Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.68 MB, 37 trang )

Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 1:
Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM (2TIẾT)
I . MỤC TIÊU:
- Đọc đúng , rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa
các cụm từ. Hiểu nghĩa của các từ mới (nắn nót, nghuệch ngoạc, mải miết, ôn tồn,
thành tài,...)
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại
mới thành công (HS trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên
kim.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên:
+ Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
+ Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát
- GV giới thiệu 8 chủ điểm của sách Tiếng Việt - HS lắng nghe
2/Tập 1.


- GV yêu cầu cả lớp mở mục lục sách, gọi HS - HS mở mục lục sách; HS đọc
đọc tên 8 chủ điểm: Em là HS; Bạn bè; Trường cá nhân
học; Thầy cô; Ông bà; Cha mẹ; Anh em; Bạn
trong nhà.
- Giới thiệu bài và tựa bài: Có công mài sắt, có - HS nhắc lại tựa bài
ngày nên kim
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ (Dương, Duy, Vụ, Hoàng).
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
*Cách tiến hành:
a. GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi bài
- Lưu ý HS:
- Lắng nghe
+ Lời người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi.
+ Lời cậu bé: Tò mò, ngạc nhiên.
+ Lời bà cụ: Ôn tồn, hiền hậu.
+ Cần nhấn giọng ở các từ ngữ: mài sắt, to như
Đàm Ngân

1

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1


Năm học 2017 - 2018

thế, nắn nót, tảng đá,…
- HS phát hiện từ khó đọc và
luyện đọc: quyển, nghuệch
ngoạc, nắn nót, mải miết...
b. HS đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- HS đọc nối tiếp từng câu
c. HS đọc từng đoạn trước lớp.
- 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn
trong bài (3 lượt đọc)
- Giải nghĩa từ: ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, - HS đọc chú giải trong SGK
nguệch ngoạc, mải miết, ôn tồn, thành tài.
- HS đặt câu.
? Đặt câu với từ “nghuệch ngoạc”?
? Đặt câu với từ “mải miết”?
(Câu bình thường: Vinh, Hoàng. Câu hay: Bảo
An, Trúc).
- Luyện câu:
- HS luyện đọc
+ Câu dài: Mỗi khi cầm quyển sách,/cậu chỉ đọc
vài dòng/ đã...,/rồi bỏ dở
- HS luyện đọc (Trang)
+ Câu nghi vấn: Bà ơi,/ bà làm gì thế?//
- HS luyện đọc (Thái Lâm)
+ Câu cảm thán: Thỏi sắt to như thế,/ làm sao
bà mài thành kim được?//
d. HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS hoạt động theo căp, luân

phiên nhau đọc từng đoạn trong
bài.
e. HS thi đọc giữa các nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc
- HS thi đọc
- Lớp nhận xét
- GV nhận xét chung và tuyên dương các nhóm.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- HS hiểu nội dung bài. Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc gì cũng phải
kiên trì, nhẫn nại mới thành công.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
- Hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. (Bảo An, Trúc,
Trang, Nhật Minh,...)
*Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc thành tiếng đoạn 1:
- 1HS đọc; cả lớp đọc thầm
+ Lúc đầu cậu bé học hành thế nào?
- Mỗi khi cầm quyển sách cậu chỉ đọc
vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ đi
chơi.
- Cho HS đọc thầm đoạn 2:
- HS đọc thầm đoạn 2
+ Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
- Bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài
vào tảng đá.
+ Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm - Để làm thành một cái kim khâu
gì?
Đàm Ngân


2

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

+ Cậu bé có tin là từ thỏi sắt mài được
thành chiếc kim nhỏ không?
+ Những câu nào cho thấy cậu bé
không tin?
- Cho HS đọc thầm đoạn 3:
+ Bà cụ giảng giải như thế nào?
+ Đến lúc này cậu bé có tin lời bà cụ
không?
- Cho HS đọc thầm đoạn 4:
+ Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

Năm học 2017 - 2018

- Cậu bé không tin.
- Thái độ của cậu bé ngạc nhiên hỏi
- HS đọc thầm
- Nhắc lại lời bà cụ: Mỗi ngày cháu học
một ít sẽ có ngày cháu thành tài.
- Cậu bé tin (cậu bé hiểu ra, quay về nhà
học bài)

- HS đọc thầm
-Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại
mới thành công.

4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn. - HS thi đọc lại câu chuyện.
- Chia lớp thành nhiều nhóm để thi đọc - Thi đọc phân vai.
phân vai.
- Lớp lăng nghe, nhận xét
- GV nhận xét và cùng lớp bình chọn
HS đọc tốt nhất, nhóm đọc phân vai tốt
nhất.
5. HĐ tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
+Em thích nhân vật nào trong bài? Vì
sao?
+Qua câu chuyện này em học được điều
gì?

