Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Giáo án lớp 2 Tuần 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.8 KB, 26 trang )

Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008

TƯN 5
( Từ 24/9 đến 28/9 năm 2007)
Thứ 2
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Đạo đưc
Chiếc bút mực .
Chiếc bút mực
38 + 25
Gọn gàng - Ngăn nắp
Thứ 3
Thể dục
Chính tả
Toán
Kể chuyện
Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn - Ôn 4 đt
Chiếc bút mực .
Luyện tập
Chiếc bút mực
Thứ 4
Tập đọc
Toán
Tập vẽ
Hát
Mục lục sách
Hình chữ nhật- Hình tứ giác
Thứ 5


Thể dục
Chính tả
Toán
Luyện từ và câu
Thủ công
Động tác Bụng Chuyển hàng ngang thành vòng tròn
Nghe viết : Cái trống trường em .
Bài toán về nhiều hơn
Tên riêng và cách viết tên riêng -Kiểu câu Ai là gì?
Gấp máy bay đuôi rời (t1)
Thứ 6
Tập viết
Tập làm văn
Toán
TNXH
HĐTT
Chữ hoa D
Trả lời câu hỏi . Đặt tên cho bài luyện tập ...
7 cộng với một số 7 + 5
Cơ quan tiêu hóa
Sinh hoạt lớp

Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2007.
Tập đọc CHIẾC BÚT MỰC
A/ Mục đích yêu cầu :
1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng :
- Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như :- lớp , mực nức nở , loay hoay …
- Biết đọc nghỉ hơi các dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ .Biết đọc giọng đúng với lời từng
nhân vật .
2. Rèn kỉ năng đọc – hiểu :

-Hiểu nghóa các từ mới như : hồi hộp , ngạc nhiên , loay hoay .
-Hiểu ý nghóa nội dung câu chuyện : Khen ngợi Mai vì em là một cô bé ngoan , tốt bụng biết giúp
đỡ bạn .
B / Chuẩn bò
- Tranh ảnh minh họa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
C/ Các hoạt động dạy học :
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
101
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TIẾT 1
1.Bài cũ :
- Kiểm tra 3 học sinh.
2.Bài mới:
a) Phần giới thiệu :
- Treo tranh và hỏi học sinh : Tranh vẽ gì ?
-Để biết chuyện gì xảy ra trong lớp học . Hôm
nay chúng ta tìm hiểu bài “ Chiếc bút mực”
b) Đọc mẫu
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
-Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những
từ ngữ thể hiện được từng vai trong chuyện .
- Gọi một em đọc lại .
* Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự
như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các
tiết trước

- Yêu cầu đọc từng câu .
* Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm
cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt
thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
* Đọc từng đoạn :
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh.
-“ hồi hộp “ có nghóa là gì ?
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
* Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá
nhân
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh
c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1 và 2
-Yêu cầu đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi :
-Trong lớp bạn nào vẫn còn viết bút chì ?
- Gọi một em đọc lại đoạn 1 và 2 .
- Những từ ngữ nào cho thấy Mai rất mong
được viết bút mực ?
- Thế là trong lớp chỉ còn lại mấy bạn phải viết
bút chì ?
* Vậy là Lan thì được viết bút mực còn Mai thì
chưa điều gì đã xảy ra chúng ta cùng tìm hiểu
tiếp
- Đọc bài “ Trên chiếc bè “ và trả lời câu hỏi
- Vẽ cảnh học sinh trong lớp học .
- Vài em nhắc lại tựa bài
- Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chú thích .

- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo
viên lưu ý .
- Một em đọc lại
- Rèn đọc các từ như : lên , lắm , hồi hộp , thế là
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết đoạn 2.
- Ở lớp 1 A ,/ học sinh / bắt đầu được viết bút
mực ,/ chỉ còn / Mai và Lan / vẫn phải viết bút
chì .//Thế là trong lớp / chỉ còn mình em viết
bút chì .//
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
- Không yên lòng chờ đợi một việc gì đó .
- Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc
- Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và
cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh cả bài .
- Một em đọc . Lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời
- Bạn Lan và bạn Mai .
- Một em đọc đoạn 1 và 2 .
- Hồi hộp nhìn cô, buồn lắm.
- Trong lớp chỉ còn lại một mình Mai.
102
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
TIẾT 2
d) Luyện đọc đoạn 3
-Đọc mẫu diễn cảm bài.
-Đọc giọng kể nhấn giọng những từ ngữ thể
hiện được từng vai trong chuyện .

