Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (563.43 KB, 57 trang )

Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 33
Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2018
Tập đọc - Kể chuyện
CÓC KIỆN TRỜI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng: nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi, náo động, nổi lọan, nghiến răng,...
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
- Đọc rõ ràng, rành mạch, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
- Hiểu nội dung: Do quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên
Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho
hạ giới.
- Kể lại được một đoạn truyện theo lời của một nhân vật trong truyện, dựa theo tranh
minh hoạ( SGK).
2. Kĩ năng:
- Hiểu các từ ngữ: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch thủ, túng thế,...
3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa bài đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1:


Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- HS đọc thơ bài: “ Con cóc là cậu ông trời”
- HS đọc
- Gọi học sinh lên bảng đọc “Cuốn sổ tay” và - Học sinh thực hiện theo YC
nêu nội dung của bài?
- Giáo viên nhận xét đánh giá bài
- Giáo viên giới thiệu bài mới:
- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi, náo động, nổi lọan, nghiến răng,...,
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch thủ, túng thế,.....
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Cho học sinh quan sát tranh sgk trang 122.
- HS quan sát.
+ Chú ý giọng đọc phù hợp :
- ...
+ Đoạn 1: Giọng khoan thai
Giáo viên:


1

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Đoạn 2: Giọng hồi hộp. Nhấn giọng những từ ngữ
tả cuộc chiến đấu của Cóc và các bạn ( một mình, ba
hồi trống, bé tẹo, náo động, nổi giận,...)
++Đoạn 3: Giọng phấn chấn, thể hiện niềm vui chiến
thắng.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Luyện đọc từ khó nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi,
náo động, nổi lọan, nghiến răng,...
Chú ý phát âm đối tượng HS M1

- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trước lớp (2 lượt bài)
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
- Giải nghĩa từ: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch từ và luyện đọc câu khó.
thủ, túng thế,...
+ Đặt câu với từ: Náo động, địch
- Luyện câu:

thủ,...
+ Thôi,/ cậu hãy về đi//. Ta sẽ cho mưa xuống!// +….
(...)
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
*Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối
tượng M1, M2
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Học sinh hoạt động theo nhóm,
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc bài
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Các nhóm thi đọc
+ Học sinh đọc cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
+HS tham gia thi đọc
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các -Hs bình chọn bạn thể hiện giọng
nhóm
đọc tốt
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
-Lớp đọc đồng thanh
TIẾT 2:

3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu nội dung ý nghĩa của câu chuyện: Hiểu nội dung: Do quyết tâm và biết phối
hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng
hậu của Trời.

*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
*Việc 1:HS đọc đoạn bài + TLCH -> - Thực hiện theoYC
chia sẻ cặp đôi
-> Vài HS chia sẻ -> thống nhất ý kiến:
*Việc 2: Đại diện từng HS đọc từng *Dự kiến nội dung chia sẻ:
đoạn bài + TLCH -> chia sẻ KQ trước
lớp
-Yêu cầu lớp đọc thầm từng đoạn và trả -Cả lớp đọc thầm từng đoạn trả lời câu hỏi
lời câu hỏi :
.
- Vì sao Cóc phải lên kiện Trời?
+Vì Trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị
Giáo viên:

2

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

hạn lớn, muôn loài đều khổ sở
- Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào + Cóc bố trí lực lượng ở những chỗ bất
trước khi đánh trống?
ngờ, phát huy được sức mạnh của mỗi con
vật: Cua trong chum nước,..)
- Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên?
+ Cóc một mình tiến tới, lấy dùi tróng

đánh ba hồi trống. Trời nổi dậy sai Gà ra
trị tội,...)
- Sau cuộc chiến thái độ của ông Trời + Trời mời Cóc vào thương lượng, nói rất
thay đổi như thế nào?
dịu giọng,...
- Theo em, cóc có những điểm gì đáng + Có gan lớn dám đi kiện Trời, mưu trí...
khen?
- Nêu nội dung chính của bài?
*Nội dung: Do quyết tâm và biết phối
hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên
Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân
hùng hậu của Trời
- GV nhận xét, tổng kết bài
- HS chú ý nghe
4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết,
cao giọng ở dấu chấm hỏi.
- Biết đọc với giọng kể và phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật Cóc, Trời,
người dẫn chuyện.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp
- Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2)
- HS lắng nghe
- Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - HS đọc bài bài với giọnghồi hộp
- HS đọc cá nhân -> chia sẻ trong nhóm
+ Đọc đúng đoạn văn (đoạn 2)
về giọng đọc của Cóc, Trời (...)
+ Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi
+ HS đọc theo YC (trong nhóm)
- Các nhóm thi đọc phân vai : người dẫn

chuyện, Cóc, Trời ,...
+ Đọc theo phân vai nối tiếp thi đọc đoạn - HS theo dõi, nhận xét cách đọc
2 của câu chuyện .
- HS thi đọc đoạn 2
+Mời một số nhóm thi đọc diễn cảm - Lớp lắng nghe, nhận xét.
theo vai nhân vật trong bài văn
-Bình chọn bạn đọc hay nhất
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc
hay nhất .
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc nâng cao: M3, M4
5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Kể lại được từng gợi ý đoạn của câu chuyện dựa theo tranh
- HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời của Cóc.
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập

