Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Giáo án lớp 3 -Tuần 22

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.75 KB, 18 trang )

Tuần 22
Sáng Thứ hai
Chào cờ
_______________________________________
Mĩ thuật
( GV chuyên)
________________________________________
Toán
Luyện tập
I) Mục tiêu : củng cố về tên gọi các tháng trong năm , số ngày trong từng tháng ...
- Rèn luyện kỹ năng xem lịch ( tờ lịch tháng , năm )
- GD hs biết tiết kiệm thời gian .
II) Đồ dùng dạy học : - Tờ lịch tháng 1 ,2,3 năm 2007
- Tờ lịch năm ( nh ở tiết 105)
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1;HĐ1: KTBC
-Một năm có bao nhiêu tháng?.Những tháng
nào có30, 31 , 28 (hoặc 29 ngày )
-Lớp nhận xét .
2; HĐ2:Luyện tập .
* bài 1: - G/v treo tờ lịch tháng 1,2 ,3 năm
2007. Y/c h/s qsát .
- Gọi 1 số em trình bày:
+ ngày 3 tháng 2 là thứ mấy?
+ Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?
+ Tháng 2 có bao nhiêu ngày ? ...
* Bài 2: G/v treo tờ lịch năm 2007 h/s quan sát
- ngày quốc tế thiếu nhi là thứ mấy?
-Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?
Ngày20 tháng 11 là ngày gì ? hôm ấy là thứ
mấy?...


-L hệ ; Gọi 1 số em nêu ngày tháng sinh nhật
của em
* bài 3 :h/s nêu y/c .
-Những tháng nào có 30 ,31 ,28 ( 29 ) ngày ?
- G/v hớng dẫn h/s sử dụng cách nắm bàn tay
xác định các tháng 30 hoặc 31 ngày.
* Bài 4
Gọi 1 h/s lên bảng khoanh vào chữ đặt trớc câu
trả lời đúng
Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 2
tháng 9 cùng năm đó là ngày nào ? vì sao?
- hs nêu
-H/s qsát tờ lịch.
-HS nêu
- H/s nêu y/c .
- ngày 1/6 là :thứ t.
-thứ sáu.
-Ngày hội của các thày cô
- hs nêu
H/s nêu y/c - h/s làm nháp
-tháng :1,3 ,5,7,8,10,12.
Tháng : 4,6 ,9,11 .
- HS làm vào vở
- C .thứ t .
1
3 HĐ3 :Củng cố - dặn dò ;
-Một năm có bao nhiêu tháng ?nêu số ngày
trong mỗi tháng
____________________________________
Tập viết

Ôn chữ hoa P
I) Mục tiêu : - Củng cố cách viết chữ P ( Ph ) thông qua bài tập ứng dụng.
- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu chữ.
- Gd cho hs ý thức trình bày VSCĐ.
II) Đồ dùng dạy học : Mẫu chữ hoa P
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
A- KTBC:- Gv đọc cho hs viết bảng con
- Gv nhận xét .
B, Bài mới :
1, Giới thiệu bài :
2, Hớng dẫn hs viết trên bảng con :
a, Luyện viết chữ hoa :
- Tìm các chữ viết hoa có trong bài ?
- Gv viết mẫu chữ P và kết hợp nhắc lại
cách viết .
b, Luyện viết từ ứng dụng :
- Gv giới thiệu về Phan Bội Châu .
c, Luyện viết câu ứng dụng :
- Gv giới thiệu về các địa danh trong câu
ứng dụng.
- Yêu cầu hs viết bảng con : Phá , Bắc.
3- Hớng dẫn viết vở tập viết:
- Gv nêu yêu cầu viết.
4- Chấm, chữa bài:
- Gv chấm 5-> 7 bài, nhận xét chung.
5- Củng cố- dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- 2 Hs lên bảng viết, lớp viết bảng con:
Lãn Ông, ổi.
- Hs theo dõi.

- T, G, B, Đ, H, V, N.
- Hs viết bảng con P, G.
- Hs đọc từ ứng dụng.
- Hs tập viết bảng con Phan Bội Châu ..
- 1 hs đọc câu ứng dụng
- Hs viết bảng con.
- Hs viết bài vào vở
____________________________________
Tự học
Hoàn thành bài tập
I- Mục tiêu: - hs tự hoàn thành 1 số bài tập trong VBT toán
- - GD ý thức tự giác làm bài
II- Hoạt động học:
- YC hs hoàn thành
+ Bài 1 VBT toán trang 21
+ Bài 2 trang 21
- YC hs k, G làm thêm
- B1 điền vào VBT
- B2 điền Đ hay S
2
+ Bài tập 3 VBT trang 21
+ Bài 2 trang 19
- GV theo dõi giúp đỡ hs làm bài tập.
- hs khoanh vào ý B
- Viết ngày còn thiếu vào tờ lịch trong
VBT
____________________________________________________
Ngoại ngữ
( GV chuyên)
___________________________________________________

