo viên cho học sinh
hát nối các câu hát lại với nhau theo lối móc
xích. Nhắc học sinh lấy hơi sau những chỗ hát
ngân dài.
+Chỉ định 1-2 em hát lại ba câu hát.
+Sang câu thứ tư, giáo viên nhắc học sinh câu
này có tiết tấu khơng giống với câu trên. Giáo
viên hát mẫu câu 4, đàn giai điệu nhiều lần cho
học sinh nghe vì câu này khó hơn câu trên.Sau
đó cho học sinh hát cùng đàn.
-Cho học sinh hát cả bài, sửa sai cho một số học
sinh.
-Giáo viên chia lớp thanh 2 nhóm, nửa lớp hát 2
câu đầu nửa nhóm hát hai câu còn lại.
-Giáo viên u cầu học sinh hát nhẹ nhàng,

uyển chuyển, diễn tả sự say sưa, dịu dàng khi
hát.
-Giáo viên đàn cho học sinh hát. Hát câu cuối
thêm hai lần để kết thúc.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo
phách
-Học sinh lắng nghe giai điệu bài hát.
-Lắng nghe giáo viên hướng dẫn, làm
theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-Học sinh đọc lời ca kết hợp gõ theo
tiết tấu
-Đứng ngay ngắn luyện thanh
-Học sinh nghe giáo viên hát và hát
nhẩm theo đàn.
-Học sinh nghe giáo viên bắt nhịp và
hát
-Học sinh tập câu hai và ba, hát lại cả
ba câu, Nghe giáo viên nhắc nhở lấy
hơi.
-Một, hai học sinh hát lại ba câu hát.
-Học sinh chú ý tiết tấu câu 4, nghe
giai điệu và tập hát câu 4.
-Học sinh hát cả bài
-Hát theo sự chỉ đạo của giáo viên
-Học sinh tập thể hiện bài hát
-Học sinh lắng nghe và hát theo đàn
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
6
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Lớp chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hát một

câu đối đáp nhau.
-Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: Cử một
em hát câu một và câu ba, các em còn lại hát
câu hai và câu bốn.
-Giáoviên nhận xét
-Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách
-Cả lớp hát và gõ đệm theo phách
-Giáo dục học sinh u q thiên nhiên
-Học sinh hát đối đáp
-Học sinh hát lĩnh xướng
-Lắng nghe giáo viên nhận xét, rút
kinh nghiệm.
-Tập gõ đệm theo phách
-Thực hiện
-Ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Cả lớp nhắc lại tên bài hát và tên tác giả
-Giáo dục các em tình cảm u q hương, đất nước
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương - Phê bình )
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu.
Ngày soạn: 26/09/2010
TUẦN 6 (tiết 6)
ƠN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO.
TRỊ CHƠI ÂM NHẠC
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo đúng giai điệu và đúng lời ca.
-Biết gõ đệm theo phách và nhịp.
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát.
-Háo hứng tham gia và biết chơi trò chơi âm nhạc.
II.Chuẩn bị của giáo viên:

-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Chuẩn bị một số động tác phụ hoạ cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bước chân theo
nhịp 3.
III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát.
-Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Đếm sao
-Giáo viên đàn, hát lại bài hát.
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Giáo
viên làm mẫu câu đầu.
-Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát.
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. Giáo
-Học sinh lắng nghe.
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp
-Từng tổ, nhóm trình bày bài
hát, gõ đệm theo nhịp
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
7
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
viên làm mẫu câu đầu.
-Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày.
-Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát: Giáo
viên trình bày bài hát trước làm mẫu cho học sinh
xem.

-Hướng dẫn học sinh bước chân theo nhịp 3:
+Phách 1: Bước chân trái sang bên trái, khoảng
cách hai chân rộng bằng vai.
+Phách 2: Bước chân phải chum với chân trái.
+Phách 3: Dậm nhẹ chân trái tại chỗ.
-Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp 3:
Hai học sinh ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ tay
vào nhau, phách 2 và 3 mỗi em tự vỗ vào tay của
mình.
-Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ hoạ
cho bài hát.
-Mời một vài em lên vận động phụ hoạ theo nhạc.
-Cả lớp hát và vận động phụ hoạ theo nhạc.
-Thi đua biểu diễn giữa các nhóm,tổ.
*Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc.
-Trò chơi hát ngun âm: Giáo viên viết lên bảng
bốn ngun âm a, o, u ,i. Khi học sinh hát giáo
viên chỉ vào âm nào ra hiệu lệnh, học sinh phải
nhanh chóng nhận lệnh hát âm đó. Ví dụ:
Một ơng sao sáng hai ơng sáng sao.
Hát là: a a a a a a a a.
theo phách
-Từng tổ, nhóm trình bày bài
hát, gõ đệm theo phách.
-Học sinh chú ý theo dõi giáo
viên trình bày bài hát.
-Học sinh nhún theo nhịp 3, theo
sự hướng dẫn của giáo viên.
-Học sinh vỗ tay theo nhịp 3,
theo sự hướng dẫn của giáo viên.