*GV nêu nhiệm vụ:
- Cho HS qua sát 4 bức tranh minh họa - HS quan sát tranh
- Mời hai em nói vắn tắt về nội dung - Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại
từng bức tranh .
câu chuyện .
+ GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát bức tranh minh họa
kết hợp với nội dung 4 đoạn trong trang 114 kết hợp nội dung của từng đoạn
truyện kể lại toàn bộ câu chuyện.
trang 113sgk để kể lại câu chuyện
* Hướng dẫn HS kể chuyện theo
tranh kết hợp tranh
- Yêu cầu Hs quan sát tranh, nêu vắn tắt -HS thực hiện theoYC
nội dung bằng tranh.
- Hướng dẫn HS chọn một vai mình
thích
+Yêu cầu HSQS tranh.
+ HS QS 4 tranh
+ Đọc nội dung từng đoạn truyện
+ Đọc nhẩm nội dung 4 đoạn
-HS chọn vai nhân vật để kể
-HS chọn vai Cóc, vai Trời…
+ Tranh 1: Cóc rủ bạn đi kiện Trời
+ Tranh 2: Cóc đánh trống kiện Trời
+ Tranh 3: Trời thua phải thương
lượng với Cóc
+ Tranh 4: Trời làm mưa
- GV nhận xét, nhắc HS kể toàn bộ câu -Lắng nghe
chuyện theo lời kể của Cóc,...
*Tổ chức cho HS tập kể
- Mời HS M4 kể mẫu

- 1 HS M4 kể mẫu theo tranh
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét +Lắng nghe
- GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể.
cách kể.
+HS kể chuyện cá nhân
* Lưu ý: Không thể kể các vai đã chết +HS kể trong nhóm -> chia sẻ cách kể
trong cuộc chiến như Gà, Chó,Thần Sét) chuyện
- Lưu ý HS kể bằng lời của ai cũng phải
xưng tôi
b. HD HS kể chuyện trong nhóm.
- HS kể chuyện trong nhóm (N2)
- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
+ HS (nhóm 2) kể trong nhóm
- GV đi từng nhóm quan sát HS kể + HS trong nhóm chia sẻ,...
chuyện.
*Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2
c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp.
- HS tập kể trước lớp .
- Đại diện 1 số nhóm kể chuyện
+Gọi đại diện các nhóm lên thi kể
chuyện theo đoạn.
- Các nhóm theo dõi, nhận xét
+Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương
những HS kể hay.
- Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước
- Yêu cầu một số em kể lại cả câu lớp.
Giáo viên:

4


Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

chuyện theo vai nhân vật người thợ săn.
-GV nhận xét, đánh giá.

- > Lớp bình chọn người kể hay nhất
- Học sinh nhận xét, khen bạn

5. HĐ tiếp nối: (5 phút)
-Câu chuyện muốn khuyên chúng ta
điều gì ?
- Về kể chuyện cho người thân nghe
- Giáo viên chốt lại những phần chính
trong tiết học .
- Nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài
“Mặt trời xanh của tôi”.

- Biết quyết tâm, đoàn kết để đấu tranh
cho điều tốt đệp của cuộc sống. (...)
-Về nhà tập kể lại nhiều lần .
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện

Điều chỉnh: ..................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức chủ yếu của học sinh về: Đọc viết số có năm chữ số, tìm
số liền sau của số có năm chữ số, xác định số lớn nhất, bé nhất trong nhóm số đã cho
- Thực hiện tính cộng trừ, nhân, chia số có năm chữ số.
- Biết giải toán có đến hai phép tính.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra.
3. Thái độ: GD HS tính trung thực.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp - cách thức tổ chức:
- PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành,...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Đề kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 2 phút)
-HsS kiểm tra lại sự chuẩn bị...
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
-GV nêu một số quy định trong giờ - Lắng nghe
kiểm tra
2. Hoạt động kiểm tra : (30 phút)
* Mục tiêu: HS thực hiện theo YC của đề bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân

Giáo viên:

5

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
1/ YC HS làm bài kiểm tra
 Dự kiến đề bài

+Bài 1: Đọc các số sau:
86 030, 42 980, 54678, 78903.

+Bài 2: Đặt tính rồi tính
55739 + 20446
12928 x 3
17482- 9946
15250 : 5

Năm học 2017 - 2018
Đáp án
+ Bài 1: 1 điểm
+Bài 2: 4 điểm
Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm
+ Bài 3 : 2 điểm
+Bài 4: 3 điểm
+Bài 1: Đọc các số sau:
86 030: Tám mươi sáu ngàn không
trăm ba mươi.

42 980: Bốn mươi hai ngàn chin trăm
tám mươi.
+Bài 2: Đặt tính rồi tính
55739 + 20446
12928 x 3
53739
12928
+ 20446
x
3
74185
38784
17482- 9946
17482
+ 9946
27428

+ Bài 3: Tính giá trị biểu thức
(16452- 9946) : 2 =
23 432 + 14531 �2 =

15250 : 5
15250 5
02
3050
25
00
0
+ Bài 3: Tính giá trị biểu thức


(16452- 9946) : 2 = 6506 : 2
= 3253
23432 + 14531 �2 = 23432 +29062
= 52494
+Bài 4: Cửa hàng có 236 m vải. Đã +Bài 4: Cửa hàng có 222 m vải. Đã
bán được

1
số mét vải. Hỏi cửa hàng bán được
3

bán còn lại bao nhiêu mét vải?