- Có công mài sắt, có ngày nên kim
- HS trả lời
- HS trả lời theo ý hiểu: Làm việc chăm
chỉ, cần cù, nhẫn nại, kiên trì thì sẽ thành
công,...

- Giáo viên chốt lại những phần chính - HS nghe
trong tiết học .

- Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều - HS nghe
lần tập trả lời câu hỏi trong bài cho trôi
chảy.
- Nhận xét tiết học.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Đàm Ngân

3

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….

TOÁN:
TIẾT 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. MỤC TIÊU:
- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.

- Nhận biết được các số có một chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé
nhất có một chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.
- Bài tập cần làm: 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ :
- Giáo viên: Bảng kẻ bài 1a; bảng ô vuông ghi nội dung bài tập 2a
- Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát
? Kết thúc năm học lớp 1, các em được học đến - Học đến số 100
số nào?
- Giới thiệu bài: Trong bài học đầu tiên của môn - Lắng nghe
toán lớp 2, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về các
số trong phạm vi 100.
- Ghi đầu bài lên bảng
- Theo dõi
2. HĐ thực hành (ôn tập, củng cố kiến thức lớp 1): (25 phút)
*Mục tiêu:
- HS ôn lại cách đọc, viết các số đến 100.
- Nhận biết được các số có một chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé nhất
có một chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Củng cố về số có một chữ số.
Bài tập 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- HS nêu yêu cầu bài tập 1
- GV hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số
- HS nêu: 0,1, 2, 3,…9

- Cho HS làm miệng
- HS nêu
- Gọi HS đọc xuôi từ 0 đến 9 và đọc ngược từ 9 - HS đọc
đến 0
- Gọi 2 hs lên bảng: 1 em viết số bé nhất có 1 - Số bé nhất có một chữ số: 0
chữ số, 1em viết số lớn nhất có 1 chữ số
- Số lớn nhất có một chữ số: 9
- Lớp nhận xét.
- GV kết luận chung.
- HS trình bày câu b, c, vào vở.
(Lưu ý: Đọc đúng theo thứ tự, không bỏ sót:
Dương, Sơn Lâm)
Việc 2: Củng cố về số có hai chữ số.
Đàm Ngân

4

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Bài tập 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Gọi HS nêu lần lượt các số có hai chữ số

Năm học 2017 - 2018


- 1HS đọc; cả lớp đọc thầm
- HS làm việc nối tiếp, đọc từng
số.
- Nối tiếp đọc từng dòng, cột.
(Bảo An, Trúc, Trang, Thái Lâm,
Hà Vy)
- Lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV kết luận chung.
Việc 3: Củng cố về số liền sau, số liền trước
Bài tập 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài

- Các cặp cử đại diện báo cáo kết quả (gọi 4
cặp):
+ Số liền sau của số 39
+ Số liền trước của số 90
+ Tương tự với phần c,d
- GV nhận xét chung

- 4 HS nêu 4 yêu cầu
- HS tự làm vào vở bài tập.
- Kiểm tra chéo trong cặp, thống
nhất kết quả.
- Số liền sau số 39 là số: 40
- Số liền trước số 90 là số:89
- Số liền trước số 99 là số 98; Số
liền sau số 99 là số 100
- Các cặp khác nhận xét.


3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Cho HS thi đua tìm số có hai chữ số (thi đua
nhóm).
- GV nhận xét tuyên dương nhóm làm đúng và
nhanh.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
dạy.
- Yêu cầu HS về nhà xem lại bài.
- Chọn vở bạn viết đúng, trình bày sạch, đẹp,
cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học.

- 2 nhóm HS thực hiện
- Các nhóm nhận xét
- Lăng nghe
- Lớp quan sát

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Đàm Ngân

5

Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

......................................................................................

ĐẠO ĐỨC
HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu và nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ
- Học sinh nêu được lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ
- Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên:
+ Phiếu thảo luận.
+ Đồ dùng cho HS sắm vai.
- Học sinh: Vở bài tập Đạo đức
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3 phút)

Hoạt động học
- Hát, chơi trò chơi.