-Học sinh theo dõi, tập vận động
phụ hoạ cho bài hát.
-Một vài học sinh lên biểu diễn
-Cả lớp hát và vận động phụ hoạ
-Từng nhóm, tổ thi đua
-Học sinh lắng nghe, hát theo
hiệu lệnh của giáo viên.
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc
trong giờ học, hát hay, vận động phụ hoạ giỏi. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa
nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát và vận động phụ hoạ theo bài hát
Ngày soạn: 03/10/2010
TUẦN 7 (tiết 7)
HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY
Dân ca Cống (Lai Châu)
Lời mới: Huy Trân
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Cống ở Lai Châu.
-Biết hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát
-Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp
-Giáo dục các em thêm u q làn điệu dân ca.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Gà gáy
-Nhạc cụ: đàn organ
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
8
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ.

III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát được ơn ở tiết trước.
-Cho cả lớp hát đồng thanh và biểu diễn bài hát
3 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy bài hát: Gà gáy
-Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh
báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt
đầu. Buổi sáng miền núi thật là đẹp. Sương
sớm dần tan trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi
xanh xanh phía xa đã hửng lên sắc vàng của
nắng sớm. Khắp bản làng vang lên tiếng gà
gáy, tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi
làm nương. Nó đem đến cho con người cảm
giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ.
Nội dung bài Gà gáy, một bài dân ca của
người Cống (Lai Châu) ngồi những nét phác
hoạ vẻ đẹp thiên nhiên còn nói lên lòng u
lao động của người dân.
-Giáo viên vừa đệm đàn vừa trình bày bài hát
cho học sinh nghe qua một lần.
-Tập đọc lời ca theo tiết tấu.
-Giáo viên giải thích cho học sinh tiếng gà
gáy ở mỗi nơi được người dân miêu tả bằng
âm thanh khác nhau. Có nơi dùng “cúc cu”,
nơi khác là “ò ó o”. Đồng bào Cống ở Lai
Châu lại dùng từ “Te le” để miêu tả tiếng gà
gáy. Từ “te le” gợi cho ta cảm giác đó như là

tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà
trống choai dậy sớm, đang chào mừng ngày
mới bắt đầu.
-Khởi động giọng: Từ 1-2 phút.
-Giáo viên tập hát từng câu cho học sinh theo
lối móc xích:
+Giáo viên đàn và hát mẫu lần thứ nhất, sau
đó đàn giai điệu cho học sinh nghe, u cầu
học sinh nghe và hát nhẩm theo đàn.
+Giáo viên tiếp tục đàn câu một, bắt nhịp 1-2
cho học sinh hát hồ theo đàn. Một câu cho
hát 2-3 lần để học sinh nhớ giai điệu.
+Tập câu thứ hai tương tự như câu một, xong
-Học sinh theo dõi, lắng nghe
-Học sinh lắng nghe
-Tập đọc lời ca theo tiết tấu
-Học sinh ghi nhớ
-Thực hiện theo hướng dẫn của giáo
viên
-Tập từng câu
-Học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo
đàn
+Lắng nghe giáo viên bắt nhịp, hát
hồ theo đàn.
+Tập câu thứ hai, hát nối hai câu
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
9
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
hai câu giáo viên lại cho học sinh hát nối hai
câu hát với nhau.

+Giáo viên chỉ định một vài học sinh hát lại
hai câu đầu.
+Tập câu ba và bốn tương tự như hai câu đầu.
-Cho học sinh hát lại cả bài, hát nhiều lần để
thuộc lời và giai điệu, nhắc học sinh hát hồ
giọng.
-Chia lớp thành hai nhóm, nhóm một hát hai
câu đầu, nhóm hai hát hai câu sau, sau đó đổi
ngược lại.
-Giáo viên đàn cho học sinh nghe nhạc, bắt
nhịp 1-2 cho học sinh hát hồ theo đàn. Nhắc
học sinh thể hiện sắc thái rộn rã, linh hoạt và
nhịp nhàng trong bài hát.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm và hát
theo cách hát nối tiếp.
-Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo phách cho
học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh
hát và gõ đệm theo phách:
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
X x x x xx xx
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp cho
học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh
hát và gõ đệm theo nhịp:
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
X x x x
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
-Chia lớp thành bốn nhóm, hát nối tiếp từng
câu: Nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát câu 2,
nhóm 3 hát câu 3, nhóm 4 hát câu 4. Vừa hát

vừa kết hợp gõ đệm theo nhịp
-Giáo dục học sinh phải biết u q, chăm
sóc và bảo vệ các lồi động vật.
+Một vài học sinh hát lại hai câu
đầu.
+Tập câu ba và câu bốn
-Học sinh hát lại cả bài, hát nhiều
lần để thuộc lời và giai điệu.
-Học sinh chia thành hai nhóm, hát
theo sự hướng dẫn của giáo viên
-Học sinh hát cùng đàn
-Học sinh theo dõi, lắng nghe
-Hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Học sinh lắng nghe
-Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp
-Lớp chia thành bốn nhóm, hát nối
tiếp
-Lắng nghe, ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc
trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ
học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu.
-Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát.
Ngày soạn: 10/10/2010
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
10
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
TUẦN 8 (tiết 8)