1
số mét vải. Hỏi cửa hàng
3

bán còn lại bao nhiêu mét vải?
Giải
Số mét vải đã bán là:
222 : 3 = 74 ( m)
Còn lại số m vải là:
222 – 74 = 148 ( m)
ĐS : 148 m

2/ Thu bài làm của HS
4.Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Gv đánh giá ý thức làm bài của HS
-Lắng nghe,...
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Ôn -Lắng nghe, thực hiện

tập số đến 100 000.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

6

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Đạo đức
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
( Chủ đề: Giữ vệ sinh nơi công cộng)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức. Giúp Học sinh biết được:
-Học sinh biết được nơi công cộng là nơi nào?
-Học sinh biêt giữ gìn vệ sinh nơi công cộng (nơi có nhiều người qua lại)
-Giữ vệ sinh nơi công cộng là thể hiện nếp sống văn hoá mới
2. Hành vi: Thường xuyên thực hiện nghiêm túc giữ vệ sinh môi trường xung
quanh.
3. Thái độ: GDHS ý thức giữ vệ sinh môi trường.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Tư liệu về vệ sinh nơi công cộng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát bài. Bé nhớ giữ vệ sinh
- Học sinh hát tập thể.
- Bài hát có nội dung gì?.
- HSTL
- HS lắng nghe, ...
- Kết nối với nội dung bài
2. HĐ thực hành: (27 phút)
*Mục tiêu. HS biết:
- Học sinh hiểu được nơi công cộng là những nơi nào, biết được tác dụng của việc
giữ vệ sinh nơi công cộng
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
 Việc 1: Thảo luận cả lớp
-Nhận phiếuHT ->thực hiện theo
-Giáo viên phát phiếu HT( các câu hỏi)
YC
- Lớp làm việc cá nhân
-HS chia sẻ -> thống nhất ý kiến
-Gọi TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
+ Nơi có nhiều người qua lại
+Nơi công cộng là những nơi nào?
+Nêu ví dụ về những nơi công cộng mà em +Trường học, bệnh viện, công
viên, siêu thị…
biết?

+Em có nên vứt rác bừa bãi trong lớp học, trên +…
sân trường không? Vì sao?
+Đi chơi trên công viên, khi ăn quà bánh, em có
nên vứt rác ở ngay mặt đường, thảm cỏ, bồn hoa
không? Vì sao?
Giáo viên:

7

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+Vào bệnh viện, em có được khạc nhổ lung
tung trên nền nhà không?
+Vì sao em phải giữ vệ sinh nơi công cộng?
+ Giữ vệ sinh nơi công cộng là
thể hiện nếp sống văn hoá mới .
=>Kết luận: Nơi công cộng là trường học, bệnh +HS lắng nghe
viện, công viên, siêu thị…, ta phải giữ gìn vệ
sinh nơi công cộng là thể hiện nếp sống văn
minh và giữ gìn môi trường sống luôn sạch sẽ.
+ Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ
 Việc 2 : Thảo luận để đóng vai
-Giáo viên nêu các tình huống và chia các nhóm + HS thảo luận để đóng vai
+HS tự biết cách xử lí các tình
thảo luận để đóng vai

huống về giữ vệ sinh nơi công
cộng
+Đại diện nhóm trình bày , nhóm
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ trước lớp
khác nhận xét góp ý
*Dự kiến cách giải quyết tình
huống
Tình huống1: Em cùng bạn đi vệ sinh, đi tiểu -Tình huống 1: Em nên nhắc
xong, bạn em không dội nước và chạy vào lớp nhở bạn dội nước sạch sẽ sau khi
đi vệ sinh xong
học
-Tình huống2: Trong giờ thủ công, sau khi -Tình huống 2: Các em phải
hoàn thành xong sản phẩm, trống báo hiệu ra nhặt giấy vụn sạch sẽ rồi mới
chơi, các bạn trong nhóm học tập của em chạy được ra chơi
ùa ra không nhặt giấy vụn
-Tình huống3: Giờ ra chơi, em nhìn thấy 2 bạn -Tình huống 3: Em nên nhắc 2
bạn đó nhặt rác
Học sinh ăn quà, xả rác
-Tình huống 4: Vào công viên chơi, em thấy -Tình huống 4: Em cần nhắc các
một nhóm các em nhỏ ăn sữa chua và vứt hộp em nhỏ: sau khi ăn quà xong, các
em nên bỏ hộp sữa vào thùng rác
xuống thảm cỏ
-Các nhóm nhận nhiệm vụ và thảo luận, đóng để giữ gìn vệ sinh chung
-Lớp bình chọn nhóm có cách
vai để xử lí các tình huống đó
giải quyết hay và đúng nhất .
+ Lắng nghe giáo viên nhận xét ,
-Giáo viên nhận xét, chốt ý từng tình huống
chốt ý .
- Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ

3.HĐ Tiếp nối: (3 phút)
-Liên hệ, giáo dục Học sinh giữ gìn vệ sinh nơi + Học sinh nêu lại : giữ gìn vệ
công cộng nhất là trường học của chúng ta để sinh nơi công cộng nhất là
trường học của chúng ta để tạo
tạo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp
môi trường luôn xanh, sạch, đẹp
+ Học sinh lắng nghe giáo viên
-Nhận xét tiết học
-Dặn Học sinh thực hiên tốt những điều đã học nhận xét , đánh giá tiết học .
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của
-Chuẩn bị bài sau: Dành cho địa phương
giáo viên
Điều chỉnh:
..................................................................................................................
Giáo viên:

8

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 01 tháng 5 năm 2018
Tập đọc

MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Đọc đúng, đọc trôi chảy cả bài chú ý đọc đúng các từ ngữ: lắng nghe, lên
rừng, lá xòa, mặt trời, lá ngời ngời,...
- Biết ngắt nhịp hợp lí ở mỗi dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.
- Hiểu được tình yêu thương của tác giả qua hình ảnh “ Mặt trời xanh” và những
dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ (Trả lời các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng bài
thơ).
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc hiểu bài thơ
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: cọ, mặt trời xanh,...
3.Thái độ: Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài thơ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
+Gọi 2 em lên nối tiếp kể lại câu chuyện
bài “Cóc kiện Trời”. Yêu cầu nêu nội
dung ý nghĩa của bài.
- GV nhận xét chung.
+ Lớp nghe hát bài Quê hương rừng cọ
đồi chè.
- HS theo dõi SGK, quan sát tranh

minh họa…ghi đầu bài lên bảng.