- Giới thiệu bài:
- Tựa bài: Học tập, sinh hoạt đúng giờ
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (22 phút)

*Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ. có ý
kiến và biết bày tỏ ý kiến trước các hành động.
- HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từ tình huống cụ thể.
* Cách tiến hành:
Việc 1: Bài tỏ ý kiến
- GV chia nhóm và giao cho mỗi nhóm bày tỏ ý - HS thảo luận 4
kiến về việc làm trong tình huống: Việc làm nào
đúng, việc làm nào sai?
+ Tình huống 1: xem tranh 1
+ Tình huống 2: xem tranh 2
- Cho HS thảo luận
- Trao đổi tranh luận
- Đại diện nhóm trình bày
- Nghe và tranh luận, trao đổi
Kết luận:
giữa các nhóm
- Giờ học toán mà Lan và Tùng làm việc khác, - HS lắng nghe
không chú ý nghe giảng sẽ không hiểu bài ảnh
hưởng đến kết quả học tập
- Vừa ăn vừa xem truyện sẽ có hại cho sức khoẻ
Việc 2: Xử lý tình huống
- Cho HS quan sát tranh
- HS quan sát tranh
+ GV nêu tình huống ở bài tập 2.
- Phát phiếu, chia nhóm thảo luận, đóng vai theo - Thảo luận nhóm và sắm vai
tình huống của bài tập.
(Nhóm 6)
Đàm Ngân


6

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

Tình huống 1: Xem bài tập 2
Theo em, bạn ấy có thể ứng xử như thế nào? Em
lựa chọn giúp bạn cách ứng xử cho phù hợp?
Tình huống 2: Đầu giờ xếp hàng vào lớp, Tịnh
và Lam đi học muộn, khoát cặp đứng ở cổng
trường, Tịnh rủ bạn: “Đằng nào cũng bị muộn
rồi. Chúng mình đi mua bi đi”
- Cho HS thảo luận
- HS thảo luận nhóm
- Cho HS từng nhóm sắm vai
- Nhóm 1 và 2: Thảo luận, sắm
vai và xử lý .
- Nhóm 3 và 4: Thảo luận, sắm
vai và xử lý
- Tổ chức cho HS trao đổi tranh luận giữa các - HS trao đổi, tranh luận. Đưa ra
nhóm
thống nhất chung
+TH1: Tắt tivi và đi ngủ
+TH2: Không nên bỏ học

Kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách
ứng xử. Chúng ta nên biết lựa chọn cách ứng xử
phù hợp nhất.
3. HĐ thực hành: Giờ nào việc nấy (7 phút)
*Mục tiêu:
- HS biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt
đúng giờ.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm
- Nhận nhiệm vụ cho nhóm để
- Cho HS thảo luận nhóm
thảo luận và cử đại diện trình bày:
- Súc miệng, đánh răng, ăn sáng,
Nhóm 1: Sáng thức dậy em làm gì?
đi học
- Ăn trưa, ngủ trưa
Nhóm 2: Buổi trưa em làm những việc gì?
- Học bài, ăn cơm chiều
Nhóm 3: Buổi chiều em làm những việc gì?
- Xem hoạt hình, ôn bài, đi ngủ
Nhóm 4: Buổi tối em làm những việc gì?
- HS trả lời.
? Việc học tập và sinh hoạt đúng giờ mang lại
lợi ích gì?
- Lắng nghe
Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ
thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ
ngơi.
4. HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- Hỏi lại tựa bài.

- Học tập, sinh hoạt đúng giờ
- Hỏi lại một số kiến thức trong nội dung vừa - HS trả lời
học.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - HS nghe
học.
(Lưu ý: Cho HS liên hệ xem mình đã thực hiện - HS trả lời
như thế nào, đã hợp lý chưa (Hoàng, Nguyên,
Đàm Ngân

7

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

Hoàng Minh, Thanh).
- Về nhà xem lại bài thực hiện tốt những điều - HS nghe
vừa học.
- Khen ngợi những HS biết học tập sinh hoạt - HS vỗ tay
đúng giờ
- Nhận xét tiết học.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2017
KỂ CHUYỆN:
TIẾT 1: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I. MỤC TIÊU:
− Dựa vào tranh và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện.
− Kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim” với
giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt (HS khá, giỏi).
− Lắng nghe bạn kể chuyện biết đánh giá lời kể của bạn .
− Biết nói lời nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.
− Hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa câu chuyện.
II . CHUẨN BỊ :
− Giáo viên:
+ Tranh minh họa của SGK
+ Bảng phụ viết ý chính của từng đoạn.
− Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Hát
- Giới thiệu các tiết kể chuyện trong sách Tiếng - HS lắng nghe
Việt 2.
- Giới thiệu tên bài học: Có công mài sắt, có
ngày nên kim
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:

- HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện (Đạt, Hoàng, Nguyễn An)
Đàm Ngân

8

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện (Bảo An, Trang, Chúc, Thanh, Nhật Minh)
*Cách tiến hành:
Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện
- Nêu yêu cầu bài tập 1
- Quan sát tranh
- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
+ Gọi 1 HS kể mẫu đoạn 1
+ Kể chuyện trong nhóm
- Kể chuyện trước lớp

- 2 HS nêu
- HS quan sát tranh
- HS kể (Bảo An)
- HS kể trong nhóm 4
- HS tiếp nối nhau dựa vào tranh
kể từng đoạn của câu chuyện

trong nhóm, mỗi người kể 1
đoạn. Các thành viên trong nhóm
theo dõi, nhận xét.
- HS đại diện nhóm thi kể trước
lớp.
- Lớp nhận xét.

