Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

giáo án lớp 2 tuần 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 28 trang )

Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
Tuần 5
Ngày soạn: 01/10/2006
Ngày giảng: 02/10/2006
Toán: 38 + 25
I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp HS: biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25
- Cũng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5 và 28 + 5
II. Đồ dùng dạy - học:
- 5 bó 1 chục que tính và 13 que tính.
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
- 1 HS lên bảng giải bài 3.
-> Nhận xét, ghi điểm.
B - Bài mới:
a. Giới thiệu bài, ghi đề.
b. Giới thiệu phép cộng 38 + 25
GV nêu bài toán: Có 38 que tính, thêm 25 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao
nhiêu que tính?
Yêu cầu HS thao tác trên que tính để tự tìm ra kết quả phép cộng
38 + 25 = ?
? 38 que tính thêm 25 que tính tahnhf mấy que tính?
HS nêu nhiều cách khác nhau để tìm kết quả. (63 que tính).
? Vậy 38 + 25 = ? (63).
* Hớng dẫn HS tự đặt tính và tính.
1 HS lên bảng đặt tính và tính. Lớp làm bảng con.
-> HS nhận xét, nêu cách thực hiện.
GV lu ý HS: Có nhớ vào tổng các chục.
C - Thực hành
Bài 1: 1 HS đọc y/c. Lớp đọc thầm y/c.
HS tự làm bài vào vở.


-> Đổi bài chéo cho nhau để kiểm tra kết quả.
Lu ý HS: Phân biệt phép cộng có nhớ và không nhớ.
Bài 2: HS đọc y/c.
HS kẻ bảng, viết vào vở.
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
102
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
GV hớng dẫn HS có thể cộng nhẩm các số ngay trên bảng (coi nh đã đặt tính
dọc, ghi ngay kết quả vào ô trống ở dới)
Bài 3: 1 HS đọc y/c, lớp đọc thầm.
HS quan sát hình vẽ, nêu cách giải.
Làm bài giải vào vở.
GV nêu nhận xét: ở hình này, độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài hai
đoạn thẳng AB và BC.
Bài 4: 1 HS đọc y/c bài tập, lớp đọc thầm.
HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm -> nêu cách làm.
Lớp nhận xét
D - Cũng cố, dặn dò
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
- Dặn: ôn bài.
- Nhận xét giờ học
Tập đọc: Chiếc bút mực
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng
- Đọc trơn toàn bài: Đọc đúng các từ: hồi hộp, nức nở, ngạc nhiên, loay hoay.
- Biết nghĩ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật (cô giáo, Lan, Mai).
2. Rèn kỹ năng đọc, hiểu:
- Hiểu nghĩa của các từ mới.
- Hiểu nội dung bài: khen ngời Mai là cô bé ngoan, biết giúp bạn.

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Tranh minh hoạ bài học
HS: SGK Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học:

Tiết 1:
A-Kiểm tra bài cũ:
HS tiếp nối nhau đọc bài "Trên chiếc bè", trả lời câu hỏi:
? Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?
? Trên đờng đi, đôi bạn nhìn thấy nh thế nào?
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
103
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
? Thái đọ của các con vật đối vơi hai chú dế ra sao?
-> Nhận xét, ghi điểm
B- Bài mới
a. Giới thiệu bài - ghi đề:
b. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài
- Hớng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải
nghĩa từ
- Đọc từng câu
- GV kết hợp giúp HS học đúng từ khó.
- Đọc từng đoạn trong lớp.
- GV kết hợp hớng dẫn HS ngắt nghĩ
đúng chổ, ngắn gọn ở một số cụm từ.
- GV giúp HS hiểu nghĩa từ mới.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh

Tiết 2
c. H ớng dẫn tìm hiểu bài:
Câu 1:
Những từ ngữ nào cho biết
Mai mong đợc viết bút mực?
Câu 2:
Chuyện gì đã xãy ra với Lan?
Câu 3: GV hỏi:
? Vì sai Mai loay hoay mãi với cái hộp
bút?
? Cuối cùng, Mai quyết định ra sao?
Câu 4:
Khi biết mình cũng đợc viết bút mực,
Mai nghĩ và nói thế nào?
Câu 5: GV hỏi:
? Vì sao cô giáo khen Mai?
GV: Mai là cô bé tốt bụng, chân thật.
Em cũng tiếc khi phải đa bút cho bạn
mợn, tiếc khi biết cô giáo cũng cho
mình viết bút mực nhng em luôn hành
động đúng vì em biết nhờng nhịn, giúp
đở bạn.
d. Luyện đọc lại:
HS chú ý lắng nghe.
HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài.
nức nở, loay hoay ...
HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong
bài.
HS đọc phần chú giải.
HS luyện đọc theo N

4
.
Đại diện nhóm thi đọc (đoạn, cả bài).
Lớp đọc ĐT cả bài.
1 HS đọc câu hỏi
HS đọc đoạn 2 -> trả lời.
1 HS đọc câu hỏi, lớp đọc thầm.
HS đọc đoạn 3 -> trả lời
HS trả lời
HS phát biểu ý kiến.
1 HS đọc câu hỏi, lớp đọc thầm câu hỏi.
HS đọc đoạn 4 -> trả lời
Nhiều HS phát biểu ý kiến
HS sinh hoạt N
4
, tự phân vai để luyện
đọc.
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
104
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
GV nhận xét chung.
-> 2,3 nhóm thi đọc
Lớp nhận xét, bình chọn.
C - Cũng cố, dặn dò
? Câu chuyện này nói về điều gì?
? Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
HS phát biểu ý kiến tự do.
+ Dặn: Quan sát tranh, đọc y/c kể để chuẩn bị cho tiết KC.
+ Nhận xét giờ học.
Đạo đức : gọn gàng ngăn nắp

I. Mục đích yêu cầu:
- HS hiểu:
- ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp
- Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và cha gọn gàng ngăn nắp
2. HS biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi
3. HS biết yêu mến những ngời sống gọn gàng, ngăn nắp.
II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Tranh thảo luận nhóm (HĐ2)
Dụng cụ diễn kịch, kịch bản hoạt cảnh
HS: Dụng cụ diễn kịch
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
? Biết nhận lỗi và sửa lỗi có lợi gì>
- Nhận xét
B - Bài mới:
a. Giới thiệu bài, ghi đề.
b.Hoạt cảnh đồ dùng để ở đâu:
GV chia N
4
giao kịch bản để các nhóm chuẩn bị
Một nhóm H trình bày hoạt cảnh
? Vì sao bạn Dơng lại không tìm thấy cặp và sách vở?
? Qua hoạt cảnh trên, em rút ra điều gì?
Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-> GV kết luận
c. Thảo luận, nhận xét nội dung tranh
GV yêu cầu HS sinh hoạt N
6
giao nhiệm vụ. Nhận xét xem nơi học và sinh
hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp cha? Vì sao?

HS làm việc theo nhóm
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
-> GV kết luận
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
105
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
? Nên sắp xếp lại sách vở, đồ dùng nh thế nào cho gọn gàng ngăn nắp?
GV treo tranh lên bảng. HS sắp xếp lại đồ dùng (bằng lời)
d. Bày tỏ ý kiến:
GV nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga một góc học tập riêng nhng mọi ng-
ời trong gia đình thờng để đồ dùng lên bàn học của Nga.
Theo em, Nga cần làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng, ngăn nắp.
HS thảo luận N
4
Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-> Lớp bổ sung
-> GV kết luận
C - Cũng cố, dặn dò
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
- Dặn: Vận dụng tốt những điều đã học vào cuộc sống
- Nhận xét giờ học
BUổI CHIềU
Mĩ thuật: nặn, xẻ, dán , vẽ con vật
(Giáo viên bộ môn phụ trách)
Thể dục: Bài 9
CHUYểN Đội hình hàng dọc
thành đội hình vòng trònvà ngợc lại -
ôn bốn động tác của bài thể dục phát triển chung
I - Mục đích yêu cầu:
-Ôn bốn động tác vơn thở, tay, chân, lờn.Yêu cầu thực hiện đợc từng động tác t-