Hoạt động của trò
- Thực hiện theo YC:
+2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện "
Cóc kiện Trời ” theo lời của Cóc .
- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc.
+Nghe hát
-Nội dung bài hát nói về điều gì
-Quan sát, ghi bài vào vở

2. Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút)
* Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Cặp đôi
a. GV đọc toàn bài.
*Đọc mẫu bài
Giáo viên:

9

Cả lớp

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018


Đọc mẫu toàn bài với tha thiết, trìu mến
b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp
giải nghĩa từ.
* Đọc từng câu trong bài
- HD đọc phát âm từ khó: lắng nghe, lên
rừng, lá xòa, mặt trời, lá ngời ngời,...
- GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ).
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ
hơi sau mỗi dấu câu
Đã có ai lắng nghe//
Tiếng mưa trong rừng cọ//
Như tiếng thác/ rội về//
Như ào ào / trận gió.// (…)
- Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt
nghỉ của HS.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đúng đoạn
- GV chia đoạn ( 4 đoạn)
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi theo
đúng dấu câu.
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
mới trong bài: cọ, mặt trời xanh,...

- Học sinh lắng nghe.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu. Mỗi em
đọc 1 câu
- Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó:
lắng nghe, lên rừng, lá xòa, mặt trời, lá

ngời ngời,...
,...

- Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc trong
nhóm
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn (4 đoạn/4
HS).
- Nhận xét
- Tìm hiểu nghĩa của từ mới cọ, mặt trời
xanh,...
- Đặt câu với từ: mặt trời xanh,...
+ ...
-HS đọc từng đoạn trong nhóm (N4).
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

*Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
*GVKL
+GV đọc diễn cảm toàn bài
3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 6 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu đọc thầm bài thơ và trả lời câu -HS đọc thầm toàn bài thơ
hỏi:
-HS trả lời các câu hỏi trong SGK-> trao
đổi với bạn cùng bàn-> chia sẻ trước lớp
*TBHT điều hành
* Dự kiến kết quả chia sẻ:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ.

- Cả lớp đọc thầm bài văn.
+Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh + Với tiếng thác đổ về, tiếng gió thổi ào
với những âm thanh nào trong rừng?
ào
+ Về mùa hè rừng cọ có gì thú vị
+...nhà thơ tìm thấy trời xanh qua từng
Giáo viên:

10

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

kẽ lá.
+Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt + Lá cọ hình quạt gân lá xoè ra như
trời?
những tia nắng...
VD:
+ Em có thích gọi lá cọ là mặt trời xanh + Em thích cách gọi đó vì nó rất đúng.
không? Vì sao?
+Vì cách gọi ấy rất lạ: mặt trời không đỏ
mà lại có màu xanh. (…)
+ Nêu nội dung của bài?
*Nội dung: Tình yêu thương của tác giả
qua hình ảnh “ Mặt trời xanh” và những
=>Tổng kết nội dung bài.

dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ
- Một học sinh M4 đọc cả bài một lần
4. Hoạt động đọc nâng cao ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu; phát âm đúng: lắng nghe, lên rừng, lá xòa, mặt
trời, lá ngời ngời,...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
Lưu ý: lệnh cho HS làm việc cá nhân
chia sẻ trước lớp
+ Gv mời một số HS đọc lại toàn bài thơ
- Gv gợi ý choHS cách đọc diễn cảm cả
bài thơ.
- Hướng dẫn học sinh, mỗi nhóm 4 học
sinh đọc thuộc lòng -> diễn cảm (nối
tiếp) cả bài thơ

+ Hs đọc lại toàn bài.
-Lắng nghe
- Hs đọc theo YC
+Chia sẻ giọng đọc, cách ngắt nghỉ nhịp
thơ,..
+HS đọc thuộc lòng -> đọc diễn cảm

* HS thi đua đọc
- TBHT mời 4 bạn thi đua đọc thuộc - HS thực hiện theo lệnh của TBHT
lòng- > đọc diễn cảm bài thơ
+ HS thi đọc: 4-> 8 HS
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. +HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,

+ Mời một em đọc lại cả bài.
Lưu ý: Đọc đúng, to và rõ ràng: M1,M2 hay.
+1HS đọc thuộc lòng (đọc nâng cao) cả
- Đọc diễn cảm: M3, M4
bài thơ
5. Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- HS nêu
--Nêu lại ND bài?
- Lắng nghe, thực hiện
- Về nhà tiếp tục ôn bài và chuẩn bị:
“ Sự tích chú Cuội cung trăng"
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Chính tả (Nghe – viết)
CÓC KIỆN TRỜI
Giáo viên:

11

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

-Viết đúng: lâu, ruộng đồng,chim muông, Trời, Cóc, Gấu, trần gian,...
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức văn xuôi.
- Đọc và viết đúng tên 5 nước láng giềng ở Đông Nam Á ( BT2).
- Làm đúng bài tập 3a/b.
2. Kĩ năng: Viết nhanh, đúng và đẹp
3. Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Tuần qua em đã làm gì để viết đẹp hơn?
- Học sinh trả lời.
- T/C: Viết đúng, viết nhanh và viết đẹp.
-TBHT điều hành
+ Yêu cầu 4HS (2đội) viết ở bảng lớp, các từ: - HS đọc tham gia chơi
lâu năm, nứt nẻ, nấp,náo động…
- GV tổng kết T/C, tuyên dương.
-HS nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Lắng nghe. Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả, đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh đọc bài Cóc kiện Trời
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
sgk T.124 và trả lời từng câu hỏi
- Yêu cầu hai em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
của giáo viên. Qua đó nắm được
cách viết, cách trình bày, những
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách thức điều cần lưu ý:
trình bày chính tả .
/?/ Đoạn văn vừa rồi nói về điều gì?
+ Cóc lên kiện Trời,...
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
+Viết hoa các chữ đầu tên bài,
các chữ đầu đoạn, đầu câu, Trời,
Cóc, Gấu, Cọp, Ong, Cua
+Hướng dẫn viết những từ thường viết sai?
+ Dự kiến một số từ: lâu, ruộng
đồng,chim muông, Trời, Cóc,
Gấu, trần gian,...
* HD cách trình bày:
Giáo viên:

12

Trường Tiểu học:Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Cần viết chữ đầu tiên của đoạn bài viết chính
tả như thế nào?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con
và viết các tiếng khó.
- HS tìm từ khó viết, dễ lẫn

- Viết cách lề vở 1 ô li.