- Gọi một em đọc lại đoạn 3 .
* Hướng dẫn phát âm : -HD tương tự như đã
giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở tiết trước .
- Yêu cầu đọc từng câu .
* Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm
cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt
thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
* Đọc từng đoạn :
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
* Thi đọc: -Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá
nhân
* Đọc đồng thanh : YC đồng thanh cả bài
* Tìm hiểu nội dung đoạn 3.
- Lớp đọc thầm đoạn 3 trả lời câu hỏi :
-Chuyện gì đã xảy ra với bạn Lan ?
- Lúc này bạn Mai đang loay hoay với hộp bút
như thế nào ?
- Vì sao bạn Mai lại loay hoay như vậy ?
- Cuối cùng Mai đã làm gì ?
- Thái độ của Mai như thế nào khi biết mình
cũng được viết bút mực ?
- Mai đã nói với cô thế nào ?
-Theo em bạn Mai có đáng khen không ? Vì sao
* Thi đọc truyện theo vai :
-Hướng dẫn đọc theo vai .Phân lớp thành các
nhóm mỗi nhóm 4 em .
- Chú ý giọng đọc từng nhân vật .

- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .
- Yêu cầu lần lượt các nhóm thể hiện .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
đ) Củng cố dặn dò :
- Em thích nhất nhân vật nào ? Vì sao ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nh nhà học bài xem trước bài mới .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chú thích .
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo
viên lưu ý .
- Một em đọc lại
-Rèn đọc các từ như : loay hoay , nức nở , ngạc
nhiên ,..
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu .
- Bỗng/ Lan gục đầu xuống bàn/ khóc nức nở //
Nhưng hôm nay / cô đònh cho em viết bút mực /
vì em viết khá rồi .//
-Từng em nối tiếp đọc đoạn 3 trước lớp .
-Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và
cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
-Một em đọc.Lớp đọc thầm đoạn 3 trả lời
- Bạn đã làm quên bút ở nhà.
-Bạn Mai mở hộp bút ra lại đóng hộp bút vào.
-Vì Mai muốn nửa cho bạn mượn nửa lạikhông
- Đưa bút cho Lan mượn .
- Mai thấy hơi tiếc.
- Để bạn Lan viết trước .

- Rất đáng khen vì Mai biết giúp đỡ bạn bè .
- Các nhóm tự phân ra các vai : Người dẫn
chuyện , Mai , Lan và cô giáo.
- Luyện đọc trong nhóm
- Thi đọc theo vai .
- Bạn Mai vì Mai là người bạn tốt đángkhen
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà hoc bài xem trước bài mới .
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
103
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008

Toán 38 + 25
A/ Mục tiêu:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng có nhớ dạng 38 + 25 .
- p dụng kiến thức về phép cộng trên để giải các bài toán liên quan .
B/ Chuẩn bò :
- Bảng gài - que tính . Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 .
C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Yêu cầu đặt tính và thực hiện 48 + 5 và 29 + 8
, nêu cách làm đối với phép tính 29 + 8
- HS2 : Giải toán : Có 28 hòn bi thêm 5 hòn bi .
Hỏi tất cả có bao nhiêu hòn bi ?
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép cộng
dạng 38 + 25 .
* Giới thiệu phép cộng 38 +25
- Nêu bài toán : có 38 que tính thêm 25 que
tính . Hỏi tât cả có bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm
như thế nào ?
* Tìm kết quả : - Yêu cầu lấy 3 bó que tính và
8 que tính .
- GV : Có 38 que tính gồm 3 chục và 8 que tính
rời ( gài lên bảng gài ) .
- Yêu cầu lấy thêm 25 que tính .
- Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời
( gài lên bảng gài )
-Nêu : 8 que tính rời với 2 que tính rời là 10 que
tính , bó lại thành một chục . 3 chục ban đầu
với 2 chục là 5 chục 5 chục thêm 1 chục là 6
chục .6 chục với 3 que tính rời là 63 que tính .
-Vậy 38 + 25 = 63
* Đặt tính và tính :
- Gọi một em lên bảng đặt tính và tính .
- Yêu cầu nêâu lại cách làm của mình .


