Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

giáo án liên môn tích hợp tiếng anh 11 bài các lễ hội (celebrations)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.02 KB, 10 trang )

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC
I. Tên dự án
BÀI : CÁC LỄ HỘI

Celebrations
II. Mục tiêu dạy học:
- Giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức trọng tâm của từng bài học
- Nhằm nâng cao tri thức môn học cho người học qua việc tích hợp nội dung
kiến thức liên môn (Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tin học) vào
bài học.
- Nêu được mối liên quan chặt chẽ giữa các môn học để hỗ trợ cho việc lĩnh
hội kiến thức trong từng môn học mà học sinh cần.
- Dạy học từ kiến thức thực tế sẽ gây hứng thú cho người học và là động lực
tích cực để chiếm lĩnh kiến thức.
1. Học sinh cần vận dụng kiến thức liên môn:
Môn học

Tiếng Anh

Mục tiêu
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ
+ Hiểu được khái + Vận dụng kiến + Yêu thích
niệm Celebrations
thức ngữ pháp và không chỉ môn
+ Hiểu sâu hơn về từ vựng để miêu Tiếng Anh mà
còn các các bộ
cách viết, diễn đạt, tả về lễ hội
từ vựng liên quan


môn khác có

tới lễ hội

liên quan.

+ Nắm được một số
cách sử dụng ngữ
pháp khi diễn tả về lễ
hội(Thì hiện tại đơn,

+ Có thái độ
tích cực, chủ
động trong công
việc được giao

Quá khứ đơn, Hiện
tại hoàn thành,..)
+ Thông qua dự án + Nêu đặc điểm -Hiểu và thêm
1


học sinh có cơ hội nguồn gốc và sự yêu môn lịch
tìm hiểu về nguồn hình thành của sử, có ý thức

Lịch sử

gốc ra đời của các lễ các lễ hội.

bảo tồn và phát


hội(Tết, Trung thu, + Thu thập và xử

huy

Lễ Giáng sinh) trong lí thông tin.

việt của phong

nước và quốc tế .

tục, tập quán

tính ưu

trong nước và
trên thế giới.
+ Nắm được vị trí + Biết cách sử + Có thái độ
địa lí, điều kiện khí dụng

Địa lítham tích cực, chủ

hậu, các mùa của khảo các tài liệu động

trong


Việt Nam và các qua mạng Internet công

việc

nước trên thế giới có + Thu thập và xử
liên quan đến việc lí thông tin.

được giao

hình thành nên các
lễ hội, phong tục tập
quán.
+ Biết sử dụng mạng, + Nắm được các kĩ Có thái độ tích
soạn thảo bài thuyết năng về tra cứu cực,

Tin học

trình trên máy tính và thông

tintrên dụng

sử
các

phần mềm Microsoft Internet và soạn thông tin trên
Powerpoint


bài tuyên truyền mạng internet

Khả năng ứng bằng phần mềm đúng
đích.
dụng công nghệ Microsoft
+

mục

thông tin giải quyết Powerpoint
vấn đề.

+ Thu thập và xử

lí thông tin.
+ Giáo dục ý thức Nắm các kĩ năng Có thái độ tích

Giáo dục

về bảo tồn và phát về tuyên truyền.

cực trong việc

công dân

huy bản sắc dân tộc.

bảo tồn
phát huy bản
2


+ Nắm được

sắc dân tộc
cách + Nắm các kĩ Yêu thích môn

hành văn khi miêu tả năng
về các lễ hội

viết

văn học.

miêu tả, thuyết Có thái độ tích
minh để viết bài.

Ngữ văn

cực trong việc

+ Bài thuyết trình tìm hiểu thông


bố


cục

rõ tin về văn hoá.

ràng , diễn đạt
mạch lạc, lập luận
chặt chẽ…
2. Những năng lực học sinh cần đạt được:
+ Kĩ năng lập kế hoạch: Từ việc thực hiện nội dung nhiệm vụ, nhóm trưởng
giao công việc cho các cá nhân một cách hợp lý.
+ Kĩ năng tra cứu: Nhận tìm hiểu thông tin trên sách, báo tại thư viện.
+ Kĩ năng ghi chép thông tin: Ghi lại một cách chi tiết hoặc tóm tắt thông tin
thu được từ các nguồn.
+ Kĩ năng phân tích: Dựa trên các câu hỏi gợi ý của bài học, nhóm phân tích
để đưa ra các ý nhằm giải quyết vấn đề.
+ Kĩ năng tổng hợp: Tổng hợp các thông tin thu được thành nội dung bài thu
hoạch.
+ Kĩ năng hoạt động nhóm: Tạo mối liên hệ giữa các cá nhân, phối hợp ăn ý
trong ekip nhằm đạt được mục tiêu chủ đề.
+ Kĩ năng soạn thảo, trình chiếu,....
+ Viết và trình bày báo cáo trước đám đông.
III. Đối tượng dạy học
- Học sinh lớp 11
IV. Ý nghĩa của bài dạy:
- Vận dụng kiến thức thực tế và kiến thức liên môn trong dạy học, giúp học
sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức một cách sâu sắc và vững chắc.
- Gây hứng thú học tập các bộ môn.
3- Giúp học sinh học đều, toàn diện các môn học, đồng thời giúp học sinh yêu
thích tìm hiểu thực tế.
- Giúp học sinh hình thành một số năng lực cần thiết: tổng hợp , phân tích,
giao tiếp, hoạt động nhóm,...
V. Thiết bị dạy học:
- Máy chiếu, máy tính, máy ảnh, máy quay...
VI. Thiết kế giáo án
1. Chuẩn bị:
Bài dạy:

Các ngày lễ hội (Celebrations)

- Giáo viên: nghiên cứu tài liệu như Sách giáo khoa, sách giáo viên, xác định
mục tiêu của bài học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định nội dung của bài
học có tính chất liên quan đến môn học khác, xây dựng nội dung nhiệm vụ giao
cho học sinh chuẩn bị.
- Nhiệm vụ cụ thể:
Nhóm I: Trình bày về ngày Tết ở Việt Nam (Tet holiday in Vietnam.)
Nhóm II: Trình bày về Trung thu ở Việt Nam và các nước trong khu vực
Châu Á (Mid- Autumn Festival.)
Nhóm III: Trình bày về lễ Giáng sinh trên thế giới. (Christmas Day.)
- Thời gian chuẩn bị 7 ngày
- Yêu cầu: Mỗi nhóm gồm từ 12-15 học sinh. Các nhóm trưởng phân công
nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, lên kế hoạch làm việc cụ thể. Thư kí ghi
chép đầy đủ nhiệm vụ và quá trình thực hiện của các thành viên trong nhóm, hàng
ngày báo cáo với giáo viên một lần về tiến độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Kiểm tra, đánh giá:
+ Qua quá trình chuẩn bị ở nhà, qua báo cáo của nhóm trưởng và sổ ghi chép
của thư kí.
+ Qua bài thuyết trình của học sinh trong tiết học, nhận xét của các nhóm lẫn nhau

+ Làm các bài tập vận dụng
2. Soạn giáo án:

4


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN TIẾNG ANH - Lớp 11

Dạy theo phương pháp TÍCH HỢP LIÊN MÔN
Bài dạy: CELEBRATIONS
Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Thanh Mai

Kiến thức đã biết liên quan đến bài học

Kiến thức mới cần đạt được

- Các ngày lễ hội lớn trong năm ở

- Nguồn gốc ra đời.

Việt Nam và trên thế giới.


-.Các hoạt dộng trong ngày lễ.
- Thái độ của học sinh về các lễ hội.

I-MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: Sau khi học bài này, học sinh hiểu được:
- Khái niệm về các lễ hội.
- Biết được một số lễ hội trong nước và trên thế giới. Vận dụng kiến
thức vừa học vào thực tế.
2- Kĩ năng:
-.Hoạt động nhóm.
- Thiết kế và xây dựng các dữ liệu học tập.
- Bước đầu hình thành được một số kĩ năng: lập kế hoạch, giao tiếp ,điều
tra, phân tích, tổng hợp và báo cáo.
3- Thái độ:
- Yêu thích bộ môn Tiếng Anh và các bộ môn khác có liên quan.
- Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc được giao
II- CHUẨN BỊ:
1- Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu
2- Học sinh:
5


- Máy ảnh
- Sổ theo dõi
- Giấy bút đề phân công trong nhóm.
III- PHƯƠNG PHÁP:
- Học theo dự án
- Quan sát, nghiên cứu, đàm thoại, thuyết trình

IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Thời

Nội

gian

dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Đồ dùng

BƯỚC 1: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Lựa

- Giới thiêu về chủ đề

chọn chủ

thông qua phần khởi động

đề

nối tranh với tên lễ hội.

2 phút


tên chủ đề: “Celerations”
-Thông báo bài học theo

- Tham gia phần khởi

- Máy

động nối tranh với

chiếu

tên lễ hội.
- Nhắc tên chủ đề
- Ghi tên chủ đề

phương pháp học theo dự
án: Tích hợp liên môn
Xây

Tổ chức cho học sinh phát Trao đổi theo nhóm,

dựng các triển mạng ý tưởng.
13 phút tiểu chủ
đề

có ý kiến phát biểu

-Thảo luận với học sinh để - Cùng giáo viên
lược bớt các ý kiến trùng


chọn lọc những nội

nhau và hình thành các

dung để thực hiện dự

nhiệm vụ của dự án.

án.

Lập kế

- Giao cho học sinh các -

hoạch

nhiệm vụ cần thực hiện nhiệm vụ cần thực

30 phút thực
hiện

Học

sinh

nhận -Máy chiếu

của dự án.

hiện.