-Cả lớp đọc thầm bài viết, tìm
những chữ dễ viết sai: lâu, ruộng
đồng,chim muông, Trời, Cóc,
Gấu, trần gian,...,...
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - 1 số HS luyện viết vào bảng
lớp, chia sẻ
con.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Học sinh đọc .
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- HS nêu những điểm (phụ âm s/x; o/ô), hay
viết sai.
- Học sinh lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh nghe- viết lại chính xác bài: từ Cóc kiện Trời sgk trang 124

-Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí, phụ âm s/x, o/ô
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô; ngồi viết đúng
tư thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên đọc từng câu cho học sinh viết.
- Học sinh viết bài vào vở
*Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về:
- Tư thế ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết; Lưu ý
khi viết phụ âm phụ âm s/x; o/ô
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi
- Học sinh đổi chéo vở chấm cho
nhau.
- Hướng dẫn học sinh chấm chữa bài.
- Học sinh sửa lỗi viết sai xuống
cuối vở bằng bút mực.
- Giáo viên chấm 7-10 bài và nhận xét cách - Lắng nghe
trình bày và nội dung bài viết của học sinh.
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu:
- Làm đúng BT2a. BT3.
*Cách tiến hành:
Bài 2.a:
Trò chơi “Thi làm đúng- làm nhanh”
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức h/s thi đua.
+ Đọc và viết đúng tên một số
- Giao nhiệm vụ :
nước Đông Nam Á
Giáo viên:

13

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Đọc đúng tên một số nước Đông Nam Á
+Viết đúng tên một số nước Đông Nam Á
- Khuyến khích HS M1 +M2 chia sẻ nội dung
bài
- Chữa bài và tuyên dương
Bài 3a.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu học sinh viết vào vở, chú ý tiếng có
âm đầu s/x.
-GV chấm bài, đánh giá
µBài tập PTNL
Bài tập 3b (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo kết quả
- GV chốt đáp án đúng


- Học sinh thi đua làm bài nhanh
-> Báo cáo -> nhận xét bổ sung,
bình chọn người thắng cuộc:
*Dự kiến đáp án:
+ Bru-nây, Cam-pu-chia, Lào,...
- 1 học sinh đọc
- Viết bài vào vở.
+HS chia sẻ bài làm
a. cây sào- xào nấu- lịch sử- đối
xử
-HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT
rồi báo cáo với giáo viên.

6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Học sinh nêu
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập.
không mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết - Lắng nghe
chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ.
- Nhắc nhở HS mắc lỗi chính tả về nhà viết lại
-Lắng nghe, thực hiện
-Xem trước bài chính tả sau: Quà của đồng nội
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
ÔN TÂP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.
-Làm bài 1; 2, 3 ( a; cột 1 câu b), 4.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và
ngược lại ; Rèn kĩ năng nhận biết đặc điểm của dãy số.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên:

14

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)

-T/C Gọi thuyền.
+TBHT điều hành
-HS tham gia chơi
+Nội dung về:
23659 �4
80753 : 7
-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
27652 : 6
13254 x 8 (...)
bạn nắm vững kiến thức cũ
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2.Hoạt động thực hành: ( 28 phút)
* Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc, viết được số
- Rèn kĩ năng viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại
-Vận dụng kiến thức làm bài tập làm được các BT 1, 2, 3 (a, cột 1 câu b), 4.
* Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ
-Thực hiện nhiệm vụ HĐ học tập
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ
*Việc 1: Củng cố đọc số
a.Bài tập 1:cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở ghi -> chia sẻ trước
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
+ Số ứng với vạch liền sau lớn hơn só

+ Nhận xét gì về dãy số trên phần a?
ứng với vạch liền trước nó 10 000
+ Số ứng với vạch liền sau lớn hơn só
+Nhận xét gì về dãy số trên phần b?
*Lưu ý trợ giúp để đối tượng M1 hoàn ứng với vạch liền trước nó 5000
+ (...)
thành BT:
*GV củng cố cách đọc số: đọc đúng
các hàng, lớp và lưu ý đọc số tự nhiên
có chứa chữ số 5.
*Việc 2: Củng cố viết số
b. Bài tập 2: HĐ cá nhân – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của - HS làm bài cá nhân (đọc nhẩm) ->
chia sẻ kết quả
bài
-> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 +36 982: Ba mươi sáu nghìn chín trăm
nhận biết đúng các hàng, các lớp trong tám mươi hai.
+71 459: Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm
số tự nhiên
*GV củng cố về cách đọc đúng các năm mươi chín.
hàng, lớp và lưu ý đọc số tự nhiên có +10 005: mười nghìn không trăm linh
năm. (...)
chứa chữ số 5.
c. Bài tập 3: HĐ cá nhân- cả lớp
Giáo viên:

15


Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
*Lưu ý khuyến khích để đối tượng M1
chia sẻ nội dung bài.
*GV chốt lại ý đúng
(Yêu cầu HS tìm ra chỗ sai để sửa).
d. Bài tập 4: Làm việc nhóm 4
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu nhóm trưởng điều hành

-GV chốt kết quả

-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi
- HS lên chia sẻ trước lớp kết quả
a) 9725 = 9000 + 700+ 20 +5
6819 = 6000+ 800 + 10 +9 (...)
b) 4000 + 600+ 30 +1 =4631
9000 + 9 = 9009 (...)
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thảo luận-> làm vào phiếu
- Đại diện các nhóm nêu ý kiến
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng

a) 2 005; 2 010; 2 015; 2 020; 2 025.
b)14 300; 14 400; 14 500; 14 600;
14 700
c) 68 000; 68 010; 680 20; 68030;
68040.

