Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Đề thi CKI lớp 4 năm học 2008-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (163.94 KB, 10 trang )

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PẮC
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ THI HỌC KÌ I KHỐI 4
NĂM HỌC : 2008 – 2009
Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn
Bài 1 : Đọc các số sau : (1 điểm)
a) 347686 km
2
b) 458609 dm
2
Bài 2 : Viết các số sau : (1 điểm)
a) Năm trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi sáu đề-xi-mét.
b) Bốn trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm linh chín ki-lô-gam.
Bài 3 : (1 điểm)
Nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và lấy 2 ví dụ minh hoạ.
Bài 4 : Đặt tính rồi tính : (4 điểm)
a) 27356 + 9345 b) 37821 – 19456
c) 4369
×
208 d) 10625 : 25
Bài 5 : Tìm
x
: (1 điểm)
a) 14536 -
x
= 3928 b)
x
: 255 = 203
Bài 6 : (2 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 94 m, chiều dài hơn chiều rộng 16 m.
Tính diện tích của mảnh vườn đó.


ĐÁP ÁN
Bài 1 :
a) 347686 km
2
đọc là : Ba trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi sáu ki-lô-mét
vuông. (0,5 điểm)
b) 458609 dm
2
đọc là : Bốn trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm linh chín đề-xi-mét
vuông. (0,5 điểm)
Bài 2 :
a) Viết là : 547686 dm b) Viết là : 458609 kg
Bài 3 : Dấu hiệu chia hết cho 2 là các số tận cùng là: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2 (đó là
các số chẵn).
Ví dụ : 18 : 2 = 9
Bài 4 : Đặt tính rồi tính :
a) 27356 b) 37821 c) 4369 d) 10625 25
+ -
×
062 425
9345 19456 208 125
36701 18365 34952 00
87380
908752
Bài 5 : Tìm
x
:
a) 14536 -
x
= 3928 b)

x
: 255 = 203

x
= 14536 – 3928
x
= 203
×
255

x
= 10608
x
= 51765
Bài 6 :
Tóm tắt :
? m
Chiều dài :
16 m
94 m
Chiều rộng :
? m
S = …… m
2
?
Bài giải
Chiều dài mảnh vườn là :
(94 + 16) : 2 = 55 (m)
Chiều rộng mảnh vườn là :
55 – 16 = 39 (m)

Diện tích mảnh vườn là :
55
×
39 = 2145 (m
2
)
Đáp số : 2145 m
2
Trường : TH Trần Quốc Tuấn Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 2008
Họ và tên : …………………….
Lớp : …………………….
ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II NĂM HỌC 2008 - 2009
MƠN : TIẾNG VIỆT LỚP 4
PHẦN II : ĐỌC HIỂU (Thời gian 30

)
Điểm Lời phê của giáo viên :
ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (5 điểm)
Bài :
BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất u thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con
giống bằng đất sét trơng y như thật.
Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình,
khơng bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia cơng tinh tế mà mình chưa làm được.
Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.
Một hơm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan
Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng cơng tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn.
Pho tượng làm xong, qủa là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan
Âm đều tốt lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vơ cùng lí thú là pho tượng sống động đến
lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đơi mắt

Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều khơng thể nào tưởng tượng nổi.
Theo LÂM NGŨ ĐƯỜNG
CÂU HỎI :
1) Từ nhỏ Trương Bạch đã có niềm u thích, say mê gì ? (1 điểm)
2) Để trở thành một nghệ nhân tài giỏi Trương Bạch đã làm gì ? (1 điểm)
3) Tìm và viết ra 2 từ láy có trong bài (1 điểm)
4) Tìm và viết ra danh từ riêng có trong bài (1 điểm)
5) Gạch chân dưới bộ phận chủ ngữ trong câu sau :
“Sự kiên nhẫn này khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc”.
BÀI LÀM
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

×