Tiếng việt(t)
Luyện viết chữ P
I) Mục tiêu : - Giúp hs hoàn thành bài viết chữ P ( Ph )
- Hs viết đúng mẫu chữ, trình bày đẹp.
- Gd cho hs ý thức trình bày VSCĐ.
II) Đồ dùng dạy học : Mẫu chữ, bảng con.
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
A- KTBC:- Gv đọc cho hs viết bảng con
- Gv nhận xét .
B, Bài mới :
1, Giới thiệu bài :
2, Luyện viết chữ hoa :
- Gv viết mẫu chữ P và kết hợp nhắc lại
cách viết .
- Cho hs luyện viết bảng con
3- Hớng dẫn viết vở tập viết:
- Gv nêu yêu cầu viết.
4- Chấm, chữa bài:
- Gv chấm 5-> 7 bài, nhận xét chung.
5- Củng cố- dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- 2 Hs lên bảng viết, lớp viết bảng con:
Ph, Phan Bội Châu
- Hs theo dõi.
- Hs viết bảng con P, G, PhanBội
Châu, Phá Tam Giang
- Hs hoàn thành bài trong vở Tập viết
HSKG viết chữ nghiêng
___________________________________________
Thứ ba

Toán
Hình tròn, tâm, đờng kính, bán kính
I) Mục tiêu : - H/s có biểu tợng về hình tròn , biết đợc tâm , bán kính , đờng kính của
hình tròn .
- Bớc đầu biết dùng com pa để vẽ đợc hình tròn có tâm và bán kính cho trớc .
II) Đồ dùng dạy học : - Mô hình hình tròn, mặt đồng hồ .
- com pa
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, Hoạt động1 : KTBC:
3
1 năm có bn tháng ? là những tháng nào ? kể tên số
ngày trong mỗi tháng?
- Nhận xét .
2, Hoạt động2 : Giới thiệu hình tròn .
- GV cho H/s quan sát mặt đồng hồ .
+ Mặt đồng hồ hình gì ?
+ Kể những đồ vật hình tròn ?
+ GV vẽ hình tròn lên bảng có tâm O , bán kính OM , đ-
ờng kính AB .
Trong hình tròn : tâm O là trung điểm của đờng kính
AB .
- Độ dài đờng kính gấp 2 lần độ dài bán kính .
3, Hoạt động 3 : Giới thiệu cái com pa và cách vẽ hình
tròn .
- Cho H/s quan sát cái com pa .
- GV hớng dẫn cách vẽ hình tròn
4, Hoạt động4 : Thực hành :
* Bài 1 :
- Yêu cầu h/s quan sát hình SGK .
- Nêu tên bán kính , đờng kính .

* Bài 2 : Em hãy vè hình tròn
+ Tâm O , bán kính 2cm .
+ Tâm I , bán kính 3 cm.
*Bài 3 : vẽ bán kính, ĐK cho htròn
- H/s làm nháp .
- Gọi H/s đọc 3 câu trong sgk và nêu câu nào đúng, câu
nào sai? .
5, Hoạt động 5 : Củng cố - Dặn dò :
- Nêu các yếu tố của hình tròn .
+ Hình tròn .
+ H/s nêu .
- HS nhắc lại
+ H/s qsát .
+ h/s nêu yêu cầu .
+ H/s nêu .
+ H/s nêu yêu cầu .
+ h/s vẽ giấy .
- vẽ ra nháp
- câu 1, 2: S
- câu 3 : Đ

_________________________________
Tập đọc Kể chuyện
Nhà bác học và bà cụ
I/ Mục tiêu:
+A Tập đọc: Đọc đúng các từ ngữ : Ê- đi Xơn,nổi tiếng, đấm lng, nảy ra
- Hiểu các từ ngữ mới : nhà bác học, cời móm mém .
- Hiểu ý nghĩa của truyện : Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê -đi -xơn rất giàu sáng kiến
,luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con ngời .
B/ Kể chuyện:

1/ Rèn kĩ năng nói: Hs kể lại đợc toàn bộ câu chuyện theo trí nhớ của mình. Kể tự
nhiên, biết phân biệt lời các nhân vật theo cách phân vai; ngời dẫn chuyện, Ê-đi xơn ,bà
cụ.
4
2/ Rèn kĩ năng nghe: Nghe và nxét đánh giá bạn kể.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III/ Các hoạt động dạy - học:
+ : Tiết 1:
*Tập đọc:
5
A- KTBC:
-Gọi 1 em đọc 1 đoạn trong bài: Ông tổ nghề
thêu .
-Nhận xét cho điểm .
B- Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
2) Luyện đọc:
a) GV đọc toàn bài:- GV cho h/s quan sát tranh
minh hoạ.
b/ Hớng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ:
(+) Đọc từng câu:
-G/v viết bảng từ Ê -đi -xơn
- HD phát âm từ khó: Ê -đi -xơn ,nổi tiếng.
(+) Đọc từng đoạn trớc lớp:
- + Yêu cầu h/s đọc nối tiếp nhau từng đoạn,
GV nhắc h/s ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu 2
chấm,đọc đúngcác câu cảm ,câu hỏi, ,đọc phân
biệt lời bà cụ và ê - đi -xơn .
+ GV kết hợp giải nghĩa từ:

+Em hiểu từ nhà bác học là nh thế nào ?
+Em hiểu cời móm mém là thế nào ?
(+) Đọc từng đoạn trong nhóm:
- GV yêu cầu h/s đọc theo nhóm 4.
-G/v gọi 1 số nhóm lên đọc.
-Lớp nhận xét bình chọn.
+ : Tiết 2:
3) Hớng dẫn tìm hiểu bài:
* Lớp đọc thầm đoạn 1 :
+ Nói những điều em biết về Ê đi xơn ?
- Gv bổ sung .

+ Câu chuyện giữa Ê đi xơn và bà cụ xảy ra vào
lúc nào ?
* H/s đọc thầm đoạn 2 , 3
+Bà cụ mong muốn điều gì ?
+ Vì sao cụ mong muốn có chiếc xe không cần
ngựa kéo ?
+ Mong muốn của cụ gợi cho Ê đi xơn 1 ý
nghĩ ?
+H/s theo dõi.
- Học sinh theo dõi.
H/s đọc.
-H/s đọc nối tiếp từng câu
- H/s đọc nối tiếp từng đoạn .
-h/s nêu chú giải SGK
-H/s đọc theo nhóm.
-H/s thi đọc theo nhóm .
+ Ê đi xơn là nhà bác học nổi
tiếng ở mỹ , sinh năm 1847 ,

mất năm 1931 . Ông đã cống
hiến cho loài ngời hàng ngàn
sáng chế
+ Xảy vào lúc ông vừa chế ra đ-
ợc chiếc đèn điện
+ Bà mong 1 thứ xe không cần
ngựa kéo mà lại rất êm .
+ Vì xe ngựa rất xóc , đi xe ấy
cụ sẽ bị ốm .
+ Chế ra 1 xe chạy bằng dòng
điện .
6
B : Kể chuyện:
1- GV nêu nhiệm vụ:Vừa rồi các em đã tập đọc chuyện Nhà bác học và bà cụ
Theo các vai( ngời dẫn chuyện, Ê -đi -xơn,
bà cụ ). Bây giờ, các em sẽ không nhìn
sách ,tập kể lại câu chuyện theo cách phân
vai.
2,Hớng dẫn H/s dựng lại câuchuyện theo
cách phân vai.
- Câu chuyện có mấy nhân vật?
-Y/c h/s tự sắm vai theo nhóm 3 em ,nhập
vai theo trí nhớ . kết hợp với lời kể -từng
tốp 3 em thi dựng lại câu chuyện theo vai.
-Lớp nhận xét bình chọn.
- G/v nhận xét ,tuyên dơng nhóm kể
chuyện hấp dẫn và sáng tạo
5/ Củng cố - dặn dò: Qua câu chuyện này,
giúp em hiểu đợc điều gì?
+H/s nêu; có 3 nhân vật.

-H/s tự hình thành nhóm,phân vai .
- H/s thi kể
-Ê-đi-xơn rất giầu sáng kiến, lao động
cần mẫn,luôn quan tâm đỡ mọi ngời.
_________________________________
đạo đức
Giao tiếp với khách nớc ngoài .
I) Mục tiêu : - H/s hiểu vì sao cần tôn trọng khách nớc ngoài .
- H/s biết cách giao tiếp khi gặp gỡ khách nớc ngoài .
- H/s có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc ngoài .
II) Đồ dùng dạy học : Tranh ảnh , VBT Đạo Đức .
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, Hoạt động 1 : Khởi động .
- H/s hát bài đoàn kết thiếu nhi quốc tế .
- Nêu nội dung bài hát .
2, Hoạt động2 : Liên hệ thực tế :
* Mục tiêu : H/s tìm hiểu các hành vi lịch sự với khách nớc ngoài .
* Cách tiến hành :
a, GV yêu cầu từng cặp H/s trao đổi với nhau .
- Em hãy kể về 1 hành vi lsự với khách nớc ngoài mà em biết ( qua đài báo , ti vi
)
- Em có nhận xét gì về hành vi đó .
b, Từng cặp H/s trao đổi với nhau .
c, 1 số h/s trình bày trớc lớp , các bạn khác bổ sung
d, Gv kết luận : C sử lịch sự với khách nớc ngoài là 1 việc làm tốt , chúng ta nên
học tập .
3, Hoạt động3: Đánh giá hành vi :
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×