- Hai em lên bảng , HS1 làm 2 phép tính và
nêu cách đặt tính và cách tính .
- HS2 : tóm tắt và giải bài toán .
- Học sinh khác nhận xét .
- Vài em nhắc lại tựa bài.

- Lắng nghe và phân tích bài toán .
- Ta thực hiện phép cộng 38 + 25
- Quan sát và lắng nghe giới thiệu .
- Lấy 38 que tính để trước mặt .
- Lấy thêm 25 que tính
- Làm theo các thao tác như giáo viên sau đó
đọc kết quả 38 cộng 25 bằng 63

3 8 Viết 38 rồi viết 25 xuống dưới sao
+2 5 cho 5 thẳng cột với 8, 2 thẳng cột với
6 3 3 viết dấu + và vạch kẻ ngang .Cộng
từ phải sang trái 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1
, 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
104
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
c) Luyện tập :
Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài.
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 1 em lên bảng làm .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Đề bài yêu cầu ta làm gì ?
-Số thích hợp trong bài là số như thế nào ?
-Làm thế nào để tìm tổng các số hạng đã biết ?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở .
- Mời 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu nêu cách tính 38 + 41

Bài 3: Vẽ hình lên bảng mời 1 em nêu yêu cầu
- Muốn biết con kiến đi hêt đoạn đườngbao
nhiêu dm ta làm thế nào ?
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Mời một em lên chữa bài .
Bài 4: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Đề bài yêu cầu ta làm gì ?
- Làm thế nào so sánh các tổng với nhau ?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở .
- Mời 1 em lên bảng làm bài .
Khi so sánh 9 + 7 và 9 + 6 ngoài cách tính
tổng rồi so sánh ta còn cách nào khác không ?
- Không cần thực hiện phép tính hãy giải thích
vì sao 9 + 8 = 8 + 9
-Nhận xét ghi điểm học sinh .
d) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
Vậy : 38 + 25 = 63
- Một em đọc đề bài.
- Tự làm bài vào vở, hai em kiểm tra nhau.
- Em khác nhận xét bài bạn .
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Tìm tổng của các phép cộng .
-Lấy các số hạng cộng với nhau .
- Viết số sao cho đơn vò thẳng cột đơn vò , cột
chục thẳng với chục .
- Lớp thực hiện vào vở .
-Một em nêu cách tính và tính .
- Viết 38 rồi viết 41 dưới 38 sao cho thẳng cột ,

cộng từ phải sang trái 8 cộng 1 bằng 9viết 9 , 3
cộng 4 bằng 7 viết 7 .
Vậy 38 + 41 = 79
- Quan sát nêu yêu cầu đề
- Ta thực hiện phép cộng 28 dm + 34 dm .
- Lớp làm vào vở .
Bài giải
Con kiến đi đoạn đường dài là :
28 + 34 = 62 ( dm )
Đ/S: 62 dm
-Một em đọc đề bài .
-Điền dấu < , = > vào chỗ thích hợp .
-Tính tổng trước rồi so sánh.
- Lớp thực hiện vào vở.
-Một em nêu cách tính và tính .
- Ta có thể so sánh các thành phần : 9 = 9 mà
7 > 6 nên 9 + 7 > 9 + 6 .
- Hai tổng bàng nhau vì : khi thay đổi vò trí các
số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .
- Về học bài và làm các bài ta

Đạo đức GỌN GÀNG - NGĂN NẮP
A/ Mục tiêu :
1. Kiến thức : - Biết biểu hiện của việc gọn gàng ngăn nắp .Ích lợi việc gọn gàng ngăn nắp.
2. Thái độ, tình cảm : - Đồng tình với các bạn biết sống gọn gàng ngăn nắp.
3. Hành vi : - Thực hành sống gọn gàng ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt .
B/Chuẩn bò :
- Phiếu thảo luận cho hoạt động 1 và 3 ở tiết 1 Một số đồ dùng ,sách vở học sinh.
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:

Vàn Thë Thanh Hiãưn
105
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Khởi động: - HS hát
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Treo tranh minh hoạ .
- Yêu cầu các nhóm quan sát thảo luận theo các
câu hỏi đã ghi trong phiếu thảo luận .
- Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
- Bạn làm như thế nhằm mục đích gì ?
- Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung
* Kết luận : - Các em nên rèn luyện thói quen
gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt.
Hoạt động 2 : Phân tích truyện “Chuyện xảy
ra trước giờ ra chơi” .
-Yêu cầu các nhóm lắng nghe và thảo luận theo
câu hỏi mà giáo viên đưa ra .
-Tại sao cần ngăn nắp , gọn gàng ?
- Nếu không ngăn nắp gọn gàng sẽ gây hậu quả
gì ?
- Mời từng nhóm cử đại diện trình bày
- Nhận xét đánh giá về kết quả công việc .
* Kết luận : - Tính bừa bộn khiến nhà cửa lộn
xộn , khi tìm vật gì mất nhiều thời gian . Vì vậy
ta nên có thói quen ngăn nắp , gọn gàng trong
sinh hoạt.

Hoạt động: Xử lí tình huống
-Chia lớp thành 4 nhóm .
- Phát cho mỗi nhóm một tờ phiếu có ghi tình
huống
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và cử đại diện
lên bảng trình bày cách giải quyết của nhóm .
- Nhận xét khen đội có cách giải quyết hợp lí và
đúng nhất .
* Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học
- Lớp hát

- Các nhóm quan sát tranh .
-Thảo luận trả lời các câu hỏi .
-Cất sách vở học xong lên giá sách.
- Làm như thế để giữ gìn sách vở , nhà cửa
gọn gàng .. .
-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung .
- Hai em nhắc lại .

-Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo
yêu cầu của giáo viên .
- Để khi lấy các thứ không mất công tìm
kiếm , giúp chúng ta giữ gìn đồ đạc bền đẹp
- Mọi thứ lộn xộn khi tìm mất thời gian , làm
cho nhà cửa bừa bộn , bẩn thỉu.
-Các nhóm khác nhận xét ýkiến nhóm bạn .
- Ba em nhắc lại kết luận .
- Các nhóm tổ chức thảo luận tìm cách giải

quyết tình huống như giáo viên đã ghi trong
phiếu và cử đại diện lên trình bày trước lớp .
- Nhận xét ý kiến và bổ sung cho nhóm bạn
nếu có .
- Bình chọn nhóm có cách giải quết hợp lí
-Về nhà thực hành bài học.

Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2007.
Thể dục CHUYỂN Đ H HÀNG DỌC THÀNH Đ H VÒNG TRÒN
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
106
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
A/ Mục tiêu :
- Ôn 4 động tác Vươn Thở - Tay - Chân - Lườn . Yêu cầu thực hiện mỗi động tác tương đối chính
xác .Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại .
-Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng nhanh và trật tự .
B/ Đòa điểm phương tiện :
- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bò còi .
C/ Lên lớp :
Nội dung và phương pháp dạy học Đònh lượng Đội hình luyện tập
1.Phần mở đầu :
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
Đứng vỗ tay và hát .
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhòp .
- Trò chơi ( do giáo viên chọn ) .
* Kiểm tra bài cũ : Mời 1 -2 em lên kiểm tra 4 động tác đã
học