ơng đối chính xác.
- Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngợc lại.Yêu cầu thực
hiện động tác tơng đối chính xác, nhanh và trật tự.
II - Địa điểm, ph ơng tiện.
-Địa điểm :Trên sân trờng. Vệ sinh an toàn nơi tập.
-Phơng tiện : Chuẩn bị một còi.
III - Nội dung và ph ơng pháp lên lớp.
1 - Phần mở đầu:
- GV hớng đẫn HS ra sân tập ba hàng dọc, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
* Đứng vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
* Trò chơi " Diệt các con vật có hại"
* Kiểm tra bài cũ : 2 - 4 HS thực hiện bốn động tác đã học.
2 - Phần cơ bản:
- Chuyển độii hình hàng thành đội hình vòng tròn và ngợc lại : 2 - 3 lần.
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
106
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
GV giải thích động tác, sau đó hô khẩu lệnh và dùng lời chỉ dẩn cho HS cách
nắm tay nhau và di chuyển thành vòng tròn theo ngợc chiều kim đồng hồ từ tổ 1 đến
hết. Sau khi HS chuyển thành vòng tròn, GV cho đứng lại ( bằng khẩu lệnh), rồi cho
quay vào tâm ( bằn khẩu lệnh ), sau đó GV nhận xét, giải thích thêm. Tiếp theo, tập
chuyển về đọi hình ban đầu. Sau khi tập lần 2 hoặc 3, GV cho dừng lại ở đội hình vòng
tròn, giãn cách để tập bài thể dục phát triển chung.
- Ôn 4 đọng tác vơn thở tay, chân, lờn : 2 lần, mỗi đọng 2 x 8 nhịp.
Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp. Lần 2, thi xem tổ nào tập đúng, GV hô
nhịp, không làm mẫu.
* Trò chơi " Kéo ca là xẻ" 4-5 phút
3 - Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng : 5 - 10 lần.

- Cúi lắc ngời thả lỏng : 5 -6 lần.
-Nhảy thả lỏng : 4 -5 lần, sau đó thu nhỏ vòng tròn.
- GV cùng HS hệ thống bài : 2 phút.
- GV nhận xét giờ học và dặn học sinh về nhà tập lại bài thể dục đã học.
Âm nhạc: HọC HáT BàI: CHIM BAY Cò BAY
(GV bộ môn phụ trách)
Ngày soạn: 01/10/2006
Ngày giảng: 03/10/2006
Kể chuyện: Chiếc bút mực
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nói:
- Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ, kể lại đợc từng đoạn và toàn bộ nội dung
câu chuyện
- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ nét mặt, biết thay đổi
giọng kể cho phù hợp với nội dung.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể
tiếp đợc lời bạn.
II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Tranh minh hoạ SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng, nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện "Bím đuôi tóc sam".
-> Nhận xét, ghi điểm.
B - Bài mới:
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
107
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
a. Giới thiệu bài, ghi đề.
b. Giới thiệu HS kể chuyện.

Kể từng đoạn theo tranh:
GV nêu y/c của bài:
- HS quan sát từng tranh trong SGK, phân biệt các nhân vật (Mai, Lan và cô giáo).
- HS nói tóm tắt nội dung mỗi tranh.
- HS kể chuyện theo nhóm 4: HS tiếp nối nhau kể từng đoạn trong truyện.
Hết một lợt quay lại từ đoạn 1, thay đổi ngời kể.
- Kể chuyện trớc lớp:
+ Đại diện nhóm thi kể chuyện trớc lớp (theo đoạn GV yêu cầu).
+ Lớp, GV nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện, giọng kể.
* Kể toàn bộ câu chuyện:
- 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
-> Lớp nhận xét.
GV khuyến khích HS kể bằng lời của mình, có thể chuyển các câu hội thoại
thành câu nói gián tiếp, cũng có thể nhắc lại câu đối thoại bằng giọng nói thích
hợp với lời nhân vật.
C - Cũng cố, dặn dò.
- Lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nhất.
- GV nhắc HS noi gơng bạn Mai.
- Dặn: Về kể lại chuyện cho ngời thân ghe.
- Nhận xét giờ học.
Toán: Luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh
- Cũng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, 28 +5, 38 + 25.
- Cũng cố giải toán có lời văn và làm quen với loại toán "Trắc nghiệm"
II. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
- 1 HS lên bảng giải bài 3.
-> Nhận xét, ghi điểm.
B - Bài mới:

a. Giới thiệu bài, ghi đề.
b. H ớng dẫn HS luyện tập.
Bài 1: 1 HS đọc y/c của bài
HS sử dụng bảng "8 cộng với một số" để làm tính nhẩm (viết ngay kết quả
phép tính) vào vở.
Bài 2: Lớp đọc thầm bài tập
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
108
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
? Bài 2 y/c gì? (Đặt tính rồi tính).
HS tự làm bài vào vở.
GV theo dõi, hớng dẫn thêm cho HS chậm.
- Lu ý HS thêm 1 (nhớ) vào tổng các chục.
Bài 3: 1 HS đọc y/c, lớp đọc thầm.
GV hớng dẫn HS giải: HS đặt đề toán (theo tóm tắt), nêu cách giải rồi trình
bày giải vào vở.
1 số HS đọc bài giải -> Lớp chữa bài.
Bài 4: HS đọc y/c
Y/c HS nêu cách làm.
HS tự điền kết quả vào ô trống.
- Lu ý HS: Nếu không nhẩm ra kết quả có thể đặt tính dọc ở vở nháp tìm kết
quả rồi điền số.
Bài 5: HS đọc y/c
GV hớng dẫn đặt tính ở vở nháp tìm kết quả đúng, sau đó khoanh tròn vào
kết quả đúng.
D - Cũng cố, dặn dò
- GV chấm 5, 7 bài. Sửa các bài HS còn vớng mắc (nếu có).
- Về ôn bài, làm lại các bài tập còn sai (nếu có)
- Nhận xét giờ học.
Chính tả: Chiếc bút mực

I. Mục đích yêu cầu:
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài: Chiếc bút mực.
- Viết đúng 1 số tiếng có âm giữa vần (âm chính) ia/ya làm đúng bài tập,
phân biệt tiếng có âm đầu l/n.
II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Bảng phụ viết nội dung đoạn văn cần chép.
Viết nội dung BT2 vào bảng phụ.
HS: Vở bài tập TV.
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng lớp viết - Lớp viết vào bảng con.
- GV lần lợt đọc cho HS viết: dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng rã, dân làng,
dâng lên.
B - Bài mới:
a. Giới thiệu bài, ghi đề.
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
109
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
b. Hớng dẫn HS tập chép.
GV treo bảng phụ đã viết đoan tóm tắt. 3 HS nhìn bảng đọc.
HS tập viết tên riêng, những tiếng dễ viết sai vào bảng con: bút mực, lớp,
quên, mợn ... Mai, Lan.
? Tìm những chổ có dấu phẩy trong đoạn văn.
- 1 HS đọc lại đoạn văn (chú ý nghỉ hơi đúng ở những chỗ có dấy phẩy).
- HS chép bài vào vở.
* GV chấm, chữa bài:
- HS tự chữa lỗi bằng bút chì.
- GV chấm 5, 7 bài -> Nêu nhận xét của từng bài.
C - H ớng dẫn HS làm bài tập chính tả.
Bài 2: 1 HS đọc y/c.