- Thi kể trước lớp (đoạn 2 và 3)
- GV nhận xét chung
Việc 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện
- Nêu yêu cầu bài tập 2
- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp
( Trang, Chúc, Thái Lâm)
- Cho HS thi kể
- GV HD nhận xét
+ Về nội dung: Kể đủ ý chưa, kể có đúng trình
tự không
+Về cách diễn đạt: kể có tự nhiên không, có
biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa
- GV kết luận chung
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
? Câu chuyện muốn nói với các em điều gì?
? Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên?

4. HĐ Tiếp nối: (5phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
học
- Về nhà kể lại cho gia đình nghe

- Tuyên dương những em kể hay
- Nhận xét tiết học.

- 1 HS nêu yêu cầu
- Một HS đại diện của từng nhóm
kể trước lớp
- 2 HS thi kể.
- Lớp nhận xét

- HS lắng nghe
- Làm việc gì cũng phải kiên trì,
nhẫn nại mới thành công.
- Làm việc chăm chỉ, cần cù,
nhẫn nại, kiên trì thì sẽ thành
công,..
- HS nhắc lại tựa bài
- HS trả lời
- HS nghe
- HS nghe để thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Đàm Ngân

9

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D


Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN:
TIẾT 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT)
I. MỤC TIÊU :
- HS biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của
các số.
- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100
- Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4, 5.
- Tự tin hứng thú trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Giáo viên: Kẻ bảng của bài tập 1; 2 phiếu bài tập 5
- Học sinh: Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- Trò chơi: Đoán số nhanh: GV nêu cách chơi: - HS thực hiện, lưu ý lắng nghe
GV nêu 1 con số, HS cả lớp đọc số liền trước, để biết bạn cùng bàn đọc đúng

hoặc số liền sau. Bạn nào đọc sai sẽ phải hát 1 hay sai.
bài.
- Nhận xét phần thi của HS
- Giới thiệu bài mới: Tiếp tục ôn tập các số đến
100
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- HS biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các
số.
- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100
*Cách tiến hành:
Việc 1: Củng cố về đọc, viết, phân tích số.
Bài tập 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Gọi 3 HS lên bảng ghi kết quả
- 3 HS làm trên bảng lớp; Cả lớp
làm bảng con.
36= 30 + 6
71= 70 + 1
94= 90 + 4
Đàm Ngân

10

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D


Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- HS nhận xét.
- GV kết luận chung.
HĐ2: So sánh các số, biết viết số theo yêu cầu
bài.
Bài tập 3 :
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- HS nêu yêu cầu bài tập 3
- Cho HS tự giải
- HS làm bài vào vở
34 < 38 27 < 72 80 + 6 > 85
72 > 70 68 = 68 40 + 4 = 44
- Gọi HS đọc bài làm của mình, chấm nhận xét - HS đọc bài làm của mình
một số vở.
- Nhận xét
- Kết luận
Bài tập 4:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Nêu yêu cầu bài.
- Cho HS tự làm bài
- HS làm bài vào vở.
- Gọi HS đọc bài làm của mình
- HS đọc bài làm của mình.
( Các số theo thứ tự từ bé đến lớn
là: 28, 33, 45, 54; Các số theo
thứ tự từ lớn đến bé là: 54, 45,
33, 28 )

- Nhận xét
- GV kết luận
Bài tập 5:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Nêu yêu cầu bài
- Thi điền nhanh số thích hợp vào ô trống.
- 2 nhóm HS điền số trên bảng;
các nhóm khác theo dõi
- Nhận xét
- GV kết luận, tuyên dương nhóm làm đúng và
nhanh
4. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại tựa bài, nội dung bài học
- Nhận xét tuyên dương nhóm làm đúng và
nhanh.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
dạy.
- Về nhà xem lại bài. Nhắc bạn nào giỏi làm
thêm BT2
- Nhận xét tiết học.