2.Phần cơ bản :
-Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và
ngược lại .( 2 - 3 lần )
- GV giải thích động tác , sau đó dùng khẩu lệnh cho HS
cách nắm tay nhau di chuyển thành vòng tròn theo ngược
chiều kim đồng hồ từ tổ 1 đến hết . Sau khi lớp chuyển
thành vòng tròn GV cho đứng lại rồi cho quay mặt vào tâm
, sau đó nhận xét giải thích thêm . Tiếp theo tập chuyển về
đội hình ban đầu . Sau khi tập lần 2 hoặc 3 GV cho dừng
lại ở đội hình vòng tròn , giãn cách để tập bài thể dục phát
triển chung .
- Ôn lại 4 động tác mới học .( 4 - 5 lần )
- Yêu cầu cả lớp ôn lại lần lượt 4 động tác 2 lần mỗi động
tác
2 x 8 nhòp . Lần 1 do GV điều khiển lần 2 -5 do cán sự
điều khiển . Xen kẽ giáo viên nhận xét học có thể chia tổ
tập luyện
* Trò chơi : “ Kéo cưa lừa xẻ “
-Lần 1 cho 1 hoặc 2 cặp chơi thử . Lần 2 chia về các tổ để
chơi
chơi có kết hợp với vần điệu .
3.Phần kết thúc:
-Cúi lắc người thả lỏng 5 - 6 lần
-Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần )
- Trò chơi hồi tónh ( do giáo viên chọn )
-Giáo viên hệ thống bài học
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
-GV giao bài tập về nhà cho học sinh .
2 phút
1phút

2phút
2phút
8 phút
3 phút
2phút
1phút


Giáo viên
   
   
   
   
   
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
107
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
Chính tả CHIẾC BÚT MỰC
A/ Mục đích yêu cầu :
- Chép lại chính xác không mắc lỗi đoạn tóm tắt nội dung câu chuyện “Chiếc bút mực “.Biết cách
trình bày một đoạn văn xuôi : Viết hoa chữ cái đầu câu , chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô , tên riêng
phải viết hoa .Củng cố qui tắc chính tả : ia/ ya / l/ n ; en / eng .
B/ Chuẩn bò :
- Bảng phụ viết đoạn văn cần chép .

C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
- Gọi hai em lên bảng . đặt câu với các từ khó
hay nhầm lẫn .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài
-Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng ,
viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Chiếc bút
mực “, và các tiếng có vần ia / ya ,…
b) Hướng dẫn tập chép :
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép :
-Đọc mẫu đoạn văn cần chép .
-Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm
-Đọan chép này có nội dung từ bài nào ?
-Đoạn chép kể về chuyện gì ?
* Hướng dẫn cách trình bày :
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Chữ đầu dòng phải viết thế nào ?
- Khi viết tên riêng chúng ta cần chú ý điều gì?
* Hướng dẫn viết từ khó:
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng
con
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
* Chép bài: - Yêu cầu nhìn bảng chép bài
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
* Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò bài , tự
bắt lỗi
* Chấm bài : -Thu tập học sinh chấm điểm và

nhận xét từ 10 – 15 bài .
c) Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 2.
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Mời một em lên làm bài trên bảng .
-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
- Đặt câu với các tiếng : ra / da / gia
- Lắng nghe giới thiệu bài
- Nhắc lại tựa bài .
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
-Ba học sinh đọc lại bài, lớp độc thầm.
- Bài Chiếc bút mực
- Lan được viết bút mực nhưng quên bút Mai
cho bạn mượn chiếc bút của mình .
- Đoạn văn có 5 câu .
-Cuối mỗi câu có ghi dấu chấm
- Viết hoa , chữ đầu dòng phải lùi vào một ô.
- Phải viết hoa .
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: cô
giáo , lắm ,khóc , mượn , quên
- Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng
- Nhìn bảng chép bài .
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Học sinh làm vào vở
- Một em làm trên bảng : tia nắng , đêm khuya ,
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
108

Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
- YC lớp đọc các từ trong bài sau khi điền .
Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập
- Đưa các vật ra và hỏi .
- Đây là cái gì ?
- Bức tranh vẽ con gì ?
-Người ngại làm việc gọi là gì ?
- Trái nghóa với già là gì ?
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Kết luận về lời giải của bài tập .
d) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài
cây mía .
-Đọc lại các từ khi đã điền xong.
-Một em nêu : Tìm tiếng có chứa âm đầu l/ n
- Quan sát trả lời :
- Cái nón .
- Con lợn .
- Lười biếng .
- Từ non .
- Học sinh làm vào bảng vở .
-Về nhà học bài và làm bài tập trong sách .
Toán LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu :
- Củng cố về các kiến thức phép cộng có nhớ dạng : 8 + 5 ; 28 + 5 ; 38 + 25 . - Giải toán bằng lời
văn theo tóm tắt . Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn .
B/ Chuẩn bò :