ƠN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
-Tập biểu diễn bài hát với tình cảm tươi vui.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Gà gáy
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát.
III.Các bước dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát.
-Học sinh nhắc lại tên bài hát, bài hát là dân ca của dân tộc nào? Ở đâu?
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát: Gà gáy
-Giáo viên hát lại bài gà gáy.
-Hát kết hợp gõ theo phách: Giáo viên thực hiện
lại hai câu đầu, học sinh hát và gõ đệm lại cả bài
hát.
+Giáo viên chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình
bày.
-Hát kết hợp gõ theo nhịp: Giáo viên làm mẫu
câu 1 và 2, học sinh hát và gõ đệm theo nhịp cả
bài hát.
+Giáo viên chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình
bày.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc
và tập biểu diễn bài hát

-Giáo viên trình bày bài hát qua một lần cho học
sinh theo dõi.
-Hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ:
+Câu 1 và câu 2: đưa tay lên miệng thành hình
loa, đầu ngẩng cao, chân nhún nhịp nhàng.
+Câu 3 và câu 4: Lần lượt đưa tay trái và phải lên
cao rồi hạ tay xuống.
-Từng tổ đứng tại chỗ hát và vận động phụ hoạ.
-Chọn một hoặc hai nhóm học sinh lên biểu diễn
trước lớp, vừa hát vừa vận động theo bài hát.
*Hoạt động 3: Nghe nhạc
-Giáo viên ổn định lại lớp học, nhắc học sinh sửa
lại tư thế, thái độ cho học sinh để nghe nhạc.
-Giáo viên giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, nội
-Học sinh lắng nghe
-Học sinh theo dõi giáo viên làm
mẫu, sau đó thực hành gõ đệm
theo phách.
+Từng tổ đứng tại chỗ trình bày
-Học sinh theo dõi giáo viên làm
mẫu, sau đó thực hành gõ đệm
theo nhịp.
+Từng tổ đứng tại chỗ trình bày
-Học sinh theo dõi giáo viên trình
bày bài hát.
-Tập các động tác phụ hoạ
-Từng tổ đứng tại chỗ hát và vận
động phụ hoạ.
-Một vài nhóm lên biểu diễn
-Học sinh ổn định lại tư thế

Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
11
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
dung tác phẩm.
-Cho học sinh nghe qua tác phẩm một lần, sau đó
hỏi:
+Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm, vui tươi, sơi
nổi hay nhẹ nhàng, êm dịu.
+Em nghe bài hát có hay khơng?
-Giáo viên cho học sinh nghe lại tác phẩm lần thứ
hai và nhận xét.
-Lắng nghe và ghi nhớ
-Học sinh lắng nghe tác phẩm,
trả lời câu hỏi.
-Lắng nghe tác phẩm lần thứ hai
và nghe giáo viên nhận xét tác
phẩm.
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát
biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc
nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau
các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát
Ngày soạn: 17/10/2010
TUẦN 9 (tiết 9)
ƠN TẬP BA BÀI HÁT:
BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY
I.Mục tiêu:
-Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của ba bài hát
-Biết gõ đệm theo nhịp, phách, và tiết tấu lời ca.

-Học sinh tập biểu diễn bài hát
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác ba bài hát: Bài ca đi học, đếm sao, gà gáy.
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát: Bài ca đi học
-Cho học sinh ơn lại bài hát dưới nhiều hình
thức:
+Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
+Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
+Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca
+Chỉ định một vài nhóm thực hiện gõ đệm
-Học sinh ơn tập bài hát:
+Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
+Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
+Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
lời ca
+Một vài nhóm thực hiện
-Học sinh thực hiện:
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
12
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
+Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ
hoạ.

+Từng nhóm hoặc cá nhân lên biểu diễn trước
lớp.
*Hoạt động 2: Ơn tập bài hát Đếm sao
-Cho học sinh ơn lại bài hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp 3.
-Chia lớp thành hai nửa, trình bày bài hát bằng
cách hát đối đáp.
-Cho học sinh hát cùng đàn, kết hợp nhún chân
theo nhịp 3.
-Trò chơi âm nhạc: Từng đơi bạn quay mặt vào
nhau, đếm 1-2-3 nhịp nhàng. Khi đếm 1, từng
người tự vỗ tay một cái. Đếm 2-3, hai bạn giơ tay
phải lên vỗ vào tay nhau hai cái. Sau đó tiếp tục
đếm 1 tương tự như trên. Đếm 2-3 hai bạn đưa
tay trái lên vỗ vào tay nhau hai cái.
+Khi thực hiện thành thạo, chia lớp thành hai
nửa, một nửa hát, một nửa nhẩm 1-2-3 chơi trò
chơi âm nhạc. Sau đó đổi lại.
-Giáo viên nhận xét.
*Hoạt động 3: Ơn tập bài hát Gà gáy.
-Trình bày bài hát bằng cách hát nối tiếp: Chia
lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hát một câu, sau đó
câu 4 cả ba nhóm đồng thanh cùng hát.
-Lần thứ hai hát tương tự như trên, vừa hát vừa
kết hợp gõ đệm theo phách.
-Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
-Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.
-Chỉ định một vài học sinh lên biểu diễn lại bài
hát
-Giáo viên nhận xét.