2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-> HS - GV nhận xét bài làm ở bảng.
HS chữa bài.
D - Cũng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn: Chép lại những chữ còn hay viết sai.
Mỹ thuật:
(Giáo viên bộ môn phụ trách)
BUổI CHIềU
BDPĐ: RèN Đọc viết bài : chiếc bút mực
I. Mục đích yêu cầu:
-Rèn kĩ năng đọc cho HS. HS nắm đợc nội dung của bài tập đọc
-HS nghe và viết lại đợc 1 đoạn của bài tập đọc"Chiếc bút mực"
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra vở học chính tả của HS
B - Bài mới:
1.Rèn đọc
-HS luyện đọc đoạn , bài theo nhóm 4
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
110
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
- Thi đọc trong nhóm
-Thi đọc cá nhân giửa các nhóm với nhau
-HS trong nhóm thi đọc theo cách phân vai
-GV cùng HS nhận xét tuyên dơng
-GV nêu câu hỏi SGK HS trả lời câu hỏi, nêu nội dung bài tập đọc: Khen ngợi
Mai là cô bé ngoan biết giúp bạn.
2.Luyện viết
- GV đọc đoạn 3- HS lắng nghe tìm những từ dễ viết sai, luyện viết bảng con

- GV đọc bài -HS viết bài vào vở
- GV đọc bài - HS dò bài , chữa bài
- GV chấm bài tổ 1- Nhận xét tuyên dơng
C - Cũng cố, dặn dò
Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe
Tuyên dơng những HS đọc bài tốt và có nhiều tiến bộ
Thực hành: GấP MáY BAY ĐUÔI RờI
I. Mục đích yêu cầu:
-HS nắm đợc các bớc gấp máy bay đuôi rời và gấp đợc một chiếc máy bay
đuôi rời cố đầy đủ các bộ phận.
-RKN gấp hình và giữ gìn vệ sinh lớp học.
II- ĐDDH
- Mâẫ máy bay đuôi rời
- Các bớc gấp máy bay
- Giấy màu, kéo
III. Các hoạt động dạy học:
A-Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học thủ công của HS
B - Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hớng dẫn HS thực hành
- Giới thiệu máy bay mẫu
- HS quan sát và gọi tên các bộ phận của máy bay
- GV hớng dẫn HS cách gấp các bộ phận theo các bớc gấp kết hợp thao tác.
- HS thực hành gấp trên giấy nháp theo nhóm 3
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
111
Trờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2
- GV theo giỏi giúp HS gấp đúng
3. Đánh giá sản phẩm

- Các nhóm chọn bài đẹp nhất trình bày lên bảng
- GV cùng HS chọn bài đẹp nhất tuyên dơng
D - Cũng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau
SINH HOT SAO
I. MC CH YấU CU
- Hc sinh nm c cỏc bc sinh hot sao thc hin tt.
- Rốn luyn ý thc t qun trong cỏc gi sinh hot sao
- Cỏc sao viờn thy c u, nhc im ca minh trong tun cú
hng phn u trong tun ti.
II. CC HOT NG DY HC
1. n nh lp: Lp tp hp 3 hng dc.
2. Hỏt bi Nh cú Bỏc H chuyn v i hỡnh vũng trũn ln.
- ng nghiờm c 5 iu Bỏc H dy
3. Hỏt Sao vui ca em , chuyn v vũng trũn nh.
- im danh sao, kim tra v sinh cỏc sao viờn.
- Cỏc sao viờn bỏo cỏo cỏc vic lm tt trong tun.
- Nghe cỏc bn trong sao k chuyn.
- ng nghiờm, c li ghi nh ca nhi ng
4. Hỏt Nm cỏnh sao vui , chuyn v vũng trũn ln
- Giỏo viờn sinh hot ch im
- Giỏo viờn nhn xột, ỏnh gia v n np hc tp, rốn luyn.
- Trin khai k hoch hot ng trong thi gian ti.
- Lp mỳa hỏt tp th.
- ng nghiờm, c 3 iu lut nhi ng.
5. Hỏt Nhanh bc nhanh nhi ng
- Chuyn v i hỡnh 3 hng dc.
- Nhn xột gi sinh hot.
6, GV cho HS ụn li bi mỳa hỏt gia gi

7. HS chi trũ chi"Dit cỏc con vt cú hi"
- GV ph bin cỏch chi.
- T chc chi ln 1.
- Ln 2, 3 lp trng iu khin.
8, Nhn xột gi hc, cho hc sinh vo lp.
Ngày soạn: 02/10/2006
Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc
112

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×