3.Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Ôn -Lắng nghe, thực hiện
tập các số trong phạm vi 100 000 (tiếp)
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tự nhiên và Xã hội
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nêu được tên 3 đới khí hậu trên Trái đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
- Học sinh khá nêu điểm chính của 3 đới khí hậu trên. Chỉ trên quả địa cầu vị trí các
đới khí hậu.
2. Kĩ năng: sử dụng quả địa cầu
3. Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp: Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh sách giáo khoa. Quả địa cầu và bản đồ tự nhiên thế giới.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
-TBVN cho lớp hát bài: Bốn mùa em yêu
- Lớp hát tập thể
-HS tham gia chơi
- TBHT tổ chức chơi trò chơi Bắn tên với ND
+ Một năm có mấy mùa đó là những mùa nào?...
Giáo viên:

16

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- GV NX, tuyên dương
-HS nhận xét, đánh giá
=> Kết nối nội dung bài….Ghi tựa bài lên bảng.
- HS ghi bài vào vở
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- Kể tên các đới khí hậu trên Trái đất
- Chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp
Việc 1: Làm việc theo cặp
Làm việc nhóm 4:
+GV giao nhiệm vụ

+ HS làm việc cá nhân
- Cho học sinh quan sát hình trong SGK
- Hs Quan sát hình và thảo luận
theo cặp:
- KQ ghi phiếu học tập
-HS chia sẻ KQ
- Chỉ và nói tên các đới khí hậu…
+…
- Đới khí hậu nhiệt đới có đặc điểm gì?
- Thường nóng quanh năm
- Nêu đặc điểm của đới khí hậu ôn đới, hàn - Ôn đới: khí hậu ôn hòa, có đủ
đới?
bốn mùa.
- Hàn đới: rất lạnh, ở hai cực của
Trái Đất quanh năm nước đóng
băng.
- Việt Nam mình thuộc đới khí hậu nào?
- Việt Nam thuộc đới khí hậu nhiệt
đới.
=> GV nhận xét và kết luận: => Mỗi bán cầu - Hs nghe và nhắc lại
đều có 3 đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới và
hàn đới.
*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào
hoạt động chia sẻ nội dung học tập
*Việc 2: Thực hành theo nhóm
 Hoạt động thảo luận N4
+Thảo luận N4
- Hướng dẫn học sinh thực hành theo SGK
- Hs thực hành theo nhóm -> chia
- Gọi một số nhóm lên biểu diễn trước lớp.

sẻ -> tương tác ND học tập trong
nhóm
-Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác tương tác
- Hs nghe và ghi nhớ
=>Giáo viên kết luận
3.Hoạt động nối tiếp (2 phút)
- Hs nhắc lại nội dung bài
- Hệ thống ND bài.

-Liên hệ mở rộng,…
- Lắng nghe, thực hiện
- Chuẩn bị bài : Bề mặt Trái Đất
-Nhận xét, đánh giá giờ học
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Giáo viên:

17

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 02 tháng 5 năm 2018

Luyện từ và câu
NHÂN HOÁ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nhận biết được hiện tượng nhân hoá, cách nhân hoá được tác giả sử dụng
trong đoạn thơ, đoạn văn.
- Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hoá.
2. Kĩ năng: Ghi nhớ và sử dụng biện pháp nhân hóa hợp lí
3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4
2. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Lớp chơi trò chơi: “ Hộp quà bí mật”
- TBHT điều hành
- Học sinh tham gia chơi.
- Nội dung chơi T/C bài Đặt và TLCH: bằng
gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
-HS dưới lớp theo dõi nhận xét
- GV tổng kết trò chơi
-Lắng nghe
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa và
Nhân hóa

vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- HS nhận biết được hiện tượng nhân hoá, cách nhân hoá được tác giả sử dụng trong
đoạn thơ, đoạn văn.
- Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hoá.
*Cách tiến hành:
*Việc 1: Dấu chấm, dấu hai chấm
Bài tập 1: HĐ nhóm 6
- GV giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 1. Đọc và trả lời +2HS nêu YC BT, lớp đọc thầm.
câu hỏi
- Gọi HS đọc đoạn thơ, đoạn văn
- 2 HS đọc yêu cầu và đoạn thơ
đoạn văn
+ Yêu cầu Hs thảo luận nhóm -> chia sẻ
- HS thảo luận theo nhóm-> ghi
KQ vào phiếu ->, báo cáo kết
quả.
Giáo viên:

18

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018


- Tìm các sự vật được nhân hoá

a,+Sự vật được nhân hóa: cây
đào
- GV nhận xét chốt lời giải đúng
Nhân hóa bằng từ ngữ chỉ bộ
phận của người: mắt
- Em thích nhất hình ảnh nào ? tại sao ?
+Nhân hóa bằng các từ ngữ chỉ
hoạt động, đặc điểm của người:
cười,tỉnh giấc, mải miết, trốn
tìm, lim dim.
b, Sự vật được nhân hoá: Cơn
*GV theo dõi, giúp đỡ nhóm đối tượng còn lúng
dông, lá gạo, cây gạo
túng để hoàn thành BT
- Nhân hoá bằng cách chỉ bộ
- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng
phận của người : anh em
- Nhân hoá bằng các từ ngữ chỉ
hoạt động đặc điểm của người :
kéo đến, múa, reo, chào, thảo,
hiền, đứng, hát
*Việc 2: Thực hành viết vở
Bài tập 2: HĐ cá nhân-> Cả lớp
+ GV giao nhiệm vụ
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- HS đọc yêu cầu: Hãy viết một

- Bài yêu cầu viết đoạn văn để làm gì ?