+Hát kết hợp vận động phụ hoạ
+Nhóm hoặc cá nhân lên biểu diễn
-Ơn lại bài hát Đếm sao kết hợp gõ
đệm theo nhịp 3.
-Hát bằng cách hát đối đáp
-Hát kết hợp nhún chân theo nhịp
3
-Chơi trò chơi âm nhạc theo sự
hướng dẫn của giáo viên.
-Một nửa hát, một nửa vỗ tay theo
trò chơi. Sau đó đổi lại.
-Lắng nghe, ghi nhớ.
-Trình bày bài hát bằng cách hát
nối tiếp.
-Hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp
-Hát kết hợp vận động phụ hoạ
-Một vài học sinh lên biểu diễn lại
bài hát
-Lắng nghe, ghi nhớ.
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát
biểu, thực hành tốt. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học)
mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại ba bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.
-Dặn học sinh về ơn lại trò chơi âm nhạc.
Ngày soạn: 24/10/2010
TUẦN 10 (tiết 10)
HỌC HÁT: BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐỒN KẾT

Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
13
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
Nhạc và lời: Mộng Lân
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
-Biết bài hát Lớp chung ta đồn kết là một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân.
-Nhận biết được tính chất vui tươi sơi nổi của bài hát.
-Giáo dục tinh thần đồn kết, thương u giúp đỡ bạn bè.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Lớp chúng ta đồn kết
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ.
III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Lớp chúng ta đồn
kết
-Giới thiệu bài hát: Lớp học của chúng ta rất
đơng vui. Hàng ngày các bạn trong lớp đều học
tập chăm chỉ, ngoan ngỗn, u thương, đùm
bọc, giúp đỡ lẫn nhau để cùng học tập tiến bộ.
Nhạc sĩ Mộng Lân đã sáng tác bài hát nói lên
tình cảm của các bạn trong lớp , nhắc nhở chúng
ta đồn kết thân ái, cố gắng học tập, làm sao

xứng đáng là con ngoan trò giỏi.
-Hát mẫu cho học sinh nghe giai điệu.
-Cho học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu, bài hát
chia thành 4 câu, một câu chia thành 2 vế. Các
em đọc cho lưu lốt, chính xác.
-Giải thích: từ keo sơn nghĩa là gắn bó rất thân
thiết.
-Luyện thanh: Từ 1-2 phút.
-Tập hát từng câu: theo lối móc xích.
+Giáo viên hát mẫu câu 1, đàn giai điệu khoảng
2-3 lần, u cầu học sinh hát nhẩm theo đàn.
Sau đó vừa đàn vừa bắt nhịp cho học sinh hát
hồ theo đàn.
+Tập các câu sau tương tự như câu một, cho học
sinh hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời
ca. Tập xong hai câu cho học sinh hát nối hai
câu hát lại với nhau.
+Nhắc học sinh lấy hơi trước mỗi câu hát, chỉ
định học sinh hát lại.
-Lắng nghe, ghi nhớ
-Học sinh lắng nghe
-Đọc lời ca theo tiết tấu.
-Học sinh ghi nhớ
-Luyện thanh
-Tập hát từng câu
+Học sinh lắng nghe giáo viên hát
mẫu, hát nhẩm theo đàn sau đó hát
thành tiếng.
+Tập các câu hát nhiều lần, hát nối
các câu.

+Học sinh ghi nhớ
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
14
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
+Câu 4 là câu hát khó, vì vậy cần lưu ý học sinh
hát thật chính xác. Giáo viên đàn, hát mấu kĩ
hơn để học sinh hát cho đúng cao độ.
-Cho cả lớp hát lại nhiều lần để nhớ giai điệu và
thuộc lời ca.
-Ln phiên từng dãy, nhóm, tổ hát bài hát.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
-Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Giáo viên làm
mẫu trước, sau đó bắt nhịp cho học sinh hát và
vỗ tay theo nhịp. Chú ý nhắc học sinh bài hát có
nhịp lấy đà, bỏ qua khơng vỗ tay vào hai tiếng
đầu tiên.
-Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca: Giáo
viên gõ tiết tấu của bốn câu hát, cho học sinh
nhận xét về tiết tấu của bốn câu.
+Giáo viên làm mẫu, hát kết hợp gõ đệm theo
tiết tấu lời ca, sau đó bắt nhịp học sinh thực
hiện.
-Cho học sinh hát lại tồn bài, nhắc học sinh thể
hiện sắc thái vui tươi, sơi nổi của bài hát, phát
âm gọn tiếng.
-Qua bài hát hơm nay, các em rút ra được bài
học gì cho bản thân mình?
+Lưu ý câu 4 khó hát, cần tập câu 4
nhiều lần.
-Cả lớp hát lại bài hát

-Dãy, nhóm, tổ hát lại bài hát.
-Học sinh theo dõi giáo viên làm
mẫu sau đó thực hiện.
-Học sinh lắng nghe. Nhận xét tiết
tấu của bốn câu hát giống nhau.
+Học sinh theo dõi giáo viên làm
mẫu, sau đó hát kết hợp gõ đệm
theo tiết tấu lời ca.
-Thể hiện bài hát
-Giáo dục chúng ta tinh thần đồn
kết, thương u, giúp đỡ bạn bè.
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc
trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ
học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu.
-Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát.
Ngày soạn: 31/10/2010
TUẦN 11 (tiết 11)
ƠN TẬP BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐỒN KẾT
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát Lớp chúng ta đồn kết.
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
-Tập biểu diễn bài hát
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Lớp chúng ta đồn kết
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát.
-Tập lại bài hát Hoa lá mùa xn.