- HS trả lời
- HS vỗ tay
- HS nghe
- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


Đàm Ngân

11

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP)
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM.
I. MỤC TIÊU:
- Chép lại chính xác một đoạn trong bài "Có công mài sắt, có ngày nên
kim”.Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được các bài tập 2, 3, 4.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác
II. CHUẨN BỊ :
- Giáo viên:
+ Bảng phụ viết bài chính tả “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
+ Phiếu viết nội dung bài tập 3

- Học sinh: Vở bài tập, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập.
- HS làm theo yêu cầu của GV
- Hướng dẫn cách học phân môn Chính tả.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài, nêu tựa bài: Có công mài sắt,
có ngày nên kim
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- HS có tâm thế tốt, ngồi đúng tư thế.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả
*Cách tiến hành:
- GV giới thiệu và đọc bài chính tả trên bảng.
- HS quan sát, lắng nghe
- Hướng dẫn HS nắm nội dung bài viết qua các
câu hỏi gợi ý .
+ Đoạn chép này là lời của ai nói với ai?
- Lời của bà cụ nói với cậu bé.
+ Bà cụ nói gì?
- Giảng giải cho cậu bé hiểu:
phải kiên trì, nhẫn nại thì việc gì
cũng làm được.
- GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày
như:
+ Đoạn chép có mấy câu?
- HS trả lời

+ Cuối mỗi câu có dấu gì?
+ Những chữ nào được viết hoa?...
- Hướng dẫn HS viết chữ khó vào bảng con.
- HS luyện viết: mài, sắt, cháu
Lưu ý: Chỉnh tư thế ngồi ( Hoàng, Quang),
Đàm Ngân

12

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

nhắc nhở HS viết chữ cẩn thận, thao tác nhanh
(Sơn Lâm, Hoàng)
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Chép lại chính xác một đoạn trong bài "Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành:
- GV nhắc HS: Các em cần nhớ viết tên bài - Lắng nghe
chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết
hoa lùi vào 1 ô, nhớ đọc nhẩm từng cụm từ để
chép cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định

- Cho HS viết bài (viết từng câu theo hiệu lệnh - HS chép bài vào vở
của GV)
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:
- Cho HS tự soát lại bài của mình và của bạn - HS xem lại bài của mình, đổi
(theo bài trên bảng lớp)
chéo vở với bạn bên cạnh để soát
- Chấm nhanh 5 - 7 bài
lỗi giúp nhau.
- Nhận xét về bài làm của HS
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em điền đúng vào chỗ trống c/k
- Nắm được thứ tự 9 chữ cái đầu tiên và cách đọc
*Cách tiến hành:
Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS đọc thầm nội dung bài, 1
em đọc to trước lớp.
- Cho HS làm bài vào vở
- HS làm bài cá nhân
- Nêu kết quả trước lớp.
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
- 1 HS đọc lại theo kết quả đúng.
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Viết vào vở những chứ cái còn

thiếu trong bảng.
- Cho HS thảo luận nhóm
- Thảo luận cặp đôi.
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả
- Nối tiếp nhau báo cáo kết quả.
- Chốt lại lời giải đúng
- Ghi vở.
Bài tập 4:
- Tổ chức cho HS học thuộc bảng chữ cái ở bài - Học sinh tự nhẩm.
tập 3 (a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê)
- Vài em đọc trước lớp
- Lưu ý HS cách ghi và cách đọc chữ cái
- Lớp đọc đồng thanh lại một
lượt tên chữ cái.
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
Đàm Ngân

13

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết

học
- Về nhà xem lại bài, học lại bảng chữ cái (9 chữ
cái đầu).
- Chọn một số vở HS viết chữ sạch đẹp không
mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học.

- HS trả lời
- HS nghe
- HS nghe
- Quan sát, lắng nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

THỦ CÔNG:
GẤP TÊN LỬA (TIẾT 1)
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Biết cách gấp tên LỬa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.
* Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa, các nếp gấp phẳng, thẳng. Tên lửa sử
dụng được.
II. CHUẨN BỊ

- GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô.
- HS: Giấy nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3phút)
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

Hoạt động học
- HS để giấy nháp trước mặt
- Lắng nghe.

- Nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bài lên bảng
2. HĐ thực hành (10 phút)
Đàm Ngân

14

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

HĐ1: HD HS quan sát và nhận xét.

Năm học 2017 - 2018

- HS quan sát nhận xét


- Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi:

+ Hình dáng của tên lửa?
+ Màu sắc của mẫu tên lửa?
+ Tên lửa có mấy phần?
- HS trả lời theo quan sát của bản
thân.
- Lắng nghe, ghi nhớ
=> Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi - Hình chữ nhật, hình vuông, . . .
và phần thân.
- Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có

- Quan sát

hình gì?
- GV mở dần mẫu giấy tên lửa.
 Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy
có hình chữ nhật.
- GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi

- Gấp phần mũi trước, phần thân sau.

được tên lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi:
+ Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào

- Nghe, ghi nhớ

trước phần nào sau?
=> Chốt lại cách gấp.

HĐ 2: Hướng dẫn mẫu (10 phút)
- GV giới thiệu 2 bước: Gấp tạo mũi và

- HS quan sát và theo dõi từng bước

thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa và sử

gấp của GV

dụng (H5 và H6).
- Gợi ý để HS nêu cách gấp từng hình.
- GV thao tác mẫu từng bước:
Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
+ GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến
H4.
Đàm Ngân

15

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ
ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để

lấy đường dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra,
gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho
hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu
giữa (H.2).
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát
đường dấu giữa được hình 3.
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát

- HS nhắc lại.