Nhóm I: Tet holiday

- Ngồi theo nhóm có

Nhóm II:

cùng nhiệm vụ

Mid-Autumn festival

-

Nhóm III: Christmas Day

Thảo

luận, xây

dựng kế hoạch thực
hiện kế hoạch của

Nhiệm vụ 1: Nhóm I

nhóm (theo mẫu)
6

- Bảng phân
công


nhiệm

vụ nhóm.


Nhiệm vụ 2: Nhóm II

- Các nhóm trưởng

Nhiệm vụ 3: Nhóm III

lần lượt báo cáo kế

- Chia nhóm, phân công
nhóm trưởng và thư kí

hoạch của nhóm.
- Các nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
- Cùng tham gia hỏi
và trả lời.

BƯỚC 2: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM
Thu thập - Theo dõi, hướng dẫn,

- Thực hiện theo kế - Mạng

thông tin giúp đỡ các nhóm

hoạch:


Internet, sách

3 buổi

+ Nhóm 1

giáo khoa

chiều

+ Nhóm 2

- Máy quay.

+ Nhóm 3

2 buổi
chiều

Tổng

Theo dõi, giúp đỡ các

- Từng nhóm phân - Máy tính

hợp

nhóm (xử lí thông tin, cách tích kết quả thu thập


thông tin trình bày sản phẩm của các được và trao đổi về
và hoàn

nhóm)

cách trình bày sản

thành

phẩm.

báo cáo

- Xây dựng báo cáo
sản phẩm của nhóm
BƯỚC 3: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
- Chiếu 1 đoạn video clip

5 phút

- Trả lời

- Máy tính

Khởi động gồm những hìng ảnh về Tet Holiday

- Máy

(Warm –


ngày Tết ở Việt Nam và

chiếu

up)

đặt câu hỏi:
What is the clip about?
- Dẫn vào nội dung của
giờ dạy.
Tet Holiday is one of the - Lắng nghe
7


celebrations which we will
study today.

10

Nhóm I

- Tổ chức cho nhóm I báo - Nhóm I báo cáo:

- Máy tính

báo cáo

cáo kết quả và phản hồi

Tet holiday


- Máy

- Các nhóm tham gia

chiếu

kết quả

phút

- Nhận xét và đánh giá phản hồi về phần
việc thực hiện của nhóm I

trình bày của nhóm
bạn.

Nhóm II

- Tổ chức cho nhóm II báo - Nhóm II báo cáo: - Máy tính

10

báo cáo

cáo kết quả và phản hồi

phút

kết quả


- Nhận xét và đánh giá - Các nhóm tham gia

Mid-autumn festival - Máy chiếu

việc thực hiện của nhóm II phản hồi về phần trình
bày của nhóm bạn.
Nhóm III - Tổ chức cho nhóm III - Nhóm III báo cáo: - Máy tính
báo cáo

báo cáo kết quả và phản Christmas Day

kết quả

hồi

- Máy chiếu

- Các nhóm tham gia

- Nhận xét và đánh giá phản hồi về phần
10

việc thực hiện của nhóm trình bày của nhóm

phút

III

bạn.

- Cùng tham gia và
đưa ra các hoạt động
tiếp nối của dự án.
- Tuyên truyền tới
mọi người ứng dụng
các sản phẩm.
-Lắng nghe

Tổng

- Nhận xét, bổ sung

hợp,

- Tổng hợp kết quả từ

nhận xét

phiếu đánh giá của các

5 phút quá trình
nhóm, công bố điểm.
thực
8

-Máy chiếu


hiện kế


-Kết luận, tuyên dương

hoạch.

nhóm, cá nhân.

Hoàn

Hướng dẫn các nhóm hoàn Các nhóm hoàn thiện - Máy tính,

5 phút thiện sản thành chỉnh sửa sản phẩm
phẩm

sản phẩm để nộp.

máy chiếu

để nộp.

VII. Cách thức tiến hành trên lớp
Giới thiệu bài giảng Power Point

“Celebrations”
VIII. Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh thông qua:
- Quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhóm
- Thuyết trình, báo cáo của các nhóm
- Làm bài tập vận dụng
IX. Các sản phẩm của học sinh:
Phần trình chiếu Powerpoint, hình ảnh, video clip của từng nhóm.


PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

STT

Nội dung

Điểm

1

Ý tưởng (Độc đáo, mới lạ, sáng tạo.)

20

2

Nội dung(Thể hiện được tinh liên

20

môn học.)
9

Ghi chú


3

Tài nguyên (Phong phú , có xử lí


10

thông tin.)

4

Hình thức thể hiện (Cấu trúc hợp

15

lí, màu sắc và phông chữ hài hoà.)

5

Hợp tác nhóm (Vấn đáp khi trình

15

bày.)

6

Trình bày sản phẩm (Thao tác

20

trình bày sản phẩm, khả năng diễn
đạt của người trình bày.)

Cộng


100

10×