III.Các bước dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
15
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát.
-Học sinh nhắc lại tên bài hát, ai là tác giả của bài hát?
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Lớp chúng ta
đồn kết.
-Học sinh nghe lại giai điệu bài hát.
-Cả lớp ơn lại bài hát, hát theo nhóm, tổ, cá
nhân.
-Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
-Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
-Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một
nhóm gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại.
*Hoạt động 2: Ơn lại bài hát hoa lá mùa xn
(đã học ở lớp 2).
-Giáo viên gõ tiết tấu câu đầu tiên của bài hát
Lớp chúng ta đồn kết, sau đó cho học sinh
nhận biết đó là câu hát nào trong bài?
-Đó còn là tiết tấu của câu hát nào? Trong bài
hát nào?
-Cho học sinh ơn tập lại bài hát Hoa lá mùa
xn.
*Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ họa
-Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản

-Học sinh hát kết hợp phụ họa cho bài hát.
-Từng nhóm biểu diễn.
-Mời một nhóm 4-5 em lên trước lớp biểu diễn.
-Cho học sinh nhận xét.
-Giáo viên nhận xét.
-Lắng nghe
-Ơn lại bài hát
-Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời
ca.
-Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Hát theo hướng dẫn của giáo viên
-Học sinh quan sát, lắng nghe, trả
lời câu hỏi: Câu đầu tiên
-Tơi là lá, tơi là hoa. Tơi là hoa lá
hoa mùa xn.
-Học sinh ơn tập
-Tập một vài động tácc phụ họa
-Hát kết hợp vận động phụ họa
-Học sinh thực hiện
-Một nhóm lên biểu diễn trước lớp
-Nhận xét
-Lắng nghe
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát
biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc
nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau
các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát
Ngày soạn: 07/11/2010
TUẦN 12 (tiết 12)

HỌC HÁT: BÀI: CON CHIM NON
Dân ca Pháp
I.Mục tiêu:
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
16
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Học sinh biết hát đúng giai điệu của bài dân ca Pháp.
-Cảm nhận về tính chất nhịp nhàng của nhịp
3
4 với phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3
là phách nhẹ.
-Biết gõ đệm theo bài hát.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Con chim non
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ.
III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước.
-Mời hai em lên biểu diễn bài Lớp chúng ta đồn kết.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim non
-Treo tranh ảnh, bảng phụ lên bảng
-Giới thiệu bài hát: Các em đã học nhiều bài hát
trong đó có nhiều bài dân ca Việt Nam. Trong tiết
học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một làn điệu dân
ca của nước bạn, đó là bài con chim non, dân ca

Pháp. Đây là bài hát được viết ở nhịp
3
4 giống như
nhịp bài Đếm sao mà chúng ta đã được học.
-Giáo viên hát mẫu
-Đọc lời ca theo tiết tấu, chú ý nhắc học sinh nhấn
mạnh ở các từ được gạch chân, ở phách mạnh.
-Luyện thanh: 1-2 phút
-Tập hát từng câu: Theo lối móc xích
+Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần,
nhắc học sinh hát nhẩm theo đàn, sau đó bắt nhịp
cho học sinh hát hòa theo đàn.
+Ở những chỗ khó hát, giáo viên hát trước làm mẫu
cho học sinh.
+Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối hai câu
hát, như vậy cho đến cuối bài.
+Lắng nghe, sửa sai cho học sinh, nhắc học sinh
thể hiện tình cảm tha thiết, mềm mại nhẹ nhàng của
nhịp
3
4.
-Hát hồn chỉnh cả bài, hát nhiều lần để nhớ giai
điệu và thuộc lời ca.
-Lớp hát ln phiên theo nhóm.
-Mời một học sinh khá đứng dậy hát cho cả lớp
nghe.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo phách
-Cho học sinh tập đếm theo nhịp 3: 1-2-3, chú ý
-Quan sát
-Lắng nghe

-Lắng nghe giáo viên hát mẫu
-Tập đọc lời ca
-Luyện thanh
-Tập hát từng câu
+Lắng nghe giai điệu, hát nhẩm
theo đàn, hát hòa theo đàn.
+Nghe giáo viên hát mẫu
-Nối các câu hát
+Sửa sai
-Hát cả bài
-Hát ln phiên theo nhóm
-Học sinh khá hát cho cả lớp nghe
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
17
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
phách mạnh 1 được nhấn mạnh hơn.
-Giáo viên làm mẫu
-Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một
nhóm vỗ tay theo phách. Sau đó đổi ngược lại.
-Hướng dẫn học sinh cách gõ đệm theo nhịp 3
khác: Phách 1 là phách mạnh, hai tay gõ xuống mặt
bàn. Phách 2-3 là phách nhẹ, hai tay vỗ vào nhau.
-Giáo viên nhận xét
-Giáo dục học sinh biết u q và bảo về các lồi
động vật.
-Tập đếm theo nhịp 3
-Chú ý quan sát.
-Hát kết hợp vỗ tay theo phách
-Thực hiện

-Tập cách gõ đệm theo nhịp 3
-Lắng nghe
-Ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm
túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) .
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện tính
chất mềm mại, nhịp nhàng của nhịp 3.
-Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát.
Ngày soạn: 14/11/2010
TUẦN 13( tiết 13)
ƠN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM NON
I.Mục tiêu:
-Học sinh hát đúng và thuần thục bài hát Con chim non
-Tập vận động uyển chuyển theo nhịp 3
-Giáo dục các em tình cảm u q q hương và thiên nhiên, biết bảo vệ và chung
sống hồ bình với thiên nhiên.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát.
III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát.
-Học sinh nhắc lại tên bài hát? Bài hát Con chim non là dân ca của nước nào?
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Con chim non
-Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát, khơng
nhạc đệm.