đường dấu giữa được hình 4.
* Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường
mới gấp cho thẳng và phẳng.
Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng
+ GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6
- Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu
giữa và miết dọc theo đường dấu giữa,
được tên lửa (H.5). Cầm vào nếp gấp giữa
- HS nhắc lại.

cho hai cánh tên lửa ngang ra (H.6) và
phóng tên lửa theo hướng chếch lên không
tung.
- Giáo dục HS an toàn khi vui chơi.
- Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2
cách phải đều nhau để tên lừa không bị
lệch.
HĐ 3: Thực hành: (8 phút)

- HS thực hành theo nhóm


- Chia nhóm, yêu cầu mỗi HS trong nhóm
thực hành gấp tên lửa.
- Quan sát – uốn nắn và tuyên dương nhóm

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

có tiến bộ.
(Lưu ý nhóm hỗ trợ Dương, Sơn Lâm)

Đàm Ngân

16

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

3. HĐ Tiếp nối: (4 phút)
- Tập gấp nhiều lần và tập phóng tên lửa

Năm học 2017 - 2018

- HS thực hiện.

- Tuyên dương những em làm tốt.
- Yêu cầu về nhà tập gấp lại nhiều lần để


- Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện

làm được sản phẩm đẹp.
- Nhận xét tiết học.

- Nghe, ghi nhớ, thực hiện

- Dặn HS tiết sau chuẩn bị: Giấy màu (10 x
15ô)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2017
TẬp đỌC:
TIẾT 3: TỰ THUẬT
I. MỤC TIÊU:
− Đọc đúng và rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các dòng,
giữa phần yêu cầu và phần trả lời ở mỗi dòng.
− Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài. Bước đầu có khái
niệm về một bản tự thuật (lí lịch). (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II. CHUẨN BỊ:
− Giáo viên:
+ Tranh minh họa bài Tập đọc

+ Ghi sẵn nội dung luyện đọc
− Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội - 2 Thực hiện theo yêu cầu của
dung bài.
GV
- GV nhận xét
- Lắng nghe
Đàm Ngân

17

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- Giới thiệu nội dung bài học: Tự thuật
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu toàn bài
- Nhắc HS chú ý các từ có vần khó.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc và tìm từ khó
đọc
- Cho HS đọc nối tiếp từng câu trước lớp
- Luyện đọc từ khó: nữ, xã, tỉnh, tiểu học ,….
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trước lớp: Câu
dài cần biết nghỉ hơi đúng.
- Giải nghĩa các từ ngữ: tự thuật, quê quán
- Đọc từng đoạn trong nhóm

- HS lắng nghe

- HS đọc nối tiếp từng câu
- HS phát hiện từ khó đọc
- 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn
trong bài.
- HS đọc chú giải trong SGK
- HS chia nhóm đôi, đọc từng
đoạn nối tiếp
- Tổ chức cho HS thi đọc: Cho HS thi đọc giữa - HS thi đọc
các nhóm
- Nhận xét
- GV nhận xét và khen nhóm đọc tốt nhất
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài. Bước đầu có khái niệm
về một bản tự thuật (lí lịch)
*Cách tiến hành:

- Gọi HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn , - HS đọc theo yêu cầu
cả bài trao đổi thảo luận tìm hiểu nội dung để trả
lời các câu hỏi.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi 1: Em - HS trả lời từng chi tiết về
biết những gì về bạn Thanh Hà?
Thanh Hà: Họ tên, nam nữ, ngày
sinh, nơi sinh, quê quán, học lớp,
trường.
- Gọi HS nêu câu hỏi 2: Nhờ đâu em biết bạn - HS trả lời: Nhờ bản tự thuật
Thanh Hà như vậy?
- Gọi HS nêu câu hỏi 3: Hãy cho biết:
- HS nối tiếp nhau trả lời
+ Họ và tên em:
+ Nam hay nữ:
+Ngày sinh của em:
+Nơi sinh của em:
- Cho HS làm mẫu trước lớp
- Gọi HS nêu câu hỏi 4
+ Hãy cho biết tên địa phương em ở: - Nhiều HS trả lời nối tiếp
Đàm Ngân

18

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1


Năm học 2017 - 2018

Xã……..Huyện………Tỉnh......
- GV chốt ý: Nhờ bản tự thuật mà ta nắm được - HS nghe
những thông tin chính về bạn HS trong bài.