- Đồ dùng phục vụ trò chơi .
C/ Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Yêu cầu so sánh các tổng :
a/ 9 + 7 và 9 + 6
b/ 9 + 8 và 8 + 9
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta luyện tập về phép cộng
trong phạm vi 100 và Giải toán có lời văn theo
tóm tắt
b) Luyện tập :
Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc kết quả phép tính
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu 2 em lên bảng đặt tính và tính
- Gọi 3 em lên bảng nêu lại cách thực hiện :
48 + 24 ; 58 + 26
- 2 em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính và
nêu cách so sánh .
-Học sinh khác nhận xét .
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Một em đọc đề bài .
- Đọc nối tiếp mỗi em một phép tính
- Em khác nhận xét bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Lớp thực hiện đặt tính và tính ra kết quả .
- Hai em nêu cách đặt tính và cách tính
- Viết 48 rồi viết 24 dưới 48 sao cho 4 thẳng cột
với 8 ; 2 thẳng cột với 4 viết dấu + kẻ dấu gạch
ngang . Thực hiện từ phải sang trái 8 cộng 4
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
109
Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008
-Yc lớp viết kết quả vào vở bài tập
Bài 3 – Mời một học sinh đọc đề bài .
-Dựa vào tóm tắt hãy nói rõ bài toán cho biết gì
- Bài toán yêu cầu ta làm gì ?
-Hãy đọc đề bài theo tóm tắt ?
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Gọi một em lên bảng chữa bài .
-Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh .
Bài 4: - Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó đổi
chéo vở để kiểm tra bài của nhau .
Bài 5: - Yêu cầu đọc đề .
- Yêu cầu học sinh làm vào vở
-Chúng ta khoanh chữ nào ? Vì sao ?
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
c) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
bằng 12 viết 2 nhớ 1 ; 4 cộng 2 bằng 6 nhớ 1
bằng 7 viết 7 .Vậy 48 cộng 24 bằng 72

- Lớp ghi kết quả vào vở .
-Một em đọc đề bài .
- Cho biết có 28 cái kẹo chanh và 26 cái kẹo
dừa .
- Bài toán hỏi số kẹo cả hai gói .
- Gói kẹo chanh có 28 cái , gói kẹo dừa có 26
cái . Hỏi cả hai gói kẹo có bao nhiêu cái
-Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Một em lên bảng tính .
Bài giải
Số kẹo cả hai gói có là :
28 + 26 = 54 (cái kẹo)
Đ/S : 54 cái kẹo
- Lớp tự làm bài : 28 cộng 9 bằng 37 ; 37 cộng
11 bằng 48 ; 48 cộng 25 bằng 73
- Một em đọc đề
- Tính tổng của 28 + 4 = 32
- Khoanh vào câu C . 32 vì 28 + 4 = 32
- Em khác nhận xét bài bạn
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
Kể chuyện CHIẾC BÚT MỰC
A/ Mục đích yêu cầu :
- Dựa vào tranh minh họa gợi ý dưới mỗi tranh và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng
đoạn và toàn bộ câu chuyện. Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp được với lời kể với nét mặt ,
điệu bộ . Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng nhân vật từng nội dung của truyện . Biết theo
dõi lời kể của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn .
B / Chuẩn bò
-Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa . Hộp bút , bút mực .
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1.Bài cũ :
-Gọi 3 em lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện
“ Bím tóc đuôi sam “
- Nhận xét cho điểm .
2.Bài mới
a) Phần giới thiệu :
- Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện đã
được học qua bài tập đọc tiết trước đó là câu
chuyên
“ Chiếc bút mực “
- Ba em lên nối tiếp nhau kể chuyện .
- Mỗi em kể một đoạn trong chuyện “ Bím tóc
đuôi sam “
-Vài em nhắc lại tựa bài
- Chuyện kể : Chiếc bút mực
Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản:
Vàn Thë Thanh Hiãưn
110

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×