-Giáo viên làm mẫu cho học sinh hát và vỗ tay theo
phách để học sinh nhớ lại. Sau đó bắt nhịp cho học
sinh thực hiện.
-Học sinh hát lại bài hát
-Quan sát, sau đó thực hiện
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
18
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát.
-Hướng dẫn học sinh hát và vỗ tay theo nhịp.
-Cho học sinh hát theo nhóm, đứng tại chỗ trình bày,
hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.
-Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp 3: Hai học sinh
ngồi gần nhau, mặt đối diện nhau, phách 1 vỗ bàn tay
vào nhau, phách 2, 3 tự vỗ vào tay của mình.
-Hướng dẫn học sinh bước chân theo nhịp 3.
-Tập một vài động tác phụ hoạ.
-Học sinh hát kết hợp vận động theo nhạc
-Mời một nhóm lên trước lớp biểu diễn.
-Giáo viên nhận xét.
-Từng tổ thực hiện
-Hát và vỗ tay theo nhịp
-Từng nhóm đứng tại chỗ trình bày
-Tập vỗ tay theo nhịp 3
-Tập bước chân theo nhịp 3
-Tập một vài động tác phụ hoạ đơn
giản
-Hát và vận động theo nhạc
-Thực hiện

-Lắng nghe
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát
biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc
nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau
các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát
-Nhắc nhở các em phải biết u q, bảo vệ các lồi vật xung quanh mình.
Ngày soạn: 21/11/2010
TUẦN 14 (tiết 14)
HỌC HÁT: BÀI: NGÀY MÙA VUI
Dân ca Thái
Lời mới: Hồng Lân
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và lời 1
-Biết đây là bài dân ca quen thuộc của dân tộc Thái.
-Biết trình bày bài hát bằng cách hát hồ giọng và đối đáp
-Biết hát và vỗ tay theo phách
-Học sinh có thêm hiểu biết về cuộc sống của người nơng dân. Giáo dục các em thêm
u q làn điệu dân ca.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn và hát chuẩn xác bài: Ngày mùa vui
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách.
-Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ.
III.Các bước dạy - học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước.
-Mời hai em lên biểu diễn bài Con chim non.

Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
19
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Học hát lời 1 bài hát: Ngày
mùa vui
-Giáo viên treo tranh, giới thiệu bài hát: Mùi
hương lúa chín và tiếng chim hót trong vườn
ln gợi lên trong lòng mỗi người phong
cảnh thiên nhiên trong lành và thanh bình.
Đó cũng chính là phong cảnh của vùng nơng
thơn, nơi đang có cuộc sống ấm no, hạnh
phúc, nơi có những người chăm chỉ lao động
và biết u q hương. Và đó cũng chính là
nội dung chính trong bài hát Ngày mùa vui,
dân ca Thái( Tây Bắc).
-Hát mẫu
-Học sinh đọc lời ca trên bảng theo tiết tấu
lời ca.
-Giải thích từ khó: Nơ nức có nghĩa là đơng
vui, nhộn nhịp.
-Luyện thanh: Từ 1-2 phút
-Tập hát từng câu theo lối móc xích. Giáo
viên đàn giai điệu, hát mẫu cho học sinh
nghe, u cầu học sinh hát nhẩm theo đàn,
bắt nhịp 1-2 cho học sinh hát.
-Các câu tiếp theo tập tương tự. Tập xong hai
câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Nhắc
học sinh lấy hơi trước mỗi câu hát, ở các dấu

lặng đơn.
-Mời cá nhân học sinh hát lại
-Sau khi tập xong lời 1, cho học sinh hát lại
cả lời 1.
-Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát từ
câu 1-4, nhóm còn lại hát từ câu 5-8, sau đó
đổi lại.
-Lớp hát lại, giáo viên nhắc học sinh thể hiện
giai điệu bài hát vui tươi, rộn ràng, sơi nổi.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh vỗ tay theo
phách.
-Học sinh tập hát và vỗ tay theo phách.
-Cả lớp hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Cho học sinh hát đối đáp, lớp chia thành hai
nhóm, mỗi nhóm hát một câu cho đến hết
bài.
-Mời1 học sinh hát lại bài hát.
-Quan sát, lắng nghe
-Nghiêm túc lắng nghe
-Đọc lời ca.
-Lắng nghe, ghi nhớ
-Luyện thanh
-Tập hát từng câu
-Hát nối câu hát, chú ý lấy hơi
-Học sinh hát lại
-Cả lớp hát
-Thực hiện
-Hát lời 1, thể hiện giai điệu vui tươi, sơi nổi

của bài hát
-Quan sát
-Tập vỗ tay theo phách
-Hát và vỗ tay theo phách
-Hát đối đáp
-Học sinh hát lại
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
20
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Giáo dục học sinh tinh thần u lao động,
u các làn điệu dân ca.
-Ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm
túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học).
-Dặn dò học sinh về ơn tập lại bài hát, hát thuộc lời ca, hát tự nhiên và rõ lời.
-Tìm một vài động tác phụ họa cho bài hát.
Ngày soạn: 28/11/2010
TUẦN 15 (tiết 15)
HỌC HÁT : BÀI: NGÀY MÙA VUI
GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC
NGHE NHẠC
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 của bài hát
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa
-Nhận biết được một số loại nhạc cụ dân tộc
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Nhạc cụ : Đàn Organ
-Nhạc cụ gõ: Thanh phách
-Một vài động tác phụ họa cho bài hát