4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- Cho HS chia nhóm , thi đọc toàn bài
- HS thực hiện theo yêu cầu của
- GV nhận xét và cùng lớp bình chọn nhóm đọc GV
tốt nhất
4. HĐ Tiếp nối: (4 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Em biết gì về bạn HS trong bài?
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
học .
- Về nhà đọc lại bài nhiều lần tập trả lời câu hỏi
trong bài cho trôi chảy.
- Nhận xét tiết học.

– Tự thuật
– HS trả lời
– HS nghe
– HS nghe để về nhà thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN:
TIẾT 3: SỐ HẠNG - TỔNG
I. MỤC TIÊU:
- Biết số hạng; tổng
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.
- Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.
Đàm Ngân

19

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Kẻ bảng của bài tập 1.
- Học sinh: Bảng con, que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con: viết
các số : 57, 98, 61,88 theo mẫu:
57 = 50 + 7
- Nhận xét phần bài kiểm tra.
- Giới thiệu bài:
- Tựa bài: Số hạng - Tổng
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu: Biết số hạng; tổng
*Cách tiến hành:
Giới thiệu Số hạng - Tổng:
- GV ghi lên bảng phép cộng:
35 + 24
= 59
Số hạng Số hạng
Tổng
- GV chỉ từng số trong phép cộng và nêu:
• 35gọi là Số hạng
• 24 gọi là Số hạng
• 59 gọi là Tổng
- GV viết phép cộng theo cột dọc
+

35
24
59


Số hạng
Số hạng
Tổng

- 2 HS làm bài trên bảng lớp; cả
lớp làm vào bảng con.
- HS nhận xét bài của bạn
- Lắng nghe

- HS theo dõi

- HS lặp lại: 35 gọi là Số hạng
24 gọi là Số hạng
59 gọi là Tổng.
- HS theo dõi
- Đọc lại

3. HĐ thực hành: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.
*Cách tiến hành:
Bài tập 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- HS nêu yêu cầu bài tập 1
- GV hướng dẫn HS nêu cách làm: Muốn tính - HS nêu cách làm: Muốn tính
tổng thì lấy số hạng cộng với số hạng.
tổng thì lấy số hạng cộng với số
- Cho HS tự giải

hạng.
Số hạng 12
43
5 65
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
Số hạng
Tổng

5
17

26
69

22
27

0
65

- Lớp nhận xét.
Đàm Ngân

20

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D


Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

- GV kết luận chung.
Bài tập 2:
- HS nêu yêu cầu bài tập 2
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- HS nghe
- Hướng dẫn HS cách đặt tính: Viết một số
hạng rồi viết tiếp số hạng kia sao cho đơn vị
thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục
viết dấu cộng, kẻ vạch ngang rồi tính và viết
từng chữ số của tổng thẳng cột với các chữ số
cùng một hàng của các số hạng.
- HS thực hiện trên vở ô ly
- Gọi HS nêu cách tính rồi tính
53
30
- Chấm một số vở
+ 22
+ 28
75
58
- GV nhận xét chung về cách trình bày, kết quả
(Lưu ý: Hoàng, Sơn Lâm, Nguyễn An)
Bài tập 3:
- HS đọc đề bài tập 3
- Gọi HS đọc đề bài
- Buổi sáng bán được 12 xe đạp;

+ Bài toán cho biết gì?
buổi chiều bán được 20 xe đạp.
- Cả hai buổi bán được bao nhiêu
+ Bài toán hỏi gì?
xe đạp
- Phép tính cộng
+ Muốn tìm cả hai buổi cửa hàng bán được bao
nhiêu xe đạp em làm tính gì?
- 1HS giải trên bảng lớp; cả lớp
- Gọi HS lên bảng giải
làm bài vào vở.
Giải
Số xe đạp cả hai buổi bán là:
12 + 20 = 32(xe đạp)
Đáp số: 32 xe đạp
- Lớp nhận xét
- GV kết luận, lưu ý các trình bày
4. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
*Cách tiến hành:
- Hỏi lại tựa bài
- Cho HS thi đua đặt tính rồi tính: 52 + 23 =? ;
rồi nêu tên gọi thành phần của phép cộng.
- Nhận xét tuyên dương nhóm làm đúng và
nhanh
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
dạy.
-Về nhà xem lại bài
- Nhận xét tiết học.