- Trong đoạn văn ta phải chú ý điều gì ?
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài tập
- GV gọi một số HS đọc bài viết
-GV chấm, đánh giá
- GV nhận xét, phân tích.

đoạn văn ngắn có sử dụng phép
nhân hoá để tả bầu trời buổi sớm
hoặc tả một vườn cây.
- Tả lại bầu trời buổi sớm hoặc
vườn cây
- Trong đoạn văn ta phải chú ý sử
dụng phép nhân hoá
- HS viết vở bài tập
- 5,6 HS đọc bài viết
-HS dưới lớp nhận xét, bổ sung
- Bình chon bạn có bài viết tốt
nhất

3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại những điều cần nhớ về bài học.
- 1, 2 học sinh nhắc lại
- GV chốt lại những phần chính trong tiết học.
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học - Lắng nghe
sinh có tinh thần tương tác, chia sẻ bài học.
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, - Lắng nghe
chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về thiên nhiên. Dấu
chấm, dấu phẩy.
- Lắng nghe và thực hiện.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Giáo viên:

19

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (T.T)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.
- Thực hành bài tập 1, 2, 3, 5.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh, sắp xếp các số tự nhiên 100 000
3.Thái độ: GD học sinh tự giác trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-Lớp hát tập thể...
-TBVN bắt nhịp cho lớp hát.
-TBHT điều hành chơi T/C Viết đúng, -Hs tham gia chơi.
viết nhanh:
+Nội dung chơi: 45 320; 705 215; 36
015; 85 755; (...)
-HS nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2.Hoạt động thực hành: ( 27 phút)
* Mục tiêu:
- Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000
- Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định
- HS vận dụng kiến thức bài học làm được các BT:1,2,3,5.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

Giáo viên:

20

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3


Năm học 2017 - 2018

a.Bài tập 1: HĐ cá nhân – Cả lớp
+ GV giao nhiệm vụ
- Gọi học sinh nêu yêu cầu BT1
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở
và chữa bài.
- TBHT điều hành
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1
hoàn thành BT

- HS nêu yêu cầu bài tập: <, >, =
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Đổi chéo vở KT
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
Lưu ý: GV củng cố so sánh các số 27 469 <27 470 70 000+ 30 000 > 99 000
trong phạm vi 100 000.
85 100 > 85 099 80 000 +10 000< 99 000
30 000 = 29 000 + 1000
b. Bài tập 2: HĐ cá nhân – Cả lớp 90 000 +9 000 = 99 000
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập:
+ Tìm số lớn nhất trong các số sau (SGK
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
trang 170)
*GV lưu ý HS M1 +M2:
- HS làm bài cá nhân vào vở

=> GV nhận xét, chốt đáp án
- Đổi chéo vở KT
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:Số lớn nhất:
a) 41800 b) 27998
c. Bài tập 3
HĐ cá nhân – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài -> Trao đổi, chia sẻ...
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Đại diện HS lên bảng gắn phiếu lớn
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
-Thống nhất đáp án đúng:
=> GV nhận xét, chốt đáp án
+ Từ bé đến lớn:
59825; 67925; 69725; 70100
d. Bài tập 5
HĐ cặp đôi – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập:
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
+ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
- GV yêu cầu HS làm bài
- HS thực hiện theo YC
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ
- Thảo luận cặp đôi-Thống nhất KQ:
=>GV củng cố cách sắp xếp một C. 8 763; 8 843; 8 853.
dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn

µBài tập PTNL
Bài tập 4 (M3+M4):
- HS đọc YC bài
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo
-> Làm bài cá nhân
cáo kết quả
-> Báo cáo KQ với GV.
- GV chốt đáp án đúng

Giáo viên:

21

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

4..Hoạt động tiếp nối (3 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: -Lắng nghe, thực hiện
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi
100 000.
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
__________________________________
Tập viết
ÔN CHỮ HOA Y
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Viết đúng chữ hoa tương đối nhanh chữ viết hoa Y (1 dòng) P, K (1dòng).
- Viết đúng tên riêng Phú Yên bằng (1dòng)
- Viết câu ứng dụng (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ:
“Yêu trẻ , trẻ đến nhà
Kính già, già để tuổi cho”.
2. Kĩ năng: Rèn chữ viết đúng, viết nhanh và đẹp.
3.Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, yêu thích luyện chữ đẹp.
II.CHUẨN BỊ
1. Phương pháp: Hỏi đáp, Quan sát, Làm mẫu, Thực hành – Luyện tập
2. Đồ dùng:
- Mẫu chữ viết hoa : Y, P, K
- Tên riêng : Phú Yên
- Câu ứng dụng:

“Yêu trẻ , trẻ đến nhà

Kính già, già để tuổi cho”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Hát “ Chữ càng đẹp, nết càng ngoan”

- Kiểm tra bài viết.
+HS lên bảng viết từ: X, Đồng Xuân.,...
+ Viết câu ứng dụng của bài trước
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

-Lớp hát tập thể
- Thực hiện theo YC
- Lớp viết vào bảng con.

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Giới thiệu bài

Giáo viên:

- Nhận xét, tuyên dương bạn
- Lắng nghe,...

