Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Giáo án tuần 21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.37 KB, 16 trang )

GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Tốn Tiết : 101
Tên bài dạy : Rút gọn phân số
Thời gian dự kiến : 35 phút.
A. Mục tiêu :
Giúp học sinh:
- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Biết cách rút gọn phân số ( trong một số trường hợp đơn giản)
B. ĐDDH :
C. Các HĐDH
HĐ1: Bài cũ: 3 em
HĐ2: Bài mới: GV đưa ví dụ như SGK, HS quan sát thao tác của GV, HS rút kết
luận, GV giới thiệu phân số tố giản, lấy mốt phân số ví dụ.
HĐ3: thực hành: HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT, sửa bài, thống kê và nhận xét
* Củng cố, dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH
GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Tập đọc Tiết : 41
Tên bài dạy : Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.
Thời gian dự kiến : 35 phút
A. Mục tiêu :
1. Đọc lưu lốt, trơi chảy tồn bài. Đọc rõ ràng các số chỉ thời gian, phiên âm
nước ngồi.
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi nhà
khoa học đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước.
2. Hiểu các từ ngữ mới trong bài
Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã
có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa
học trẻ của đất nước.
B. ĐDDH :


- Ảnh chân dung Trần Đại Nghĩa.
C. Các HĐDH :
1. Bài cũ: 5 em
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
* Luyện đọc và tìm hiểu bài:
Luyện đọc: 4 HS đọc tiếp sức (3 lượt), rút từ khó, HS đọc, giải nghĩa từ. HS đọc
nhóm 4, đại diện nhóm đọc bài, G nhận xét và đọc cả bài.: Thung lũng, quy hàng.
HS đọc theo cặp, GV đọc bài.
Tìm hiểu bài : HS đọc thầm đoạn và trả lời, GV gợi ý HS rút nội dung bài.
* HDHS đọc diễn cảm: GV hướng dẫn HS đọc đoạn 2, HS đọc, GV nhận xét,
tun dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- ý nghĩa của bài.
- Chuẩn bị bài sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH
GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Đạo đức Tiết : 21
Tên bài dạy : Lịch sự với mọi người (t1).
Thời gian dự kiến : 35 phút
A. Mục tiêu :
Học xong bài, học sinh có khả năng:
1. Hiểu: thế nào là lịch sự với mọi người, vì sao cần phải lịch sự với mọi người.
2. Biết cư xử lịch sự với mọi người xung quanh.
3. Có thái độ tự trọng, tơn trọng người khác, tơn trọng nếp sống văn minh; đồng
tình với những người biết cư xử lịch sự và khơng đồng tình với những người cư
xử bất lịch sự.
B. ĐDDH :
- Tranh minh hoạ câu chuyện.
- Sgk, thẻ màu, đồ dùng phục vụ đóng vai.
C. Các HĐDH :

1. Bài cũ : 3 em
2. Bài mới :
HĐ1: Bày tỏ ý kiến. HS nêu ý kiến qua nội dung bài 1, GV nhận xét.
HĐ2: Phân tích câu chuyện SGK. GV kể chuyện, HS quan sát tranh và trả lời câu
hỏi, GV nhận xét.
HĐ3: xử lý tình huống. Chia nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày, GV nhận
xét.
3. Hoạt động nối tiếp:
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH
GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Luyện từ và câu Tiết : 41
Tên bài dạy : Câu kể: Ai thế nào?
Thời gian dự kiến : 35 phút.
A. Mục tiêu :
- Nhận diện được câu kể Ai thế nào? Xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ
trong câu.
- Biết viết được văn có dùng câu kể Ai thế nào?
B. ĐDDH :
- Phiếu bài tập 1-Nhận xét, bài tập 1.
C. Các HĐDH :
1. Bài cũ : 3 em.
2. Bài mới: HDHS làm bài tập
Phần nhận xét:
Bài 1, 2: HS đọc đoạn văn và thực hiện yếu cầu, GV giúp HS phân biệt 2 loại
câu kể.
Bài 3: HS đọc u cầu và đặt câu hỏi cho các từ vừa tìm được, HS rút ra nhận
xét.
Bài 4: HS đọc u cầu và tìm các từ chỉ sự vật.
Bài 5: HS đặt câu cho các từ vừa tìm ở bài 4, HS trả lời câu hỏi của GV để rút

ra ghi nhớ, HS đọc ghi nhớ.
* Thực hành:
Bài 1: HS đọc u cầu, HS xác định chủ ngữ, vị ngữ, HS sửa miệng, GV nhận
xét.
Bài 2: HS đọc u cầu, HS viết đoạn văn, HS nêu miệng, GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH
GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Tốn Tiết : 102
Tên bài dạy : Luyện tập.
Thời gian dự kiến : 35 phút.
A. Mục tiêu :
Giúp học sinh:
- Củng cố và hình thành kĩ năng rút gọn phân số.
- Củng cố về nhận biết hai phân số bằng nhau.
B. ĐDDH :
C. Các HĐDH :
HĐ1: Bài cũ : 3 em.
HĐ2: Thực hành: HS làm bài 1, 2, 3, 4/21, HS sửa bài, GV nhận xét.
* Củng cố, dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH
GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH 1
Mơn : Kể chuyện Tiết : 21
Tên bài dạy : Kể chuyện được chứng kiến hoặt tham gia.
Thời gian dự kiến : 35 phút.
Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt mà em
biết.

A. Mục tiêu :
1. Rèn kĩ năng nói:
- Hs chọn được một câu chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khoẻ
đặc biệt. Biết kể chuyện theo cách sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện có
đầu có cuối hoặc chỉ kể sự việc chứng minh khả năng đặc biệt của nhân vật
(khơng cần kể thành chuyện).
- Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chận thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ một cách
tự nhiên.
2. Rèn kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
B. ĐDDH :
- Đề bài viết bảng phụ.
- Các tiêu chuẩn đánh giá.
C. Các HĐDH :
HĐ1: Bài cũ : 3 em
HĐ2: Bài mới : Tìm hiểu đề bài
- GV gọi HS đọc đề, dùng phấn gạch dưới từ quan trọng, HS đọc nối tiếp gợi ý
và trả lời câu hỏi, GV hướng dẫn cách kể chuyện.
* HS kể chuyện: HS kể theo nhóm. Đại diện nhóm kể, GV nhận xét, tun dương.
* Củng cố,dặn dò:
- Kể lại câu chuyện cho mọi người nghe.
- Chuẩn bị bài sau.
GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×