-Bảng phụ, tranh ảnh các lọai nhạc cụ dân tộc.
III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước.
-Bài hát là dân ca của dân tộc nào? Do ai đặt lời?
-Cho cả lớp hát lại lời 1 của bài hát
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy lời 2 của bài hát: Ngày mùa vui
-Treo bảng phụ
-Giáo viên hát mẫu cả bài hát
-Cho học sinh đọc lời ca trên bảng theo tiết tấu.
-Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát lời 1 bằng
ngun âm la, một nửa hát lời 2.
-Giáo viên hướng dẫn một vài chỗ cần thiết, sau đó
đổi lại phần trình bày.
-Chú ý nhắc học sinh lấy hơi sau mỗi câu hát.
-Cho học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp.
-Mời cá nhân học sinh hát lại bài hát
-Cả lớp hát hòa giọng cả hai lời bài hát, giáo viên
-Quan sát
-Lắng nghe
-Đọc lời ca
-Thực hiện
-Lắng nghe, thực hiện
-Chú ý lấy hơi
-Hát đối đáp
-Cá nhân hát
-Hát hòa giọng

Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
21
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
nhận xét, sửa những chỗ còn sai.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa
-Mời 1-2 học sinh lên vận động.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động theo nhạc
-Học sinh hát kết hợp vận động phụ họa theo nhạc
-Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn
-Giáo viên nhận xét
*Hoạt động 3: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
Giáo viên cho học sinh xem tranh, thuyết trình:
-Đàn bầu: Có một dây, còn có tên gọi là độc huyền
cầm. Âm thanh của dàn bầu ngân nga, thánh thót.
-Đàn nguyệt: Thân đàn tròn, giống như mặt trăng tròn
nên có tên gọi là đàn nguyệt. Đàn nguyệt có hai dây,
còn được gọi là đàn kìm.
-Đàn tranh: Có 16 dây vì vậy còn được gọi là đàn
Tam thập lục. Đànt ranh có âm thanh trong trẻo, tươi
vui, được dùng để hòa tấu trong các dàn nhạc dân tộc
hoặc đệm ngâm thơ, hát…
-Học sinh nhận biết lại ba đàn
*Hoạt động 4: Nghe nhạc
-Cho học sinh nghe trích đoạn nhạc khơng lời.
-Giới thiệu tác phẩm.
-Thực hiện
-Tập vận động theo nhạc
-Hát và vận động theo nhạc
-Thực hiện
-Lắng nghe

-Quan sát, nghiêm túc lắng nghe và
ghi nhớ.
-Nhận biết
-Lắng nghe
-Ghi nhớ
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát
biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc
nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau
các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.
Ngày soạn: 05/12/2010
TUẦN 16 (tiết 16)
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC
GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRỊ CHƠI
I.Mục tiêu:
-Học sinh biết nội dung câu chuyện
-Biết tên gọi của các nốt nhạc và biết tìm vị trí của nốt nhạc qua trò chơi.
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Một vài tranh ảnh để giới thiệu về cá heo.
-Nhớ nội dung câu chuyện, kể chuyện diễn cảm.
III.Hoạt động dạy-học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài hát mới được học
-Bài hát là dân ca của dân tộc nào? Do ai đặt lời?
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
22
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Cho cả lớp hát lại bài hát

3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm
nhạc
-Giới thiệu câu chuyện: Cá heo với âm nhạc
-Treo tranh ảnh cá heo, thuyết trình: Cá heo là lồi cá
sống ở biển khơi, chúng có trọng lượng khá lớn
nhưng lại rất hiền lành và thơng minh. Trong các lồi
cá, cá heo là lồi thơng minh nhất, chúng sống khá
thân thiện với con người và cũng đã giúp những
người bị nạn trên biển. Con người đã nghiên cứu và
thấy khả năng đặc biệt của cá heo, trên thế giới cũng
có nhiều trung tâm huấn luyện cá heo để biểu diễn
hoặc để cứu nạn trên thuyền
-Kể chuyện cho học sinh nghe
-Đọc lại từng đoạn ngắn và đặt câu hỏi để học sinh trả
lời theo nội dung được nghe.
-Mời học sinh đọc lại câu chuyện.
-Kết luận: Âm nhạc khơng chỉ có ảnh hưởng đối với
con người mà còn có tác động tới cả một số lồi vật.
-Học sinh hát lại bài Con chim non và Lớp chúng ta
đồn kết.
*Hoạt động 2: Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
-Giáo viên thuyết trình, sau đó nêu tên 7 nốt nhạc là:
Đơ-rê-mi-pha-son-la-xi.
-Học sinh đọc tên nốt nhạc và ghi tên 7 nốt nhạc vào
vở.
-Trò chơi: Bảy anh em
Giáo viên chỉ định 7 em, mỗi em mang tên một nốt
nhạc theo thứ tự: Đơ-rê-mi-pha-son-la-xi. Bảy anh em