22

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

2. Hoạt động nhận diện đặc điểm và cách viết chữ, câu ứng dụng: (10 phút)
* Mục tiêu:
- Viết đúng và tương đối nhanh bằng cỡ chữ nhỏ

- Giúp HS nắm được cách viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Hướng dẫn viết trên bảng con
* Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có - Các chữ hoa có trong bài: Y, P, K
trong bài.
- Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
+ Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút
từng chữ Y, P, K.
+ Chú ý các nét khuyết, nét lượn cong,
- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con nét thắt,...
các chữ vừa nêu.
- HS tập viết trên bảng con: Y, P, K
* Việc 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng
- Đọc từ ứng dụng
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng Đồng Xuân
+ GV giới thiệu: Phú Yên là tên một tỉnh ở - Lắng nghe để hiểu thêm về tỉnh Phú
Yên.
ven biển miền Trung.
- GV viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ. Sau -HS QS
đó hướng dẫn các em viết bảng con (1-2 -HS viết từ ứng dụng: Phú Yên
lần)
- Gồm 2 chữ.
+ Từ gồm mấy chữ?
- Y, P.
+ Viết hoa những chữ nào?
+HS nêu cách viết chữ Y: cao 4li,
rộng 2 ô, gồm 2 nét viết: nét móc hai
đầu, nét khuyết dưới.

+ Các con chữ có khoảng cách bằng bao - Các chữ cách nhau bằng một chữ o.
nhiêu?
+ Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng):
-HS viết bảng con
* Việc 3: HD viết câu ứng dụng:
- Gọi HS đọc câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng:
“Yêu trẻ , trẻ đến nhà
Kính già, già để tuổi cho”.
-Giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng
-Câu tục ngữ khuyên người ta yêu trẻ
+ Câu ứng dụng khuyên điều gì?
em, kính trọng người già và nói rộng
-Luyện viết câu ứng dụng :
ra là sống tốt với mọi người....
+ Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa
(Phú Yên) là tên riêng, (Yêu, Kính) là chữ đầu - Cả lớp tập viết vào bảng con.
dòng.
- Lớp thực hành viết chữ hoa trong câu
-Yêu cầu viết tập viết trên bảng con:
ứng dụng trên bảng con.
“Yêu trẻ , trẻ đến nhà
Giáo viên:

23

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3


Năm học 2017 - 2018

Kính già, già để tuổi cho”.
+ Các con chữ có độ cao như thế nào?
- Các con chữ P, g, h, K, cao 2 li rưỡi,
+ GV hướng dẫn cách viết.
t cao 1,5 li, , Y cao 4 li, ..., còn lại các
+ Khi viết ta viết hoa những chữ nào?
con chữ cao 1 li.
+ Các con chữ có độ cao như thế nào?
+ 2HS viết bảng lớp, lớp viết bảng
- Viết bảng:
con: Yêu, Kính,...
-Nhận xét, đánh giá
- GV hướng dẫn cách viết: Lưu ý cho HS -Lắng nghe, rút kinh nghiệm
viết liền mạch.
3. Hoạt động thực hành viết trong vở:( 15 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Cá nhân
Hướng dẫn viết vào vở tập viết:
- Nêu yêu cầu, cho HS viết vào vở:
-Lớp thực hành viết vào vở theo
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, hướng dẫn của giáo viên.
cách viết các con chữ và câu ứng dụng - Viết chữ Y, P, K: 1dòng.
- Viết tên riêng: Phú Yên: 2 dòng
đúng mẫu.
- Viết câu ứng dụng 2 lần
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong
- HS viết bài vào vở

vở tập viết 3, tập hai.
* Lưu ý theo dõi và giúp đỡ đối tượng
M1. M2:GV chú ý HD viết đúng nét, đúng
độ cao và khoảng cách giữa các chữ, nét
móc hai đầu,...
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: ( 5 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai khi chưa viết đúng cỡ chữ, từ, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Thu và chấm bài 7 đến 10 bài.
- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS viết có cố gắng viết tốt nét móc hai đầu,
netys khuyết, nét thắt,… độ cao của các con chữ trong bài.
5. Hoạt động tiếp nối: ( 2 phút)
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Trưng bày một số bài có tiến bộ cho cả lớp lên tham khảo.
- Nhận xét, tuyên dương những học sinh viết nét khuyết, nét cong, chữ hoa Y, K, P
có tiến bộ.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học, những điểm cần ghi nhớ.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Thể dục
Giáo viên:

24

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3


Năm học 2017 - 2018

TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 3 NGƯỜI
TRÒ CHƠI : CHUYỂN ĐỒ VẬT
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức. Giúp học sinh:
- Thực hiện được tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người
- Trò chơi “Chuyển đồ vật”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chăm chỉ tập luyệntuân thủ luật chơi. Yêu thích luyện tập thể
dục thể thao.
II . ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, sân bãi chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh
sạch sẽ sân tập đảm bảo an toàn luyện tập.
- Phương tiện: kẻ sân cho trò chơi, cứ 3 em có 1 quả bóng, …
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung và
Định
Đội hình luyện tập
phương pháp dạy học
lượng
1.Phần mở đầu :
-Gv nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
1phút
-TBTDTT điều hành
2phút
+Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2
2phút
x 8 nhịp.

+ Trò chơi : “ Tìm người chỉ huy”
+Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 150 –
200 m
-GV đánh giá
2/ Phần cơ bản :
+ TBTDTT điều hành
*1. Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người:
- Từng HS đứng tại chỗ tung và bắt bóng 18 phút
một số lần.
- Cho HS tập theo từng nhóm (3 em),
đứng theo hình tam giác thực hiện tung và
bắt bóng qua lại cho nhau. Khi tung và
bắt bóng HS cần thực hiện phối hợp toàn
thân.
- GV hướng dẫn cách di chuyển để bắt
bóng, mới đầu chỉ là tiến lên hay lùi
xuống, dần dần di chuyển sang phải, sang
trái để bắt bóng, động tác cần nhanh, khéo
léo, tránh vội vàng
Giáo viên:

25

Trường Tiểu học:


×