- Số hạng - Tổng

- HS đại diện tổ chơi thi đua
- HS vỗ tay
- HS nghe
- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Đàm Ngân

21

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TIẾT 1: TỪ VÀ CÂU

I. MỤC TIÊU :
− Bước đầu làm quen với các khái niệm về từ và câu thông qua các bài tập thực
hành.
− Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2);
− Viết được một câu nói về nội dung mỗi tranh (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Giáo viên: 4 phiếu nhóm cho BT1; bảng phụ ghi nội dung bài tập 2
- Học sinh: vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Hướng dẫn HS cách học phân môn Luyện từ - Lắng nghe
và câu.
- Giới thiệu bài:
- Tựa bài: Từ và câu
- Đọc lại tên bài
2. HĐ thực hành - hình thành kiến thức mới: (22 phút)
*Mục tiêu: Giúp Hs làm quen với các khái niệm về từ và câu thông qua các bài tập
thực hành. Biết tìm từ, biết nói và viết câu
*Cách tiến hành:
Việc 1: Giới thiệu từ và câu.
Bài tập 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS đọc yêu cầu bài
- GV treo tranh
- HS nhìn tranh, tìm tên gọi cho
mỗi người, mỗi vật, mỗi việc
được vẽ trong tranh (Trường, học
sinh, chạy, cô giáo, hoa hồng,

- GV nêu lại yêu cầu
nhà, xe đạp, múa).
- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm - Các nhóm thảo luận, ghi kết
thảo luận và trình bày ra phiếu.
quả ra phiếu học tập, cứ đại diện
trình bày kết quả
- Đại diện từng nhóm trình bày
- Nhận xét kết quả của các nhóm
Đàm Ngân

22

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

- GV ghi nhanh kết quả chung lên bảng lớp.
Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Chia nhóm đôi

Năm học 2017 - 2018

- Cả lớp đồng thanh đọc các từ
vừa tìm được.
- Nêu yêu cầu bài
- Một em hỏi, một em trả lời và

ngược lại. 1 cặp làm ra phiếu rồi
trình bày trước lớp.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận chung.
Việc 2: Nhìn tranh nói về cảnh vật ở mỗi
tranh bằng 1 câu.
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Nêu yêu cầu bài tập
- Gọi HS tiếp nối nhau đặt câu thể hiện nội - HS đặt câu: (Tranh 1: Lan và
dung từng tranh.
các bạn đang đi trong công viên;
Tranh 2: Lan định hái hoa thì
Minh ngăn lại).
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét
- Viết vào vở 2 câu thể hiện nội
- Chấm nhận xét một số vở
dung 2 tranh.
- Kết luận: Tên gọi của các vật, việc được gọi là - Lắng nghe
từ. Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày một sự
việc.
3. HĐ mở rộng (5 phút)
*Mục tiêu: Học sinh biết tìm từ và câu theo nội dung cho trước.
*Cách tiến hành:
- Yêu cầu học sinh tìm các từ chỉ về các đồ dùng - HS thực hiện nối tiếp
trong gia đình mình (chú ý Dương, Sơn Lâm)
- Nói 1 câu chỉ một hoạt động mình đã làm tại
nhà (Lưu ý Hoàng, Yến Nhi)

- Nối tiếp nhau nói
4. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
học
- Về nhà xem lại bài, làm bài ở vở bài tập.
- Chọn bạn học tốt khen ngợi.
- Nhận xét tiết học.

- Từ và câu
- HS trả lời
- HS nghe
- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Đàm Ngân

23

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


Giáo án lớp 2D

Tuần 1


Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

THỂ DỤC:
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH.
TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ
bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định trong giờ học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm cơ bản và từng
bước vận dụng vào quá trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán sự .
- Học giậm chân tại chỗ - đứng lại.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
- Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối
chủ động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
Đội Hình
I/ MỞ ĐẦU
6p
* * * * * * * * *
- GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu

* * * * * * * * *
cầu giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Giậm chân …giậm.Đứng lại ……đứng
GV
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp
1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
28p
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 2.
20p
Đội hình học tập
Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán
* * * * * * *
sự bộ môn.
* * * * * * *
* * * * * * *
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
* * * * * * *
nhiệm vụ quản lý chung
- Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chứctổ
mình tập luyện
Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp
ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm

GV
bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của
Đội hình trò chơi
học sinh
Đàm Ngân

24

GVThám
Tiểu học Hoàng Hoa


Giáo án lớp 2D

Tuần 1

c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

Năm học 2017 - 2018

8p

- GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
- Nhận xét
(Lưu ý: Đồng đội hỗ trợ, khích lệ
Hoàng, Sơn Lâm.)
III/ KẾT THÚC:
- HS đứng tại chỗ vổ tay hát
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ

học
- Yêu cầu nội dung về nhà

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*


GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2017
TOÁN:
TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(cột 2), bài 3(a, c), bài 4.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Ghi phép tính của bài tập 1
- Học sinh: Bảng con, que tính.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con: Đặt - 2 HS thực hiện trên bảng lớp;
tính rồi tính với các số hạng là: 40 và 37 ; các số cả lớp làm bảng con
hạng là 5 và 71
- Nhận xét phần bàilàm của HS

Đàm Ngân

25

Tiểu học Hoàng Hoa Thám


×