đứng cạnh nhau theo thứ tự trên. Giáo viên gọi tên
nốt nào, em mang tên nốt đó phải hơ “ có”, và nói
“Tên tơi là…” theo tên nốt đã được quy định đồng
thời giơ một tay lên cao. Ai nói sai tên là thua cuộc,
giáo viên mời một em khác lên thay. Giáo viên gọi
tên nhanh dần lên và học sinh cũng phải nhanh chóng
nói đúng tên mình.
-Trò chơi: Khng nhạc bàn tay
+Giới thiệu các nốt trên khng nhạc bàn tay
+Luyện tập cho học sinh ghi nhớ các nốt nhạc trên
“khng nhạc bàn tay”.(Chỉ ghi nhớ 5 nốt Đơ-rê-mi-
pha-son)

-Lắng nghe
-Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ
-Lắng nghe câu chuyện
-Trả lời câu hỏi
-Thực hiện
-Ghi nhớ
-Thực hiện
-Lắng nghe, ghi nhớ
-Thực hiện
-Tham gia trò chơi
-Tham gia trò chơi
-Quan sát, ghi nhớ
-Tập nhớ các nốt nhạc trên khng
nhạc bàn tay.
4.Củng cố - Dặn dò:
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
23

Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011
-Nhắc học sinh về nhà đọc lại câu chuyện: Cá heo với âm nhạc và nắm nội dung câu
chuyện.
-Về nhà tập nói các tên nốt nhạc và ghi nhớ được vị trí của 5 nốt trên khng nhạc
bàn tay.
Ngày soạn: 11/12/2009
TUẦN 17 (tiết 17)
HỌC HÁT DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN
I.Mục tiêu:
-Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca của bài hát
-Học sinh biết hát và gõ đệm cho bài hát
-Biết thêm bài hát về địa phương của mình
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Nhạc cụ: đàn organ
-Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách
-Đàn giai điệu và đệm hát bài Hát gọi mặt trời. ( Nhạc và lời: Ngọc Tốn, mang
phong cách Tây Ngun).
III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: Mời 2-3 học sinh nêu lại các nốt trên khng nhạc bàn tay.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Học hát bài: Em hát gọi mặt trời
-Giới thiệu bài hát: Hơm nay chúng ta sẽ được học
một bài hát mang phong cách Tây Ngun.
-Giáo viên hát mẫu
-Đọc lời ca theo tiết tấu
-Luyện thanh: Từ 1-2 phút
-Tập hát từng câu: Giáo viên đàn giai điệu từng câu
khoảng 2-3 lần, nhắc học sinh lắng nghe, hát nhẩm

theo đàn. Sau đó bắt nhịp cho học sinh hát hòa theo
đàn.
+Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu,
hướng dẫn học sinh lấy hơi, hát rõ lời, tròn tiếng, hát
đúng chất Tây Ngun.
+Sửa những chỗ học sinh hát chưa đúng, tập các câu
tiếp theo tương tự.
-Lời hai tập tương tự như lời một. Nhắc học sinh lời
hai có giai điệu giống như lời một.
-Cho học sinh hát cả bài, hát theo tổ, nhóm. Hát
nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca.
-Mời một học sinh hát lại bài hát
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Giáo viên làm mẫu.
-Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Lắng nghe
-Nghe giai điệu bài hát
-Đọc lời ca
-Luyện thanh
-Tập hát từng câu
-Nối các câu hát
-Sửa sai
-Tập lời hai
-Thực hiện
-Học sinh hát
-Quan sát
-Hát kết hợp vỗ tay theo phách
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
24
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011

-Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một nhóm
gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại.
-Mời cá nhân học sinh hát lại bài hát.
-Thực hiện
-Cá nhân hát
4.Củng cố - dặn dò:
-Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc
trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ
học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa.
-Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Hát kết hợp vỗ
tay theo phách.
-Học sinh tìm hiểu thêm về các bài hát mang phong cách Tây Ngun hay là mang
tính chất Tây ngun
Ngày soạn: 18/12/2009
TUẦN 18 (tiết 18)
TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT
I.Mục tiêu:
-Hát thuộc lời và giai điệu bài hát
-Học sinh tự tin biểu diễn một vài bài hát đã học
II.Chuẩn bị của giáo viên:
-Đàn thuần thục các bài hát đã học
-Ghi nhớ một vài các động tác phụ họa
III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra trong q trình tập biểu diễn các bài hát
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Cho học sinh tập biểu diễn các bài hát đã học
-Học sinh biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân

-Nhận xét
-Nhắc học sinh nhớ là chúng ta đã học xong
chương trình học kỳ một, chương trình tiếp theo
là học kỳ hai.
-Thực hiện
-Biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân
-Lắng nghe
-Ghi nhớ
4.Củng cố - Dặn dò:
-Dặn dò học sinh về tiếp tục ơn tập các bài hát đã học
-Tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang học kỳ mới với các bài hát mới.
Ngày soạn: 08/1/2010
TUẦN 19 (tiết 19)
HỌC HÁT: BÀI: EM U TRƯỜNG EM
Nhạc và lời: Hồng Vân
Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu
25

×